Идет загрузка документа (122 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в приказ Государственного казначейства Украины от 02.12.2002 N 221

Государственное казначейство Украины
Приказ от 08.05.2008 № 152
Утратил силу

Про внесення змін до наказу Державного казначейства України від 02.12.2002 N 221

Наказ Державного казначейства України
Міністерства фінансів України
від 8 травня 2008 року N 152

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
4 червня 2008 р. за N 504/15195

Наказ втратив чинність
(у зв'язку з втратою чинності
наказом Державного казначейства України
від 2 грудня 2002 року N 221

згідно з наказом Міністерства фінансів України 
від 22 червня 2012 року N 758)

Відповідно до Бюджетного кодексу України та Положення про Державне казначейство України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21.12.2005 N 1232, з метою удосконалення процедур відкриття рахунків у національній валюті в органах Державного казначейства України НАКАЗУЮ:

1. Унести до наказу Державного казначейства України від 02.12.2002 N 221 "Про затвердження Порядку відкриття рахунків у національній валюті в органах Державного казначейства", зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 17.12.2002 за N 976/7264 (із змінами), такі зміни:

1.1. Заголовок викласти у такій редакції:

"Про затвердження Порядку відкриття рахунків у національній валюті в органах Державного казначейства України".

1.2. Преамбулу викласти у такій редакції:

"Відповідно до Бюджетного кодексу України та Положення про Державне казначейство України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21.12.2005 N 1232, з метою удосконалення процедур відкриття рахунків у національній валюті в органах Державного казначейства України".

1.3. Пункт 1 викласти у такій редакції:

"1. Затвердити Порядок відкриття рахунків у національній валюті в органах Державного казначейства України, що додається".

2. Унести зміни до Порядку відкриття рахунків у національній валюті в органах Державного казначейства, затвердженого наказом Державного казначейства України від 02.12.2002 N 221, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 17.12.2002 за N 976/7264, виклавши його в новій редакції, що додається.

3. Департаменту методології з обслуговування бюджетів, бухгалтерського обліку та звітності (Сушко Н. І.), Юридичному управлінню (Зіневич О. Л.) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

4. Цей наказ набирає чинності через десять днів після державної реєстрації в Міністерстві юстиції України, за винятком положень, що регламентують відкриття рахунків для зарахування до спеціального фонду бюджету власних надходжень бюджетних установ, які набирають чинності з 1 січня 2009 року.

5. Департаменту методології з обслуговування бюджетів, бухгалтерського обліку та звітності (Сушко Н. І.) довести цей наказ до відома та керівництва в роботі Головним управлінням Державного казначейства України в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі.

6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступників голови Державного казначейства України відповідно до розподілу обов'язків та начальників Головних управлінь Державного казначейства України в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі.

 

Голова 

Т. Я. Слюз 

ПОГОДЖЕНО: 

  

Заступник Міністра фінансів
України
 

 
А. І. Мярковський
 

Директор Департаменту реформування
бюджетної системи
Міністерства фінансів України 

 
 
Ю. М. Футоранська

 

Порядок відкриття рахунків
у національній валюті в органах Державного казначейства України

1. Загальні положення

1. Цей Порядок регламентує взаємовідносини між органами Державного казначейства України і розпорядниками та одержувачами коштів бюджетів, відокремленими структурними підрозділами розпорядників бюджетних коштів (далі - клієнти) та підприємствами, установами, організаціями, а також органами, які здійснюють контроль за справлянням (стягненням) платежів до бюджетів, та органами місцевого самоврядування в процесі відкриття (закриття) рахунків.

2. Характеристика та використання рахунків, які відкриваються в органах Державного казначейства України

1. Рахунки, які відкриваються в органах Державного казначейства України відповідно до порядку їх функціонування та призначення коштів, поділяються на бюджетні та небюджетні.

2. Бюджетні рахунки - рахунки, які відкриваються в органах Державного казначейства України для забезпечення казначейського обслуговування державного та місцевих бюджетів.

2.1. Бюджетні рахунки для зарахування надходжень (рахунки за надходженнями) - рахунки для зарахування доходів бюджетів, надходжень в частині повернення до бюджетів бюджетних позичок, фінансової допомоги, наданої на поворотній основі, та кредитів, у тому числі залучених державою або під державні гарантії.

2.2. Бюджетні рахунки для операцій клієнтів з бюджетними коштами - рахунки для здійснення операцій за асигнуваннями, передбаченими на виконання відповідних програм і заходів у державному та місцевих бюджетах, які відкриваються розпорядникам та одержувачам бюджетних коштів, відокремленим структурним підрозділам розпорядників бюджетних коштів і поділяються на:

реєстраційні рахунки, які відкриваються розпорядникам бюджетних коштів, відокремленим структурним підрозділам розпорядників бюджетних коштів за відповідними кодами бюджетної класифікації видатків та кредитування бюджету для обліку операцій з виконання загального фонду кошторисів;

спеціальні реєстраційні рахунки, які відкриваються розпорядникам бюджетних коштів, відокремленим структурним підрозділам розпорядників бюджетних коштів за відповідними кодами бюджетної класифікації видатків та кредитування бюджету для обліку операцій з виконання спеціального фонду кошторисів;

рахунки одержувачів бюджетних коштів, які відкриваються одержувачам бюджетних коштів за відповідними кодами бюджетної класифікації видатків та кредитування бюджету загального та/або спеціального фондів для обліку операцій з виконання плану використання бюджетних коштів;

рахунки, які відкриваються розпорядникам бюджетних коштів для здійснення загальнодержавних видатків;

рахунки, які відкриваються розпорядникам коштів місцевих бюджетів для обліку руху коштів загального та/або спеціального фондів місцевих бюджетів за міжбюджетними трансфертами;

особові рахунки, які відкриваються розпорядникам коштів місцевих бюджетів за відповідними кодами бюджетної класифікації видатків та кредитування бюджету для обліку руху коштів, виділених із загального та/або спеціального фондів місцевих бюджетів для розподілу між розпорядниками та одержувачами коштів місцевих бюджетів, а також відокремленими структурними підрозділами розпорядників коштів місцевих бюджетів.

2.3. Інші бюджетні рахунки - рахунки, які відкриваються за відповідними кодами бюджетної класифікації для здійснення операцій з обслуговування внутрішніх та зовнішніх боргових зобов'язань держави та в інших випадках, визначених нормативно-правовими актами.

2.4. Рахунки для обліку операцій з фінансування бюджетів - рахунки, які відкриваються для обліку операцій з фінансування бюджетів, передбачених законом України про Державний бюджет України на відповідний рік.

