Идет загрузка документа (74 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в приказ Госавиаслужбы от 13.12.2005 N 943 и Правила расследования авиационных происшествий и инцидентов с гражданскими воздушными судами в Украине

Министерство транспорта и связи
Приказ от 08.04.2008 № 416
Утратил силу

Про внесення змін до наказу Державіаслужби від 13.12.2005 N 943 та Правил розслідування авіаційних подій та інцидентів з цивільними повітряними суднами в Україні

Наказ Міністерства транспорту та зв'язку України
від 8 квітня 2008 року N 416

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
8 липня 2008 р. за N 615/15306

Наказ втратив чинність
(у зв'язку з втратою чинності
наказом Державної служби України з нагляду за забезпеченням безпеки авіації
 від 13 грудня 2005 року N 943
згідно з
 наказом Міністерства інфраструктури України
 від 18 травня 2015 року N 172)

Відповідно до статті 7 Повітряного кодексу України та з метою приведення організації та порядку проведення розслідувань авіаційних подій та інцидентів у відповідність до Стандартів і Рекомендованої практики Міжнародної організації цивільної авіації, урахування в національних правилах вимог поправки N 11 до додатка 13 до Конвенції про Міжнародну цивільну авіацію НАКАЗУЮ:

1. Преамбулу до наказу Державіаслужби від 13.12.2005 N 943 "Про затвердження Правил розслідування авіаційних подій та інцидентів з цивільними повітряними суднами в Україні", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 29.12.2005 за N 1588/11868, після слів "авіаційних подій" доповнити словами "та інцидентів".

2. Затвердити Зміни до Правил розслідування авіаційних подій та інцидентів з цивільними повітряними суднами в Україні, затверджених наказом Державіаслужби від 13.12.2005 N 943, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 29.12.2005 за N 1588/11868, що додаються.

3. Державній авіаційній адміністрації (Овчинников О. В.):

3.1. Забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому порядку.

3.2. Довести цей наказ до відома всіх підприємств та організацій, зареєстрованих на території України, які здійснюють експлуатацію повітряних суден, аеродромів, аеропортів, використання повітряного простору та обслуговування повітряного руху, а також підготовку авіаційних фахівців.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра - голову Державіаадміністрації Давидова О. М.

 

Міністр 

Й. Вінський 

ПОГОДЖЕНО: 

  

Голова Державного комітету
України з питань регуляторної
політики та підприємництва
 

 
 
К. Ващенко
 

Міністерство з питань надзвичайних
ситуацій та у справах захисту населення
від наслідків Чорнобильської катастрофи
 

 
 
В. М. Шандра
 

Голова Профспілки
авіапрацівників України
 

 
І. Звінник
 

 

Зміни
до Правил розслідування авіаційних подій та інцидентів з цивільними повітряними суднами в Україні

1. Розділ 2 після абзацу третього доповнити новими абзацами четвертим та п'ятим такого змісту:

"Положення про Державну авіаційну адміністрацію, затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 02.11.2006 N 1526;

Положення про систему управління безпекою польотів на авіаційному транспорті, затверджене наказом Державіаслужби від 25.11.2005 N 895, зареєстроване в Міністерстві юстиції України 14.12.2005 за N 1503/11783".

У зв'язку з цим абзаци четвертий - дванадцятий уважати відповідно абзацами шостим - чотирнадцятим.

2. У розділі 3:

2.1. Абзаци п'ятий, шостий та двадцять другий виключити;

доповнити розділ такими скороченнями з визначеннями в такій редакції, розмістивши їх в алфавітному порядку:

"ЗРПІ - засоби реєстрації польотної інформації;

ПСЗСУ - Повітряні Сили Збройних Сил України;

РКЦ Укравіапошуку - регіональний координаційний центр Державної авіаційної пошуково-рятувальної служби;

Укравіапошук - Державна авіаційна пошуково-рятувальна служба Міністерства з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи;

УНРАП - управління незалежного розслідування авіаційних подій та інцидентів;

CVR - Cockpit Voice Recorder - реєстратор переговорів у кабіні;

FDR - Flight Data Recorder - реєстратор польотних даних".

3. У пункті 4.2 розділу 4:

3.1. Абзац двадцять четвертий виключити.

3.2. Термін "Причина авіаційної події або інцидента" викласти в такій редакції:

"Причина авіаційної події або інциденту - будь-які дії, бездіяльність, обставини, умови або їх сукупність, що призвели до АП чи інциденту".

3.3. Доповнити пункт такими термінами в алфавітному порядку:

"Державна авіаційна адміністрація (Державіаадміністрація) - урядовий орган державного управління Міністерства транспорту та зв'язку України";

"Програма безпеки польотів - сукупність вимог та заходів, направлених на підвищення рівня безпеки польотів".

3.4. Визначення терміна "Катастрофа" після слів "членів екіпажу" доповнити словами "або третіх осіб".

3.5. У визначенні терміна "Наступне донесення" після слів "конкретизує АП" слова "чи інцидент" виключити.

4. У розділі 5:

4.1. Пункти 5.2 - 5.4 викласти в такій редакції:

"5.2. АП та інциденти, що сталися з цивільними повітряними суднами на території України, розслідуються Державіаадміністрацією до створення в Україні незалежного органу з розслідування АП та інцидентів.

