Идет загрузка документа (255 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в Порядок составления и предоставления отчетности страховых и/или перестраховочных брокеров

Государственная комиссия по регулированию рынков финансовых услуг
Распоряжение от 03.04.2008 № 459
Утратил силу

Про внесення змін до Порядку складання та подання звітності страхових та/або перестрахових брокерів

Розпорядження Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України
від 3 квітня 2008 року N 459

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
9 червня 2008 р. за N 513/15204

Розпорядження втратило чинність
(згідно з постановою Правління Національного банку України
 від 25 листопада 2021 року N 123)

Відповідно до статті 15 та пунктів 7, 11 статті 36 Закону України "Про страхування" та з метою удосконалення державного регулювання за посередницькою діяльністю страхових та/або перестрахових брокерів Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг України ПОСТАНОВИЛА:

1. Унести зміни до Порядку складання та подання звітності страхових та/або перестрахових брокерів, затвердженого розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 04.08.2005 N 4421, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 30.08.2005 за N 955/11235, виклавши додаток у новій редакції, що додається.

2. Департаменту державного регулювання та розвитку ринків фінансових послуг разом з Юридичним департаментом забезпечити подання цього розпорядження до Міністерства юстиції України для державної реєстрації.

3. Управлінню організаційно-аналітичного забезпечення роботи керівника забезпечити опублікування цього розпорядження в засобах масової інформації після його державної реєстрації.

4. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на члена Комісії - директора Департаменту страхового нагляду.

 

Голова Комісії 

В. Альошин 

ПОГОДЖЕНО: 

  

Міністр фінансів України 

В. М. Пинзеник 

Перший заступник
Міністра економіки України
 

 
А. А. Максюта
 

Голова Державного комітету
України з питань регуляторної
політики та підприємництва
 

 
 
К. Ващенко
 

 

 

Відомості
про посередницьку діяльність страхових та/або перестрахових брокерів

_____________________________________________________________________________________
(назва страхового брокера)

за ____________ місяців ____ року

Розділ I
Відомості про страхового та/або перестрахового брокера

Номер свідоцтва про включення до державного реєстру страхових та
перестрахових брокерів та дати його видачі та переоформлення 

Номер та серія Свідоцтва про право сплати єдиного податку суб'єктом малого підприємництва - юридичною особою*:
дата його видачі:
термін дії Свідоцтва про право сплати єдиного податку суб'єктом малого підприємництва - юридичною особою:
назва органу державної податкової служби, що видав Свідоцтво про право сплати єдиного податку суб'єктом малого підприємництва -
юридичною особою: 

Номер та серія Свідоцтва про сплату єдиного податку (для фізичних осіб - суб'єктів підприємницької діяльності)*:
дата його видачі:
термін його дії у поточному році:
назва органу державної податкової служби, що видав Свідоцтво про сплату єдиного податку фізичною особою - суб'єктом
підприємницької діяльності: 

Розмір сплаченого статутного фонду у тис. грн.
страхового та/або перестрахового брокера** 

 

Дата проведення останніх змін у статутних документах**: 

Наявність іноземних інвестицій**:  

          (повна назва іноземного інвестора та його місцезнаходження, дата внесення інвестицій, сума в тис. грн., у відсотках до статутного фонду) 

Місцезнаходження: 

поштовий індекс: 

Кількість штатних працівників: 

Контактні телефони, факси:  

Електронна пошта: 

Web-сайт: 

Кількість філій**: 

в тому числі за кордоном: 

Кількість представництв**: 

в тому числі за кордоном: 

____________
* Зазначається особами, які мають спрощену систему оподаткування.

** Не заповнюється представництвами брокерів-нерезидентів.

Розділ II

1. Відомості про надання посередницьких послуг у страхуванні та/або перестрахуванні

за станом на ___ ____________ 20__ року

у тис. грн. з одним десятковим знаком

Показники 

Код
рядка
 

Добровільне страхування 

Обов'язкове
страхування
 

I кв. 

II кв. 

III кв. 

IV кв. 