2.5. Бюджетні рахунки відкриваються щорічно на початок нового бюджетного періоду відповідно до закону України про Державний бюджет України та рішень про місцеві бюджети на відповідний рік. У разі неприйняття або несвоєчасного прийняття закону України про Державний бюджет України на відповідний рік відкриваються рахунки попереднього бюджетного періоду. Спеціальні реєстраційні рахунки, на яких зберігаються залишки коштів для покриття відповідних витрат у наступному бюджетному періоді з урахуванням їх цільового призначення, відкриваються у наступному бюджетному періоді з перенесенням невитрачених у попередньому періоді залишків коштів.

3. Небюджетні рахунки - рахунки, які відкриваються органами Державного казначейства України у випадках, передбачених законодавчими та іншими нормативно-правовими актами, підприємствам, установам, організаціям за операціями, що не відносяться до операцій за виконанням бюджетів.

4. Рахунки відкриваються відповідно до Плану рахунків бухгалтерського обліку виконання державного та місцевих бюджетів та Інструкції про відкриття аналітичних рахунків для обліку операцій по виконанню бюджетів в системі Державного казначейства, затверджених наказом Державного казначейства України від 28.11.2000 N 119 (зі змінами).

5. Розрахунково-касове обслуговування клієнтів та підприємств, установ, організацій здійснюється органами Державного казначейства України відповідно до умов договорів між органом Державного казначейства України і власниками рахунків (додаток 1).

3. Відкриття бюджетних рахунків для зарахування надходжень

1. Державне казначейство України щорічно на початок нового бюджетного періоду відповідно до Бюджетного кодексу України, закону України про Державний бюджет України на відповідний рік та Бюджетної класифікації, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 27.12.2001 N 604, централізовано відкриває бюджетні рахунки для зарахування надходжень до державного та місцевих бюджетів. Інформація про відкриті рахунки доводиться до територіальних органів Державного казначейства України для подальшого інформування податкових та митних органів згідно із встановленим порядком взаємодії та інших органів, які здійснюють контроль за справлянням (стягненням) платежів до бюджетів, а також відповідних фінансових органів та/або виконавчих органів відповідних рад (міських, селищних, сільських голів, у разі, якщо виконавчі органи не створені) за їх зверненням.

2. Управління (відділення) у районах, містах та в районах у містах Державного казначейства України (далі - управління Державного казначейства України) на підставі інформації про відкриті рахунки та даних, отриманих від податкових, митних органів та відповідних фінансових органів та/або виконавчих органів відповідних рад (міських, селищних чи сільських голів, у разі, якщо виконавчі органи не створені), складають переліки видів надходжень державного та місцевих бюджетів, що не мобілізуються на відповідній території (додаток 2), та службові записки щодо відкриття бюджетних рахунків за надходженнями (додаток 3), які подають Головним управлінням Державного казначейства України в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі (далі - Головні управління Державного казначейства України). Службові записки складаються в розрізі видів бюджетів із зазначенням їх назви.

3. На підставі поданих управліннями Державного казначейства України переліків видів надходжень державного та місцевих бюджетів, що не мобілізуються на відповідній території (додаток 2), Головними управліннями Державного казначейства України провадиться блокування рахунків за тими видами надходжень, що не мобілізуються на відповідній території.

4. У разі виникнення змін у складі видів надходжень протягом року, пов'язаних із змінами в законодавстві, відкриття рахунків здійснюється згідно із пунктами 1, 2, 3 цієї глави.

5. Головні управління Державного казначейства України формують справи з юридичного оформлення рахунків на управління Державного казначейства України, які містять службові записки щодо відкриття бюджетних рахунків за надходженнями (додаток 3), перелік видів надходжень державного та місцевих бюджетів, що не мобілізуються на відповідній території (додаток 2), та картку із зразками підписів та відбитка печатки (додаток 4). У картку включаються зразки підписів осіб, яким згідно з розпорядчими документами органів Державного казначейства України надано право розпорядження рахунками і підписання платіжних та інших розрахункових документів.

6. Картка із зразками підписів та відбитка печатки має бути засвідчена підписом керівника чи заступника керівника органу Державного казначейства України вищого рівня та печаткою. У разі зміни чи доповнення хоча б одного з підписів оформляється нова картка із зразками підписів на всіх осіб, які мають право першого та другого підписів.

У разі тимчасового надання особі права першого чи другого підпису подаються тимчасова картка із зразками підписів тимчасово вповноважених осіб та копія відповідного документа, що підтверджує ці повноваження (наказ, протокол тощо).

7. Структурні підрозділи Державного казначейства України чи Головного управління Державного казначейства України для відкриття бюджетних рахунків для зарахування надходжень подають службову записку про відкриття рахунку за підписом керівника (його заступника) структурного підрозділу, який ініціює відкриття цього рахунку, погоджену головою Державного казначейства України (його заступником) чи начальником відповідного Головного управління Державного казначейства України (його заступником).

8. Державне казначейство України та Головні управління Державного казначейства України формують справи з юридичного оформлення рахунків на відповідні структурні підрозділи, які містять службові записки згідно з пунктом 7 цієї глави та зразки підписів посадових осіб, яким надано право контрольного та/або одноособового підпису на платіжних, розрахункових та інших розпорядчих документах (додаток 5), завірені головою Державного казначейства України (його заступником) чи начальником відповідного Головного управління Державного казначейства України (його заступником), а також документи, передбачені підпунктом "б" пункту 3 глави 7.

4. Відкриття бюджетних рахунків для операцій клієнтів з бюджетними коштами

1. Розпорядники бюджетних коштів для відкриття бюджетних рахунків подають до органу Державного казначейства України такі документи:

а) заяву про відкриття рахунків установленого зразка (додаток 6) за підписом керівника та головного бухгалтера або інших посадових осіб, яким відповідно до затвердженої в установленому порядку картки із зразками підписів надано право першого та другого підписів;

б) копію довідки про включення до Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України, засвідчену нотаріально або органом, що видав довідку;

в) копію належним чином зареєстрованого (затвердженого) установчого документа (статуту, положення, засновницький договір), засвідчену органом, який здійснив реєстрацію, або нотаріально. Положення, які затверджуються постановами Кабінету Міністрів України чи указами Президента України, нотаріального засвідчення не потребують. Клієнти, які діють на підставі законів, установчий документ не подають;

г) копію документа, що підтверджує взяття клієнта на облік в органі державної податкової служби, засвідчену органом, що видав документ, або нотаріально;

ґ) картку із зразками підписів та відбитка печатки у двох примірниках (додаток 7), оформлену з урахуванням вимог, зазначених у пункті 5 цієї глави;

д) копію документа, що підтверджує реєстрацію клієнта у відповідному органі Пенсійного фонду України, засвідчену органом, що його видав, або нотаріально;

е) копії документів, що підтверджують реєстрацію клієнта у Фонді соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України, Фонді загальнообов'язкового соціального страхування України на випадок безробіття, Фонді соціального страхування з тимчасової втрати працездатності як платника страхових внесків, засвідчені органами, що їх видали, або нотаріально.

