Идет загрузка документа (275 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Инструкции о порядке выплаты денежного обеспечения военнослужащим Государственной пограничной службы Украины

Администрация Государственной пограничной службы
Приказ, Инструкция от 20.05.2008 № 425
Утратил силу

Про затвердження Інструкції про порядок виплати грошового забезпечення військовослужбовцям Державної прикордонної служби України

Наказ Адміністрації Державної прикордонної служби України
від 20 травня 2008 року N 425

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
18 червня 2008 р. за N 537/15228

Із змінами і доповненнями, внесеними
наказами Адміністрації Державної прикордонної служби України
від 24 квітня 2012 року N 277
,
 від 8 листопада 2012 року N 909
,
 
наказами Міністерства внутрішніх справ України
 від 13 липня 2015 року N 844
,
від 17 березня 2017 року N 244

Наказ втратив чинність
(згідно з наказом Міністерства внутрішніх справ України
 від 25 червня 2018 року N 558,
який застосовується з
1 березня 2018 року)

Відповідно до Закону України "Про Державну прикордонну службу України", постанови Кабінету Міністрів України від 7 листопада 2007 року N 1294 "Про упорядкування структури та умов грошового забезпечення військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу" та з метою визначення порядку й умов виплати грошового забезпечення військовослужбовцям Державної прикордонної служби України наказую:

1. Затвердити та ввести в дію з 1 січня 2008 року Інструкцію про порядок виплати грошового забезпечення військовослужбовцям Державної прикордонної служби України (додається).

2. Начальнику фінансово-економічного управління Адміністрації Державної прикордонної служби України забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Накази, наведені в Переліку (додаток до наказу) визнати такими, що втратили чинність.

4. Наказ розіслати до кожного органу Державної прикордонної служби України.

 

Голова Державної
прикордонної служби України
генерал-полковник
 

 
 
М. М. Литвин
 

ПОГОДЖЕНО: 

  

Заступник Міністра праці та
соціальної політики України  

 
В. М. Онищук
 

 

Інструкція
про порядок виплати грошового забезпечення військовослужбовцям Державної прикордонної служби України

I. Загальні положення

1.1. Ця Інструкція визначає порядок, умови та розміри виплати грошового забезпечення військовослужбовцям, які займають посади в спеціально уповноваженому центральному органі виконавчої влади у справах охорони державного кордону (Адміністрації Державної прикордонної служби України), територіальних органах спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади у справах охорони державного кордону (регіональних управліннях Державної прикордонної служби України), Морській охороні, яка складається із загонів морської охорони, органах охорони державного кордону (прикордонних загонах, окремих контрольно-пропускних пунктах, авіаційних частинах), розвідувальному органі спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади у справах охорони державного кордону, навчальних закладах, науково-дослідних установах, підрозділах спеціального призначення та органах забезпечення Державної прикордонної служби України (далі - органи Держприкордонслужби).

Цю Інструкцію розроблено відповідно до Законів України "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей", "Про оперативно-розшукову діяльність", "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб", "Про розвідувальні органи України", "Про контррозвідувальну діяльність", "Про Державну прикордонну службу України", постанов Кабінету Міністрів України від 17.07.92 N 393 "Про порядок обчислення вислуги років, призначення та виплати пенсій і грошової допомоги особам офіцерського складу, прапорщикам, мічманам, військовослужбовцям надстрокової служби та військової служби за контрактом, особам начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ та членам їхніх сімей", від 07.11.2007 N 1294 "Про упорядкування структури та умов грошового забезпечення військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу та деяких інших осіб".

(абзац другий пункту 1.1 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства внутрішніх справ України від 13.07.2015 р. N 844)

1.2. У цій Інструкції наведені нижче терміни вживаються в такому значенні:

грошове забезпечення - це гарантоване державою грошове забезпечення в обсязі, що відповідає умовам проходження військової служби, стимулює закріплення кваліфікованих військових кадрів. Грошове забезпечення визначається залежно від посади, військового звання, тривалості, інтенсивності та умов військової служби, кваліфікації, наукового ступеня і вченого звання військовослужбовця.

До складу грошового забезпечення входять:

посадовий оклад, оклад за військовим званням;

щомісячні додаткові види грошового забезпечення (підвищення посадового окладу, надбавки, доплати, винагороди, які мають постійний характер, премія);

одноразові додаткові види грошового забезпечення;

місячне грошове забезпечення - це грошове забезпечення, на отримання якого у відповідному місяці має право військовослужбовець згідно із чинним законодавством.

До складу місячного грошового забезпечення входять:

посадовий оклад, оклад за військовим званням;

щомісячні додаткові види грошового забезпечення (підвищення посадового окладу, надбавки, доплати та премія);

штатна посада - посада, визначена у штаті органу Держприкордонслужби, статус якої визначається встановленим за нею найвищим військовим званням і посадовим окладом.

1.3. Грошове забезпечення військовослужбовцям виплачується в органах Держприкордонслужби за місцем служби. Не за місцем служби грошове забезпечення виплачується військовослужбовцям:

а) тимчасово прикомандированим на тривалі терміни до інших органів Держприкордонслужби - в органах Держприкордонслужби за місцем прикомандирування, якщо прикомандирування дозволено Головою Державної прикордонної служби України або його першим заступником;

б) які протягом тривалого часу перебувають на лікуванні в лікувальних закладах поза місцем дислокації органу Держприкордонслужби - у цих лікувальних закладах з дозволу начальника фінансово-економічного управління Адміністрації Державної прикордонної служби України;

в) направленим на термін понад три місяці в навчальні заклади Державної прикордонної служби України для навчання, на курси, на навчальні збори і залікові сесії для підготовки та захисту дипломних проектів - за місцем навчання;

г) направленим на термін понад три місяці для навчання у військові навчальні заклади Міністерства оборони України та навчальні заклади інших органів виконавчої влади.

1.4. За службу понад установлений службовий час, у дні відпочинку, святкові, вихідні та неробочі дні грошове забезпечення військовослужбовцям додатково не виплачується.

1.5. Розмір грошового забезпечення, що належить військовослужбовцю не за повний місяць, а за декілька днів, визначається, виходячи з кількості календарних днів у цьому місяці.

1.6. Грошове забезпечення, виплачене в розмірах, установлених Кабінетом Міністрів України, які діяли в момент виплати, поверненню не підлягає, якщо право на нього повністю або частково військовослужбовцем надалі втрачене, окрім випадків, передбачених підпунктом 3.24.1 цієї Інструкції.

1.7. Грошове забезпечення, що належить військовослужбовцю і своєчасно не виплачене йому або виплачене в меншому, ніж належало, розмірі, виплачується за весь період, протягом якого військовослужбовець мав право на нього.

1.8. Військовослужбовцям, відрядженим до органів державної влади, органів місцевого самоврядування, на підприємства, в установи, організації, у навчальні заклади (далі - державні органи) із залишенням на військовій службі, органи Держприкордонслужби виплачують належне їм грошове забезпечення до дня відрядження включно з урахуванням часу, необхідного для проїзду до нового місця служби.

Військовослужбовцям, які прибули з державних органів та зараховані в розпорядження відповідних начальників (командирів) органів Держприкордонслужби, з дня зарахування у розпорядження, але не раніше дня, до якого вони отримали грошове забезпечення або заробітну плату за останнім місцем роботи, і до призначення на посади, зарахування на навчання у військові навчальні заклади або звільнення з військової служби грошове забезпечення виплачується за штатними посадами, які вони займали в органі Держприкордонслужби до дня відрядження.

1.9. Індексація грошового забезпечення військовослужбовцям здійснюється в порядку та розмірах, установлених законодавством.

1.10. За військовослужбовцями, зарахованими у розпорядження відповідних начальників (командирів) органів Держприкордонслужби, за період перебування у розпорядженні зберігається право на отримання грошового забезпечення за останньою штатною посадою, яку вони займали, з урахуванням підпункту 4.3.1 цієї Інструкції.

1.11. Роз'яснення підпорядкованим органам Держприкордонслужби з питань грошового забезпечення військовослужбовців надаються начальником фінансово-економічного управління Адміністрації Держприкордонслужби та іншими посадовими особами.

II. Оклади грошового забезпечення

2.1. Оклади за військовими званнями

2.1.1. Особам офіцерського складу, особам рядового, сержантського і старшинського складу, які проходять військову службу за контрактом, виплачуються оклади за військовими званнями в розмірах, установлених додатком 24 до постанови Кабінету Міністрів України від 07.11.2007 N 1294 "Про упорядкування структури та умов грошового забезпечення військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу та деяких інших осіб".

(підпункт 2.1.1 пункту 2.1 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства внутрішніх справ України від 13.07.2015 р. N 844)

2.1.2. Особам офіцерського складу, особам рядового, сержантського і старшинського складу, які проходять військову службу за контрактом, оклади за військовими званнями виплачуються з дня підписання наказу про присвоєння звань.

2.1.3. Особам офіцерського складу, прийнятим на військову службу із запасу, оклади за військовими званнями виплачуються з дня зарахування до списків особового складу органу Держприкордонслужби.

2.1.4. Військовослужбовцям, які в період проходження строкової військової служби прийняті на посади рядового, сержантського і старшинського складу, які проходять військову службу за контрактом, оклади за військовими званнями виплачуються з дня укладення контракту, але не раніше дня призначення на відповідні посади.

2.1.5. Військовозобов'язаним, які прийняті на військову службу як особи рядового, сержантського і старшинського складу, які проходять військову службу за контрактом, оклади за військовими званнями виплачуються з дня зарахування до списків особового складу органу Держприкордонслужби.

2.2. Посадові оклади осіб офіцерського складу

2.2.1. Посадові оклади особам офіцерського складу виплачуються залежно від займаних ними посад у розмірах, установлених додатками 3 та 5 до постанови Кабінету Міністрів України від 07.11.2007 N 1294 "Про упорядкування структури та умов грошового забезпечення військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу та деяких інших осіб".

(підпункт 2.2.1 пункту 2.2 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства внутрішніх справ України від 13.07.2015 р. N 844)

Особам офіцерського складу, які займають інші посади, посадові оклади виплачуються у розмірах, визначених у штаті органу Держприкордонслужби.

2.2.2. Офіцерам науково-педагогічного (педагогічного) складу Національної академії Державної прикордонної служби України імені Б. Хмельницького (далі - Національна академія) посадові оклади за займаними посадами встановлюються залежно від групи, до якої віднесена кафедра (навчальна дисципліна), і стажу педагогічної роботи.

Посадові оклади професорсько-викладацького складу, науково-педагогічного (педагогічного) складу Національної академії при стажі педагогічної роботи до 5 років вказані в штаті чисельником, 5 років і більше - знаменником.

До стажу педагогічної роботи науково-педагогічного (педагогічного) складу зараховується служба на посадах професорсько-викладацького складу, науково-педагогічного (педагогічного) складу вищих (середніх) військових навчальних закладів (у тому числі на посадах ад'юнктів і докторантів).

Періоди військової служби на командних або адміністративних посадах у вищих військових або середніх військових навчальних закладах до стажу педагогічної роботи науково-педагогічного (педагогічного) складу не зараховуються.

2.2.3. Особам офіцерського складу, прийнятим на військову службу за контрактом, з дня зарахування до списків особового складу органу Держприкордонслужби виплачується мінімальний посадовий оклад, передбачений за первинною типовою офіцерською посадою командира взводу (з урахуванням підпункту 4.3.1 цієї Інструкції).

2.2.4. У разі призначення осіб офіцерського складу на посади посадові оклади за цими посадами виплачуються з дня, з якого вони приступили до виконання обов'язків за посадою, але не раніше дня підписання наказу про призначення (з урахуванням підпункту 4.1.8 цієї Інструкції).

У цьому та інших пунктах цієї Інструкції мається на увазі, що призначення здійснюється наказами по особовому складу, що видаються посадовими особами, яким Головою Державної прикордонної служби України надано право призначення військовослужбовців на посади. Дата, коли військовослужбовець став до виконання обов'язків за посадою, визначається у наказі.

2.2.5. За військовослужбовцями з числа осіб, віднесених до першої або другої категорії, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, а з числа учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС - і осіб, віднесених до третьої категорії, призначених у зв'язку зі скороченням штатів або проведенням організаційних заходів на посади з меншими посадовими окладами, на новій посаді зберігаються посадові оклади за попередньою посадою відповідно до чинного законодавства України.

2.3. Посадові оклади осіб рядового, сержантського і старшинського складу, які проходять військову службу за контрактом

2.3.1. Посадові оклади особам рядового, сержантського і старшинського складу, які проходять військову службу за контрактом, виплачуються залежно від займаних ними посад і тарифних розрядів у розмірах, установлених додатком 6 до постанови Кабінету Міністрів України від 07.11.2007 N 1294 "Про упорядкування структури та умов грошового забезпечення військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу та деяких інших осіб".

(підпункт 2.3.1 пункту 2.3 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства внутрішніх справ України від 13.07.2015 р. N 844)

2.3.2. Особам рядового, сержантського і старшинського складу, які проходять військову службу за контрактом, призначеним на посади, що підлягають комплектуванню відповідною категорією військовослужбовців, розмір посадового окладу визначається залежно від тарифного розряду, передбаченого в штаті (у військових оркестрах та в ансамблі пісні і танцю - за посадою та присвоєною категорією). При цьому в штаті тарифний розряд для осіб рядового, сержантського і старшинського складу, які проходять військову службу за контрактом, для встановлення посадового окладу позначається дробом у чисельнику.

2.3.3. Особам рядового, сержантського і старшинського складу, які проходять військову службу за контрактом, до дня, з якого вони приступили до виконання обов'язків за посадами, виплачуються:

прийнятим з числа військовослужбовців строкової військової служби - посадовий оклад за I тарифним розрядом, установленим для осіб рядового, сержантського і старшинського складу, які проходять військову службу за контрактом, з дня укладення контракту, але не раніше дня призначення на відповідні посади;

прийнятим на військову службу за контрактом - посадовий оклад за I тарифним розрядом, установленим для осіб рядового, сержантського і старшинського складу, які проходять військову службу за контрактом, з дня зарахування до списків особового складу органу Держприкордонслужби.

2.3.4. У разі призначення осіб рядового, сержантського і старшинського складу, які проходять військову службу за контрактом, з одних посад на інші посадові оклади за новими посадами виплачуються з дня, з якого вони стали до виконання обов'язків за цими посадами, але не раніше дня видання наказу про призначення.

2.3.5. Особам сержантського і старшинського складу з числа прапорщиків (мічманів), які проходять військову службу за контрактом, призначеним на посади офіцерського складу, з того дня, з якого вони приступили до виконання обов'язків за посадою, але не раніше дня видання наказу про призначення, виплачуються посадові оклади, передбачені в штатах для осіб офіцерського складу за цими посадами.

Особам рядового, сержантського і старшинського складу, які проходять військову службу за контрактом, призначеним на посади рядового, сержантського і старшинського складу, з дня, з якого вони приступили до виконання обов'язків за посадою, але не раніше дня видання наказу про призначення, виплачуються посадові оклади, передбачені в штатах за цими посадами.

2.4. Посадові оклади військовослужбовців строкової військової служби

2.4.1. Посадові оклади військовослужбовцям строкової військової служби виплачуються залежно від займаних ними посад і тарифних розрядів у розмірах, установлених додатком 7 до постанови Кабінету Міністрів України від 07.11.2007 N 1294 "Про упорядкування структури та умов грошового забезпечення військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу та деяких інших осіб".

(підпункт 2.4.1 пункту 2.4 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства внутрішніх справ України від 13.07.2015 р. N 844)

Військовослужбовцям строкової військової служби посадові оклади виплачуються залежно від займаних посад і тарифних розрядів, передбачених у штатах.

2.4.2. Особам, призваним на строкову військову службу, з дня відправлення до органу Держприкордонслужби з районного (міського) військового комісаріату і до дня призначення на посади виплачуються посадові оклади за I тарифним розрядом.

2.4.3. У разі призначення військовослужбовців строкової військової служби з одних посад на інші посадові оклади за новими посадами виплачуються з дня підписання наказу про призначення.

2.5. Посадові оклади курсантів, слухачів, докторантів та ад'юнктів

2.5.1. Курсантам Національної академії з числа осіб, які не перебували на військовій службі перед зарахуванням на навчання, посадові оклади виплачуються залежно від освітньо-кваліфікаційного рівня та курсу навчання у розмірах, установлених додатком 8 до постанови Кабінету Міністрів України від 07.11.2007 N 1294 "Про упорядкування структури та умов грошового забезпечення військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу та деяких інших осіб".

(підпункт 2.5.1 пункту 2.5 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства внутрішніх справ України від 13.07.2015 р. N 844)

2.5.2. Курсантам з числа осіб, які перед зарахуванням на навчання перебували на строковій службі, посадові оклади виплачуються за останніми штатними посадами, які вони займали в органах Держприкордонслужби до зарахування на навчання, але не нижче посадових окладів, передбачених для курсантів з числа осіб, які не перебували перед зарахуванням на навчання на військовій службі.

2.5.3. Курсантам з числа осіб рядового, сержантського і старшинського складу, які проходять військову службу за контрактом, виплачуються посадові оклади за останніми штатними посадами та оклади за військовими званнями.

2.5.4. Курсантам із числа дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, посадові оклади виплачуються на підставі документів (копій документів), які підтверджують відсутність батьків або ухилення їх від утримання дітей.

2.5.5. Курсантам, які залишилися без батьків у період навчання у військовому навчальному закладі, посадові оклади встановлюються залежно від освітньо-кваліфікаційного рівня та курсу навчання після надходження (подання) до навчального закладу відповідних документів (копій документів) з 1 числа місяця, наступного за місяцем, у якому вони залишилися без батьків.

2.5.6. Посадові оклади, передбачені для курсантів з числа військовослужбовців строкової військової служби, та осіб, які не перебували на військовій службі перед зарахуванням на навчання, з 1 числа місяця, що настає за екзаменаційною сесією семестру, підвищуються:

особам, які мають за результатами чергової екзаменаційної сесії тільки відмінні оцінки, - на 50 відсотків;

особам, які мають за результатами чергової екзаменаційної сесії добрі та відмінні оцінки, - на 25 відсотків.

Диференційовані оцінки за заліки, стажування (практику), курсові роботи (проекти, завдання) під час визначення права курсантів на підвищення посадових окладів на 50 або 25 відсотків ураховуються нарівні з оцінками, отриманими на іспитах.

Курсантам, які з поважних причин повністю або частково не склали заліків та іспитів, підвищені на 50 чи 25 відсотків посадові оклади виплачуються до 1 числа місяця, що настає за місяцем, у якому їм установлені індивідуальні строки складання заліків та іспитів.

Курсантам, залишеним з поважних причин на повторне навчання на цьому самому курсі, посадові оклади на повторному році навчання до результатів чергової іспитової сесії виплачуються з урахуванням оцінок останньої іспитової сесії, яку вони склали.

Підвищені згідно з цим пунктом посадові оклади виплачуються на підставі наказів ректора Національної академії, що видаються за результатами чергової іспитової сесії.

2.5.7. Слухачам Національної академії, вищих навчальних закладів інших військових формувань, утворених відповідно до законодавства, які перед зарахуванням на навчання перебували на військовій службі, за період навчання виплачуються посадові оклади за останніми штатними посадами, які вони займали в органах Держприкордонслужби до зарахування на навчання, та оклади за військовими званнями.

2.5.8. Особам офіцерського складу, які перебувають на курсах підготовки, перепідготовки, підвищення кваліфікації, за період навчання виплачуються посадові оклади за штатними посадами, які вони займають в органах Держприкордонслужби.

2.5.9. Особам офіцерського складу, прийнятим (призваним) на військову службу із запасу з одночасним направленням на навчання у військові навчальні заклади, виплачуються мінімальні посадові оклади, передбачені за первинною типовою офіцерською посадою командира взводу, та оклади за військовими званнями.

2.5.10. Посадові оклади курсантам та слухачам виплачуються з початку навчального року.

За період з дня зарахування на навчання і до початку навчального року виплачуються:

а) курсантам з числа осіб рядового, сержантського і старшинського складу, які проходять військову службу за контрактом, які перед зарахуванням на навчання перебували на військовій службі, та слухачам з числа осіб офіцерського складу - посадові оклади за останніми штатними посадами, що вони займали в органах Держприкордонслужби, та оклади за військовими званнями;

б) курсантам з числа військовослужбовців строкової служби - посадові оклади за останніми штатними посадами, які вони займали в органах Держприкордонслужби;

в) курсантам, які не перебували на військовій службі перед зарахуванням на навчання, - посадові оклади за I тарифним розрядом, установлені для військовослужбовців строкової військової служби.

2.5.11. Військовослужбовцям, які навчаються у центрі підготовки та перепідготовки спеціалістів Національної академії та в навчальних центрах Державної прикордонної служби, за період навчання виплачуються посадові оклади за посадами, які вони займають в органах Держприкордонслужби.

2.5.12. Військовослужбовцям, які закінчили військові навчальні заклади, за період до дня, з якого вони приступили до виконання обов'язків за посадою (підпункт 2.2.4 цієї Інструкції), крім окладів за військовими званнями, виплачуються:

а) тим, які мали в період навчання офіцерське звання, - посадові оклади, які вони одержують на день закінчення військового навчального закладу;

б) тим, які не мали в період навчання офіцерських звань, - мінімальний посадовий оклад, передбачений за первинною офіцерською посадою командира взводу.

Слухачам, які в період навчання замість грошового забезпечення отримували стипендії, за період з дня, що настає за днем видання наказу про закінчення військового навчального закладу, і до дня, з якого вони приступили до виконання обов'язків за посадою, посадові оклади виплачуються за останніми штатними посадами, які вони займали в органах Держприкордонслужби до зарахування на навчання.

2.5.13. Особам офіцерського складу, зарахованим до докторантур і ад'юнктур військових навчальних закладів та науково-дослідних установ, крім окладів за військовими званнями, виплачуються посадові оклади за останніми штатними посадами, які вони займали до зарахування на навчання, але не вище:

а) зарахованим до докторантур військових навчальних закладів - посадового окладу начальника кафедри, у штат якої його призначено, або начальника кафедри, до якої його прикріплено згідно з наказом, в обох випадках зі стажем педагогічної роботи до 5 років;

б) зарахованим до докторантур науково-дослідних установ - посадового окладу начальника відділу (підрозділу), до якого його прикріплено згідно з наказом;

в) зарахованим до ад'юнктур військових навчальних закладів - посадового окладу заступника начальника кафедри, у штат якої його призначено, або начальника кафедри, до якої його прикріплено згідно з наказом, в обох випадках зі стажем педагогічної роботи до 5 років;

г) зарахованим до ад'юнктур науково-дослідних установ - посадового окладу старшого наукового співробітника відділу (підрозділу), до якого його прикріплено згідно з наказом.

2.5.14. Військовослужбовцям, відрахованим з військових навчальних закладів, докторантур чи ад'юнктур, з дня відрахування виплачуються:

а) військовослужбовцям, які перед зарахуванням до військових навчальних закладів займали посади в органах Держприкордонслужби (крім військовослужбовців строкової військової служби, відрахованих як такі, що не оволоділи програмою навчання через небажання навчатись або недисциплінованість), - посадові оклади за останніми штатними посадами, які вони займали в органах Держприкордонслужби до зарахування на навчання;

б) військовослужбовцям, які не мають офіцерських звань і не перебували перед зарахуванням до військового навчального закладу на військовій службі, а також військовослужбовцям строкової військової служби, відрахованим як такі, що не оволоділи програмою навчання через небажання навчатись або недисциплінованість, - посадові оклади за I тарифним розрядом, передбачені для військовослужбовців строкової військової служби;

в) особам офіцерського складу, відрахованим з докторантур чи ад'юнктур, - посадові оклади за останніми штатними посадами, які вони займали в органах Держприкордонслужби до зарахування на навчання, але не більше посадових окладів, які вони одержували в докторантурі чи ад'юнктурі.

2.5.15. Особам офіцерського складу, особам рядового, сержантського і старшинського складу, які проходять військову службу за контрактом, відрахованим з військових навчальних закладів, та особам офіцерського складу, відрахованим з докторантур чи ад'юнктур, виплачуються також оклади за військовими званнями.

III. Додаткові види грошового забезпечення

3.1. Надбавка за вислугу років

3.1.1. Військовослужбовцям (крім військовослужбовців строкової військової служби та курсантів військових навчальних закладів, а також вищих навчальних закладів) за вислугу років на військовій службі виплачується надбавка за вислугу років у відсотках до посадового окладу за основною чи тимчасово займаною посадою з урахуванням окладу за військовим званням у таких розмірах на місяць:

від 1 до 2 років  

- 5 %; 

від 2 до 5 років  

- 10 %; 

від 5 до 10 років  

- 20 %; 

від 10 до 15 років  

- 25 %; 

від 15 до 20 років  

- 30 %; 

від 20 до 25 років  

- 35 %; 

від 25 і більше років  

- 40 %. 

