Идет загрузка документа (209 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Инструкции о выплате денежного обеспечения лицам рядового и начальствующего состава органов и подразделений гражданской защиты

Министерство Украины по вопросам чрезвычайных ситуаций и по делам защиты населения от последствий Чернобыльской катастрофы (2)
Приказ, Инструкция от 10.06.2008 № 447
Утратил силу

Про затвердження Інструкції про виплату грошового забезпечення особам рядового і начальницького складу органів і підрозділів цивільного захисту

Наказ Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи
від 10 червня 2008 року N 447

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
7 липня 2008 р. за N 612/15303

Із змінами і доповненнями, внесеними
 наказом Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій
 та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи
 від 26 травня 2009 року N 362
,
 наказом Міністерства надзвичайних ситуацій України
від 6 лютого 2012 року N 244

Наказ втратив чинність
(згідно з наказом Міністерства внутрішніх справ України
 від 23 квітня 2015 року N 475)

На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 7 листопада 2007 року N 1294 "Про упорядкування структури та умов грошового забезпечення військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу" та з метою визначення порядку та умов виплати грошового забезпечення особам рядового і начальницького складу органів і підрозділів цивільного захисту НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Інструкцію про виплату грошового забезпечення особам рядового і начальницького складу органів і підрозділів цивільного захисту, що додається.

2. До упорядкування додаткових видів грошового забезпечення виплати додаткових видів грошового забезпечення, передбачені пунктами 4.9 - 4.11, 4.13 - 4.15 та пунктом 6.1 (крім щомісячних виплат особам рядового і начальницького складу льотного та наземного складу авіації, плаваючого складу, а також тим, які виконують водолазні роботи), здійснювати в обсязі до 50 відсотків установленого згідно із зазначеною Інструкцією розміру.

3. Перерахунок грошового забезпечення особам рядового і начальницького складу органів і підрозділів цивільного захисту здійснити з 1 січня 2008 року.

4. Департаменту економіки і фінансів у встановленому порядку забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

5. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

 

Міністр 

В. Шандра 

 

Інструкція
про виплату грошового забезпечення особам рядового і начальницького складу органів і підрозділів цивільного захисту

I. Загальні положення

1.1. Інструкція про виплату грошового забезпечення особам рядового і начальницького складу органів і підрозділів цивільного захисту (далі - Інструкція) визначає порядок та умови виплати грошового забезпечення особам рядового і начальницького складу, які проходять службу в органах і підрозділах цивільного захисту Міністерства з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи.

Ця Інструкція розроблена відповідно до Законів України "Про правові засади цивільного захисту", "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб", постанов Кабінету Міністрів України від 7 листопада 2007 року N 1294 "Про упорядкування структури та умов грошового забезпечення військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу", від 21 липня 2005 року N 629 "Про затвердження Положення про порядок проходження служби особами рядового і начальницького складу органів і підрозділів цивільного захисту", від 22 грудня 1995 року N 1037 "Про надбавки до посадових окладів працівників, зайнятих на шифрувальній роботі", від 15 червня 1994 року N 414 "Про види, розміри і порядок надання компенсації громадянам у зв'язку з роботою, яка передбачає доступ до державної таємниці"

1.2. Грошове забезпечення осіб рядового і начальницького складу органів і підрозділів цивільного захисту (далі - особи рядового і начальницького складу) визначається залежно від посади, спеціального звання, кваліфікації, наукового ступеня, вченого звання, тривалості та умов служби.

1.3. До грошового забезпечення осіб рядового і начальницького складу належать: посадовий оклад, оклад за спеціальним званням, щомісячні (підвищення посадового окладу, надбавки, доплати, винагороди, які мають постійний характер, премії) та одноразові додаткові види грошового забезпечення.

1.4. Грошове забезпечення виплачується в межах асигнувань, визначених у кошторисі органу управління (підрозділу) на грошове забезпечення особового складу.

Грошове забезпечення виплачується особам рядового і начальницького складу, які:

займають посади (посади осіб рядового і начальницького складу, передбачені штатами) в органах і підрозділах цивільного захисту (центрального апарату спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з питань цивільного захисту, територіальних органів управління, Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту, Державної авіаційної пошуково-рятувальної служби, урядового органу державного нагляду у сфері цивільного захисту, навчальних закладів, науково-дослідних та інших установ, підрозділів забезпечення спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з питань цивільного захисту) (далі - органи управління (підрозділи));

перебувають у розпорядженні відповідних начальників органів управління (підрозділів) МНС (далі - розпорядження);

навчаються у навчальних закладах МНС.

1.5. Підставами для виплати грошового забезпечення є наказ начальника органу управління (підрозділу) по особовому складу органів управління (підрозділів) про призначення на штатну посаду, яка входить у його номенклатуру, наказ керівника навчального закладу про зарахування на навчання, наказ про зарахування в розпорядження відповідного начальника органу управління (підрозділу) та встановлення відповідних окладів, надбавок, доплат тощо.

Проекти зазначених наказів по особовому складу органів управління (підрозділів) готуються підрозділами кадрового забезпечення та погоджуються з відповідними фінансовими і юридичними підрозділами.

1.6. Грошове забезпечення виплачується особам рядового і начальницького складу за місцем їх постійної служби.

Виплата грошового забезпечення не за місцем постійної служби здійснюється особам рядового і начальницького складу, які перебувають у навчальних закладах МНС, на навчальних зборах та на курсах перепідготовки, удосконалення і підвищення кваліфікації кадрів.

При направленні осіб рядового і начальницького складу на навчальні збори і на курси перепідготовки, удосконалення й підвищення кваліфікації кадрів на термін до трьох місяців виплата грошового забезпечення провадиться кожного місяця за місцем постійної служби.

1.7. Виплата особам рядового і начальницького складу грошового забезпечення провадиться один раз за поточний місяць у період з 20 до 25 числа.

У той же термін виплачується грошове забезпечення за перерахунками у зв'язку з присвоєнням чергового спеціального звання, призначенням на іншу посаду, зміною розміру відсоткової надбавки за вислугу років тощо.

1.8. Виплата грошового забезпечення раніше встановленого терміну допускається лише у випадках:

вибуття осіб рядового і начальницького складу у відпустки або переміщенні по службі - за поточний і наступний місяці, але не раніше ніж за три дні до вибуття у відпустку або до нового місця служби, не враховуючи вихідних і святкових днів;

вибуття осіб рядового і начальницького складу у службові відрядження - за поточний місяць, якщо вони на день виплати грошового забезпечення за поточний місяць не можуть прибути до місця служби, але не раніше ніж за день до вибуття у відрядження, не враховуючи вихідних і святкових днів.

При переведеннях по службі, пов'язаних із переїздом до іншого населеного пункту, у тому числі й при вибутті у навчальні заклади, із звільненням з посади, грошове забезпечення за попереднім місцем служби виплачується по день прибуття до нового місця служби, зазначений у приписі відповідного начальника.

Видача авансів у рахунок грошового забезпечення не допускається.

1.9. При виплаті грошового забезпечення за неповний місяць розмір виплати за кожний календарний день перебування на службі визначається шляхом поділу суми грошового забезпечення, належного за повний місяць, на кількість календарних днів у місяці, за який здійснюється виплата.

Якщо в період, за який виплачується грошове забезпечення, за правилами, викладеними в цьому пункті, особа рядового чи начальницького складу набуває права на отримання первинної чи чергової надбавки за вислугу років, а також інших додаткових видів грошового забезпечення, то за час з дня виникнення цього права грошове забезпечення виплачується з урахуванням згаданих змін.

1.10. Грошове забезпечення, виплачене за правилами і нормами, які діяли в момент виплати, поверненню не підлягає, якщо право на нього повністю або частково особами рядового і начальницького складу надалі втрачене.

Виплачене грошове забезпечення стягується на підставі наказу начальника органу управління (підрозділу) лише у випадку, якщо особа одержала грошове забезпечення у зв'язку з переведенням по службі (пункт 1.8 Інструкції), а переведення не відбулося.

1.11. Особам начальницького складу, які займаються педагогічною роботою на умовах погодинної оплати, оплата провадиться за діючими ставками в межах дозволених обсягів педагогічної роботи.

1.12. Грошове забезпечення особам рядового і начальницького складу за час перебування їх у відпустці по догляду за дитиною не виплачується. Відпустка у зв'язку з вагітністю та пологами оплачується згідно з чинним законодавством.

1.13. Грошове забезпечення, що належить особі рядового і начальницького складу і своєчасно не виплачене йому або виплачене у меншому, ніж належно, розмірі, виплачується (здійснюється доплата різниці) за весь період, протягом якого особа рядового і начальницького складу мала право на нього, але не більше ніж за три роки, що передували зверненню за одержанням грошового забезпечення.

1.14. Заяви і скарги осіб рядового і начальницького складу щодо грошового забезпечення беруться на облік і розглядаються в установленому чинним законодавством України порядку.

1.15. Пункт 1.15 виключено

(згідно з наказом Міністерства України з питань
 надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків
Чорнобильської катастрофи від 26.05.2009 р. N 362,
у зв'язку з цим пункти 1.16 та 1.17
 вважати відповідно пунктами 1.15 та 1.16)

1.15. Особам рядового і начальницького складу, прикомандированим (відрядженим) у встановленому законодавством порядку до органів державної влади, органів місцевого самоврядування та інших установ (далі - державні органи, установи і організації) із залишенням на службі, грошове забезпечення виплачується в державних органах у розмірах і порядку, що встановлюються законодавством України, за рахунок коштів державних органів, установ і організацій, до яких вони прикомандировані (відряджені).

За період виконання особами рядового і начальницького складу повноважень народного депутата України або депутатських повноважень за відповідними виборними посадами на постійній основі грошове забезпечення не виплачується.

Якщо особи рядового і начальницького складу до дня вибуття з органу управління (підрозділу) не отримали належного їм грошового забезпечення за поточний місяць, то органи управління (підрозділи) виплачують їм грошове забезпечення до дня прикомандирування (відрядження) до державного органу включно з урахуванням часу, необхідного для проїзду до нового місця служби, визначеного в наказі начальника органу управління (підрозділу), де проходила службу особа.

1.16. Роз'яснення підпорядкованим органам управління (підрозділам) МНС з питань грошового забезпечення осіб рядового і начальницького складу надаються Департаментом економіки і фінансів відповідно до чинного законодавства України.

II. Посадові оклади осіб рядового і начальницького складу

2.1. Посадові оклади особам рядового і начальницького складу виплачуються за займаними посадами в розмірах, передбачених у штаті (штатному розписі) органу управління (підрозділу).

Особам рядового і начальницького складу, призначеним на посади, за якими встановлені посадові оклади від мінімуму до максимуму, конкретні розміри посадових окладів встановлюються або змінюються (підвищуються або знижуються) у межах зазначених розмірів наказом начальника органу управління (підрозділу) (начальнику органу управління (підрозділу) - наказом його безпосереднього начальника) залежно від складності, обсягу, досвіду роботи і ставлення до виконання службових обов'язків.

При цьому особам рядового і начальницького складу, які одержували за раніше займаними посадами оклади у розмірах, передбачених у межах окладів від мінімуму до максимуму, призначеним на однойменні чи рівні (з однаковими окладами) або вищі посади, посадові оклади за новими посадами встановлюються на загальних підставах, але не менше окладів, які їм виплачувалися за попередніми посадами.

2.2. У разі призначення осіб рядового і начальницького складу на посади оклади за цими посадами виплачуються з дня, з якого вони приступили до виконання обов'язків за посадою, але не раніше дня підписання наказу про призначення.

Призначення здійснюється наказами по особовому складу, що видаються посадовими особами, яким Міністром МНС надане право призначення осіб рядового і начальницького складу на посади. Дата, коли особа рядового і начальницького складу стала до виконання обов'язків за посадою, зазначається у наказі начальника органу управління (підрозділу).

2.3. Особам рядового та молодшого начальницького складу з дня присвоєння спеціального звання осіб середнього, старшого і вищого начальницького складу, в тому числі після закінчення навчальних закладів екстерном, крім окладів за спеціальними званнями осіб середнього, старшого і вищого начальницького складу, виплачуються:

особам, які на день присвоєння спеціального звання займають посади середнього, старшого та вищого начальницького складу, - посадові оклади, встановлені за цими посадами для осіб середнього, старшого та вищого начальницького складу;

особам, які на день присвоєння спеціальних звань середнього, старшого та вищого начальницького складу займають посади рядового та молодшого начальницького складу, - мінімальний посадовий оклад, передбачений за первинною посадою середнього начальницького складу - "інспектор", а з дня вступу до виконання обов'язків за посадою середнього, старшого та вищого начальницького складу, але не раніше дня підписання наказу про призначення, - оклад за цією посадою (з урахуванням пунктів 9.2, 12.1-12.3 і 12.6 цієї Інструкції).

Якщо до надходження наказу про присвоєння спеціального звання середнього, старшого і вищого начальницького складу грошове забезпечення за поточний місяць особі рядового і начальницького складу виплачене, то за період з дня присвоєння звання виплачується відповідна різниця у грошовому забезпеченні.

2.4. За особами рядового і начальницького складу з числа осіб, віднесених до першої або другої категорії, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, а з числа учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС - і осіб, віднесених до третьої категорії, призначених у зв'язку зі скороченням штатів або проведенням організаційних заходів на посади з меншими посадовими окладами, на новій посаді зберігаються протягом одного року посадові оклади за попередньою посадою відповідно до Закону України "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи".

III. Оклади за спеціальним званням

3.1. Особам рядового і начальницького складу, які обіймають штатні посади в органах управління (підрозділах), виплачуються оклади за персонально присвоєними їм спеціальними званнями рядового і начальницького складу.

Виплата окладів за спеціальними званнями рядового і начальницького складу провадиться з дня підписання наказу про присвоєння відповідного спеціального звання.

3.2. Особам рядового і начальницького складу, які звільнені зі служби за віком, за станом здоров'я чи у зв'язку із скороченням штатів або проведенням організаційних заходів без права на пенсію, поряд із виплатою одноразової допомоги зберігається виплата окладу за спеціальним званням протягом одного року з дня звільнення у порядку, визначеному розділом XVII цієї Інструкції.

IV. Надбавки і доплати

4.1. Виплата надбавки за вислугу років

4.1.1. Особам рядового і начальницького складу виплачується відсоткова надбавка за вислугу років до посадових окладів та окладів за персонально присвоєними спеціальними званнями у розмірах:

від 1 до 2 років 

- 5 відсотків; 

від 2 до 5 років 

- 10 відсотків; 

від 5 до 10 років 

- 20 відсотків; 

від 10 до 15 років 

- 25 відсотків; 

від 15 до 20 років 

- 30 відсотків; 

від 20 до 25 років 

- 35 відсотків; 

25 років і більше 

- 40 відсотків. 

4.1.2. До вислуги років особам рядового і начальницького складу для виплати їм надбавки за вислугу років зараховуються в календарному обчисленні періоди:

військової служби;

служби в органах внутрішніх справ, державній пожежній охороні, органах і підрозділах цивільного захисту, податковій міліції, Державній кримінально-виконавчій службі України на посадах начальницького і рядового складу з дня призначення на відповідну посаду;

роботи (служби) в органах державної влади, органах місцевого самоврядування або сформованих ними органах, на підприємствах, в установах, організаціях і у вищих навчальних закладах із залишенням на військовій службі, службі в органах внутрішніх справ, державній пожежній охороні, органах і підрозділах цивільного захисту, податковій міліції чи Державній кримінально-виконавчій службі України;

виконання депутатських повноважень із залишенням на військовій службі, службі в органах внутрішніх справ, державній пожежній охороні, органах і підрозділах цивільного захисту, податковій міліції чи Державній кримінально-виконавчій службі України;

перебування під вартою та час відбуття покарання в місцях позбавлення волі військовослужбовцями, особами рядового і начальницького складу, притягнутими до кримінальної відповідальності, безпідставно репресованими та згодом реабілітованими;

роботи в судових органах та органах прокуратури осіб, які працювали на посадах суддів, прокурорів, слідчих і перебувають на військовій службі або службі в органах і військових формуваннях Служби безпеки України, службі в органах внутрішніх справ, податковій міліції чи Державній кримінально-виконавчій службі України на посадах офіцерського та начальницького складу;

військової служба у збройних силах, органах внутрішніх справ, органах державної безпеки СРСР, держав - учасниць Співдружності Незалежних Держав та інших військових формуваннях, створених законодавчими органами цих держав, Об'єднаних Збройних Силах Співдружності Незалежних Держав. Вислуга років (у тому числі на пільгових умовах) у цьому випадку обчислюється в порядку, встановленому законодавством СРСР, держав - учасниць Співдружності Незалежних Держав, на території яких військовослужбовці, особи рядового і начальницького складу проходили військову службу, службу в органах внутрішніх справ, органах державної безпеки, якщо інше не встановлено відповідними міжнародними договорами України, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України;

перебування на посадах службовців у підрозділах професійної (невоєнізованої) пожежної охорони, які в подальшому були переведені в категорію посад, що заміщуються рядовим і начальницьким складом за переліком посад і на умовах, які визначаються Міністерством України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи.

4.1.3. До вислуги років особам рядового і начальницького складу для виплати їм надбавки за вислугу років зараховуються в пільговому обчисленні періоди:

4.1.3.1. За два місяці - місяць служби на посадах льотного складу; на посадах, служба яких пов'язана з виконанням стрибків з парашутом і які входять у склад екіпажів пошуково-рятувальних літаків, вертольотів) за умови виконання норм нальоту, встановлених Міністерством України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи для зарахування вислуги років на пенсію на пільгових умовах.

