Идет загрузка документа (30 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Правил выписывания и выдачи рецептов на ветеринарные препараты

Государственный комитет ветеринарной медицины Украины
Приказ, Правила от 03.06.2008 № 97
действует с 30.06.2008

Про затвердження Правил виписування та видачі рецептів на ветеринарні препарати

Наказ Державного комітету ветеринарної медицини України
від 3 червня 2008 року N 97

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
19 червня 2008 р. за N 544/15235

Відповідно до статті 70 Закону України "Про ветеринарну медицину" НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Правила виписування та видачі рецептів на ветеринарні препарати, що додаються.

2. Управлінню організації ветеринарної справи Державного комітету ветеринарної медицини України (Маковський М. І.) подати наказ на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Контроль за виконанням наказу покласти на першого заступника Голови Державного комітету ветеринарної медицини України Горжеєва В. М.

 

Голова Державного комітету
ветеринарної медицини
 

 
Г. Б. Іванов
 

ПОГОДЖЕНО: 

  

Голова Державного комітету
України з питань регуляторної
політики та підприємництва
 

 
 
К. О. Ващенко
 

Міністр аграрної
політики України
 

 
Ю. Ф. Мельник
 

 

ПРАВИЛА
виписування та видачі рецептів на ветеринарні препарати

1. Ці Правила розроблено відповідно до Закону України "Про ветеринарну медицину", якими встановлюються вимоги до форми та оформлення рецептів на ветеринарні препарати.

2. У Правилах терміни вживаються у тому значенні, що й у Законі України "Про ветеринарну медицину".

3. Забороняється роздрібна торгівля без рецепта таких ветеринарних препаратів:

1) ветеринарних лікарських засобів, використання та обіг яких обмежуються відповідно до міжнародних договорів, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України;

2) ветеринарних лікарських засобів, застосування яких потребує вжиття спеціальних застережних заходів або які мають застосовуватися тільки під контролем державного або ліцензованого лікаря ветеринарної медицини для уникнення небажаного ризику, що може загрожувати тваринам, особам, які вводять препарат тварині, споживачам продуктів тваринного походження, отриманих від тварин, що лікувалися відповідним ветеринарним лікарським засобом, або навколишньому середовищу;

3) ветеринарних лікарських засобів, призначених для лікування, яке вимагає попереднього діагнозу, або застосування яких може спричинити процеси, що перешкоджатимуть подальшим діагностичним або терапевтичним заходам;

4) ветеринарних імунобіологічних засобів, призначених для профілактики або лікування інфекційних хвороб, зазначених у додатку 1 до цих Правил.

4. Рецепт - письмове звернення лікаря, фельдшера ветеринарної медицини до фармацевта (ветеринарної аптеки) щодо виготовлення та/або відпуску необхідного ветеринарного лікарського засобу в зазначеній формі та кількості.

5. Забороняється виписувати рецепти на ветеринарні лікарські засоби, що не дозволені до застосування у ветеринарній медицині України.

6. Виписувати рецепти мають право лікарі та фельдшери ветеринарної медицини лікувально-профілактичних закладів ветеринарної медицини різної форми власності, у т. ч. державних установ ветеринарної медицини, науково-дослідних інститутів, навчальних закладів ветеринарної медицини, які здійснюють діяльність з ветеринарної практики на підставі ліцензії, виданої в установленому порядку.

7. Державні установи ветеринарної медицини, науково-дослідні інститути та навчальні заклади ветеринарної медицини можуть отримувати ветеринарні імунобіологічні засоби, реалізація та використання яких потребують рецепта з ветеринарних аптек за листком-замовленням (додаток 5).

8. Рецепт виписують після огляду хворої тварини та з обов'язковим записом про призначення ветеринарних лікарських засобів у відповідних документах (ветеринарна картка амбулаторного чи стаціонарного хворого).

Рецепти на ветеринарні лікарські засоби (препарати) виписують для тварини на курс її лікування або для профілактики хвороб.

9. Рецепти виписуються чітко і розбірливо чорнилом або кульковою ручкою з обов'язковим заповненням належної інформації та необхідних реквізитів у бланку. Виправлення в рецепті не дозволяються.

10. Рецепт пишуть на бланку розміром 105 Х 150 мм спеціальної форми латинською мовою, крім заголовка, сигнатури і підпису лікаря, фельдшера, що пишуться державною мовою або мовою міжнародного спілкування відповідно до Закону Української РСР "Про мови в Українській РСР" (далі - державною мовою або мовою міжнародного спілкування).

11. На рецептурному бланку дозволяється виписувати тільки одне найменування ветеринарного лікарського засобу, що належить до списку отруйних, сильнодіючих, снодійних; в інших випадках - не більше трьох найменувань. У такому разі їх відділяють один від одного знаком # і кожний наступний рецепт починають словом Recipe (Rp.:), а закінчують сигнатурою (S.:). Незалежно від кількості рецептів на бланку рецепт має один заголовок і лікар підписує його один раз.

12. Якщо припис другого рецепта не вміщується на одному боці бланка, його продовжують на звороті, а внизу на лицьовому боці пишуть: - Verte! (переверни).

