Идет загрузка документа (16 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Порядка исчисления и учета прибыли (убытка) от инвестирования активов негосударственного пенсионного фонда

Государственная комиссия по регулированию рынков финансовых услуг, Государственная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку
Распоряжение, Порядок, Решение от 02.04.2008 № 322, 424
Утратил силу

Про затвердження Порядку обчислення та обліку прибутку (збитку) від інвестування активів недержавного пенсійного фонду

Розпорядження Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України
від 2 квітня 2008 року N 424

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
18 червня 2008 р. за N 540/15231

Розпорядження втратило чинність
(згідно з розпорядженням Національної комісії, що здійснює державне
регулювання у сфері ринків фінансових послуг,
 від 19 лютого 2013 року N 554)

Відповідно до вимог частини сьомої статті 51 Закону України "Про недержавне пенсійне забезпечення" Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг України ПОСТАНОВИЛА:

1. Затвердити Порядок обчислення та обліку прибутку (збитку) від інвестування активів недержавного пенсійного фонду (додається).

2. Департаменту державного регулювання та розвитку ринків фінансових послуг разом з Юридичним департаментом забезпечити подання цього розпорядження до Міністерства юстиції України для державної реєстрації.

3. Управлінню організаційно-аналітичного забезпечення роботи керівника забезпечити опублікування цього розпорядження в засобах масової інформації після його державної реєстрації.

4. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника Голови відповідно до розподілу обов'язків.

 

Голова Комісії 

В. Альошин 

ПОГОДЖЕНО: 

  

Голова Державного комітету
України з питань регуляторної
політики та підприємництва
 

 
 
К. Ващенко
 

 

 

Про затвердження Порядку обчислення та обліку прибутку (збитку) від інвестування активів недержавного пенсійного фонду

Рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку
від 2 квітня 2008 року N 322

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
18 червня 2008 р. за N 540/15231

Рішення втратило чинність
(згідно з рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
від 19 лютого 2013 року N 200)

Відповідно до Закону України "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні", частини сьомої статті 51 Закону України "Про недержавне пенсійне забезпечення" Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Порядок обчислення та обліку прибутку (збитку) від інвестування активів недержавного пенсійного фонду (додається).

2. Керівнику апарату Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку Ю. Назаренку забезпечити інформування Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України щодо цього рішення.

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на члена Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку С. Бірюка.

 

Голова Комісії 

А. Балюк 

 

 

Порядок обчислення та обліку прибутку (збитку) від інвестування активів недержавного пенсійного фонду

Цей порядок розроблено відповідно до статті 51 Закону України "Про недержавне пенсійне забезпечення", пункту 1 частини першої статті 28 Закону України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг".

I. Загальні положення

1. Цей Порядок визначає особливості обчислення та обліку адміністратором недержавного пенсійного фонду прибутку (збитку) від інвестування активів недержавного пенсійного фонду (відкритого, корпоративного, професійного) /далі - пенсійний фонд/ відповідно до Закону України "Про недержавне пенсійне забезпечення" (далі - Закон).

2. Цей порядок застосовується адміністраторами пенсійних фондів та особами, що здійснюють управління активами пенсійних фондів, відповідно до законодавства, договору про адміністрування пенсійного фонду та договору про управління активами пенсійного фонду, при обчисленні прибутку (збитку) від інвестування активів недержавного пенсійного фонду на основі бухгалтерського обліку пенсійного фонду та його розподілі в системі персоніфікованого обліку пенсійного фонду.

3. У цьому Порядку наведені нижче поняття вживаються в такому значенні:

витрати пенсійного фонду - зменшення економічних вигід у вигляді скорочення суми пенсійних активів фонду без відповідного скорочення суми його зобов'язань або збільшення суми зобов'язань фонду без відповідного збільшення суми його пенсійних активів;

господарська операція - дія або подія, яка викликає зміни в структурі активів та зобов'язань пенсійного фонду, чистій вартості активів пенсійного фонду;

пасивні доходи пенсійного фонду - доходи, отримані на активи пенсійного фонду як проценти, дивіденди, роялті, а також орендні (лізингові) платежі за договорами оперативної оренди (фінансового лізингу) тощо;

переоцінка активів пенсійного фонду - визначення вартості (оцінка) активів пенсійного фонду на певну дату, що здійснюється за методикою, визначеною Положенням про порядок визначення чистої вартості активів недержавного пенсійного фонду (відкритого, корпоративного, професійного), затвердженим рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 11.08.2004 N 339, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 25.01.2005 за N 96/10376, з урахуванням положень (стандартів) бухгалтерського обліку;

прибуток (збиток) від інвестування активів пенсійного фонду - різниця між сумою доходів від управління пенсійними активами та інших доходів (втрат) пенсійного фонду та витратами, пов'язаними зі здійсненням недержавного пенсійного забезпечення.

4. Інші терміни, що вживаються в цьому Порядку, використовуються в значеннях, визначених Законом.

II. Обчислення прибутку (збитку) пенсійного фонду

1. Дохід (втрати) від управління активами пенсійного фонду складається з:

прибутку (збитку) від здійснення операцій з активами пенсійного фонду;

пасивних доходів, отриманих на активи пенсійного фонду.