Інформація про те, що клієнт не є платником страхових внесків, обов'язково зазначається у заяві про відкриття рахунку в рядку "Додаткова інформація";

є) затверджений кошторис розпорядників бюджетних коштів, крім видатків бюджетів, кошториси для здійснення яких не складаються.

У період до затвердження кошторисів видатки бюджетних установ здійснюються відповідно до законодавства.

Кошторис не подається у разі відкриття розпорядниками бюджетних коштів протягом бюджетного року спеціальних реєстраційних рахунків з обліку операцій з власних надходжень бюджетних установ.

2. Відокремлені структурні підрозділи розпорядників бюджетних коштів, які розташовані на різних адміністративних територіях і не є юридичними особами, до органу Державного казначейства України подають такі документи:

а) заяву про відкриття рахунків установленого зразка (додаток 6) за підписом керівника та головного бухгалтера або інших посадових осіб, яким відповідно до затвердженої в установленому порядку картки із зразками підписів надано право першого та другого підписів;

б) копію довідки про включення до Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України, засвідчену нотаріально або органом, що видав довідку;

в) копію належним чином зареєстрованого (затвердженого) установчого документа (статуту, положення, засновницький договір), засвідчену нотаріально або органом, який здійснив реєстрацію, чи розпорядниками бюджетних коштів, до складу яких входять відокремлені структурні підрозділи. Положення, які затверджуються постановами Кабінету Міністрів України чи указами Президента України, нотаріального засвідчення не потребують (клієнти, які діють на підставі законів, установчі документи не подають);

г) копію документа, що підтверджує взяття клієнта на облік в органі державної податкової служби, засвідчену органом, що видав документ, або нотаріально;

ґ) картку із зразками підписів і відбитка печатки у двох примірниках (додаток 7), оформлену з урахуванням вимог, зазначених у пункті 5 цієї глави;

д) дозвіл на відкриття рахунку від розпорядників бюджетних коштів, до складу яких входять відокремлені структурні підрозділи, із зазначенням їх місцезнаходження, ідентифікаційного коду та інформації про те, чи є відокремлені структурні підрозділи розпорядників бюджетних коштів платниками страхових внесків;

е) копії документів, що підтверджують реєстрацію відокремлених структурних підрозділів розпорядників бюджетних коштів у відповідному органі Пенсійного фонду України, Фонді соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України, Фонді загальнообов'язкового соціального страхування України на випадок безробіття, Фонді соціального страхування з тимчасової втрати працездатності як платників страхових внесків, засвідчені органами, що їх видали, або нотаріально;

є) затверджений кошторис (крім видатків бюджетів, кошториси для здійснення яких не складаються).

У період до затвердження кошторисів видатки відокремлених структурних підрозділів розпорядників бюджетних коштів здійснюються відповідно до законодавства.

Кошторис не подається у разі відкриття відокремленим структурним підрозділам розпорядників бюджетних коштів протягом бюджетного року спеціальних реєстраційних рахунків з обліку операцій з власних надходжень бюджетних установ.

У разі відсутності у відокремленого структурного підрозділу документів, передбачених підпунктами "б" - "г" цього пункту, разом з дозволом подаються копії цих документів розпорядника бюджетних коштів, до складу якого він входить. Таким відокремленим структурним підрозділам можуть відкриватись тільки спеціальні реєстраційні рахунки з обліку коштів, які відносяться до власних надходжень бюджетних установ.

3. Одержувачі бюджетних коштів для відкриття рахунків подають до органу Державного казначейства України такі документи:

а) заяву про відкриття рахунків установленого зразка (додаток 6) за підписом керівника та головного бухгалтера або інших посадових осіб, яким відповідно до затвердженої в установленому порядку картки із зразками підписів надано право першого та другого підписів;

б) копію довідки про включення до Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України, засвідчену нотаріально або органом, що видав довідку;

в) копію належним чином зареєстрованого (затвердженого) установчого документа (статуту, положення, засновницький договір), засвідчену органом, який здійснив реєстрацію, або нотаріально. Положення, які затверджуються постановами Кабінету Міністрів України чи указами Президента України, нотаріального засвідчення не потребують. Клієнти, які діють на підставі законів, установчий документ не подають;

г) копію документа, що підтверджує взяття клієнта на облік в органі державної податкової служби, засвідчену органом, що видав документ, або нотаріально;

ґ) картку із зразками підписів та відбитка печатки у двох примірниках (додаток 7), оформлену з урахуванням вимог, зазначених у пункті 5 цієї глави;

д) копію документа, що підтверджує реєстрацію клієнта у відповідному органі Пенсійного фонду України, засвідчену органом, що його видав, або нотаріально;

е) копії документів, що підтверджують реєстрацію клієнта у Фонді соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України, Фонді загальнообов'язкового соціального страхування України на випадок безробіття, Фонді соціального страхування з тимчасової втрати працездатності як платників страхових внесків, засвідчені органами, що їх видали, або нотаріально.

Інформація про те, що клієнт не є платником страхових внесків, обов'язково зазначається у заяві про відкриття рахунку в рядку "Додаткова інформація";

є) копія свідоцтва про державну реєстрацію клієнта в органі, уповноваженому здійснювати державну реєстрацію, засвідчену органом, що видав свідоцтво (крім бюджетних установ), або нотаріально;

ж) план використання бюджетних коштів.

4. У разі відкриття рахунків військовим частинам, установам, підприємствам і організаціям Збройних Сил України, Служби безпеки України, Адміністрації Державної прикордонної служби, Міністерства внутрішніх справ України, Управління державної охорони України та інших центральних органів виконавчої влади, які мають у своєму підпорядкуванні військові формування (далі - військові частини/установи), подаються такі документи:

а) заява про відкриття рахунків установленого зразка (додаток 6) за підписом керівника та начальника структурного підрозділу, на який покладено функцію ведення бухгалтерського обліку та складання звітності, або інших службових осіб, яким відповідно до затвердженої в установленому порядку картки із зразками підписів надано право першого та другого підписів;

б) копія довідки про включення до Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України, засвідчена нотаріально або органом, що видав довідку;

в) копія документа, що підтверджує взяття клієнта на облік в органі державної податкової служби, засвідчена органом, що видав документ, або нотаріально;

г) картка із зразками підписів та відбитка печатки у двох примірниках (додаток 7), оформлена з урахуванням вимог, зазначених у пункті 5 цієї глави;

ґ) копія документа, що підтверджує реєстрацію клієнта у відповідному органі Пенсійного фонду України, засвідчена органом, що його видав, або нотаріально;

д) копії документів, що підтверджують реєстрацію клієнта у Фонді соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України, Фонді загальнообов'язкового соціального страхування України на випадок безробіття, Фонді соціального страхування з тимчасової втрати працездатності як платника страхових внесків, засвідчені органами, що їх видали, або нотаріально.