У разі АП, що сталася на території України через зіткнення цивільного ПС з ПС іншого міністерства або якщо АП сталася з ПС іншої держави, Державіаадміністрація може прийняти рішення про звернення до Кабінету Міністрів України з метою призначення Урядової комісії з розслідування АП.

При виникненні АП відповідні органи Державіаадміністрації, МВС, МНС через свої структурні підрозділи вживають, у межах компетенції, необхідних заходів для збереження речових доказів і забезпечують надійну охорону ПС та всього, що на ньому перебуває, протягом часу, необхідного для проведення розслідування. Збереження речових доказів включає збереження шляхом фотографування чи іншими відповідними засобами документування будь-яких речових доказів, які можуть бути вилученими, зіпсованими, втраченими або знищеними. Охорона ПС та всього, що на ньому перебуває, передбачає запобігання подальшому пошкодженню, проникненню сторонніх осіб, викраденню чи псуванню.

Вилучення бортових реєстраторів та обробку записів може здійснювати тільки спеціально підготовлений персонал, визначений Державіаадміністрацією.

Порядок взаємодії Державіаадміністрації з відповідними органами виконавчої влади та місцевого самоврядування при організації та проведенні розслідування авіаційних подій встановлюється спеціальною міжгалузевою інструкцією.

5.3. Розслідування АП та інцидентів проводяться комісією, яка призначається згідно з цими Правилами та має статус державної комісії. Комісія з розслідування АП чи інциденту незалежна в проведенні розслідування та має повноваження, зазначені в додатку 13, на їх проведення. Процес розслідування не передбачає захисту інтересів сторін учасників розслідування.

Права та обов'язки учасників розслідування АП та інцидентів визначені додатком 2.

5.4. Розслідування АП та інцидентів з ПС, що сталися на території України, проводиться згідно з процедурами, викладеними в цих Правилах. Проведення розслідування АП чи серйозного інциденту може бути повністю передано іншій державі за взаємною домовленістю та згодою. У будь-якому разі Державіаадміністрація повинна використовувати всі засоби для сприяння у проведенні такого розслідування".

4.2. Речення перше пункту 5.5 виключити.

4.3. Пункт 5.6 доповнити новими абзацами другим та третім такого змісту:

"Якщо Державіаадміністрація проводить розслідування події, що сталася на території України з іноземним ПС, а держава реєстрації та держава експлуатанта не призначили своїх уповноважених представників, до участі в розслідуванні необхідно залучати експлуатанта згідно з цими Правилами.

Якщо Державіаадміністрація проводить розслідування події, що сталася на території України з іноземним ПС, а держава розробника та держава виробника ПС не призначили своїх уповноважених представників, до участі в розслідуванні необхідно залучати організації, відповідальні за конструкцію типу та остаточне виготовлення ПС згідно з цими Правилами".

4.4. Доповнити главу новими пунктами 5.10 - 5.13 такого змісту:

"5.10. Державіаадміністрація приймає рішення про звільнення з-під охорони ПС та всього, що на ньому перебуває, чи будь-яких його частин, як тільки потреба в інтересах розслідування в них відпаде. Відповідні органи центральної виконавчої влади та органи місцевого самоврядування забезпечують доступ до цього повітряного судна та всього, що на ньому перебуває, чи до будь-яких його частин. Якщо ПС, усе, що на ньому перебуває, чи будь-які його частини знаходяться у районі, доступ до якого згідно із законодавством України є неможливим чи обмеженим, Державіаадміністрація вирішує питання щодо їх переміщення у таке місце, до якого може бути дозволено доступ.

5.11. Технічні вимоги, які стосуються держави експлуатанта, застосовуються в тих випадках, коли ПС здане в оренду, зафрахтоване чи обмінене та коли держава експлуатанта не є державою реєстрації, але вона виконує частково або повністю функції та обов'язки держави реєстрації згідно з цими Правилами.

5.12. Якщо ПС, яке зареєстроване чи експлуатант якого перебуває в Україні, з яким сталася АП чи інцидент, виконало посадку на території держави, яка не є місцем події, Державіаадміністрація на запит держави, що проводить розслідування, надає їй записи бортових реєстраторів та, у разі потреби, відповідні бортові реєстратори.

5.13. Для досягнення прийнятного рівня безпеки польотів Державіаадміністрація розробляє та впроваджує програму безпеки польотів.

Державіаадміністрація встановлює прийнятний рівень безпеки польотів, який має бути не нижчим за вже досягнутий".

5. У розділі 6:

5.1. Підпункт 6.1.4.4 пункту 6.1 доповнити абзацами п'ятим та шостим такого змісту:

"надавати допомогу в опитуванні пасажирів, що залишилися живі та є громадянами держави, що призначила цього експерта;

отримувати примірник остаточного звіту".

5.2. Пункт 6.1 доповнити новими підпунктами 6.1.13 - 6.1.18 такого змісту:

"6.1.13. Якщо АП з повітряним судном, що зареєстроване, розроблене, виготовлене чи експлуатується в Україні, мала місце на території держави, яка не є членом ІКАО та не має наміру проводити розслідування згідно з Додатком 13 до Конвенції про міжнародну цивільну авіацію, Державіаадміністрація призначає та проводить розслідування в співробітництві з державою місця події, а за відсутності такого співробітництва самостійно проводить розслідування, використовуючи всю наявну інформацію.

