Идет загрузка документа (62 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Порядка прохождения стажировки в государственной нотариальной конторе или у частного нотариуса и подготовки стажера к нотариальной деятельности

Минюст
Порядок, Приказ от 27.06.2008 № 1094/5
Утратил силу

Про затвердження Порядку проходження стажування в державній нотаріальній конторі або у приватного нотаріуса та підготовки стажиста до нотаріальної діяльності

(назва із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства юстиції України від 08.12.2008 р. N 2115/5)

Наказ Міністерства юстиції України
від 27 червня 2008 року N 1094/5

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
27 червня 2008 р. за N 572/15263

Із змінами і доповненнями, внесеними
 
наказами Міністерства юстиції України
 від 8 грудня 2008 року N 2115/5
,
 від 4 грудня 2009 року N 2371/5
,
 від 6 березня 2012 року N 381/5

Наказ втратив чинність
(згідно з наказом Міністерства юстиції України
 від 26 червня 2014 року N 1025/5)

З метою реалізації вимог статті 13 Закону України "Про нотаріат" НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Порядок проходження стажування в державній нотаріальній конторі або у приватного нотаріуса та підготовки стажиста до нотаріальної діяльності, що додається.

(пункт 1 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства юстиції України від 08.12.2008 р. N 2115/5)

2. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства юстиції України від 07.12.2006 N 89/5 "Про затвердження Порядку проходження стажування громадянами України в державних нотаріальних конторах або в нотаріусів, що займаються приватною нотаріальною практикою, Порядку проведення кваліфікаційного іспиту особами, які пройшли стажування в державній нотаріальній конторі або в нотаріуса, що займається приватною нотаріальною практикою" (із змінами), зареєстрований у Мін'юсті 07.12.2006 за N 1275/13149.

3. Департаменту нотаріату та реєстрації адвокатських об'єднань (Н. В. Ященко):

3.1. Забезпечити подання на державну реєстрацію цього наказу відповідно до Указу Президента України від 03.10.92 N 493 "Про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади" (зі змінами).

3.2. Довести цей наказ до відома начальника Головного управління юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, начальників головних управлінь юстиції в областях, містах Києві та Севастополі та забезпечити належне його виконання.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Л. В. Єфіменка

 

Міністр 

М. В. Оніщук 

 

Порядок проходження стажування в державній нотаріальній конторі або у приватного нотаріуса та підготовки стажиста до нотаріальної діяльності

(назва із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства юстиції України від 08.12.2008 р. N 2115/5)

1. Громадянин України (далі - особа) для одержання свідоцтва про право на заняття нотаріальною діяльністю має пройти стажування протягом року в державній нотаріальній конторі або в приватного нотаріуса (далі - стажування).

(пункт 1 у редакції наказу Міністерства
 юстиції України від 08.12.2008 р. N 2115/5)

2. До стажування допускаються дієздатні особи, які мають повну вищу юридичну освіту за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста, магістра та стаж роботи у сфері права не менше трьох років, володіють державною мовою.

Не може бути стажистом нотаріуса особа, яка має судимість, а також особа, обмежена в дієздатності або визнана недієздатною за рішенням суду.

(пункт 2 у редакції наказу Міністерства
 юстиції України від 08.12.2008 р. N 2115/5)

3. Кандидатура керівника стажування - приватного нотаріуса визначається наказом Головного управління юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, головних управлінь юстиції в областях, містах Києві та Севастополі (далі - управління юстиції) за попередньою письмовою згодою нотаріуса, за умови наявності вакантної посади стажиста у цього приватного нотаріуса.

4. Керівником стажування може бути державний нотаріус, який має стаж роботи нотаріусом не менше 10 років, до якого не застосовувались дисциплінарні стягнення.