4.1.3.2. За півтора місяця - місяць служби особам рядового і начальницького складу, які проходять службу в підрозділах, служба в яких пов'язана з виконанням стрибків з парашутом.

При обчисленні вислуги років особам рядового і начальницького складу, служба яких пов'язана з виконанням стрибків з парашутом, враховуються періоди служби за умови виконання річних норм стрибків з парашутом, встановлених Міністерством України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи для зарахування вислуги років на пенсію на пільгових умовах.

4.1.3.3. За півтора місяця - місяць служби на посадах, де виконання обов'язків пов'язано з роботами зі знешкодження вибухонебезпечних предметів, у період виконання робіт, перелік яких визначається Міністерством України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи.

4.1.3.4. За півтора місяця - місяць служби на посадах водолазів.

4.1.4. Якщо особа рядового і начальницького складу перебувала на льотній роботі (проходила службу на посадах у підрозділах, служба в яких пов'язана з виконанням стрибків з парашутом) неповний календарний рік, то норма нальоту годин (стрибків з парашутом) для зарахування цього періоду до вислуги років у пільговому обчисленні визначається пропорційно до часу фактичного перебування на льотній роботі (на посадах у підрозділах, служба в яких пов'язана з виконанням стрибків з парашутом).

4.1.5. Особам рядового і начальницького складу, які отримали тяжкі травми під час здійснення польотів на літаках, вертольотах чи стрибків з парашутом, служба на відповідних посадах у календарному році, в якому отримана травма, зараховується до вислуги років у пільговому обчисленні. Підставою для пільгового обчислення вислуги років у зазначених випадках є довідка Центральної лікарсько-експертної комісії.

У разі перенавчання осіб рядового і начальницького складу льотного складу на нову льотну спеціальність чи на нові для них типи літаків, вертольотів перший календарний рік перенавчання зараховується при обчисленні вислуги років за два роки.

4.1.6. Особам рядового і начальницького складу, що займають посади, за якими вислуга років для виплати відсоткової надбавки за вислугу років обчислюється у пільговому порядку, періоди служби протягом року зараховуються до вислуги років у календарному обчисленні. Після закінчення календарного року вислуга років особам рядового і начальницького складу, за наявності відповідної підстави для обчислення її у пільговому порядку, перераховується з урахуванням пільгового обчислення служби в минулому році й оголошується наказом начальника органу управління (підрозділу), для начальників органів управління (підрозділів) - наказом МНС. Вислуга років зазначених осіб рядового і начальницького складу у випадках призначення їх до кінця року на посади, за якими пільгове обчислення вислуги років не встановлено, або звільнення зі служби чи направлення на навчання без збереження посад за місцем служби перераховується безпосередньо після настання таких випадків і оголошується наказом відповідних начальників.

Якщо виявиться, що з урахуванням пільгового обчислення вислуги років відсоткова надбавка за окремі місяці року підлягає виплаті особі рядового і начальницького складу у більшому розмірі, ніж вона фактично виплачувалась, то йому виплачується відповідна різниця.

4.1.7. Вислуга років особам рядового і начальницького складу для виплати відсоткової надбавки визначається на підставі їх особових справ, витягів із наказів про залучення до виконання відповідних робіт, актів виконання робіт та інших документів, що підтверджують проходження служби.

4.1.8. Періоди служби, які підлягають зарахуванню у вислугу років згідно з підпунктами 4.1.3 - 4.1.6 цієї Інструкції в пільговому порядку, обчислюються з того дня, з якого особа рядового і начальницького складу стала до виконання обов'язків за посадою, але не раніше дня підписання наказу про призначення, і до дня звільнення з посади включно з урахуванням часу перебування в установленій відпустці, на лікуванні, у службовому відрядженні та на навчанні за спеціальністю - у випадках збереження посад за місцем служби.

4.1.9. Визначення періодів служби для виплати надбавки за вислугу років рядовому і начальницькому складу здійснюється комісіями МНС України, а також головних управлінь (управлінь) МНС в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі, навчальних і науково-дослідних закладів та інших підрозділів центрального підпорядкування.

4.1.10. У випадку зменшення вислуги років, у зв'язку з введенням в дію цієї Інструкції, перерахунок вислуги років в бік зменшення не проводиться.

4.1.11. Виплата надбавки за вислугу років особам рядового і начальницького складу здійснюється на підставі висновків про вислугу років, які складаються відповідною комісією органу управління (підрозділу), в якому особа рядового і начальницького складу проходить службу.

4.2. Виплата надбавки за виконання особливо важливих завдань

4.2.1. Особам рядового і начальницького складу за виконання особливо важливих завдань під час проходження служби виплачується надбавка за виконання особливо важливих завдань у розмірі до 50 відсотків посадового окладу з урахуванням окладу за спеціальне звання та надбавки за вислугу років.

Особам рядового і начальницького складу, які безпосередньо розробляють, проводять експертизу проектів нормативно-правових актів, які передбачено положеннями про відповідні структурні підрозділи; виконують спеціальні завдання, пов'язані з антитерористичною діяльністю, виплачується надбавка за виконання особливо важливих завдань у розмірі до 100 відсотків посадового окладу з урахуванням окладу за спеціальне звання та надбавки за вислугу років.

4.2.2. Розмір надбавки встановлюється наказом керівника органу управління (підрозділу) на початку року із зазначенням конкретного розміру кожній особі рядового і начальницького складу залежно від якості, складності, обсягу та важливості виконуваних завдань з урахуванням асигнувань на грошове забезпечення на поточний рік.

Розмір зазначеної надбавки зменшується або надбавка скасовується у разі несвоєчасного, неякісного виконання завдань, що оформляється відповідними наказами керівника органу управління (підрозділу) із зазначенням причини зменшення розміру або скасування надбавки.

4.2.3. Виплата зазначеної надбавки за минулий місяць здійснюється одночасно з виплатою грошового забезпечення за поточний місяць.

4.3. Порядок виплати надбавки за знання та використання іноземної мови

4.3.1. Особам рядового і начальницького складу, призначеним на посади, на яких передбачено обов'язкове знання та використання іноземних мов, що визначається їх посадовими інструкціями, виплачується надбавка у відсотках до посадового окладу:

за знання однієї європейської мови - 10 відсотків;

однієї східної, угро-фінської або африканської мови - 15 відсотків;

двох і більше мов - 25 відсотків посадового окладу.

Виплата надбавки здійснюється з дня, з якого особи рядового і начальницького складу приступили до виконання обов'язків за посадою, яка передбачає обов'язкове знання та використання іноземних мов, що визначається їх посадовими інструкціями, але не раніше дня підписання наказу про призначення їх на зазначену посаду та за умови володіння іноземною мовою на рівні, не нижчому мінімального стандартизованого мовного рівня.

Порядок вивчення іноземних мов (мовної підготовки) та визначення рівня володіння іноземними мовами осіб рядового і начальницького складу визначається наказами МНС.

Перелік посад, за якими передбачена виплата надбавки за знання та використання іноземної мови, визначається наказом МНС.

4.3.2. Надбавка за знання та використання у службовій діяльності іноземної мови виплачується:

особам рядового і начальницького складу, які обіймають посади, пов'язані з необхідністю знання та використання іноземних мов у службовій діяльності, та вперше отримали (підтвердили) певний рівень володіння іноземною мовою, - із дня видання наказу про виплату надбавки;

особам рядового і начальницького складу, призначеним на посади, пов'язані з необхідністю знання та використання іноземних мов у службовій діяльності, які мають необхідний рівень володіння іноземними мовами, - із дня, з якого вони приступили до виконання обов'язків за посадою, але не раніше дня видання наказу про призначення.

4.3.3. Особам рядового і начальницького складу, які отримують надбавку за знання і використання іноземної мови та допущені до тимчасового виконання обов'язків за посадами, за якими виплата цієї надбавки не встановлена, за період тимчасового виконання обов'язків за цими посадами надбавка не виплачується.

4.4. Порядок виплати доплати за науковий ступінь

4.4.1. Особам рядового і начальницького складу виплачується доплата за науковий ступінь кандидата або доктора наук з відповідної спеціальності, якщо їхня діяльність за профілем відповідає науковому ступеню у таких розмірах від посадового окладу:

4.4.1.1. Особам начальницького складу центрального апарату та територіальних органів управління МНС:

за науковий ступінь доктора наук - у розмірі 10 відсотків;

за науковий ступінь кандидата наук - у розмірі 5 відсотків.

4.4.1.2. Особам начальницького складу, що проходять службу в інших підрозділах (крім зазначених у підпункті 4.4.1.1 цієї Інструкції):

за науковий ступінь доктора наук - у розмірі 25 відсотків;

за науковий ступінь кандидата наук - у розмірі 15 відсотків.

4.4.2. Відповідність наукового ступеня профілю службової діяльності особи начальницького складу на займаній посаді визначається керівником, якому надано право призначення цих осіб на посади.

4.4.3. У разі наявності у особи начальницького складу двох наукових ступенів доплата виплачується за одним (вищим) науковим ступенем.

4.4.4. Доплата за науковий ступінь особі начальницького складу встановлюється на підставі наказу по особовому складу.

4.4.5. Особам начальницького складу, які до дня призначення на посаду мали науковий ступінь, вказана доплата встановлюється з дня, з якого вони приступили до виконання обов'язків за посадою, профіль діяльності за якою відповідає науковому ступеню, але не раніше дня підписання наказу про призначення.

4.4.6. Особам начальницького складу, які займають посади, що за профілем діяльності відповідають науковому ступеню, і яким присуджено науковий ступінь у період виконання обов'язків за цими посадами, у тому числі вперше, зазначена доплата встановлюється на підставі рішення спеціалізованої вченої ради про присудження наукового ступеня кандидата або доктора наук з дня прийняття президією Вищої атестаційної комісії рішення про видачу диплома кандидата або доктора наук.

4.4.7. Виплата особам начальницького складу, зазначеним у підпункті 4.4.1 цієї Інструкції, доплати за науковий ступінь припиняються із дня, наступного за днем звільнення з посади, або вступу до тимчасового виконання обов'язків за посадами, профіль діяльності за якими не відповідає науковому ступеню.

4.5. Виплата доплати за вчене звання

4.5.1. Доплата за вчене звання виплачується особам начальницького складу, які займають посади, пов'язані з педагогічною або науковою діяльністю, і мають вчене звання:

доцента (старшого наукового співробітника) - 25 відсотків посадового окладу;

професора - 33 відсотки посадового окладу.

Відповідність вченого звання профілю діяльності особи начальницького складу на займаній посаді визначається керівником, якому надано право призначення цих осіб на посади.

4.5.2. У разі наявності у особи начальницького складу двох або більше вчених звань доплата встановлюється за одним (вищим) званням.

4.5.3. Доплата за вчене звання особам начальницького складу встановлюється на підставі наказу по особовому складу.

4.5.4. Особам начальницького складу, які до дня призначення на посаду мали вчене звання, вказана доплата виплачується з дня призначення на посаду, пов'язану з педагогічною або науковою діяльністю.

4.5.5. Особам начальницького складу, які займають посади, що пов'язані з педагогічною або науковою діяльністю, і яким присвоєно вчене звання у період виконання обов'язків за цими посадами, у тому числі вперше, зазначена доплата встановлюється:

а) на підставі рішення атестаційної колегії про присвоєння вченого звання доцента або професора з дня підписання відповідного наказу Міністерства освіти і науки України;

б) на підставі рішення вченої (науково-технічної) ради вищого навчального закладу або наукової установи про присвоєння вченого звання старшого наукового співробітника з дня прийняття Вищою атестаційною комісією відповідного рішення.

4.5.6. Виплата особам начальницького складу, зазначеним у підпункті 4.5.1 Інструкції, доплати за вчене звання припиняється із дня, наступного за днем звільнення з посади, або вступу до тимчасового виконання обов'язків за посадами, що не пов'язані з педагогічною або науковою діяльністю.

4.6. Виплата надбавки за спортивні звання

4.6.1. Особам рядового і начальницького складу, які мають спортивні звання, виплачується надбавка до посадових окладів у таких розмірах на місяць:

за спортивні звання "Заслужений тренер", "Заслужений майстер спорту" - 20 відсотків від посадового окладу;

за спортивне звання "Майстер спорту міжнародного класу" - 15 відсотків від посадового окладу;

за спортивне звання "Майстер спорту" - 10 відсотків від посадового окладу.

4.6.2. Надбавка за спортивне звання виплачується зазначеним особам рядового і начальницького складу, якщо вони є чи були членами національної збірної команди України або були членами національних збірних команд СРСР, країн СНД та Балтії не менше ніж один рік і їх діяльність відповідає за профілем спортивним званням.

Відповідність спортивного звання профілю діяльності особи начальницького складу на займаній посаді визначається керівником, якому надано право призначення цих осіб на посади.

4.6.3. У разі наявності двох або більше спортивних звань надбавка до посадового окладу виплачується за одним (вищим) спортивним званням.

4.6.4. Надбавка за спортивне звання виплачується особам рядового і начальницького складу на підставі наказу начальника органу управління (підрозділу) про виплату зазначеної надбавки з дня, з якого вони стали до виконання обов'язків за посадами, але не раніше дня видання наказу про призначення, і припиняється з дня, наступного за днем звільнення з посади, чи вступу у тимчасове виконання обов'язків за посадою, за якою виплата надбавки не встановлена.

Підставами для видання наказу є:

довідка Міністерства України у справах сім'ї, молоді та спорту, відповідних органів державного управління з фізичної культури і спорту СРСР, держав СНД та Балтії про термін перебування осіб рядового і начальницького складу членами національної збірної команди України, СРСР, країн СНД та Балтії;

засвідчена копія посвідчення про наявність спортивного звання.

У разі відсутності вищенаведених документів надбавка виплачується з дня їх надання на підставі наказу начальника органу управління (підрозділу) про виплату зазначеної надбавки.

4.7. Виплата надбавки за почесне звання

4.7.1. Особам рядового і начальницького складу центрального апарату МНС, регіональних (територіальних) управлінь та інших органів управління за почесне звання "заслужений" - 5 відсотків посадового окладу.

Особам рядового і начальницького складу органів і підрозділів цивільного захисту, крім зазначених в абзаці першому цього пункту, за почесне звання "заслужений" - 20 відсотків посадового окладу, за почесне звання "народний" - 40 відсотків посадового окладу.

4.7.2. Надбавка за почесне звання виплачується особам рядового і начальницького складу на підставі наказу начальника органу управління (підрозділу) про виплату зазначеної надбавки. Підставою для видання наказу є засвідчена копія посвідчення до почесного звання. У разі відсутності засвідченої копії посвідчення до почесного звання надбавка виплачується з дня його надання на підставі наказу начальника органу управління (підрозділу) про виплату зазначеної надбавки.

4.7.3. Надбавка за почесні звання "народний" і "заслужений" виплачується особам рядового і начальницького складу у разі, коли виконання ними службових обов'язків згідно з посадами збігається за профілем з наявним почесним званням.

4.8. Виплата надбавки за виконання функцій державного експерта з питань таємниць та надбавки за службу в умовах режимних обмежень

4.8.1. Особам начальницького складу, які займають посади, визначені Переліком посадових осіб, на яких покладається виконання функцій державного експерта з питань таємниць, затвердженим Указом Президента України від 29 травня 2006 року N 452, постановою Кабінету Міністрів України від 4 квітня 2001 року N 325 "Про встановлення надбавок до посадових окладів державних експертів з питань таємниць", встановлюється надбавка у розмірі 20 відсотків посадового окладу.

4.9. Виплата надбавки за кваліфікаційну категорію

4.9.1. Особам начальницького складу, які мають кваліфікаційну категорію, присвоєну в установленому порядку, займають посади медичного та фармацевтичного персоналу за спеціальністю, за якою може бути присвоєна кваліфікаційна категорія, виплачується надбавка до посадових окладів у таких розмірах на місяць: вищу - 15 відсотків, першу - 10 відсотків та другу - 5 відсотків посадового окладу.

Виплата надбавки за кваліфікаційну категорію медичного і фармацевтичного складу з числа осіб начальницького складу провадиться відповідно до Переліку медичних та фармацевтичних посад і спеціальностей, за якими начальницькому складу органів і підрозділів цивільного захисту виплачується надбавка до посадового окладу за кваліфікаційну категорію (додаток 1).

4.9.2. Особам рядового і начальницького складу, які мають кваліфікаційну категорію, присвоєну в установленому порядку, та проходять службу на посадах водіїв, виплачується надбавка до посадових окладів у таких розмірах на місяць: перший клас - 10 відсотків та другий клас - 5 відсотків посадового окладу.

4.9.3. Надбавка за кваліфікаційну категорію виплачується особам начальницького складу з того дня, з якого вони стали до виконання обов'язків за посадами, за якими встановлена виплата надбавки, але не раніше дня підписання наказу про призначення на ці посади, і до дня звільнення з цих посад чи підписання наказу про зняття кваліфікаційної категорії, вступу до виконання обов'язків за посадами, за якими виплата надбавки не встановлена, закінчення встановленого строку переатестації.

Особам начальницького складу, які отримали кваліфікаційну категорію в період виконання обов'язків за посадами, за якими може бути присвоєна кваліфікаційна категорія, надбавка виплачується з дня підписання наказу про присвоєння кваліфікаційної категорії.

У разі підвищення чи пониження кваліфікаційної категорії надбавка у нових розмірах виплачується з дня підписання наказу про присвоєння (пониження) кваліфікаційної категорії.