3.1.2. До вислуги років військовослужбовців для виплати їм відсоткової надбавки зараховуються в календарному обчисленні періоди:

а) кадрової військової служби на посадах осіб офіцерського складу, військової служби на посадах осіб офіцерського складу, осіб рядового, сержантського і старшинського складу, які проходять військову службу за контрактом, курсантів військових навчальних закладів, солдатів (матросів), сержантів та старшин строкової військової служби у Державній прикордонній службі України, Збройних Силах України, Державній спеціальній службі транспорту, військах Цивільної оборони України та інших утворених відповідно до законів України військових формуваннях та правоохоронних органах спеціального призначення, Об'єднаних збройних силах держав - учасниць Співдружності Незалежних Держав, органах внутрішніх справ та державної безпеки, військах та інших військових формуваннях СНД і колишнього СРСР, а також інші види служби і періоди роботи, які відповідно до законодавства колишнього СРСР зараховувалися до вислуги років;

б) служби на посадах рядового та начальницького складу органів внутрішніх справ України (органів внутрішніх справ СРСР, держав СНД), кримінально-виконавчої системи України, Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту від наслідків Чорнобильської катастрофи, Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України, на посадах рядового, молодшого та начальницького складу органів і підрозділів цивільного захисту, а також начальницького складу податкової міліції органів державної податкової служби України;

в) роботи (служби) осіб офіцерського складу, осіб рядового, сержантського і старшинського складу, які проходять службу за контрактом, відряджених у встановленому порядку до органів державної влади та місцевого самоврядування, а також цивільних установ (у тому числі підприємств і організацій) із залишенням на військовій службі;

г) військова служба (навчання) курсантів (слухачів) вищих військових навчальних, а також вищих навчальних закладів, які мають у своєму складі військові інститути, факультети військової підготовки, кафедри військової підготовки, у тому числі в навчальних закладах Державної прикордонної служби України, Збройних Сил України (СНД та СРСР), Служби безпеки України, КДБ УРСР (СРСР), вищих навчальних закладах Міністерства внутрішніх справ України (СНД та СРСР), вищих навчальних закладах Державної податкової адміністрації України (за спеціальностями підготовки кадрів податкової міліції);

ґ) перебування в розпорядженні відповідних начальників (командирів);

д) відпустки військовослужбовців-жінок у зв'язку з вагітністю та пологами, відпустки для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, відпустки без збереження заробітної плати для догляду за дитиною, тривалість якої визначається медичним висновком, але не більше ніж до досягнення дитиною шестирічного віку.

3.1.3. Днем початку служби для обчислення вислуги років для виплати військовослужбовцям надбавки за вислугу років вважаються:

для військовослужбовців строкової військової служби - день прибуття до військового комісаріату для відправлення до органу Держприкордонслужби (військової частини) - до 21 травня 2006 року; день відправлення до органу Держприкордонслужби (військової частини) з районного (міського) військового комісаріату - з 21 травня 2006 року;

для військовозобов'язаних і жінок - день від'їзду до місця служби, указаний у розпорядженні, виданому військовим комісаріатом, - до 9 серпня 1999 року (після цієї дати - у порядку, зазначеному в абзаці п'ятому цього підпункту);

для осіб офіцерського складу, призваних із запасу - день прибуття до військового комісаріату для відправлення до органу Держприкордонслужби (військової частини) - до 21 травня 2006 року (після цієї дати - у порядку, зазначеному в абзаці п'ятому цього підпункту);

для громадян, прийнятих на військову службу за контрактом, - день зарахування до списків особового складу органу Держприкордонслужби (військової частини);

для курсантів військових навчальних закладів з числа громадян, які не проходили військову службу, та військовозобов'язаних - день призначення на посаду курсанта військового навчального закладу.

3.1.4. Закінченням проходження військової служби вважається день, з якого військовослужбовець виключений наказом начальника (командира) органу Держприкордонслужби зі списків особового складу.

3.1.5. Військовослужбовцям, призваним або прийнятим на військову службу із запасу, вислуга років обчислюється з урахуванням попередньої служби, обчисленої відповідно до підпункту 3.1.2 цієї Інструкції.

3.1.6. Періоди служби на посадах, зазначених у цьому пункті, при обчисленні вислуги років для виплати відсоткової надбавки зараховуються на пільгових умовах:

а) за два місяці - місяць служби на посадах льотного складу за умови виконання норм нальоту, установлених Адміністрацією Державної прикордонної служби України для зарахування вислуги років на пенсію на пільгових умовах.

При цьому обчислення вислуги років для встановлення розміру відсоткової надбавки за службу на посадах льотного складу в штабах, управліннях авіаційних з'єднань від авіакорпусу, корпусу протиповітряної оборони і вище, військових навчальних закладах провадиться не раніше ніж з 1 січня 1990 року, а на посадах парашутистів-випробувачів - з 17 січня 1988 року;

б) за півтора місяця - місяць служби осіб офіцерського складу, осіб рядового, сержантського і старшинського складу, які проходять (проходили) військову службу за контрактом, в органах управління, штабах, військових частинах повітряно-десантних та аеромобільних військ, військ спеціального призначення, у військових навчальних закладах, які готують (готували) осіб офіцерського складу для аеромобільних військ, десантно-штурмових з'єднаннях і частинах (підрозділах), розвідувальних десантних підрозділах, розвідувальних десантних (спеціального призначення) частинах і підрозділах морської піхоти, пошуково-рятувальній, парашутно-десантній службах і парашутно-десантних командах усіх найменувань авіаційних частин Держприкордонслужби.

Обчислення вислуги років у порядку, передбаченому цим підпунктом, провадиться:

у десантно-штурмових з'єднаннях, частинах (підрозділах), розвідувальних десантних підрозділах - не раніше ніж з 14 березня 1980 року;

у пошуково-рятувальній, парашутно-десантній службах і парашутно-десантних командах - не раніше ніж з 1 січня 1990 року;

у з'єднаннях, частинах і підрозділах аеромобільних військ - не раніше ніж з 1 липня 1992 року;

в органах управління аеромобільних військ і спеціального призначення - не раніше ніж з 1 січня 1994 року;

у військових навчальних закладах, які готують осіб офіцерського складу для аеромобільних військ, - не раніше ніж з 1 січня 1994 року.

При обчисленні вислуги років військовослужбовцям в органах управління, штабах, військових навчальних закладах і військових частинах, військова служба в яких пов'язана з виконанням стрибків з парашутом, ураховуються періоди служби за умови виконання річних норм стрибків з парашутом, передбачених затвердженими в установленому порядку планами парашутної підготовки;

в) за півтора місяця - місяць служби осіб офіцерського складу, осіб рядового, сержантського і старшинського складу, які проходять військову службу за контрактом:

на кораблях, катерах, суднах, в управліннях загонів морської охорони на посадах плаваючого складу, які визначені в пункті 1 Переліку посад осіб офіцерського складу, осіб рядового, сержантського і старшинського складу, які проходять військову службу за контрактом, у Морській охороні Державної прикордонної служби України (далі - Перелік), місяць служби на яких зараховується до вислуги років для виплати відсоткової надбавки за півтора місяця (додаток до цієї Інструкції);

в управліннях загонів морської охорони на посадах плаваючого складу, які визначені в пункті 2 Переліку, - за умови щорічного плавання на кораблях, катерах і суднах, які перебувають у строю не менше 60 днів у плаванні або не менше 60 днів на ходових заводських (державних) випробуваннях кораблів, катерів і суден, які будуються і ремонтуються, якщо ці кораблі, катери й судна мали ходові години;

г) за півтора місяця - місяць служби осіб офіцерського складу, зарахованих у діючий резерв Першого Головного управління КДБ СРСР і направлених у представництва при органах безпеки Республіки Афганістан, за умови наявності відповідних записів в особовій справі.

3.1.7. Якщо військовослужбовець перебував на льотній роботі неповний календарний рік, то норма нальоту годин для зарахування цього періоду до вислуги років у пільговому обчисленні визначається пропорційно до часу фактичного перебування на льотній роботі.

3.1.8. Військовослужбовцям, які отримали тяжкі травми під час здійснення польотів на літаках, вертольотах чи стрибків з парашутом, служба на відповідних посадах у році, у якому отримана травма, зараховується до вислуги років у пільговому обчисленні. Підставою для пільгового обчислення вислуги років у зазначених випадках є довідка військово-лікарської комісії.

У разі перенавчання військовослужбовців льотного складу на нову льотну спеціальність чи на нові для них типи літаків, вертольотів перший календарний рік перенавчання зараховується при обчисленні вислуги років за два роки.

3.1.9. Військовослужбовцям, що займають посади, за якими вислуга років для виплати відсоткової надбавки обчислюється у пільговому порядку, періоди служби протягом року зараховуються до вислуги років у календарному обчисленні.

Після закінчення календарного року вислуга років військовослужбовців за наявності відповідної підстави для обчислення її у пільговому порядку перераховується з урахуванням пільгового обчислення служби в минулому році й оголошується наказом начальника (командира) органу Держприкордонслужби. Вислуга років зазначених військовослужбовців у разі призначення їх до кінця року на посади, за якими пільгове обчислення вислуги років не встановлено, або звільнення з військової служби чи направлення на навчання без збереження посад за місцем служби перераховується безпосередньо після настання таких випадків і оголошується наказом відповідних начальників (командирів).

Якщо виявиться, що з урахуванням пільгового обчислення вислуги років відсоткова надбавка за окремі місяці року підлягає виплаті військовослужбовцю у більшому розмірі, ніж вона фактично виплачувалась, то йому виплачується відповідна різниця.

3.1.10. Періоди служби, обчислені на пільгових умовах відповідно до законодавства, що діяло до набрання чинності цією Інструкцією, перерахунку в бік зменшення не підлягають.

3.1.11. Періоди служби, які підлягають зарахуванню у вислугу років згідно з підпунктом 3.1.6 цієї Інструкції в пільговому порядку, обчислюються з того дня, з якого військовослужбовець приступив до виконання обов'язків за посадою, але не раніше дня підписання наказу про призначення, і до дня звільнення з посади включно з урахуванням часу перебування в установленій відпустці, на лікуванні, у службовому відрядженні та на навчанні за спеціальністю - у випадках збереження посад за місцем служби.

3.1.12. Вислуга років військовослужбовців для виплати відсоткової надбавки визначається кадровим підрозділом на підставі їх особових справ та інших документів, що підтверджують проходження військової служби.

Про результати обрахування вислуги років військовослужбовців складається висновок у двох примірниках, який затверджується начальником (командиром) органу Держприкордонслужби. Перший примірник висновку передається до фінансово-економічного підрозділу, а другий - підшивається до особової справи військовослужбовця. З висновком військовослужбовець повинен бути ознайомлений під підпис.

При переміщеннях військовослужбовців на нове місце служби за новим місцем служби провадиться перевірка вислуги років для виплати відсоткової надбавки за вислугу років, про що складається висновок у вищевизначеному порядку.

Якщо військовослужбовці направляються у навчальні заклади Державної прикордонної служби України для навчання, на курси, на навчальні збори і залікові сесії для підготовки та захисту дипломних проектів, то в навчальних закладах нові висновки про перевірку вислуги років для виплати зазначеної надбавки не складаються.

3.1.13. Військовослужбовцям, яким у встановленому порядку зараховано до вислуги років раніше не враховані періоди військової служби (роботи), доплата надбавки за вислугу років здійснюється з дня надання військовослужбовцем документів, що підтверджують їх період служби.

Якщо відсоткова надбавка виплачувалась військовослужбовцю в менших, ніж належало, розмірах з вини посадових осіб органу Держприкордонслужби, то здійснюється перерахунок надбавки за весь період, протягом якого військовослужбовець мав право на неї.

3.2. Набавка за виконання особливо важливих завдань під час проходження служби

3.2.1. Особам офіцерського складу, особам рядового, сержантського і старшинського складу, які проходять військову службу за контрактом, виплачується надбавка за виконання особливо важливих завдань під час проходження служби в розмірах до 50 відсотків посадового окладу з урахуванням окладу за військовим званням та надбавки за вислугу років.

3.2.2. Військовослужбовцям, зазначеним у підпункті 3.2.1 цієї Інструкції, які проходять військову службу на посадах в Адміністрації, Центральному апараті розвідувального органу Адміністрації, регіональних управліннях, органах охорони державного кордону, Морській охороні та підрозділах спеціального призначення Державної прикордонної служби України, що безпосередньо забезпечують охорону ділянок кордону, здійснюють прикордонний контроль і пропуск через кордон, виплачується надбавка за виконання особливо важливих завдань під час проходження служби в розмірах до 100 відсотків посадового окладу з урахуванням окладу за військовим званням та надбавки за вислугу років.

3.2.3. Військовослужбовцям, зазначеним у підпункті 3.2.1 цієї Інструкції, які проходять військову службу на посадах в Адміністрації Державної прикордонної служби України та в Центральному апараті розвідувального органу Адміністрації Державної прикордонної служби України та безпосередньо розробляють, проводять експертизу проектів законів України, актів Президента України та Кабінету Міністрів України, міжнародних договорів, наказів Адміністрації Державної прикордонної служби України (за винятком наказів організаційно-розпорядчого характеру), виплачується надбавка за виконання особливо важливих завдань під час проходження служби в розмірах до 100 відсотків посадового окладу з урахуванням окладу за військовим званням та надбавки за вислугу років з урахуванням умов, визначених у підпункті 3.2.7 цієї Інструкції.

Під розробкою нормативно-правового акта слід розуміти самостійне опрацювання проекту акта, його погодження (візування), здійснення фінансово-економічного та правового обґрунтування, супроводження та здійснення інших заходів, спрямованих на прийняття та введення в дію нормативно-правового акта.

3.2.4. Військовослужбовцям розвідувального органу Адміністрації Державної прикордонної служби України, які проходять військову службу на посадах в оперативних, оперативно-технічних та інформаційно-аналітичних підрозділах та безпосередньо виконують функції (завдання) з добування розвідувальної інформації в інтересах безпеки суспільства і держави та забезпечують і беруть участь у спеціальних заходах, спрямованих на підтримку національних інтересів України, виплачується надбавка за виконання особливо важливих завдань під час проходження служби у розмірах до 100 відсотків посадового окладу з урахуванням окладу за військовим званням та надбавки за вислугу років.

3.2.5. Конкретний розмір надбавки за виконання особливо важливих завдань під час проходження служби кожному військовослужбовцю визначається залежно від складності, обсягу та важливості завдань, що виконуються, та встановлюється наказом начальника (командира) органу Держприкордонслужби (начальнику (командиру) органу Держприкордонслужби - наказами вищих начальників (командирів) органів Держприкордонслужби) у відсотках у межах фонду грошового забезпечення, затвердженого в кошторисі органу Держприкордонслужби.

Надбавка за виконання особливо важливих завдань під час проходження служби виплачується з дня, з якого військовослужбовець став до виконання обов'язків за посадою, але не раніше дня підписання наказу про призначення.

3.2.6. Розміри для виплати надбавки за виконання особливо важливих завдань під час проходження служби військовослужбовцям органів Держприкордонслужби встановлюються щороку Адміністрацією Державної прикордонної служби України, виходячи з наявного фонду грошового забезпечення.

3.2.7. Військовослужбовцям, зазначеним у підпункті 3.2.3 цієї Інструкції, надбавка за виконання особливо важливих завдань під час проходження служби виплачується за сукупності таких умов:

проходження служби у відповідному структурному підрозділі, на який положенням про цей структурний підрозділ покладено завдання щодо розробки проектів нормативно-правових актів та здійснення експертизи таких актів;

передбачення функціональними обов'язками за посадою завдань щодо розробки проектів нормативно-правових актів та здійснення експертизи таких актів;

фактичного виконання завдань щодо розробки проектів нормативно-правових актів та здійснення експертизи таких актів.

3.2.8. Військовослужбовцям, які отримують підвищені посадові оклади, надбавка за виконання особливо важливих завдань під час проходження служби виплачується з урахуванням підвищених посадових окладів.

3.2.9. У разі несвоєчасного виконання завдань, погіршення якості роботи і порушення військової дисципліни, порушення умов несення служби, зниження показників діяльності та зміни умов служби встановлена надбавка за виконання особливо важливих завдань скасовується або її розмір зменшується на підставі наказу начальника (командира) органу Держприкордонслужби з обов'язковим зазначенням конкретних обставин, які є причиною для скасування (зменшення розміру) зазначеної надбавки.

3.2.10. Порушення питання щодо встановлення (збільшення розміру) або скасування (зменшення розміру) надбавки за виконання особливо важливих завдань здійснюється на підставі поданих за командою рапортів безпосередніх начальників (командирів). У рапортах наводяться обґрунтування необхідності та доцільності прийняття відповідного рішення.

3.2.11. У разі переведення військовослужбовця на іншу посаду за ним зберігається раніше встановлений розмір надбавки за виконання особливо важливих завдань або встановлюється новий розмір надбавки, про що оголошується у наказі відповідного командира (начальника) про призначення на посаду, на підставі рапортів прямих начальників військовослужбовця.

3.2.12. Військовослужбовцям, які одержують надбавку за виконання особливо важливих завдань у розмірах, визначених підпунктом 3.2.3 цієї Інструкції, допущеним у встановленому порядку до тимчасового виконання обов'язків за посадами, за якими виплата цієї надбавки не встановлена, за період тимчасового виконання обов'язків за посадами надбавка виплачується у розмірах, визначених підпунктом 3.2.1 цієї Інструкції.

3.2.13. Військовослужбовцям, які отримують надбавку за виконання особливо важливих завдань у розмірах, визначених підпунктом 3.2.1 цієї Інструкції, допущеним до тимчасового виконання обов'язків за посадами, передбаченими підпунктом 3.2.3 цієї Інструкції, ця надбавка виплачується у розмірах, визначених підпунктом 3.2.3 цієї Інструкції, з урахуванням підпункту 3.2.7 цієї Інструкції.

3.2.14. Надбавка за виконання особливо важливих завдань виплачується щомісяця за місцем штатної служби військовослужбовця одночасно з виплатою грошового забезпечення.

3.2.15. Надбавка за виконання особливо важливих завдань виплачується у разі тимчасового вибуття військовослужбовців з органу Держприкордонслужби зі збереженням посад за місцем служби в щорічні основні відпустки, щорічні додаткові відпустки та додаткові відпустки відповідно до Закону України "Про відпустки" із збереженням грошового забезпечення, на лікування, стажування, у службове відрядження та за період перебування у розпорядженні.

(підпункт 3.2.15 пункту 3.2 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Адміністрації Державної прикордонної служби України від 08.11.2012 р. N 909)

3.2.16. Військовослужбовцям, які вибувають з органу Держприкордонслужби раніше дня, установленого для виплати грошового забезпечення, належна сума надбавки за виконання особливо важливих завдань виплачується при вибутті.

3.2.17. Виплата надбавки за виконання особливо важливих завдань військовослужбовцям припиняється з дня виключення зі списків особового складу органу Держприкордонслужби в разі звільнення з військової служби.

3.3. Надбавка військовослужбовцям розвідувального органу, які безпосередньо займаються виконанням спеціальних завдань із забезпечення державної безпеки

3.3.1. Військовослужбовцям розвідувального органу Адміністрації Державної прикордонної служби України (далі - військовослужбовці розвідувального органу), які проходять військову службу на посадах в оперативних, оперативно-технічних та інформаційно-аналітичних підрозділах розвідувального органу та які безпосередньо займаються виконанням спеціальних завдань із забезпечення державної безпеки, виплачується щомісячна надбавка в розмірі до 70 відсотків посадового окладу.

3.3.2. Перелік спеціальних завдань із забезпечення державної безпеки визначається Головою Державної прикордонної служби України за поданням керівника розвідувального органу та оформлюється наказом Адміністрації Державної прикордонної служби України з дотриманням вимог Закону України "Про державну таємницю".

3.3.3. При встановленні (збільшенні розміру) або скасуванні (зменшенні розміру) надбавки кожному військовослужбовцю враховуються такі критерії:

ступінь оперативної складності виконуваних спеціальних завдань;

ступінь особистої участі військовослужбовця у виконанні або забезпеченні спеціальних завдань;

практичні результати роботи.

3.3.4. Конкретний розмір надбавки кожному військовослужбовцю встановлюється наказом керівника розвідувального органу (керівникові розвідувального органу - наказом Голови Адміністрації Державної прикордонної служби України) у відсотках у межах фонду грошового забезпечення, затвердженого у кошторисі розвідувального органу.

Надбавка виплачується з дня, з якого військовослужбовець став до виконання обов'язків за посадою, але не раніше дня підписання наказу про призначення.

3.3.5. Розміри для виплати надбавки військовослужбовцям розвідувального органу, які безпосередньо займаються виконанням спеціальних завдань із забезпечення державної безпеки, установлюються щороку Адміністрацією Державної прикордонної служби України, виходячи з наявного фонду грошового забезпечення.

3.3.6. У разі несвоєчасного виконання завдань, зниження показників діяльності та зміни умов служби, а також у разі зростання показників оперативно-службової діяльності та/або зміни кількісних чи якісних критеріїв керівник розвідувального органу може зменшувати або збільшувати розмір установленої надбавки чи скасовувати її виплату, про що оголошується в наказі керівника розвідувального органу з обов'язковим зазначенням конкретних обставин, що є причиною для скасування, зменшення або збільшення розміру надбавки.

3.3.7. Порушення питання щодо встановлення (збільшення розміру) або скасування (зменшення розміру) надбавки здійснюється на підставі поданих за командою рапортів безпосередніх начальників (командирів). У рапортах наводяться обґрунтування необхідності та доцільності прийняття відповідного рішення.

3.3.8. У разі переведення військовослужбовця на іншу посаду за ним зберігається раніше встановлений розмір надбавки або встановлюється новий, про що оголошується у наказі відповідного командира (начальника) про призначення на посаду, на підставі рапортів прямих начальників військовослужбовця.

3.3.9. Військовослужбовцям, допущеним у встановленому порядку до тимчасового виконання обов'язків за посадою, за якою передбачено виконання спеціальних завдань із забезпечення державної безпеки, надбавка виплачується з урахуванням окладу за посадою, що тимчасово виконується.

3.3.10. Надбавка виплачується щомісяця за місцем штатної служби військовослужбовця одночасно з виплатою грошового забезпечення.

3.3.11. Військовослужбовцям, які за основними посадами мають право на одержання надбавки за виконання спеціальних завдань із забезпечення державної безпеки та які тимчасово вибули з підрозділів розвідувального органу із збереженням посад за місцем служби, виплата цієї набавки не припиняється у разі вибуття у щорічні основні відпустки, щорічні додаткові відпустки та додаткові відпустки відповідно до Закону України "Про відпустки" із збереженням грошового забезпечення, на лікування, стажування, у службове відрядження.

(підпункт 3.3.11 пункту 3.3 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Адміністрації Державної прикордонної служби України від 08.11.2012 р. N 909)

3.3.12. Військовослужбовцям, які вибувають з підрозділів розвідувального органу раніше дня, установленого для виплати грошового забезпечення, належна сума надбавки виплачується при вибутті.

3.3.13. Виплата надбавки військовослужбовцям припиняється з дня виключення зі списків особового складу розвідувального органу в разі звільнення з військової служби.

3.4. Надбавка військовослужбовцям, які провадять оперативно-розшукову, розвідувальну чи контррозвідувальну діяльність та інформаційно-аналітичне забезпечення органів державної влади і оперативно-службову діяльність

3.4.1. Військовослужбовцям підрозділів Державної прикордонної служби України, розвідувального органу, які провадять оперативно-розшукову, розвідувальну чи контррозвідувальну діяльність та інформаційно-аналітичне забезпечення органів державної влади і оперативно-службову діяльність, виплачується надбавка в розмірі до 50 відсотків посадового окладу.

Виплата надбавки військовослужбовцям підрозділів Державної прикордонної служби України здійснюється за умови призначення військовослужбовця на посаду, що віднесена до Переліку посад військовослужбовців підрозділів Державної прикордонної служби України, які провадять оперативно-розшукову діяльність, інформаційно-аналітичне забезпечення органів державної влади і оперативно-службову діяльність, який затверджується наказом Адміністрації Державної прикордонної служби України.

Виплата надбавки військовослужбовцям підрозділів розвідувального органу здійснюється за умови призначення військовослужбовця на посаду, що віднесена до Переліку посад військовослужбовців підрозділів розвідувального органу Адміністрації Державної прикордонної служби України, які провадять оперативно-розшукову, розвідувальну чи контррозвідувальну діяльність та інформаційно-аналітичне забезпечення органів державної влади і оперативно-службову діяльність, який затверджується наказом Адміністрації Державної прикордонної служби України.