13. Склад ветеринарного лікарського засобу, визначення лікарської форми, звернення до фармацевтичного працівника про виготовлення та видачу лікарських засобів пишуться латинською мовою. Використання при цьому скорочень дозволяється лише відповідно до прийнятих у фармацевтичній практиці (додаток 4).

14. Назви отруйних ветеринарних лікарських засобів пишуться на початку рецепта, далі - усі інші ліки.

15. Спосіб застосування ліків пишеться державною мовою або мовою міжнародного спілкування із зазначенням дози, частоти, часу введення (до чи після годівлі) та їх тривалості. Забороняється обмежуватись загальними вказівками типу "Зовнішнє", "Відомо" тощо.

16. При необхідності негайного відпуску ліків у верхній частині рецепта проставляється позначка "Cito" (швидко), "Statim" (негайно) або "Antidotum" (протиотрута).

17. При виписуванні рецепта кількість рідких лікарських засобів указується в мілілітрах, краплях, усі інші - у грамах, а в окремих випадках - в одиницях дії (ОД).

18. У разі потреби дозволяється виписувати в рецепті ветеринарні лікарські засоби в кількостях, що необхідні для продовження або повторення курсу лікування, за винятком ветеринарних лікарських засобів, для яких установлені норми відпуску. На рецепті при цьому робиться відповідний запис лікаря, який додатково завіряється його підписом і особистою печаткою.

19. Рецепти на ветеринарні препарати з групи антидепресантів, нейролептиків, анаболічних стероїдів та транквілізаторів у чистому вигляді або в суміші з іншими ветеринарними лікарськими речовинами виписуються на рецептурних бланках (додаток 2), підписуються особою, яка виписала рецепт, та завіряються печаткою закладу ветеринарної медицини "Для рецептів".

20. Отруйні, сильнодіючі та снодійні ветеринарні лікарські засоби в чистому вигляді або в суміші з індиферентними речовинами виписуються на спеціальних рецептурних бланках розміром 75 х 120 мм (додаток 3); рецепт додатково підписується керівником закладу ветеринарної медицини або його заступником і завіряється печаткою цього закладу.

21. Фельдшери ветеринарної медицини, які за посадою є завідувачі клінік і дільниць ветеринарної медицини, мають право виписувати рецепти хворим тваринам, за винятком отруйних (крім таких, що випускаються промисловістю в терапевтичних дозах), зазначивши свою посаду і завіривши рецепт своїм підписом та печаткою закладу ветеринарної медицини.

22. Рецепт, який виписано з порушенням вимог даних Правил або містить несумісні лікарські засоби, вважається недійсним і ліки за ним відпуску не підлягають. Такий рецепт погашається штампом "Рецепт недійсний".

23. Забороняється завіряти печаткою закладу ветеринарної медицини не заповнені та не підписані працівником ветеринарної медицини рецептурні бланки.

24. Особи, які виписали рецепт, на вимогу власника або утримувача тварини зобов'язані надати його копію.

25. Заклади ветеринарної медицини та ветеринарні аптеки повинні зберігати копії рецептів протягом трьох років.

 

Начальник управління організації
ветеринарної справи
 

 
М. І. Маковський
 

 

ПЕРЕЛІК
особливо небезпечних хвороб тварин, для профілактики яких застосовують ветеринарні імунобіологічні засоби за рецептами

Віспа птиці;

Вірусна діарея великої рогатої худоби;

Емфізематозний карбункул;

Інфекційна агалактія овець та кіз;

Епідидиміт овець;

Лептоспіроз;

Сальмонельоз;

Сибірка;

Сказ;

Класична чума свиней;

Чума (високопатогенний грип) птиці;

Інфекційний ларинготрахеїт птиці;

Хвороба Марека;

Хвороба Ньюкасла;

Хвороба Тешена;

Хвороба Ауєскі.

 

Форма рецептурного бланка для виписування тваринам
ветеринарних лікарських засобів загального призначення

Назва закладу ветеринарної медицини (штамп закладу) 

Код закладу за ЗКУД ___________________
______________________________________
Код закладу за ЗКПО ____________________
______________________________________
Серія та номер ліцензії ___________________
_______________________________________ 

РЕЦЕПТ

Дата: ____________________________________________________________________
Вид, кличка, інв. N (за наявності): ____________________________________________
Власник тварини: _________________________________________________________
_________________________________________________________________________
Прізвище, ініціали лікаря (фельдшера):_________________________________________

Rp.:

Підпис і особиста печатка лікаря (розбірливо) ____________________________ М. П.
_________________________________________________________________________
Рецепт дійсний протягом 10 днів, двох місяців (непотрібне закреслити)

ПАМ'ЯТКА ЛІКАРЮ

(друкується на зворотному боці рецептурного бланка)

Код лікувального закладу друкується або ставиться штамп.

Рецепт виписується латинською мовою, розбірливо, чітко, чорнилом або кульковою ручкою, виправлення забороняються.

На одному рецептурному бланку виписується: один лікарський препарат, що містить отруйні, снодійні або сильнодіючі речовини, в інших випадках 1 - 3 лікарські препарати. 