(абзац перший пункту 4 із змінами, внесеними згідно з
 наказом Міністерства юстиції України від 08.12.2008 р. N 2115/5)

Керівником стажування може бути приватний нотаріус за його письмовою згодою на проведення стажування, який має стаж роботи не менше 10 років, робота якого не зупинялась за допущені порушення законодавства.

(абзац другий пункту 4 із змінами, внесеними згідно з
 наказом Міністерства юстиції України від 08.12.2008 р. N 2115/5)

5. Керівник стажування може одночасно стажувати лише одного стажиста.

(пункт 5 із змінами, внесеними згідно з наказом
Міністерства юстиції України від 06.03.2012 р. N 381/5)

6. Приватний нотаріус - керівник стажування, який надав згоду на стажування та визначений наказом управління юстиції, не може відмовити у стажуванні особі, яка має намір пройти стажування.

7. Керівник стажування зобов'язаний простажувати таку особу протягом встановленого законодавством терміну та скласти висновок про проходження стажування.

8. Кількість посад стажистів нотаріуса щороку визначається управліннями юстиції за погодженням з Міністерством юстиції України.

(пункт 8 у редакції наказу Міністерства
 юстиції України від 08.12.2008 р. N 2115/5)

9. Особа, яка має намір пройти стажування, особисто подає уповноваженій посадовій особі управління юстиції такі документи:

(абзац перший пункту 9 із змінами, внесеними згідно з
наказом Міністерства юстиції України від 06.03.2012 р. N 381/5)

заяву на ім'я начальника відповідного управління юстиції, яка підлягає реєстрації в установленому порядку;

письмову заяву приватного нотаріуса про згоду бути керівником стажування із документом, який підтверджує наявність у нього вакантної посади стажиста нотаріуса (у разі, якщо особа має намір проходити стажування у приватного нотаріуса);

оригінал та копію диплома про вищу юридичну освіту;

(абзац четвертий пункту 9 із змінами, внесеними згідно з
 наказом Міністерства юстиції України від 08.12.2008 р. N 2115/5)

оригінал та копію довідки про відсутність судимості (інформація, викладена у довідці, береться до уваги протягом одного місяця);

трудову книжку та/або копію трудової книжки, завірену за місцем роботи;

(абзац шостий пункту 9 із змінами, внесеними згідно з
 наказом Міністерства юстиції України від 08.12.2008 р. N 2115/5)

паспорт громадянина України та копію першої, другої сторінок паспорта громадянина України і сторінки, на якій розміщено штамп про реєстрацію місця проживання (перебування) фізичної особи;

заповнену особову картку за формою, наведеною у додатку до цього Порядку.

10. Копії вищезазначених документів, крім паспорта, повинні бути засвідчені в установленому порядку, а оригінали повернуті особі.

На копіях сторінок паспорта уповноваженою посадовою особою управління юстиції робиться відмітка "з оригіналом вірно" та проставляється підпис.

(абзац другий пункту 10 із змінами, внесеними згідно з 
наказом Міністерства юстиції України від 06.03.2012 р. N 381/5)

11. Засвідчені в установленому порядку копії документів формуються уповноваженою посадовою особою управління юстиції, який несе відповідальність за достовірність та повноту засвідчених ним копій документів, в особову справу особи, яка має намір проходити стажування. Особова справа зберігається в управлінні юстиції.

(пункт 11 із змінами, внесеними згідно з наказом
Міністерства юстиції України від 06.03.2012 р. N 381/5)

12. Приватний нотаріус - керівник стажування, в якого наявна вакантна посада стажиста нотаріуса і який відповідає вимогам, визначеним цим Порядком, укладає з особою, яка має намір проходити стажування, трудовий контракт з оплатою відповідно до чинного законодавства. Копія трудового контракту долучається до особової справи особи, яка має проходити стажування.

13. Умови роботи стажиста нотаріуса визначаються трудовим контрактом між стажистом та приватним нотаріусом чи державною нотаріальною конторою з додержанням законодавства про працю.