3.4.2. Конкретний розмір надбавки кожному військовослужбовцю визначається залежно від складності, обсягу та важливості виконуваних завдань та встановлюється наказом начальника (командира) органу Держприкордонслужби (начальникові (командирові) органу Держприкордонслужби - наказами вищих начальників (командирів) органів Держприкордонслужби) у відсотках у межах фонду грошового забезпечення, затвердженого в кошторисі органу Держприкордонслужби.

Надбавка виплачуються з дня, з якого військовослужбовець став до виконання обов'язків за посадою, але не раніше дня підписання наказу про призначення.

3.4.3. Розміри для виплати надбавки військовослужбовцям підрозділів Державної прикордонної служби України, розвідувального органу, які провадять оперативно-розшукову, розвідувальну чи контррозвідувальну діяльність та інформаційно-аналітичне забезпечення органів державної влади і оперативно-службову діяльність, установлюються щороку наказом Адміністрації Державної прикордонної служби України, виходячи з наявного фонду грошового забезпечення.

3.4.4. У разі несвоєчасного виконання завдань, погіршення якості роботи і порушення військової дисципліни, порушення умов несення служби, зниження показників діяльності та зміни умов служби встановлена надбавка може бути скасована або її розмір може бути зменшений на підставі наказу начальника (командира) органу Держприкордонслужби з обов'язковим зазначенням конкретних обставин, які є причиною для скасування (зменшення розміру) зазначеної надбавки.

3.4.5. Порушення питання щодо встановлення (збільшення розміру) або скасування (зменшення розміру) надбавки здійснюється на підставі поданих за командою рапортів безпосередніх начальників (командирів). У рапортах наводяться обґрунтування необхідності та доцільності прийняття відповідного рішення.

3.4.6. У разі переведення військовослужбовця на іншу посаду за ним зберігається раніше встановлений розмір надбавки або встановлюється новий розмір надбавки, про що оголошується у наказі відповідного командира (начальника) про призначення на посаду, на підставі рапортів прямих начальників військовослужбовця.

3.4.7. Військовослужбовцям, які отримують надбавки та допущені в установленому порядку до тимчасового виконання обов'язків за посадами, за якими виплата надбавки передбачена, надбавка виплачується з урахуванням окладу за посадою, що тимчасово виконуються.

3.4.8. Військовослужбовцям, які отримують надбавки та допущені в установленому порядку до тимчасового виконання обов'язків за посадою, за якою виплата надбавки не передбачена, за період тимчасового виконання посади надбавка не виплачується.

3.4.9. Надбавка виплачується щомісяця за місцем штатної служби військовослужбовця одночасно з виплатою грошового забезпечення.

3.4.10. Надбавка виплачується у разі тимчасового вибуття військовослужбовців з органу Держприкордонслужби зі збереженням посад за місцем служби у щорічні основні відпустки, щорічні додаткові відпустки та додаткові відпустки відповідно до Закону України "Про відпустки" із збереженням грошового забезпечення, на лікування, стажування, у службове відрядження.

(підпункт 3.4.10 пункту 3.4 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Адміністрації Державної прикордонної служби України від 08.11.2012 р. N 909)

3.4.11. Військовослужбовцям, які вибувають з органу Держприкордонслужби раніше дня, установленого для виплати грошового забезпечення, належна сума надбавки виплачується при вибутті.

3.4.12. Виплата надбавки військовослужбовцям припиняється з дня виключення зі списків особового складу органу Держприкордонслужби в разі звільнення з військової служби.

3.5. Преміювання осіб офіцерського складу, осіб рядового, сержантського і старшинського складу, які проходять військову службу за контрактом

3.5.1. Начальники (командири) органів Держприкордонслужби мають право преміювати військовослужбовців (крім військовослужбовців строкової військової служби та курсантів військових навчальних закладів з числа осіб, які не проходили військову службу) відповідно до їх особистого вкладу в загальний результат служби в межах річного фонду преміювання, утвореного в розмірі не менше ніж 10 відсотків посадових окладів та економії фонду грошового забезпечення.

3.5.2. Річний фонд преміювання утворюється у розмірі не менше ніж 10 відсотків посадових окладів та економії фонду грошового забезпечення.

3.5.3. Місячний фонд преміювання визначається в розмірі однієї дванадцятої частини річного фонду преміювання, призначеного для преміювання та економії фонду грошового забезпечення, що утворилася в межах затвердженого помісячного кошторису видатків на грошове забезпечення.

3.5.4. При обчисленні фонду преміювання враховується облікова чисельність військовослужбовців. У разі зміни облікової чисельності військовослужбовців, розмірів посадових окладів у розрахунок фонду преміювання вносяться відповідні зміни.

3.5.5. Виплата премій здійснюється щомісяця за місцем штатної служби військовослужбовця одночасно з виплатою грошового забезпечення.

Розміри премій встановлюються наказом начальника (командира) органу Держприкордонслужби (начальникам (командирам) органів Держприкордонслужби - наказами вищих начальників (командирів) органів Держприкордонслужби) без обмеження індивідуальних премій максимальними розмірами у межах фонду преміювання та економії фонду грошового забезпечення за розрахунковий період.

3.5.6. Начальник (командир) органу Держприкордонслужби має право позбавляти військовослужбовців премії повністю або частково за:

невихід на службу без поважних причин;

появу на службі в нетверезому стані, у стані наркотичного або токсичного сп'яніння;

порушення статутних правил несення служби в прикордонному наряді, у варті, добовому наряді, під час бойового чергування (бойової служби);

їх особисті незадовільні показники в професійній та гуманітарній підготовці;

порушення передбачених законодавством вимог щодо забезпечення охорони державної таємниці;

порушення та упущення, які призвели до аварій, подій, пов'язаних із загибеллю людей, поломок військової техніки й озброєння, пошкодження майна, інших матеріальних збитків, вчинення злочинів, а також завдання шкоди здоров'ю військовослужбовців;

несвоєчасну і неякісну підготовку звітних документів;

порушення без поважних причин термінів виконання доручень керівництва, рішень колегії, наказів Адміністрації Держприкордонслужби України.

3.5.7. Повне або часткове позбавлення премії провадиться за період, у якому було допущено порушення. Якщо порушення було виявлено в місяці, за який вже виплачено премію або після виплати премії, то зниження чи позбавлення премії провадиться у наступному місяці або в тому розрахунковому періоді, у якому їх було виявлено. Рішення про виплату премії, зменшення її розміру або позбавлення у повному розмірі оформляється наказом начальника (командира) органу Держприкордонслужби на підставі поданих за командою рапортів безпосередніх начальників (командирів) з клопотанням про виплату премії підлеглим військовослужбовцям. У рапортах з клопотанням про позбавлення премії (повністю або частково) зазначаються конкретні причини, які стали підставою для цього (матеріали службового розслідування додаються до наказу).

3.5.8. Премія військовослужбовцям виплачується з того дня, з якого вони приступили до виконання обов'язків за посадами, і до дня звільнення від виконання обов'язків за посадами, у тому числі й у разі тимчасового виконання обов'язків за посадами, до яких вони допущені наказами відповідних начальників (командирів). Особам офіцерського складу, курсантам з числа осіб рядового, сержантського і старшинського складу, які проходять військову службу за контрактом, які навчаються у військових навчальних закладах, премія виплачується з дня зарахування на навчання і до дня його закінчення, а також за час перебування у щорічній основній відпустці, що надається після закінчення військового навчального закладу.

Військовослужбовцям, які перебувають у розпорядженні відповідних начальників (командирів), премія виплачується за рішенням начальників (командирів) органів Держприкордонслужби у межах економії фонду грошового забезпечення за розрахунковий період.

3.5.9. Премія виплачується у разі тимчасового вибуття військовослужбовців з органу Держприкордонслужби зі збереженням посад за місцем служби у щорічні основні відпустки, щорічні додаткові відпустки та додаткові відпустки відповідно до Закону України "Про відпустки" із збереженням грошового забезпечення, на лікування, стажування, у службове відрядження.

(підпункт 3.5.9 пункту 3.5 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Адміністрації Державної прикордонної служби України від 08.11.2012 р. N 909)

3.5.10. Премія не виплачується військовослужбовцям:

які звільняються з військової служби у зв'язку з обвинувальним вироком суду, що набрав законної сили, або у зв'язку з набранням законної сили судовим рішенням, відповідно до якого військовослужбовця притягнуто до відповідальності за адміністративне корупційне правопорушення (з місяця, у якому надійшов витяг з наказу про звільнення);

(абзац другий підпункту 3.5.10 пункту 3.5 із змінами, внесеними згідно
 з наказом Адміністрації Державної прикордонної служби України
 від 08.11.2012 р. N 909)

які направляються за кордон для надання технічної допомоги і виконання інших обов'язків - за весь період перебування за кордоном, якщо інший порядок виплати не передбачений законодавством України.

3.6. Матеріальна допомога для вирішення соціально-побутових питань

3.6.1. Військовослужбовцям (крім військовослужбовців строкової військової служби) за рішенням начальника (командира) органу Держприкордонслужби може надаватися у межах фонду грошового забезпечення, затвердженого в кошторисі органу Держприкордонслужби, один раз на рік матеріальна допомога для вирішення соціально-побутових питань у розмірі, що не перевищує їх місячного грошового забезпечення.

3.6.2. Матеріальна допомога надається військовослужбовцям (крім військовослужбовців строкової військової служби) на підставі рапорту, який подається по команді.

Питання виплати матеріальної допомоги розглядається комісією, склад якої затверджується наказом начальника (командира) органу Держприкордонслужби.

Рішення комісії оформляється протоколом, який затверджується начальником (командиром) органу Держприкордонслужби, і разом з рапортами військовослужбовців, наявними підтвердними документами передається до фінансово-економічного підрозділу для виплати матеріальної допомоги.

Матеріальна допомога військовослужбовцям надається за місцем штатної служби.

3.6.3. Розмір матеріальної допомоги визначається, виходячи з розміру місячного грошового забезпечення, на яке військовослужбовець має право згідно із законодавством України на день звернення.

Військовослужбовцям, які перебувають у розпорядженні відповідних начальників (командирів), розмір матеріальної допомоги визначається, виходячи з розміру місячного грошового забезпечення, яке отримували військовослужбовці за останніми штатними посадами, що ними займалися.

3.6.4. Випускникам військових навчальних закладів з числа осіб, які не перебували на військовій службі перед зарахуванням на навчання, і військовослужбовцям, прийнятим безпосередньо після закінчення строкової військової служби на військову службу за контрактом на посади осіб рядового, сержантського і старшинського складу, матеріальна допомога виплачується в органах Держприкордонслужби після приступання до виконання обов'язків за посадами, на які вони призначені.

3.6.5. Військовослужбовцям, прийнятим на військову службу за контрактом, матеріальна допомога перший раз надається в календарному році, у якому вони приступили до виконання обов'язків за посадами, на які призначені.

3.6.6. Військовослужбовцям, звільненим з військової служби в кінці календарного року з наданням при звільненні щорічної основної відпустки, яка закінчується в наступному календарному році, матеріальна допомога в новому році не надається.

3.6.7. Військовослужбовцям, які прибули для подальшого проходження військової служби і зараховані до Державної прикордонної служби України, матеріальна допомога в році їх прибуття виплачується тільки в разі підтвердження факту невиплати її за попереднім місцем служби.

3.6.8. У разі переміщення військовослужбовців по службі в інші органи Держприкордонслужби в грошовому атестаті зазначається, у якому розмірі та за який період військовослужбовцю виплачена матеріальна допомога.

Якщо матеріальна допомога не надавалася, робиться запис "Матеріальна допомога для вирішення соціально-побутових питань за ____ рік не виплачувалася".

3.6.9. У разі смерті військовослужбовця сума матеріальної допомоги (якщо матеріальна допомога не надавалась військовослужбовцеві в рік його смерті) виплачується сім'ї померлого, а в разі її відсутності - його батькам та утриманцям.

3.7. Допомога для оздоровлення

3.7.1. Військовослужбовцям один раз на рік надається допомога для оздоровлення в розмірі місячного грошового забезпечення.

3.7.2. Допомога для оздоровлення надається військовослужбовцям за їх рапортом за місцем штатної служби на підставі наказу начальника (командира) органу Держприкордонслужби, а начальникові (командирові) - на підставі наказу вищого начальника (командира) із зазначенням у ньому розміру допомоги.

3.7.3. Особам офіцерського складу, прийнятим на військову службу із запасу, та військовослужбовцям, прийнятим на військову службу за контрактом, допомога для оздоровлення перший раз надається в календарному році, у якому вони стали до виконання обов'язків за посадами, на які призначені.

3.7.4. Розмір допомоги для оздоровлення визначається, виходячи з посадових окладів, окладів за військовими званнями та щомісячних додаткових видів грошового забезпечення (крім винагород), на які військовослужбовець має право за займаною ним штатною посадою згідно із законодавством на день підписання наказу про надання цієї допомоги.

Військовослужбовцям, які перебувають у розпорядженні, та тим, які на день підписання наказу про надання цієї допомоги звільнені з посад, до місячного грошового забезпечення, з якого визначається допомога для оздоровлення, уключаються оклад за військовим званням, посадовий оклад та щомісячні додаткові види грошового забезпечення (крім винагород), з урахуванням зміни вислуги років та норм грошового забезпечення, які отримували військовослужбовці за останніми штатними посадами, що ними займалися.

3.7.5. Випускникам Національної академії, які до зарахування до військового навчального закладу не мали військових звань і бажають отримати допомогу для оздоровлення безпосередньо після закінчення академії, розмір допомоги визначається, виходячи з мінімального розміру посадового окладу, передбаченого за первинною типовою офіцерською посадою командира взводу, окладів за військовими званнями, надбавки за вислугу років.

3.7.6. У разі переміщення військовослужбовців по службі до інших органів Держприкордонслужби в наказі начальника (командира) органу Держприкордонслужби про виключення зі списків особового складу зазначаються відомості про надання допомоги для оздоровлення.

Відомості про надання допомоги з посиланням на наказ начальника (командира) органу Держприкордонслужби зазначаються в грошовому атестаті, який надсилається до органу Держприкордонслужби за новим місцем служби.

Витяг з наказу разом з особовою справою надсилається до органу Держприкордонслужби за новим місцем служби.

3.7.7. Військовослужбовцям, які прибули для подальшого проходження військової служби і зараховані до списків особового складу Держприкордонслужби, допомога для оздоровлення в році їх прибуття виплачується тільки в разі підтвердження факту невиплати її за попереднім місцем служби.

3.7.8. Військовослужбовцям, звільненим з військової служби в кінці календарного року з наданням при звільненні щорічної основної відпустки, яка закінчується в наступному календарному році, допомога для оздоровлення в новому році не надається.

3.7.9. У разі смерті військовослужбовця сума допомоги для оздоровлення (якщо допомога для оздоровлення не надавалась військовослужбовцеві в рік його смерті) виплачується членам його сім'ї, а у разі їх відсутності - спадкоємцям на підставі наказу начальника (командира) органу Держприкордонслужби.

3.7.10. Допомога для оздоровлення, яка надана військовослужбовцю в поточному році, у разі його звільнення з військової служби не утримується.

(пункт 3.7 у редакції наказу Міністерства
 внутрішніх справ України від 13.07.2015 р. N 844)

3.8. Надбавка за знання та використання іноземної мови

3.8.1. Особам офіцерського складу, особам рядового, сержантського і старшинського складу, які проходять військову службу за контрактом (крім військовослужбовців розвідувального органу), які займають посади, що потребують знання та використання іноземної мови, що визначається їх посадовими інструкціями, виплачується надбавка до посадового окладу за знання та використання іноземної мови в таких розмірах на місяць:

за знання однієї європейської мови - 10 відсотків;

за знання однієї східної, угро-фінської або африканської мов - 15 відсотків;

за знання двох і більше мов - 25 відсотків.

3.8.2. Військовослужбовцям розвідувального органу, які займають посади, пов'язані з необхідністю знання та використання іноземної мови, що визначається їх посадовими інструкціями, виплачується надбавка до посадового окладу з урахуванням окладу за військовим званням за знання та використання іноземної мови в таких розмірах на місяць:

за знання однієї західноєвропейської мови - 10 відсотків;

за знання двох і більше мов - 25 відсотків;

за знання однієї східної мови - 15 відсотків;

за знання двох і більше мов, одна з яких східна, - 35 відсотків.

3.8.3. Виплата надбавки здійснюється за умови призначення військовослужбовців на посади, що потребують знання та використання іноземної мови, та на посади, пов'язані з необхідністю знання та використання іноземної мови, що визначається їх посадовими інструкціями (далі - посади, за якими передбачена виплата надбавки за знання та використання іноземної мови), володіння іноземною мовою на рівні, не нижчому стандартизованого мовного рівня (далі - СМР) "мінімально необхідний".

Перелік посад, за якими передбачена виплата надбавки за знання та використання іноземної мови, визначається наказом начальника (командира) органу Держприкордонслужби за станом на 1 січня відповідного року.

3.8.4. Виплата надбавки військовослужбовцям, які перебувають на штатних посадах, за якими передбачена виплата надбавки за знання та використання іноземної мови, установлюється наказами начальників (командирів) органів Державної прикордонної служби України із зазначенням розміру надбавки, назви іноземної мови, рівня володіння іноземною мовою і періоду виплати (число, місяць, рік).

3.8.5. Надбавка за знання та використання іноземної мови виплачується військовослужбовцям:

які під час служби на посадах, за якими передбачена виплата надбавки за знання та використання іноземної мови, склали вперше випускні іспити з іноземних мов (першого підтвердження рівня мовних знань) - з дня складання іспитів до першого числа місяця складання наступних повторних іспитів, який зазначається в наказі начальника (командира) органу Держприкордонслужби про виплату надбавки;

які проходили та проходять військову службу на посадах, за якими передбачена виплата надбавки за знання та використання іноземної мови, і одержували надбавку - з першого числа місяця складання повторних іспитів до першого числа місяця складання наступних повторних іспитів;

які володіють іноземною мовою, але не проходили військову службу на посадах, за якими передбачена виплата надбавки за знання та використання іноземної мови, і не одержували надбавку, в разі призначення їх на посади, за якими передбачена виплата надбавки за знання та використання іноземної мови, - з дня, з якого вони стали до виконання обов'язків за посадою, але не раніше дня видання наказу начальника (командира) органу Держприкордонслужби про призначення, і до першого числа місяця складання наступних повторних іспитів.

3.8.6. Військовослужбовцям, які не склали після закінчення відповідного строку повторних іспитів (не підтвердили знання за відповідним мовним рівнем), виплата надбавки припиняється з першого числа місяця складання повторних іспитів до позитивного складання ними такого іспиту.

3.8.7. У разі перенесення екзаменаційної сесії на більш ранній строк (до одного місяця) період виплати надбавки, установлений військовослужбовцям, не змінюється. При перенесенні сесії на більш пізні строки (понад один місяць) виплата надбавки встановлюється до першого числа місяця проведення сесії, що визначається наказом Адміністрації Державної прикордонної служби України із зазначенням терміну продовження виплати надбавки за знання та використання іноземної мови.

3.8.8. Військовослужбовцям, які закінчили вищі військові та інші навчальні заклади, у разі призначення їх на посади, за якими передбачена виплата надбавки за знання та використання іноземної мови, надбавка до посадових окладів за знання та використання іноземних мов виплачується за умови, якщо з моменту закінчення ними цих навчальних закладів пройшло не більше двох років.

3.8.9. Військовослужбовцям, переведеним у Державну прикордонну службу України з інших військових формувань та яким за попереднім місцем служби виплачувалась така надбавка, у разі призначення їх на посади, за якими передбачена виплата надбавки за знання та використання іноземної мови, надбавка до посадових окладів за знання та використання іноземних мов установлюється за умови відповідності знання іноземної мови вимогам стандартизованого мовного рівня, критеріям оцінки рівня володіння іноземною мовою, затвердженим у Державній прикордонній службі України, або після повторного складання відповідного іспиту в повному обсязі програми Національної академії, іншого навчального закладу, якщо такі іноземні мови не вивчаються у Національній академії, враховуючи специфіку та вимоги до знання іноземної мови в системі Державної прикордонної служби України.

3.8.10. Перекладачам усіх найменувань і категорій, особам, за родом служби зайнятим перекладом (усним і письмовим), що визначається їх посадовими інструкціями, та військовослужбовцям - викладачам іноземних мов надбавка за знання та використання іноземної мови виплачується тільки за знання другої (як за знання однієї мови) або декількох іноземних мов понад основну першу. Виплата надбавки здійснюється за умови складання зазначеними військовослужбовцями іспитів з іноземних мов (понад основну першу) в повному обсязі мовної програми за СМР Державної прикордонної служби України. У військовослужбовців - викладачів іноземних мов, які володіють кількома іноземними мовами, першою (основною) мовою вважається та, для роботи з якою вони прийняті на військову службу, що зазначається в наказі ректора Національної академії.

3.8.11. Військовослужбовцям, які отримують надбавки та допущені до тимчасового виконання обов'язків за посадою, за якою виплата надбавки не встановлена, за період тимчасового виконання обов'язків за посадою надбавка не виплачується.

3.8.12. Надбавка виплачується у разі тимчасового вибуття військовослужбовців з органу Держприкордонслужби зі збереженням посад за місцем служби у щорічні основні відпустки, щорічні додаткові відпустки та додаткові відпустки відповідно до Закону України "Про відпустки" із збереженням грошового забезпечення, на лікування, стажування, у службове відрядження.

3.8.13. Військовослужбовцям, які вибувають з органу Держприкордонслужби раніше дня, установленого для виплати грошового забезпечення, належна сума надбавки виплачується при вибутті.

3.8.14. Виплата надбавки військовослужбовцям, які займають відповідні посади, припиняється з дня, що настає за днем звільнення з посади, а в разі звільнення з військової служби - з дня виключення зі списків особового складу органу Держприкордонслужби.

3.9. Доплата за науковий ступінь

3.9.1. Військовослужбовцям (крім військовослужбовців строкової військової служби), які мають науковий ступінь кандидата або доктора наук з відповідної спеціальності, якщо діяльність за профілем відповідає науковому ступеню, виплачується доплата за науковий ступінь:

в Адміністрації та регіональних управліннях Держприкордонслужби - у розмірі відповідно 5 і 10 відсотків посадового окладу;

у Національній академії та інших органах Держприкордонслужби - у розмірі відповідно 15 і 25 відсотків посадового окладу.

За наявності двох наукових ступенів доплата встановлюється за одним (вищим) науковим ступенем.

3.9.2. Військовослужбовцям (крім військовослужбовців строкової військової служби), які мають науковий ступінь і які одержували доплату за науковий ступінь за останніми штатними посадами до зарахування на навчання в докторантуру військових навчальних закладів, виплата цієї доплати зберігається на весь період навчання в докторантурі.

3.9.3. Доплата за науковий ступінь виплачується:

а) військовослужбовцям (крім військовослужбовців строкової військової служби), які до дня призначення на посади мають науковий ступінь, - з того дня, з якого вони приступили до виконання обов'язків за посадами, за умови, якщо вони мають науковий ступінь з відповідної спеціальності і виконання обов'язків за цими посадами за профілем відповідає науковому ступеню, але не раніше дня видання наказу про призначення;

б) військовослужбовцям (крім військовослужбовців строкової військової служби), які одержали науковий ступінь у період виконання посад, у тому числі вперше:

у разі присудження наукового ступеня кандидата наук - з дня рішення спеціалізованої вченої ради після прийняття рішення Вищою атестаційною комісією України про видачу диплома кандидата наук;

у разі присудження наукового ступеня доктора наук - з дня рішення спеціалізованої вченої ради після затвердження Вищою атестаційною комісією України;

в) військовослужбовцям (крім військовослужбовців строкової військової служби) - докторантам, які мають науковий ступінь та які одержували доплату за науковий ступінь за останньою штатною посадою до зарахування на навчання, - з дня прибуття до докторантури військового навчального закладу науково-дослідної (випробувальної) установи, але не раніше початку навчального року, та до дня видання відповідним керівником наказу про закінчення (відрахування) докторантури.

3.9.4. Військовослужбовцям (крім військовослужбовців строкової військової служби), які мають науковий ступінь, допущеним у встановленому порядку до тимчасового виконання посад (обов'язків за посадами), доплата за науковий ступінь виплачується за період тимчасового виконання посад (обов'язків за посадами) за умови, якщо вони мають науковий ступінь з відповідної спеціальності і якщо виконання обов'язків за посадами, що тимчасово виконуються, за профілем відповідає науковому ступеню.