4.10. Виплата надбавки за кваліфікацію

4.10.1. Особам начальницького складу, які проходять службу на посадах льотчиків і штурманів в екіпажах літаків, виплачується надбавка в таких розмірах на місяць: 2-й клас - 5 відсотків, 1-й клас - 8 відсотків посадового окладу.

4.10.2. Особам рядового і начальницького складу (крім осіб, зазначених у підпункті 4.10.1 цієї Інструкції), які проходять службу на посадах інженерно-технічного складу, бортових радистів, груп керівництва польотами, наземних авіаційних спеціалістів та мають: 2-й клас - 3 відсотки від посадового окладу, 1-й клас - 5 відсотків від посадового окладу, клас майстра - 7 відсотків від посадового окладу.

4.10.3. Порядок присвоєння, переліки спеціальностей і посад осіб рядового і начальницького складу, за якими може присвоюватися (підтверджуватися) клас кваліфікації, визначаються наказом МНС.

4.10.4. Надбавка за кваліфікацію особам рядового і начальницького складу, які мають відповідний клас кваліфікації, виплачується:

особам рядового і начальницького складу, починаючи з дня, з якого вони приступили до виконання обов'язків за посадами, за якими встановлена виплата надбавки, але не раніше дня видання наказу про призначення на ці посади;

особам рядового і начальницького складу, які займають посади, за якими встановлена виплата надбавки, і отримали клас кваліфікації в період виконання обов'язків за цими посадами, надбавка виплачується з дня видання наказу про присвоєння кваліфікації.

У разі підвищення або пониження класу кваліфікації надбавка в нових розмірах виплачується з дня видання наказу про присвоєння наступного класу або пониження в кваліфікації.

4.10.5. Особам рядового і начальницького складу, які мають клас кваліфікації за двома і більше спеціальностями, надбавка виплачується за тією спеціальністю, за якою вони працюють на займаних посадах.

4.10.6. Виплата особам рядового і начальницького складу надбавки за кваліфікацію зберігається (за умови підтвердження чи підвищення в установленому порядку присвоєного їм класу кваліфікації) на періоди:

навчання в навчальних частинах, підрозділах, школах, на курсах, у навчальних загонах та навчальних центрах з підготовки сержантів, старшин і спеціалістів, якщо навчання пов'язане з підвищенням кваліфікації за спеціальністю, за якою присвоєно клас кваліфікації;

перенавчання осіб начальницького складу льотно-підйомного складу на нові для них типи літаків, вертольотів;

перебування в установленій відпустці, на лікуванні, а також у службовому відрядженні - у разі збереження за місцем служби посад, за якими встановлена виплата надбавки за кваліфікацію;

тимчасового виконання обов'язків за вакантними і невакантними посадами, за якими встановлена виплата надбавки, якщо в період виконання цих посад особи рядового і начальницького складу виконують обов'язки за спеціальністю, за якою присвоєно клас кваліфікації.

4.10.7. Особам рядового і начальницького складу, у тому числі зазначеним у підпункті 4.10.6 цієї Інструкції, які не пройшли в установлені строки випробувань на підтвердження класу кваліфікації з незалежних від них причин, надбавка за кваліфікацію виплачується на підставі наказу начальника органу управління (підрозділу) до проведення наступних випробувань.

Особам начальницького складу, які мали перед зарахуванням на навчання у вищі навчальні заклади МНС клас кваліфікації і після прибуття до місця служби після закінчення навчання здали випробування на підтвердження (присвоєння) класу кваліфікації в установленому порядку, виплата надбавки за клас кваліфікації за підтвердженим (присвоєним) класом здійснюється з дотриманням правил, передбачених підпунктами 4.10.1 і 4.10.2 цієї Інструкції.

Особам рядового і начальницького складу, які мають відповідний клас кваліфікації, але не мають права на одержання надбавки за кваліфікацію за займаними посадами і допущені до тимчасового виконання обов'язків за вакантними посадами, за якими встановлена виплата надбавки за кваліфікацію, на період тимчасового виконання обов'язків за зазначеними посадами виплачується надбавка за кваліфікацію (з урахуванням вимог розділу IX Інструкції).

Особам рядового і начальницького складу, зазначеним у цьому пункті, допущеним до тимчасового виконання обов'язків за невакантними посадами, надбавка за кваліфікацію не виплачується.

4.10.8. Виплата особам рядового і начальницького складу надбавки за кваліфікацію припиняється з дня, наступного за днем:

звільнення з посад, за якими встановлена виплата надбавки;

направлення до навчального закладу на навчання;

видання наказу про позбавлення класу кваліфікації чи пониження кваліфікації до 3-го класу;

вступу до тимчасового виконання обов'язків за вакантними і невакантними посадами, за якими виплата надбавки не встановлена, чи посадами, не пов'язаними з роботою за спеціальністю, за якою присвоєна кваліфікація;

закінчення встановленого для підтвердження присвоєної кваліфікації строку з неповажних причин.

4.11. Виплата надбавки за безперервний стаж на шифрувальній роботі

4.11.1. Особам рядового і начальницького складу, безпосередньо зайнятим шифрувальною роботою на штатних посадах у підрозділах спеціального зв'язку, виплачується надбавка до посадових окладів за безперервний стаж на шифрувальній роботі в такому розмірі:

від 1 до 3 років 

- 10 відсотків; 

від 3 до 5 років 

- 15 відсотків; 

понад 5 років 

- 20 відсотків. 

4.11.2. До безпосередньо зайнятих шифрувальною роботою на штатних посадах у підрозділах спеціального зв'язку належать особи рядового і начальницького складу, які за своїми функціональними обов'язками займаються обліком, зберіганням та використанням шифрів, прирівняних до них документів та шифрувальної техніки, здійсненням контролю за забезпеченням безпеки шифрованого зв'язку, веденням діловодства та розмноженням документів з питань шифрувальної роботи.

4.11.3. У безперервний стаж на шифрувальній роботі для виплати надбавки до посадового окладу зараховуються періоди:

безперервної шифрувальної роботи на штатних посадах, зазначених у підпункті 4.11.2 цієї Інструкції, ураховуючи шифрувальну роботу в період проходження служби цивільного захисту за контрактом;

безперервної шифрувальної роботи у шифрувальних органах інших центральних органів виконавчої влади осіб, які в шестимісячний термін з дня звільнення призначені на штатні посади в органи спеціального зв'язку МНС і якщо вони виконують роботу згідно з підпунктом 4.11.2 цієї Інструкції.

4.11.4. У разі направлення осіб рядового і начальницького складу, які мають право на отримання надбавки, на навчання у навчальні заклади без збереження посад за місцем служби або зарахування їх у розпорядження відповідних начальників безперервний стаж на шифрувальній роботі не переривається, якщо вони безпосередньо після закінчення навчання або перебування у розпорядженні призначені на посади, за якими встановлена виплата надбавки.

Період перебування осіб рядового і начальницького складу на навчанні без збереження посад за місцем служби та в розпорядженні відповідних начальників у безперервний стаж на шифрувальній роботі не зараховується, надбавка за цей період не виплачується.

4.11.5. Виплата процентної надбавки за безперервний стаж шифрувальної роботи особам рядового і начальницького складу здійснюється на підставі відповідних висновків про безперервний стаж шифрувальної роботи, обчислений підрозділами кадрового забезпечення (за матеріалами особової справи особи рядового чи начальницького складу).

Висновки про результати обчислення безперервного стажу шифрувальної роботи складаються в двох примірниках і затверджуються керівниками органів управління (підрозділів). Перший примірник висновку передається до фінансового підрозділу, а другий долучається до особової справи особи рядового чи начальницького складу. З висновком особа рядового чи начальницького складу повинна бути ознайомлена під підпис.

4.11.6. Надбавка за безперервний стаж на шифрувальній роботі виплачується особам рядового і начальницького складу одночасно з виплатою грошового забезпечення за поточний місяць.

4.11.7. Надбавка за безперервний стаж на шифрувальній роботі виплачується через рік з дня, з якого особа рядового та начальницького складу приступила до виконання обов'язків за посадою, пов'язаною з виконанням робіт, згідно з підпунктом 4.11.2 цієї Інструкції, але не раніше дня видання наказу про виплату надбавки.

4.11.8. Безперервний стаж на шифрувальній роботі припиняється, якщо особа рядового і начальницького складу не виконувала роботи, вказані у підпункті 4.11.2 цієї Інструкції, протягом понад 6 місяців з дня видання наказу про звільнення, призначення на посаду, не пов'язану з шифрувальною роботою.

4.11.9. Виплата надбавки за безперервний стаж на шифрувальній роботі зберігається у період перебування у відпустці, на лікуванні, службових відрядженнях, а також за час перебування на навчанні у навчальних закладах, із збереженням за ними штатних посад в органах спеціального зв'язку.

4.11.10. Безперервний стаж на шифрувальній роботі для виплати надбавки, нарахований до введення у дію Інструкції, за умов, що діяли раніше, не перераховується.

4.12. Порядок виплати надбавки за операторське обслуговування і збереження засобів засекреченого автоматичного зв'язку

4.12.1. Особам рядового і начальницького складу, які займають посади водіїв, механіків-водіїв, механіків-водіїв-радистів машин, обладнаних абонентними засобами зв'язку, здійснюється виплата надбавки за операторське обслуговування і збереження засобів засекреченого автоматичного зв'язку в розмірі 10 відсотків посадового окладу.

4.12.2. Надбавка за операторське обслуговування виплачується особам начальницького складу з того дня, з якого вони стали до виконання обов'язків за посадами, за якими встановлена виплата надбавки, але не раніше дня підписання наказу про призначення на ці посади, і до дня звільнення з цих посад чи вступу до виконання обов'язків за посадами, за якими виплата надбавки не встановлена.

4.13. Порядок виплати доплати за службу в нічний час

4.13.1. Особам рядового і начальницького складу, які виконують службові обов'язки в нічний час, виплачується доплата за роботу в нічний час у розмірі 35 відсотків посадового окладу.

4.13.2. Роботою в нічний час вважається виконання особами рядового і начальницького складу органів та установ службових обов'язків у період з 22 до 6 години.

Під виконанням зазначених службових обов'язків слід розуміти:

несення служби в складі чергових підрозділів, оперативно-аварійних груп тощо;

виконання функцій з контролю за роботою органів та установ, а також сил і засобів, залучених для несення служби;

участь у навчаннях та перевірках.

4.13.3. Підставами для виконання службових обов'язків у нічний час є:

графіки нарядів та чергувань, встановленим порядком затверджені керівниками органів управління (підрозділів);

затверджені плани проведення навчань;

письмові накази керівників органів управління (підрозділів) про залучення працівників до роботи в нічний час. У наказі вказуються причини, що викликали необхідність залучення осіб рядового і начальницького складу до служби в нічний час, перелік працівників, які залучаються для її виконання, тривалість служби.

4.13.4. Облік фактичного часу роботи в нічний час для нарахування доплати здійснюється шляхом оформлення табеля із зазначенням кількості фактично відпрацьованих у нічний час годин.

4.13.5. Виплата особам рядового і начальницького складу, що залучалися до служби в нічний час, доплати за службу у нічний час за минулий місяць здійснюється одночасно з виплатою грошового забезпечення за поточний місяць.

4.14. Виплата надбавки за особливі умови служби, пов'язані з підвищеним ризиком для життя

4.14.1. Особам рядового і начальницького складу органів управління (підрозділів), виконання службових обов'язків яких пов'язано з ризиком для життя або здоров'я, установлюється надбавка за особливі умови служби, пов'язані з підвищеним ризиком для життя (далі - надбавка за ризик) у таких розмірах:

особам рядового і начальницького складу підрозділів з охорони атомних електростанцій - до 50 відсотків посадового окладу;

особам рядового і начальницького складу за час роботи на атомних електростанціях у період проведення навчань, участі в ліквідації пожеж та аварій - до 50 відсотків посадового окладу;

особам рядового і начальницького складу, які проходять службу в екіпажах літаків, вертольотів, надводних кораблів (суден), наземним авіаційним спеціалістам, які забезпечують безпеку польотів літаків та вертольотів, у підрозділах, служба в яких пов'язана з виконанням стрибків з парашутом, відповідно - від 5 до 40 відсотків посадового окладу;

особам рядового і начальницького складу в органах управління (підрозділах) за виконання службових обов'язків, пов'язаних з ризиком для життя або здоров'я, - до 50 відсотків посадового окладу з урахуванням окладу за спеціальне звання.

4.14.2. Перелік посад, за якими встановлена щомісячна виплата надбавки за ризик особам рядового і начальницького складу та її конкретний розмір, визначений Переліком посад осіб рядового і начальницького складу, за якими встановлена виплата надбавки за особливі умови служби, пов'язані з підвищеним ризиком для життя (далі - Перелік) (додаток 2 до Інструкції).

Якщо посада особи рядового і начальницького складу має подвійне найменування, то надбавка за ризик установлюється, якщо хоча б одна з посад передбачена Переліком.

Надбавка за ризик особам рядового і начальницького складу, які проходять службу на посадах, передбачених Переліком, виплачується, починаючи з дня, з якого вони приступили до виконання обов'язків за посадами, за якими встановлена виплата надбавки, але не раніше дня видання наказу про призначення на ці посади.

4.14.3. Особам рядового і начальницького складу, посади яких не передбачені вищезазначеним Переліком, у разі їх залучення для організації, керівництва та проведення робіт з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації, гасіння пожеж, проведення піротехнічних (вибухотехнічних), водолазних та інших аварійно-рятувальних робіт відповідно до наказів начальника органу управління (підрозділу), виплата надбавки за ризик здійснюється за фактичний час залучення до зазначених заходів.

При розрахунку фактичної суми надбавки за ризик, яка належить до виплати особі рядового чи начальницького складу, враховуються:

розмір надбавки за ризик, зазначений у наказі начальника органу управління (підрозділу);

розрахункова сума денного посадового окладу та окладу за спеціальним званням, яка визначається шляхом поділу суми місячного посадового окладу (установленого на день залучення) та окладу за спеціальним званням на календарну кількість днів у місяці залучення;

фактичні дні залучення для організації, керівництва та проведення робіт з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації (або для проведення піротехнічних (вибухотехнічних) та водолазних робіт).

Підставою для видання наказу начальника органу управління (підрозділу) про виплату надбавки за ризик вищезазначеним особам є наказ про залучення осіб рядового і начальницького складу з робіт з ліквідації надзвичайних ситуацій. У наказі начальника органу управління (підрозділу) зазначається період, протягом якого особа рядового і начальницького складу залучалася до ліквідації наслідків надзвичайної ситуації, та конкретний розмір надбавки за ризик.

4.14.4. Особам рядового і начальницького складу, які не мають права на одержання надбавки за ризик за займаними посадами і допущені до тимчасового виконання обов'язків за вакантними посадами, за якими встановлена виплата надбавки за ризик, надбавка виплачується в порядку та розмірі, установленими підпунктом 4.14.1 цієї Інструкції.

Особам рядового і начальницького складу, зазначеним у цьому пункті, допущеним до тимчасового виконання обов'язків за невакантними посадами (передбаченими в підпункті 4.14.2 цієї Інструкції), надбавка за ризик не виплачується.

4.15. Порядок виплати надбавки за роботу в захисних ізолювальних дихальних апаратах

4.15.1. Особам рядового і начальницького складу за роботу в захисних ізолювальних дихальних апаратах виплачується надбавка за роботу в ізолювальних апаратах у таких розмірах:

за роботу у не придатному для дихання середовищі (у тому числі під час практичних тренувань) - у розмірі 10 відсотків посадового окладу - за одну годину роботи;

за час практичних тренувань на чистому повітрі - у розмірі 5 відсотків посадового окладу за одну годину роботи.

4.15.2. Виплата надбавки за роботу в захисних ізолювальних дихальних апаратах здійснюється за фактично відпрацьований час.

Фактичний розмір надбавки розраховується шляхом поділу надбавки за роботу в ізолювальних апаратах, установленої особі рядового та начальницького складу за займаною штатною посадою (підпункт 4.15.1 цієї Інструкції), на 60 хвилин та множення на час (у хвилинах), фактично відпрацьований в ізолювальних апаратах відповідно до табеля.

4.15.3. Виплата надбавки за роботу в захисних дихальних апаратах здійснюється за місцем служби особи рядового і начальницького складу, де він обіймає штатну посаду, за минулий місяць одночасно з виплатою грошового забезпечення за поточний місяць на підставі наказу начальника органу управління (підрозділу).

Підставою для видання наказу є затверджені начальником органу управління (підрозділу) складені в установленому порядку табелі роботи в захисних дихальних апаратах.

4.16. Виплата курсантської посадової надбавки

4.16.1. Курсантам (з числа осіб, які не перебували на службі перед зарахуванням на навчання) навчальних закладів МНС виплачується курсантська посадова надбавка за посадами:

командир відділення - 10 відсотків;

заступник командира взводу (командира групи) - 15 відсотків;

старшина курсу - 20 відсотків.

4.16.2. Виплата курсантам (з числа осіб, які не перебували на службі перед зарахуванням на навчання) курсантської посадової надбавки здійснюється з дня видання наказу про призначення на відповідні посади.

4.16.3. Виплата зазначеної надбавки припиняється з дня видання наказу:

про звільнення курсантів від виконання обов'язків за посадами сержантів, старшин за стройовим розподілом чи посад старшин навчальних рот, командирів навчальних взводів;

про присвоєння курсантам першого спеціального звання середнього, старшого і вищого начальницького складу.

4.16.4. Курсантська посадова надбавка виплачується за минулий місяць одночасно з виплатою грошового забезпечення за поточний місяць.