(пункт 13 у редакції наказу Міністерства
 юстиції України від 08.12.2008 р. N 2115/5)

14. На підставі укладеного (додаток 2) трудового контракту між стажистом та державною нотаріальною конторою відповідним головним управлінням юстиції видається наказ про проходження стажування.

(абзац перший пункту 14 із змінами, внесеними згідно з
 наказом Міністерства юстиції України від 04.12.2009 р. N 2371/5)

На підставі укладеного відповідно до додатка 3 трудового контракту між приватним нотаріусом та стажистом відповідним головним управлінням юстиції видається наказ про проходження стажування.

(абзац другий пункту 14 у редакції наказу
 Міністерства юстиції України від 04.12.2009 р. N 2371/5)

Наказ про проходження стажування долучається до особової справи особи, яка має намір проходити стажування.

15. У наказі про проходження стажування обов'язково зазначаються місце проходження стажування, керівник стажування, дата початку та закінчення стажування.

16. Трудова книжка стажиста державного нотаріуса заповнюється уповноваженою посадовою особою відповідного управління юстиції і зберігається у справах цього управління юстиції. Трудова книжка стажиста приватного нотаріуса заповнюється та зберігається приватним нотаріусом - керівником стажування.

(пункт 16 у редакції наказу Міністерства
 юстиції України від 08.12.2008 р. N 2115/5)

17. Конкретний перелік питань, що вивчаються стажистом під час проходження стажування, та/або завдань, які необхідно йому виконати, зазначається в індивідуальному плані стажування, який складається керівником стажування відповідно до Примірної програми стажування. В індивідуальному плані також визначаються терміни з проставленням дат і годин, відведених на вивчення та засвоєння кожної теми.

18. Контроль за проведенням стажування, засвоєнням програми стажування, виконанням індивідуального плану стажистом здійснює керівник стажування і уповноважена на те особа управління юстиції.

Керівник стажування є відповідальним за проведення стажування, виконання індивідуального плану та підготовку стажиста до нотаріальної діяльності.

19. За результатами проходження стажування керівник стажування складає висновок про проходження стажування і подає його на затвердження начальнику управління юстиції чи його заступнику з питань нотаріату.

20. У разі затвердження вказаного висновку вважається, що стажист пройшов стажування.

21. У разі незатвердження вказаного висновку має бути винесена вмотивована відмова начальника управління юстиції чи його заступника з питань нотаріату, що направляється особі, яка не пройшла стажування.

Вказана відмова може бути оскаржена до Міністерства юстиції України чи у судовому порядку.

22. Протягом строку стажування представниками управління юстиції здійснюється перевірка виконання стажистом та керівником стажування умов стажування та виконання індивідуального плану проходження стажування, про що складається доповідна записка, яка розглядається разом з висновком про проходження стажування начальником головного управління юстиції чи його заступником з питань нотаріату.

23. Особа, яка не пройшла стажування, може повторно пройти стажування на загальних підставах відповідно до цього Порядку.

 

Директор Департаменту
нотаріату та реєстрації
адвокатських об'єднань
 

 
 
Н. В. Ященко
 

 

ОСОБОВА КАРТКА N __________

1. Прізвище __________________________
      ім'я ______________________________
     по батькові ________________________
2. Громадянство України ______________
____________________________________
____________________________________
5. Освіта ____________________________ 

3. Місце народження _____________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
4. Дата народження ______________________ 

Назва навчального закладу та його місцезнаходження 

Рік вступу 

Рік закінчення або вибуття 

Спеціальність 

Кваліфікація 

N диплома, дата видачі диплома 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

6. Сімейний стан _________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________ 

7. Паспорт: серія __________ N __________
 
Ким виданий _________________________
 
_____________________________________
 
Дата видачі ___________________________ 

8. Місце проживання, телефон _______________________________________________________
__________________________________________________________________________________

Особистий підпис _______________ 

 