6.1.14. Якщо неможливо достовірно встановити, що місце АП знаходиться на території будь-якої держави, а Україна є державою експлуатанта цього ПС, Державіаадміністрація призначає та проводить розслідування такої події. У цьому випадку проведення розслідування може бути делеговане іншій державі за взаємною домовленістю та згодою.

6.1.15. Якщо АП сталася у відкритому морі в безпосередній близькості до території України, Державіаадміністрація сприяє державі реєстрації в проведенні такого розслідування.

Якщо держава реєстрації не є членом ІКАО та не має наміру проводити розслідування згідно з Додатком 13 до Конвенції про міжнародну цивільну авіацію, а ПС розроблене, виготовлене або експлуатувалося в Україні, призначає та проводить розслідування Державіаадміністрація. У цьому випадку проведення розслідування може бути делеговане іншій державі за взаємною домовленістю та згодою.

6.1.16. Під час розслідування Державіаадміністрація координує дії голови комісії з розслідування з органами виконавчої влади. Особлива увага приділяється речовим доказам, які вимагають негайної реєстрації та аналізу, зокрема обстеження та опізнавання жертв, зчитування записів бортових реєстраторів.

6.1.17. Якщо ПС, з яким сталася АП чи інцидент, використовувало чи могло використовувати до події засоби, що розташовані на території України, або отримувало обслуговування на території України, Державіаадміністрація надає наявну інформацію, що стосується розслідування, державі, яка проводить розслідування.

6.1.18. Якщо в результаті АП, що сталася за межами території України, загинули або отримали серйозні тілесні ушкодження пасажири (члени екіпажу), які є громадянами України, Державіаадміністрація призначає для участі у розслідуванні свого уповноваженого представника та його радників".

5.3. У підпункті 6.2.1.7 після слів "первинного повідомлення" слова і знак "\аварійного сповіщення" виключити.

5.4. Підпункт 6.2.1.8 викласти в такій редакції:

"6.2.1.8. УНРАП після отримання первинного донесення готує інформацію про АП (інцидент) за формою, наведеною у додатку 10, та в термін, що не перевищує трьох годин, надає її до Департаменту безпеки в галузі Мінтрансзв'язку, розробнику та виробнику авіаційної техніки".

5.5. У підпункті 6.2.2:

5.5.1. Назву підпункту викласти в такій редакції:

"Порядок повідомлення про АП та серйозні інциденти".

5.5.2. Підпункти 6.2.2.1 - 6.2.2.3 викласти в такій редакції:

"6.2.2.1. Повідомлення про АП здійснюється за допомогою найбільш зручного і швидкого засобу зв'язку.

6.2.2.2. Зміст повідомлення містить таку інформацію:

скорочення ACCID - для позначення катастрофи та аварії, скорочення INCID - для позначення серйозних інцидентів та інцидентів;

найменування виробника, тип, належність, реєстраційні знаки і серійний номер ПС;

найменування власника, експлуатанта й орендатора ПС;

прізвище та ініціали командира ПС, громадянство членів екіпажу і пасажирів;

дата і час (місцевий час або UTC) події;

останній пункт відправлення та пункт призначення ПС;

положення ПС щодо географічного пункту (широта і довгота);

кількість членів екіпажу і пасажирів на борту ПС, у тому числі кількість загиблих і травмованих осіб, а також кількість загиблих і травмованих через цю подію сторонніх осіб, що не перебували на борту ПС;

опис АП та ступінь пошкодження ПС;

інформацію - чи буде держава місця АП проводити розслідування та в якому обсязі, або вона має намір передати його іншій державі;

фізико-географічну характеристику району події, а також інформацію про труднощі з доступом до нього або особливі вимоги, що стосуються прибуття на місце АП;

найменування органу, що підготував повідомлення, інформацію про засоби зв'язку для здійснення контакту з уповноваженим з розслідування і органом держави місця події, відповідальним за проведення розслідування;

наявність і опис небезпечних вантажів на борту ПС.

6.2.2.3. Первинне повідомлення про АП з ПС України на території іноземної держави передається представником організації ЦА України в державі місця АП до Державіаадміністрації.

У разі відсутності представництва організації ЦА України, експлуатанта в державі місця АП первинне повідомлення передається експлуатантом, КПС (членами екіпажу ПС) за допомогою оперативних дипломатичних каналів або з використанням каналів електрозв'язку органів ОПР".

5.5.3. Підпункт 6.2.2.4 доповнити абзацами п'ятим - сьомим такого змісту:

"Державіаадміністрація, на запит уповноваженого органу держави, що проводить розслідування, надає відповідну інформацію про будь-яку організацію, діяльність якої могла безпосередньо чи побічно вплинути на експлуатацію ПС.

У разі отримання від іншої держави повідомлення про АП з ПС, що експлуатується, розроблене чи виготовлене в Україні, Державіаадміністрація направляє державі місця події підтвердження про отримання такого повідомлення. Крім цього, на запит держави реєстрації Державіаадміністрація направляє будь-яку наявну інформацію щодо екіпажу та ПС, з яким мала місце АП, та інформує про те, чи буде призначати вповноваженого представника, його прізвище й орієнтовну дату прибуття на місце події для участі в розслідуванні.