4.17. Надбавка за службу у високогірних місцевостях

4.17.1. Особам рядового і начальницького складу, які проходять службу в органах управління (підрозділах), дислокованих у населених пунктах, яким відповідно до чинного законодавства надано статус гірських, виплачується надбавка в розмірі 25 відсотків до посадового окладу за основною або тимчасово виконуваною посадою.

4.17.2. Надбавка за службу у високогірних місцевостях України особам рядового і начальницького складу виплачується:

4.17.2.1. Тим, які прибули в зазначені місцевості й пункти у зв'язку з призначенням на посади, зміною постійної дислокації органу управління (підрозділу):

в одиночному порядку - з дня зарахування наказом до списків особового складу органу управління (підрозділу);

у складі органу управління (підрозділу) - з дня прибуття до пункту постійної дислокації, про що оголошується наказом начальника органу управління (підрозділу).

4.17.2.2. Тим, які вибувають із зазначених місцевостей і пунктів:

в одиночному порядку без збереження посад за місцем служби - до дня виключення наказом зі списків особового складу органу управління (підрозділу) включно;

у складі підрозділу в зв'язку зі зміною постійної дислокації чи в складі органу управління (підрозділу) тимчасово - до дня вибуття з пункту постійної дислокації включно, про що оголошується наказом начальника органу управління (підрозділу).

4.18. Виплата надбавки за службу в умовах режимних обмежень

14.18.1. Особам начальницького складу, які проходять службу в умовах режимних обмежень, установлюється надбавка за службу в умовах режимних обмежень (далі - надбавка за таємність) до посадових окладів залежно від ступеня секретної інформації:

відомості та їх носії, що мають ступінь секретності "особливої важливості", - 20 відсотків;

відомості та носії, що мають ступінь секретності "цілком таємно", - 15 відсотків;

відомості та їх носії, що мають ступінь секретності "таємно", - 10 відсотків.

4.18.2. Виплата особам рядового і начальницького складу надбавки за таємність здійснюється на підставі затвердженої начальниками органів управління (підрозділів) номенклатури посад працівників, зайняття яких потребує оформлення допуску до державної таємниці.

4.18.3. Надбавка за таємність установлюється особам рядового і начальницького складу за займаною посадою наказом по особовому складу на підставі мотивованих рапортів начальників структурних підрозділів, погоджених з режимно-секретним підрозділом.

У рапорті зазначаються: дата оформлення допуску особи рядового чи начальницького складу до державної таємниці, форма допуску, ступінь секретності відомостей, що становлять державну таємницю, з якими за функціональними обов'язками за посадою постійно працює особа рядового чи начальницького складу, номер номенклатури посад, що підлягають оформленню на допуск до державної таємниці.

4.18.4. Проект наказу про особовий склад погоджується з фінансовим та режимно-секретним підрозділами органів управління (підрозділів).

Надбавка за таємність виплачується особам рядового чи начальницького складу з дня призначення на посаду, яку включено до номенклатури посад, що підлягають оформленню на допуск до державної таємниці, але не раніше дня оформлення допуску до державної таємниці.

4.18.5. При призначенні на іншу штатну посаду або покладенні на особу рядового чи начальницького складу тимчасового виконання обов'язків надбавка за таємність перевстановлюється з дотриманням вимог підпункту 4.18.3 цієї Інструкції.

4.18.6. Виплата надбавки за таємність припиняється:

з дня звільнення із займаної посади;

з дня призначення на посаду, за якою виплата надбавки за таємність не встановлена;

з дня скасування допуску до державної таємниці.

Поновлення виплати вказаної надбавки здійснюється у порядку для її встановлення.

4.18.7. Виплата надбавки за таємність здійснюється з дня підписання наказу начальника органу про встановлення особі рядового чи начальницького складу зазначеної надбавки.

4.18.8. Виплата особам рядового і начальницького складу надбавки за таємність за минулий місяць здійснюється одночасно з виплатою грошового забезпечення за поточний місяць.

V. Порядок преміювання осіб рядового і начальницького складу

5.1. Керівники органів управління (підрозділів) мають право здійснювати преміювання осіб рядового і начальницького складу відповідно до їх особистого внеску в загальні результати діяльності.

Преміювання осіб рядового і начальницького складу здійснюється в межах фонду преміювання, утвореного в розмірі, визначеному наказом Міністра на відповідний рік, але не менше 10 відсотків фонду посадових окладів.

При обчисленні фонду преміювання осіб рядового і начальницького складу органів управління (підрозділів) ураховується облікова чисельність осіб рядового і начальницького складу. У разі зміни облікової чисельності осіб рядового і начальницького складу, розмірів посадових окладів у розрахунок фонду преміювання вносяться відповідні зміни.

5.2. Керівники органу управління (підрозділів) позбавляють осіб рядового і начальницького складу премії повністю або частково за:

невихід на службу без поважних причин;

порушення встановленого керівником органу управління (підрозділу) розпорядку дня;

уживання алкогольних напоїв (наркотичних речовин) у службовий час, прибуття на службу в нетверезому стані (стані наркотичного сп'яніння);

порушення статутних правил несення служби;

невиконання індивідуальних планів роботи науковим, науково-педагогічним (педагогічним) складом, ад'юнктами, докторантами;

втрату службового посвідчення, службових документів, бланків суворої звітності;

невиконання наказів та розпоряджень начальників, що призвело до неготовності до дій за призначенням та зриву виконання покладених на підрозділ завдань за призначенням;

порушення вимог законів та інших нормативно-правових актів, які призвели до псування або втрати закріпленого майна, обладнання та техніки, інших матеріальних збитків, а також завдали шкоди здоров'ю особам рядового і начальницького складу або іншим особам.

5.3. Особи рядового і начальницького складу позбавляються премії в повному обсязі або частково виключно за той календарний місяць, у якому вони допустили порушення (проступок) або стало відомо про порушення (проступок). Рішення про виплату премії, зменшення її розміру або позбавлення в повному розмірі оформляється наказом керівника органу управління (підрозділу) із зазначенням причин зменшення розміру премії на підставі поданих за командою в кінці кожного місяця рапортів безпосередніх начальників з клопотанням про виплату (позбавлення повністю або частково) премії підлеглим особам рядового і начальницького складу. У разі позбавлення премії повністю або частково в рапортах зазначаються конкретні причини, які стали підставою для цього, та надаються матеріали службового розслідування.

5.4. Премія особам рядового і начальницького складу виплачується з того дня, з якого вони стали до виконання обов'язків за посадами, і до дня звільнення від виконання обов'язків за посадами, у тому числі й у разі тимчасового виконання обов'язків за посадами, до яких вони допущені наказами відповідних керівників органів управління (підрозділів).

Премія особам рядового і начальницького складу також виплачується за час перебування у відпустці, на лікуванні, у службовому відрядженні в разі збереження посад за місцем служби.

5.5. Премія у місяці звільнення зі служби не виплачується особам рядового і начальницького складу:

які звільняються зі служби за службовою невідповідністю та у зв'язку з обвинувальним вироком суду, що набрав законної сили (з місяця, у якому надійшов витяг з наказу про звільнення);

направленим за кордон для виконання обов'язків у складі миротворчих контингентів і миротворчого персоналу - за весь період перебування за кордоном, якщо інший порядок виплати не передбачений чинним законодавством;

у разі допущення в органі управління (підрозділі) подій, пов'язаних із загибеллю людей з вини осіб рядового і начальницького складу під час виконання ними службових обов'язків, чи скоєння злочинів - керівнику та іншим посадовим особам, які не вживали заходів для запобігання подіям і злочинам.

5.6. Наказ про встановлення премії (витяг з наказу) за минулий місяць передається до фінансового підрозділу не пізніше ніж за 10 днів до встановленого строку виплати грошового забезпечення за поточний місяць.

5.7. Особам рядового і начальницького складу, які проходять службу в підрозділах, що утримуються за рахунок об'єктів (за рахунок спеціального фонду), премія, у тому числі додаткова, виплачується в межах затвердженого в кошторисі фонду грошового забезпечення.

5.8. Преміювання осіб рядового і начальницького складу до державних і професійних свят, ювілейних дат може здійснюватися понад фонд преміювання, визначений у пункті 5.1 цієї Інструкції, у межах економії фонду грошового забезпечення і дозволяється виключно за окремим рішенням Міністра.

5.9. Виплата премій здійснюється щомісяця за минулий місяць під час виплати грошового забезпечення за поточний місяць у межах фонду преміювання за розрахунковий період. Розмір премій визначається наказом керівника органу управління (підрозділу), керівникам органу управління (підрозділу) - наказами вищих начальників.

VI. Порядок виплати винагород

6.1. Порядок виплати винагороди за стрибки з парашутом

6.1.1. За здійснені особами рядового і начальницького складу стрибки з парашутом (десантування з технікою) з літаків і вертольотів, передбачені планом дій за призначенням, а також експериментальні стрибки, виконані за завданнями Міністра МНС або першого заступника Міністра МНС, виплачується винагорода в таких розмірах:

Категорії рядового і начальницького складу 

Винагорода за кожен стрибок (у відсотках від мінімального посадового окладу за посадою командира парашутно-рятувальної групи) 

1-й стрибок 

2 - 25-й стрибки 

26 - 50-й стрибки 

51 - 100-й стрибки 

101-й і наступні стрибки 

1. Особи рядового і начальницького складу (крім тих, хто має звання інструктора з парашутно-десантної підготовки) 

10 

2. Особи рядового і начальницького складу, що мають звання інструктора з парашутно-десантної підготовки 

 

 

10 

11 

6.1.2. Особам рядового і начальницького складу, які мають звання "Майстер парашутного спорту", "Майстер міжнародного класу" або "Заслужений майстер парашутного спорту", винагорода за стрибки з парашутом виплачується в розмірах, передбачених підпунктом 6.1.1 цієї Інструкції, а за кожен стрибок з літака чи вертольота, починаючи з 201 до 1000 стрибка, - у розмірі 12 відсотків за кожен стрибок, починаючи з 1001 - у розмірі 13 відсотків від мінімального посадового окладу командира парашутно-рятувальної групи.

6.1.3. За кожен ускладнений стрибок з парашутом, але не більше ніж за два фактори ускладнення, а випусковому, який зробив стрибок з парашутом, не більше ніж за три фактори ускладнення, розмір винагороди, обчислений у порядку, установленому підпунктами 6.1.1 і 6.1.2 цієї Інструкції, збільшується на 2 відсотки мінімального посадового окладу командира парашутно-рятувальної групи за кожне ускладнення.

До ускладнених належать стрибки:

виконувача обов'язки випускового (під час здійснення стрибка);

із затримкою розкриття парашута не менше ніж на 20 секунд, у тому числі із стабілізацією падіння;

на обмежений майданчик;

у складних метеоумовах (коли висота нижнього краю хмар нижча заданої висоти викиду);

коли швидкість вітру біля землі перевищує 5 м/с;

на майданчики приземлення (які перевищують рівень моря на 500 м);

уночі з приземленням на воду (крім стрибків у водолазному спорядженні) або на ліс;

з радіостанцією;

з вантажним контейнером вагою більше 4 кг, не враховуючи табельного спорядження;

слідом за технікою, що десантується;

з висоти менше 500 м і понад 4000 м;

з літака (вертольота) зі швидкістю польоту понад 200 км/год.

6.1.4. За стрибки з парашутом, здійснені на воду, розміри винагороди, обчислені в порядку, установленому підпунктами 6.1.1 і 6.1.2 цієї Інструкції, збільшуються за рішенням начальника органу управління (підрозділу) на 4 відсотки мінімального посадового окладу командира парашутно-рятувальної групи.

6.1.5. Особам рядового і начальницького складу спортивно-парашутних команд при органах управління (підрозділах) за стрибки з парашутом, виконані протягом даного року за планом підготовки до дій за призначенням, виплачується за перші 50 стрибків - за нормами, установленими підпунктами 6.1.1 - 6.1.4 цієї Інструкції, а за 51 і наступні оплачувані стрибки - у половинному розмірі цих норм.

6.1.6. Винагорода особам рядового і начальницького складу першої категорії, зазначеним у таблиці підпункту 6.1.1 цієї Інструкції, виплачується не більше ніж за 2 стрибки, а особам рядового і начальницького складу другої категорії - не більше ніж за 3 стрибки, здійснені в один день.

6.1.7. Протягом календарного року винагорода виплачується за стрибки з парашутом, здійснені відповідно до плану підготовки до дій за призначенням, але не більше ніж у межах річних норм оплачуваних стрибків, установлених для окремих категорій осіб рядового і начальницького складу посадовими особами, зазначеними в підпункті 6.1.1 цієї Інструкції, а для осіб рядового і начальницького складу спортивно-парашутних команд при органах управління (підрозділах) - у межах норм оплачуваних стрибків, установлених Міністром МНС.

Винагорода за стрибки з парашутом виплачується органом управління (підрозділом), у якому здійснені стрибки, на підставі наказу начальника органу управління (підрозділу) із зазначенням у ньому дати здійснення кожного стрибка, факторів ускладнення (підпункт 6.1.3 цієї Інструкції) і яким за порядком є стрибок.

При визначенні розміру винагороди враховуються всі підтверджені документами стрибки з парашутом, здійснені особами рядового і начальницького складу, у тому числі в період до служби в органах і підрозділах цивільного захисту.

6.1.8. Винагорода не виплачується за стрибки з парашутом, здійснені: не за планом підготовки до дій за призначенням, понад 2 або 3 стрибки на день (підпункт 6.1.6 цієї Інструкції), під час проведення святкових заходів, понад установлену для даної категорії осіб рядового і начальницького складу річну норму оплачуваних стрибків.

6.2. Порядок виплати винагороди за розшук, піднімання, розмінування та знешкодження вибухових предметів

6.2.1. Особам рядового і начальницького складу, які займають штатні посади в групах розмінування (піротехнічні відділи (відділення, групи, обслуги), положенням яких передбачено виконання піротехнічних робіт) органів управління (підрозділів), допущені в установленому порядку до виконання піротехнічних робіт та безпосередньо виконують роботи з розшуку, розмінування, знешкодження, підйому, перенесення, транспортування, а також знищення (далі - піротехнічні роботи) боєприпасів різного калібру, інших вибухонебезпечних предметів, що залишилися на території України після війн, сучасних боєприпасів, підривних засобів, вибухових речовин, крім вибухових пристроїв, що використовуються з терористичною метою (далі - вибухонебезпечні предмети), виплачується винагорода за розшук, піднімання, розмінування та знешкодження вибухових предметів (далі - винагорода) в таких розмірах:

за виконання піротехнічних робіт щодо знешкодження вибухонебезпечних предметів, що залишилися на території України після війн, сучасних боєприпасів та підривних засобів (крім вибухових пристроїв, що використовуються з терористичною метою), за винятком територій, які надані для розміщення і постійної діяльності військових частин, установ, військових навчальних закладів, підприємств та організацій Збройних Сил України, військових формувань - згідно з розділами I та II додатка 3 до цієї Інструкції залежно від характеру зазначених робіт;

за виконання піротехнічних робіт при ліквідації надзвичайних ситуацій на територіях, які надані для розміщення і постійної діяльності військових частин, установ, військових навчальних закладів, підприємств та організацій Збройних Сил України, інших військових формувань (за умови рішення відповідного органу державного управління) - згідно з розділом III додатка 3 до цієї Інструкції.

6.2.2. Розмір винагороди особі рядового і начальницького складу групи розмінування визначається шляхом множення мінімального посадового окладу начальника обслуги піротехнічної групи на відсоток винагороди, передбачений у підпункті 6.2.1 цієї Інструкції за відповідні піротехнічні роботи за найбільшим калібром вибухонебезпечного предмета, який вказаний в акті про виконання робіт з очищення місцевості від вибухонебезпечних предметів (далі - акт виконання робіт з очищення) в одному населеному пункті.

За наявності двох і більше актів виконання робіт з очищення в межах одного населеного пункту в один день розмір винагороди особі рядового і начальницького складу групи розмінування визначається за актом про виконання робіт з очищення місцевості від вибухонебезпечних предметів, у якому зазначено вибуховий предмет, що передбачає більший розмір винагороди.

За наявності двох і більше актів виконання робіт з очищення за один день у межах різних населених пунктів розмір винагороди особі рядового і начальницького складу групи розмінування визначається окремо за кожним з актів виконання робіт з очищення у порядку, зазначеному в абзаці першому (з урахуванням абзацу другого) цього пункту.

Розмір винагороди особі рядового і начальницького складу групи розмінування за один день виконання піротехнічних робіт не повинен перевищувати 40 відсотків мінімального посадового окладу начальника обслуги піротехнічної групи.

6.2.3. Винагорода виплачується за місцем служби особи рядового і начальницького складу, де вони обіймають штатні посади в складі піротехнічних та спеціальних (спеціалізованих) піротехнічних підрозділів, за минулий місяць одночасно з виплатою грошового забезпечення за поточний місяць на підставі наказу начальника органу управління (підрозділу).

Підставою для видання наказу начальника органу управління (підрозділу) є:

оформлені в установленому порядку заявки на проведення розмінування (з обов'язковим зазначенням місця знешкодження і виду вибухового предмета), які надійшли від територіальних органів управління МНС;

наказ органу управління (підрозділу) на виконання завдання з розмінування, у якому визначений поіменно особовий склад, що залучається до складу групи розмінування;

затверджений начальником органу управління (підрозділу) та погоджений з відповідними місцевими органами виконавчої влади або органами місцевого самоврядування примірник акта про виконання робіт з очищення місцевості від вибухонебезпечних предметів.