Форма трудового контракту
між державною нотаріальною конторою і стажистом

Місто (смт)______________  

"___" ___________ 20__ року 

Державна нотаріальна контора __________________________________________________________
                                                                                                                               (повне найменування
_____________________________________________________________________________________
                                                                                        державної нотаріальної контори)
в особі завідуючої(го) __________________________________________________________________,
                                                                                                           (прізвище, ім'я, по батькові)
іменована далі держнотконтора, з одного боку, та громадянин _______________________________
_____________________________________________________________________________________,
                                                                                     (прізвище, ім'я, по батькові)
іменований далі стажист, з іншого боку, уклали цей контракт про таке:

стажист _____________________________________________________________________________
                                                                                             (прізвище, ім'я, по батькові)
приймається на посаду _________________________________________________________________
                                                                                                          (повне найменування посади)
_____________________________________________________________________________________
на термін з "___" ____________ 20__ року по "___" ____________ 20__ року 

Загальні положення

1. Цей контракт є строковим трудовим договором. На підставі контракту виникають трудові відносини між стажистом і державною нотаріальною конторою.

Обов'язки сторін

2. Стажист зобов'язується: дотримуватися вимог статті 8 Закону України "Про нотаріат", трудової дисципліни, правил внутрішнього трудового розпорядку, сумлінно виконувати обов'язки, покладені на нього законодавством та цим контрактом, працювати над підвищенням свого професійного рівня, вивчати специфіку роботи, набувати практичних навичок, оволодівати передовим досвідом роботи, дотримуватися строків виконання робіт, визначених індивідуальним планом стажування, у разі недостатнього засвоєння знань повторно повернутися до вивчення теми.

3. Держнотконтора зобов'язується: простажувати стажиста протягом встановленого законодавством строку, скласти індивідуальний план стажування, забезпечувати умови праці, необхідні для виконання роботи та набуття необхідних знань, умінь та навичок з оволодіння чинним законодавством про нотаріат, організувати працю стажиста, забезпечити безпечні і нешкідливі умови праці, обладнати робоче місце відповідно до вимог нормативних актів про охорону праці, надавати повсякденну допомогу в набутті професійних знань і практичних навичок, контролювати виконання індивідуального плану стажування, після вивчення кожної теми проводити співбесіду зі стажистом для визначення рівня знань, оформити документальні матеріали за результатами стажування.

Робочий час

4. Стажист повинен дотримуватися Правил внутрішнього трудового розпорядку державної нотаріальної контори, затверджених наказом завідуючої(го) в установленому законом порядку.

Оплата праці

5. Оплата праці стажисту за цим контрактом встановлюється у розмірі
_____________________________________________________________________________________.
                                                              (не менше розміру мінімальної заробітної плати) 

Відповідальність сторін, вирішення спорів

6. У випадку невиконання чи неналежного виконання обов'язків, передбачених цим контрактом, сторони несуть відповідальність відповідно до чинного законодавства та цього контракту.

7. Спори між сторонами вирішуються у порядку, встановленому чинним законодавством.

Зміни, припинення та розірвання контракту

8. Зміни та доповнення до цього контракту вносяться тільки за згодою сторін, у письмовій формі та
з повідомленням Головного управління юстиції ___________________________________________.
                                                                                                                                  (повна назва Головного управління юстиції) 

9. Цей контракт припиняється:

а) після закінчення строку дії контракту;

б) за згодою сторін;

в) з інших підстав, передбачених законодавством.

10. Додатковими підставами припинення та розірвання контракту є виявлення або виникнення обставин, що свідчать про порушення стажистом вимог статті 13 Закону України "Про нотаріат", у тому числі:

зайняття підприємницькою, адвокатською діяльністю;

входження до складу засновників адвокатського об'єднання;

перебування на державній службі або на службі в органах місцевого самоврядування;

перебування у штаті інших юридичних осіб;

входження самостійно чи через представника або підставних осіб до складу правління чи інших виконавчих органів господарських організацій, кредитно-фінансових установ;

виконання іншої оплачуваної роботи, крім викладацької, наукової і творчої, у вільний від роботи час. 