Інформація про те, що клієнт не є платником страхових внесків, обов'язково зазначається у заяві про відкриття рахунку в рядку "Додаткова інформація";

е) затверджений кошторис розпорядників бюджетних коштів, крім видатків державного бюджету, кошториси для здійснення яких не складаються.

Кошторис не подається у разі відкриття військовим частинам/установам протягом бюджетного року спеціальних реєстраційних рахунків з обліку операцій з власних надходжень бюджетних установ.

У період до затвердження кошторисів видатки військових частин/установ здійснюються відповідно до законодавства.

5. Для відкриття рахунків клієнти подають до органів Державного казначейства України картку із зразками підписів осіб, яким відповідно до законодавства чи установчих документів клієнта надано право розпорядження рахунками та підписання платіжних, розрахункових та інших розпорядчих документів. У картку обов'язково включається зразок відбитка печатки.

Право першого підпису належить першому керівнику (командиру, начальнику) та його заступникам і не може бути надано головному бухгалтеру (начальнику структурного підрозділу, на який покладено функцію ведення бухгалтерського обліку та складання звітності) та іншим особам, які мають право другого підпису.

Право другого підпису належить головному бухгалтеру та його заступнику (начальнику структурного підрозділу, на який покладено функцію ведення бухгалтерського обліку та складання звітності, та його заступнику) або особам, відповідальним за ведення бухгалтерського обліку та складання звітності.

Право другого підпису не може бути надано особам, які користуються правом першого підпису.

У разі заміни або доповнення хоча б одного з підписів подається нова картка із зразками підписів усіх осіб, які мають право першого або другого підпису, засвідчена в установленому порядку.

Якщо в новій картці, що подається в разі зміни або доповнення підписів, підписи першого керівника (командира, начальника) та головного бухгалтера (начальника структурного підрозділу, на який покладено функцію ведення бухгалтерського обліку та складання звітності) залишаються колишні, то додатково така картка не засвідчується. Вона приймається за дозвільним написом головного бухгалтера органу Державного казначейства України або особи, що його заміщує, після звіряння ним підписів керівника (командира, начальника) та головного бухгалтера (начальника структурного підрозділу, на який покладено функцію ведення бухгалтерського обліку та складання звітності), які підписали картку, із зразками їх підписів на картці, що змінюється.

У разі тимчасового надання особі права першого чи другого підпису до органів Державного казначейства України подається у двох примірниках тимчасова картка із зразками підписів тимчасово уповноважених осіб та зазначенням строку її дії.

Картка та тимчасова картка із зразками підписів та відбитка печатки засвідчується нотаріально або підписом осіб, які мають право першого підпису, та печаткою установи/організації, якій клієнт підпорядкований або до складу якої входить.

У населених пунктах, де немає нотаріальних контор чи приватних нотаріусів, картки засвідчуються сільською, селищною, міською, районною радою (у разі утворення).

У картках і тимчасових картках із зразками підписів та відбитка печатки, а також в інших документах, які подаються на відкриття рахунків, забороняється зазначення печаток, призначених для спеціальної мети (для пакетів, перепусток тощо).

При оформленні клієнтами карток із зразками підписів для проставляння на них зразків першого та другого підписів використання факсиміле забороняється.

Картки із зразками підписів та відбитка печатки надаються до органів Державного казначейства України із супровідним листом за підписом особи, яка згідно з цією карткою має право першого підпису.

Разом із карткою та тимчасовою карткою із зразками підписів та відбитка печатки до органів Державного казначейства України клієнтами надаються:

копії сторінок паспорта або документа, що його замінює, які містять фото, прізвище та ім'я, інформацію про дату видачі та орган, що видав паспорт, місце проживання або тимчасового перебування, та копія документа, виданого органом державної податкової служби, що засвідчує присвоєння фізичній особі ідентифікаційного номера (за наявності), осіб, які зазначені в картці чи тимчасовій картці із зразками підписів та відбитка печатки. Копії зазначених документів засвідчуються підписами їх власників, а також відбитком печатки клієнта та вчиненням напису "З оригіналом згідно";

копії відповідних документів (наказ, протокол тощо), що підтверджують повноваження зазначених у картці осіб, засвідчені відбитком печатки та підписом уповноваженого працівника з питань кадрового забезпечення клієнта.

До картки або тимчасової картки із зразками підписів та відбитка печатки клієнтом надається перелік рахунків, якими можуть розпоряджатися зазначені у картці або тимчасовій картці особи, засвідчений підписами осіб, яким надано право першого і другого підписів, та відбитком печатки клієнта (додаток 8). Перелік рахунків переоформлюється у разі:

а) переоформлення картки або тимчасової картки із зразками підписів та відбитка печатки клієнта;

б) відкриття/закриття рахунків клієнтів (подається за 10 робочих днів до завершення кварталу, у якому були здійснені операції з відкриття/закриття рахунків).

6. На кожного з клієнтів формуються справи з юридичного оформлення рахунків, які містять документи, визначені відповідно до підпунктів "а" - "е" пункту 1, підпунктів "а" - "е" пункту 2, підпунктів "а" - "є" пункту 3, підпунктів "а" - "д" пункту 4, пункту 5 цієї глави та пункту 4 глави 7, у тому числі ті, які втратили чинність.

7. Бюджетні рахунки для операцій клієнтів з бюджетними коштами відкриваються щорічно на початок нового бюджетного періоду. При цьому розпорядники бюджетних коштів та відокремлені структурні підрозділи розпорядників бюджетних коштів, яким в органах Державного казначейства України справи з юридичного оформлення рахунків вже заведені (у минулі бюджетні періоди), обов'язково подають затверджений кошторис на відповідний рік, а одержувачі - план використання бюджетних коштів. Надання документів, передбачених у підпунктах "а" - "е" пункту 1, підпунктах "а" - "е" пункту 2, підпунктах "а" - "є" пункту 3, підпунктах "а" - "д" пункту 4 та пункту 5 цієї глави, вимагається лише у разі внесення змін у ці документи.

8. Днем відкриття рахунків вважається дата, зазначена на заяві про відкриття рахунків у розділі "Відмітки органу Державного казначейства України".

У разі реорганізації клієнта (злиття, приєднання, поділу, перетворення, виділення), зміни найменування, підпорядкованості зі зміною ідентифікаційного коду Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України рахунки такого клієнта закриваються. Для відкриття нових рахунків подаються документи, передбачені відповідно пунктами 1, 2, 3, 4 та 5 цієї глави.

У разі реорганізації клієнта (злиття, приєднання, поділу, перетворення, виділення), зміни найменування, підпорядкованості без зміни ідентифікаційного коду Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України рахунки не закриваються. При цьому надаються документи, передбачені відповідно пунктами 1, 2, 3, 4 та 5 цієї глави.