Якщо від держави, що проводить розслідування події з ПС, максимальна маса якого більше 2250 кілограмів, що зареєстроване, експлуатується, розроблене чи виготовлене в Україні, надходить спеціальний запит щодо участі в розслідуванні представника України, Державіаадміністрація призначає уповноваженого представника".

5.5.4. У підпункті 6.2.2.7 цифри "6.2.2.3" замінити цифрами "6.2.2.2".

5.5.5. Доповнити підпункт 6.2.2 підпунктами 6.2.2.8, 6.2.2.9 такого змісту:

"6.2.2.8. Повідомлення складається однією з робочих мов ІКАО, з урахуванням мови, яка використовується адресатом (адресатами), якщо це не викликає надмірної затримки інформації.

6.2.2.9. У разі отримання нової інформації, яка не передавалася в повідомленні про АП чи серйозний інцидент, Державіаадміністрація додатково направляє цю інформацію адресатам повідомлення".

5.6. У підпункті 6.2.3:

5.6.1. Назву підпункту 6.2.3 викласти в такій редакції:

"Порядок повідомлення про авіаційні події з цивільними повітряними суднами на території України".

5.7. У підпункті 6.2.3.1:

абзац перший викласти в такій редакції:

"6.2.3.1. Після отримання первинного повідомлення та первинного донесення про АП з цивільним ПС Державіаадміністрація направляє повідомлення до авіаційних повноважних органів за допомогою найбільш зручних та швидких засобів зв'язку";

доповнити підпункт абзацом сьомим та восьмим такого змісту:

"Якщо серйозний інцидент стався за межами України з ПС, що зареєстроване чи експлуатується в Україні, а держава місця події не володіє інформацією про такий інцидент, Державіаадміністрація направляє повідомлення про такий інцидент державі місця події, державі розробника та державі виробника.

Повідомлення має містити інформацію, викладену в підпункті 6.2.2.2 цих Правил".

5.8. Абзац перший підпункту 6.3.8 викласти в такій редакції:

"6.3.8. Командир ПС відповідає за збереження засобів реєстрації польотної інформації (ЗРПІ) та повинен ужити всіх заходів для їх збереження, для чого забезпечує пломбування ЗРПІ на місці встановлення їх на ПС та їх своєчасне вимкнення".

5.9. Підпункт 6.3.11 доповнити абзацом дев'ятим - дванадцятим такого змісту:

"Якщо в Україні відсутні засоби зчитування конкретних типів бортових реєстраторів (CVR, FDR), Державіаадміністрація забезпечує зчитування та дешифрування бортових записів, використовуючи засоби, що можуть бути надані іншою державою (державами). При визначенні держави, засоби зчитування записів бортових реєстраторів якої будуть використані, необхідно враховувати таке:

наявність та можливості засобів зчитування;

своєчасність зчитування записів;

близькість місцезнаходження засобів зчитування".

5.10. Доповнити пункт 6.3 новими підпунктами 6.3.13, 6.3.14 такого змісту:

"6.3.13. АП з людськими жертвами обов'язково супроводжуються судово-медичною експертизою загиблих членів екіпажу та пасажирів на підставі постанови слідчого.

Авіаційні лікарі надають судово-медичним експертам консультативну допомогу.

6.3.14. У перші години після АП авіаційні лікарі організовують огляд фізичного та психологічного стану членів екіпажу і диспетчерів ОПР та перевіряють їх на наявність алкогольного, токсичного чи наркотичного сп'яніння згідно із законодавством.

Авіаційні лікарі встановлюють, чи достатній рівень фізичної і психологічної придатності членів екіпажу та іншого причетного до події персоналу для їх участі в розслідуванні".

5.11. Підпункт 6.4.11 доповнити новими абзацами третім - вісімнадцятим такого змісту:

"У випадку АП чи інциденту з ПС, максимальна маса якого більше ніж 2250 кг, Державіаадміністрація направляє попередній звіт:

державі реєстрації;

державі експлуатанта;

державі розробника;

державі виробника;

будь-якій державі, яка надавала відповідну інформацію, основне обладнання чи експертів;

ІКАО.

У випадку АП чи інциденту з ПС, максимальна маса якого менше ніж 2250 кг, якщо порушені питання льотної придатності ПС чи питання, що становлять інтерес для інших держав, Державіаадміністрація направляє попередній звіт:

державі реєстрації;

державі експлуатанта;

державі розробника;

державі виробника;

будь-якій державі, яка надавала відповідну інформацію, основне обладнання чи експертів.

Попередній звіт подається до відповідних держав та ІКАО однією з робочих мов ІКАО.

Попередній звіт розсилається факсимільним зв'язком, електронною поштою чи авіапоштою протягом 30 днів з моменту АП, якщо до цього часу не було розіслано звіт про авіаційну подію (інцидент). Якщо виявлені обставини безпосередньо впливають на безпеку польотів, інформація про них направляється відразу після отримання таких даних найбільш швидкими та зручними засобами зв'язку.

Державіаадміністрація на запит уповноважених органів інших держав надає відповідну інформацію додатково до даних, що містяться в інформаційному звіті про АП".