3.9.5. Доплата за науковий ступінь виплачується у разі тимчасового вибуття військовослужбовців з органу Держприкордонслужби зі збереженням посад за місцем служби у щорічні основні відпустки, щорічні додаткові відпустки та додаткові відпустки відповідно до Закону України "Про відпустки" із збереженням грошового забезпечення, на лікування, стажування, у службове відрядження.

3.9.6. Військовослужбовцям, які вибувають з органу Держприкордонслужби раніше дня, установленого для виплати грошового забезпечення, належна сума доплати за науковий ступінь виплачується при вибутті.

3.9.7. Виплата доплати за науковий ступінь військовослужбовцям, які займають відповідні посади, припиняється з дня, що настає за днем звільнення з посади, а у разі звільнення з військової служби, - з дня виключення зі списків особового складу органу Держприкордонслужби.

3.10. Доплата за вчене звання

3.10.1. Особам офіцерського складу, які мають учене звання та займають у військових навчальних закладах, науково-дослідних установах посади, пов'язані з педагогічною або науковою діяльністю, виплачується доплата за вчене звання доцента (старшого наукового співробітника) у розмірі - 25, професора - 33 відсотків посадового окладу.

За наявності двох або більше вчених звань доплата встановлюється за одним (вищим) званням.

3.10.2. Особам офіцерського складу, які мають вчене звання та які одержували доплату за вчене звання за останніми штатними посадами до зарахування на навчання в докторантуру військових навчальних закладів, виплата цієї доплати зберігається на весь період навчання в докторантурі.

3.10.3. Доплата за вчене звання виплачується:

а) особам офіцерського складу, які до дня призначення на посади, пов'язані з педагогічною або науковою діяльністю, мають учене звання, - з того дня, з якого вони приступили до виконання обов'язків за посадами, але не раніше дня видання наказу про призначення;

б) особам офіцерського складу, які одержали вчене звання в період виконання посад, пов'язаних з педагогічною або науковою діяльністю, у тому числі вперше:

у разі присвоєння вченого звання професора - з дня рішення вченої ради після затвердження Міністерством освіти та науки України;

у разі присвоєння вченого звання доцента, старшого наукового співробітника - з дня рішення вченої ради після прийняття рішення про видачу атестата Міністерством освіти і науки України або Вищою атестаційною комісією України;

в) особам офіцерського складу - докторантам, які мають учене звання та які одержували доплату за вчене звання за останньою штатною посадою до зарахування на навчання, - з дня прибуття до докторантури військового навчального закладу науково-дослідної (випробувальної) установи, але не раніше початку навчального року, та до дня видання відповідним керівником наказу про закінчення (відрахування) докторантури.

3.10.4. Особам офіцерського складу, які мають учене звання, допущеним у встановленому порядку до тимчасового виконання посад (обов'язків за посадами), пов'язаних з педагогічною або науковою діяльністю, доплата за вчене звання виплачується за весь період тимчасового виконання зазначених посад (обов'язків за посадами).

3.10.5. Доплата за вчене звання виплачується у разі тимчасового вибуття військовослужбовців з органу Держприкордонслужби зі збереженням посад за місцем служби в щорічні основні відпустки, щорічні додаткові відпустки та додаткові відпустки відповідно до Закону України "Про відпустки" із збереженням грошового забезпечення, на лікування, стажування, у службове відрядження.

3.10.6. Військовослужбовцям, які вибувають з органу Держприкордонслужби раніше дня, установленого для виплати грошового забезпечення, належна сума надбавки виплачується при вибутті.

3.10.7. Виплата доплати за вчене звання військовослужбовцям, які займають відповідні посади, припиняється з дня, що настає за днем звільнення з посади, а в разі звільнення з військової служби, - з дня виключення зі списків особового складу органу Держприкордонслужби.

3.11. Надбавка за спортивні звання

3.11.1. Військовослужбовцям (крім військовослужбовців строкової служби), які мають спортивні звання, виплачується надбавка в таких розмірах на місяць:

за спортивні звання "заслужений тренер", "заслужений майстер спорту" - 20 відсотків посадового окладу;

за спортивне звання "майстер спорту міжнародного класу" - 15 відсотків посадового окладу;

за спортивне звання "майстер спорту" - 10 відсотків посадового окладу.

3.11.2. Надбавка виплачується зазначеним військовослужбовцям, якщо вони є чи були членами національної збірної команди України або членами національних збірних команд СРСР, країн СНД та Балтії не менше ніж один рік, а їх діяльність відповідає за профілем спортивним званням.

За наявності двох або більше звань надбавка до посадового окладу виплачується за одним (вищим) званням.

3.11.3. Надбавка виплачується військовослужбовцям (крім військовослужбовців строкової служби) за умови, якщо їх діяльність відповідає за профілем спортивним званням, на підставі наказу начальника (командира) органу Держприкордонслужби про виплату зазначеної надбавки з дня, з якого вони стали до виконання обов'язків за посадами, але не раніше дня видання наказу про призначення, і припиняється з дня, що наступає за днем звільнення з посади чи допуску до тимчасового виконання обов'язків за посадою, за якою виплата надбавки не встановлена.

3.11.4. Підставами для видання наказу є:

документальне підтвердження того, що військовослужбовець є чи був членом національної збірної команди України або членом національних збірних команд СРСР, країн СНД та Балтії не менше ніж один рік;

засвідчена кадровим органом Держприкордонслужби копія посвідчення про наявність спортивного звання.

У разі відсутності вищенаведених документів надбавка виплачується з дня їх надання на підставі наказу начальника (командира) органу Держприкордонслужби про виплату зазначеної надбавки.

3.11.5. Військовослужбовцям (крім військовослужбовців строкової служби), допущеним у встановленому порядку до тимчасового виконання обов'язків за посадою, надбавка виплачується за період тимчасового виконання обов'язків за посадою за умови, якщо виконання обов'язків за посадами, що тимчасово виконуються, за профілем відповідає присвоєним спортивним званням.

3.11.6. Надбавка виплачується у разі тимчасового вибуття військовослужбовців з органу Держприкордонслужби зі збереженням посад за місцем служби у щорічні основні відпустки, щорічні додаткові відпустки та додаткові відпустки відповідно до Закону України "Про відпустки" із збереженням грошового забезпечення, на лікування, стажування, у службове відрядження.

3.11.7. Військовослужбовцям, які вибувають з органу Держприкордонслужби раніше дня, установленого для виплати грошового забезпечення, належна сума надбавки виплачується при вибутті.

3.11.8. Виплата надбавки військовослужбовцям, які займають відповідні посади, припиняється з дня, що настає за днем звільнення з посади, а в разі звільнення з військової служби - з дня виключення зі списків особового складу органу Держприкордонслужби.

3.12. Надбавка за почесні звання

3.12.1. Військовослужбовцям (крім військовослужбовців строкової служби), які мають почесні звання, у разі якщо виконання ними службових обов'язків згідно з посадами збігається за профілем з наявним почесним званням, виплачується надбавка за почесні звання:

в Адміністрації, регіональних управліннях Держприкордонслужби за почесне звання "заслужений" - у розмірі 5 відсотків посадового окладу;

у Національній академії, інших органах Держприкордонслужби за почесне звання "заслужений" - у розмірі 20 відсотків, за почесне звання "народний" - 40 відсотків посадового окладу.

3.12.2. Надбавка за почесне звання виплачується військовослужбовцям (крім військовослужбовців строкової служби) на підставі наказу начальника (командира) органу Держприкордонслужби про виплату зазначеної надбавки. Підставою для видання наказу є засвідчена кадровим органом Держприкордонслужби копія посвідчення до почесного звання. У разі відсутності засвідченої копії посвідчення до почесного звання надбавка виплачується з дня її надання на підставі наказу начальника (командира) органу Держприкордонслужби про виплату зазначеної надбавки.

3.12.3. Надбавка виплачується у разі тимчасового вибуття військовослужбовців з органу Держприкордонслужби зі збереженням посад за місцем служби у щорічні основні відпустки, щорічні додаткові відпустки та додаткові відпустки відповідно до Закону України "Про відпустки" із збереженням грошового забезпечення, на лікування, стажування, у службове відрядження.

3.12.4. Військовослужбовцям, які вибувають з органу Держприкордонслужби раніше дня, установленого для виплати грошового забезпечення, належна сума надбавки виплачується при вибутті.

3.12.5. Виплата надбавки військовослужбовцям, які займають відповідні посади, припиняється з дня, що настає за днем звільнення з посади, а в разі звільнення з військової служби - з дня виключення зі списків особового складу органу Держприкордонслужби.

3.13. Надбавка за кваліфікацію

3.13.1. Особам офіцерського складу (крім військових льотчиків і штурманів, військових льотчиків і штурманів інструкторського складу), особам рядового, сержантського і старшинського складу, які проходять військову службу за контрактом, які мають клас, присвоєний у встановленому порядку, виплачується надбавка в таких розмірах:

2-й клас - 5 відсотків посадового окладу;

1-й клас - 8 відсотків посадового окладу;

клас майстра - 11 відсотків посадового окладу.

3.13.2. Військовослужбовцям строкової військової служби, які мають: 2-й клас - 5 відсотків посадового окладу, 1-й клас - 10 відсотків посадового окладу.

3.13.3. Особам офіцерського складу - військовим льотчикам і штурманам, військовим льотчикам і штурманам інструкторського складу, які мають клас, присвоєний у встановленому порядку, виплачується надбавка за: 2-й клас - 8 відсотків посадового окладу, 1-й клас - 12 відсотків посадового окладу, клас снайпера - 15 відсотків посадового окладу.

Персональні списки льотного складу, який підтвердив кваліфікацію та має право на надбавку, після закінчення календарного року оголошуються наказом командира авіаційної частини із зазначенням посади, військового звання, кваліфікації, дати її присвоєння та даних про виконання перевірок. Також у цьому наказі оголошуються персональні списки льотного складу, який не підтвердив кваліфікацію з незалежних від нього причин і має право на виплату надбавки до проведення наступних випробовувань.

Персональні списки командирів авіаційних частин, підрозділів, льотного складу авіаційного управління, які мають право на надбавку, оголошуються наказом Адміністрації Державної прикордонної служби України.

3.13.4. Особам офіцерського складу, особам рядового, сержантського і старшинського складу, які проходять військову службу за контрактом, які мають відповідний клас кваліфікації та які призначені на вищі, рівнозначні або нижчі посади без зміни військово-облікової спеціальності, надбавка виплачується з дня видання наказу про призначення на ці посади. Зазначеним військовослужбовцям, призначеним на посади з іншими військово-обліковими спеціальностями, надбавка виплачується з дня видання наказу про підтвердження раніше присвоєної кваліфікації за новими військово-обліковими спеціальностями.

Військовослужбовцям строкової військової служби надбавка виплачується з дня видання наказу про призначення на посади.

3.13.5. Військовослужбовцям, які отримали клас кваліфікації в період виконання обов'язків за посадами, надбавка виплачується з дня видання наказу про присвоєння кваліфікації.

У разі підвищення або пониження класу кваліфікації надбавка в нових розмірах виплачується з дня видання наказу про присвоєння наступного класу або пониження в класі.

3.13.6. Виплата військовослужбовцям надбавки за кваліфікацію зберігається (за умови підтвердження чи підвищення в установленому порядку присвоєного їм класу кваліфікації) на періоди:

а) навчання в навчальних центрах на курсах підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації;

б) перенавчання військовослужбовців льотно-підйомного складу на нові для них типи літаків, вертольотів;

в) у разі тимчасового вибуття військовослужбовців з органу Держприкордонслужби зі збереженням посад за місцем служби у щорічні основні відпустки, щорічні додаткові відпустки та додаткові відпустки відповідно до Закону України "Про відпустки" із збереженням грошового забезпечення, на лікування, стажування, у службове відрядження та за період перебування у розпорядженні.

(підпункт "в" підпункту 3.13.6 пункту 3.13 із змінами, внесеними
 згідно з наказом Адміністрації Державної прикордонної служби України
 від 08.11.2012 р. N 909)

3.13.7. Порядок присвоєння кваліфікації військовослужбовцям Держприкордонслужби визначається Адміністрацією Державної прикордонної служби України, а порядок проведення класифікації військових льотчиків і штурманів - наказом Міністра оборони України.

3.13.8. Виплата військовослужбовцям надбавки за кваліфікацію припиняється з дня, що настає за днем:

а) видання наказу про позбавлення класу кваліфікації чи пониження кваліфікації до 3-го класу;

б) закінчення встановленого для підтвердження присвоєного класу строку з неповажних причин;

в) виключення зі списків особового складу органу Держприкордонслужби в разі звільнення з військової служби.

3.13.9. Військовослужбовцям, які вибувають з органу Держприкордонслужби раніше дня, установленого для виплати грошового забезпечення, належна сума надбавки виплачується при вибутті.

3.14. Надбавка за кваліфікаційну категорію військовослужбовцям медичного і фармацевтичного складу

3.14.1. Особам офіцерського складу, особам рядового, сержантського і старшинського складу, які проходять військову службу за контрактом, які мають кваліфікаційну категорію, присвоєну в установленому порядку, займають посади і працюють за спеціальністю, за якою може бути присвоєна кваліфікаційна категорія, виплачується надбавка в таких розмірах на місяць:

а) особам офіцерського складу, які займають посади хірургів, ортопедів-травматологів, урологів, нейрохірургів, акушерів-гінекологів, офтальмологів, оториноларингологів, стоматологів-хірургів і оперують хворих у військово-медичних закладах, підрозділах-стаціонарах та мають другу, першу, вищу кваліфікаційну категорію, - відповідно 10, 15, 20 відсотків посадового окладу;

(підпункт "а" підпункту 3.14.1 пункту 3.14 у редакції наказу Адміністрації
 Державної прикордонної служби України від 08.11.2012 р. N 909)

б) особам офіцерського складу, які займають посади (крім лікарів-хірургів, що оперують хворих у підрозділах-стаціонарах) у лікувально-профілактичних установах, службах охорони здоров'я регіональних управлінь, органах охорони державного кордону, органах забезпечення, санітарно-епідеміологічних установах, структурах медичного постачання та інших установах Державної прикордонної служби України, управлінні охорони здоров'я Департаменту забезпечення Адміністрації Держприкордонслужби і мають другу, першу, вищу кваліфікаційну категорію, - відповідно 5, 10, 15 відсотків посадового окладу;

в) особам рядового, сержантського і старшинського складу, які проходять службу за контрактом та займають посади середніх медичних спеціалістів і фармацевтів, яким за результатами атестації присвоєні друга, перша чи вища кваліфікаційні категорії, - відповідно 5, 10, 15 відсотків посадового окладу.

3.14.2. Виплата надбавки військовослужбовцям медичного і фармацевтичного складу провадиться відповідно до Переліку посад і спеціальностей у медичних установах (підрозділах) Державної прикордонної служби України, за якими професіоналам може присвоюватись кваліфікаційна категорія, та Переліку посад і спеціальностей в установах та підрозділах служби охорони здоров'я, за якими може присвоюватись кваліфікаційна категорія, Інструкції про порядок присвоєння кваліфікаційних категорій військовослужбовцям, службовцям медичних і фармацевтичних спеціальностей, які затверджуються наказом Адміністрації Державної прикордонної служби України.

3.14.3. Надбавка виплачується військовослужбовцям з того дня, з якого вони стали до виконання обов'язків за посадами, за якими встановлена виплата надбавки, але не раніше дня видання наказу про призначення на ці посади, і до дня звільнення з цих посад чи видання наказу про зняття кваліфікаційної категорії, приступання до виконання обов'язків за посадами, за якими виплата надбавки не встановлена, закінчення встановленого строку переатестації.

Військовослужбовцям, які отримали кваліфікаційну категорію в період виконання обов'язків за посадами, за якими може бути присвоєна кваліфікаційна категорія, надбавка виплачується з дня видання наказу про присвоєння кваліфікаційної категорії.

У разі підвищення чи пониження кваліфікаційної категорії надбавка в нових розмірах виплачується з дня видання наказу про присвоєння (пониження) кваліфікаційної категорії.

3.14.4. Надбавка виплачується у разі тимчасового вибуття військовослужбовців з органу Держприкордонслужби зі збереженням посад за місцем служби у щорічні основні відпустки, щорічні додаткові відпустки та додаткові відпустки відповідно до Закону України "Про відпустки" із збереженням грошового забезпечення, на лікування, стажування, у службове відрядження та за період перебування у розпорядженні.

(підпункт 3.14.4 пункту 3.14 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Адміністрації Державної прикордонної служби України від 08.11.2012 р. N 909)

3.14.5. Військовослужбовцям, які вибувають з органу Держприкордонслужби раніше дня, установленого для виплати грошового забезпечення, належна сума надбавки виплачується при вибутті.

3.14.6. Виплата надбавки військовослужбовцям у разі звільнення з військової служби припиняється з дня виключення зі списків особового складу органу Держприкордонслужби.

3.15. Надбавка за роботу з особовим складом та курсантська посадова надбавка

3.15.1. Особам рядового, сержантського і старшинського складу, які проходять військову службу за контрактом, що займають штатні посади старшини ескадрильї, роти, взводу, прикордонної застави, а також відповідного їм військового підрозділу із штатною чисельністю військовослужбовців строкової військової служби 20 та більше осіб, виплачується надбавка за роботу з особовим складом у розмірі 15 відсотків посадового окладу.

3.15.2. Надбавка виплачується військовослужбовцям з дня, з якого вони стали до виконання обов'язків за посадами, але не раніше дня видання наказу про призначення.

3.15.3. Військовослужбовцям, які одержують надбавку, допущеним до тимчасового виконання обов'язків за посадами, за якими виплата цієї надбавки не встановлена, за період тимчасового виконання обов'язків за посадами надбавка не виплачується.

3.15.4. Виплата надбавки військовослужбовцям, які займають посади, припиняється з дня, що настає за днем звільнення з посади, а в разі звільнення з військової служби - з дня виключення зі списків особового складу органу Держприкордонслужби.

3.15.5. Надбавка виплачується у разі тимчасового вибуття військовослужбовців з органу Держприкордонслужби зі збереженням посад за місцем служби у щорічні основні відпустки, щорічні додаткові відпустки та додаткові відпустки відповідно до Закону України "Про відпустки" із збереженням грошового забезпечення, на лікування, стажування, у службове відрядження.

3.15.6. Курсантам (крім осіб рядового, сержантського і старшинського складу, які одержують грошове забезпечення військовослужбовців, що проходять військову службу за контрактом) Національної академії, призначеним наказом ректора Національної академії за стройовим розподілом на посади чи допущеним до виконання обов'язків за вакантними посадами, з дня видання наказу про призначення (приступання до тимчасового виконання обов'язків за вакантними посадами) виплачується курсантська посадова надбавка в таких розмірах на місяць:

виконуючим обов'язки командира відділення - 10 відсотків посадового окладу;

виконуючим обов'язки заступника командира взводу (командира групи) - 15 відсотків посадового окладу;

виконуючим обов'язки старшини роти, командира навчального взводу - 20 відсотків посадового окладу.

3.15.7. Виплата зазначеної надбавки припиняється з дня видання наказу:

про звільнення курсантів від виконання обов'язків за посадами сержантів, старшин за стройовим розподілом чи посад старшин рот, командирів навчальних взводів;

про присвоєння курсантам першого офіцерського звання.

3.16. Надбавка за охорону таємниць у пресі

3.16.1. Особам офіцерського складу, які додатково до основної посади виконують функції з охорони таємниць у пресі в органах Держприкордонслужби, де не видаються штатні газети, але функціонують типографії і провадиться видавнича діяльність, залежно від річного обсягу видавничої діяльності (кількості обліково-видавничих аркушів) виплачується надбавка за охорону таємниць у пресі в таких розмірах на місяць:

а) у регіональних управліннях та інших органах та установах Держприкордонслужби - від 3 до 5 відсотків посадового окладу залежно від річного обсягу видавничої діяльності;

б) у Національній академії - від 3 до 12 відсотків посадового окладу залежно від річного обсягу видавничої діяльності;

в) у науково-дослідному інституті Державної прикордонної служби України, якщо є поліграфічна база або редакційно-видавничі відділи (відділення), - від 3 до 10 відсотків посадового окладу залежно від річного обсягу видавничої діяльності.

Особам офіцерського складу, на яких покладено тимчасове виконання роботи з охорони таємниць у пресі та інших засобах масової інформації на період перебування спеціально призначених для виконання зазначеної роботи осіб офіцерського складу у відпустках, на лікуванні, у відрядженнях і на навчанні, виплачується надбавка на загальних підставах.

3.16.2. При визначенні розмірів надбавки за охорону таємниць у пресі, передбаченої підпунктом 3.16.1 цієї Інструкції, ураховуються такі норми річного обсягу друкованої продукції, що підлягає контролю: до 100 обліково-видавничих аркушів - 3 відсотки посадового окладу, від 100 до 150 обліково-видавничих аркушів - 5 відсотків посадового окладу, від 150 до 200 обліково-видавничих аркушів - 7 відсотків посадового окладу, від 200 до 250 обліково-видавничих аркушів - 10 відсотків посадового окладу, понад 250 обліково-видавничих аркушів - 12 відсотків посадового окладу.

3.16.3. Виплата надбавки провадиться на підставі наказу начальника (командира) органу Держприкордонслужби про призначення офіцера для роботи з охорони таємниць у пресі. Розмір надбавки зазначається у наказі після кожного нового призначення осіб офіцерського складу залежно від річного обсягу видавничої діяльності, а також у разі зміни цього обсягу за підсумками року.

3.16.4. Надбавка за охорону таємниць у пресі виплачується за місцем штатної служби офіцера за минулий місяць одночасно з виплатою грошового забезпечення за поточний місяць.

3.17. Винагорода за бойове чергування (бойову службу)

3.17.1. Військовослужбовцям прикордонних застав (відділень відділів прикордонної служби), які входять за розрахунком до складу прикордонних нарядів, екіпажів літаків, вертольотів, що несуть бойову службу з безпосередньої охорони державного кордону на державному кордоні, екіпажів кораблів, катерів за час бойового чергування (бойової служби) з охорони державного кордону України та виключної (морської) економічної зони України виплачується винагорода за бойове чергування (бойову службу).

3.17.2. Винагорода за бойове чергування (бойову службу) військовослужбовцям виплачується в таких розмірах на місяць:

екіпажів літаків і вертольотів за час бойової служби вночі (22-00 - 6-00), - 5 відсотків посадового окладу за кожний виліт з охорони державного кордону України та виключної (морської) економічної зони України, але не більше 30 відсотків на місяць;

іншим військовослужбовцям, які згідно з підпунктом 3.17.1 цієї Інструкції мають право на винагороду, а також військовослужбовцям, прикомандированим на прикордонну заставу (відділення відділу прикордонної служби), корабель, катер, судно наказами відповідних начальників (командирів), за час бойового чергування (бойової служби), - 4 відсотки посадового окладу за кожне несення служби, але не більше 30 відсотків на місяць.

Військовослужбовцям строкової військової служби, які залучаються до несення бойового чергування (бойової служби), виплачується винагорода в розмірі 30 відсотків посадового окладу на місяць.

3.17.3. Винагорода за бойове чергування (бойову службу) військовослужбовцям нараховується від посадових окладів за основною або тимчасовою посадою.

3.17.4. Винагорода за бойове чергування (бойову службу) виплачується за місцем штатної служби за минулий місяць одночасно з виплатою грошового забезпечення за поточний місяць на підставі наказів відповідних начальників (командирів) органу Держприкордонслужби про виплату винагороди. Підставою для видання наказу є рапорт відповідних начальників (командирів) підрозділів, у якому зазначаються військовослужбовці, які залучалися до несення бойового чергування (бойової служби).

Військовослужбовцям, що вибувають з органу (підрозділу) Держприкордонслужби раніше дня, установленого для виплати грошового забезпечення, сума винагороди виплачується при вибутті.

3.17.5. Військовослужбовцям прикордонних застав (відділень відділів прикордонної служби), екіпажів літаків, вертольотів, кораблів, катерів, які виконували обов'язки неповний календарний місяць (у зв'язку з призначенням, звільненням (усуненням) з посади, перебуванням у відпустці, на лікуванні, службовому відрядженні, а також з інших поважних причин) та мають право на отримання винагороди за бойове чергування (бойову службу), винагорода виплачується за кожне чергування у розмірах, визначених підпунктом 3.17.2 цієї Інструкції, але не більше 30 відсотків від посадового окладу на місяць.

3.17.6. Винагорода не виплачується військовослужбовцям, які її отримали за попереднім місцем служби, за місяць, у якому вони прибули для подальшого проходження служби в інший орган (підрозділ) Держприкордонслужби, у якому військовослужбовцям установлена виплата цієї винагороди.