6.2.4. У разі залучення осіб рядового і начальницького складу до виконання робіт з розмінування при ліквідації надзвичайних ситуацій на військових та господарчих об'єктах - залежно від специфіки наказом Міністра може бути визначено інші підстави для виплати винагороди.

6.2.5. Фахівці піротехнічних підрозділів центрального апарату МНС, територіальних органів управління МНС, навчальних закладів можуть бути залучені до піротехнічних робіт у разі виникненням ситуацій з великими обсягами робіт (склади боєприпасів), знищення авіаційних бомб калібру понад 250 кг, знищення морських мін та при проведенні піротехнічних робіт безпосередньо в межах насаленого пункту.

6.2.6. Особам рядового і начальницького складу, які відбувають з органу управління (підрозділу) раніше від дня, установленого для виплати грошового забезпечення, належні суми грошової винагороди виплачуються при вибутті.

6.3. Порядок виплати винагороди за водолазні роботи

6.3.1. Особам рядового і начальницького складу, які займають штатні посади водолазних спеціальностей, за виконання робіт під водою (водолазні роботи), під час спусків методом короткочасних занурювань незалежно від того, мають ці роботи практичне значення чи виконуються з метою тренувань, виплачується грошова винагорода в розмірі та порядку, визначених МНС за погодженням з Міністерством праці та соціальної політики та Міністерством фінансів.

VII. Виплата грошового забезпечення за час підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації

7.1. Особам рядового і начальницького складу, які тимчасово вибувають із збереженням штатної посади на короткострокові курси і збори початкової підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації у навчальні заклади, підрозділи, установи тощо, а також за час дороги до місця навчання і назад виплачується грошове забезпечення за основною штатною посадою.

7.2. Особам рядового і начальницького складу, які під час навчання одержують грошове забезпечення за посадами, що за ними зберігаються, у разі призначення їх у період навчання на іншу штатну посаду (унаслідок переходу на нові штати та з інших причин) розмір посадового окладу за період навчання не змінюється.

Якщо в період навчання змінився посадовий оклад за тією посадою, що зберігається, то виплата грошового забезпечення провадиться з урахуванням нового окладу з моменту його встановлення.

VIII. Грошове забезпечення слухачів, курсантів, докторантів та ад'юнктів

8.1. Слухачам і курсантам навчальних закладів МНС денної форми навчання з дня зарахування виплачуються:

8.1.1. Прийнятим на навчання з числа осіб рядового і начальницького складу - посадовий оклад за останньою основною штатною посадою в органах управління (підрозділах); оклад за спеціальним званням; відсоткова надбавка за вислугу років та інші доплати і надбавки постійного характеру, які особа отримувала за останньою штатною посадою на день направлення на навчання, та премія відповідно до розділу V цієї Інструкції.

8.1.2. Прийнятим з числа осіб цивільної молоді, - посадовий оклад за займаною посадою.

8.2. У разі набуття слухачами або курсантами (зазначеними у підпункті 8.1.1 цієї Інструкції) навчальних закладів МНС права на отримання надбавок і доплат у більш високому розмірі, зміни відсоткової надбавки за вислугу років, присвоєння чергового спеціального звання або зміни згідно з чинним законодавством системи грошового забезпечення в системі МНС у цілому розмір грошового забезпечення підлягає перерахунку з урахуванням нових умов.

8.3. Курсантам, зазначеним у підпункті 8.1.2 цієї Інструкції, які отримали за результатами чергової екзаменаційної сесії добрі і відмінні оцінки, посадові оклади підвищуються:

для тих, які отримали тільки відмінні оцінки, - на 50 відсотків посадового окладу;

для тих, які отримали добрі та відмінні оцінки - на 25 відсотків посадового окладу.

8.4. Особам начальницького складу, зарахованим до очної докторантури та ад'юнктури при вищих навчальних закладах МНС, за час навчання виплачується: посадовий оклад за останньою штатною посадою, яку вони обіймали до направлення на навчання, або посадовий оклад, який вони отримували після закінчення навчального закладу; оклад за спеціальним званням; надбавка за вислугу років та інші доплати і надбавки постійного характеру, які особа отримувала за останньою штатною посадою на день направлення на навчання, та премія відповідно до розділу V цієї Інструкції.

8.5. Особам рядового і начальницького складу, рекомендованим для вступу до ад'юнктури безпосередньо після закінчення вищих навчальних закладів, виплата грошового забезпечення здійснюється до дня зарахування на навчання, але не більше 2 місяців після закінчення вищого навчального закладу (у цей строк входить відпустка, надана після закінчення вищого навчального закладу), з розрахунку:

8.5.1. Для випускників, які були зараховані на навчання з числа осіб цивільної молоді, - мінімального посадового окладу за посадою "Інспектор", окладу за спеціальним званням та надбавки за вислугу років.

8.5.2. Для випускників, за якими в період навчання зберігалося грошове забезпечення за останньою займаною посадою, - грошового забезпечення, яке вони отримували під час навчання, але не менше грошового забезпечення, обрахованого в порядку, визначеному підпунктом 8.5.1 цієї Інструкції.

Виплата грошового забезпечення у випадках, передбачених підпунктами 8.5.1, 8.5.2 цієї Інструкції, здійснюється вищими навчальними закладами, що рекомендували осіб рядового і начальницького складу для вступу до ад'юнктури.

8.6. Особам, які закінчили вищі навчальні заклади і направлені за розподілом на службу до відповідних органів управління (підрозділів), з дня закінчення навчання та надання їм відпустки до того, як вони приступили до виконання обов'язків за штатною посадою, виплачується грошове забезпечення з розрахунку: мінімальний посадовий оклад за посадою "Інспектор", оклад за спеціальним званням та надбавка за вислугу років.

IX. Виплата грошового забезпечення при тимчасовому виконанні обов'язків за іншою посадою

9.1. Особам рядового і начальницького складу, що обіймають штатні посади, на яких у встановленому порядку покладено тимчасове виконання обов'язків за іншими посадами з вищими посадовими окладами в тому самому органі управління (підрозділі), виплачуються (з урахуванням пунктів 9.5 і 9.9 цієї Інструкції) посадові оклади за посадами, що тимчасово виконуються.

9.2. Строк тимчасового виконання обов'язків за посадою обчислюється з дня видання керівником органу управління (підрозділу) наказу про допуск особи рядового і начальницького складу до тимчасового виконання обов'язків за посадами і до дня звільнення з посади включно.

При тимчасовому виконанні особою рядового і начальницького складу обов'язків за посадою неатестованого працівника до розрахунку береться посадовий оклад, який передбачений штатом (штатним розписом) для осіб рядового і начальницького складу за відповідною посадою.

Особам рядового і начальницького складу, призначеним на вакантні посади з більшими окладами, які вони тимчасово виконували, оклади за цими посадами виплачуються з того дня, з якого вони приступили до тимчасового виконання обов'язків за посадами, але не раніше дня видання наказу про допуск до тимчасового виконання обов'язків за посадою.

9.3. Покладення на особу рядового і начальницького складу тимчасового виконання обов'язків за вакантною посадою та звільнення від виконання обов'язків за займаною нею посадою здійснюється наказом начальника відповідного органу (підрозділу) за згодою посадової особи, яка має право призначати осіб рядового і начальницького складу на посади.

Покладення тимчасового виконання обов'язків на осіб рядового і начальницького складу до тимчасового виконання обов'язків за невакантною посадою оформляється наказом начальника органу управління (підрозділу).

Покладення тимчасового виконання обов'язків за невакантною посадою може проводитися лише в разі, якщо особа, яка постійно займає дану посаду, а також штатні заступники вибули з органу управління (підрозділу) на лікування, у відпустку, службове відрядження, на навчання тощо.

9.4. За час перебування осіб рядового і начальницького складу (призначених тимчасово виконувати обов'язки за посадою) у відпустці, службовому відрядженні, не пов'язаному з тимчасовим виконанням обов'язків за посадою, на навчанні, лікуванні в лікувальних закладах, а також за час звільнення від службових обов'язків понад 3 дні (незалежно від причини) виплачуються оклади за основними посадами.

9.5. Штатним заступникам незалежно від їх службових обов'язків під час тимчасового виконання ними обов'язків за невакантними посадами своїх безпосередніх начальників виплата грошового забезпечення провадиться за їх основною, а не тимчасовою посадою.

При тимчасовому виконанні згаданими особами обов'язків за вакантними посадами безпосередніх начальників їм виплачуються оклади за тимчасовими посадами.

9.6. Якщо за тимчасово виконувані обов'язки за посадою оклади встановлені в межах від мінімуму до максимуму, то тимчасово виконуючому обов'язки за посадою виплачується мінімальний оклад.

Виплата відсоткової надбавки за вислугу років та інших видів грошового забезпечення, що обчислюються від посадових окладів, за тимчасове виконання обов'язків за посадою здійснюється з урахуванням фактично отримуваного окладу.

9.7. Різниця в окладах за основною посадою і посадою, що тимчасово виконується, виплачується за минулий місяць одночасно з виплатою грошового забезпечення за поточний місяць, а особам рядового і начальницького складу, відрядженим до нового місця служби (навчання) або звільненим зі служби, - при вибутті з органу управління (підрозділу).

9.8. Особам рядового і начальницького складу, які перебувають у розпорядженні відповідних начальників органів управління (підрозділів), оклади за тимчасове виконання обов'язків за вакантними посадами виплачуються за час фактичного виконання цих обов'язків, але не більше шести місяців безперервного виконання обов'язків.

Оклади за невакантними посадами, які вони обіймали тимчасово, їм не виплачуються.

9.9. У разі безперервного тимчасового виконання особою рядового і начальницького складу обов'язків за невакантною посадою понад чотири місяці, а за вакантною посадою - понад шість місяців виплата грошового забезпечення за тимчасово виконуваною посадою припиняється і здійснюється за останньою штатною посадою.

X. Виплата грошового забезпечення за час хвороби

10.1. Особам рядового і начальницького складу, які перебувають на лікуванні в госпіталях, лікарнях, стаціонарах та в інших лікувальних закладах, звільненим від служби через хворобу на підставі листків звільнення від службових обов'язків через тимчасову непрацездатність і на підставі листків звільнення від службових обов'язків через тимчасову непрацездатність у зв'язку з доглядом за хворими членами сім'ї або у відпустці через хворобу, зберігається виплата грошового забезпечення в розмірі, одержуваному на день вибуття особи рядового і начальницького складу на лікування (з урахуванням пункту 12.3 цієї Інструкції), але не більш ніж за чотири місяці підряд, крім випадків, коли законодавством України передбачені триваліші строки перебування на лікуванні.

Особам рядового і начальницького складу, які перебувають на лікуванні у зв'язку з пораненням, контузією чи каліцтвом, отриманими під час виконання службових обов'язків, грошове забезпечення виплачується за весь час перебування на лікуванні до дня вступу до виконання обов'язків за посадою або звільнення з органу управління (підрозділу).

10.2. Виплата грошового забезпечення за час хвороби понад строки, зазначені в пункті 10.1 цієї Інструкції, допускається за рішенням Міністра, прийнятим на підставі висновку центральної експертно-лікарської комісії МНС щодо придатності особи рядового і начальницького складу до подальшої служби в органах управління (підрозділах).

10.3. За час хвороби в період перебування в розпорядженні особам рядового і начальницького складу виплачується грошове забезпечення в порядку, встановленому пунктом 12.2 цієї Інструкції з урахуванням вимог пункту 12.3 цієї Інструкції.

10.4. Якщо в період перебування на лікуванні чи у відпустці через хворобу в особи рядового і начальницького складу змінено оклад за займаною посадою, виникло право на збільшення надбавки за вислугу років або їй присвоєно чергове спеціальне звання начальницького складу, то виплата грошового забезпечення в нововстановлених розмірах провадиться з дня виникнення зазначеного права.

10.5. Особам рядового і начальницького складу, зазначеним у пункті 1.12 цієї Інструкції, у разі їх хвороби на день виходу з відповідної відпустки для догляду за дитиною з дня, наступного за днем закінчення відпустки для догляду за дитиною, виплачується грошове забезпечення за останньою штатною посадою з урахуванням пункту 10.4 цієї Інструкції.

XI. Виплата грошового забезпечення при зміні штату

11.1. При зміні штату (повністю чи частково) особам рядового і начальницького складу, призначеним на посади за зміненим штатом, оклади за цими посадами виплачуються з дня, коли вони приступили до виконання обов'язків за посадою, але не раніше дня, зазначеного в наказі, або дня підписання наказу про призначення, якщо дата призначення на посаду не вказана.

Якщо найменування посад, які посідають особи рядового і начальницького складу, у зміненому штаті залишились без змін, але змінилися оклади за ними, то нововстановлені оклади виплачуються з дня видання наказу МНС, якщо в ньому не вказано інший термін виплати нововстановлених окладів.

11.2. Особам рядового і начальницького складу, призначеним у зв'язку зі зміною штату органу управління (підрозділу) на нові посади в період, коли вони перебувають у відпустці, на лікуванні, у службовому відрядженні або на навчанні (у всіх випадках із збереженням посад за місцем служби), до того, як приступити до виконання обов'язків за посадами, виплачуються оклади за посадами, які вони обіймали раніше.

11.3. Особам рядового і начальницького складу, допущеним у зв'язку з переходом органу управління (підрозділу) на новий штат до виконання обов'язків за новими для них посадами і які після того, як стали до їх виконання, вибули у відпустку, на лікування, у службове відрядження або на навчання із збереженням посад за місцем служби, виплачуються посадові оклади за цими посадами.

11.4. Викладені у пунктах 11.2 та 11.3 Інструкції правила виплати посадових окладів застосовуються також у разі внесення змін до штату.

XII. Виплата грошового забезпечення за час перебування в розпорядженні

12.1. Особам рядового і начальницького складу, які звільнені з займаних посад та зараховані у розпорядження відповідних начальників або керівників (у випадках скорочення штатів, проведення організаційних заходів, після закінчення вищого навчального закладу МНС, переміщення по службі тощо), за час перебування в розпорядженні відповідних начальників органів управління (підрозділів) виплата грошового забезпечення зберігається у розмірі, визначеному пунктом 12.2 цієї Інструкції на весь період перебування у розпорядженні, але не більше 15 днів (у окремих випадках, за рішенням Міністра - не більше двох місяців).

12.2. Виплата грошового забезпечення особам рядового і начальницького складу, зазначеним у пункті 12.1 цієї Інструкції, здійснюється з розрахунку: посадового окладу, окладу за спеціальним званням, щомісячних додаткових видів грошового забезпечення, які мають постійний характер (в тому числі премія у розмірі, визначеному в розділі V цієї Інструкції), що були встановлені особам на момент зарахування їх у розпорядження за останньою штатною посадою.

12.3. Виплата грошового забезпечення особам рядового і начальницького складу, які перебувають у розпорядженні відповідного начальника понад шість місяців, з урахуванням часу перебування на стаціонарному лікуванні (обстеженні) та у відпустці, припиняється.

У разі наявності підстав для продовження строку лікування за висновками медичних закладів строк перебування в розпорядженні відповідного начальника органу управління (підрозділу) може бути продовжений Міністром до завершення лікування.

У такому випадку виплата грошового забезпечення поновлюється на період лікування за рішенням Міністра.

12.4. Днем звільнення особи рядового і начальницького складу з посади, яку він займає, вважається день закінчення здавання справ і складання обов'язків за посадою в межах строків, установлених відповідними наказами МНС.

Якщо тривалість здавання справ і складання обов'язків за посадою не визначена, то вона встановлюється начальником органу управління (підрозділу), але не більше 5 днів. Строк прийому справ і обов'язків за посадою новопризначеній посадовій особі обчислюється з дня прибуття її до органу управління (підрозділу).

Днем звільнення з посади осіб рядового і начальницького складу розформованих органів управління (підрозділів) вважається день закінчення здавання справ і складання обов'язків за посадою, в межах установлених строків, але не пізніше дня закінчення розформування органів управління (підрозділів), визначеного наказом вищого органу управління (підрозділу).

12.5. Днем зарахування у розпорядження осіб рядового і начальницького складу, які закінчили відомчі навчальні заклади, ад'юнктури чи докторантури відомчих навчальних закладів і науково-дослідних установ, вважається:

для осіб рядового і молодшого начальницького складу - день, наступний за днем видання наказу МНС про присвоєння офіцерських звань;

для осіб середнього, старшого і вищого складу - день, наступний за днем видання відповідним начальником наказу про закінчення відомчого навчального закладу, ад'юнктури чи докторантури.

12.6. У разі відрахування осіб рядового і начальницького складу з навчальних закладів, ад'юнктури чи докторантури днем зарахування їх у розпорядження вважається день, наступний за днем видання відповідним начальником наказу про відрахування.

12.7. Під час визначення права на одержання грошового забезпечення у строки перебування в розпорядженні осіб рядового і начальницького складу (пункт 12.1 цієї Інструкції) не зараховуються періоди їх перебування:

12.7.1. На стаціонарному лікуванні (обстеженні).

12.7.2. У відпустці (крім відпустки у зв'язку у вагітністю та пологами, відпустки по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, а у разі, коли дитина потребує домашнього догляду, - відпустки тривалістю, визначеною у медичному висновку, але не більш як досягнення дитиною шестирічного віку, а у разі, коли дитина хвора на цукровий діабет I типу (інсулінозалежний), - не більш як досягнення дитиною шістнадцятирічного віку).