5.12. Підпункт 6.4.14 після абзацу першого доповнити новими абзацами другим - шостим такого змісту:

"Проект остаточного звіту направляється для надання зауважень:

державі реєстрації;

державі експлуатанта;

державі розробника;

державі виробника".

У зв'язку з цим абзаци другий і третій уважати відповідно абзацами сьомим і восьмим;

доповнити підпункт новими абзацами дев'ятим - чотирнадцятим такого змісту:

"Якщо Державіаадміністрація не отримує зауважень протягом 60 днів від дати направлення супровідного листа, вона офіційно публікує остаточний звіт.

Державіаадміністрація видає остаточний звіт, по змозі, не пізніше 12 місяців з моменту АП. Якщо остаточний звіт не може бути видано протягом 12 місяців, Державіаадміністрація видає проміжний звіт до кожної річниці події з детальним викладенням ходу розслідування, включно з інформацією про будь-які виявлені питання щодо безпеки польотів.

Державіаадміністрація направляє через державу експлуатанта примірник проекту остаточного звіту експлуатанту з метою надання експлуатантом зауважень до проекту остаточного звіту.

Державіаадміністрація направляє через державу розробника та державу виробника примірник проекту остаточного звіту організаціям, відповідальним за конструкцію типу та остаточне виготовлення ПС, з метою надання ними зауважень до проекту остаточного звіту.

На будь-якому етапі розслідування УНРАП може рекомендувати відповідним уповноваженим органам, уключаючи органи іноземних держав, попереджувальні заходи, яких необхідно терміново вжити з метою підвищення безпеки польотів.

Рекомендовані попереджувальні заходи з підвищення безпеки польотів готуються УНРАП та затверджуються заступником Міністра транспорту та зв'язку України - головою Державіаадміністрації".

5.13. У підпункті 6.4.15:

доповнити підпункт новими абзацами такого змісту:

"Остаточний звіт за результатами розслідування АП негайно направляється:

державі реєстрації;

державі експлуатанта;

державі розробника;

державі виробника;

державі, громадяни якої загинули чи отримали важкі тілесні ушкодження;

державі, яка надавала відповідну інформацію, основне обладнання чи експертів";

після слів та цифр "у 10-денний термін з моменту затвердження" доповнити словом "остаточного".

5.14. Підпункт 6.4.17 доповнити абзацом другим такого змісту:

"Якщо під час розслідування встановлено чи є підстави вважати, що мав місце акт незаконного втручання, голова комісії вживає заходів щодо інформування органів забезпечення авіаційної безпеки зацікавленої(них) держави(ав)".

5.15. Пункт 6.4 доповнити підпунктом 6.4.18 такого змісту:

"6.4.18. Державіаадміністрація не поширює, не публікує та не допускає використання проекту остаточного звіту чи будь-яких його частин або інших документів, що були отримані під час проведення розслідування АП чи інциденту, без офіційної згоди держави, яка проводила це розслідування, крім випадків, коли такі звіти чи документи вже були опубліковані або надані гласності цією державою".

5.16. У другому реченні підпункту 6.5.2 пункту 6.5 слово "розслідування" замінити словом "дослідження".

6. У розділі 7:

6.1. Абзац другий пункту 7.1 викласти в такій редакції:

"Державіаадміністрація у межах програми безпеки польотів створює та впроваджує систему обов'язкових повідомлень про інциденти з метою сприяння збору інформації про фактичні чи потенційні недоліки в забезпеченні безпеки польотів".

6.2. Доповнити пункт 7.1 новими підпунктами 7.1.25 - 7.1.27 такого змісту:

"7.1.25. Якщо серйозний інцидент з повітряним судном, що зареєстроване, розроблене, виготовлене чи експлуатується в Україні, мав місце на території держави, яка не є членом ІКАО та не має наміру проводити розслідування відповідно до Додатка 13 до Конвенції про Міжнародну цивільну авіацію, Державіаадміністрація призначає та проводить розслідування в співробітництві з державою місця події, а за відсутності такого співробітництва самостійно проводить розслідування, використовуючи всю наявну інформацію.

7.1.26. Якщо неможливо достовірно встановити, що місце серйозного інциденту знаходиться на території будь-якої держави, а Україна є державою експлуатанта цього ПС, Державіаадміністрація призначає та проводить розслідування такої події. У цьому випадку проведення розслідування може бути делеговане іншій державі за взаємною домовленістю та згодою.

7.1.27. Якщо серйозний інцидент стався у відкритому морі в безпосередній близькості до території України, Державіаадміністрація сприяє державі реєстрації в проведенні такого розслідування.

Якщо держава реєстрації не є членом ІКАО та не має наміру проводити розслідування згідно з Додатком 13 до Конвенції про Міжнародну цивільну авіацію, а ПС розроблене, виготовлене або експлуатувалося в Україні, Державіаадміністрація призначає та проводить розслідування. У цьому випадку проведення розслідування може бути делеговане іншій державі за взаємною домовленістю та згодою".

6.3. Підпункт 7.2.1 доповнити новим підпунктом 7.2.1.1 такого змісту:

"7.2.1.1. Повідомлення про серйозний інцидент, що надається адресатам, які перебувають за межами України, складається однією з робочих мов ІКАО, з урахуванням мови, яка використовується адресатом (адресатами), якщо це не викликає надмірної затримки інформації.