3.17.7. Військовослужбовці, які допустили порушення порядку несення бойового чергування (бойової служби), можуть бути позбавлені винагороди за той місяць, у якому було допущене це порушення, наказом відповідного начальника (командира) органу Держприкордонслужби.

3.18. Морське грошове забезпечення

3.18.1. Військовослужбовцям плаваючого складу, які проходять службу на кораблях, катерах і суднах, що зараховані в кампанію, а також військовослужбовцям неплаваючого складу, направленим для несення бойової служби або виконання службових завдань на кораблі, катери та судна Морської охорони Держприкордонслужби, що перебувають у кампанії, виплачується морське грошове забезпечення у таких розмірах: у разі внутрішнього плавання - 40 відсотків посадового окладу за основною посадою або такою, що тимчасово виконується, у разі закордонного плавання - 60 відсотків.

3.18.2. Морське грошове забезпечення виплачується:

а) військовослужбовцям, які займають посади на кораблях, катерах і суднах, - з дня оголошення цього корабля, катера або судна в кампанії і до дня виключення з кампанії.

Порядок зарахування кораблів, катерів і суден у кампанію і вибуття з кампанії визначається Адміністрацією Державної прикордонної служби України;

б) військовослужбовцям, які направлені на кораблі (катери, судна) для виконання службового завдання (крім випадків, зазначених у підпунктах 3.18.5 і 3.18.6 цієї Інструкції), - за дні фактичного плавання на кораблях, катерах і суднах, що перебувають у кампанії.

3.18.3. Військовослужбовцям, які призначені на кораблі, катери і судна, що перебувають у кампанії, морське грошове забезпечення виплачується з дня зарахування наказом у списки особового складу після прибуття на корабель, катер або судно.

3.18.4. Військовослужбовцям, які проходять службу на кораблях, катерах і суднах, що перебувають у кампанії, за час виконання службових завдань на інших кораблях, катерах і суднах, що перебувають у кампанії, морське грошове забезпечення виплачується на загальних підставах з військовослужбовцями цих кораблів, катерів і суден.

3.18.5. Морське грошове забезпечення за встановленими нормами виплачується на загальних підставах з військовослужбовцями кораблів (катерів, суден), що перебувають у кампанії, також військовослужбовцям:

а) екіпажів кораблів, катерів і суден, що будуються, перебувають у ремонті або на консервації, направлених у встановленому порядку на кораблі, катери і судна, які перебувають у кампанії, для підготовки за спеціальністю;

б) курсантам та слухачам військових навчальних закладів, направленим на кораблі, катери та судна, що перебувають у кампанії, для проходження навчальної практики і стажування;

в) направленим відповідно до наказу на кораблі, катери і судна, які перебувають у кампанії, для виконання обов'язків тимчасово відсутніх членів екіпажу;

г) військовослужбовцям строкової військової служби, які проходять у встановленому порядку службу на кораблях, катерах і суднах, що перебувають у кампанії, як дублери, а також військовослужбовцям строкової військової служби, направленим на ці кораблі, катери і судна для підготовки за спеціальністю, - на загальних підставах з військовослужбовцями цих кораблів, катерів і суден.

3.18.6. Морське грошове забезпечення також виплачується військовослужбовцям:

а) які беруть участь у ходових заводських і державних випробуваннях кораблів, катерів і суден, у тому числі після ремонту, - за дні, протягом яких корабель, катер чи судно мали ходові години;

б) кораблів, катерів, суден, які не перебувають у кампанії, що переводяться з одного пункту базування в інший на підставі наказів Адміністрації Державної прикордонної служби України, - з дня виходу корабля, катера, судна з одного пункту і до дня прибуття в інший пункт (включно), якщо тривалість переходу становить 24 години і більше.

3.18.7. Військовослужбовцям кораблів, катерів і суден, зарахованих у кампанію, морське грошове забезпечення не виплачується за періоди:

а) перебування у службових відрядженнях, якщо виконання завдання не пов'язане з перебуванням на кораблях, катерах і суднах, що перебувають у кампанії, щорічних та інших відпустках тривалістю понад три доби;

б) перебування на гауптвахті;

в) відсутності на кораблі, катері або судні понад три доби у зв'язку з перебуванням на лікуванні та з інших причин.

3.18.8. Морське грошове забезпечення військовослужбовцям, зазначеним у підпункті 3.18.7 цієї Інструкції, також не виплачується за час перебування кораблів, катерів і суден (у тому числі без виключення з кампанії) у ремонті, на переобладнанні та модернізації з поставленням до стінки виробничого підприємства, на докуванні незалежно від строку, а також на обсушуванні й у відстої тривалістю понад 10 днів.

За час перебування кораблів, катерів і суден, що перебувають у кампанії, в аварійному ремонті без поставлення до стінки виробничого підприємства або навігаційному ремонті, у тому числі з поставленням до стінки виробничого підприємства на строк не більше 10 днів, виплата морського грошового забезпечення не припиняється.

Тут і в інших пунктах цієї Інструкції під "виробничими підприємствами" маються на увазі промислові ремонтні підприємства усіх форм власності.

3.18.9. Виплата морського грошового забезпечення військовослужбовцям припиняється з дня, що настає за днем:

а) вибуття з корабля, катера або судна з виключенням зі списків особового складу у зв'язку зі звільненням із займаних посад;

б) тимчасового вибуття з корабля, катера або судна у відпустку або на лікування тривалістю понад 3 доби, у службове відрядження, на навчання тощо;

в) виключення корабля, катера або судна з кампанії;

г) підходу корабля, катера або судна до стінки виробничого підприємства для поставлення у доковий, поточний, середній або капітальний ремонт незалежно від часу початку ремонту, але не пізніше дня, що настає після виключення з кампанії;

ґ) підходу корабля, катера або судна до стінки виробничого підприємства на строк понад 10 днів без виключення з кампанії для усунення несправностей матеріальної частини, виявлених під час навігаційного ремонту;

д) підходу корабля, катера або судна до стінки виробничого підприємства для поставлення на аварійний ремонт, на переобладнання та модернізацію або докування без виключення з кампанії;

е) підйому корабля, катера або судна для обсушування (поставлення судна у відстій) на строк понад 10 днів без виключення з кампанії.

Періоди перебування кораблів, катерів і суден у ремонті, на переобладнанні, модернізації, докуванні, обсушуванні (у відстої) оголошуються наказом начальника (командира) органу Держприкордонслужби.

3.18.10. У всіх випадках, коли військовослужбовці кораблів, катерів, суден утрачають право на одержання морського грошового забезпечення, командир корабля, катера чи судна або начальник штабу органу Держприкордонслужби повідомляє про це письмово начальника фінансово-економічного підрозділу, у якому особовий склад перебуває на грошовому забезпеченні.

3.18.11. Військовослужбовцям морське грошове забезпечення виплачується за місцем штатної служби за минулий місяць одночасно з виплатою грошового забезпечення за поточний місяць.

Військовослужбовцям, які вибувають з кораблів, катерів і суден раніше дня, установленого для виплати грошового забезпечення, належне морське грошове забезпечення виплачується при вибутті.

Морське грошове забезпечення курсантам та слухачам військових навчальних закладів, направленим на кораблі, катери та судна, що перебувають у кампанії, для проходження навчальної практики і стажування, виплачується за місцем перебування їх на кораблях, катерах і суднах. У посвідченні про відрядження цих військовослужбовців робиться запис про виплату морського грошового забезпечення із зазначенням періоду, за який проведено виплату, та суми.

3.18.12. Підставою для виплати морського грошового забезпечення військовослужбовцям за період несення служби або виконання службових завдань на кораблях, катерах і суднах, у списках яких вони не значаться (абзац "б" підпункту 3.18.2, підпункти 3.18.4 - 3.18.6 цієї Інструкції), є витяги з вахтових журналів, засвідчені командиром або старшим помічником командира корабля, катера чи судна і скріплені гербовою печаткою корабля (катера, судна). У витягах зазначаються номер і дата наказу про зарахування корабля, катера чи судна в кампанію, дата прибуття військовослужбовця на корабель, катер або судно та вибуття з корабля, катера або судна.

3.19. Надбавка за особливі умови служби, пов'язані з підвищеним ризиком для життя

3.19.1. Особам офіцерського складу, особам рядового, сержантського і старшинського складу, які проходять військову службу за контрактом (крім військовослужбовців територіальних підрозділів розвідувального органу), які виконують завдання із забезпечення недоторканності державного кордону та охорони суверенних прав України в її виключній (морській) економічній зоні, виплачується надбавка за особливі умови служби, пов'язані з підвищеним ризиком для життя, у розмірі від 15 до 30 відсотків посадового окладу, а військовослужбовцям, які проходять службу на посадах льотного складу і виконують польоти за планами льотної підготовки у складі екіпажів літаків, вертольотів, - 40 відсотків посадового окладу.

При цьому особам офіцерського складу, які займають посади льотного складу в Адміністрації Державної прикордонної служби України і регіональних управліннях, надбавка виплачується за умови виконання в минулому кварталі встановлених для них норм нальоту годин, а в разі невиконання встановлених для них норм нальоту годин - надбавка виплачується у порядку та розмірах, передбачених абзацом першим цього пункту.

Про виконання військовослужбовцями в минулому кварталі встановлених норм нальоту годин оголошується наказом відповідних начальників (командирів).

Особам офіцерського складу, особам рядового, сержантського і старшинського складу, які проходять військову службу за контрактом, звільненим з льотної роботи, надбавка виплачується до дня звільнення, про що оголошується в наказі начальника (командира) органу Держприкордонслужби, а в разі звільнення з військової служби - з дня виключення зі списків особового складу органу Держприкордонслужби.

Військовослужбовцям, які проходять службу на посадах в авіаційних частинах Держприкордонслужби згідно із затвердженим Адміністрацією Державної прикордонної служби України переліком посад наземних авіаційних спеціалістів, які забезпечують безпеку польотів літаків і вертольотів, виплачується надбавка за особливі умови служби, пов'язані з підвищеним ризиком для життя, у розмірі 20 відсотків посадового окладу.

При цьому, якщо військовослужбовці мають право на отримання надбавки в розмірах, визначених абзацами першим та п'ятим цього підпункту, надбавка виплачується в розмірах за тією підставою, яка дає право на одержання надбавки в більшому розмірі.

Конкретний розмір надбавки кожному військовослужбовцю встановлюється наказом начальника (командира) органу Держприкордонслужби (начальнику (командиру) органу Держприкордонслужби - наказами вищих начальників (командирів) органів Держприкордонслужби) у відсотках у межах фонду грошового забезпечення, затвердженого в кошторисі органу Держприкордонслужби.

3.19.2. Особам офіцерського складу, особам рядового, сержантського і старшинського складу, які проходять військову службу за контрактом, розвідувального органу (крім військовослужбовців Центрального апарату розвідувального органу Адміністрації Держприкордонслужби), які виконують завдання із забезпечення недоторканності державного кордону та охорони суверенних прав України в її виключній (морській) економічній зоні, виплачується надбавка за особливі умови служби, пов'язані з підвищеним ризиком для життя, у розмірі від 15 до 30 відсотків посадового окладу, а військовослужбовцям розвідувальних центрів - у розмірі від 5 до 40 відсотків посадового окладу.

Конкретний розмір надбавки кожному військовослужбовцю встановлюється наказом керівника розвідувального органу (керівникові розвідувального органу - наказом Адміністрації Державної прикордонної служби України) на підставі поданих за командою рапортів безпосередніх начальників (командирів), у відсотках посадового окладу, у межах фонду грошового забезпечення, затвердженого в кошторисі розвідувального органу.

3.19.3. Військовослужбовцям строкової військової служби, які проходять службу на посадах у нижчеперелічених підрозділах органів Державної прикордонної служби України, надбавка за особливі умови служби, пов'язані з підвищеним ризиком для життя, виплачується в розмірі 40 відсотків посадового окладу:

в екіпажах кораблів, катерів чи суден, що перебувають у строю, ремонті чи на консервації;

в екіпажах кораблів, катерів чи суден, що будуються, - з дня початку навчання на таких самих кораблях, катерах чи суднах, що перебувають у строю, згідно з наказом відповідного начальника (командира), а тим, хто не навчається, - з дня початку ходових заводських випробувань корабля (судна), катера.

3.19.4. Надбавка у відповідних розмірах, установлених підпунктом 3.19.3 цієї Інструкції, виплачується також курсантам навчальних загонів - за час практики і стажування на кораблях, катерах чи суднах.

3.19.5. Особам офіцерського складу, особам рядового, сержантського і начальницького складу, які проходять військову службу за контрактом, надбавка виплачується у відсотках від окладів за основними посадами або такими, що виконуються тимчасово.

3.19.6. Надбавка виплачується: особам офіцерського складу, особам рядового, сержантського і старшинського складу, які проходять військову службу за контрактом, - з того дня, з якого вони приступили до виконання обов'язків за посадами, але не раніше дня видання наказу про призначення.

3.19.7. Надбавка виплачується у разі тимчасового вибуття військовослужбовців з органу Держприкордонслужби зі збереженням посад за місцем служби у щорічні основні відпустки, щорічні додаткові відпустки та додаткові відпустки відповідно до Закону України "Про відпустки" із збереженням грошового забезпечення, на лікування, стажування, у службове відрядження та за період перебування у розпорядженні.

(підпункт 3.19.7 пункту 3.19 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Адміністрації Державної прикордонної служби України від 08.11.2012 р. N 909)

3.19.8. Надбавка виплачується щомісяця за місцем штатної служби одночасно з виплатою грошового забезпечення за поточний місяць.

3.19.9. Підставою для виплати надбавки військовослужбовцям у випадках, передбачених підпунктом 3.19.3 цієї Інструкції, є накази начальників (командирів) відповідних органів Держприкордонслужби, що видаються один раз на місяць, а іншим військовослужбовцям - витяги з вахтових журналів.

3.19.10. Військовослужбовцям, які вибувають з органу Держприкордонслужби раніше дня, установленого для виплати грошового забезпечення, належна сума надбавки виплачується при вибутті.

3.20. Надбавка за особливі умови служби, пов'язані з підвищеним ризиком для життя, військовослужбовцям військово-медичних установ, органів та підрозділів

3.20.1. Військовослужбовцям усіх категорій, які займають посади в нижчеперелічених штатних медичних установах (підрозділах) Державної прикордонної служби України з небезпечними для здоров'я та важкими умовами служби, виплачується надбавка за особливі умови служби, пов'язані з підвищеним ризиком для життя, у розмірі 25 відсотків посадового окладу на місяць:

а) в інфекційних відділеннях госпіталів (крім відділень особливо небезпечних інфекцій);

б) у відділеннях, палатах, створених за рішенням Адміністрації Держприкордонслужби України, та ізоляторах для туберкульозних, інфекційних і гельмінтологічних хворих госпіталів і лазаретів;

в) у відділеннях і палатах для опікових і спінальних хворих госпіталів, клінік, лазаретів;

г) у неврологічних відділеннях з палатами реанімації та інтенсивної терапії для хворих з порушеннями мозкового кровообігу;

ґ) в алергологічних кабінетах.

3.20.2. Надбавка в розмірах, установлених підпунктом 3.20.1 цієї Інструкції, також виплачується штатним військовослужбовцям:

а) які постійно працюють у сфері іонізуючих випромінювань чи з радіоактивними речовинами в рентгенівських, рентгенофлюорографічних, радіологічних, рентгенорадіологічних, токсико-радіологічних, санітарно-токсико-радіологічних, радіаційно-токсикологічних, радіоізотопної діагностики і спеціальних відділах, відділеннях, кабінетах, лабораторіях чи на станціях, радіологічних центрах.

Якщо в органі Держприкордонслужби є штатний рентгенівський кабінет, а посада рентгенолога штатом не передбачена і виконання його функцій наказом начальника (командира) органу Держприкордонслужби покладено на іншого лікаря - офіцера цього органу, то цьому лікарю надбавка виплачується на загальних підставах;

б) які займають посади медичного складу у відділах (відділеннях, лабораторіях) епідеміологічних, бактеріологічних, токсикологічних, радіологічних, дезінфекційних, санітарно-гігієнічних (комунальної та харчової гігієни) санітарно-епідеміологічних загонів та лабораторій (крім посад, зазначених в абзаці "а" підпункту 3.20.2 цієї Інструкції);

в) начальникам санітарно-епідеміологічних загонів Державної прикордонної служби України - за час безпосередньої роботи в осередках інфекційних хвороб (крім чуми і холери), відрядженим в осередки за наказами відповідних начальників;

г) лікарям-лаборантам і лаборантам госпіталів, медико-санітарних частин і лазаретів, які виконують дослідження з туберкульозних та інфекційних відділень, або тим, які беруть аналізи в психічно хворих;

ґ) лікарям-анестезіологам (у тому числі начальникам відділень) госпіталів, лазаретів, медичним сестрам операційних хірургічних відділень госпіталів, медико-санітарних частин і лазаретів, що утримуються на самостійних штатах, фельдшерам, медичним сестрам незалежно від назви посад і молодшим медичним сестрам для догляду за хворими відділень (палат, груп) анестезіології-реанімації та інтенсивної терапії;

д) які займають посади медичного складу у відділеннях і палатах гнійної хірургії для лікування хворих з хірургічними гнійними захворюваннями та ускладненнями;

е) які займають посади медичного складу у відділеннях і палатах, призначених виключно для хворих на шкірно-венерологічні захворювання;

(підпункт "е" підпункту 3.20.2 пункту 3.20 із змінами, внесеними
 згідно з наказом Адміністрації Державної прикордонної служби України
 від 08.11.2012 р. N 909)

є) які займають посади лікарів-хірургів усіх найменувань, лікарів-ендоскопістів та оперують хворих у медичних установах, підрозділах.

3.20.3. Особам офіцерського складу, особам рядового, сержантського і старшинського складу, які проходять службу за контрактом, які займають посади начальників відділів (відділень, лабораторій), наукових співробітників, викладачів, ординаторів, лікарів, лаборантів і санітарів у нижчезазначених штатних медичних установах (підрозділах) Державної прикордонної служби України та працюють з вірусом СНІДу або забезпечують діагностику, лікування і безпосереднє обслуговування хворих на СНІД та інфікованих ВІЧ-інфекцією, виплачується надбавка за особливі умови служби, пов'язані з підвищеним ризиком для життя, у розмірі 60 відсотків посадового окладу за основною чи тимчасово займаною посадою:

а) в інфекційних відділеннях госпіталів - за час лікування хворих на СНІД;

б) у лабораторіях інфекційної імунології госпіталів.

3.20.4. Особам офіцерського складу, особам рядового, сержантського і старшинського складу, які проходять військову службу за контрактом, у військово-медичних органах, установах і підрозділах та мають право на отримання надбавки в розмірах, визначених підпунктами 3.19.2, 3.20.1 цієї Інструкції, надбавка виплачується в розмірах за тією підставою, яка дає право на одержання надбавки в більшому розмірі.

3.20.5. Військовослужбовцям, які одержують надбавки за особливі умови служби, установлені підпунктами 3.20.1 - 3.20.3 цієї Інструкції, і допущені до тимчасового виконання обов'язків за посадами, за якими виплата зазначених надбавок не встановлена, за період тимчасового виконання обов'язків за посадами надбавки не виплачуються.

3.20.6. Надбавка за особливі умови служби, установлена підпунктами 3.20.1 - 3.20.3 цієї Інструкції, виплачується:

особам офіцерського складу, особам рядового, сержантського і старшинського складу, які проходять військову службу за контрактом, - з того дня, з якого вони приступили до виконання обов'язків за посадами, але не раніше дня видання наказу про призначення;

військовослужбовцям строкової військової служби - з дня видання наказу про призначення.

3.20.7. Виплата надбавки за особливі умови служби військовослужбовцям медичних установ і підрозділів Державної прикордонної служби України припиняється з дня, що настає за днем звільнення з посад чи допуску до тимчасового виконання обов'язків за посадами, за якими виплата надбавок не встановлена.

3.20.8. Надбавка виплачується військовослужбовцям щомісяця за місцем штатної служби, одночасно з виплатою грошового забезпечення за поточний місяць, а тим, які вибувають з військово-медичних установ і підрозділів раніше дня, установленого для виплати грошового забезпечення, - при вибутті.

Персональний список військовослужбовців, які мають право на одержання надбавок, оголошується наказом начальника медичної установи, начальника (командира) органу Держприкордонслужби.

3.20.9. Військовослужбовцям, які залучаються для ліквідації епідемій і епізоотій туляремії, чуми, бруцельозу та проведення робіт в центрі епідемій з ліквідації форми 30 (лікування, обслуговування і охорони в інфекційних госпіталях, лікарнях, відділеннях, палатах), за час виконання цих робіт виплачується надбавка за особливі умови служби, пов'язані з підвищеним ризиком для життя, у розмірі 100 відсотків посадового окладу пропорційно до відпрацьованого часу.

3.21. Надбавка за службу у високогірних місцевостях

3.21.1. Особам офіцерського складу, особам рядового, сержантського і старшинського складу, які проходять військову службу за контрактом, в органах і підрозділах охорони державного кордону Держприкордонслужби, постійно дислокованих у високогірних місцевостях України на висоті 1200 метрів над рівнем моря і вище (у разі, коли їм не встановлено підвищення посадових окладів за військову службу на території гірських населених пунктів), виплачується надбавка в розмірі 25 відсотків посадового окладу за основною або тимчасово виконуваною посадою.

3.21.2. Надбавка зазначеним військовослужбовцям виплачується:

а) у разі прибуття в зазначені місцевості й пункти у зв'язку з призначенням на посади, зміною постійної дислокації органу чи підрозділу Держприкордонслужби:

в одиночному порядку - з дня зарахування наказом до списків особового складу органу Держприкордонслужби;

у складі органу чи підрозділу Держприкордонслужби - з дня прибуття у пункт постійної дислокації, про що оголошується наказом начальника (командира) органу Держприкордонслужби;

б) у разі вибуття із зазначених місцевостей і пунктів:

в одиночному порядку без збереження посад за місцем служби - до дня виключення наказом зі списків особового складу органу Держприкордонслужби включно;

у складі підрозділу у зв'язку зі зміною постійної дислокації чи у складі органу Держприкордонслужби тимчасово - до дня вибуття з пункту постійної дислокації включно, про що оголошується наказом начальника (командира) органу Держприкордонслужби.

3.21.3. Надбавка виплачується у разі тимчасового вибуття військовослужбовців з органу Держприкордонслужби зі збереженням посад за місцем служби у щорічні основні відпустки, щорічні додаткові відпустки та додаткові відпустки відповідно до Закону України "Про відпустки" із збереженням грошового забезпечення, на лікування, стажування, у службове відрядження та за період перебування у розпорядженні.

(підпункт 3.21.3 пункту 3.21 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Адміністрації Державної прикордонної служби України від 08.11.2012 р. N 909)

3.21.4. Військовослужбовцям, які вибувають з органу Держприкордонслужби раніше дня, установленого для виплати грошового забезпечення, належна сума надбавки виплачується при вибутті.

3.22. Винагорода за стрибки з парашутом

3.22.1. За здійснені військовослужбовцями стрибки з парашутом з літаків і вертольотів за планами парашутної підготовки виплачується винагорода в таких розмірах:

Категорії військовослужбовців 

Винагорода за кожен стрибок
(відсотки мінімального посадового окладу за первинною офіцерською посадою командира взводу) 

1 стрибок 

2 - 25 стрибків 

26 - 50 стрибків 

51 - 100 стрибків 

101 і наступні стрибки 

1. Особи офіцерського складу, особи рядового, сержантського і старшинського складу, які проходять військову службу за контрактом, (крім тих, хто має звання інструктора з парашутно-десантної підготовки)  

10 

2. Особи офіцерського складу, особи рядового, сержантського і старшинського складу, які проходять військову службу за контрактом, що мають звання інструктора з парашутно-десантної підготовки  

  

  

10 

11 

3.22.2. Військовослужбовцям, які мають звання "Майстер парашутного спорту", "Майстер міжнародного класу" або "Заслужений майстер парашутного спорту", винагорода за стрибки з парашутом виплачується в розмірах, передбачених підпунктом 3.22.1 цієї Інструкції, а за кожен стрибок з літака чи вертольота, починаючи з 201 до 1000 стрибка, - у розмірі 12 відсотків за кожен стрибок, починаючи з 1001, - у розмірі 13 відсотків мінімального посадового окладу за первинною офіцерською посадою командира взводу.

3.22.3. За кожен ускладнений стрибок з парашутом, але не більше ніж за два фактори ускладнення, а випусковому, який зробив стрибок з парашутом, не більше ніж за три фактори ускладнення, розмір винагороди, обчислений у порядку, установленому підпунктами 3.22.1 і 3.22.2 цієї Інструкції, збільшується на 2 відсотки мінімального посадового окладу за первинною офіцерською посадою командира взводу за кожне ускладнення.

