Идет загрузка документа (9 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Изменений к Положению о порядке предоставления административных данных лицом, осуществляющим управление активами негосударственного пенсионного фонда (открытого, корпоративного, профессионального), утвержденному решением Государственной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку от 11.08.2004 N 340, зарегистрированному в Министерстве юстиции Украины 31.01.2005 под N 117/10397

Государственная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку
Решение от 03.06.2008 № 609
Утратил силу

Про затвердження Змін до Положення про порядок надання адміністративних даних особою, що здійснює управління активами недержавного пенсійного фонду (відкритого, корпоративного, професійного), затвердженого рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 11.08.2004 N 340, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 31.01.2005 за N 117/10397

Рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку
від 3 червня 2008 року N 609

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
27 червня 2008 р. за N 567/15258

Рішення втратило чинність
(у зв'язку з втратою чинності
рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку
від 11 серпня 2004 року N 340

згідно з рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку 
від 2 жовтня 2012 року N 1343)

Відповідно до Закону України "Про недержавне пенсійне забезпечення" та з метою контролю за діяльністю особи, що здійснює управління активами недержавного пенсійного фонду (відкритого, корпоративного, професійного), Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку вирішила:

1. Затвердити Зміни до Положення про порядок надання адміністративних даних особою, що здійснює управління активами недержавного пенсійного фонду (відкритого, корпоративного, професійного), затвердженого рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 11.08.2004 N 340, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 31.01.2005 за N 117/10397, що додаються.

2. Керівнику апарату Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку Ю. Назаренку забезпечити:

подання цього рішення на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України;

опублікування цього рішення відповідно до законодавства України.

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на Керівника апарату Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку Ю. Назаренка.

 

Голова Комісії 

А. Балюк 

ПОГОДЖЕНО: 

  

Голова Державного комітету
України з питань регуляторної
політики та підприємництва
 

 
 
К. Ващенко
 

Голова Державного комітету
фінансового моніторингу України
 

 
І. Б. Черкаський
 

 

 

Зміни
до Положення про порядок надання адміністративних даних особою, що здійснює управління активами недержавного пенсійного фонду (відкритого, корпоративного, професійного)

1. У розділі 2:

1.1. Підпункт 2.2.1 пункту 2.2 викласти в такій редакції:

"2.2.1. Щомісячні - до 13 години другого робочого дня місяця, наступного за звітним. Дані за останній місяць кварталу подаються у складі квартальних".

1.2. Пункт 2.6 викласти в такій редакції:

"2.6. Електронна форма щомісячних Даних має бути надіслана електронною поштою до центрального апарату Комісії на електронну адресу, визначену окремим рішенням Комісії".

2. Розділ 4 викласти в такій редакції:

"4. Контроль за наданням Даних

4.1. Державний контроль за своєчасністю, повнотою та правильністю надання Даних здійснює Комісія.

4.2. За неподання, неподання в повному обсязі, несвоєчасне подання або подання завідомо недостовірної інформації до Комісії Особа несе відповідальність відповідно до законів України".

3. Додаток 3 викласти в новій редакції (додається).

 

Т. в. о. директора департаменту
моніторингу та стратегії
розвитку фондового ринку 

 
 
В. Павліков
 

 

Довідка щодо надання електронної форми Даних до Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку про склад, структуру та вартість активів недержавного пенсійного фонду

за ________________ рік

_______________________________________________________________
(код за ЄДРПОУ та повне найменування недержавного пенсійного фонду)

N
з/п 

Дата надання електронної форми Даних щодо складу, структури та вартості активів недержавного пенсійного фонду 

Реєстраційний номер наданої електронної форми Даних щодо складу, структури та вартості активів недержавного пенсійного фонду 

Вартість активів недержавного пенсійного фонду на кінець кожного місяця
(грн) 

Керівник особи, що здійснює управління
активами недержавного пенсійного фонду 

  

  

  

  

___________
(підпис) 

  

(П. І. Б.) 

  

  

М. П. 

  

Керівник зберігача недержавного
пенсійного фонду 

  

  

  

  

___________
(підпис) 

  

(П. І. Б.) 

  

  

М. П. 

  

____________

Опрос