Идет загрузка документа (11 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в Порядок осуществления таможенного контроля и таможенного оформления товаров с применением грузовой таможенной декларации

Государственная таможенная служба
Приказ от 12.06.2008 № 644
Утратил силу

Про внесення змін до Порядку здійснення митного контролю й митного оформлення товарів із застосуванням вантажної митної декларації

Наказ Державної митної служби України
від 12 червня 2008 року N 644

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
7 липня 2008 р. за N 604/15295

Наказ втратив чинність
(згідно з наказом Міністерства фінансів України
від 30 травня 2012 року N 631)

Відповідно до статті 13 Митного кодексу України та з метою подальшого вдосконалення порядку митного контролю й митного оформлення товарів із застосуванням вантажної митної декларації НАКАЗУЮ:

1. Унести до Порядку здійснення митного контролю й митного оформлення товарів із застосуванням вантажної митної декларації, затвердженого наказом Державної митної служби України від 20.04.2005 N 314, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 27.04.2005 за N 439/10719 (зі змінами), такі зміни:

1.1. Абзац чотирнадцятий підпункту 25 пункту 3 викласти в такій редакції:

"У пункті 7.3 "Опис, кількість і країна походження товарів (за маркуванням)" Акта зазначаються всі відомості, передбачені формою Акта, у разі: виявлення невідповідності оглянутих товарів відомостям, заявленим про них у ВМД; якщо за результатами оцінки ризику за ВМД автоматизованою системою аналізу та управління ризиками визначено необхідність проведення митного огляду товару. В інших випадках до пункту 7.3 Акта вносяться виключно відомості, обумовлені метою проведення митного огляду. У всіх випадках у пункті 7.3 Акта наводяться видимі при зовнішньому огляді наявні ідентифікаційні характеристики товарів".

1.2. Пункт 6.1 доповнити реченням такого змісту: "Відбитки допоміжних штампів проставляються у верхній частині графи E/J "Відмітки митного органу відправлення/експорту/призначення" ВМД".

1.3. Викласти додаток 3 до Порядку в редакції, що додається.

2. Регіональній інформаційній митниці (Копосов С. А.) допрацювати програмно-інформаційний комплекс "Інспектор 2006" для забезпечення реалізації вимог цього наказу.

3. Департаменту організації митного контролю (Сьомка С. М.) і Юридичному департаменту (Бабюк В. Л.) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

4. Центральному митному управлінню лабораторних досліджень та експертної роботи (Рамусь І. П.) у двомісячний строк після державної реєстрації цього наказу в Міністерстві юстиції України внести зміни до Порядку роботи відділу номенклатури та класифікації товарів регіональної митниці, митниці, відділу контролю митної вартості та номенклатури регіональної митниці, митниці при вирішенні питань класифікації товарів, що переміщуються через митний кордон України, затвердженого наказом Державної митної служби України від 07.08.2007 N 667, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 21.08.2007 за N 968/14235, з метою приведення його у відповідність до вимог Порядку здійснення митного контролю й митного оформлення товарів із застосуванням вантажної митної декларації.

5. Начальникам регіональних митниць, митниць забезпечити інформування суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності про вимоги цього наказу.

6. Установити, що цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

7. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Голови Державної митної служби України Федорова О. О.

 

Голова Державної
митної служби України
 

 
В. І. Хорошковський
 

ПОГОДЖЕНО: 

 

Міністр фінансів України 

В. М. Пинзеник 

Голова Державного комітету
України з питань регуляторної
політики та підприємництва
 

 
 
К. О. Ващенко
 

 

ЗАПИТ N ____________________ від __________________

Згідно з наказом Держмитслужби України від 20.04.2005 N 314
підрозділ _____________________________________________________________________________
                                                                                 (назва підрозділу митного органу)
направляє до __________________________________________________________________________
                                                                                   (назва підрозділу митного органу)
ВМД N ________________/__/______________ і документи на _______________ аркушах з метою перевірки:

    класифікації згідно з товарною номенклатурою Митного тарифу України товару N
           _______________________________________________________________________ у зв'язку з
           ________________________________________________________________________________
                                        (причини: спрацювання автоматизованої системи аналізу та управління ризиками
           ________________________________________________________________________________
                                               та/або вимоги нормативно-правового акта /зазначити реквізити цього акта/
           ________________________________________________________________________________;
                                            та/або спірне питання правильності класифікації та кодування товарів тощо)
    правильності визначення митної вартості товару N ____________________________________;
    визначення країни походження товару N ____________________________________________;
    ________________________________________________________________________________
                                                                                            (інше завдання для перевірки)
            _______________________________________________________________________________.

Посадова особа підрозділу ______________________________________________________________
                                                                                             (посада, підпис, ініціали, прізвище)

Місце штампа
"Під митним
контролем" 


Запит, ВМД і документи отримав:
_____________________________________________________________________________________
                                                         (посада, підпис, дата, час, ініціали, прізвище посадової особи)

Відповідь на запит, ВМД і документи отримав:
_____________________________________________________________________________________
                                                       (посада, підпис, дата, час, ініціали, прізвище посадової особи) 

____________

Опрос