Усього 

життя 

особисте 

майнове 

відповідаль-
ності
 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

1. ПОСЕРЕДНИЦЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ З УКЛАДАННЯ ДОГОВОРІВ СТРАХУВАННЯ ЗІ СТРАХОВИКАМИ-РЕЗИДЕНТАМИ 

1.1. Договори страхування, укладені за участю страхового брокера, кошти за якими були сплачені через рахунок страхового брокера 

Страхові платежі (премії, внески), отримані страховиками-резидентами за договорами страхування, укладеними із страхувальниками 

010 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

резидентами 

011 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

у тому числі: із страхувальниками - фізичними особами 

012 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                        із страхувальниками - юридичними особами 

013 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

нерезидентами 

014 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

у тому числі: із страхувальниками - фізичними особами 

015 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                        із страхувальниками - юридичними особами 

016 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Страхові виплати (відшкодування), здійснені страховиками-резидентами за договорами страхування, укладеними із страхувальниками 

020 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

резидентами 

021 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

у тому числі: із страхувальниками - фізичними особами 

022 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                        із страхувальниками - юридичними особами 

023 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

нерезидентами 

024 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

у тому числі: із страхувальниками - фізичними особами 

025 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                        із страхувальниками - юридичними особами 

026 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Сума винагороди за надання посередницьких послуг за договорами страхування, укладеними із страховиками-резидентами на користь страхувальників 

030 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

резидентів 

031 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

у тому числі: страхувальників - фізичних осіб 

032 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                        страхувальників - юридичних осіб 

033 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

нерезидентів 

034 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

у тому числі: страхувальників - фізичних осіб 

035 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                        страхувальників - юридичних осіб 

036 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Кількість договорів страхування, укладених брокером із страховиками-резидентами на користь страхувальників 

040 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

резидентів 

041 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

у тому числі: страхувальників - фізичних осіб 

042 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                        страхувальників - юридичних осіб 

043 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

нерезидентів 

044 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

у тому числі: страхувальників - фізичних осіб 

045 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                        страхувальників - юридичних осіб 

046 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Прострочена заборгованість з перерахування страхових платежів (премій, внесків) страховим брокером страховикам-резидентам 

050 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Прострочена заборгованість з перерахування страхових виплат (відшкодувань) страховим брокером страхувальникам 

060 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

резидентам 

061 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

у тому числі: страхувальникам - фізичним особам 

062 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                        страхувальникам - юридичним особам 

063 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

нерезидентам 

064 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

у тому числі: страхувальникам - фізичним особам 

065 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                        страхувальникам - юридичним особам 

066 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

1.2. Договори страхування, укладені за участю страхового брокера, кошти за якими не були сплачені через рахунок страхового брокера 

Страхові платежі (премії, внески), отримані страховиками-резидентами за договорами страхування, укладеними із страхувальниками 

070 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

резидентами 

071 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

у тому числі: із страхувальниками - фізичними особами 

072 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                      із страхувальниками - юридичними особами 

073 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

нерезидентами 

074 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

у тому числі: із страхувальниками - фізичними особами 

075 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                      із страхувальниками - юридичними особами 

076 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Страхові виплати (відшкодування), здійснені страховиками-резидентами за договорами страхування, укладеними із страхувальниками 

080 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

резидентами 

081 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

у тому числі: із страхувальниками - фізичними особами 

082 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                      із страхувальниками - юридичними особами 

083 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

нерезидентами 

084 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

у тому числі: із страхувальниками - фізичними особами 

085 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                      із страхувальниками - юридичними особами 

086 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Сума винагороди за надання посередницьких послуг за договорами страхування, укладеними із страховиками-резидентами на користь страхувальників 

090 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

резидентів 

091 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

у тому числі: страхувальників - фізичних осіб 

092 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                      страхувальників - юридичних осіб 

093 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

нерезидентів 

094 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

у тому числі: страхувальників - фізичних осіб 

095 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                      страхувальників - юридичних осіб 

096 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Кількість договорів страхування, укладених брокером із страховиками-резидентами на користь страхувальників 

100 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

резидентів 

101 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

у тому числі: страхувальників - фізичних осіб 

102 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                      страхувальників - юридичних осіб 

