Идет загрузка документа (27 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Положения о базе данных "Сведения об иностранцах и лицах без гражданства, превысивших срок регистрации паспортных документов в Украине"

Администрация Государственной пограничной службы
Приказ от 27.05.2008 № 444
действует с 04.07.2008

Про затвердження Положення про базу даних "Відомості про іноземців та осіб без громадянства, які перевищили термін реєстрації паспортних документів в Україні"

Наказ Адміністрації Державної прикордонної служби України
від 27 травня 2008 року N 444

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
23 червня 2008 р. за N 549/15240

Відповідно до Законів України "Про Державну прикордонну службу України", "Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства", "Про інформацію", "Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах" та з метою здійснення контролю за дотриманням іноземцями та особами без громадянства термінів реєстрації їх паспортних документів на період перебування в Україні, установлених Правилами в'їзду іноземців та осіб без громадянства в Україну, їх виїзду з України і транзитного проїзду через її територію, затвердженими постановою Кабінету Міністрів України від 29 грудня 1995 року N 1074, НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Положення про базу даних "Відомості про іноземців та осіб без громадянства, які перевищили термін реєстрації паспортних документів в Україні" (далі - Положення), що додається.

2. Управлінню прикордонного контролю та реєстрації Департаменту охорони державного кордону Адміністрації Державної прикордонної служби України відповідно до вимог Правил в'їзду іноземців та осіб без громадянства в Україну, їх виїзду з України і транзитного проїзду через її територію, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 29 грудня 1995 року N 1074, та міжнародних угод скласти перелік держав з візовим порядком в'їзду, безвізовим порядком в'їзду та держав - членів Світової організації торгівлі із зазначенням у ньому термінів реєстрації паспортних документів громадян цих держав та осіб без громадянства з урахуванням видів паспортних документів.

Такий перелік надіслати до органів охорони державного кордону Державної прикордонної служби України та забезпечити його постійне і своєчасне оновлення.

3. Управлінню зв'язку та інформатизації Департаменту охорони державного кордону Адміністрації Державної прикордонної служби України:

забезпечити формування та функціонування бази даних "Відомості про іноземців та осіб без громадянства, які перевищили термін реєстрації паспортних документів в Україні" як складової центрального сховища даних центральної підсистеми інтегрованої інформаційно-телекомунікаційної системи "Гарт" Державної прикордонної служби України (далі - система "Гарт"), а також зберігання інформації з дотриманням режиму доступу;

забезпечити безперервне передавання інформації з бази даних "Відомості про іноземців та осіб без громадянства, які перевищили термін реєстрації паспортних документів в Україні" центрального сховища даних центральної підсистеми системи "Гарт" до програмно-технічних комплексів автоматизації прикордонного контролю (далі - ПТК АПК) "Гарт-1/П", установлених у пунктах пропуску через державний кордон і підключених до телекомунікаційної системи Державної прикордонної служби України.

4. Уповноваженим посадовим особам органів охорони державного кордону Державної прикордонної служби України в разі виявлення іноземців та осіб без громадянства за базою даних "Відомості про іноземців та осіб без громадянства, які перевищили термін реєстрації паспортних документів в Україні" під час здійснення прикордонного контролю, забезпечити:

при виїзді з України - прийняття рішень щодо притягнення таких осіб до адміністративної відповідальності в установленому законодавством порядку; 

при в'їзді в Україну - прийняття рішень щодо непропуску таких осіб через державний кордон зі складанням постанови про відмову в пропуску через державний кордон.

5. Ректору Національної академії Державної прикордонної служби України ім. Б. Хмельницького, начальнику Навчального центру з підготовки молодших спеціалістів Державної прикордонної служби України забезпечити вивчення вимог цього наказу під час навчання відповідних категорій військовослужбовців.

6. Управлінню зв'язку та інформатизації Департаменту охорони державного кордону разом з управлінням правового забезпечення Міжнародно-правового департаменту в установленому порядку подати цей наказ на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

7. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Голови Державної прикордонної служби України - директора Департаменту охорони державного кордону.

8. Наказ довести до відома особового складу Державної прикордонної служби України в частині, що його стосується.

 

Голова Державної
прикордонної служби України
генерал-полковник
 

 
 
М. М. Литвин
 

 

ПОЛОЖЕННЯ
про базу даних "Відомості про іноземців та осіб без громадянства, які перевищили термін реєстрації паспортних документів в Україні"

1. Це Положення, розроблене відповідно до Законів України "Про Державну прикордонну службу України", "Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства", "Про інформацію", інших законодавчих актів у сфері інформатизації, встановлює загальні вимоги до формування та використання бази даних "Відомості про іноземців та осіб без громадянства, які перевищили термін реєстрації паспортних документів в Україні". 

2. Терміни вживаються в цьому Положенні у значеннях, у яких вони використані в Законах України "Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства", "Про інформацію", "Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах", "Про телекомунікації", "Про Національну програму інформатизації".