У разі отримання нової інформації, яка не передавалася в повідомленні авіаційної події чи серйозного інциденту, Державіаадміністрація додатково направляє цю інформацію адресатам повідомлення".

6.4. У підпункті 7.3.2:

абзац четвертий доповнити реченням другим такого змісту:

"Командир ПС відповідає за збереження ЗРПІ та повинен ужити всіх заходів для їх збереження, для чого забезпечує пломбування ЗРПІ на місці встановлення їх на ПС та їх своєчасне вимкнення";

доповнити підпункт новим абзацом такого змісту:

"заповнити форму первинного донесення до ЦДС, КЦПРЦА та ДІБП Державіаадміністрації про авіаційну подію та інциденти згідно з додатком 10 та надіслати її до своєї авіакомпанії".

6.5. У підпункті 7.4.8 слова "особиста думка" замінити словами "особлива думка".

6.6. В абзаці дев'ятому підпункту 7.4.12 скорочення "АП" замінити словом "інцидент".

7. У розділі 8:

7.1. Пункт 8.3 доповнити новими підпунктами 8.3.1 - 8.3.2 такого змісту:

"8.3.1. Для оцінки стану безпеки Державіаадміністрація в рамках програми безпеки установлює прийнятні рівні безпеки для експлуатантів ПС, аеродромів та підприємств ОПР. Прийнятний рівень безпеки польотів відображає мету Державіаадміністрації, експлуатантів та підприємств ОПР, яка має бути досягнута в сфері забезпечення безпеки польотів. Експлуатанти і підприємства ОПР погоджують з Державіаадміністрацією прийнятні рівні безпеки, які мають бути досягнуті в рамках системи управління безпекою польотів.

Одним з елементів прийнятного рівня безпеки є показник кількості авіаційних подій з людськими жертвами на встановлену кількість польотів.

8.3.2. Експлуатанти аеродромів, аеропортів та підприємства ОПР, які не досягли прийнятного рівня безпеки протягом року, розробляють додаткові заходи з безпеки польотів, погоджують їх з Державіаадміністрацією та вносять до систем управління безпекою польотів".

7.2. Доповнити розділ новими пунктами 8.14 - 8.17 такого змісту:

"8.14. Державіаадміністрація у разі доцільності направляє рекомендації із забезпечення безпеки польотів, вироблені в результаті розслідувань АП та інцидентів, повноважним органам з розслідування інших держав, а ті, що стосуються документів ІКАО, - до ІКАО.

Якщо остаточний звіт містить рекомендації із забезпечення безпеки польотів, що адресовані ІКАО, до звіту додається лист з викладеними пропозиціями щодо конкретних дій.

8.15. Якщо Державіаадміністрація отримала рекомендації із забезпечення безпеки польотів чи інші пропозиції, що стосуються попереджувальних заходів, від держави, що проводила розслідування, вона інформує таку державу про вжиті чи розроблювані заходи або про причини неприйняття будь-яких заходів.

8.16. Державіаадміністрація у межах програми безпеки польотів створює та впроваджує систему добровільних повідомлень з метою збору інформації про фактичні та потенційні недоліки безпеки, які не належать до системи обов'язкових повідомлень.

Система добровільних повідомлень про інциденти не повинна бути орієнтованою на застосування покарань і має передбачати захист джерел інформації.

8.17. УНРАП розробляє заходи з метою усунення фактичних та потенційних недоліків та в межах програми безпеки забезпечує виконання цих заходів і здійснює моніторинг їх виконання та ефективності".

8. У розділі 9:

8.1. Пункт 9.2 доповнити новими абзацами такого змісту:

"Державіаадміністрація у межах програми безпеки польотів створює та підтримує інформаційно-аналітичну базу даних про АП та інциденти з метою проведення ефективного аналізу інформації про виявлені фактичні та потенційні недоліки безпеки, у тому числі за допомогою систем повідомлень про інциденти, та розробляє заходи з попередження АП.

Система бази даних використовує стандартні формати для спрощення обміну даними".

8.2. Пункт 9.3 доповнити новим абзацом такого змісту:

"При встановленні остаточної класифікації УНРАП готує висновок про АП чи інцидент, у якому структуровано викладається інформація щодо події. Висновок про АП чи інцидент затверджується головою Державіаадміністрації, додається до матеріалів з розслідування та направляється голові комісії з розслідування (додаток 21)".

8.3. Доповнити розділ новими пунктами 9.9 - 9.11 такого змісту:

"9.9. Якщо під час аналізу інформації, що міститься в інформаційно-аналітичній базі даних, будуть виявлені аспекти, що впливають на безпеку польотів, які становлять інтерес для інших держав, Державіаадміністрація якнайшвидше направляє відповідну інформацію цим державам.

9.10. Крім рекомендацій щодо забезпечення безпеки польотів, що випливають з результатів розслідування авіаційних подій та інцидентів, рекомендації щодо забезпечення безпеки польотів можуть випливати з інших джерел, у тому числі з досліджень із забезпечення безпеки польотів. Якщо рекомендації із забезпечення безпеки польотів адресуються організації, що перебуває за кордоном, Державіаадміністрація направляє їх до відповідного повноважного органу з розслідування авіаційних подій та інцидентів тієї держави.