103 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

нерезидентів 

104 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

у тому числі: страхувальників - фізичних осіб 

105 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                      страхувальників - юридичних осіб 

106 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

2. ПОСЕРЕДНИЦЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ З УКЛАДАННЯ ДОГОВОРІВ СТРАХУВАННЯ ЗІ СТРАХОВИКАМИ-НЕРЕЗИДЕНТАМИ 

2.1. Договори страхування, укладені за участю страхового брокера, кошти за якими були сплачені через рахунок страхового брокера 

Страхові платежі (премії, внески), отримані страховиками-нерезидентами за договорами страхування, укладеними із страхувальниками 

110 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

резидентами 

111 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

у тому числі: із страхувальниками - фізичними особами 

112 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                      із страхувальниками - юридичними особами 

113 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

нерезидентами 

114 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

у тому числі: із страхувальниками - фізичними особами 

115 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                      із страхувальниками - юридичними особами 

116 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Страхові виплати (відшкодування), здійснені страховиками-нерезидентами за договорами страхування, укладеними із страхувальниками 

120 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

резидентами 

121 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

у тому числі: із страхувальниками - фізичними особами 

122 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                      із страхувальниками - юридичними особами 

123 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

нерезидентами 

124 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

у тому числі: із страхувальниками - фізичними особами 

125 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                      із страхувальниками - юридичними особами 

126 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Сума винагороди за надання посередницьких послуг за договорами страхування, укладеними із страховиками-нерезидентами на користь страхувальників 

130 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

резидентів 

131 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

у тому числі: страхувальників - фізичних осіб 

132 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                      страхувальників - юридичних осіб 

133 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

нерезидентів 

134 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

у тому числі: страхувальників - фізичних осіб 

135 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                      страхувальників - юридичних осіб 

136 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Кількість договорів страхування, укладених брокером із страховиками-нерезидентами на користь страхувальників 

140 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

резидентів 

141 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

у тому числі: страхувальників - фізичних осіб 

142 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                      страхувальників - юридичних осіб 

143 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

нерезидентів 

144 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

у тому числі: страхувальників - фізичних осіб 

145 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                      страхувальників - юридичних осіб 

146 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Прострочена заборгованість з перерахування страхових платежів (премій, внесків) страховим брокером страховикам-нерезидентам 

150 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Прострочена заборгованість з перерахування страхових виплат (відшкодувань) страховим брокером страхувальникам 

160 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

резидентам 

161 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

у тому числі: страхувальникам - фізичним особам 

162 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                      страхувальникам - юридичним особам 

163 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

нерезидентам 

164 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

у тому числі: страхувальникам - фізичним особам 

165 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                      страхувальникам - юридичним особам 

166 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

2.2. Договори страхування, укладені за участю страхового брокера, кошти за якими не були сплачені через рахунок страхового брокера 

Страхові платежі (премії, внески), отримані страховиками-нерезидентами за договорами страхування, укладеними із страхувальниками 

170 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

резидентами 

171 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

у тому числі: із страхувальниками - фізичними особами 

172 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                      із страхувальниками - юридичними особами 

173 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

нерезидентами 

174 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

у тому числі: із страхувальниками - фізичними особами 

175 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                      із страхувальниками - юридичними особами 

176 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Страхові виплати (відшкодування), здійснені страховиками-нерезидентами за договорами страхування, укладеними із страхувальниками 

180 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

резидентами 

181 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

у тому числі: із страхувальниками - фізичними особами 

182 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                      із страхувальниками - юридичними особами 

183 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

нерезидентами 

184 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

у тому числі: із страхувальниками - фізичними особами 

185 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                      із страхувальниками - юридичними особами 

186 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Сума винагороди за надання посередницьких послуг за договорами страхування, укладеними із страховиками-нерезидентами на користь страхувальників 

190 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

резидентів 

191 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

у тому числі: страхувальників - фізичних осіб 

192 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                      страхувальників - юридичних осіб 

193 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

нерезидентів 

194 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

у тому числі: страхувальників - фізичних осіб 

195 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                      страхувальників - юридичних осіб 

