Идет загрузка документа (34 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в приказ Министерства Украины по делам семьи, молодежи и спорта от 30.12.2005 N 3513

Министерство по делам семьи; молодежи и спорта
Приказ от 17.06.2008 № 2449
Утратил силу

Про внесення змін до наказу Міністерства України у справах сім'ї, молоді та спорту від 30.12.2005 N 3513

Наказ Міністерства України у справах сім'ї, молоді та спорту
від 17 червня 2008 року N 2449

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
4 липня 2008 р. за N 581/15272

Наказ втратив чинність
(у зв'язку з втратою чинності
наказом Міністерства України у справах сім'ї,
 молоді та спорту від 30 грудня 2005 року N 3513
 згідно з наказом Міністерства молоді та спорту України
 від 15 жовтня 2013 року N 619)

Відповідно до Указу Президента України від 02.08.2000 N 945 "Про гранти Президента України для обдарованої молоді" (зі змінами) та з метою удосконалення нормативних засад призначення і надання обдарованій молоді грантів Президента України для реалізації значущих творчих проектів у соціальній та гуманітарній сферах НАКАЗУЮ:

1. Унести до наказу Міністерства України у справах сім'ї, молоді та спорту від 30.12.2005 N 3513 "Про забезпечення реалізації Положення про гранти Президента України для обдарованої молоді", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 20.03.2006 за N 287/12161, такі зміни:

- у підпункті 9.2 пункту 9 цифри та слово "15 травня" замінити цифрою та словом "1 березня".

2. Затвердити Зміни до нормативно-правових актів, затверджених наказом Міністерства України у справах сім'ї, молоді та спорту від 30.12.2005 N 3513, що додаються.

3. Цей наказ набирає чинності після набрання чинності Указу Президента України від 23.05.2008 N 476 "Про внесення змін до Положення про гранти Президента України для обдарованої молоді".

4. Департаменту сприяння соціальному становленню та розвитку молоді (Захаренко К. В.) забезпечити державну реєстрацію цього наказу.

5. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника Міністра Драпушка Р. Г.

 

Міністр 

Ю. О. Павленко 

 

Зміни до нормативно-правових актів, затверджених наказом Міністерства України у справах сім'ї, молоді та спорту від 30.12.2005 N 3513

Унести зміни до нормативно-правових актів, затверджених наказом Міністерства України у справах сім'ї, молоді та спорту від 30.12.2005 N 3513 "Про забезпечення реалізації Положення про гранти Президента України для обдарованої молоді" (далі - Наказ), зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 20.03.2006 за N 287/12161:

1. До Положення про Експертну раду при Міністерстві України у справах сім'ї, молоді та спорту з висування претендентів на отримання грантів Президента України для обдарованої молоді, затвердженого Наказом, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 20.03.2006 за N 287/12161, такі зміни:

у пункті 12 слова "таємним голосуванням" замінити словами "шляхом голосування".

2. До Порядку подання заявок на розгляд Експертної ради при Міністерстві України у справах сім'ї, молоді та спорту з висування претендентів на отримання грантів Президента України для обдарованої молоді, затвердженого Наказом, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 20.03.2006 за N 288/12162, унести такі зміни:

2.1. У пункті 2 Порядку цифри та слово "15 травня" замінити цифрою та словом "1 березня".

2.2. Пункт 3 доповнити абзацом двадцять другим в такій редакції:

"Кошти проекту не можуть бути спрямовані на придбання обладнання, оргтехніки, комп'ютерів, засобів для обчислювальної техніки, офісних меблів та інших предметів довгострокового користування".

2.3. Пункт 4 після абзацу другого доповнити текстом такого змісту:

"Кожна стаття витрат кошторису проекту повинна бути обґрунтованою в описі проекту і включати тільки ті видатки, необхідність яких зумовлена характером і специфікою проекту.

Витрати за статтями витрат кошторису проекту розраховуються на підставі затверджених норм витрат, діючих цін і тарифів на товари і послуги за місцем реалізації проекту.