До ускладнених належать стрибки:

виконувача обов'язків випускового (під час здійснення стрибка);

із затримкою розкриття парашута не менше ніж на 20 секунд, у тому числі із стабілізацією падіння;

на обмежений майданчик;

у складних метеоумовах (коли висота нижнього краю хмар нижча заданої висоти викиду);

коли швидкість вітру біля землі перевищує 5 м/с;

на майданчики приземлення (які перевищують рівень моря на 500 м);

уночі, з приземленням на воду (крім стрибків у водолазному спорядженні) або на ліс;

зі зброєю (крім пістолета), з радіостанцією;

з вантажним контейнером вагою більше 4 кг, не враховуючи табельного спорядження;

з висоти менше 500 м і більше 4000 м;

з літака (вертольота) зі швидкістю польоту понад 200 км/год.

3.22.4. За стрибки з парашутом, здійснені на воду, розмір винагороди, обчислений у порядку, установленому підпунктами 3.22.1 і 3.22.2 цієї Інструкції, збільшується за рішенням начальника (командира) органу Держприкордонслужби на 4 відсотки мінімального посадового окладу за первинною офіцерською посадою командира взводу.

3.22.5. Військовослужбовцям спортивно-парашутної команди Держприкордонслужби винагорода за стрибки з парашутом, виконані протягом даного року за планом парашутної підготовки, виплачується за перші 50 стрибків - за нормами, установленими підпунктами 3.22.1 - 3.22.4 цієї Інструкції, а за 51 і наступні оплачувані стрибки - у половинному розмірі цих норм.

3.22.6. Винагорода військовослужбовцям 1 категорії, зазначеним у таблиці підпункту 3.22.1 цієї Інструкції, виплачується не більше ніж за 2 стрибки, а військовослужбовцям 2 категорії - не більше ніж за 3 стрибки, здійснені в один день.

На стрибки, здійснені військовослужбовцями, зазначеними в підпункті 3.22.2 цієї Інструкції, це обмеження не поширюється.

Протягом календарного року винагорода виплачується за стрибки з парашутом, здійснені відповідно до плану парашутної підготовки, але не більше ніж у межах річних норм оплачуваних стрибків, установлених для окремих категорій військовослужбовців, а для військовослужбовців спортивно-парашутної команди Держприкордонслужби - у межах норм оплачуваних стрибків, установлених Головою Державної прикордонної служби України.

3.22.7. Винагорода за стрибки з парашутом виплачується органом Держприкордонслужби, у якому здійснені стрибки, на підставі наказу начальника (командира) органу Держприкордонслужби із зазначенням у ньому дати здійснення кожного стрибка, факторів ускладнення (підпункт 3.22.3 цієї Інструкції) і яким за ліком є стрибок.

При визначенні розміру винагороди враховуються всі підтверджені документами стрибки з парашутом, здійснені військовослужбовцем, у тому числі в період до призову на військову службу.

3.22.8. Винагорода не виплачується за стрибки з парашутом, здійснені: не за планом парашутної підготовки, понад 2 або 3 стрибки на день (підпункт 3.22.6 цієї Інструкції), під час проведення святкових заходів, понад установлену для даної категорії військовослужбовців річну норму оплачуваних стрибків.

3.23. Надбавка за безперервний стаж на шифрувальній роботі

3.23.1. Військовослужбовцям, безпосередньо зайнятим на шифрувальній роботі на штатних посадах у шифрувальних органах, згідно із затвердженим Адміністрацією Державної прикордонної служби України Переліком посад військовослужбовців та працівників, безпосередньо зайнятих на шифрувальній роботі в Державній прикордонній службі України, за безперервний стаж на шифрувальній роботі виплачується щомісячна надбавка за безперервний стаж на шифрувальній роботі в таких розмірах:

від 1 до 3 років - 10 відсотків посадового окладу;

від 3 до 5 років - 15 відсотків посадового окладу;

понад 5 років - 20 відсотків посадового окладу.

3.23.2. Персональні списки військовослужбовців, які безпосередньо зайняті на шифрувальній роботі в шифрувальних органах і які мають право на одержання надбавки за безперервний стаж на шифрувальній роботі, затверджуються начальниками (командирами) органів Держприкордонслужби.

3.23.3. До безпосередньо зайнятих шифрувальною роботою належать військовослужбовці, які за своїми функціональними обов'язками займаються розробленням, виготовленням, обліком, зберіганням, використанням, доставкою шифрів, прирівняних до них документів та шифрувальної техніки, здійсненням контролю за забезпеченням безпеки шифрованого зв'язку, веденням діловодства та розмноженням документів з питань шифрувальної роботи.

3.23.4. У Національній академії надбавка виплачується військовослужбовцям, які навчають слухачів та курсантів чи виконують роботи відповідно до підпункту 3.23.3 цієї Інструкції.

3.23.5. Військовослужбовцям надбавка виплачується від окладів за основними посадами або такими, що виконуються тимчасово, за якими передбачена виплата надбавки.

Надбавка виплачується через рік з дня, з якого військовослужбовець приступив до виконання обов'язків за посадою, пов'язаною з виконанням робіт, згідно з підпунктами 3.23.3 та 3.23.4 цієї Інструкції, але не раніше дня видання наказу про виплату надбавки.

Військовослужбовцям, які мають до дня призначення на посади або зарахування на навчання відповідний безперервний стаж роботи в шифрувальних органах, надбавка виплачується з дня, з якого вони стали до виконання обов'язків за посадами або дня зарахування на навчання, але не раніше дня видання наказу про призначення та виплату надбавки (зарахування на навчання) або дня, зазначеного в наказі.

3.23.6. Військовослужбовцям, які одержують надбавку, допущеним до тимчасового виконання обов'язків за посадами, за якими виплата цієї надбавки не встановлена, за період тимчасового виконання обов'язків за посадами надбавка не виплачується.

3.23.7. Надбавка виплачується у разі тимчасового вибуття військовослужбовців з органу Держприкордонслужби зі збереженням посад за місцем служби у щорічні основні відпустки, щорічні додаткові відпустки та додаткові відпустки відповідно до Закону України "Про відпустки" із збереженням грошового забезпечення, на лікування, стажування, у службове відрядження.

3.23.8. Виплата надбавки військовослужбовцям зберігається за час перебування на навчанні у військових навчальних закладах, підрозділах шифрувальної служби із збереженням за ними штатних посад у шифрувальних органах.

3.23.9. Надбавка виплачується щомісяця за місцем штатної служби, одночасно з виплатою грошового забезпечення за поточний місяць.

Виплата надбавки військовослужбовцям, які займають відповідні посади, припиняється з дня, що настає за днем звільнення з посади, а в разі звільнення з військової служби - з дня виключення зі списків особового складу органу Держприкордонслужби.

3.23.10. У безперервний стаж на шифрувальній роботі для виплати надбавки зараховуються періоди:

безперервної шифрувальної роботи на штатних посадах, зазначених у підпунктах 3.23.3 та 3.23.4 цієї Інструкції, ураховуючи шифрувальну роботу в період проходження строкової військової служби;

безперервної шифрувальної роботи в цивільних установах військовослужбовців, які прийняті на військову службу за контрактом, а також військовослужбовців, переведених на роботу в шифрувальні органи Держприкордонслужби з інших центральних органів виконавчої влади за умови, що вони призначені на штатні посади в шифрувальні органи і безпосередньо виконують шифрувальну роботу відповідно до підпунктів 3.23.3 та 3.23.4 цієї Інструкції або направлені на навчання у військові навчальні заклади та підрозділи шифрувальної служби.

3.23.11. У разі направлення військовослужбовців, які мають право на отримання надбавки, на навчання у військові навчальні заклади без збереження посад за місцем служби або зарахування їх у розпорядження відповідних начальників (командирів) безперервний стаж на шифрувальній роботі не переривається, якщо вони безпосередньо після закінчення навчання або перебування у розпорядженні призначені на посади, за якими встановлена виплата надбавки.

Період перебування військовослужбовців на навчанні без збереження посад за місцем служби та в розпорядженні відповідних начальників (командирів) у безперервний стаж на шифрувальній роботі не зараховується.

3.23.12. Безперервний стаж на шифрувальній роботі визначається кадровими та фінансово-економічними підрозділами органів Держприкордонслужби на підставі записів в особових справах та інших документах, що підтверджують службу (роботу) в шифрувальних органах.

Про результати обчислення стажу складається висновок у двох примірниках, який затверджує начальник (командир) органу Держприкордонслужби. Перший примірник висновку передається у фінансово-економічний підрозділ, а другий - підшивається до особової справи військовослужбовця. З висновком військовослужбовець повинен бути ознайомлений під підпис.

Про встановлення військовослужбовцям надбавки та зміну її розмірів оголошується у наказі начальника (командира) органу Держприкордонслужби.

При переміщенні військовослужбовців до нового місця проходження військової служби за новим місцем служби військовослужбовців провадиться перевірка стажу для виплати надбавки за безперервний стаж на шифрувальній роботі, про що складається висновок у порядку, установленому цим пунктом.

3.23.13. Безперервний стаж на шифрувальній роботі припиняється, якщо військовослужбовець не виконував роботи, зазначені в підпунктах 3.23.3 та 3.23.4 цієї Інструкції, більше ніж 6 місяців з дня видання наказу про звільнення або призначення на посаду, не пов'язану з шифрувальною роботою.

3.24. Одноразова допомога на початкове обзаведення

3.24.1. Військовослужбовцям, які прослужили не менше шести місяців на строковій військовій службі і прийняті на військову службу за контрактом осіб рядового, сержантського і старшинського складу, військовослужбовцям, прийнятим безпосередньо після закінчення строкової військової служби на військову службу за контрактом осіб рядового, сержантського і старшинського складу, після приступання до виконання обов'язків за посадою, на яку вони призначені, виплачується одноразова допомога на початкове обзаведення в таких розмірах:

з якими укладено контракт до трьох років включно - посадовий оклад і оклад за військовим званням;

з якими укладено контракт понад три роки - два посадових оклади та два оклади за військовим званням.

3.24.2. Одноразова допомога на початкове обзаведення не виплачується:

а) військовослужбовцям, які зазначені в підпункті 3.24.1 цієї Інструкції, у разі продовження військової служби за контрактом, а також тим, які були прийняті із запасу на військову службу за контрактом осіб рядового, сержантського і старшинського складу;

б) у разі звільнення військовослужбовців, визначених у підпункті 3.24.1 цієї Інструкції, з військової служби до закінчення строку служби за першим контрактом у зв'язку з обвинувальним вироком суду, що набрав законної сили, за службовою невідповідністю або через систематичне невиконання умов контракту військовослужбовцем, або у зв'язку з набранням законної сили судовим рішенням, відповідно до якого військовослужбовця притягнуто до відповідальності за адміністративне корупційне правопорушення одноразова допомога на початкове обзаведення підлягає стягненню з них у сумі, обчисленій у повних календарних місяцях пропорційно часу, який залишився до закінчення дії контракту.

(підпункт "б" підпункту 3.24.2 пункту 3.24 із змінами, внесеними
 згідно з наказом Адміністрації Державної прикордонної служби України
 від 08.11.2012 р. N 909)

3.25. Винагорода за тривалість безперервної військової служби

3.25.1. Військовослужбовцям (крім військовослужбовців строкової військової служби) залежно від тривалості безперервної календарної військової служби виплачується винагорода за тривалість безперервної військової служби в таких розмірах:

Строк безперервної календарної військової служби 

Розмір винагороди
(посадовий оклад і оклад за військовим званням) 

15 років  

1,0 

20 років  

1,5 

25 років  

2,0 

30 років  

2,5 

35 років і кожні наступні п'ять років 

3,0 

Винагорода виплачується за місцем штатної служби за наказом начальника (командира) органу Держприкордонслужби, а начальникам (командирам) органів Держприкордонслужби - за наказами вищих начальників (командирів) за підпорядкованістю.

У наказі на підставі особової справи військовослужбовця визначаються строк його безперервної календарної військової служби та розмір винагороди.

3.25.2. До строку безперервної календарної військової служби військовослужбовців для виплати цієї винагороди зараховуються в календарному порядку:

а) безперервна кадрова військова служба на посадах осіб офіцерського складу, безперервна військова служба на посадах осіб офіцерського складу, осіб рядового, сержантського і старшинського складу, які проходять військову службу за контрактом, курсантів військових навчальних закладів, солдатів (матросів), сержантів та старшин строкової військової служби у Державній прикордонній службі України, Збройних Силах України, Державній спеціальній службі транспорту, військах Цивільної оборони України та інших утворених відповідно до законів України військових формуваннях та правоохоронних органах спеціального призначення, Об'єднаних збройних силах держав - учасниць Співдружності Незалежних Держав, органах внутрішніх справ та державної безпеки, військах та інших військових формуваннях СНД і колишнього СРСР, а також інші види служби і періоди роботи, які відповідно до законодавства колишнього СРСР зараховувалися до вислуги років;

б) безперервна служба на посадах рядового та начальницького складу органів внутрішніх справ України (органів внутрішніх справ СРСР, держав СНД), кримінально-виконавчої системи України, Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту від наслідків Чорнобильської катастрофи, Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України, на посадах рядового, молодшого та начальницького складу органів і підрозділів цивільного захисту, а також начальницького складу податкової міліції органів державної податкової служби України;

в) робота (служба) осіб офіцерського складу, осіб рядового, сержантського і старшинського складу, які проходять службу за контрактом, відряджених у встановленому порядку до органів державної влади та місцевого самоврядування, а також цивільних установ (у тому числі підприємств і організацій) із залишенням на військовій службі;

г) безперервна військова служба (навчання) курсантів (слухачів) вищих військових навчальних, а також вищих навчальних закладів, які мають у своєму складі військові інститути, факультети військової підготовки, кафедри військової підготовки, у тому числі в навчальних закладах Державної прикордонної служби України, Збройних Силах України (СНД та СРСР), Служби безпеки України, КДБ УРСР (СРСР), вищих навчальних закладах Міністерства внутрішніх справ України (СНД та СРСР), вищих навчальних закладах Державної податкової адміністрації України (за спеціальностями підготовки кадрів податкової міліції);

ґ) перебування в розпорядженні відповідних начальників (командирів);

д) відпустка військовослужбовців-жінок у зв'язку з вагітністю та пологами, відпустка для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, відпустка без збереження заробітної плати для догляду за дитиною, тривалість якої визначається медичним висновком, але не більше ніж до досягнення дитиною шестирічного віку;

е) виконання обов'язків за посадами осіб офіцерського складу до присвоєння офіцерського звання, якщо призначення на ці посади здійснено наказами правомочних начальників (командирів).

3.25.3. Строк безперервної календарної військової служби для виплати військовослужбовцям винагороди обчислюється в порядку, визначеному підпунктом 3.1.3 цієї Інструкції.

3.25.4. Строк безперервної календарної військової служби військовослужбовців, звільнених у запас, а потім знову прийнятих (призваних) на військову службу, обчислюється без урахування попередньої служби до звільнення у запас, за винятком випадків звільнення у зв'язку зі скороченням штатів, коли час перебування у запасі становить не більше трьох місяців.

Військовослужбовцям-жінкам у строк безперервної календарної військової служби для виплати винагороди зараховується час наданої їм відпустки для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, а у виняткових випадках, коли дитині необхідний домашній догляд згідно з медичними висновками, - не більше ніж до досягнення дитиною шестирічного віку.

3.25.5. Строк безперервної календарної військової служби військовослужбовців для виплати винагороди обчислюється кадровими та фінансово-економічними підрозділами органів Держприкордонслужби на підставі записів у особових справах та інших документах, що підтверджують військову службу.

3.25.6. У разі переміщення військовослужбовців по службі в інші органи Держприкордонслужби в грошовому атестаті зазначається, у якому розмірі та за який період військовослужбовцю виплачена винагорода.

3.25.7. Для підтвердження законності виплати винагороди до роздавальної відомості додається витяг з наказу про виплату винагороди.

3.25.8. Винагорода військовослужбовцям нараховується від окладу за основною посадою, яку займає військовослужбовець на день виникнення права на винагороду, та окладу за військовим званням.

При виплаті винагороди військовослужбовцям, які перебувають у розпорядженні відповідних начальників (командирів), до розрахунку беруться посадові оклади за останніми штатними посадами, що вони займали.

3.26. Підвищення посадових окладів за військову службу на території гірських населених пунктів та на острові Зміїний

3.26.1. Військовослужбовцям, які проходять військову службу:

у підрозділах Державної прикордонної служби України, які підпадають під статус гірських, посадові оклади підвищуються на 25 відсотків;

на острові Зміїний посадові оклади підвищуються на 50 відсотків.

Військовослужбовцям, яким відповідно до законодавства виплачуються підвищені посадові оклади, надбавка за службу у високогірних місцевостях, передбачена підпунктом 3.21.1 цієї Інструкції, не виплачується.

3.26.2. Підвищені посадові оклади виплачуються:

а) військовослужбовцям, які прибули для проходження військової служби в органи (підрозділи) Держприкордонслужби, розташовані на території населених пунктів, яким надано статус гірських, та на острів Зміїний у зв'язку з призначенням на посаду або зі зміною постійної дислокації органу (підрозділу) Держприкордонслужби:

в одиночному порядку - з дня зарахування наказом до списків особового складу органу (підрозділу) Держприкордонслужби;

у складі органу (підрозділу) Держприкордонслужби - з дня прибуття до пункту постійної дислокації, про що оголошується наказом начальника (командира) органу Держприкордонслужби;

б) військовослужбовцям, які вибули з органів (підрозділів) Держприкордонслужби, розташованих на території населених пунктів, яким надано статус гірських, та з острова Зміїний:

в одиночному порядку без збереження посад за місцем служби - до дня виключення наказом зі списків особового складу органу (підрозділу) Держприкордонслужби включно;

у складі органу (підрозділу) Держприкордонслужби у зв'язку зі зміною постійної дислокації або у складі органу (підрозділу) Держприкордонслужби тимчасово - до дня вибуття з пункту постійної дислокації включно, про що оголошується наказом начальника (командира) органу Держприкордонслужби;

в) військовослужбовцям, звільненим з військової служби з органів (підрозділів) Держприкордонслужби, розташованих на території населених пунктів, яким надано статус гірських, та з острова Зміїний, - до дня звільнення включно, а військовослужбовцям строкової військової служби за весь місяць, у якому вони звільнені в запас. При цьому військовослужбовцям, яким при звільненні згідно з чинним законодавством надається щорічна основна відпустка, підвищені посадові оклади виплачуються до дня виключення наказом зі списків особового складу органу (підрозділу) Держприкордонслужби включно.

3.26.3. За військовослужбовцями, які тимчасово вибули з органів (підрозділів) Держприкордонслужби, розташованих на території населених пунктів, яким надано статус гірських, та з острова Зміїний, зберігається право на отримання підвищених посадових окладів за час перебування у розпорядженні, на лікуванні, у щорічних основних та додаткових відпустках із збереженням грошового забезпечення, у службовому відрядженні.

3.26.4. За військовослужбовцями, які вибули з органів (підрозділів) Держприкордонслужби, розташованих на території населених пунктів, яким надано статус гірських, та з острова Зміїний на навчання на курсах підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації зі збереженням посад за місцем служби, зберігається право на отримання підвищених посадових окладів за час перебування на навчанні та за час дороги до місця навчання і назад.

3.26.5. При виплаті військовослужбовцям надбавок та інших додаткових видів грошового забезпечення, обчислених від посадових окладів або окладів за військове звання і посадових окладів, беруться до розрахунку підвищені посадові оклади.

3.27. Надбавка у зв'язку з роботою, яка передбачає доступ до державної таємниці

3.27.1. Надбавка у зв'язку з роботою, яка передбачає доступ до державної таємниці (далі - надбавка), виплачується військовослужбовцям, які займають посади в органах Держприкордонслужби та які за умовами своєї професійної діяльності постійно працюють з відомостями, що становлять державну таємницю.

Такими, що постійно працюють з відомостями, що становлять державну таємницю, вважаються військовослужбовці, які за своїми функціональними обов'язками займаються розробленням, виготовленням, обліком, зберіганням, використанням документів, виробів та інших матеріальних носіїв державної таємниці.

3.27.2. Надбавка виплачується військовослужбовцям, яким надано доступ до державної таємниці відповідно до затвердженої номенклатури посад військовослужбовців Державної прикордонної служби України.

3.27.3. Надбавка виплачується у розмірах, установлених Положенням про види, розміри і порядок надання компенсації громадянам у зв'язку з роботою, яка передбачає доступ до державної таємниці, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 15 червня 1994 року N 414, залежно від ступеня секретності інформації.

Ця надбавка виплачується військовослужбовцю на підставі наказу начальника органу Держприкордонслужби про надання доступу до державної таємниці, конкретної секретної інформації та її матеріальних носіїв, в якому зазначається її розмір.

3.27.4. Проекти наказів про надання доступу до державної таємниці, конкретної секретної інформації та її матеріальних носіїв готуються підрозділами режиму і захисту інформації органів Держприкордонслужби, де військовослужбовці перебувають на кадровому обліку.

Начальникам органів та підрозділів спеціального призначення Держприкордонслужби надбавка виплачується на підставі наказів начальників органів Держприкордонслужби вищого рівня про надання їм доступу до державної таємниці у сфері, що стосується діяльності органу Держприкордонслужби.

Військовослужбовцям окремих відділів внутрішньої безпеки Державної прикордонної служби України надбавка виплачується на підставі наказів начальників органів Держприкордонслужби, в яких вони перебувають на фінансовому забезпеченні, на підставі рапортів начальників цих відділів з відповідними обґрунтуваннями та копій їх наказів про доступ військовослужбовців до державної таємниці.

У наказі про надання доступу до державної таємниці, конкретної секретної інформації та її матеріальних носіїв військовослужбовцям, які під час виконання науково-дослідних і дослідно-конструкторських робіт постійно працюють з відомостями та носіями секретної інформації, конкретний розмір надбавки визначається з урахуванням важливості робіт, обсягу відомостей, що становлять державну таємницю, закріплення виконавців за відповідними ділянками роботи.

3.27.5. Військовослужбовцям, звільненим з посад у зв'язку з призначенням на іншу посаду в цьому самому органі Держприкордонслужби, виплата надбавки за посадою, з якої його звільнено, проводиться до дня, з якого він став до виконання обов'язків за новою посадою. У зв'язку з призначенням на посаду в інший орган Держприкордонслужби надбавка за посадою, з якої його звільнено, виплачується по день скасування доступу до державної таємниці включно, але не пізніше дня виключення зі списків особового складу.

3.27.6. Військовослужбовцям надбавка виплачується від посадових окладів за основними посадами або такими, що виконуються тимчасово.

3.27.7. Надбавка виплачується органами Держприкордонслужби щомісяця, одночасно з виплатою грошового забезпечення за місцем служби військовослужбовців або органами Держприкордонслужби, в яких вони перебувають на фінансовому забезпеченні.

3.27.8. Виплата надбавки зберігається у разі тимчасового вибуття військовослужбовців з органу Держприкордонслужби зі збереженням посад за місцем служби у щорічні основні та додаткові відпустки із збереженням грошового забезпечення, на лікування, навчання, стажування та у службові відрядження, які пов'язані з виконанням службових обов'язків за посадою, за умови збереження у них доступу до державної таємниці.

Виплата надбавки зберігається також на період перебування військовослужбовців у розпорядженні відповідних начальників органів Держприкордонслужби за умови надання доступу цим військовослужбовцям до конкретної секретної інформації та її матеріальних носіїв відповідно до функціональних обов'язків, визначених на період перебування у розпорядженні посадовою особою, у розпорядженні якої вони перебувають.

3.27.9. Виплата надбавки військовослужбовцям у разі звільнення з військової служби припиняється з дня виключення зі списків особового складу органу Держприкордонслужби.

(розділ ІІІ доповнено пунктом 3.27 згідно з наказом Адміністрації
 Державної прикордонної служби України від 24.04.2012 р. N 277)

IV. Виплата грошового забезпечення

4.1. Виплата посадових окладів військовослужбовцям за час тимчасового виконання обов'язків за посадою

4.1.1. Особам офіцерського складу, особам рядового, сержантського і старшинського складу, які проходять військову службу за контрактом (крім зазначених у підпунктах 4.1.8, 4.1.9 цієї Інструкції), допущеним у встановленому порядку наказом начальника (командира) органу Держприкордонслужби до тимчасового виконання обов'язків за вакантною посадою строком до шести місяців або до тимчасового виконання обов'язків за невакантною посадою строком до чотирьох місяців у тому самому органі Держприкордонслужби, за час виконання обов'язків за цими посадами виплачуються оклади за посадами, що тимчасово виконуються (з урахуванням підпункту 4.1.2 цієї Інструкції).