Органи Державного казначейства України протягом трьох днів з дня проведення операції відкриття/закриття рахунків клієнтів (крім відкриття/закриття рахунків у зв'язку із завершенням та початком бюджетного періоду та за умови, якщо реквізити рахунків, що відкриті у новому бюджетному періоді, не відрізняються від реквізитів рахунків, що були відкриті у попередньому бюджетному періоді) подають відповідним податковим органам повідомлення про це в електронному вигляді, використовуючи засоби, передбачені Порядком взаємодії між органами Державного казначейства України та органами державної податкової служби України в процесі виконання державного та місцевих бюджетів за доходами, затвердженим спільним наказом Державного казначейства України та Державної податкової адміністрації України від 25.04.2002 N 74/194 та зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 20.05.2002 за N 436/6724.

До отримання органами Державного казначейства України повідомлення про взяття рахунку на облік податковим органом операції за цим рахунком здійснюються лише із зарахування коштів.

Датою початку операцій за видатками на рахунках, відкритих в органах Державного казначейства України, є дата реєстрації отриманого органом Державного казначейства України зазначеного повідомлення. Повідомлення зберігаються в справах з юридичного оформлення рахунків, сформованих на кожного клієнта.

9. Документи на відкриття всіх рахунків подають до органу Державного казначейства України особи, які мають відповідні повноваження та право першого або другого підпису.

При отриманні документів на відкриття рахунків орган Державного казначейства України зобов'язаний здійснити перевірку поданих документів, зокрема:

а) підписи осіб на заяві про відкриття рахунку мають бути розшифровані з обов'язковим зазначенням прізвища й ініціалів та ідентифіковані з підписами в картці із зразками підписів та відбитка печатки;

б) свідоцтво про державну реєстрацію в органі, уповноваженому здійснювати державну реєстрацію, має відповідати зразкам, визначеним нормативно-правовими актами України;

в) посвідчувальні написи нотаріуса на документах визнаються, якщо вони відповідають формам, визначеним нормативно-правовими актами України.

10. Якщо клієнт має рахунок в органі Державного казначейства України і відкриває новий, а право першого та другого підписів за новим рахунком надається особам, які мають право підпису за раніше відкритим рахунком, то в полі "Додаткова інформація" заяви про відкриття рахунків (додаток 6) зазначається, що на операції за рахунком розповсюджується право першого та другого підписів посадових осіб, визначених у картці із зразками підписів і відбитком печатки, яка зберігається в справі з юридичного оформлення рахунків цього клієнта, який відкриває рахунок.

11. Розрахунок і установлення ліміту каси проводяться клієнтами, які обслуговуються в органах Державного казначейства України, самостійно на підставі розрахунку встановлення ліміту залишку готівки в касі, що підписується особами, яким надано право першого та другого підписів, відповідно до вимог нормативно-правових актів Національного банку України.

У розрахунку зазначається визначений у договорі про здійснення розрахунково-касового обслуговування між органом Державного казначейства України та клієнтом строк здавання готівкової виручки (готівки) в установу банку для зарахування її на рахунки, відкриті в органах Державного казначейства України.

Для кожного клієнта складається окремий розрахунок установлення ліміту залишку готівки в касі.

Установлений ліміт каси затверджується внутрішніми розпорядчими документами клієнта.

Клієнти, що розпочинають свою діяльність, на перші три місяці їх роботи ліміт каси встановлюють відповідно до прогнозних розрахунків. Установлений з урахуванням прогнозних розрахунків ліміт каси переглядається за фактичними показниками діяльності.

5. Відкриття інших бюджетних рахунків та рахунків для обліку операцій з фінансування бюджетів

1. Структурні підрозділи органів Державного казначейства України (департаменти, управління та/або відділи) для відкриття інших бюджетних рахунків подають такі документи:

а) службову записку про відкриття рахунків за підписом керівників (їх заступників) структурних підрозділів, погоджену головою Державного казначейства України (його заступником) чи начальником відповідного Головного управління Державного казначейства України (його заступником);

б) зразки підписів посадових осіб, яким надано право контрольного та/або одноособового підпису на платіжних, розрахункових та інших розпорядчих документах (додаток 5), завірені головою Державного казначейства України (його заступником) чи начальником відповідного Головного управління Державного казначейства України (його заступником).

2. На кожний структурний підрозділ формуються справи з юридичного оформлення рахунків, які містять документи, визначені відповідно до пункту 1 цієї глави та пункту 5 глави 7.

3. Інші бюджетні рахунки відкриваються щорічно на початок нового бюджетного періоду. Структурні підрозділи, яким в органах Державного казначейства України справи з юридичного оформлення рахунків вже заведені (у минулі бюджетні періоди), подають документи, визначені в пункті 1 цієї глави, лише в разі внесення змін у ці документи.

4. Днем відкриття рахунків вважається дата погодження службової записки головою Державного казначейства України (його заступником) чи начальником відповідного Головного управління Державного казначейства України (його заступником).

6. Відкриття небюджетних рахунків

1. Для відкриття небюджетних рахунків підприємства, установи, організації подають до органів Державного казначейства України такі документи:

а) заяву про відкриття рахунків установленого зразка (додаток 6) за підписом керівника та головного бухгалтера або інших посадових осіб, яким відповідно до затвердженої в установленому порядку картки із зразками підписів надано право першого та другого підписів;

б) копію довідки про включення до Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України, засвідчену нотаріально або органом, що видав довідку;

в) копію належним чином зареєстрованого (затвердженого) установчого документа (статуту, положення, засновницький договір), засвідчену органом, який здійснив реєстрацію, або нотаріально. Положення, які затверджуються постановами Кабінету Міністрів України чи указами Президента України, нотаріального засвідчення не потребують. Підприємства, установи та організації, які діють на підставі законів, установчий документ не подають;

г) копію свідоцтва про державну реєстрацію в органі, уповноваженому здійснювати державну реєстрацію, засвідчену нотаріально чи органом, який видав свідоцтво про державну реєстрацію (крім бюджетних установ).

ґ) картку із зразками підписів та відбитка печатки у двох примірниках (додаток 7), оформлену з урахуванням вимог, зазначених у пункті 5 глави 4.

Якщо серед осіб, які мають право першого чи другого підписів, є іноземці або особи без громадянства, які тимчасово перебувають на території України, то зазначені особи зобов'язані додатково подати документи, що підтверджують законність їх перебування на території України.

д) копію документа, що підтверджує реєстрацію підприємства, установи, організації у відповідному органі Пенсійного фонду України, засвідчену органом, що його видав, або нотаріально;

е) копії документів, що підтверджують реєстрацію підприємства, установи, організації у Фонді соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України, Фонді загальнообов'язкового соціального страхування України на випадок безробіття, Фонді соціального страхування з тимчасової втрати працездатності як платника страхових внесків, засвідчені органами, що їх видали, або нотаріально.