4.1. Під час роботи Експертної ради та підготовки проекту розпорядження Президента України щодо призначення грантів Президента України для обдарованої молоді на відповідний рік загальна сума проекту, зазначена автором у кошторисі та реєстраційній картці, може бути змінена, якщо статті витрат кошторису проекту не обґрунтовані в описі проекту, зокрема:

- розрахунки здійснено на підставі завищених цін і тарифів без дотримання затверджених норм витрат;

- уключено статті витрат на проведення заходів, які не передбачено календарним планом реалізації проекту;

- уключено статті витрат, які не можуть бути здійснені за рахунок бюджених коштів;

- до кошторису включені витрати, які не передбачені цим Порядком.

4.2. Вимоги до складання розрахунків за статтями витрат:

стаття "Оплата послуг залучених спеціалістів" уключає оплату послуг фахівців, залучення до проекту яких обґрунтовано в описі проекту із зазначенням обсягу робіт, який неможливо виконати автору проекту самостійно. Залучення фахівців відбувається на підставі цивільно-правових договорів та інших законодавчих актів, якими визначають період виконання (надання) робіт (послуг) та умови і розмір оплати за виконання (надання) робіт (послуг).

Не здійснюється оплата послуг автору проекту, бухгалтеру, секретарю, менеджеру та іншим фахівцям, які виконують організаційні функції.

Стаття "Витрати на проїзд, проживання та харчування учасників заходу" включає видатки на проїзд, проживання і харчування учасників, охоплених проектом, якщо це передбачено описом проекту.

Видатки за статтею розраховуються відповідно до вимог чинного законодавства.

Стаття "Відрядження" включає видатки на проживання, проїзд, харчування автора проекту і залучених спеціалістів, учасників заходу, якщо це передбачено описом проекту.

Видатки за статтею розраховуються відповідно до вимог чинного законодавства.

Для включення цієї статті до кошторису витрат в описі проекту слід указати напрямок, терміни, кількість відряджень, їх необхідність для реалізації проекту, кількість та склад учасників відряджень.

Стаття "Оренда місць проведення заходу" включає видатки на оренду місць проведення заходу, передбаченого проектом, зміст якого в реєстраційній картці визначено як "діяльність установи", "проведення заходу".

Стаття "Транспортні послуги" включає видатки на транспортні послуги у проекті, зміст якого в реєстраційній картці визначено як "діяльність установи", "проведення заходу".

Для включення цієї статті до кошторису в описі проекту слід обґрунтувати необхідність використання транспорту, указати терміни, маршрути перевезень, кількість поїздок.

Стаття "Оренда обладнання, оргтехніки" передбачає видатки на оренду обладнання, необхідного для реалізації проекту.

Вартість, тривалість оренди та перелік обладнання повинні бути обґрунтовані в описі проекту.

Оренда офісної оргтехніки на весь термін реалізації проекту дозволяється лише у проектах, зміст яких у реєстраційній картці визначено як "діяльність установи", "дослідження".

Стаття "Прокат костюмів, одягу" включає видатки на прокат костюмів, одягу у проектах, зміст яких у реєстраційній картці визначено як "проведення заходу", "діяльність установи".

Кількість і вартість костюмів, тривалість прокату повинна бути обґрунтована в описі проекту.

Стаття "Витрати на обслуговування і експлуатацію обладнання" включає видатки на витрати з обслуговування і експлуатації обладнання.

Стаття "Художнє оформлення місць проведення заходу" включає видатки на оформлення місць проведення заходу, які обґрунтовано в описі проекту.

Стаття "Послуги зв'язку" передбачає видатки на користування міжміським, міським телефонним зв'язком, Інтернетом, поштові витрати.

Витрати на користування мобільним зв'язком допускаються лише у випадках, коли окремі заходи за проектом здійснюються поза межами населених пунктів і в разі обґрунтування цього в описі проекту.

