Идет загрузка документа (25 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Правил резервирования средств по привлеченным уполномоченным банком депозитам и кредитам (займам) в иностранной валюте от нерезидентов

Национальный банк
Постановление, Правила от 18.06.2008 № 171
Утратил силу

Про затвердження Правил резервування коштів за залученими уповноваженим банком депозитами і кредитами (позиками) в іноземній валюті від нерезидентів

Постанова Правління Національного банку України
від 18 червня 2008 року N 171

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
9 липня 2008 р. за N 617/15308

Із змінами і доповненнями, внесеними
 
постановами Правління Національного банку України
 від 28 липня 2008 року N 217
,
 від 17 серпня 2012 року N 346
,
від 15 липня 2014 року N 419,
 від 28 квітня 2016 року N 303
,
 від 22 листопада 2016 року N 405
,
від 10 жовтня 2017 року N 102

Постанова втратила чинність
(згідно з постановою Правління Національного банку України
 від 5 лютого 2019 року N 31)

Додатково див. листи
 Національного банку України
 від 29 липня 2008 року N 12-111/921-10343
,
 від 30 липня 2008 року N 13-210/3305-10487
,
 від 6 серпня 2008 року N 38-012/3555

Відповідно до статті 99 Конституції України, статей 7, 30, 44 Закону України "Про Національний банк України", статті 11 Декрету Кабінету Міністрів України від 19.02.93 N 15-93 "Про систему валютного регулювання і валютного контролю", з метою забезпечення стабільності грошової одиниці України Правління Національного банку України ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Затвердити Правила резервування коштів за залученими уповноваженим банком депозитами і кредитами (позиками) в іноземній валюті від нерезидентів (додаються).

2. Пункт 2 втратив чинність

(згідно з постановою Правління
Національного банку України від 17.08.2012 р. N 346)

3. Операційному управлінню Національного банку України (В. Д. Щуцький) забезпечити облік коштів, що резервуються, у розрізі уповноважених банків.

4. Дирекції з банківського регулювання та нагляду (О. І. Кірєєв) та територіальним управлінням Національного банку України забезпечити контроль за дотриманням банками розміру резервування коштів за залученими уповноваженим банком депозитами і кредитами (позиками) в іноземній валюті від нерезидентів.

5. Департаменту валютного регулювання (О. А. Щербакова) після державної реєстрації в Міністерстві юстиції України довести зміст цієї постанови до відома територіальних управлінь Національного банку України та банків України для керівництва і використання в роботі.

6. Департаменту з управління валютним резервом та здійснення операцій на відкритому ринку (М. О. Мельничук) протягом п'яти робочих днів після державної реєстрації в Міністерстві юстиції України цієї постанови визначити перелік кореспондентських рахунків Національного банку України для зарахування коштів в іноземній валюті, що резервуються, і довести до відома банків України.

7. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на першого заступника Голови Національного банку України А. В. Шаповалова, Дирекцію з банківського регулювання та нагляду (О. І. Кірєєв), Операційне управління Національного банку України (В. Д. Щуцький) і начальників територіальних управлінь Національного банку України.

8. Постанова набирає чинності з 01.08.2008.

 

Голова

В. С. Стельмах

 

Правила резервування коштів
за залученими уповноваженим банком депозитами і кредитами (позиками) в іноземній валюті від нерезидентів

Ці Правила встановлюють порядок резервування коштів за договором, відповідно до якого уповноваженим банком залучається депозит, кредит (позика) в іноземній валюті від нерезидента на строк, що фактично дорівнює або менший, ніж 183 календарних дні (далі - договір).

(абзац перший преамбули у редакції постанови
 Правління Національного банку України від 28.07.2008 р. N 217)

Дія цих Правил не поширюється на договір, кошти за яким залучаються:

на строк не більше одного робочого дня;

(абзац третій преамбули із змінами, внесеними згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 28.07.2008 р. N 217)

під державні гарантії;

від міжнародних фінансових організацій, членом яких є Україна.

1. Уповноважений банк (далі - банк) зобов'язаний резервувати кошти за договором у Національному банку України (далі - Національний банк) у порядку, установленому цими Правилами.

Банк також зобов'язаний резервувати кошти:

у разі пролонгації або прострочення виконання зобов'язань за відповідним договором з початковим строком залучення, що не перевищує одного робочого дня;

(абзац третій пункту 1 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 28.07.2008 р. N 217)

у випадку, якщо затримка одержання коштів за кредитом (позикою) приводить до скорочення строку залучення до строку, що дорівнює або менше 183 календарних днів, з початковим строком залучення, що перевищує 183 календарних дні;

за окремим траншем (частиною) кредитної лінії, який залучається на строк, що дорівнює або менше 183 календарних днів;

фактичний строк користування якими дорівнював або був менший, ніж 183 календарних дні, незалежно від початкового строку залучення коштів за договором. Для таких договорів наступний робочий день за датою фактичного виконання банком зобов'язання за цим договором є наступним робочим днем з дати залучення з метою застосування пунктів 7, 8 цих Правил.