Інформація про те, що підприємство, установа, організація не є платником страхових внесків, обов'язково зазначається у заяві про відкриття рахунку в рядку "Додаткова інформація";

є) копію документа, що підтверджує взяття підприємства, установи, організації на облік в органі державної податкової служби, засвідчену органом, що видав документ, або нотаріально.

2. На кожне підприємство, установу чи організацію формується справа з юридичного оформлення рахунків, яка містить документи, визначені пунктом 5 глави 4, пунктом 1 цієї глави та пунктом 6 глави 7, у тому числі ті, які втратили чинність.

Надання документів, передбачених у пункті 5 глави 4 та пункту 1 цієї глави, вимагається лише у разі внесення змін у ці документи.

3. Днем відкриття рахунку вважається дата, зазначена на заяві про відкриття рахунку в розділі "Відмітки органу Державного казначейства України".

Органи Державного казначейства України протягом трьох днів з дня проведення операції відкриття/закриття рахунків підприємств, установ, організацій подають відповідним податковим органам повідомлення про це в електронному вигляді, використовуючи засоби, передбачені Порядком взаємодії між органами Державного казначейства України та органами державної податкової служби України в процесі виконання державного та місцевих бюджетів за доходами, затвердженим спільним наказом Державного казначейства України та Державної податкової адміністрації України від 25.04.2002 N 74/194 та зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 20.05.2002 за N 436/6724.

У разі відкриття небюджетного рахунку до отримання органами Державного казначейства України повідомлення про взяття рахунку на облік податковим органом операції за небюджетним рахунком здійснюються лише із зарахування коштів.

Датою початку операцій за видатками на небюджетному рахунку, відкритому в органах Державного казначейства України, є дата реєстрації отриманого органом Державного казначейства України повідомлення про взяття рахунку на облік податковим органом. Повідомлення зберігаються в справах з юридичного оформлення рахунків, сформованих на кожне підприємство, установу, організацію.

4. У разі реорганізації підприємства, установи, організації (злиття, приєднання, поділ, перетворення, виділення), зміни найменування, підпорядкованості зі зміною ідентифікаційного коду Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України рахунки такого підприємства, установи, організації закриваються. Для відкриття нових рахунків подаються документи, передбачені пунктом 5 глави 4 та пунктом 1 цієї глави.

У разі реорганізації підприємства, установи, організації (злиття, приєднання, поділу, перетворення виділення), зміни найменування, підпорядкованості без зміни ідентифікаційного коду Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України рахунки такого підприємства, установи, організації не закриваються. При цьому підприємством, установою, організацією надаються документи, передбачені пунктом 5 глави 4 та пунктом 1 цієї глави.

5. Документи на відкриття всіх рахунків подають до органу Державного казначейства України особи, які мають відповідні повноваження та право першого або другого підписів.

У разі отримання документів на відкриття рахунків органи Державного казначейства України зобов'язані здійснити перевірку поданих документів, зокрема:

а) підписи осіб на заяві про відкриття рахунку мають бути розшифровані з обов'язковим зазначенням прізвища й ініціалів та ідентифіковані з підписами в картці із зразками підписів та відбитка печатки;

б) свідоцтво про державну реєстрацію в органі, уповноваженому здійснювати державну реєстрацію, має відповідати зразкам, визначеним нормативно-правовими актами України;

в) посвідчувальні написи нотаріуса на документах визнаються, якщо вони відповідають формам, визначеним нормативно-правовими актами України.

7. Закриття рахунків в органах Державного казначейства України

1. Бюджетні рахунки, відкриті в поточному бюджетному періоді, закриваються не пізніше 31 грудня або на останній день іншого бюджетного періоду. За виняткових обставин Міністр фінансів України може визначити інший термін закриття рахунків, який повинен настати не пізніше як через п'ять робочих днів після закінчення бюджетного періоду.

2. У разі змін в законодавстві бюджетні рахунки можуть закриватися (відкриватися) протягом поточного бюджетного періоду.

3. Бюджетні рахунки для зарахування надходжень закриваються Головними управліннями Державного казначейства України на підставі:

а) службових записок щодо закриття бюджетних рахунків за надходженнями управлінь Державного казначейства України (додаток 9);

б) службових записок про закриття рахунків за підписом керівників (їх заступників) структурних підрозділів Головних управлінь Державного казначейства України, якими було ініційовано відкриття відповідних рахунків, погоджених начальником відповідного Головного управління Державного казначейства України (його заступником).

Бюджетні рахунки для зарахування надходжень, відкриті в Державному казначействі України, закриваються на підставі службових записок про закриття рахунків за підписом керівників (їх заступників) структурних підрозділів Державного казначейства України, якими було ініційовано відкриття відповідних рахунків, погоджених головою Державного казначейства України (його заступником).

4. Бюджетні рахунки для операцій клієнтів з бюджетними коштами закриваються:

а) у разі подання власником рахунку заяви про закриття бюджетного рахунку (додаток 10);

б) у разі ліквідації або реорганізації клієнта (злиття, приєднання, поділ, перетворення, виділення), зміни найменування, підпорядкованості згідно із рішенням уповноваженого органу, на який покладено здійснення функції щодо ліквідації або реорганізації клієнта;

в) в інших випадках, передбачених законодавством України.

У разі наявності на рахунку, що закривається, залишків коштів орган Державного казначейства України на підставі платіжного доручення власника рахунку перераховує такі залишки на інший, відкритий цим клієнтом, рахунок, якщо інше не передбачено бюджетним законодавством.

Органи Державного казначейства України закривають рахунки з обліку операцій з виконання спеціального фонду кошторисів (планів використання бюджетних коштів) за умови, якщо на рахунках відсутні залишки коштів, клієнти не мають бюджетної заборгованості, а у поточному бюджетному періоді відсутні бюджетні призначення за відповідними бюджетними програмами (кодами тимчасової класифікації видатків місцевих бюджетів).

5. Інші бюджетні рахунки та рахунки для обліку операцій з фінансування бюджетів закриваються органами Державного казначейства України на підставі службової записки про закриття рахунків за підписом керівників (їх заступників) структурних підрозділів органу Державного казначейства України, якими було ініційовано відкриття відповідних рахунків, погодженої головою Державного казначейства України (його заступником) чи начальником відповідного Головного управління Державного казначейства України (його заступником).

6. Небюджетні рахунки підприємств, установ, організацій закриваються на підставі документів, визначених у підпунктах "а" - "в" пункту 4 цієї глави.