Дозволяються тільки прийняті правилами скорочення позначень.

Тверді і сипучі речовини виписуються в грамах (0,01; 0,1); рідкі - у мілілітрах, грамах, краплях, в окремих випадках - в одиницях дії (ОД).

Спосіб застосування пишеться державною мовою.

Забороняється обмежуватись загальними вказівками: "Зовнішнє", "Внутрішнє", "Відомо" тощо.

______________________________________________________________________________________________________ 
 

 

 Штамп аптеки

N лікарської форми
індивідуального виготовлення ______________________________________________________________________________________________________ 

Прийняв ____________  

Виготовив _________________ 

Перевірив ____________  

Відпустив _________________ 

 

Форма спеціального рецептурного бланка
для виписування тваринам отруйних,
сильнодіючих та снодійних ветеринарних лікарських засобів

Назва закладу ветеринарної медицини (штамп закладу) 

Код закладу за ЗКУД ______________________
_________________________________________
Код закладу за ЗКПО _______________________
__________________________________________
Серія та номер ліцензії ______________________
__________________________________________ 

РЕЦЕПТ
на право одержання отруйних, сильнодіючих та снодійних лікарських засобів для тварин

___ ____________ 20__ р.

Вид, кличка, інв. N (за наявності), вік тварини: _______________________________
Власник тварини та його адреса: ___________________________________________
________________________________________________________________________
Номер ветеринарної картки тварини: ________________________________________
Прізвище, ініціали лікаря: ___________________________________________________

Rp.:

__________________________________________________________________________

Підпис і особиста печатка
лікаря (розбірливо) 

_________________ 

Печатка лікувального закладу 

Рецепт залишається в аптеці

 

Рецептурні скорочення

Скорочення латинською мовою 

Повне написання 

Переклад 

aa 

ana 

по, порівну 

ac., acid. 

acidum 

кислота 

amp. 

ampulla 

ампула 

aq 

aqua 

вода 

aq. destill. 

aqua destillata 

дистильована вода 

aq. pur. 

aqua purificata 

очищена вода 

but 

butyrum 

масло (тверде) 

comp., cps., cp. 

compositus (a, um) 

складний 

D. 

Da; Detur; Dentur 

Видай. Нехай буде видано. Нехай будуть видані 

dec. 

decoctum 

вивар 

D.S. 

Da Signa; Detur Signetur 

Видай. Познач. Нехай буде видано, позначено. Видати, позначити 

D.t.d. 

Da (Dentur) tales doses 

Видай (Видати) в таких дозах 

dil. 

dilutus 

розведений 

div. in.p. aeq. 

divide in partes aequales 

розділити на рівні частини 

emuls. 

emulsum 

емульсія 

extr. 

extractum 

екстракт, витяжка 

f. 

fiat (fiant) 

нехай утвориться
(утворяться) 

fol. 

folium 

лист 

gut., gtts. 

gutta, guttae 

крапля, краплі 

inf. 

infusum 

настій 

in amp. 

in ampullis 

в ампулах 

in caps. 

in capsulis 

в капсулах 

in tab. 

in tabulettis 

в таблетках 

lin., linim. 

linimentum 

рідка мазь (лінімент) 

liq. 

liquor 

рідина 

M. pil. 

massa pilularum 

пілюльна маса 

M. 

Misce; Misceatur 

Змішай. Нехай буде змішано. Змішати 

muc. 

mucilago 

слиз 

N. 

numero 

числом 

ol. 

oleum 

олія 

pil. 

pilula 

пілюля 

P.aeq. 

partes aequales 

рівні частини 

past. 

pasta 

паста 

ppt.,praec 

praecipitatus 

осаджений 

pulv. 

pulvis 

порошок 

q.s. 

quantum satis 

скільки буде потрібно, скільки необхідно 

r., rad. 

radix 

Корінь 

Rp. 

Recipe 

Візьми 

Rep. 

Repete; Repetatur 

Повтори. Нехай буде повторено 

rhiz. 

rhizoma 

кореневище 

S. 

Signa; Signetur 

Познач. Нехай буде позначено 

sem. 

semen 

насіння 

simpl. 

simplex 

простий 

sir. 

sirupus 

сироп 

sol. 

solutio 

розчин 

supp. 

suppositorium 

свічка, супозиторія 

tab. 

tabuletta 

таблетка 

t-ra., tinct., tct. 

tinctura 

настойка 

ung. 

unguentum 

мазь 

vitr. 

vitrum 

склянка 

 

Форма листа-замовлення для отримання
ветеринарних імунобіологічних засобів,
реалізація та використання яких потребує рецепта

Назва закладу ветеринарної медицини (штамп закладу) 

Код закладу за ЗКУД _____________________
________________________________________
Код закладу за ЗКПО _____________________
________________________________________
Серія та номер ліцензії _____________________
_________________________________________ 

ЛИСТ-ЗАМОВЛЕННЯ
на право одержання ветеринарних імунобіологічних засобів

Назва вакцини 

Кількість доз 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

Підпис і особиста печатка
лікаря (розбірливо) 

____________ 

Печатка лікувального закладу 

____________

Опрос