12.8. Виплата особам рядового і начальницького складу грошового забезпечення, на одержання яких вони втратили право у зв'язку з перебуванням у розпорядженні, поновлюється:

12.8.1. Призначеним на посади - з дня видання наказу про призначення, при цьому за період з дня видання наказу про призначення і до дня, з якого особи рядового і начальницького складу стали до виконання обов'язків за посадою, виплачуються оклади за основними посадами, які раніше займались. Нові посадові оклади виплачуються після вступу осіб рядового і начальницького складу на посаду.

12.8.2. Направленим на лікування в лікувальні заклади або підрозділи, зазначені у пункті 9.5 цієї Інструкції, - з дня направлення, при цьому оклади виплачуються до дня повернення до місця перебування у розпорядженні включно, а тим, хто вибув у відпустку для лікування у зв'язку з хворобою за висновками лікарської комісії, - до дня закінчення відпустки включно.

12.8.3. Слухачам та курсантам, зарахованим у відомчі навчальні заклади на стаціонарне навчання або очну ад'юнктуру чи докторантуру, - з дня направлення на навчання.

12.8.4. Особам, які вибули у чергову відпустку чи у відпустку, що надається особам рядового і начальницького складу, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи і віднесені до відповідної категорії для встановлення пільг і компенсацій, - з дня вибуття у відпустку, зазначеного у наказі начальника органу управління (підрозділу), при цьому грошове забезпечення виплачується до дня закінчення відпустки включно.

12.9. Особам начальницького складу, які звільнені із займаних посад і перебувають у розпорядженні та не використали чергову відпустку або щодо яких призупинено вирішення питання про їх подальше використання на службі, як правило, має надаватися невикористана чергова відпустка. За час чергової відпустки грошове забезпечення їм виплачується в розмірі, встановленому за основною посадою до зарахування в розпорядження.

XIII. Виплата грошового забезпечення особам, відстороненим від виконання службових обов'язків (посади) і за час їх перебування під арештом, а також поновленим на службі

13.1. Особам рядового і начальницького складу, усуненим з посад відповідно до Дисциплінарного статуту України чи відстороненим від посад відповідно до Кримінально-процесуального кодексу України, грошове забезпечення виплачується з наступного після усунення від посади дня з розрахунку посадового окладу, окладу за спеціальним звання та процентної надбавки за вислугу років.

У разі скасування наказів про усунення осіб рядового і начальницького складу від виконання посад за відсутністю складу злочину або недоведеністю участі обвинуваченого в учиненні злочину додаткові види грошового забезпечення (доплати і надбавки) постійного характеру, які особи рядового і начальницького складу отримували до дня усунення з посад, виплачуються за час вимушеної відсутності в органі управлінні (підрозділі).

13.2. Особам рядового і начальницького складу, узятим під варту рішенням слідчих органів або судів, виплата грошового забезпечення припиняється з дня арешту.

13.3. Особам рядового і начальницького складу, які за вироком суду, що набрав законної сили, визнані винними у скоєнні злочину, грошове забезпечення за час перебування під арештом не виплачується незалежно від характеру призначеного судом покарання, у тому числі в разі винесення вироку про умовне засудження або відстрочки виконання вироку.

Особам рядового і начальницького складу, засудженим до позбавлення волі, які перебувають до моменту набрання вироком законної сили на волі, грошове забезпечення виплачуються до дня виключення зі списків особового складу, але не більше ніж до дня отримання органом управління (підрозділом) повідомлення суду про набрання вироком законної сили (з урахуванням пункту 13.1 Інструкції).

13.4. Особам рядового і начальницького складу, звільненим з органів управління (підрозділів), а потім поновленим на службі у зв'язку з визнанням звільнення необґрунтованим, грошове забезпечення за час вимушеного прогулу з дня звільнення виплачується за посадою, з якої вони були звільнені.

Виплачена під час попереднього звільнення зі служби вищезазначеним особам рядового і начальницького складу грошова допомога при звільненні зі служби підлягає заліку в рахунок суми, що належить їм до виплати за вимушений прогул, а в частині, яка перевищує цю суму, - заліку в рахунок суми грошової допомоги, належної до виплати при подальшому звільненні з органів управління (підрозділів).

XIV. Виплата грошового забезпечення за час відпустки

14.1. Особам рядового і начальницького складу, які відповідно чинного законодавства України мають право на відпустки із збереженням грошового забезпечення (щорічні відпустки, у тому числі під час навчання у вищих навчальних закладах МНС, додаткові відпустки у зв'язку з навчанням у вищих навчальних закладах МНС та інших вищих навчальних закладах без відриву від служби, а також у зв'язку з допуском до складання вступних іспитів у вищі навчальні заклади МНС та інші вищі навчальні заклади; для лікування у зв'язку з хворобою; відпустки за сімейними обставинами та з інших поважних причин; інші додаткові відпустки, що визначені відповідними законами України), грошове забезпечення виплачується за весь період цих відпусток.

14.2. Особам рядового і начальницького складу, які вибули у додаткові відпустки без збереження грошового забезпечення (соціальні відпустки; відпустки в разі, коли дитина потребує домашнього догляду, - тривалістю, визначеною в медичному висновку, але не більш як до досягнення дитиною шестирічного віку, а в разі, коли дитина хвора на цукровий діабет I типу (інсулінозалежний), - не більш як до досягнення дитиною шістнадцятирічного віку; інші додаткові відпустки без збереження грошового забезпечення, що визначені законами України), за час перебування в цих відпустках грошове забезпечення не виплачується.

Особам рядового і начальницького складу за час перебування у відпустках для догляду за дитиною грошове забезпечення не виплачується. Особам рядового і начальницького складу, яким надається додаткова відпустка без збереження грошового забезпечення, призначається державна допомога для догляду за дитиною згідно із Законом України "Про державну допомогу сім'ям з дітьми".

14.3. Особам рядового і начальницького складу за час відпусток, зазначених в пункті 14.1 цієї Інструкції, грошове забезпечення виплачується в розмірі, встановленому за основною (а не тимчасовою) штатною посадою на день вибуття у відпустку.

Якщо в період перебування у відпустках, зазначених у пункті 14.1 цієї Інструкції, в особи рядового або начальницького складу змінено оклад за займаною посадою, виникло право на збільшення окладу чи надбавки за вислугу років або їй присвоєно чергове спеціальне звання начальницького складу, то після повернення з відпустки провадиться відповідний перерахунок. Перерахунок не провадиться, якщо в період перебування у відпустці посадовий оклад особи рядового і начальницького складу змінився у зв'язку з призначенням її на іншу посаду.

XV. Виплата грошового забезпечення при звільненні

15.1. Особам рядового і начальницького складу, звільненим з органу управління (підрозділу), виплата грошового забезпечення провадиться:

тим, хто обіймав на день звільнення посади, - до дня здачі справ включно, при цьому на здавання справ надається не більше 10 днів із дня отримання органом управління (підрозділом) наказу про звільнення;

слухачам і курсантам навчальних закладів МНС - до дня виключення із списків перемінного складу навчальних закладів МНС включно;

тим, хто на день звільнення перебував у розпорядженні, - до дня здачі справ включно (з урахуванням пунктів 12.1 та 12.2 цієї Інструкції). На здавання справ надається не більше 5 днів з дня отримання органу управління (підрозділу) наказу про звільнення.

15.2. Особам рядового і начальницького складу, які на день отримання органом управління (підрозділом) наказу про звільнення перебувають на лікуванні, грошове забезпечення виплачується до дня повернення на місце служби включно, але не більш ніж за чотири місяці з дня отримання органом управління (підрозділом) наказу про звільнення, а особам, які були в черговій відпустці, - до дня закінчення відпустки включно. При цьому особам рядового і начальницького складу, які не здали справи до вибуття на лікування чи у відпустку, грошове забезпечення виплачується також за час здавання справ (не більше 10 днів).

У разі перебування зазначених осіб на лікуванні більше чотирьох місяців питання про подальшу виплату грошового забезпечення вирішується Міністром.

15.3. Особам рядового і начальницького складу, які звільняються із служби за станом здоров'я, виплачується одноразова грошова допомога в розмірі 50 відсотків місячного грошового забезпечення за кожний повний календарний рік служби.

(пункт 15.3 у редакції наказу Міністерства
надзвичайних ситуацій України від 06.02.2012 р. N 244)

15.4. Особам рядового і начальницького складу, які звільняються із служби за віком, у зв'язку із скороченням штатів або проведенням організаційних заходів, закінченням строку контракту, систематичним невиконанням умов контракту керівництвом відповідного органу управління (підрозділу), за наявності вислуги 10 років і більше виплачується одноразова грошова допомога в розмірі 50 відсотків місячного грошового забезпечення за кожний повний календарний рік служби.

(пункт 15.4 у редакції наказу Міністерства
надзвичайних ситуацій України від 06.02.2012 р. N 244)

15.5. Особам рядового і начальницького складу, які звільняються із служби за власним бажанням, через сімейні обставини або з інших поважних причин згідно з Переліком сімейних обставин та інших поважних причин, що можуть бути підставою для звільнення військовослужбовців, які проходять службу за контрактом на посадах рядового, сержантського і старшинського складу, прапорщиків, мічманів та офіцерів з військової служби, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 04 березня 1994 року N 150, та мають вислугу 10 років і більше, виплачується одноразова грошова допомога в розмірі 25 відсотків місячного грошового забезпечення за кожний повний календарний рік служби.

(розділ XV доповнено новим пунктом 15.5 згідно з наказом
Міністерства надзвичайних ситуацій України від 06.02.2012 р. N 244,
у зв'язку з цим пункти 15.5 - 15.9 вважати відповідно пунктами 15.6 - 15.10)

15.6. Особам рядового і начальницького складу, звільненим зі служби у зв'язку із систематичним невиконанням умов контракту особою рядового і начальницького складу, у зв'язку з набранням законної сили обвинувальним вироком суду або службовою невідповідністю, грошова допомога не виплачується.

15.7. Особам рядового і начальницького складу, які звільняються із служби повторно, одноразова грошова допомога виплачується за період їх календарної служби з дня останнього зарахування на службу без урахування періоду попередньої служби, за винятком тих осіб, що при попередньому звільненні не набули право на отримання такої допомоги.

15.8. Особам рядового і начальницького складу, які в разі звільнення зі служби мають право на отримання грошової допомоги, до їх місячного грошового забезпечення, з якого нараховується ця грошова допомога, включаються:

для осіб рядового і начальницького складу, що звільняються з посад, на які вони були призначені, - оклад за штатною посадою, оклад за спеціальним званням і додаткові види грошового забезпечення постійного характеру (надбавки, доплати, премія);

для осіб рядового і начальницького складу, які на день звільнення зі служби перебували у розпорядженні відповідних начальників органів управління (підрозділів), - посадовий оклад за останньою штатною посадою, оклад за спеціальним званням, встановлений на день звільнення зі служби, додаткові види грошового забезпечення постійного характеру (надбавки, доплати, премія), що отримували особи рядового і начальницького складу за останніми штатними посадами відповідно до чинного законодавства.

15.9. До вислуги років особам рядового і начальницького складу для виплати грошової допомоги в разі звільнення зараховуються періоди, визначені у пунктах 1 та 2 постанови Кабінету Міністрів України від 17 липня 1992 року N 393 "Про порядок обчислення вислуги років, призначення та виплати пенсій і грошової допомоги особам офіцерського складу, прапорщикам, мічманам, військовослужбовцям надстрокової служби та військової служби за контрактом, особам начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ та членам їхніх сімей".

(пункт 15.9 із змінами, внесеними згідно з наказом
Міністерства надзвичайних ситуацій України від 06.02.2012 р. N 244)

15.10. Особам рядового і начальницького складу, які отримують посадові оклади у підвищених розмірах, грошова допомога в разі звільнення виплачується з урахуванням підвищених посадових окладів.

XVI. Виплата грошового забезпечення в разі загибелі (смерті) особи рядового або начальницького складу

16.1. У разі загибелі (смерті) особи рядового і начальницького складу спадкоємцям виплачується грошове забезпечення повністю за той місяць, у якому сталася загибель (смерть), якщо виплату не одержувала сама особа рядового і начальницького складу, а також провадяться інші виплати, право на які виникло у особи рядового чи начальницького складу до дня загибелі (смерті) включно.

16.2. Грошове забезпечення спадкоємцям виплачується, якщо вони звернулися із заявою про його одержання до закінчення трьох років з дня загибелі (смерті) особи рядового і начальницького складу.

XVII. Виплата окладу за спеціальним званням протягом року з дня звільнення

17.1. Особам рядового і начальницького складу, звільненим зі служби за віком, станом здоров'я чи у зв'язку із скороченням штатів або проведенням організаційних заходів без права на пенсію, виплачується оклад за спеціальним званням протягом одного року з дня звільнення.

17.2. Особам рядового і начальницького складу, звільненим зі служби у запас, які в період отримування окладів за спеціальним званнями заново зараховуються на службу в органи і підрозділи цивільного захисту, Збройні Сили України та інші військові формування чи на службу до правоохоронних органів з присвоєнням відповідного спеціального звання або зі збереженням офіцерського звання, виплата окладу за спеціальним званням припиняється.

17.3. Оклад за спеціальним званням виплачується органами і підрозділами цивільного захисту за місцем проживання, обраним особою рядового і начальницького складу після звільнення зі служби.

Виплата здійснюється щомісячно в строки, встановлені для виплати грошового забезпечення особам рядового і начальницького складу, особисто отримувачу або, за його бажанням, поштовим переказом з віднесенням поштових витрат за рахунок отримувача. Виплата окладу за спеціальним званням за період до дня звернення за отриманням цього окладу здійснюється одноразово, а за час, який залишився до закінчення річного строку, - щомісячно у встановлені строки.

17.4. Підставою для виплати окладу за спеціальним званням особі рядового і начальницького складу, яка не має права на пенсію, є: витяг з наказу по особовому складу про звільнення зі спеціальної служби, засвідчений підрозділом кадрового забезпечення і скріплений печаткою, та грошовий атестат.

Визначені документи підрозділи кадрового забезпечення надсилають до органів і підрозділів цивільного захисту за місцем проживання звільненого у п'ятиденний строк з дня звільнення особи рядового і начальницького складу, про що повідомляють звільненого. Видавати вказані документи на руки звільненим особам рядового і начальницького складу не дозволяється.

17.5. При виплаті окладу за спеціальним званням з осіб рядового і начальницького складу у встановленому порядку утримуються аліменти за виконавчими листами чи записами у грошових атестатах або заявами, а також здійснюються інші відрахування за рішенням судів і Державної виконавчої служби.

17.6. У разі зміни місця проживання осіб рядового і начальницького складу, звільнених у запас, які отримують оклад за спеціальним званням, в тому числі при їх переїзді в іншу область, оклад за спеціальним званням до закінчення річного строку виплачується фінансовим підрозділом, який здійснював першу виплату цього окладу.

17.7. Якщо у період отримання окладу за спеціальним званням особа набуває право на пенсію, виплата окладу за спеціальним званням припиняється з дня призначення пенсії.

17.8. Особам рядового і начальницького складу, яким після звільнення зі служби призначено пенсії по інвалідності, визнаним до закінчення одного року з дня звільнення працездатними, за період з дня припинення виплати пенсії до закінчення встановленого річного строку здійснюється виплата окладу за спеціальним званням.

17.9. У випадку, коли виплата окладу за спеціальним званням припиняється у зв'язку зі смертю отримувача, що настала до закінчення встановленого річного терміну, неотриманий оклад за спеціальним званням за місяць, у якому сталася смерть отримувача, виплачується його спадкоємцям.

XVIII. Особливі умови виплати додаткових видів грошового забезпечення

18.1. Особам рядового і начальницького складу, які мають право на одержання за основними посадами додаткових видів грошового забезпечення, установлених пунктами 4.1 - 4.12, 4.14 (для осіб рядового і начальницького складу, посади яких включені до Переліку посад осіб рядового і начальницького складу, за якими встановлена виплата надбавки за особливі умови служби, пов'язані з підвищеним ризиком для життя), 4.16 - 4.18 цієї Інструкції, які тимчасово вибули з органів управління (підрозділів) із збереженням посад за місцем служби, виплата цих додаткових видів грошового забезпечення не припиняється у разі вибуття:

18.1.1. У відпустку - за час перебування у відпустці;

18.1.2. На лікування - за час перебування на лікуванні (з урахуванням пункту 11.1 цієї Інструкції);

18.1.3. У службове відрядження в одиночному порядку, у тому числі на збори і курси, або в складі підрозділу - за час перебування у відрядженні.

18.2. Інші додаткові види грошового забезпечення, не передбачені цією Інструкцією, підлягають виплаті відповідно до чинного законодавства.

XIX. Порядок виплати матеріальної допомоги для вирішення соціально-побутових питань

19.1. Особам рядового і начальницького складу за рішенням начальника органу управління (підрозділу) один раз на рік може надаватися матеріальна допомога для вирішення соціально-побутових питань у розмірі, що не перевищує місячного грошового забезпечення.

19.2. Підставою для виплати особі рядового і начальницького складу матеріальної допомоги є рапорт особи рядового і начальницького складу з проханням надати їй зазначену матеріальну допомогу та відповідний наказ начальника органу управління (підрозділу) на здійснення виплати (із обов'язковим зазначенням суми) зазначеної матеріальної допомоги.

Начальнику органу управління (підрозділу) матеріальна допомога надається на підставі його рапорту та наказу вищого керівника (начальника) із зазначенням у ньому розміру допомоги.

Матеріальна допомога особам рядового і начальницького складу надається за місцем штатної служби.