196 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Кількість договорів страхування, укладених брокером із страховиками-нерезидентами на користь страхувальників 

200 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

резидентів 

201 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

у тому числі: страхувальників - фізичних осіб 

202 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                      страхувальників - юридичних осіб 

203 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

нерезидентів 

204 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

у тому числі: страхувальників - фізичних осіб 

205 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                      страхувальників - юридичних осіб 

206 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

3. ПОСЕРЕДНИЦЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ З УКЛАДАННЯ ДОГОВОРІВ ПЕРЕСТРАХУВАННЯ ЗІ СТРАХОВИКАМИ-РЕЗИДЕНТАМИ 

3.1. Договори перестрахування, укладені за участю брокера, кошти за якими були сплачені через рахунок брокера 

Перестрахові платежі (премії, внески), отримані перестраховиками-резидентами за договорами перестрахування, укладеними брокером на користь перестрахувальників 

210 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

у тому числі: перестрахувальників-резидентів 

211 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                перестрахувальників-нерезидентів 

212 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Страхові виплати (відшкодування), компенсовані перестраховиками-резидентами за договорами перестрахування, укладеними брокером на користь перестрахувальників 

220 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

у тому числі: перестрахувальників-резидентів 

221 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                перестрахувальників-нерезидентів 

222 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Сума винагороди за надання посередницьких послуг у перестрахуванні, отриманих брокером від перестрахувальників 

230 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

у тому числі: від перестрахувальників-резидентів 

231 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                від перестрахувальників-нерезидентів 

232 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Кількість договорів перестрахування, укладених брокером із перестраховиками-резидентами на користь перестрахувальників 

240 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

у тому числі: перестрахувальників-резидентів 

241 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                перестрахувальників-нерезидентів 

242 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Прострочена заборгованість з перерахування перестрахових платежів (премій, внесків) брокером перестраховикам-резидентам 

250 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Прострочена заборгованість з перерахування страхових виплат (відшкодувань) брокером перестрахувальникам за договорами перестрахування, укладеними з перестраховиками-резидентами 

260 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

3.2. Договори перестрахування, укладені за участю брокера, кошти за якими не були сплачені через рахунок брокера 

Перестрахові платежі (премії, внески), отримані перестраховиками-резидентами за договорами перестрахування, укладеними брокером на користь перестрахувальників 

270 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

у тому числі: перестрахувальників-резидентів 

271 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                перестрахувальників-нерезидентів 

272 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Страхові виплати (відшкодування), компенсовані перестраховиками-резидентами за договорами перестрахування, укладеними брокером на користь перестрахувальників 

280 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

у тому числі: перестрахувальників-резидентів 

281 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                перестрахувальників-нерезидентів 

282 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Сума винагороди за надання посередницьких послуг у перестрахуванні, отримана брокером від перестрахувальників 

290 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

у тому числі: від перестрахувальників-резидентів 

291 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                від перестрахувальників-нерезидентів 

292 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Кількість договорів перестрахування, укладених брокером із перестраховиками-резидентами на користь перестрахувальників 

300 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

у тому числі: перестрахувальників-резидентів 

301 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                перестрахувальників-нерезидентів 

302 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

4. ПОСЕРЕДНИЦЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ З УКЛАДАННЯ ДОГОВОРІВ ПЕРЕСТРАХУВАННЯ ЗІ СТРАХОВИКАМИ-НЕРЕЗИДЕНТАМИ 

4.1. Договори перестрахування, укладені за участю брокера, кошти за якими були сплачені через рахунок брокера 

Перестрахові платежі (премії, внески), отримані перестраховиками-нерезидентами за договорами перестрахування, укладеними брокером на користь перестрахувальників 

310 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

у тому числі: перестрахувальників-резидентів 

311 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                перестрахувальників-нерезидентів 

312 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Страхові виплати (відшкодування), компенсовані перестраховиками-нерезидентами за договорами перестрахування, укладеними брокером на користь перестрахувальників 

320 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

у тому числі: перестрахувальників-резидентів 

321 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                перестрахувальників-нерезидентів 

322 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Сума винагороди за надання посередницьких послуг у перестрахуванні, отримана брокером від перестрахувальників 