3. База даних "Відомості про іноземців та осіб без громадянства, які перевищили термін реєстрації паспортних документів в Україні" (далі - База даних) - автоматизований банк даних (в електронному вигляді) відомостей про іноземців і осіб без громадянства та їх паспортні документи, зареєстрованих у пунктах пропуску через державний кордон, які перевищили терміни реєстрації, установлені Правилами в'їзду іноземців та осіб без громадянства в Україну, їх виїзду з України і транзитного проїзду через її територію, затвердженими постановою Кабінету Міністрів України від 29 грудня 1995 року N 1074.

4. Базу даних створено для здійснення контролю за дотриманням іноземцями та особами без громадянства термінів реєстрації їх паспортних документів на період короткотермінового перебування в Україні.

5. Реєстрація паспортних документів іноземців та осіб без громадянства з держав з візовим порядком в'їзду, з держав з безвізовим порядком в'їзду чи з держав - членів Світової організації торгівлі здійснюється на терміни, установлені Правилами в'їзду іноземців та осіб без громадянства в Україну, їх виїзду з України і транзитного проїзду через її територію, затвердженими постановою Кабінету Міністрів України від 29 грудня 1995 року N 1074, та міжнародними угодами.

6. База даних є складовою центрального сховища даних (далі - ЦСД) центральної підсистеми інтегрованої інформаційно-телекомунікаційної системи "Гарт" Державної прикордонної служби України (далі - система "Гарт").

7. Формування Бази даних передбачає можливість інформаційної інтеграції з подібними базами даних інших правоохоронних органів, а також центральних органів виконавчої влади, суб'єктів інтегрованої міжвідомчої інформаційно-телекомунікаційної системи щодо контролю осіб, транспортних засобів та вантажів, які перетинають державний кордон, згідно з чинним законодавством.

8. База даних формується шляхом автоматизованого підрахунку кількості днів тимчасового перебування на території України іноземців та осіб без громадянства за інформацією про їх в'їзд в Україну та виїзд з України, що зберігається в базі даних "Відомості про осіб, які перетнули державний кордон України" (далі - База даних осіб), яка створена і функціонує відповідно до Положення про базу даних "Відомості про осіб, які перетнули державний кордон України", затвердженого наказом Адміністрації Державної прикордонної служби України від 25 червня 2007 року N 472, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 5 липня 2007 року за N 765/14032.

База даних "Відомості про іноземців та осіб без громадянства, які перевищили термін реєстрації паспортних документів в Україні" формується за реквізитами, перелік яких наведено в додатку.

9. Інформація з Бази даних у режимі реального часу з використанням технічних засобів телекомунікаційної мережі Державної прикордонної служби України передається із ЦСД системи "Гарт" до програмно-технічних комплексів автоматизації прикордонного контролю (далі - ПТК АПК) інформаційно-телекомунікаційної системи (далі - ІТС) "Гарт-1", розгорнутих у пунктах пропуску (пунктах контролю) через державний кордон (далі - пункти пропуску), де здійснюються пасажирські перевезення та пропуск осіб через державний кордон.

10. Перевірка інформації за Базою даних здійснюється автоматично з використанням автоматизованих робочих місць "Інспектор" (стаціонарних, портативних, кишенькових) (далі - АРМ "Інспектор") ПТК АПК ІТС "Гарт-1" під час уведення інформації до Бази даних осіб посадовими особами підрозділів органів охорони державного кордону Державної прикордонної служби України, які в установленому порядку призначені і несуть службу в прикордонному наряді "Перевірка документів", шляхом асоціативного пошуку за такими реквізитами (з визначеним відсотком збігу даних):

прізвище та ім'я особи (латинськими літерами) - 90 %;

дата народження - 100 %;

громадянство - 100 %;

серія і номер паспортного документа - 100 %.

У разі збігу даних за цими реквізитами з даними, що зберігаються в Базі даних, на екрані АРМ "Інспектор" ПТК АПК ІТС "Гарт-1" з'являється відповідне інформаційне повідомлення з відображенням даних про особу із зазначенням коду ознаки інформації "ПТР" (перевищення іноземцем або особою без громадянства терміну реєстрації паспортного документа).

11. За формування Бази даних та підтримання її в актуальному стані відповідає начальник Окремого відділу обробки даних центральної підсистеми системи "Гарт" Державної прикордонної служби України. 

12. Під час формування Бази даних використовуються класифікатори інформації, зокрема: локальні, загальносистемні, відомчі, загальнодержавні, країн СНД та міжнародні. Класифікатори інформації створюються та ведуться в центральній підсистемі системи "Гарт" і передаються для використання до ПТК АПК ІТС "Гарт-1".

13. Інформація, що зберігається в Базі даних, є сукупністю відкритої адміністративної інформації та інформації про осіб і є власністю Державної прикордонної служби України й не належить до інформації з обмеженим доступом. Інформація, що зберігається у Базі даних, повинна оброблятися в ЦСД центральної підсистеми ІТС "Гарт" із застосуванням комплексної системи захисту інформації з підтвердженою відповідністю.

14. Адміністрація Держприкордонслужби України забезпечує використання інформації, що зберігається в Базі даних, виключно зі службовою метою та відповідно до законодавства.