4.1.2. Посадові оклади військовослужбовцям (крім військовослужбовців строкової військової служби) за час тимчасового виконання обов'язків за посадами виплачуються з дотриманням таких умов:

військовослужбовцю, допущеному до тимчасового виконання обов'язків за невакантною посадою, оклад за цією посадою виплачується, якщо військовослужбовець, який постійно обіймає посаду, а також його заступники-військовослужбовці і помічники-військовослужбовці незалежно від їх функціональних обов'язків тимчасово вибули з органу Держприкордонслужби або в установленому порядку звільнені від службових обов'язків;

військовослужбовцям, які обіймають посади перших заступників - начальників штабів органів Держприкордонслужби, заступників і помічників начальників і командирів усіх найменувань незалежно від їх функціональних обов'язків, у разі тимчасового виконання обов'язків за невакантними посадами безпосередніх начальників (командирів) виплачуються оклади за основними посадами. У разі тимчасового виконання зазначеними військовослужбовцями обов'язків за вакантними посадами безпосередніх начальників і командирів їм виплачуються оклади за посадами, що тимчасово виконуються, на загальних підставах;

у разі тимчасового виконання військовослужбовцем обов'язків за посадою, за якою встановлений оклад в межах від мінімального до максимального розмірів, оклад за цією посадою виплачується в розмірі, установленому наказом начальника органу Держприкордонслужби залежно від складності та обсягу роботи, але не нижче розміру раніше встановленого окладу за займаною штатною посадою;

особам офіцерського складу, допущеним до тимчасового виконання обов'язків за посадами науково-педагогічного (педагогічного) складу, виплачуються посадові оклади з урахуванням стажу їх педагогічної роботи;

особам сержантського та старшинського складу з числа прапорщиків (мічманів), допущеним у встановленому порядку до тимчасового виконання обов'язків за штатними посадами прапорщиків (мічманів), виплачуються посадові оклади за посадами, що тимчасово виконуються, а допущеним до тимчасового виконання обов'язків за штатними посадами молодших офіцерів - посадові оклади, передбачені у штатах для цих осіб;

військовослужбовцям із числа рядового, сержантського і старшинського складу, які проходять військову службу за контрактом (крім прапорщиків (мічманів)), допущеним у встановленому порядку до тимчасового виконання обов'язків за іншими посадами, передбаченими для рядового, сержантського і старшинського складу (крім посад, за якими передбачені військові звання прапорщиків (мічманів)), виплачуються посадові оклади за посадами, що тимчасово виконуються;

особам рядового, сержантського і старшинського складу, які проходять строкову військову службу, допущеним у встановленому порядку до тимчасового виконання обов'язків за іншими посадами, передбаченими для рядового, сержантського і старшинського складу (крім посад, за якими передбачені військові звання прапорщиків (мічманів)), посадові оклади виплачуються за посадами, що тимчасово виконуються, в розмірах, установлених для військовослужбовців строкової військової служби.

4.1.3. Різниця в окладах за основною посадою і посадою, що тимчасово виконується, виплачується за минулий місяць (місяці) одночасно з виплатою грошового забезпечення за поточний місяць, а військовослужбовцям, відрядженим до нового місця служби (навчання) або звільненим з органу Держприкордонслужби, - під час вибуття з цього органу.

4.1.4. Строк тимчасового виконання обов'язків за посадою обчислюється з дня, з якого військовослужбовець став до виконання обов'язків за посадою, але не раніше дня видання начальником (командиром) органу Держприкордонслужби наказу про його допуск до тимчасового виконання обов'язків за посадою, і до дня звільнення з посади включно. До цього строку не зараховуються періоди перебування у відпустці, службовому відрядженні (якщо воно не пов'язане з виконанням обов'язків за посадою, що тимчасово виконується), на навчанні, лікуванні або у відпустці для лікування у зв'язку із хворобою.

4.1.5. Військовослужбовцям, крім зазначених у підпункті 4.1.8 цієї Інструкції, допущеним до тимчасового виконання обов'язків за посадами в іншому органі Держприкордонслужби, оклади за посадами, що тимчасово виконуються, не виплачуються.

4.1.6. За періоди перебування військовослужбовців, допущених до тимчасового виконання обов'язків за посадами, у відпустці зі збереженням грошового забезпечення, службовому відрядженні (якщо воно не пов'язане з виконанням обов'язків за посадою, що тимчасово виконується), на навчанні, лікуванні або у відпустці для лікування у зв'язку із хворобою виплачуються оклади за основними посадами.

4.1.7. Військовослужбовцям, призначеним на вакантні посади з більшими окладами, які вони тимчасово виконували, оклади за цими посадами виплачуються з того дня, з якого вони стали до тимчасового виконання обов'язків за посадами, але не раніше дня видання наказу про допуск до тимчасового виконання обов'язків за посадою.

4.1.8. Військовослужбовцям (крім військовослужбовців строкової військової служби), які перебувають у розпорядженні, допущеним наказом відповідного начальника (командира), у розпорядженні якого вони перебувають, до тимчасового виконання обов'язків за вакантними посадами за їх спеціальністю, за час фактичного виконання обов'язків за цими посадами, але не більше ніж за два місяці, виплачуються оклади за посадами, що тимчасово виконуються.

4.1.9. Військовослужбовцям, допущеним в період перебування в розпорядженні до тимчасового виконання обов'язків за невакантними посадами, посадові оклади за невакантними посадами, що тимчасово виконуються, не виплачуються.

(пункт 4.1 у редакції наказу Міністерства
 внутрішніх справ України від 17.03.2017 р. N 244)

4.2. Виплата посадових окладів та щомісячних додаткових видів грошового забезпечення у зв'язку з переходом органу Держприкордонслужби на новий штат

4.2.1. У разі переходу органу Держприкордонслужби на новий штат особам офіцерського складу, особам рядового, сержантського і старшинського складу, які проходять військову службу за контрактом, які будуть призначатися на посади за новим штатом, допущеним наказом начальника (командира) органу Держприкордонслужби до виконання обов'язків за посадами за новим штатом, посадові оклади за цими посадами виплачуються з дня, з якого вони приступили до виконання обов'язків за посадами, але не раніше дня оголошення в наказі начальника (командира) органу Держприкордонслужби про перехід на новий штат і дня отримання цим органом нового штату.

Якщо найменування посад не змінилися, але змінились посадові оклади за ними, то встановлені нові посадові оклади виплачуються з дня оголошення в наказі начальника (командира) органу Держприкордонслужби про перехід на новий штат, але не раніше дня отримання цим органом Держприкордонслужби нового штату.

4.2.2. Особам офіцерського складу, особам рядового, сержантського і старшинського складу, які проходять військову службу за контрактом, допущеним у зв'язку з переходом органом Держприкордонслужби на новий штат до виконання обов'язків за новими для них посадами в період, коли вони перебувають у відпустці, на лікуванні (у тому числі у відпустці для лікування у зв'язку з хворобою), у службовому відрядженні чи на навчанні, - із збереженням посад за місцем служби - до дня, з якого вони стали до виконання обов'язків за цими посадами, виплачуються посадові оклади за основними посадами, які вони займали раніше, із застосуванням до тих, хто перебуває на лікуванні в лікувальних закладах і у відпустці для лікування у зв'язку з хворобою, термінів, передбачених підпунктами 4.4.1 та 4.4.2 цієї Інструкції.

4.2.3. Особам офіцерського складу, особам рядового, сержантського і старшинського складу, які проходять військову службу за контрактом, допущеним у зв'язку з переходом органом Держприкордонслужби на новий штат до виконання обов'язків за новими для них посадами, і які після того, як приступили до їх виконання, вибули у щорічну основну відпустку, на лікування, у службове відрядження або на навчання із збереженням посад за місцем служби, виплачуються посадові оклади за цими посадами.

4.2.4. Військовослужбовцям строкової військової служби, призначеним у зв'язку з переходом органом Держприкордонслужби на новий штат на посади рядового, сержантського і старшинського складу, посадові оклади за цими посадами виплачуються з дня підписання наказу про призначення, але не раніше дня оголошення в наказі начальника (командира) органу Держприкордонслужби про перехід на новий штат і дня одержання цим органом нового штату.

4.2.5. Викладений у підпунктах 4.2.1 - 4.2.4 цієї Інструкції порядок виплати посадових окладів застосовується також у разі внесення змін до штату.

4.3. Виплата грошового забезпечення військовослужбовцям за період перебування їх у розпорядженні

4.3.1. Військовослужбовцям, зарахованим у розпорядження відповідних начальників органів Держприкордонслужби відповідно до підпунктів 1 - 3, 7, 8, 10 - 12, 14 і 15 пункту 127 Положення про проходження громадянами України військової служби в Державній прикордонній службі України, затвердженого Указом Президента України від 29 грудня 2009 року N 1115, з дня, що наступає за днем звільнення із займаних посад (скорочення штатної посади), протягом двох місяців виплачується грошове забезпечення, яке військовослужбовець отримував за останньою посадою на день звільнення з посади (скорочення). Грошове забезпечення у цьому випадку обчислюється, виходячи з посадового окладу, окладу за військовим званням, щомісячних додаткових видів грошового забезпечення (крім винагороди за бойове чергування, морського грошового забезпечення та надбавки у зв'язку з роботою, яка передбачає доступ до державної таємниці, у разі відсутності доступу у військовослужбовців до секретної інформації та її матеріальних носіїв).

Після закінчення двох місяців безперервного перебування військовослужбовців у розпорядженні грошове забезпечення за останньою основною посадою, яку вони займали до зарахування у розпорядження, виплачується тільки за рішенням Голови Державної прикордонної служби України.

Клопотання про продовження строків виплати грошового забезпечення подаються за підпорядкованістю начальниками органів Держприкордонслужби, у розпорядженні яких вони перебувають.

(підпункт 4.3.1 пункту 4.3 у редакції наказу Адміністрації
Державної прикордонної служби України від 24.04.2012 р. N 277)

4.3.2. Днем звільнення військовослужбовця з посади, яку він займає, уважається день закінчення здавання справ і складання обов'язків за посадою в межах строків, установлених Статутом внутрішньої служби Збройних Сил України.

Якщо тривалість здавання справ і складання обов'язків за посадою не визначена, то вона встановлюється начальником (командиром) органу Держприкордонслужби, але не більше 10 днів. Термін здавання справ і складання обов'язків за посадою новопризначеній посадовій особі обчислюється з дня прибуття її в орган Держприкордонслужби.

Днем звільнення з посади військовослужбовців розформованих органів Держприкордонслужби вважається день закінчення здавання справ і складання обов'язків за посадою в межах установлених строків, але не пізніше дня закінчення розформування органу Держприкордонслужби, визначеного директивою Адміністрації Державної прикордонної служби.

4.3.3. Днем зарахування у розпорядження військовослужбовців, які закінчили військові навчальні заклади, докторантури чи ад'юнктури військових навчальних закладів і науково-дослідних установ, уважається:

для військовослужбовців, які не мали в період навчання офіцерських звань, - день, що настає за днем видання наказу Адміністрації Державної прикордонної служби України про присвоєння офіцерських звань;

для осіб офіцерського складу - день, що настає за днем видання наказу про закінчення військового навчального закладу, докторантури чи ад'юнктури.

4.3.4. У разі відрахування військовослужбовців з військових навчальних закладів, докторантур чи ад'юнктур днем зарахування їх у розпорядження вважається день, що настає за днем видання наказу про відрахування.

4.3.5. Під час визначення права на одержання грошового забезпечення в передбачені підпунктом 4.3.1 цієї Інструкції строки перебування військовослужбовців у розпорядженні не зараховуються періоди їх перебування:

а) на стаціонарному лікуванні в госпіталях, клініках, лікарнях та інших лікувальних закладах або підрозділах;

б) у санаторіях і будинках відпочинку, куди військовослужбовці після перебування на стаціонарному лікуванні в госпіталях, клініках, лікарнях та інших аналогічних їм лікувальних закладах або підрозділах направлені згідно з висновком військово-лікарської комісії;

в) у відпустці для лікування у зв'язку з хворобою згідно з висновком військово-лікарської комісії;

г) на вакантних посадах, до яких вони тимчасово допускались, - з дня, з якого вони приступили до тимчасового виконання обов'язків за посадами, але не раніше дня видання наказу про допуск до тимчасового виконання обов'язків за посадами, і до дня звільнення від виконання цих обов'язків;

ґ) у щорічній основній та додатковій відпустці.

4.3.6. Виплата військовослужбовцям грошового забезпечення, право на одержання якого вони втратили у зв'язку з перебуванням у розпорядженні, поновлюється:

а) призначеним на посади - з дня видання наказу про призначення, при цьому за період з дня видання наказу про призначення і до дня, з якого військовослужбовці приступили до виконання обов'язків за посадою, виплачується грошове забезпечення за основними посадами, які раніше ними займались;

б) направленим на лікування в лікувальні заклади або підрозділи, зазначені в підпункті 4.3.5 цієї Інструкції, - з дня направлення і до дня повернення до місця перебування у розпорядженні включно, а тим, хто вибув у відпустку для лікування у зв'язку з хворобою за висновками військово-лікарської комісії, - до дня закінчення відпустки включно;

в) слухачам та курсантам, зарахованим у військові навчальні заклади на стаціонарне навчання або очну докторантуру чи ад'юнктуру, - з дня направлення на навчання;

г) особам, які вибули у щорічну основну та додаткову відпустку, - з дня вибуття у відпустку, зазначеного в наказі начальника (командира) органу Держприкордонслужби, до дня закінчення відпустки включно.

4.3.7. Військовослужбовцям строкової військової служби, звільненим з посад у зв'язку з позбавленням сержантських чи старшинських військових звань або за недисциплінованість, з дня звільнення й до призначення на посади чи звільнення з військової служби виплачуються посадові оклади за I тарифним розрядом, установлені для військовослужбовців строкової військової служби.

4.3.8. Військовослужбовцям, які були відряджені до державних органів, у тому числі в довготермінові закордонні відрядження, з дня їх зарахування у розпорядження, але не раніше дня, до якого їм виплачено грошове забезпечення або заробітну плату, і до дня, з якого вони приступили до виконання обов'язків за новими посадами, на які призначені, з дня зарахування на навчання у військові навчальні заклади чи звільнення з військової служби виплачується грошове забезпечення за останньою штатною військовою посадою, яку вони займали до відрядження.

4.4. Виплата грошового забезпечення військовослужбовцям за час хвороби

4.4.1. Особам офіцерського складу, особам рядового, сержантського і старшинського складу, які проходять військову службу за контрактом, у тому числі тим, хто перебуває в розпорядженні, за весь період безперервного перебування на лікуванні в лікувальних закладах чи у відпустці для лікування у зв'язку з хворобою згідно з висновком військово-лікарської комісії, але не більше чотирьох місяців з дня вибуття з органу Держприкордонслужби (крім випадків, коли чинним законодавством України передбачено триваліші терміни перебування на лікуванні), виплачується грошове забезпечення за останніми основними посадами, які вони займали.

4.4.2. Грошове забезпечення військовослужбовцям, зазначеним у підпункті 4.4.1 цієї Інструкції, після чотирьох місяців безперервного перебування на лікуванні й у відпустці для лікування у зв'язку з хворобою виплачується, якщо перебування на лікуванні та у відпустці продовжено за висновком військово-лікарської комісії чи рішенням Голови Державної прикордонної служби України або його першого заступника.

4.4.3. Військовослужбовцям строкової військової служби, які перебувають на лікуванні в лікувальних закладах чи у відпустці для лікування у зв'язку з хворобою, посадові оклади та додаткові види грошового забезпечення виплачуються за весь період перебування на лікуванні та у відпустці через хворобу.

4.5. Виплата грошового забезпечення військовослужбовцям, усуненим від виконання службових обов'язків чи відстороненим від посад (виконання службових повноважень), а також тим, які перебувають під арештом та в дисциплінарних частинах

(пункт 4.5 із змінами, внесеними згідно з наказом Адміністрації
 Державної прикордонної служби України від 08.11.2012 р. N 909)

4.5.1. Військовослужбовцям, які відповідно до Дисциплінарного статуту Збройних Сил України усунені від виконання службових обов'язків, з наступного після усунення від виконання службових обов'язків дня за період, протягом якого вони не виконували обов'язків за посадами, виплачуються посадові оклади, оклади за військовими званнями та надбавка за вислугу років.

У разі скасування наказів про усунення військовослужбовців від виконання службових обов'язків, якщо за результатами службового розслідування підстави для прийняття такого рішення не підтвердилися, за період, протягом якого вони не виконували обов'язків за посадами, виплачуються щомісячні додаткові види грошового забезпечення, яких вони у зв'язку з усуненням від виконання службових обов'язків не отримували.

4.5.2. Військовослужбовцям, відстороненим від посад відповідно до Кримінального процесуального кодексу України, з наступного після відсторонення від посад дня за період, протягом якого вони не перебували на посаді, виплачуються оклади за військовими званнями та надбавка за вислугу років.

(абзац перший підпункту 4.5.2 пункту 4.5 із змінами, внесеними
 згідно з наказом Адміністрації Державної прикордонної служби України
 від 08.11.2012 р. N 909)

У разі скасування постанов про відсторонення від посад за період, протягом якого вони не перебували на посадах унаслідок відсторонення від них, щомісячні додаткові види грошового забезпечення, яких вони не отримували, військовослужбовцям не виплачуються.

Військовослужбовцям, відстороненим від виконання службових повноважень у зв'язку зі складенням щодо них протоколу про адміністративне корупційне правопорушення, з наступного після відсторонення від виконання службових повноважень дня за період, протягом якого вони не перебували на посаді, виплачуються оклади за військовими званнями та надбавка за вислугу років.

(підпункт 4.5.2 пункту 4.5 доповнено абзацом третім згідно з наказом
 Адміністрації Державної прикордонної служби України від 08.11.2012 р. N 909)

У разі закриття провадження у справі про адміністративне корупційне правопорушення у зв'язку з відсутністю події або складу адміністративного правопорушення суми грошового забезпечення, які не були виплачені військовослужбовцю внаслідок відсторонення від виконання службових обов'язків, відшкодовуються в порядку, передбаченому Законом України "Про засади запобігання і протидії корупції".

(підпункт 4.5.2 пункту 4.5 доповнено абзацом четвертим згідно з наказом
 Адміністрації Державної прикордонної служби України від 08.11.2012 р. N 909)

4.5.3. Військовослужбовцям, стосовно яких застосовано запобіжні заходи у кримінальній справі у виді домашнього арешту чи тримання під вартою, виплата грошового забезпечення припиняється з дня фактичного взяття під варту чи перебування під домашнім арештом.

У разі якщо до військовослужбовців, відсторонених від посад, які утримувались під вартою чи перебували під домашнім арештом, застосовано інший запобіжний захід, з дня прибуття до органу Держприкордонслужби і до дня отримання органом Держприкордонслужби копії обвинувального вироку суду, який набрав законної сили про засудження військовослужбовців до позбавлення волі, грошове забезпечення виплачується в порядку, передбаченому підпунктом 4.5.2 цього пункту.

(підпункт 4.5.3 пункту 4.5 у редакції наказу Адміністрації
 Державної прикордонної служби України від 08.11.2012 р. N 909)

4.5.4. У разі ухвалення судом виправдувального вироку, закриття кримінального провадження військовослужбовцям, які були відсторонені від посад, поновлюється виплата посадових окладів та щомісячних додаткових видів грошового забезпечення, які вони не отримували у зв'язку з відстороненням від посад, з дня, з якого вони стали до виконання обов'язків за посадою";

(абзац перший підпункту 4.5.4 пункту 4.5 у редакції наказу Адміністрації
 Державної прикордонної служби України від 08.11.2012 р. N 909)

При цьому грошове забезпечення, яке втратили військовослужбовці внаслідок незаконних дій, відшкодовується їм відповідно до Закону України "Про порядок відшкодування шкоди, завданої громадянинові незаконними діями органів дізнання, досудового слідства, прокуратури і суду".

4.5.5. У разі винесення судом обвинувального вироку про умовне засудження військовослужбовцям, які були відсторонені від посад, з дня, з якого вони стали до виконання обов'язків за посадою, поновлюється виплата посадових окладів та щомісячних додаткових видів грошового забезпечення, яких вони не отримували у зв'язку з відстороненням від посад.

4.5.6. Військовослужбовцям (крім військовослужбовців строкової військової служби), засудженим до арешту з відбуванням покарання на гауптвахті, за час відбування арешту виплачуються оклади за військовими званнями. Інші види грошового забезпечення за цей період не виплачуються.

(пункт 4.5 у редакції наказу Адміністрації Державної
 прикордонної служби України від 24.04.2012 р. N 277)

4.6. Виплата грошового забезпечення сім'ям військовослужбовців, які оголошені померлими (загиблими), захоплених у полон або заручниками, а також інтернованих у нейтральних державах або безвісно відсутніх

4.6.1. У разі смерті (загибелі) військовослужбовця належні, але не отримані ним до дня смерті (загибелі) посадові оклади, оклади за військовими званнями і щомісячні додаткові види грошового забезпечення (у тому числі за весь місяць, в якому військовослужбовець помер) виплачуються сім'ї померлого, а в разі її відсутності - його батькам та утриманцям.

Зазначеним особам також виплачуються одноразові види грошового забезпечення та інші виплати, право на отримання яких виникло до дня смерті (загибелі) військовослужбовця.

4.6.2. За військовослужбовцями, захопленими в полон або заручниками, а також інтернованими у нейтральних державах або безвісно відсутніми, зберігаються виплати в розмірі посадового окладу за останнім місцем служби, окладу за військовим званням, надбавки за вислугу років, інших щомісячних додаткових видів грошового забезпечення постійного характеру та інші види грошового забезпечення з урахуванням зміни вислуги років та норм грошового забезпечення.

4.6.3. Виплата грошового забезпечення здійснюється із дня захоплення військовослужбовців у полон або заручниками, а також інтернування в нейтральних державах або зникнення безвісти членам сімей військовослужбовців за їх заявою на ім'я начальника (командира) органу Держприкордонслужби.

До заяви додаються:

копії сторінок паспорта повнолітніх членів сім'ї з даними про прізвище, ім'я та по батькові і реєстрацію місця проживання (перебування);

довідка про реєстрацію місця проживання (перебування) членів сім'ї (у разі відсутності такої інформації в паспорті);

копія свідоцтва про шлюб (у разі наявності);

копії свідоцтв про народження дітей (у разі наявності);

копія свідоцтва про народження військовослужбовця - для виплати грошового забезпечення батькам;

рішення районної, районної у м. Києві держадміністрації, виконавчого органу міської, районної у місті, сільської, селищної ради або суду про встановлення над дитиною-сиротою, дитиною, позбавленою батьківського піклування, опіки, піклування (у разі здійснення опіки або піклування над дітьми військовослужбовця);

рішення суду або нотаріально посвідчений правочин, що підтверджує факт перебування заявника на утриманні загиблого (померлого) (надають особи, які не були членами сім'ї загиблого (померлого), але перебували на його утриманні);

копія документа, що засвідчує реєстрацію в Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків (для осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це контролюючий орган, і мають відмітку в паспорті, - копія сторінки паспорта з такою відміткою).

4.6.4. Начальник (командир) органу Держприкордонслужби розглядає протягом 15 днів подані документи та приймає рішення щодо виплати або відмови у виплаті грошового забезпечення, про що повідомляється заявнику в письмовій формі.

У рішенні про відмову у виплаті грошового забезпечення обов'язково зазначаються підстави для такої відмови.

Начальник (командир) органу Держприкордонслужби приймає рішення про відмову у виплаті у разі:

подання заяви особами, що не зазначені в підпункті 4.6.6 цього пункту;

подання не в повному обсязі документів, зазначених у підпункті 4.6.3 цього пункту;

подання заяви з порушенням строків, визначених абзацами шостим і сьомим підпункту 4.6.5 цього пункту;

з'ясування в установленому законодавством порядку обставин щодо добровільної здачі військовослужбовця в полон, самовільного залишення органу Держприкордонслужби, місця служби або дезертирування.

Прийняття рішення про відмову у виплаті грошового забезпечення у зв'язку з поданням не в повному обсязі документів не позбавляє заявників права звернутися до начальника органу Держприкордонслужби повторно після усунення причин, що стали підставою для відмови у виплаті.

Рішення про відмову у виплаті грошового забезпечення може бути оскаржено в судовому порядку.

4.6.5. Виплата грошового забезпечення здійснюється щомісяця на підставі наказів начальників (командирів) органів Держприкордонслужби членам сімей:

військовослужбовців, захоплених у полон або заручниками, інтернованих у нейтральних державах, - до дня їх звільнення включно;

військовослужбовців, безвісно відсутніх, - до дня набрання законної сили рішенням суду про визнання їх безвісно відсутніми або оголошення померлими.