У разі ліквідації підприємства, установи, організації для проведення ліквідаційної процедури до органу Державного казначейства України подаються такі документи:

копія рішення про ліквідацію підприємства, установи, організації, засвідчена нотаріально або органом, який прийняв таке рішення;

копія наказу про створення ліквідаційної комісії, засвідчена нотаріально;

картка із зразками підписів і відбитка печатки, засвідчена нотаріально. До цієї картки включаються зразки підписів ліквідатора (уповноважених членів ліквідаційної комісії) і відбитка печатки підприємства, установи, організації, що ліквідовується.

Органи Державного казначейства України мають право самостійно закривати небюджетні рахунки, якщо операції за цими рахунками не здійснювались протягом попереднього бюджетного періоду і залишок коштів на ньому відсутній.

Самостійне закриття зазначених рахунків органами Державного казначейства України здійснюється на підставі службової записки про закриття рахунків за підписом керівників (їх заступників) структурних підрозділів органу Державного казначейства України, в якому здійснюється обслуговування відповідного клієнта, погодженої головою Державного казначейства України (його заступником) чи начальником відповідного Головного управління Державного казначейства України (його заступником).

7. Відповідно до Переліку документів, що утворюються в діяльності Національного банку України та банків України, із зазначенням строків зберігання, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 08.12.2004 N 601 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24.12.2004 за N 1646/10245, справа з юридичного оформлення рахунку зберігається в органі Державного казначейства України протягом 10 років з моменту закриття рахунку.

8. Прикінцеві положення

1. Рахунки не вважаються відкритими та закритими без дозволу головного бухгалтера (заступника головного бухгалтера) органу Державного казначейства України.

2. Усі відкриті рахунки (бюджетні та небюджетні) реєструються в Книзі відкритих рахунків, яка ведеться органами Державного казначейства України згідно із вимогами нормативно-правових актів Державного казначейства України.

3. Відповідальність за правильність відкриття та закриття рахунків покладається на головного бухгалтера (заступника головного бухгалтера) органу Державного казначейства України, на балансі якого відкрито та закрито ці рахунки.

 

Директор Департаменту
методології з обслуговування
бюджетів бухгалтерського обліку
та звітності
 

 
 
 
Н. І. Сушко
 

 

ДОГОВІР*
про здійснення розрахунково-касового обслуговування

_____________________
         (місце складання) 

____________________
(дата)

______________________________________________________________________________________
                                                               (найменування органу Державного казначейства України)
в особі ________________________________________________________________________________
                                                                        (посада керівника, прізвище, ім'я, по батькові)
(далі - Казначейство), який діє на підставі Положення про Державне казначейство України, з одного боку,
та ____________________________________________________________________________________
                                                                              (повне найменування юридичної особи)
(далі - Клієнт) в особі ___________________________________________________________________
                                                                                     (посада керівника, прізвище, ім'я,
______________________________________________________________________________________,
                                                                              по батькові, документ, що засвідчує особу)
який діє на підставі _____________________________________________________________________,
                                                                                           (назва установчого документа)
з другого боку, уклали цей Договір. 

1. Предмет Договору

Казначейство відкриває Клієнту __________________________ рахунок (рахунки) та здійснює його розрахунково-касове обслуговування відповідно до вимог законодавства України, в тому числі нормативно-правових актів Державного казначейства України і Національного банку України, та умов цього Договору.

До отримання Казначейством повідомлення про взяття рахунку на облік органами державної податкової служби операції за цим рахунком здійснюються лише із зарахування коштів.

2. Права та зобов'язання Сторін

2.1. Казначейство має право:

2.1.1. Подавати відповідним органам державної податкової служби повідомлення про проведення операції відкриття/закриття рахунку (рахунків) Клієнта.

2.1.2. Перераховувати платежі, зараховані на рахунки для зарахування до спеціального фонду бюджету власних надходжень бюджетних установ, на відповідний спеціальний реєстраційний рахунок (рахунки) Клієнта та/або на рахунки вищих та підвідомчих установ і організацій Клієнта у порядку та терміни, передбачені додатковим договором до цього Договору.**

2.1.3. Вимагати від Клієнта правильності оформлення розрахункових документів відповідно до законодавства України та повертати їх Клієнту в разі виявлених порушень. Розрахункові документи повертаються Клієнту з посиланням на підстави, передбачені законодавством України.

2.1.4. Відмовляти Клієнту у видачі грошових чеків для отримання готівки на різні потреби в установі уповноваженого банку в разі неподання ним попередньо заявки на отримання готівки.

2.1.5. Проводити перевірки фінансових (бухгалтерських) документів про зарахування, перерахування та використання бюджетних коштів. Одержувати матеріали, необхідні для здійснення попереднього контролю за цільовим витрачанням коштів, що виділяються з бюджетів.

2.1.6. Призупиняти бюджетні асигнування Клієнту в разі порушення вимог, що передбачені статтею 117 Бюджетного кодексу України, з повідомленням про це Клієнта.***

2.1.7. Отримувати від Клієнта підтвердження залишків на рахунку (рахунках) за станом на 1 січня поточного року. У разі неотримання підтвердження протягом місяця залишок коштів уважається підтвердженим.

2.1.8. Закривати/відкривати рахунок (рахунки) у зв'язку із завершенням та початком бюджетного періоду за умови, якщо реквізити рахунків, що відкриті у новому бюджетному періоді, не відрізняються від реквізитів рахунків, що були відкриті у попередньому бюджетному періоді.***

2.1.9. Здійснювати безспірне списання коштів з рахунків Клієнта, що передбачено статтею 25 Бюджетного кодексу України.

2.1.10. Здійснювати на підставі меморіального документа Казначейства списання коштів з рахунку Клієнта у разі невиконання ним вимог нормативно-правових актів щодо переказу коштів між учасниками розрахунків та/або недотримання ним вимог щодо строків і обсягів таких розрахунків.****

2.2. Клієнт має право:

2.2.1. Розпоряджатися грошовими коштами, що перебувають на його рахунках (для розпорядників бюджетних коштів - у межах затвердженого кошторису доходів і видатків, для одержувачів коштів - у межах плану використання бюджетних коштів).

2.2.2. Отримувати від Казначейства всю необхідну інформацію, пов'язану з виконанням цього Договору.

2.2.3. Вимагати своєчасного і повного здійснення розрахунків та інших обумовлених цим Договором послуг.

2.2.4. Контролювати своєчасність зарахування коштів на свої рахунки і їх перерахування.

2.3. Казначейство зобов'язується:

2.3.1. Належним чином виконувати умови цього Договору.

2.3.2. Своєчасно здійснювати розрахункові операції за дорученням Клієнта.

2.3.3. Надавати Клієнту всі послуги з розрахунково-касового обслуговування в межах повноважень, визначених законодавством.

2.3.4. Забезпечувати своєчасне зарахування коштів на рахунок Клієнта.

