Идет загрузка документа (11 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в нормативно-правовые акты Министерства юстиции Украины по вопросам государственной регистрации нормативно-правовых актов

Минюст
Приказ от 25.06.2008 № 1055/5
редакция действует с 27.01.2012

Про внесення змін до нормативно-правових актів Міністерства юстиції України з питань державної реєстрації нормативно-правових актів

Наказ Міністерства юстиції України
від 25 червня 2008 року N 1055/5

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
25 червня 2008 р. за N 557/15248

Із змінами і доповненнями, внесеними
наказом Міністерства юстиції України
від 19 січня 2012 року N 93/5

Відповідно до постанов Кабінету Міністрів України від 26 березня 2008 року N 248 "Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 28 грудня 1992 р. N 731", від 9 квітня 2008 року N 338 "Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України" та з метою приведення нормативно-правових актів Міністерства юстиції України у відповідність до законодавства НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Зміни до Порядку подання нормативно-правових актів на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України та проведення їх державної реєстрації, затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 12 квітня 2005 року N 34/5, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 12 квітня 2005 року за N 381/10661 (із змінами), що додаються.

2. Унести до Порядку скасування рішення про державну реєстрацію нормативно-правових актів, занесених до державного реєстру, затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 31 липня 2000 року N 32/5, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 31 липня 2000 року за N 458/4679 (із змінами), такі зміни:

2.1. У пункті 1 слова ", органів господарського управління та контролю, що зачіпають права, свободи й законні інтереси громадян або мають міжвідомчий характер" виключити.

2.2. У пункті 4:

підпункт 4.2 викласти в такій редакції:

"4.2. Набрання законної сили судовим рішенням про визнання нормативно-правового акта незаконним чи таким, що не відповідає нормативно-правовому акту вищої юридичної сили, повністю або в окремій його частині";

у підпункті 4.4 слова "Головного управління Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, головних управлінь юстиції в областях, мм. Києві та Севастополі" замінити словами "Головного управління юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, головних управлінь юстиції в областях, містах Києві та Севастополі, районних, районних у містах Києві та Севастополі, міськрайонних (у разі утворення) управлінь юстиції".

3. Пункт 3 втратив чинність

4. Департаменту державної реєстрації нормативних актів забезпечити державну реєстрацію цього наказу в установленому законодавством порядку.

5. Головному управлінню Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, головним управлінням юстиції в областях, містах Києві та Севастополі привести власні нормативно-правові акти у відповідність до цього наказу.

6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Л. В. Єфіменка.

 

Міністр 

М. В. Оніщук 

 

Зміни до Порядку подання нормативно-правових актів на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України та проведення їх державної реєстрації

1. У розділі I:

1.1. У пункті 1.1 слова ", органів господарського управління та контролю, що зачіпають права, свободи й законні інтереси громадян або мають міжвідомчий характер" виключити.

1.2. У пункті 1.2 слова ", органів господарського управління та контролю" виключити.

2. В абзаці шостому пункту 2.14 розділу II слова ", органу господарського управління чи контролю" виключити.

3. У розділі III:

3.1. В абзаці першому пункту 3.1 слова ", органів господарського управління та контролю" виключити.

3.2. В абзаці третьому пункту 3.2 слова ", органів господарського управління і контролю" виключити.

3.3. У пункті 3.4:

3.3.1. Підпункт "ґ" викласти в такій редакції:

"ґ) спрямовані на організацію виконання рішень вищестоящих органів і власних рішень міністерств, інших органів виконавчої влади, що не мають нових правових норм".

3.3.2. Підпункти "д" та "е" замінити підпунктом "д" такого змісту:

"д) рекомендаційного, роз'яснювального та інформаційного характеру (методичні рекомендації, роз'яснення, у тому числі податкові, тощо), нормативно-технічні документи (національні та регіональні стандарти, технічні умови, будівельні норми і правила, тарифно-кваліфікаційні довідники, кодекси усталеної практики, форми звітності, у тому числі щодо державних статистичних спостережень, адміністративних даних та інші)".

3.4. В абзаці першому пункту 3.9 слова "у чотирьох примірниках: оригінал, три копії (з них дві українською мовою та одна копія в перекладі на російську мову)" замінити словами "у трьох примірниках: оригінал та дві завірені в установленому законодавством порядку копії".

3.5. У пункті 3.12:

3.5.1. Доповнити підпункт "в" після слів "у контрольному стані" словами "та порівняльна таблиця".

3.5.2. У підпункті "ґ" слово "копія" замінити словами "оригінал та дві копії".

3.5.3. Підпункт "д" викласти в такій редакції:

"д) довідку щодо відповідності нормативно-правового акта aquis communautaire за формою, визначеною в додатку 1 до Регламенту Кабінету Міністрів України, що затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 18 липня 2007 р. N 950".

3.5.4. У підпункті "е" слова "Секретаріату Урядового уповноваженого у справах Європейського суду з прав людини Міністерства юстиції України" замінити словами "Міністерства юстиції".

3.6. В абзаці першому пункту 4.3 розділу IV цифри і слова "10 робочих днів, а якщо акт має великий обсяг, -" виключити.

3.7. У пункті 4.5:

3.7.1. У другому реченні абзацу п'ятого підпункту "б" слова "дві копії (українською та російською мовами)" замінити словами "копія українською мовою".

3.7.2. У другому реченні абзацу третього підпункту "в" слова "дві копії (українською та російською мовами)" замінити словами "копія українською мовою".

3.7.3. У підпункті "г":

в абзаці першому слова "трьох робочих днів" замінити словами "п'яти робочих днів";

у другому реченні абзацу третього слова "дві копії (українською та російською мовами)" замінити словами "копія українською мовою";

у другому реченні абзацу четвертого слова "дві копії (українською та російською мовами)" замінити словами "копія українською мовою".

4. У розділі VI:

4.1. Друге речення абзацу другого пункту 6.1 виключити.

4.2. Абзац перший пункту 6.2 викласти в такій редакції:

"6.2. Уповноважена особа суб'єкта нормотворення (у виключних випадках - виконавець) передає до Управління систематизації одну, оформлену в установленому порядку, паперову копію зареєстрованого нормативно-правового акта державною мовою (з обов'язковим доданням копій аркушів зовнішніх погоджень), кожна сторінка якої в правому нижньому куті зворотного боку завізована редактором та виконавцем, а також електронну копію з текстом цього акта разом із супровідним листом за підписом директора Департаменту".

4.3. Абзац другий пункту 6.3 викласти в такій редакції:

"перевіряє відповідність електронної копії тексту зареєстрованого нормативно-правового акта паперовій копії, комплектність переданих копій зареєстрованого нормативно-правового акта, зокрема якість виготовлення, повноту тексту та правильність структури, наявність додатків та посилань на них у тексті акта, підписів відповідальних осіб та печаток суб'єкта нормотворення".

4.4. У пункті 6.5 слова "паперових та електронних копій акта державною і російською мовами" замінити словами "паперової та електронної копій нормативно-правового акта".

 

Директор Департаменту
державної реєстрації
нормативних актів
 

 
 
Н. А. Железняк
 

Опрос