Стаття "Поліграфічні послуги" включає видатки на виготовлення оголошень, плакатів, банерів, запрошень, анкет, буклетів, брошур, книг, посібників, збірок, дипломів, грамот, подяк тощо з урахуванням кількості осіб, охоплених проектом.

Видання книг здійснюється за кошти гранта у випадку, коли одним із завдань змісту проекту визначено в реєстраційній картці проекту як "випуск продукту".

Посилання на здійснення проекту за кошти гранта Президента України для обдарованої молоді в друкованих матеріалах, засобах масової інформації та публічних виступах є обов'язковим.

Поліграфічна та інша продукція, видана (виготовлена) за кошти гранта Президента України, до продажу не допускається і розповсюджується безкоштовно, про що вказується на титульній сторінці.

Стаття "Інформаційні послуги" включає видатки з отримання інформаційних послуг, у тому числі через мережу Інтернет, друк статей у виданнях і ЗМІ, виготовлення радіо-, відеороликів, випуск аудіо-, відеопродукції.

Для обґрунтування цієї статті в описі проекту слід вказати необхідність витрат для реалізації проекту, орієнтовні терміни та обсяги продукції, назви видань (ЗМІ), у яких її буде розміщено.

Стаття "Канцелярські витрати" включає видатки на придбання канцтоварів.

Кількість та асортимент канцелярських товарів визначається відповідно до кількості залучених спеціалістів та учасників проекту.

Стаття "Призи, сувеніри" включає видатки на відзначення переможців конкурсів, якщо це передбачено описом проекту. Придбання призів, сувенірів за кошти гранту Президента України здійснюється в разі обґрунтування цього в описі проекту.

Норми витрат коштів на придбання призів, сувенірів переможцям проекту в гривнях:

Для учасників, що виборюють першість за особисті місця 

Міжнародні 

Всеукраїнські 

Міжобласні, обласні, місцеві 

I місце 

до 100

до 50

до 40 

II місце 

до 80

до 40 

до 30 

III місце 

до 60

до 30 

до 20 

За місця за участі команд (групп) 

 

 

 

I місце 

до 200

до 100

до 80

II місце 

до 160

до 80

до 65

III місце 

до 120

до 60

до 50

Кошти на придбання заохочувальних призів, сувенірів передбачаються з урахуванням фінансових можливостей в розмірах, установлених для III особистого місця із застосуванням коефіцієнта 0,9.

Кількість таких призів не може перевищувати 10 відсотків від кількості учасників, що виборюють першість.

Стаття "Інші витрати" включає банківські послуги та інші видатки, які не зазначені у статтях кошторису витрат, але відповідають змісту проекту, що реалізується за кошти гранта.

Банківські послуги сплачуються відповідно до чинного законодавства.

Стаття "Податки" включає суму податку з доходів фізичних осіб, визначеного чинним законодавством".

2.4. Пункт 5 Порядку доповнити абзацом тринадцятим такого змісту:

"- копія паспорта (перша сторінка і сторінка з позначенням місця проживання (реєстрації), завірена підписом претендента на отримання гранта Президента України (для претендентів грантів Президента України віком до 16 років - копія свідоцтва про народження)".

2.5. У пункті 11 цифри та слово "15 травня" замінити цифрою та словом "1 березня".

2.6. У додатку 3 "Форма кошторису витрат" до підпункту 2.4 Порядку рядок "Нарахування" замінити назвою "Витрати на проїзд, проживання та харчування учасників заходу".

3. Абзац четвертий пункту 2.5 Форми Типового договору про реалізацію проекту за кошти гранта Президента України для обдарованої молоді, затвердженої Наказом, зареєстрованої у Міністерстві юстиції України 20.03.2006 за N 289/12163, викласти в такій редакції:

"Творчі та фінансові звіти подаються у трьох примірниках (2 оригінали й копія)".