(пункт 1 доповнено абзацом згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 28.07.2008 р. N 217)

2. Банк зобов'язаний резервувати кошти за кожною операцією залучення депозиту, кредиту (позики) в іноземній валюті від нерезидента (далі - операція) за ставкою резервування, що встановлюється окремим рішенням Правління Національного банку України.

(пункт 2 у редакції постанови Правління
 Національного банку України від 15.07.2014 р. N 419
,
 із змінами, внесеними згідно з постановою Правління
 Національного банку України від 28.04.2016 р. N 303)

3. Банк зобов'язаний резервувати кошти за кожною операцією, здійсненою банком у період дії цих Правил, на повний строк (кількість днів) залучення банком депозиту, кредиту (позики) в іноземній валюті від нерезидента (далі - період резервування).

Банк протягом періоду резервування зобов'язаний зберігати кошти, що резервуються, на кореспондентському рахунку Національного банку.

(абзац другий пункту 3 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 28.07.2008 р. N 217)

Національний банк повертає ці кошти банкам після закінчення періоду резервування.

Строк залучення банком депозиту, кредиту (позики) в іноземній валюті від нерезидента розпочинається з дати отримання коштів за депозитом, кредитом (позикою) (далі - дата залучення).

Останній день строку залучення депозиту, кредиту (позики) в іноземній валюті від нерезидента є датою фактичного виконання банком зобов'язання за відповідним договором.

Банк має переглянути період резервування в разі зміни строку залучення банком депозиту, кредиту (позики) в іноземній валюті від нерезидентів у результаті пролонгації або прострочення виконання зобов'язань за відповідним договором.

4. Банк зобов'язаний здійснювати резервування у валютах 1-ї групи Класифікатора іноземних валют та банківських металів, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 04 лютого 1998 року N 34 (у редакції постанови Правління Національного банку України від 19 квітня 2016 року N 269), які відповідають переліку валют, у яких відкрито кореспондентські рахунки Національного банку в іноземних валютах, що доводиться до відома банку з метою зарахування коштів, що резервуються (далі - валюта резервування).

(абзац перший пункту 4 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 28.04.2016 р. N 303)

Банк зобов'язаний здійснювати резервування:

у валюті проведення операції, якщо валюта проведення операції відповідає валютам резервування;

у будь-якій валюті резервування за вибором банку із застосуванням офіційного валютного курсу, установленого Національним банком на дату залучення, якщо валюта проведення операції не входить до переліку валют резервування.

5. Банк з метою відкриття рахунку в Національному банку для обліку коштів, що резервуються за залученими уповноваженим банком депозитами і кредитами (позиками) в іноземній валюті від нерезидентів (далі - окремий рахунок), зобов'язаний подати до Національного банку такі документи:

заяву про відкриття рахунку із зазначенням електронної адреси та свого SWIFT-коду (BIC kod) банку для надсилання виписок з окремого рахунку;

картку із зразками підписів.

(абзац третій пункту 5 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 10.10.2017 р. N 102)

6. Національний банк не нараховує проценти на кошти, що резервуються.

7. Банк наступного робочого дня з дати залучення зобов'язаний подати в паперовій та електронній формі до Національного банку довідку за всіма операціями, кошти за якими підлягають резервуванню, здійсненими у дату залучення.

(абзац перший пункту 7 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 22.11.2016 р. N 405)

Банк зобов'язаний надати довідку в довільній формі із зазначенням за кожною операцією, кошти за якою підлягають резервуванню:

інформації щодо виду операції, за якою здійснюється резервування;

відомостей, зазначених у підпунктах "б" - "г" пункту 8 цих Правил.

Довідка підписується керівником банку (або особою, яка його замінює). Банк має подавати довідку в електронній формі до 14 години наступного робочого дня з дати залучення.

(абзац п'ятий пункту 7 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 10.10.2017 р. N 102)

8. Банк не пізніше наступного робочого дня з дати залучення зобов'язаний перерахувати кошти, що резервуються, у повному обсязі на окремий рахунок і подати до Національного банку заяву про резервування коштів (далі - заява про резервування) із зазначенням:

а) дати подання заяви про резервування;

б) повного найменування і місцезнаходження банку;

в) назви, номера, дати договору, за яким здійснюється операція, кошти за якою підлягають резервуванню, та строку залучення депозитів, кредитів (позик) в іноземній валюті від нерезидентів (період резервування);

г) загальної суми коштів, що залучені за відповідним договором, дати залучення, обсягу коштів, що резервуються, у валюті проведення операції та, якщо валюта резервування відрізняється від валюти проведення операції, у валюті резервування;

ґ) номера та дати платіжного доручення в іноземній валюті (далі - платіжне доручення) і суми переказу.