19.3. При визначенні розміру матеріальної допомоги до розрахунку місячного грошового забезпечення беруться: посадові оклади, оклади за спеціальним званням, доплати і надбавки постійного характеру та щомісячна премія (у розмірі, що не перевищує розміру, затвердженого Положенням про преміювання осіб рядового і начальницького складу (пункт 5.1 цієї Інструкції), які встановлені особі рядового або начальницького складу на день звернення.

При наданні матеріальної допомоги особам рядового і начальницького складу, які перебувають у розпорядженні відповідних керівників органів управління (підрозділів), до розрахунку беруться оклади грошового утримання, доплати та надбавки (в тому числі щомісячна премія у розмірі, визначеному в розділі V цієї Інструкції), які вони отримували за останніми штатними посадами.

19.4. Випускникам навчальних закладів із числа осіб, які не перебували на службі перед зарахуванням на навчання, матеріальна допомога надається в органах управління (підрозділах), у які вони направлені для подальшого проходження служби, після вступу до виконання обов'язків за посадами, на які вони призначені.

19.5. Особам рядового і начальницького складу, прийнятим (призваним) на службу з запасу, матеріальна допомога перший раз надається в календарному році, у якому вони приступили до виконання обов'язків за посадами, на які призначені.

19.6. Особам рядового і начальницького складу, звільненим зі служби в кінці календарного року з наданням при звільненні щорічної відпустки, яка закінчується в наступному календарному році, матеріальна допомога в новому році не надається.

19.7.Особам рядового і начальницького складу, які перебувають у відпустці для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, а у виняткових випадках, коли дитині необхідний домашній догляд згідно з медичними висновками, - не більш як до досягнення дитиною шестирічного віку, матеріальна допомога може надаватися тільки в році вибуття у відпустку та в році, у якому вони приступили до виконання обов'язків за посадою.

19.8. У разі переміщення особи рядового і начальницького складу по службі в інші органи управління (підрозділи) в грошовому атестаті зазначається, у якому розмірі та за який період особі рядового і начальницького складу виплачена матеріальна допомога.

Якщо матеріальна допомога не надавалася, робиться запис "Матеріальна допомога за ______ рік не виплачувалася".

19.9. Матеріальна допомога за минулий рік у поточному році не виплачується.

XX. Порядок виплати матеріальної допомоги на оздоровлення при наданні щорічної основної відпустки

20.1. Особам рядового і начальницького складу, в тому числі тим, хто перебуває в розпорядженні органу управління (підрозділу), за рішенням начальника органу управління (підрозділу) один раз на рік може надаватися матеріальна допомога на оздоровлення, як правило, при наданні щорічної основної відпустки в розмірах, що не перевищують їх місячного грошового забезпечення.

20.2. Підставою для виплати особі рядового і начальницького складу матеріальної допомоги є рапорт особи рядового і начальницького складу з проханням надати їй зазначену матеріальну допомогу та відповідний наказ начальника органу управління (підрозділу) на здійснення виплати (із обов'язковим зазначенням суми) зазначеної матеріальної допомоги.

Начальнику органу управління (підрозділу) матеріальна допомога надається на підставі його рапорту та наказу вищого керівника (начальника) із зазначенням у ньому розміру допомоги.

Матеріальна допомога особам рядового і начальницького складу надається за місцем штатної служби.

20.3. Визначення розміру місячного грошового забезпечення для обрахунку вищезазначеної матеріальної допомоги проводиться у порядку, визначеному пунктом 19.3 цієї Інструкції.

20.4. У разі переміщення особи рядового і начальницького складу по службі в інші органи управління (підрозділи) в грошовому атестаті зазначається, у якому розмірі та за який період особі рядового і начальницького складу виплачена матеріальна допомога.

Якщо матеріальна допомога не надавалася, робиться запис "Матеріальна допомога за ______ рік не виплачувалася".

20.5. Матеріальна допомога за минулий рік у поточному році не виплачується.

XXI. Грошові атестати

21.1. При переміщеннях по службі, переведеннях, а також при звільненні осіб рядового і начальницького складу фінансовий підрозділ (бухгалтерія) зобов'язаний задовольнити їх усіма належними видами грошового забезпечення і про виплачені суми зробити відповідні записи в грошовому атестаті (додаток 4).

Грошовий атестат особам рядового і начальницького складу видається:

в усіх випадках переміщення по службі з одного органу управління (підрозділу) до іншого, у тому числі при направленні у навчальні заклади для навчання. У тому разі, коли грошовий атестат з будь-яких причин при вибутті не був виданий, фінансовий підрозділ (бухгалтерія) зобов'язаний надіслати цей атестат за новим місцем служби вибулого;

при направленні з органу управління (підрозділу) для подальшого проходження служби до військових формувань та правоохоронних органів;

при відрядженні до органів державної влади та в інших випадках, коли особу рядового і начальницького складу залишено на службі;

при звільненні у запас або відставку з призначенням пенсії.

Особам, які звільняються з призначенням пенсії, грошовий атестат на руки не видається, а передається разом з іншими документами у відповідний підрозділ управління Пенсійного фонду України для призначення пенсії.

21.2. Грошовий атестат видається під розписку в особовій картці на грошове забезпечення. У журналі, де реєструються грошові атестати, зазначаються:

номер і дата видачі грошового атестата;

прізвище, ім'я та по батькові власника атестата, займана ним посада, звання;

куди вибув власник атестата;

до якого часу виплачено грошове забезпечення, з якого окладу і які виплачені надбавки.

21.3. Грошові атестати розбірливо заповнюються і підписуються керівником органу управління (підрозділу) та начальником фінансової служби (бухгалтерії), після чого скріплюються печаткою.

21.4. Грошові атестати без печатки чи підпису, з підчистками або заздалегідь не обумовленими виправленнями, а також неправильно заповнені вважаються недійсними.

У грошовому атестаті має бути підпис його власника, що підтверджує правильність записів за проведеними розрахунками.

21.5. Особі, яка прибула до нового місця служби і не надала грошового атестата (у зв'язку із втратою або з інших причин), виплачується грошове забезпечення, починаючи з першого числа наступного за поточним місяця на підставі рапорту, у якому прибулий вказує причину неподання грошового атестата, розмір грошового забезпечення за останнім місцем роботи та дату отримання атестата.

21.6. Одночасно начальник фінансової служби (бухгалтерії) запитує дублікат грошового атестата за колишнім місцем служби зазначеної особи, і в разі невідповідності даних рапорту та дубліката грошового атестата здійснюється перерахунок грошового забезпечення, яке було видано.

21.7. При переведенні осіб рядового і начальницького складу, військовослужбовців до органів управління (підрозділів) МНС з інших військових формувань, створених відповідно до чинного законодавства, підтвердження (корінці) грошових атестатів, заповнені відповідно до основної частини, завірені підписами керівника установи і начальника фінансового підрозділу (бухгалтерії), скріплені гербовою печаткою, надсилаються листом до підрозділу, з якого прибула особа рядового і начальницького складу, у термін не більше одного місяця.

 

Директор Департаменту
економіки і фінансів
 

 
М. Ф. Малицька
 

 

ПЕРЕЛІК
медичних та фармацевтичних посад і спеціальностей, за якими начальницькому складу органів і підрозділів цивільного захисту виплачується надбавка до посадового окладу за кваліфікаційну категорію

N з/п 

Найменування посад 

Найменування спеціальностей 

I. Лікарі і провізори 

Лікувально-профілактичні заклади та підрозділи
(медичні центри, медико-санітарні частини, медичні пункти з лазаретом) 

  

Начальник 

Організація і управління охороною здоров'я або будь-яка спеціальність лікувального профілю 

  

Заступники начальника з числа лікарів 

Організація і управління охороною здоров'я або будь-яка спеціальність лікувального профілю 

  

Начальник структурного підрозділу 

Лікарська спеціальність за профілем структурного підрозділу 

  

Посади лікарів-спеціалістів* 

Лікарська спеціальність за профілем посади 

Медичні структури органів і підрозділів цивільного захисту (у т. ч. медичні служби, пункти (аварійно-рятувальних, спеціальних та спеціалізованих загонів, навчальних, науково-дослідних установ)), пункти охорони здоров'я, лабораторії, окремі посади лікарів-спеціалістів) 

  

Начальник медичної служби, пункту 

Будь-яка спеціальність лікувального профілю 

  

Начальник психофізіологічної лабораторії 

Психофізіологія 

  

Посади лікарів-спеціалістів* 

Лікарська спеціальність за профілем посади 

  

Лікар аварійно-рятувального (пожежно-рятувального, спеціального водолазного) підрозділу 

Медицина невідкладних станів, терапія 

Підрозділи (окремі посади лікарів-спеціалістів) охорони здоров'я та медико-біологічного захисту в складі органів управління (у т. ч. центрального апарату МНС, ГУ (У) МНС в АР Крим, областях, містах Києві та Севастополі, районних (міських) управлінь (відділів) ГУ (У) МНС), відділи (сектори) забезпечення діяльності за напрямком організаційно-методичної роботи, Департаменту охорони здоров'я та медико-біологічного захисту (Центральної лікарсько-експертної комісії) 

  

Директор, начальник 

Організація і управління охороною здоров'я 

  

Заступники з числа лікарів (директора, начальника) 

Організація і управління охороною здоров'я 

  

Головний, провідний фахівець з числа лікарів (провізорів) 

Організація і управління охороною здоров'я (фармацією) 

Фармацевтичні (аптечні) заклади (підрозділи) 

  

Начальник медичного складу, аптеки 

Будь-яка провізорська спеціальність 

Лікарсько-експертні комісії (у т. ч. центральна лікарсько-експертна комісія, центральна льотна лікарсько-експертна комісія, лікарсько-експертна комісія ГУ(У) МНС в АР Крим, областях, містах Києві та Севастополі, Загону забезпечення МНС, водолазна лікарсько-експертна комісія) 

  

Начальник (голова), члени лікарсько-експертної комісії 

Організація і управління охороною здоров'я або будь-яка спеціальність лікувального профілю відповідно до посади 

  

Начальник (голова), члени льотно-лікарської експертної комісії 

Авіаційна та космічна медицина або будь-яка спеціальність лікувального профілю відповідно до посади 

  

Начальник (голова), члени водолазної лікарсько-експертної комісії 

Медицина невідкладних станів або будь-яка спеціальність лікувального профілю відповідно до посади 

II. Молодші спеціалісти з медичною (фармацевтичною) освітою 

  

Фельдшер 

Лікувальна справа, лікувальна справа (невідкладні стани) 

  

Фельдшер аварійно-рятувального підрозділу 

Лікувальна справа, лікувальна справа (невідкладні стани) 

  

Фельдшер у складі повітряних суден авіації МНС та рятувально-парашутно-десантних груп 

Лікувальна справа, лікувальна справа (невідкладні стани) 

  

Фельдшер-лаборант 

Лабораторна справа 

  

Головна сестра медична закладу (підрозділу), старша сестра медична структурного підрозділу, сестра медична 

Сестринська справа 

  

Статистик медичний 

Медична статистика 

  

Провідний фахівець, фахівець відділу (сектору) охорони здоров'я та медико-біологічного захисту або медичного підрозділу організаційно-методичної роботи 

Медична статистика або будь-яка спеціальність молодшого спеціаліста з медичною (фармацевтичною) освітою 

  

Секретар (лікарсько-експертної комісії) 

Будь-яка спеціальність молодшого спеціаліста з медичною освітою 

  

Начальник медичного складу, аптеки медичного підрозділу 

Фармація або будь-яка спеціальність молодшого спеціаліста з медичною освітою 

Примітка. * Посади лікарів-спеціалістів, передбачені Переліком лікарських посад у закладах охорони здоров'я, затвердженим наказом МОЗ України від 28.10.2002 N 385, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 12.11.2002 за N 893/7181.

 

ПЕРЕЛІК
посад осіб рядового і начальницького складу, за якими встановлена виплата надбавки за особливі умови служби, пов'язані з підвищеним ризиком для життя

N з/п 

Посади осіб рядового і начальницького складу 

Розмір надбавки 

I. Посади осіб рядового, молодшого, середнього та старшого начальницького складу, які виконують польоти в складі екіпажу на літальних апаратах та в підрозділах, служба яких пов'язана з виконанням стрибків з парашутом (у відсотках від посадового окладу) 

Начальник Державної авіаційної пошуково-рятувальної служби 

до 40 

Заступник начальника Державної авіаційної пошуково-рятувальної служби - начальник управління авіації 

до 40 

Заступник начальника управління авіації - начальник відділу підготовки і застосування авіації 

до 40 

Головний фахівець відділу підготовки і застосування авіації управління авіації 

до 40 

Командир (загону, ескадрильї, ланки, корабля, літака, вертольота) 

до 40 

Начальник штабу - перший заступник командира загону 

до 40 

Начальник штабу авіаційного загону 

до 40 

Перший заступник командира загону 

до 40 

9

Заступник командира загону 

до 40 

10 

Начальник зв'язку та радіотехнічного забезпечення польотів - старший бортовий радист-інструктор 

до 40 

11

Начальник служби безпеки польотів 

до 40 

12 

Старший штурман - начальник штурманської служби 

до 40 

13 

Штурман штурманської служби 

до 40 

14 

Старший штурман 

до 40 

15 

Заступник командира ескадрильї 

до 40 

16 

Начальник штабу ескадрильї 

до 40 

17 

Штурман (загону, ескадрильї, ланки, корабля, літака, вертольота) 

до 40 

18 

Льотчик (вертольота) 

до 40 

19 

Льотчик-штурман (ланки, вертольота) 

до 40 

20 

Старший льотчик ланки 

до 40 

21 

Старший льотчик 

до 40 

22 

Помічник командира корабля (літака) 

до 40 

23 

Старший бортовий інженер 

до 40 

24

Старший бортовий інженер-інструктор 

до 40 

25 

Бортовий інженер-інструктор 

до 40 

26 

Бортовий інженер 

до 40 

27

Бортовий інженер-оператор 

до 40 

28 

Старший бортовий авіаційний технік 

до 40 

29 

Бортовий авіаційний технік 

до 40 

30 

Бортовий авіаційний технік-оператор 

до 40 

31 

Старший бортовий оператор 

до 40 

32 

Бортовий оператор 

до 40 

33

Старший повітряний радист - бортовий оператор 

до 40 

34 

Старший повітряний радист 

до 40 

35 

Старший бортовий механік 

до 40 

36

Бортовий механік 

до 40 

37 

Бортовий механік (бортпровідник) 

до 40 

38 

Начальник, старший інструктор парашутно-десантної підготовки, укладач парашутів, старший укладач парашутів пошуково-рятувальної і парашутно-десантної служби (групи, відділення).
Командир, старший інструктор парашутно-десантної підготовки-рятувальник, фельдшер-рятувальник, інструктор-рятувальник, рятувальник пошуково-рятувальної групи (відділення) 

до 40 

II. Посади осіб рядового і начальницького складу, які забезпечують безпеку польотів літаків та вертольотів і займають нижчезазначені посади 

Перший заступник начальника Державної авіаційної пошуково-рятувальної служби 

до 30 

Заступник начальника управління організації та проведення авіаційних пошуково-рятувальних робіт-начальник відділу оперативного планування та координації дій авіаційних пошуково-рятувальних сил 

до 30 

Начальник відділу інженерно-авіаційного забезпечення - головний інженер управління авіації 

до 30 

Начальник відділу забезпечення проведення авіаційних пошуково-рятувальних робіт управління організації та проведення авіаційних пошуково-рятувальних робіт 

до 30 

Головний фахівець відділу інженерно-авіаційного забезпечення управління авіації 

до 30 

Заступник командира загону 

до 30 

Начальник, заступник начальника відділу - старший оперативний черговий, старший оперативний черговий, оперативний черговий, технік - старший диспетчер (з перельотів і посадок) відділу планування та координації 

до 30 

Керівник польотами, керівник польотами - заступник начальника, старший помічник керівника польотами, помічник керівника польотами (групи, відділу) управління польотами 

до 30 

Начальник, інженер, старший технік, технік, технік-дешифрувальник (групи, відділення) обробки інформації та об'єктивного контролю 

до 30 

10 

Начальник, інженер, старший метеоспостерігач, метеоспостерігач метеорологічної служби (групи, відділення) 

до 30 

11 

Начальник, заступник начальника, старший технік, технік, старший механік, механік, водій-механік (служби, групи, відділення) засобів розпізнавання 

до 30 

12 

Заступник начальника тилу - начальник інженерно-аеродромної служби.
Заступник начальника відділу матеріально-технічного забезпечення - начальник інженерно-аеродромної служби (групи, відділення) 

до 30 

13 

Начальник, інженер, начальник складу пального (авіаційного), старший лаборант, лаборант, водій-моторист (служби, групи, відділення) пально-мастильних матеріалів 

до 30 

14 

Начальник, старший інженер, інженер авіаційно-технічної, автомобільної і електрогазової, енергетичної, продовольчої, інженерно-аеродромної служби (групи, відділення). Начальник контрольно-технічного пункту 

до 30 

15 

Заступник командира ескадрильї з інженерно-авіаційної служби (інженерно-авіаційного забезпечення) 

до 30 

16 

Начальник, старший авіаційний технік корабля, старший авіаційний технік, авіаційний технік, старший авіаційний механік, авіаційний механік технічно-експлуатаційної частини (групи, відділення) ескадрильї.
Начальник, старший авіаційний технік, авіаційний технік, старший технік, технік, старший авіаційний механік, авіаційний механік, старший механік, механік (групи, відділення) обслуговування ескадрильї 

до 30 

17 

Начальник, заступник начальника (служби, відділу), провідний інженер, старший інженер, інженер (інженерно-авіаційної служби, інженерно-авіаційного забезпечення) 