Виплата грошового забезпечення членам сімей військовослужбовців здійснюється до повного з'ясування обставин захоплення військовослужбовців у полон або заручниками, їх інтернування або звільнення, або визнання їх в установленому законом порядку безвісно відсутніми чи померлими. У всіх випадках виплата грошового забезпечення здійснюється не більше ніж до дня виключення військовослужбовця зі списків особового складу органу Держприкордонслужби.

Виплата грошового забезпечення членам сімей військовослужбовців здійснюється у разі, якщо заява про його виплату надійшла до органу Держприкордонслужби:

до дня звільнення військовослужбовців, захоплених у полон або заручниками, інтернованих у нейтральних державах;

протягом трьох років з дня набрання законної сили рішенням суду про визнання військовослужбовців безвісно відсутніми або оголошення померлими, але не пізніше ніж до дня набрання законної сили рішенням суду про скасування рішення про визнання їх безвісно відсутніми або оголошення померлими.

4.6.6. Грошове забезпечення виплачується таким членам сімей військовослужбовців:

дружині (чоловіку), а в разі її (його) відсутності - повнолітнім дітям, які проживають разом з нею (ним), або законним представникам (опікунам, піклувальникам) чи усиновлювачам неповнолітніх дітей (інвалідів з дитинства - незалежно від їх віку), а також особам, які перебувають на утриманні військовослужбовців, або батькам рівними частками, якщо військовослужбовці не перебувають у шлюбі і не мають дітей.

У разі письмової відмови однієї з осіб від отримання грошового забезпечення її частка рівномірно розподіляється між іншими особами, які мають право на його одержання.

Заява про відмову від отримання одноразової грошової допомоги має бути нотаріально посвідчена в установленому законодавством порядку.

У разі індексації грошового забезпечення, у тому числі додаткових та інших видів грошового забезпечення, військовослужбовців Державної прикордонної служби України грошове забезпечення членам сімей військовослужбовців, захоплених у полон або заручниками, а також інтернованих у нейтральних державах або безвісно відсутніх, виплачується з урахуванням такої індексації - з дня прийняття рішення про проведення такої індексації.

4.6.7. Виплата грошового забезпечення членам сімей військовослужбовців, які добровільно здалися в полон, самовільно залишили органи Держприкордонслужби, місця служби або дезертирували, не здійснюється.

(пункт 4.6 у редакції наказу Міністерства
 внутрішніх справ України від 17.03.2017 р. N 244)

4.7. Особливості нарахування та виплати грошового забезпечення військовослужбовцям-жінкам

4.7.1. Жінкам, яких прийнято на військову службу за контрактом на посади, що підлягають заміщенню військовослужбовцями-жінками, виплачуються оклади за військовими званнями, посадові оклади, щомісячні та одноразові додаткові види грошового забезпечення на загальних підставах.

4.7.2. Військовослужбовцям-жінкам на період відпустки, наданої у зв'язку з вагітністю та пологами, зберігається грошове забезпечення за останньою основною займаною посадою, яку вони займали до надання зазначеної відпустки.

4.7.3. За час перебування військовослужбовців-жінок у відпустці для догляду за дитиною грошове забезпечення не виплачується.

4.7.4. Військовослужбовці-жінки користуються всіма пільгами, передбаченими законодавством з питань соціального захисту жінок, охорони материнства і дитинства.

За бажанням вагітної військовослужбовця-жінки або тієї, яка має дітей віком до чотирнадцяти років або дитину-інваліда, у тому числі таку, що перебуває під її опікуванням, або здійснює догляд за хворим членом сім'ї відповідно до медичного висновку, начальник органу Держприкордонслужби зобов'язаний встановити їй неповний робочий день або неповний робочий тиждень.

Виконання обов'язків за посадою на умовах неповного службового часу встановлюється на підставі рапорту військовослужбовця-жінки.

У разі необхідності внесення змін до тривалості службового часу військовослужбовця-жінки рішення про такі зміни оформляється наказом. У наказі органу Держприкордонслужби для військовослужбовця-жінки встановлюється тривалість службового часу в годинах на день без урахування часу обідньої перерви. Також зазначається початок службового часу та його закінчення.

Контроль за фактично відпрацьованим службовим часом військовослужбовцем-жінкою покладається на її безпосереднього начальника.

(підпункт 4.7.4 пункту 4.7 у редакції наказу Адміністрації
Державної прикордонної служби України від 24.04.2012 р. N 277)

4.7.5. За період виконання військовослужбовцем-жінкою обов'язків за посадою на умовах неповного службового часу їй виплачується грошове забезпечення за нормами, визначеними законодавством, пропорційно відпрацьованому службовому часу.

(пункт 4.7 доповнено підпунктом 4.7.5 згідно з наказом
Адміністрації Державної прикордонної служби України
від 24.04.2012 р. N 277)

4.7.6. Військовослужбовцям-жінкам після закінчення відпустки для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, а у виняткових випадках, якщо дитині необхідний домашній догляд згідно з медичними висновками, - не більше ніж до досягнення дитиною шестирічного віку, допомога для оздоровлення надається тільки у разі вибуття їх у щорічну основну відпустку.

Військовослужбовцям-жінкам матеріальна допомога для вирішення соціально-побутових питань надається у році, у якому вони приступили до виконання обов'язків за посадою після закінчення відпустки для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, а у виняткових випадках, якщо дитині необхідний домашній догляд згідно з медичними висновками, - не більше, ніж до досягнення дитиною шестирічного віку.

(пункт 4.7 доповнено підпунктом 4.7.6 згідно з наказом
Адміністрації Державної прикордонної служби України
від 24.04.2012 р. N 277)

4.7.7. Розмір допомоги для оздоровлення та матеріальної допомоги для вирішення соціально-побутових питань військовослужбовцям-жінкам визначається відповідно до підпункту 3.6.3 пункту 3.6 та підпункту 3.7.4 пункту 3.7 розділу III цієї Інструкції.

(пункт 4.7 доповнено підпунктом 4.7.7 згідно з наказом
Адміністрації Державної прикордонної служби України
від 24.04.2012 р. N 277)

4.7.8. Винагорода за тривалість безперервної військової служби військовослужбовцям-жінкам, які виконують обов'язки за посадою на умовах неповного службового часу, виплачується відповідно до пункту 3.25 розділу III цієї Інструкції.

(пункт 4.7 доповнено підпунктом 4.7.8 згідно з наказом
Адміністрації Державної прикордонної служби України
від 24.04.2012 р. N 277)

4.8. Особливі умови виплати додаткових видів грошового забезпечення

4.8.1. Військовослужбовцям, які тимчасово вибули з органів Держприкордонслужби із збереженням посад за місцем служби, виплата додаткових видів грошового забезпечення не припиняється у разі вибуття:

а) у щорічні основні відпустки, щорічні додаткові відпустки та додаткові відпустки відповідно до Закону України "Про відпустки" із збереженням грошового забезпечення - за час перебування у відпустці;

б) на лікування - за час перебування на лікуванні в терміни, визначені законодавством;

в) у службове відрядження в одиночному порядку, у тому числі на збори і курси, або в складі підрозділу - за час перебування у відрядженні.

4.8.2. Порядок та умови виплати додаткових видів грошового забезпечення, не передбачених цією Інструкцією, у тому числі для військовослужбовців розвідувального органу, визначається Адміністрацією Державної прикордонної служби України.

4.9. Виплата військовослужбовцям грошового забезпечення у разі звільнення з військової служби

4.9.1. У разі звільнення військовослужбовців з військової служби грошове забезпечення виплачується:

а) особам офіцерського складу, особам рядового, сержантського і старшинського складу, які проходять військову службу за контрактом, які займають посади до дня отримання органом Держприкордонслужби наказу або повідомлення про звільнення з військової служби, слухачам, курсантам Національної академії з числа осіб рядового, сержантського і старшинського складу, які проходять військову службу за контрактом, - до дня виключення наказом зі списків особового складу включно, але не більше ніж за один місяць з дня одержання органом Держприкордонслужби наказу чи письмового повідомлення про звільнення (з урахуванням підпунктів 4.9.2 - 4.9.4 цієї Інструкції);

б) військовослужбовцям строкової служби, курсантам військових навчальних закладів, крім курсантів, зазначених в абзаці "а" підпункту 4.9.1, - за весь місяць, у якому вони звільнені, а курсантська посадова надбавка і морське грошове забезпечення - не більше ніж до дня виключення зі списків особового складу включно;

в) особам офіцерського складу, особам рядового, сержантського і старшинського складу, які проходять військову службу за контрактом, які перебувають у розпорядженні до дня одержання органом Держприкордонслужби наказу (повідомлення) про звільнення, - до дня виключення наказом зі списків особового складу включно, але не більше ніж за 5 днів з дня одержання органом Держприкордонслужби наказу або письмового повідомлення про звільнення (з урахуванням підпунктів 4.9.2 - 4.9.4 цієї Інструкції). При цьому військовослужбовцям, які тимчасово виконують перед звільненням обов'язки за вакантними посадами, грошове забезпечення виплачується також за час здавання справ за посадою у межах установлених строків.

4.9.2. Особам офіцерського складу, особам рядового, сержантського і старшинського складу, які проходять військову службу за контрактом, які перебувають до дня одержання органом Держприкордонслужби наказу або повідомлення про звільнення з військової служби на лікуванні, у відпустці для лікування у зв'язку з хворобою чи у щорічній основній відпустці, грошове забезпечення виплачується до дня повернення їх до місця служби включно. При цьому військовослужбовцям, які не здали до вибуття на лікування або у відпустку справи і не склали обов'язки за посадою, грошове забезпечення виплачується також за період здавання справ і обов'язків за посадою у межах установлених строків, а військовослужбовцям, які не використали до вибуття на лікування щорічну основну відпустку, - і за час відпустки, що надається у разі звільнення, у порядку, передбаченому підпунктами 4.9.3 і 4.9.4 цієї Інструкції.

Військовослужбовці (крім військовослужбовців строкової служби), на яких витяг з наказу про звільнення надійшов у період, коли вони перебували у щорічній основній відпустці й у цей період захворіли, у разі продовження відпустки на час перебування військовослужбовців на лікуванні в лікувальній установі грошове забезпечення також виплачується і за період продовженої відпустки.

4.9.3. Військовослужбовцям (крім військовослужбовців строкової військової служби), які звільняються з військової служби за віком, станом здоров'я , у зв'язку з безпосереднім підпорядкуванням близькій особі та у зв'язку із скороченням штатів або проведенням організаційних заходів, у разі невикористання ними щорічної основної та додаткової відпустки за поточний рік до одержання органом Держприкордонслужби наказу (повідомлення) про звільнення з військової служби, оплачується тривалість щорічної основної та додаткової відпустки, на які вони мають право в році звільнення.

(абзац перший підпункту 4.9.3 пункту 4.9 із змінами, внесеними згідно
 з наказом Адміністрації Державної прикордонної служби України
 від 08.11.2012 р. N 909)

При цьому тривалість щорічної додаткової відпустки, що підлягає оплаті, не може перевищувати 15 календарних днів.

4.9.4. Військовослужбовцям (крім військовослужбовців строкової військової служби), які звільняються з військової служби, за винятком осіб, які звільняються зі служби за віком, станом здоров'я, у зв'язку з безпосереднім підпорядкуванням близькій особі та у зв'язку із скороченням штатів або проведенням організаційних заходів, у разі невикористання ними щорічної основної відпустки за поточний рік до одержання органом Держприкордонслужби наказу (повідомлення) про звільнення з військової служби, оплачується тривалість щорічної основної відпустки, що надається з розрахунку 1/12 частини тривалості відпустки, на яку вони мають право за кожний повний місяць служби в році звільнення.

(підпункт 4.9.4 пункту 4.9 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Адміністрації Державної прикордонної служби України від 08.11.2012 р. N 909)

4.9.5. У рік звільнення військовослужбовців зі служби, зазначених у підпунктах 4.9.3 та 4.9.4 цієї Інструкції, у разі невикористання ними щорічної основної та додаткової відпустки їм виплачується грошова компенсація за всі невикористані дні щорічної основної відпустки, а також дні додаткової відпустки, у тому числі військовослужбовцям-жінкам, які мають дітей.

Зазначеним військовослужбовцям, які не здали справи і не склали обов'язки за посадою до дня одержання органом Держприкордонслужби наказу (повідомлення) про звільнення, грошове забезпечення виплачується також і за період здавання справ і обов'язків за посадою у межах установлених строків.

4.9.6. У разі звільнення військовослужбовців до закінчення календарного року, за який вони уже використали щорічну основну та щорічну додаткову відпустки, за винятком осіб, які звільняються зі служби за віком, станом здоров'я, у зв'язку з безпосереднім підпорядкуванням близькій особі або у зв'язку із скороченням штатів або проведенням організаційних заходів, на підставі наказу командира (начальника) органу Держприкордонслужби провадиться відрахування із грошового забезпечення за дні відпустки, що були використані в рахунок тієї частини календарного року, яка залишилася після звільнення військовослужбовця.

(підпункт 4.9.6 пункту 4.9 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Адміністрації Державної прикордонної служби України від 08.11.2012 р. N 909)

4.9.7. У разі звільнення військовослужбовців зі служби (крім звільнення через службову невідповідність, у зв'язку з обвинувальним вироком суду, що набрав законної сили, яким призначено покарання у вигляді позбавлення волі, обмеження волі, позбавлення військового звання чи позбавлення права займати певні посади, у зв'язку з набранням законної сили рішенням суду щодо притягнення до відповідальності за адміністративне корупційне правопорушення, у зв'язку з позбавленням військового звання в дисциплінарному порядку, а також у зв'язку із систематичним невиконанням умов контракту військовослужбовцем) та невикористання ними щорічної основної відпустки за їх бажанням надається невикористана відпустка з наступним звільненням їх зі служби. Датою звільнення військовослужбовця зі служби в такому разі є останній день відпустки. Грошове забезпечення за період зазначеної відпустки їм виплачується до дня звільнення зі служби включно.

(підпункт 4.9.7 пункту 4.9 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Адміністрації Державної прикордонної служби України від 08.11.2012 р. N 909)

4.9.8. Військовослужбовцям (крім військовослужбовців строкової військової служби), накази про звільнення яких підписано в минулому році, але не виключеним із списків органу Держприкордонслужби, відпустки за період служби в поточному році не надаються. Грошове забезпечення в році звільнення виплачується до дня звільнення зі служби включно.

4.9.9. У разі смерті військовослужбовця відрахування з його грошового забезпечення за використані дні відпустки не провадяться.

4.9.10. Грошова компенсація за всі невикористані дні щорічної основної відпустки, а також дні додаткової відпустки, провадиться, виходячи з місячного розміру грошового забезпечення, право на отримання якого має військовослужбовець відповідно до чинного законодавства, на день звільнення з військової служби. При цьому одноденний розмір грошового забезпечення визначається шляхом ділення місячного розміру грошового забезпечення на 30 календарних днів.

4.9.11. Відрахування з грошового забезпечення за дні відпустки, що були використані в рахунок тієї частини календарного року, яка залишилася після звільнення військовослужбовця, провадиться, виходячи з місячного розміру грошового забезпечення, право на отримання якого має військовослужбовець відповідно до чинного законодавства, на день звільнення з військової служби. При цьому одноденний розмір грошового забезпечення визначається шляхом ділення місячного розміру грошового забезпечення на 30 календарних днів.

4.9.12. За час перебування військовослужбовців у відпустці за сімейними обставинами грошове забезпечення не виплачується.

4.10. Виплата одноразової грошової допомоги при звільненні з військової служби

4.10.1. Військовослужбовцям, які звільняються зі служби за станом здоров'я, виплачується одноразова грошова допомога в розмірі 50 відсотків місячного грошового забезпечення за кожний повний календарний рік служби. У разі звільнення з військової служби за віком, у зв'язку із скороченням штатів або проведенням організаційних заходів, закінченням строку контракту, у зв'язку з безпосереднім підпорядкуванням близькій особі, систематичним невиконанням умов контракту командуванням, а також у зв'язку з настанням особливого періоду та небажанням продовжувати військову службу військовослужбовцем-жінкою, яка має дитину (дітей) віком до 18 років, одноразова грошова допомога в розмірі 50 відсотків місячного грошового забезпечення за кожний повний календарний рік служби виплачується за наявності вислуги 10 років і більше.

4.10.2. Військовослужбовцям при звільненні з військової служби за власним бажанням, через сімейні обставини або інші поважні причини, перелік яких визначається Кабінетом Міністрів України, які мають вислугу 10 років і більше, виплачується одноразова грошова допомога в розмірі 25 відсотків місячного грошового забезпечення за кожний повний календарний рік служби.

4.10.3. Особам офіцерського складу, особам рядового, сержантського і старшинського складу, які проходять військову службу за контрактом, звільненим з військової служби за службовою невідповідністю, у зв'язку із систематичним невиконанням умов контракту військовослужбовцем, у зв'язку з обвинувальним вироком суду, що набрав законної сили, у зв'язку з набранням законної сили рішенням суду щодо притягнення до відповідальності за адміністративне корупційне правопорушення, пов'язане з порушенням обмежень, передбачених Законом України "Про запобігання корупції", а також тим, які станом на 16 березня 2014 року проходили службу на території Автономної Республіки Крим та міста Севастополя і в установленому порядку не продовжили її проходження за межами тимчасово окупованої території України, одноразова грошова допомога не виплачується.

4.10.4. Військовослужбовцям у разі повторного їх звільнення зі служби одноразова грошова допомога, передбачена підпунктами 4.10.1 і 4.10.2 цієї Інструкції, виплачується за період їх календарної служби з дня останнього зарахування на службу без урахування періоду попередньої служби, за винятком тих осіб, які при попередньому звільненні не набули права на отримання одноразової грошової допомоги, установленої Законом України "Про соціальний та правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей".

4.10.5. Строк календарної служби для визначення розміру одноразової грошової допомоги обчислюється згідно з пунктами 1 і 2 постанови Кабінету Міністрів України від 17 липня 1992 року N 393 "Про порядок обчислення вислуги років, призначення та виплати пенсій і грошової допомоги особам офіцерського складу, прапорщикам, мічманам, військовослужбовцям надстрокової служби та військової служби за контрактом, особам начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ та членам їхніх сімей".

4.10.6. Військовослужбовцям (крім військовослужбовців строкової служби), які в разі звільнення з військової служби мають право на отримання одноразової грошової допомоги, до їх місячного грошового забезпечення, з якого нараховується ця одноразова грошова допомога, включаються:

для військовослужбовців, що звільняються з посад, на які вони були призначені, - оклад за штатною посадою, оклад за військовим званням, надбавка за вислугу років і додаткові види грошового забезпечення (щомісячні надбавки, доплати, премія);

для військовослужбовців, які на день звільнення з військової служби перебували в розпорядженні відповідних начальників (командирів), та тим, які до дня звільнення з військової служби були звільнені від посад (у тому числі у зв'язку зі скороченням штатних посад), - посадовий оклад, оклад за військовим званням на день звільнення з військової служби, надбавка за вислугу років, додаткові види грошового забезпечення (щомісячні надбавки, доплати, премія), що отримували військовослужбовці за останніми штатними посадами відповідно до законодавства;

для військовослужбовців, яких відсторонено від посад відповідно до Кримінального процесуального кодексу України або яких відсторонено від виконання службових повноважень у зв'язку зі складанням щодо них протоколу про адміністративне корупційне правопорушення, - оклад за військовим званням і надбавка за вислугу років.

(підпункт 4.10.6 пункту 4.10 доповнено абзацом четвертим згідно з
 наказом Міністерства внутрішніх справ України від 17.03.2017 р. N 244)

У разі скасування відсторонення від посади, ухвалення виправдувального вироку суду, закриття кримінального провадження (за відсутністю події злочину, відсутністю у діянні складу злочину чи недоведеністю участі обвинуваченого в учиненні злочину чи недоведення винуватості особи в суді) або закриття провадження у справі про адміністративне корупційне правопорушення, у зв'язку з відсутністю події або складу адміністративного правопорушення здійснюється перерахунок раніше виплаченої одноразової грошової допомоги за нормами, визначеними абзацом третім цього підпункту.

(підпункт 4.10.6 пункту 4.10 доповнено абзацом п'ятим згідно з
 наказом Міністерства внутрішніх справ України від 17.03.2017 р. N 244)

4.10.7. Курсантам Національної академії з числа цивільної молоді, звільненим з військової служби (навчання), грошова допомога виплачується в розмірі восьми посадових окладів, а зазначеним особам з числа дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, - у розмірі 12 посадових окладів.

4.10.8. Військовослужбовцям, які отримують посадові оклади в підвищених розмірах, одноразова грошова допомога в разі звільнення виплачується з урахуванням підвищених окладів.

4.10.9. Курсантам, які відраховані з Національної академії до досягнення призовного віку або які проходять підготовку на посади офіцерського складу, у разі дострокового припинення (розірвання) контракту через небажання продовжувати навчання, через недисциплінованість, у разі відмови від подальшого проходження військової служби на посадах офіцерського складу після закінчення навчання, набрання законної сили обвинувальним вироком суду грошова допомога не виплачується.

4.10.10. Особам офіцерського складу, особам рядового, сержантського і старшинського складу, які були призвані на військову службу за призовом у зв'язку з мобілізацією, при звільненні зі служби після прийняття рішення про демобілізацію виплачується одноразова грошова допомога в порядку та розмірах, визначених Порядком та умовами виплати одноразової грошової допомоги у разі звільнення військовослужбовцям, призваним на військову службу за призовом у зв'язку з мобілізацією, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 17 вересня 2014 року N 460.

(пункт 4.10 у редакції наказу Міністерства
 внутрішніх справ України від 13.07.2015 р. N 844)

 

Начальник фінансово-економічного
управління Адміністрації Державної
прикордонної служби України
генерал-майор
 

 
 
 
Я. Р. Рудик
 

 

Перелік
посад осіб офіцерського складу, осіб рядового, сержантського і старшинського складу, які проходять військову службу за контрактом, у Морській охороні Державної прикордонної служби України, місяць служби на яких зараховується у вислугу років для виплати відсоткової надбавки за півтора місяця

1. Кораблі, катери і судна, у тому числі ті, які будуються, ремонтуються і перебувають на консервації, екіпажі консервації кораблів, катерів і суден:

усі посади військовослужбовців (крім строкової військової служби), які передбачені в штатах корабля, катера і судна.

2. Управління груп, дивізіонів, загонів кораблів, катерів і суден, передбачені штатами, не розміщені на кораблях, катерах і суднах; управління груп, дивізіонів, загонів кораблів, катерів і суден, передбачені штатами, які будуються, ремонтуються або перебувають на консервації:

командир;

заступники командира, крім заступника (помічника) з тилу, матеріально-технічного забезпечення;

начальник штабу;

старші помічники (помічники) начальника штабу, крім старшого помічника (помічника) з організаційно-мобілізаційної роботи, організаційно-стройової частини;

начальник електромеханічної частини;

заступник начальника електромеханічної служби;

начальник вогневої підготовки;

старший офіцер, офіцер зі служби і вогневої підготовки;

фахівці та їх помічники: штурман, фахівець з протиповітряної оборони, з ракетної зброї, артилерист, зв'язківець, фахівець з радіотехнічної служби, радіоелектронної боротьби, мінер, фахівець з радіаційного, хімічного, біологічного захисту, з електромеханічної частини, водолазний фахівець, спеціаліст спеціального поста зв'язку, лікар (лікар-фізіолог);

офіцери відділення виховної роботи.

 

Начальник фінансово-економічного
управління Адміністрації Державної
прикордонної служби України
генерал-майор
 

 
 
 
Я. Р. Рудик
 

 

Перелік
наказів, визнаних такими, що втратили чинність

1. Наказ Адміністрації Державної прикордонної служби України від 7 червня 2004 року N 450 "Про затвердження Положення про порядок виплати грошового забезпечення військовослужбовцям Державної прикордонної служби України", зареєстрований в Міністерстві юстиції України 21 червня 2004 року за N 756/9355.

2. Наказ Адміністрації Державної прикордонної служби України від 31 серпня 2005 року N 638 "Про затвердження Інструкції про порядок та умови виплати щомісячної надбавки за безперервну військову службу в Державній прикордонній службі України" (із змінами), зареєстрований в Міністерстві юстиції України 12 вересня 2005 року за N 1028/11308.

3. Наказ Адміністрації Державної прикордонної служби України від 26 червня 2006 року N 485 "Про затвердження Інструкції про порядок та умови виплати щомісячної додаткової грошової винагороди", зареєстрований в Міністерстві юстиції України 3 липня 2006 року за N 775/12649.

 

Начальник фінансово-економічного
управління Адміністрації Державної
прикордонної служби України
генерал-майор
 

 
 
 
Я. Р. Рудик
 

Опрос