2. До операцій з активами пенсійного фонду належать такі господарські операції:

придбання/відчуження активів;

переоцінка активів пенсійного фонду;

отримання доходів (втрат) від курсових різниць;

вибуття активів, які перестають відповідати такому стану, за якого вони визнаються активами;

інші господарські операції, що впливають на чисту вартість пенсійних активів.

3. Прибуток (збиток) від здійснення операцій з активами пенсійного фонду складається:

1) при відчуженні активів - з різниці між доходом, отриманим від продажу (відчуження іншим способом) відповідного активу пенсійного фонду, та вартістю, за якою такий актив обліковується на дату проведення останньої оцінки такого активу;

2) при проведенні переоцінки активів - з доходу від збільшення вартості або втрат від зменшення вартості активів пенсійних фондів;

3) з доходів (втрат) від курсових різниць, що визначаються відповідно до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 21 "Вплив змін валютних курсів", затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 10.08.2000 N 193, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 17.08.2000 за N 515/4736;

4) з втрат від вибуття активів, які перестають відповідати такому стану, за якого вони визнаються активами.

4. Пасивні доходи пенсійного фонду визначаються відповідно до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 15 "Дохід", затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 29.11.99 N 290, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 14.12.99 за N 860/4153, та Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 14 "Оренда", затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 28.07.2000 N 181, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 10.08.2000 за N 487/4708.

5. Інші доходи (втрати) пенсійного фонду складаються з доходу, отриманого пенсійним фондом унаслідок сплати на його користь штрафних санкцій, а також інших доходів (втрат) пенсійного фонду, дозволених законодавством.

6. Інші доходи (втрати) пенсійного фонду визнаються та обліковуються відповідно до положень (стандартів) бухгалтерського обліку.

7. До витрат пенсійного фонду, пов'язаних із здійсненням недержавного пенсійного забезпечення, оплата яких здійснюється за рахунок пенсійних активів, належать:

1) оплата послуг адміністратора, уключаючи оплату рекламних та агентських послуг, пов'язаних з функціонуванням пенсійного фонду, та витрат на оприлюднення інформації про його діяльність, передбаченої Законом;

2) сплата винагороди за надання послуг з управління активами пенсійного фонду;

3) оплата послуг зберігача;

4) оплата послуг з проведення планових аудиторських перевірок пенсійного фонду;

5) оплата послуг торговців цінними паперами, витрат на ведення обліку та перереєстрацію прав власності на активи пенсійного фонду;

6) оплата нотаріальних послуг;

7) оплата послуг з оцінки об'єктів інвестицій у порядку, передбаченому законодавством;

8) оплата послуг, пов'язаних з використанням (експлуатацією) нерухомого майна;

9) плата за підтвердження організатором торгівлі звіту про виконані договори, що були укладені за цінними паперами українських емітентів, які входять до складу активів недержавного пенсійного фонду, що подається відповідно до Положення про подання адміністратором недержавного пенсійного фонду звітності з недержавного пенсійного забезпечення, затвердженого розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 22.06.2004 N 1100, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 19.07.2004 за N 898/9497.

8. Весь без винятку прибуток (збиток) від інвестування активів пенсійного фонду, обчислений відповідно до вимог цього Порядку, підлягає розподілу між учасниками пенсійного фонду в системі персоніфікованого обліку пенсійного фонду пропорційно сумам, відображеним на їхніх індивідуальних пенсійних рахунках, на дату здійснення розподілу.

III. Облік прибутку (збитку) від інвестування активів пенсійного фонду. Контроль за дотриманням вимог цього Порядку

1. Облік прибутку (збитку) від інвестування активів пенсійного фонду здійснюється адміністратором пенсійного фонду відповідно до встановленої облікової політики пенсійного фонду. При веденні обліку прибутку (збитку) від інвестування активів пенсійного фонду адміністратор пенсійного фонду може використовувати методичні рекомендації Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України з бухгалтерського обліку основних операцій недержавних пенсійних фондів.

2. Обчислення прибутку (збитку) від інвестування активів пенсійного фонду та його розподіл між учасниками фонду здійснюються адміністратором з періодичністю, установленою обліковою політикою пенсійного фонду, але не рідше одного разу на місяць.

3. Облік належних учасникам фонду часток прибутку (збитку) від інвестування активів пенсійного фонду здійснюється адміністратором пенсійного фонду на індивідуальних пенсійних рахунках відповідно до Положення про провадження діяльності з адміністрування недержавного пенсійного фонду, затвердженого розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 20.07.2004 N 1660, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 06.08.2004 за N 990/9589.

4. Контроль за дотриманням вимог цього Порядку здійснюється Державною комісією з регулювання ринків фінансових послуг України та Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку відповідно до законодавства.

 

Член Комісії - директор департаменту
державного регулювання та розвитку
ринків фінансових послуг
 

 
 
І. Приянчук
 

Голова Державної комісії з цінних
паперів та фондового ринку
 

 
А. Балюк
 

Опрос