330 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

у тому числі: від перестрахувальників-резидентів 

331 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                від перестрахувальників-нерезидентів 

332 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Кількість договорів перестрахування, укладених брокером із перестраховиками-нерезидентами на користь перестрахувальників 

340 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

у тому числі: перестрахувальників-резидентів 

341 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                перестрахувальників-нерезидентів 

342 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Прострочена заборгованість з перерахування перестрахових платежів (премій, внесків) брокером перестраховикам-нерезидентам 

350 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Прострочена заборгованість з перерахування страхових виплат (відшкодувань) брокером перестрахувальникам за договорами перестрахування, укладеними з перестраховиками-нерезидентами 

360 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

4.2. Договори перестрахування, укладені за участю брокера, кошти за якими не були сплачені через рахунок брокера 

Перестрахові платежі (премії, внески), отримані перестраховиками-нерезидентами за договорами перестрахування, укладеними брокером на користь перестрахувальників 

370 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

у тому числі: перестрахувальників-резидентів 

371 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                перестрахувальників-нерезидентів 

372 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Страхові виплати (відшкодування), компенсовані перестраховиками-нерезидентами за договорами перестрахування, укладеними брокером на користь перестрахувальників 

380 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

у тому числі: перестрахувальників-резидентів 

381 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                перестрахувальників-нерезидентів 

382 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Сума винагороди за надання посередницьких послуг у перестрахуванні, отримана брокером від перестрахувальників 

390 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

у тому числі: від перестрахувальників-резидентів 

391 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                від перестрахувальників-нерезидентів 

392 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Кількість договорів перестрахування, укладених брокером із перестраховиками-нерезидентами на користь перестрахувальників 

400 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

у тому числі: перестрахувальників-резидентів 

401 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                перестрахувальників-нерезидентів 

402 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

____________
* Колонки 3 - 7 заповнюються наростаючим підсумком. Колонки 8 - 11 заповнюються щокварталу.

** Сума колонок 3 - 7, як і сума колонок 8 - 11, повинна дорівнювати колонці 12.

*** Рядки 040 - 046; 140 - 146; 200 - 206; 240 - 242; 300 - 302; 340 - 342; 400 - 402 заповнюються у кількості штук.

2. Розподіл між страховиками страхових платежів за договорами страхування, укладеними при посередництві страхового брокера

2.1. Розподіл між страховиками-резидентами страхових платежів за договорами страхування, укладеними при посередництві страхового брокера*

у тис. грн. з одним десятковим знаком

N з/п 

Найменування страховика-
резидента
 

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ страховика-
резидента
 

Вид страхування** 

Страхові платежі (премії, внески), отримані страховиком-
резидентом за договорами страхування, укладеними за посередництвом страхового брокера***
 

Сума винагороди, отриманої страховим брокером*** 

усього 

через рахунок брокера 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього: 

Х 

Х 

 

 

 

2.2. Розподіл між страховиками-нерезидентами страхових платежів за договорами страхування, укладеними при посередництві страхового брокера*

у тис. грн. з одним десятковим знаком

N з/п 

Найменування страховика-
нерезидента 

Код країни 

N ліцензії (дозвільного документа) та дата реєстрації страховика-
нерезидента 

Вид страхування** 

Страхові платежі (премії, внески), отримані страховиком-
нерезидентом за договорами страхування, укладеними за посередництвом страхового брокера*** 

Сума винагороди, отриманої страховим брокером*** 

усього 

через рахунок брокера 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього: 

Х 

Х 

Х 

 

 

 

____________
* Перелік страховиків зазначається в порядку зменшення загальної суми страхових платежів за договорами страхування, укладеними при посередництві страхового брокера протягом звітного періоду.

** Перелік видів страхування заповнюється згідно з назвами видів, що зазначені в колонках 3 - 7 розділу II "Відомості про надання посередницьких послуг у страхуванні та/або перестрахуванні".