до 30 

18 

Начальник, заступник начальника технічно-експлуатаційної частини (групи). Начальник, старший авіаційний технік, авіаційний технік, старший технік, технік, старший авіаційний механік, старший механік, авіаційний механік, авіаційний механік-водій, механік (групи, відділення) регламенту та ремонту технічно-експлуатаційної частини (групи) 

до 30 

19 

Начальник, старший технік, технік, старший механік, механік, старший водій-механік, тракторист, тракторист-екскаваторник, тракторист-бульдозерист, водій-кранівник, водій-механік, водій (групи, відділення) аеродромно-технічного забезпечення 

до 30 

20 

Начальник, старший технік, технік, старший механік, механік, старший водій-електрик, старший водій-заправник, водій-оператор, водій-заправник, водій-електрик, водій (групи, відділення) засобів наземного забезпечення польотів 

до 30 

21 

Начальник, технік (групи, відділення) автотехнічного та газового забезпечення 

до 30 

22 

Начальник відділення - начальник станції, старший водій, водій-оператор, водій-компресорник, лаборант (з контролю якості газів) відділення газозабезпечення 

до 30 

23 

Начальник, старший електрик-акумуляторник, електрик-акумуляторник відділення обслуги агрегатів (комбінованої зарядно-акумуляторної станції) 

до 30 

24 

Начальник вузла зв'язку, заступник начальника вузла зв'язку-старший інженер 

до 30 

25 

Начальник (центру, групи, відділення) зв'язку 

до 30 

26 

Заступник начальника (центру, групи) зв'язку 

до 30 

27 

Начальник, старший технік, технік, старший механік, механік, старший радіотелеграфіст, радіотелеграфіст (радіогрупи, радіовідділення) 

до 30 

28 

Начальник, заступник начальника радіотехнічного відділення (групи) 

до 30 

29 

Начальник, начальник зміни, старший технік, технік, старший механік, механік (групи, відділення) зв'язку і телемеханіки командно-диспетчерського пункту 

до 30 

30 

Начальник, старший технік, технік, старший механік, механік (групи, відділення) радіонавігації та посадки літаків 

до 30 

31 

Начальник, технік, старший механік, механік радіомаркерного пункту 

до 30 

32 

Начальник, технік, старший механік, механік радіомаяка 

до 30 

33 

Начальник, старший оператор, оператор радіопеленгаторного пункту 

до 30 

34 

Начальник, старший технік, технік, старший механік, механік (групи, відділення) радіотехнічної системи ближньої навігації 

до 30 

35 

Начальник, старший технік, технік, старший механік, механік, начальник станції, командир відділення, старший оператор, оператор-водій, оператор, водій радіолокаційної (групи, відділення) виявлення і вказування цілей 

до 30 

36 

Начальник, старший технік, технік, старший механік, механік, старший оператор, оператор-водій, оператор, водій (групи, відділення) радіолокаційної системи посадки літаків 

до 30 

37 

Начальник (групи, відділення) електротехнічних засобів 

до 30 

38 

Начальник, старший технік, технік, старший механік, механік, електрик (групи, відділення) електропостачання 

до 30 

39 

Начальник, начальник прожекторного пункту, старший технік, технік, старший механік, механік, водій-електрик, водій-прожекторист (групи, відділення) світлотехнічного забезпечення 

до 30 

40 

Начальник, заступник начальника, старший інженер, інженер, старший технік, технік, старший механік, механік, водій-електрик (відділення технічного обслуговування та ремонту (групи, відділення), обслуговування та ремонту засобів зв'язку, радіотехнічного забезпечення та телекомунікаційних систем) 

до 30 

41 

Начальник медичної служби (голова амбулаторно-лікарської комісії) - начальник медичного пункту (з лазаретом на 25 ліжок).
Лікар (за фахом), фельдшер, водій-санітар медичного пункту (з лазаретом на 25 ліжок) 

до 30 

III. Посади осіб рядового і начальницького складу, які передбачають виконання службових обов'язків, пов'язаних з ризиком для життя або здоров'я (у відсотках від посадового окладу з урахуванням окладу за спеціальним званням) 

Оперативно-координаційні центри 

Заступник начальника оперативного відділу - начальник зміни 

до 50 

Помічник начальника оперативного відділу 

до 50 

Начальник тилу 

до 50 

Спеціальні (спеціалізовані) аварійно-рятувальні загони, аварійно-рятувальні загони, пожежні частини та інші підрозділи 

Начальник частини (пожежної), пожежної частини спеціальної техніки, окремого поста (пожежного) 

до 50 

Заступник начальника частини (крім заступників по кадрах, матеріально-технічного забезпечення) пожежної, пожежної частини спеціальної техніки, окремого поста (пожежної) 

до 50 

Начальник зміни (пожежно-рятувального підрозділу) 

до 50 

Начальник караулу (варти) 

до 50 

Командир відділення (пожежного, рятувального, водолазного, газодимозахисної служби, командир відділення - водій у складі чергової зміни) 

до 50 

Старші: пожежний, водій, інструктор газодимозахисної служби, распіраторник 

до 50 

10 

Водій (для пожежного, рятувального відділення) 

до 50 

11 

Пожежний, інструктор газодимозахисної служби, распіраторник 

до 50 

12 

Начальник групи (піротехнічної, рятувальних робіт) 

до 50 

13 

Заступник начальника групи (піротехнічної, рятувальних робіт) 

до 50 

14 

Начальник групи - начальник водолазної служби 

до 50 

15 

Заступник начальника групи - начальник водолазної служби  

до 50 

16 

Начальник відділення, обслуги (пожежного, піротехнічного, водолазного, рятувального) 

до 50 

17 

Радіомінер 

до 50 

18 

Старший водолазний спеціаліст 

до 50 

19 

Старший водолаз-рятувальник 

до 50 

20 

Старший водолаз-сапер 

до 50 

21 

Старший водолаз-електрозварник 

до 50 

22 

Старший водій-сапер 

до 50 

23 

Старший інструктор службового собаківництва-сапер 

до 50 

24 

Старший сапер (для піротехнічного підрозділу) 

до 50 

25 

Сапер (для піротехнічного підрозділу) 

до 50 

26 

Водій (для піротехнічного підрозділу) 

до 50 

27 

Водолазний спеціаліст 

до 50 

28 

Старший водолаз (для піротехнічного підрозділу, спеціальних водолазних робіт) 

до 50 

29 

Водолаз (для піротехнічного підрозділу, спеціальних водолазних робіт) 

до 50 

30 

Старший мінер (для піротехнічного підрозділу) 

до 50 

31 

Мінер (для піротехнічного підрозділу) 

до 50 

32 

Старший радіомінер (для піротехнічного підрозділу) 

до 50 

33 

Радіомінер (для піротехнічного підрозділу) 

до 50 

34 

Старший рятувальник 

до 50 

35 

Рятувальник 

до 50 

36 

Фельдшер, хімік-дозимитрист (для пожежного, водолазного, рятувального відділення) 

до 30 

37 

Особи рядового і начальницького складу, які зайняті на роботах з рентгенівською, радіологічною, радіаційною, радіометричною, дозиметричною, радіохімічною, лазерною, плазмовою, компресорною, вакуумною, електронною, телеметричною, ультразвуковою апаратурою, приладами, препаратами та обладнанням.
Особи начальницького складу, які несуть чергування в заглиблених пунктах управління 

до 25 

38 

Особи рядового і начальницького складу, які постійно виконують службові обов'язки щодо пожежної охорони об'єктів зі шкідливими й небезпечними умовами праці, якщо чинним законодавством для працівників цих об'єктів установлено відповідні пільги з оплати праці 

до 50 

 

РОЗМІРИ
винагороди за розшук, піднімання, розмінування та знешкодження вибухових предметів

Типи вибухонебезпечних предметів (речовин, засобів) 

Розмір винагороди у відсотках від мінімального посадового окладу начальника обслуги піротехнічної групи 

I. Роботи зі знешкодження вибухових предметів на місці знаходження (поза межами населених пунктів) 

Різноманітні підривники, вибухові речовини та інші вибухонебезпечні предмети (крім боєприпасів стрілецької зброї) 

Гранати (ручні, пістолетні, протитанкові), інженерні боєприпаси, артилерійські боєприпаси калібру до 50 мм 

Артилерійські снаряди, мінометні міни калібру від 50 до 150 мм; боєприпаси реактивної артилерії калібру від 158,5 до 320 мм; авіаційні бомби калібром від 2 до 50 кг 

10 

Артилерійські боєприпаси калібром від 150 мм та більше, мінометні міни калібру від 150 мм та більше; авіаційні бомби калібром від 50 до 500 кг 

15 

Авіаційні бомби калібром від 500 кг та більше, скупчення боєприпасів (крім боєприпасів стрілецької зброї) від 25 одиниць та більше 

20 

II. Роботи по розшуку, підйому, знешкодженню, перенесенню, транспортуванню, знищенню вибухонебезпечних предметів (речовин, засобів) та роботи по знешкодженню вибухових предметів на місці знаходження в межах населених пунктів 

Різноманітні підривники, вибухові речовини та інші вибухонебезпечні предмети (крім боєприпасів стрілецької зброї) 

Гранати (ручні, пістолетні, протитанкові), інженерні боєприпаси, артилерійські боєприпаси калібром до 50 мм 

10 

Артилерійські снаряди, мінометні міни калібру від 50 до 150 мм; боєприпаси реактивної артилерії калібру від 158,5 до 320 мм; авіаційні бомби калібром від 2 до 50 кг 

20 

Артилерійські боєприпаси калібром від 150 мм та більше, мінометні міни калібру від 150 мм та більше; авіаційні бомби калібром від 50 до 500 кг 

30 

Авіаційні бомби калібром від 500 кг та більше, скупчення боєприпасів (крім боєприпасів стрілецької зброї) від 25 одиниць та більше 

40 

III. Роботи по розшуку, розмінуванню, підйому, знешкодженню, перенесенню, транспортуванню вибухонебезпечних предметів при ліквідації надзвичайних ситуацій на військових арсеналах та інших об'єктах 

Вибухові речовини, засоби підриву та інші вибухонебезпечні предмети (крім боєприпасів стрілецької зброї), різні підривники, ручні гранати, постріли гранатометів, інженерні боєприпаси, артилерійські боєприпаси калібром до 50 мм 

20 

Артилерійські снаряди, мінометні міни калібру від 50 до 150 мм; боєприпаси реактивної артилерії, авіаційні бомби кількістю до 100 одиниць 

30 

Артилерійські боєприпаси калібром від 150 мм та більше, мінометні міни калібру від 150 мм та більше; боєприпаси реактивної артилерії, авіаційні бомби кількістю 100 одиниць і більше 

40 

 

ГРОШОВИЙ АТЕСТАТ N _______

1. Виданий ___________________________________________________________________________
                                                                             (назва органу (підрозділу), який видав атестат)
засвідчує, що _________________________________________________________________________
                                                           (посада, спеціальне (військове) звання, прізвище, ім'я, по батькові)
особистий N _____________________ за посадою було встановлено такі види грошового забезпечення (для встановлення пенсії):
а) окладу за спеціальним званням ________________________________________________________
                                                                                                                 (сума цифрами і словами)
б) посадового окладу___________________________________________________________________
                                                                                                     (сума цифрами і словами)
в) надбавки за вислугу років у розмірі _______ % __________________________________________
г)____________________________________________________________________________________
ґ)____________________________________________________________________________________
д)____________________________________________________________________________________
е)____________________________________________________________________________________
є)____________________________________________________________________________________
ж)____________________________________________________________________________________
2. Вислуга років станом на _______ 200__ р. відповідно до наказу _____________________________
______________________________________________ N ______________________________________
від _______________________ 200__ р. визначена _______ років _______місяців _______ днів.
3. Є платником аліментів за рішенням _____________________________________________________
______________________________________________________________________________________
                                                                 (найменування суду, який видав виконавчий лист)
від "_____" _______________ 200__р. N _______________ у розмірі __________ % на користь
_____________________________________________________________________________________
                                                           (прізвище, ім'я, по батькові та адреса одержувача аліментів)
аліменти стягнуті по "_____" __________________ 200_ р. і надіслані (видані через касу) одержувачу.
4. Відмітки про нарахування та утримання:
а) підйомна допомога при переміщенні у _____________________________ міс. 200__ р. з
міста _________________________ в місто ___________________________ на себе в сумі __________
______________________ грн і на ______________ членів сім'ї в сумі ________________________ грн.
усього_________________________________________________________________________________
б) сума нарахованого податку з фізичних осіб _______________________________________________
Сплачена компенсація суми податку з фізичних осіб __________________________________________
в) матеріальні допомоги:
на оздоровлення за 200___ рік у розмірі ____________________________________________________
для вирішення соціально-побутових питань за 200__ рік у розмірі _______________________________
                                                                                                                           (сума цифрами та словами)
_______________________________________________________________________________________
__ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ ___
___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ _
                                                                           ПІДТВЕРДЖЕННЯ
                                                            до грошового атестата N __________
Кому надається _________________________________________________________________________
                                                         (назва орану (підрозділу), який видав атестат, та його адреса)
_______________________________________________________________________________________
підтверджує, що _________________________________________________________________________
                                                                       (спеціальне звання, прізвище, ім'я, по батькові)
пред'явлений грошовий атестат, згідно з яким він задоволений з розрахунку: оклад за
спеціальним званням __________ грн по "___" _____________ 200__ р. посадового
окладу ___________________ грн по "___" _____________ 200__ р., відсоткової надбавки за
вислугу років __________________ грн додаткових видів забезпечення _________________________

Зворотний бік

г) Інші виплати:
______________________________________________________________________________________
                  (вид виплати)                                                                                          (сума цифрами та словами)
______________________________________________________________________________________
                 (вид виплати)                                                                                           (сума цифрами та словами)
5. Має заборгованість ___________________________________________________________________
                                                                                                           (вказати заборгованість)
___________________________________ у сумі грн _______________________, яка
повинна бути утримана по _____________________ 200_ р. і вислана за місцем
проживання ___________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
                (вказати куди перераховувати або здати на поповнення кредиту в дохід держави)
6. Відповідно до наказу_____________________________________________________
від "_____"___________________200_ р. N __________________ звільнений (усунутий)
з посади ____________________________________ (закінчив військово-навчальний заклад)
і зарахований у розпорядження з "______" _____________________ 200__ р.
7. Інші відомості:
а) використав відпустку за 200___ рік _____________________________________________________
                                                                                                                             (повністю, частково)
б) задоволений такими видами грошового забезпечення за останньою штатною посадою:
1. Оклад за спеціальним званням _______________________ грн. по___________________________
2. Посадовий оклад___________________________________ грн. по ___________________________
3. Відсоткова надбавка за вислугу років у розмірі ____ %________________ грн. по _____________
4. ___________________________________________________________________________________
5. ___________________________________________________________________________________
6. ___________________________________________________________________________________
7. ___________________________________________________________________________________
8. ___________________________________________________________________________________
9 ___________________________________________________________________________________
в)___________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
8. Атестат виданий на підставі __________________________________________________________
                                                                                                             (переведення по службі, звільнення на пенсію)
"______" __________________ 200__ р.
           М.П.                                                           Керівник підрозділу _______________________
                                                                              Головний бухгалтер _______________________
Правильність даних, зазначених в атестаті, підтверджую

_________________________________________________________________________________
                                                                             (підпис особи рядового, начальницького складу)

__ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __
___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ _
_____________________________________________________________________________________,
що становить __________________________ грн. Сума, яка підлягає відрахуванню на сплату
аліментів, у розмірі _____ % грошового забезпечення або _________________ грн.
Рахується заборгованість у розмірі _________________________ грн. 

М.П. 

Керівник підрозділу _______________________
Головний бухгалтер _______________________ 

Пояснення
щодо порядку заповнення грошового атестата

1. При заповненні в пункті 1 вказується:

назва органу управління (підрозділу), який видав грошовий атестат, спеціальне звання, прізвище, ім'я, по батькові особи, якій видано атестат;

розмір фактично виплаченого грошового забезпечення особі рядового та начальницького складу за останній період служби (в межах місяця, за який провадиться виплата) з розбивкою по видах.

Поряд із сумою фактично виплачених додаткових видів грошового забезпечення вказуються у відсотках розміри надбавок та доплат, які були фактично встановлені особі відповідно до чинного законодавства (наказів керівника органу управління (підрозділу).

2. У пункті 2 грошового атестата вказується вислуга років, яка була встановлена особі на день звільнення відповідно до наказу органу управління (підрозділу) із зазначенням дати та номера наказу.

3. У випадку, якщо з особи провадиться стягнення аліментів відповідно до виконавчих листів (приписів), відповідні помітки робляться в пункті 3.

4. У пункті 4 грошового атестата вказуються одноразові грошові виплати особі, які були здійснені протягом поточного року, із зазначенням назви одноразової виплати (матеріальна допомога на оздоровлення, матеріальна допомога для вирішення соціально-побутових питань тощо) та фактичної суми виплати.

Сума непогашених стягнень за збитки, нанесені особою державі, юридичним або фізичним особам, вказується в пункті 5.

У випадку перебування особи в розпорядженні в пункті 6 грошового атестата зазначається номер та дата наказу відповідного органу управління (підрозділу), згідно з яким особа була зарахована у розпорядження і з якого періоду. Також зазначається остання штатна посада особи рядового та начальницького складу до зарахування у розпорядження.

5. У пункті 7 грошового атестата вказуються інші відомості, які не передбачені пунктами 1 - 6.

У підпункті б) зазначається грошове забезпечення, яке виплачувалося особі за останньою штатною посадою за повний місяць служби.

____________

Опрос