15. Адміністрація Держприкордонслужби України забезпечує реалізацію права кожної особи ознайомитися з даними про себе, що містяться в Базі даних.

16. Не допускається поширення конфіденційної інформації про особу без її згоди, крім випадків, визначених законом, і лише в інтересах національної безпеки, економічного добробуту та прав людини.

17. Інформація з Бази даних надається у формі витягів безкоштовно на письмову вимогу суду, прокуратури, органів дізнання і слідства та інших органів державної влади (посадових осіб) у зв'язку зі здійсненням ними повноважень, визначених чинним законодавством України.

18. Доступ до інформації, що зберігається в Базі даних, надається уповноваженим посадовим особам органів Державної прикордонної служби України, інших правоохоронних органів та органів державної влади (далі -  користувачі) відповідно до законодавства.

19. Адміністратором Бази даних є Центральний вузол зв'язку Державної прикордонної служби України, який має доступ до Бази даних і відповідає за її матеріально-технічне та технологічне забезпечення, збереження і захист даних, що містяться в Базі даних.

20. Користувачі Бази даних зобов'язані дотримуватися законодавства про інформацію.

21. Здійснення контролю за дотриманням користувачами Бази даних вимог щодо обробки інформації в Адміністрації Держприкордонслужби України покладається на адміністратора Бази даних, в органах та підрозділах Державної прикордонної служби України - на їх начальників.

22. Інформація Бази даних зберігається на дисковому масиві у файлах формату системи керування базами даних "Oracle" основного та резервного серверів ЦСД центральної підсистеми системи "Гарт" протягом 5 років.

Після закінчення цього строку інформація з Бази даних знищується комісійно.

 

Заступник директора Департаменту
охорони державного кордону -
начальник управління
зв'язку та інформатизації -
начальник зв'язку
генерал-майор
 

 
 
 
 
 
С. О. Фесенко
 

 

Перелік реквізитів
бази даних "Відомості про іноземців та осіб без громадянства, які перевищили термін реєстрації паспортних документів в Україні"

N з/п 

Тип даних 

Назва поля 

Назва таблиці у БД 

Назва поля у БД 

Специфікація 

Примітка 

     Відомості про особу 

 

Прізвище, ім'я особи (латинськими літерами) 

DOR2 

FIOLAT 

255 (С) 

 

 

Прізвище, ім'я особи (російськими літерами) 

DOR2 

FIORUS 

255 (С) 

тільки для громадян РФ та РБ, які прямують через державний кордон за внутрішніми паспортами 

 

Дата народження 

DOR2 

DATEBORN 

10 (Д) 

 

 

Стать 

DOR2 

SEX 

1 (С) 

 

     Документи 

Класифікатор 

Громадянство 

STATES 

STATE 

60 (С) 

назва країни 

Класифікатор 

Вид документа 

DOCNAME 

DOCNAME 

25 (С) 

дипломатичний, службовий, посвідчення особи моряка тощо 

 

Серія, номер документа 

DOR2 

PASPNOM 

25 (С) 

 

     Системна інформація 

 

Дата, час уведення інформації до бази даних 

DOR2 

DATEREGIN 

8+4 (ДЧ) 

 

 

Дата, час видалення інформації з бази даних 

DOR2 

DATEREGOUT 

8+4 (ДЧ) 

 

10 

Класифікатор 

Код ознаки інформації 

DORINDEX 

DORINDEXCODE 

6(С) 

ПТР
(перевищення іноземцем або особою без громадянства терміну реєстрації паспортного документа) 

11 

 

Системна мітка про введення інформації до бази даних 

DOR4 

WHOINOUT 

64 (С) 

назва автоматичного процесу 

     Інформація про дії особового складу щодо осіб, виявлених за базою даних під час прикордонного
     контролю 

12 

 

Дата і час перетинання державного кордону 

DOR33 

DATEEXECUTION 

8+4 (ДЧ) 

 

13 

Класифікатор 

Код назви пункту пропуску
(пункту контролю) 

PPIP 

CODEUSEL 

3 (Ч) 

 

14 

Класифікатор 

Назва підрозділу органу Держприкордонслужби 

UNITS 

UNIT 

100 (С) 

 

15 

Класифікатор 

Ділянка державного кордону 

UCH 

UCH 

20 (С) 

 

16 

Список 

Напрямок перетинання 

DOR33 

NAPRID 

1 (С) 

І - в'їзд, О - виїзд 

17 

Класифікатор 

Дія відносно особи 

DOR33 

DIY 

1 (Ч) 

0 - непропуск,
1 - пропуск 

18 

 

Назва документа щодо непропуску або притягнення особи до відповідальності, його номер, дата складання та прізвище, ім'я та по батькові посадової або службової особи, що його склала 

DOR33 

INFACTION 

255 (С) 

Запис здійснюється українською мовою великими літерами та цифрами 

 

Заступник директора Департаменту
охорони державного кордону -
начальник управління
зв'язку та інформатизації
генерал-майор
 

 
 
 
 
С. О. Фесенко
 

Опрос