При розірванні контракту з підстав, не передбачених чинним законодавством, звільнення провадиться відповідно до пункту 8 частини першої статті 36 КЗпП України.

11. При достроковому розірванні контракту у разі невиконання або неналежного виконання сторонами зобов'язань, передбачених контрактом, він розривається з попередженням відповідної сторони за два тижні.

12. Умови цього контракту належать до конфіденційної інформації. Конфіденційність контракту не поширюється на умови, врегульовані чинним законодавством, та щодо органів, які здійснюють контроль за їх додержанням.

13. Цей контракт укладений у двох примірниках, які зберігаються у кожної із сторін та мають однакову юридичну силу.

14. Відомості про держнотконтору:

Повне найменування державної нотаріальної контори
_____________________________________________________________________________________

Місцезнаходження ____________________________________________________________________ 

15. Відомості про стажиста:

Місце проживання/перебування _________________________________________________________

Телефон _____________________________________________________________________________

Паспорт: серія __________________ N ____________________________________________________,

виданий "___" ____________ 19__ року ___________________________________________________
                                                                                                                             (вказати орган, що видав паспорт)

Підстава для пільг
_____________________________________________________________________________________
                                                (вказати відомості про кількість дітей, утриманців, інші підстави) 

ДЕРЖНОТКОНТОРА 

СТАЖИСТ 

_________________________________________
             (прізвище, ім'я, по батькові, підпис завідуючої(го)  

_________________________________
            (прізвище, ім'я, по батькові, підпис) 

___________________________________ 

____________________________________ 

"___" ____________ 20__ року  

"___" ___________ 20__ року 

М. П. 

  

(Порядок доповнено додатком 2 згідно з наказом
 Міністерства юстиції України від 04.12.2009 р. N 2371/5)
 

Форма трудового контракту
між приватним нотаріусом і стажистом

Місто (смт) _________________  

"___" ____________ 20__ року 

Приватний нотаріус ___________________________________________________________________
                                                                                                         (прізвище, ім'я, по батькові
_____________________________________________________________________________________,
                                                                      та нотаріальний округ приватного нотаріуса)
іменований далі керівник стажування, з одного боку, та громадянин
_____________________________________________________________________________________,
                                                                                         (прізвище, ім'я, по батькові)
іменований далі стажист, з іншого боку, уклали цей контракт про таке:

стажист _____________________________________________________________________________
                                                                                               (прізвище, ім'я, по батькові)
приймається на посаду _________________________________________________________________
                                                                                                          (повне найменування посади)
_____________________________________________________________________________________
на термін з "___" ____________ 20__ року по "___" ___________ 20__ року 

Загальні положення

1. Цей контракт є строковим трудовим договором. На підставі контракту виникають трудові відносини між стажистом і приватним нотаріусом.

Обов'язки сторін

2. Стажист зобов'язується: дотримуватися вимог статті 8 Закону України "Про нотаріат", трудової дисципліни, сумлінно виконувати обов'язки, покладені на нього законодавством та цим контрактом, працювати над підвищенням свого професійного рівня, вивчати специфіку роботи, набувати практичних навичок, оволодівати передовим досвідом роботи, дотримуватися строків, визначених індивідуальним планом стажування, у разі недостатнього засвоєння знань повторно повернутися до вивчення теми.

3. Керівник стажування зобов'язується: простажувати стажиста протягом встановленого законодавством строку, скласти індивідуальний план стажування, виплачувати стажисту заробітну плату і забезпечувати умови праці, необхідні для виконання роботи та набуття необхідних знань, умінь та навичок з оволодіння чинним законодавством про нотаріат, організувати працю стажиста, забезпечити безпечні і нешкідливі умови праці, обладнати робоче місце відповідно до вимог нормативних актів про охорону праці, надавати допомогу в набутті професійних знань і практичних навичок, контролювати виконання індивідуального плану стажування, після вивчення кожної теми проводити співбесіду зі стажистом для визначення рівня знань, оформити документальні матеріали за результатами стажування.