9.11. Державіаадміністрація у межах програми безпеки польотів сприяє створенню мереж колективного користування інформацією з безпеки польотів серед усіх користувачів авіаційної системи та сприяє вільному обміну інформацією про фактичні та потенційні недоліки в забезпеченні безпеки польотів".

9. У додатках до Правил:

9.1. Пункт 2.64 додатка 1 викласти в такій редакції:

"2.64. Повернення на аеродром вильоту незалежно від його причини".

9.2. У додатку 3:

у пункті 8 слова "виписка з журналу передпольотного медичного контролю" виключити;

у пункті 9, в звіті льотної підкомісії за результатами робіт, проведених у зв'язку з розслідуванням АП, у пункті 5.2 абзац "Ким і коли здійснювався медичний контроль за станом здоров'я перед вильотом?" виключити.

9.3. У додатку 11:

назву пункту 1.2 викласти в такій редакції:

"Тілесні ушкодження";

назву пункту 1.5 викласти в такій редакції:

"Відомості про особовий склад";

назву пункту 1.6 викласти в такій редакції:

"Дані про повітряне судно";

у абзаці десятому пункту 1.6 після слів "наявність (чи відсутність) зауважень" слово "до" виключити.

10. Доповнити Правила додатками 16 - 21 (додаються).

11. Слово "Державіаслужба" у всіх відмінках замінити словом "Державіаадміністрація" у відповідних відмінках, слово "ДІБП" замінити словом "УНРАП", слова "директор ДІБП" у всіх відмінках замінити словами "начальник УНРАП" у відповідних відмінках.

 

Перший заступник голови
Державіаадміністрації
 

 
О. В. Овчинников
 

 

ПЛАН
роботи комісії з розслідування

_____________________________________________
(катастрофи, аварії, серйозного інциденту, інциденту)

N з/п 

Заплановані роботи 

Виконавець 

Термін виконання 

Виконання 

Ознайомлення з первинним повідомленням 

  

  

  

Визначення обсягу розслідування та розподіл завдань між членами комісії 

  

  

  

Огляд місця події та повітряного судна, документування місця події 

  

  

  

Збір, реєстрація та аналіз наявної інформації про АП (інцидент) 

  

  

  

Проведення опитування учасників та свідків події 

  

  

  

Взаємодія із засобами масової інформації (за потреби) 

  

  

  

Проведення аутопсії загиблих членів екіпажу, пасажирів 

  

  

  

Координація дій з органами прокуратури (у разі потреби) 

  

  

  

Підготовка наступного донесення 

  

  

  

10 

Проведення досліджень та аналіз матеріалів розслідування 

  

  

  

11 

Підготовка висновків щодо причини АП 

  

  

  

12 

Розроблення заходів з попередження АП та інцидентів 

  

  

  

13 

Підготовка попереднього звіту 

  

  

  

14 

Підготовка проекту остаточного звіту 

  

  

  

15 

Опрацювання зауважень та пропозицій до проекту остаточного звіту 

  

  

  

16 

Затвердження остаточного звіту за результатами розслідування АП 

  

  

  

17 

Розсилка матеріалів розслідування 

  

  

  

 

Голова комісії  

____________
(підпис) 

______________
(ініціали, прізвище) 

 

ПРОТОКОЛ N
засідання комісії з розслідування

_____________________________________________
(катастрофи, аварії, серйозного інциденту, інциденту)

____________________
(дата) 

_________________
(місце засідання) 

Комісія у складі: 

  

голови комісії 

____________________________________________________
(ініціали, прізвище, посада) 

членів комісії: 

_____________________________________________________
(ініціали, прізвище, посада) 

  

_____________________________________________________
(ініціали, прізвище, посада) 

Питання, що розглядалися:

1. ______________________________________________________________________________

2. ______________________________________________________________________________

3. ______________________________________________________________________________

Прийняті рішення

1. ______________________________________________________________________________

2. ______________________________________________________________________________

3. ______________________________________________________________________________

   

Голова комісії  

____________
(підпис) 

________________
(ініціали, прізвище) 

 

ПРОТОКОЛ
допуску до польотів екіпажу

___________________
(дата) 

__________________
(місце) 

       Матеріали щодо обставин інциденту, що стався _____________________________ з літаком
                                                                                                                                                        (дата)
(вертольотом) __________________ авіакомпанії __________________, вивчені комісією у складі:
                                     (реєстраційний номер)                                     (назва експлуатанта) 

голови комісії  

____________________________________________________
(ініціали, прізвище, посада) 

членів комісії: 

_____________________________________________________
(ініціали, прізвище, посада) 

  

_____________________________________________________
(ініціали, прізвище, посада) 

    Комісія встановила, що інцидент не був обумовлений помилковими діями екіпажу (авіаперсоналу).

       Відповідно до підпункту 7.1.19 ПРАПІУ-2005 рішенням голови комісії екіпаж (авіаційний персонал) у складі:

1. Командира повітряного судна ______________________________________________________,
                                                                                                              (ініціали, прізвище) 

2. Другого пілота ___________________________________________________________________,
                                                                                                              (ініціали, прізвище) 

3. Бортінженера ____________________________________________________________________,
                                                                                                              (ініціали, прізвище) 

4. Штурмана _______________________________________________________________________
                                                                                                              (ініціали, прізвище) 

допустити до виконання польотів (до подальшої роботи) до завершення розслідування. 