Заява про резервування підписується керівником банку (або особою, яка його замінює).

(абзац сьомий пункту 8 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 10.10.2017 р. N 102)

9. Національний банк перевіряє відповідність оформлення заяви про резервування вимогам цих Правил.

Національний банк не приймає до виконання заяву про резервування, яка не відповідає вимогам цих Правил, і повертає її банку на доопрацювання не пізніше наступного робочого дня з дати її отримання.

Банк зобов'язаний внести виправлення до заяви про резервування і подати її Національному банку не пізніше наступного робочого дня після дати її повернення Національним банком.

Національний банк приймає до виконання оформлену належним чином заяву про резервування в день її подання банком.

10. Прийняття Національним банком до виконання заяви про резервування та зарахування коштів, що резервуються, на окремий рахунок свідчить про здійснення банком резервування з дати зарахування коштів на кореспондентський рахунок Національного банку.

11. Документом, що підтверджує суму коштів, що резервуються, та період резервування, є виписка з окремого рахунку.

12. Банк має право здійснювати перерахування одним платежем коштів, що резервуються, за кількома операціями, кошти за якими підлягають резервуванню. У реквізиті "Призначення платежу" цього платіжного доручення за кожною операцією зазначаються назва, номер, дата договору та сума, що підлягає резервуванню.

13. Банк для повернення коштів, що резервувалися, зобов'язаний подати до Національного банку заяву про повернення коштів, що резервувалися, із зазначенням рахунку банку, на який повертатимуться кошти, дати їх повернення, періоду резервування та суми, яка підлягає поверненню, а також платіжне доручення, у якому має зазначатися дата повернення цих коштів на рахунок банку (не раніше наступного робочого банківського дня після дати подання банком платіжного доручення про повернення коштів, що резервувалися).

Банк зобов'язаний зазначити у реквізиті "Призначення платежу" платіжного доручення слова "Повернення коштів, що резервувалися", а також номер і дату заяви про резервування і день закінчення періоду резервування.

14. Банк у разі пролонгації або прострочення виконання зобов'язань за договором (крім випадків, коли строк залучення депозиту, кредиту (позики) в іноземній валюті від нерезидентів перевищуватиме 183 календарних дні) зобов'язаний звернутися до Національного банку із заявою про продовження періоду резервування коштів, у якій зазначаються підстави для проведення такої операції, а також реквізити, передбачені пунктом 8 цих Правил.

Національний банк приймає до виконання заяву, зазначену в цьому пункті, у разі її оформлення належним чином або повертає банку без виконання в разі її оформлення з порушенням вимог цих Правил не пізніше наступного робочого дня з дати отримання.

15. Банк має право на повернення коштів, що резервуються, до закінчення періоду їх резервування, зазначеного в заяві про резервування, у разі:

допущення під час здійснення резервування помилки;

дострокового повернення депозитів, дострокового погашення кредитів (позик) в іноземній валюті;

перевищення строку залучення депозиту, кредиту (позики) в іноземній валюті від нерезидентів 183 календарних днів у разі пролонгації, прострочення або продовження виконання зобов'язань за відповідним договором.

Банк для повернення коштів, що резервуються, у зв'язку з причинами, зазначеними в абзацах другому - четвертому цього пункту, зобов'язаний звернутися до Національного банку із заявою про повернення коштів, що резервуються, у якій зазначаються підстава для проведення такої операції, рахунок, на який повертатимуться кошти, і реквізити, передбачені пунктом 8 цих Правил.

Банк разом із заявою про повернення коштів, що резервуються, зобов'язаний подати:

платіжне доручення, у якому зазначається дата повернення цих коштів на рахунок банку, зазначений у заяві про повернення коштів;

засвідчені відповідно до законодавства України документи, які підтверджують підстави для повернення коштів (крім випадку, зазначеного в абзаці другому цього пункту).

Банк зобов'язаний зазначити у реквізиті "Призначення платежу" платіжного доручення слова "Повернення коштів, що резервуються".

Національний банк перевіряє наявність підстав для повернення коштів, що резервуються, правильність оформлення заяви про повернення коштів, що резервуються, а також відповідність сум, які зазначені в цій заяві та в поданих банком документах, що підтверджують підстави для повернення коштів.

Національний банк повертає банку заяву про повернення коштів без виконання в разі її оформлення з порушенням вимог цих Правил або відсутності підстав для повернення коштів, що резервуються, не пізніше наступного робочого дня з дати її отримання.

16. Банк несе відповідальність за недотримання цих Правил згідно із законодавством України.

 

Директор Департаменту
валютного регулювання

 
О. А. Щербакова

Заступник директора Департаменту
валютного регулювання - начальник
управління регулювання валютних
операцій, пов'язаних з експортом і
імпортом капіталу

 
 
 
 
Г. Ю. Ніколаєва

Начальник відділу кредитних
операцій та фінансового ринку

 
Т. А. Розмаїта

Опрос