4. До Порядку перерахування і використання коштів та подання звітів щодо виконання проектів за кошти грантів Президента України для обдарованої молоді, затвердженого Наказом, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 20.03.2006 за N 290/12164, унести такі зміни:

4.1. Абзац четвертий пункту 10 доповнити словами:

", в якому зазначаються зауваження та рекомендації щодо реалізації проекту (при наявності)";

4.2. у пункті 12 слово "двох" замінити словом "трьох" та доповнити абзацом четвертим такого змісту:

"- третій примірник (оригінал), затверджений керівником Відповідного структурного підрозділу, подається ним до Міністерства разом із супровідним листом, в якому зазначаються зауваження та рекомендації щодо реалізації проекту (при наявності)";

4.3. Додатки 1, 2 викласти в новій редакції:

Форма творчого звіту про реалізацію проекту за кошти гранта Президента України для обдарованої молоді
______________________________________

ТВОРЧИЙ ЗВІТ
__________________________________________
(прізвище, ім'я, по батькові в родовому відмінку)
про виконання проекту ___________________________________
(назва проекту)

у __________ кварталі 200_ року

Розділ 1:

- які завдання планувалося виконати протягом звітного періоду;

- які завдання не було виконано, з яких причин, коли їх планується виконати.

Розділ 2:

- що було зроблено стосовно кожного із завдань;

- кількісні та якісні показники результатів виконання завдань.

Розділ 3:

- як було висвітлено роботу щодо реалізації проекту (публікації, телерадіорепортажі, видання збірників, методичних розробок тощо) з обов'язковим посиланням на реалізацію проекту за рахунок коштів гранта Президента України для обдарованої молоді;

Розділ 4:

- який результат виконаної роботи за звітний період.

Додатки до звіту:

- відгуки наукового керівника (консультанта), керівника установи, на базі якої реалізується проект;

- незалежний експертний (фаховий) висновок з реалізації проекту за весь період упровадження, який додається до підсумкового творчого звіту;

- зразки поліграфічної продукції. При поданні підсумкового творчого звіту обов'язково додається не менше 10 примірників поліграфічної продукції;

- аудіо, відео, фотоматеріали на електронних носіях.

Для проектів, зміст яких у реєстраційній картці визначено як діяльність установи, додаються також: копії установчих документів (статут), розпорядження органу місцевої державної адміністрації, рішення органу місцевого самоврядування про затвердження штатного розпису, призначення керівника установи; довідка до включення до ЄДРПОУ (для юридичних осіб), договір про співпрацю із структурним підрозділом у справах сім'ї, молоді та спорту Ради міністрів Автономної Республіки Крим; обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій (при потребі), штатний розпис, графік роботи).

Для проектів, зміст яких у реєстраційній картці визначено як дослідження, додаються також копії публікацій.

Для проектів, зміст яких у реєстраційній картці визначено як проведення заходу, додаються також списки учасників, копії відомостей про розповсюдження роздаткових матеріалів, вручення призів, сувенірів, канцелярських товарів.

Для проектів, зміст яких у реєстраційній картці визначено як випуск продукту, додаються також списки розповсюдження виготовленої продукції.

Виконавець проекту 

Дата 

________________
(підпис) 

_____________________
(прізвище, ім'я, по батькові) 

 

Форма фінансового звіту
про реалізацію проекту за кошти гранта Президента України для обдарованої молоді

______________________________________

ФІНАНСОВИЙ ЗВІТ
__________________________________________
(прізвище, ім'я, по батькові в родовому відмінку)
про виконання проекту _________________________________________
(назва проекту)

за __________ квартал 200__ року

згідно з Договором N _____ від "___" _______ 200_

Термін реалізації проекту:
з "___" __________ 200_  до "___" __________ 200_

N з/п 

Статті витрат за кошторисом 

Сума витрат за кошторисом 

Фактичні витрати 

Підтвердні документи* 

Оплата послуг залучених спеціалістів 

 

 

- договір на оплату послуг залучених спеціалістів,
- акт виконаних робіт (послуг),
- погодинний розпорядок роботи,
- звіт про виконання, замовлених послуг 