*** Колонки 5 - 7 у таблиці 2.1 та 6 - 8 у таблиці 2.2 заповнюються наростаючим підсумком.

3. Розподіл між перестраховиками перестрахових платежів за договорами перестрахування, укладеними при посередництві перестрахового брокера

3.1. Розподіл між перестраховиками-резидентами та перестрахувальниками-резидентами перестрахових платежів за договорами перестрахування, укладеними при посередництві брокера*

у тис. грн. з одним десятковим знаком

N з/п 

Найменування перестра-
хувальника-
резидента
 

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ перестрахувальника-
резидента
 

Вид страхування** 

Тип договору перестрахування 

Найменування перестра-
ховика-
резидента
 

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ перестраховика-
резидента
 

Страхові платежі (премії, внески), отримані перестраховиком-
резидентом за договорами перестрахування, укладеними за посередництвом брокера***
 

Страхові виплати (відшкодування), компенсовані перестраховиком-
резидентом за договорами перестрахування, укладеними за посередництвом брокера***
 

Сума винагороди, отриманої брокером*** 

усього 

через рахунок брокера 

усього 

через рахунок брокера 

10 

11 

12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього: 

Х 

Х 

Х 

Х 

Х 

 

 

 

 

 

3.2. Розподіл між перестраховиками-резидентами та перестрахувальниками-нерезидентами перестрахових платежів за договорами перестрахування, укладеними при посередництві брокера*

у тис. грн. з одним десятковим знаком

N з/п 

Найменування перестра-
хувальника-
нерезидента
 

Код країни 

N ліцензії (дозвільного документа) та дата реєстрації перестра-
хувальника-
нерезидента
 

Вид страхування** 

Тип договору перестра-
хування
 

Найменування перестраховика-
резидента
 

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ перестраховика-
резидента
 

Страхові платежі (премії, внески), отримані перестраховиком-
резидентом за договорами перестрахування, укладеними за посередництвом брокера***
 

Страхові виплати (відшкодування), компенсовані перестраховиком-
резидентом за договорами перестрахування, укладеними за посередництвом брокера***
 

Сума винагороди, отриманої брокером*** 

усього 

через рахунок брокера 

усього 

через рахунок брокера 

10 

11 

12 

13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього: 

Х 

Х 

Х 

Х 

Х 

Х 

 

 

 

 

 

3.3. Розподіл між перестраховиками-нерезидентами та перестрахувальниками-резидентами перестрахових платежів за договорами перестрахування, укладеними при посередництві брокера*

у тис. грн. з одним десятковим знаком

N з/п 

Найменування перестра-
хувальника-
резидента
 

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ перестра-
хувальника-
резидента
 

Вид страхування** 

Тип договору перестрахування 

Найменування перестра-
ховика-
нерезидента
 

Код країни 

N ліцензії (дозвільного документа) та дата реєстрації перестра-
ховика-
нерезидента
 

Страхові платежі (премії, внески), отримані перестраховиком-
нерезидентом за договорами перестрахування, укладеними за посередництвом брокера***
 

Страхові виплати (відшкодування), компенсовані перестраховиком-
нерезидентом за договорами перестрахування, укладеними за посередництвом брокера***
 

Сума винагороди, отриманої брокером*** 

усього 

через рахунок брокера 

усього 

через рахунок брокера 

10 

11 

12 

13 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Усього: 

Х 

Х 

Х 

Х 

Х 

Х 

  

  

  

  

  

____________
* Перелік страховиків зазначається в порядку зменшення загальної суми страхових платежів за договорами перестрахування, укладеними при посередництві брокера протягом звітного періоду.

** Перелік видів страхування заповнюється згідно з назвами видів, що зазначені в колонках 3 - 7 розділу II "Відомості про надання посередницьких послуг у страхуванні та/або перестрахуванні".

*** Колонки 8 - 12 у таблиці 3.1 та 9 - 13 у таблицях 3.2 та 3.3 заповнюються наростаючим підсумком.

 

Керівник (підприємець) 

 

_________________________
(підпис) 

________________________
(прізвище, ім'я, по батькові) 

 

М. П. 

 

 

Головний бухгалтер 

 

_________________________
(підпис) 

________________________
(прізвище, ім'я, по батькові) 

____________

Опрос