Робочий час

4. Стажист повинен дотримуватися розпорядку роботи приватного нотаріуса.

Оплата праці

5. Оплата праці стажисту за цим контрактом встановлюється у розмірі
_____________________________________________________________________________________.
                                                                    (не менше розміру мінімальної заробітної плати) 

Відповідальність сторін, вирішення спорів

6. У випадку невиконання чи неналежного виконання обов'язків, передбачених цим контрактом, сторони несуть відповідальність відповідно до чинного законодавства та цього контракту.

7. Спори між сторонами вирішуються у порядку, встановленому чинним законодавством.

Зміни, припинення та розірвання контракту

8. Зміни та доповнення до цього контракту вносяться тільки за згодою сторін, у письмовій формі та
з повідомленням Головного управління юстиції ___________________________________________.
                                                                                                                           (повна назва Головного управління юстиції) 

9. Цей контракт припиняється:

а) після закінчення строку дії контракту;

б) за згодою сторін;

в) з інших підстав, передбачених законодавством.

10. Додатковими підставами для припинення та розірвання контракту є виявлення або виникнення обставин, що свідчать про порушення стажистом вимог статті 13 Закону України "Про нотаріат", у тому числі:

зайняття підприємницькою, адвокатською діяльністю;

входження до складу засновників адвокатського об'єднання;

перебування на державній службі або на службі в органах місцевого самоврядування;

перебування у штаті інших юридичних осіб;

входження самостійно чи через представника або підставних осіб до складу правління чи інших виконавчих органів господарських організацій, кредитно-фінансових установ;

виконання іншої оплачуваної роботи, крім викладацької, наукової і творчої, у вільний від роботи час.

При розірванні контракту з підстав, не передбачених чинним законодавством, звільнення провадиться відповідно до пункту 8 частини першої статті 36 КЗпП України.

11. При достроковому розірванні контракту у разі невиконання або неналежного виконання сторонами зобов'язань, передбачених контрактом, він розривається з попередженням відповідної сторони за два тижні.

12. Умови цього контракту належать до конфіденційної інформації. Конфіденційність контракту не поширюється на умови, врегульовані чинним законодавством, та щодо органів, які здійснюють контроль за їх додержанням.

13. Цей контракт укладений у двох примірниках, які зберігаються у кожної із сторін і мають однакову юридичну силу.

14. Відомості про керівника стажування:

Прізвище, ім'я, по батькові та нотаріальний округ приватного нотаріуса
_____________________________________________________________________________________

Адреса розташування робочого місця _____________________________________________________ 

15. Відомості про стажиста:

Місце проживання/перебування _________________________________________________________

Домашній телефон ____________________________________________________________________

Паспорт: серія _____________________ N _________________________________________________,

виданий "___" ___________ 19__ року ____________________________________________________
                                                                                                                             (вказати орган, що видав паспорт)

Підстава для пільг
_____________________________________________________________________________________
                                                 (вказати відомості про кількість дітей, утриманців, інші підстави) 

КЕРІВНИК СТАЖУВАННЯ  

СТАЖИСТ 

___________________________________
                 (прізвище, ім'я, по батькові, підпис)  

_______________________________________
                   (прізвище, ім'я, по батькові, підпис) 

___________________________________ 

_______________________________________ 

"___" ___________ 20__ року  

"___" ____________ 20__ року 

М. П. 

  

(Порядок доповнено додатком 3 згідно з наказом
 Міністерства юстиції України від 04.12.2009 р. N 2371/5,
 у зв'язку з цим додаток вважати додатком 1)

____________

Опрос