Витрати на проїзд, проживання та харчування учасників заходу 

 

 

- список учасників на харчування, меню,
- посвідчення на відрядження (при наявності),
- оригінали проїзних документів,
- карта поселення 

Відрядження:
харчування,
проживання,
проїзд 

 

 

- список учасників на харчування, меню,
- посвідчення на відрядження (при наявності),
- оригінали проїзних документів,
- карта поселення 

Оренда місць проведення заходу 

 

 

- договір оренди місць проведення заходу,
- калькуляція, специфікація,
- акт виконаних робіт (послуг) 

Транспортні послуги 

 

 

- договір про надання транспортних послуг,
- калькуляція, специфікація,
- акт виконаних робіт (послуг),
- маршрутний лист (при наявності),
- документи, що підтверджують право власності на транспортні засоби,
- технічна характеристика орендованого транспорту 

Оренда обладнання, оргтехніки 

 

 

- договір оренди обладнання, оргтехніки,
-калькуляція, специфікація,
- акт виконаних робіт (послуг),
- документи, що підтверджують право власності орендарів на обладнання, оргтехніку (інвентарна картка обліку основних засобів) 

Прокат костюмів, одягу 

 

 

- договір прокату костюмів, одягу,
- калькуляція, специфікація,
- акт виконаних робіт (послуг),
- документи, що підтверджують право власності надавача прокату на костюми, одяг (інвентарна картка обліку основних засобів) 

Витрати на обслуговування і експлуатацію обладнання 

 

 

- договір про обслуговування обладнання чи придбання витратних матеріалів,
- калькуляція, специфікація,
- акт виконаних робіт (послуг),
- документи, що підтверджують право надання послуг на обслуговування обладнання 

Художнє оформлення місць проведення заходу 

 

 

- договір про надання послуг художнього оформлення місць проведення заходу,
- документи, що підтверджують право на здійснення художнього оформлення місць проведення заходу,
- калькуляція, специфікація,
- акт виконаних робіт (послуг) 

10 

Послуги зв'язку:
телефонний зв'язок,
поштові послуги 

 

 

- договір про надання послуг зв'язку,
- калькуляція, специфікація,
- акт виконаних робіт (послуг),
- квитанція, рахунок, фіскальні чеки 

11 

Поліграфічні послуги 

 

 

- договір про надання поліграфічних послуг,
- калькуляція, специфікація,
- акт виконаних робіт (послуг),
- документи, що підтверджують право надання поліграфічних послуг,
- технічне завдання,
- макет,
- відомість розповсюдження поліграфічної продукції,
- акт на списання 

12 

Інформаційні послуги 

 

 

- договір про надання інформаційних послуг,
- калькуляція, специфікація,
- акт виконаних робіт (послуг),
- аудіо-, відеозапис на електронних носіях,
- акт на списання 

13 

Канцелярські витрати 

 

 

- рахунок на канцелярські товари,
- накладна на канцелярські товари,
- акт на списання,
- список учасників, яким надано канцтовари 

14 

Призи, сувеніри 

 

 

- рахунок на призи, сувеніри,
- накладна на призи, сувеніри,
- акт на списання,
- відомість отримання призів, сувенірів 

15 

Інші витрати
(банківські послуги, інші витрати за аналогією решти статей кошторису) 

 

 

- договори, рахунки,
- калькуляції, специфікації, накладні,
- акти виконаних робіт (послуг),
- інші підтвердні документи 

16 

Податок 

 

 

- квитанція про сплату податку 

 

Усього (сума словами) 

 

 

 

Усього (сума цифрами й словами):

Первинні фінансові документи знаходяться у ______________________________
                                                                                                             (Відповідний структурний підрозділ) 

Виконавець проекту 

Дата 

________
(підпис) 

__________________________
(прізвище, ім'я, по батькові) 

____________
* Перелік підтвердних документів уточнюється з урахуванням тематики та змісту конкретного проекту.

 

Директор департаменту 

К. В. Захаренко 

Опрос