 

Голова комісії  

_______________
(ініціали, прізвище) 

 

ПРОТОКОЛ
допуску до польотів повітряного судна

_______________________
(тип та реєстраційний N ПС)

___________________
(дата) 

__________________
(місце)

        Матеріали щодо обставин інциденту, що стався _______________________________ з літаком
                                                                                                                                                            (дата)
(вертольотом) _____________________ авіакомпанії _______________________, вивчені комісією у
                                         (реєстраційний номер)                                                  (назва експлуатанта)
складі: 

голови комісії  

___________________________________________________________
(ініціали, прізвище, посада) 

членів комісії: 

___________________________________________________________
(ініціали, прізвище, посада) 

  

___________________________________________________________
(ініціали, прізвище, посада) 

         Комісія встановила, що причиною інциденту стало _____________________________________
_____________________________________________________________________________________.

         З метою усунення причин інциденту вжиті такі заходи:

         1. _______________________________________________________________________________

         2. _______________________________________________________________________________

         3. _______________________________________________________________________________

      Відповідно до підпункту 7.1.15 ПРАПІУ-2005 та на підставі Технічного акта, затвердженого ____________________________________________________ від ____________, з метою своєчасного
                                       (ініціали, прізвище керівника ІАС)                                                         (дата)
введення в експлуатацію літака (вертольота) _________________________________ рішенням голови
                                                                                                                           (реєстраційний номер ПС)
комісії з розслідування ПС допустити до подальшої експлуатації до закінчення розслідування. 

 

Голова комісії  

_______________
(ініціали, прізвище) 

 

ТЕХНІЧНИЙ АКТ
перевірки стану літака (вертольота)

_________________________
(тип та реєстраційний N ПС)

___________________
(дата) 

__________________
(місце) 

        Технічний огляд літака (вертольота) ______________________________________ виконано
                                                                                                                (тип та реєстраційний N ПС)
комісією у складі: 

голови комісії  

_________________________________________________________
(ініціали, прізвище, посада) 

членів комісії: 

_________________________________________________________
(ініціали, прізвище, посада) 

  

_________________________________________________________
(ініціали, прізвище, посада) 

        1. Дані про повітряне судно: 

  

Тип 

____________________ 

Реєстраційні знаки 

____________________ 

Заводський (серійний)номер 

____________________ 

Дата виготовлення ПС 

____________________ 

Наліт від початку експлуатації 

____________________ 

Кількість посадок від початку експлуатації 

____________________ 

Останній ремонт (продовження ресурсу) /
ресурс 

____________________ 

Наліт / кількість посадок після
останнього ремонту (продовження ресурсу) 

____________________ 

        2. Дані про силові установки: 

  

Двигун 

1-й 

2-й 

3-й 

4-й 

Тип двигуна 

  

  

  

  

Заводський номер двигуна 

  

  

  

  

Напрацювання від початку експлуатації (год.) 

  

  

  

  

Кількість ремонтів 

  

  

  

  

Дата останнього ремонту (продовження ресурсу) / ресурс 

  

  

  

  

        3. Літак (вертоліт) оглянуто в обсязі технічного обслуговування ____________________________,
                                                                                                                                                                                (вид (обсяг) ТО)
карта-наряд від ____________ N _____________.

      4. Укомплектування повітряного судна: літак укомплектовано в повному обсязі згідно з вимогами _____________________.
   (назва нормативного акта)

       5. Усі доробки, обов'язкові до виконання, на момент складання цього акта виконані.

       6. Недоліки. Недоліків технічного стану, його систем та обладнання не виявлено. (Якщо виявлені недоліки, указати, які).

       7. Висновок:

       Літак (вертоліт) __________________________ справний та може бути допущений до виконання
                                                    (тип, реєстраційний номер ПС)
польотів без обмежень. (Якщо є обмеження, що впливають на експлуатацію ПС, указати, які). 

 

Голова комісії  

_______________
(ініціали, прізвище) 

Члени комісії  

________________
(ініціали, прізвище) 

  

________________
(ініціали, прізвище) 

 

ДЕРЖАВНА АВІАЦІЙНА
АДМІНІСТРАЦІЯ
Управління незалежного розслідування
авіаційних подій 

ЗАТВЕРДЖУЮ

Голова Державіаадміністрації
(заступник голови) 

_______________
(ініціали, прізвище) 

"___" ____________ 200   р. 

ВИСНОВОК

про _________________________________
(класифікація події: катастрофа, аварія, інцидент)

Дата події 

Тип ПС 

Реєстраційний N ПС 

Експлуатант 

Належність ПС  

Місце події 

 

 

 

 

 

 

1. Класифікація події, фактори, що обумовили подію:

  

2. Недоліки організації, якості та оформлення розслідування:

  

3. Оцінка рекомендацій комісії:

  

4. Основні напрями профілактичної роботи:

   

5. Профілактичні заходи, прийняті Державіаадміністрацією:

 

  

6. Висновок підготував
 

7. Начальник відділу

Заступник начальника УНРАП

Начальник УНРАП 

____________

Опрос