2.3.5. Повідомляти Клієнту номери рахунків для зарахування до бюджету власних надходжень бюджетних установ, відкриті одночасно з відповідними спеціальними реєстраційними рахунками Клієнта.**

2.3.6. Здійснювати щоденно у регламентований час перерахування платежів з рахунків для зарахування до спеціального фонду бюджету власних надходжень бюджетних установ на відповідний спеціальний реєстраційний рахунок (рахунки) Клієнта та/або на рахунки вищих та підвідомчих установ і організацій Клієнта у порядку та терміни, передбачені додатковим договором до цього Договору.**

2.3.7. Видавати Клієнту виписку з рахунку (рахунків) з доданням необхідних документів наступного робочого дня після здійснення операцій за рахунком (рахунками) Клієнта.

2.3.8. Видавати Клієнту виписку з рахунків для зарахування до спеціального фонду бюджету власних надходжень бюджетних установ у вигляді реєстру розрахункових документів наступного робочого дня після здійснення операцій за цими рахунками.**

2.3.9. Гарантувати таємницю операцій за рахунком (рахунками) Клієнта. Без згоди Клієнта довідки третім особам з питань проведення операцій на його рахунку (рахунках) можуть бути надані лише у випадках, передбачених законом.

2.3.10. Своєчасно інформувати Клієнта про зміну порядку розрахунків, консультувати його з різних питань, що виникають у процесі розрахунково-касового обслуговування.

2.3.11. Забезпечувати Клієнта грошовими чековими книжками на отримання готівки з рахунків Казначейства (групи 257) за умови оплати Клієнтом їх вартості відповідному банку зі свого реєстраційного рахунку.

2.4. Клієнт зобов'язується:

2.4.1. Виконувати вимоги законодавства України, в тому числі нормативно-правових актів Державного казначейства України з питань здійснення розрахунково-касових операцій та надання звітності.

2.4.2. Повідомляти платникам номери рахунків для зарахування до бюджету власних надходжень бюджетних установ, відкриті одночасно з відповідними спеціальними реєстраційними рахунками Клієнта.**

2.4.3. Повідомляти Казначейство про зміни в установчих документах, зміни місцезнаходження, номерів телефонів.

2.4.4. Перераховувати зі своїх спеціальних реєстраційних рахунків на рахунки для зарахування до спеціального фонду бюджету власних надходжень бюджетних установ кошти у обсягах, необхідних для здійснення Казначейством операцій з повернення помилково або надміру зарахованих платежів.**

2.4.5. З метою отримання грошової чекової книжки для отримання готівки з рахунку Казначейства (групи 257) здійснювати оплату її вартості відповідному банку зі свого реєстраційного рахунку.

2.4.6. Повідомляти Казначейство про всі виявлені неточності або помилки у виписках з рахунку (рахунків) та інших документах або про невизнання (непідтвердження) підсумкового сальдо за рахунком не пізніше наступного дня після дати отримання виписки.

2.4.7. Повідомляти Казначейство про зарахування на рахунок Клієнта коштів, що йому не належать, і у 5-денний термін з дня надходження коштів на рахунок подавати Казначейству платіжне доручення на перерахування коштів власнику.

2.4.8. Надавати Казначейству платіжні, розрахункові та інші розпорядчі документи протягом операційного дня в межах операційного часу, визначеного Казначейством з урахуванням регламенту роботи системи електронних платежів Національного банку України.

2.4.9. Подавати звіти в строки та за формами, установленими Казначейством.

2.4.10. Здавати готівку в установу банку для подальшого зарахування на рахунки, відкриті в Казначействі, керуючись вимогами нормативно-правових актів Національного банку України, у строк ____________________.

3. Розрахунки за готівкове обслуговування

3.1. Оплата банківських послуг з видачі готівки з балансових рахунків групи 257 Плану рахунків бухгалтерського обліку банків України, затвердженого постановою Правління Національного банку України 17.06.2004 N 280 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26.07.2004 за N 918/9517, відкритих на ім'я Державного казначейства України, за чеками Казначейства здійснюється Клієнтом на підставі договору, укладеного ним з відповідним банком.

4. Форс-мажор

4.1. Сторони погодилися, що у разі виникнення форс-мажорних обставин, вони звільняються від виконання своїх зобов'язань на час дії зазначених обставин.

4.2. Про настання форс-мажорних обставин Сторони мають інформувати одна одну невідкладно. Якщо ці обставини триватимуть більше ніж 6 місяців, то кожна із Сторін матиме право відмовитися від подальшого виконання зобов'язань за цим Договором, і в такому разі жодна із Сторін не матиме права на відшкодування другою Стороною можливих збитків.

5. Порядок закриття рахунків

Рахунки закриваються у випадках, передбачених законодавством України.

6. Строки дії Договору, порядок його зміни та припинення

6.1. Договір набирає чинності з моменту його підписання і діє до ______________.

6.2. Договір уважається пролонгованим на кожний наступний календарний рік, якщо Сторони не заявлять про намір його розірвати за 30 календарних днів до закінчення поточного календарного року.

6.3. Зміна умов Договору можлива тільки за згодою обох Сторін.

6.4. Погоджені зміни в Договорі оформляються додатковими договорами, які є невід'ємною частиною Договору.

6.5. Договір розривається за згодою Сторін або у випадках, передбачених законом.

6.6. Договір складається у двох примірниках, які мають однакову юридичну силу.

7. Порядок розгляду спорів

Спори, що виникають протягом дії Договору, розв'язуються шляхом переговорів. У разі недосягнення згоди - у судовому порядку.

8. Місцезнаходження Сторін

Казначейство 

Клієнт 

 

 

 

 

Керівник 

_________________________
(підпис, прізвище, ініціали) 

Керівник  

________________________
(підпис, прізвище, ініціали) 

"___" ____________ 20__ р. 

"___" ____________ 20__ р. 

М. П. 

М. П. 

  

Передбачені цим Договором умови Сторони в разі укладення договору можуть змінювати та встановлювати інші умови, які не повинні суперечити законодавству України.

____________
* Зразок договору.

** Зазначене поширюється на розпорядників бюджетних коштів та їх відокремлені структурні підрозділи у разі відкриття ними спеціальних реєстраційних рахунків з обліку коштів, які належать до власних надходжень бюджетних установ.

*** Зазначене поширюється на розпорядників та одержувачів бюджетних коштів, а також відокремлені структурні підрозділи розпорядників бюджетних коштів.

**** Зазначається у разі відкриття рахунків для здійснення клірингових розрахунків, передбачених відповідними нормативно-правовими актами.  

 

Перелік видів надходжень
державного та місцевих бюджетів, що не мобілізуються на відповідній території

__________________________________________
(найменування органу Державного казначейства України,
у якому відкриваються рахунки) 

________________________________
(ідентифікаційний
код за ЄДРПОУ) 

__________________________________________________________________________________
(орган Державного казначейства України, що надає перелік) 

N балансового рахунку 

Код класифікації доходів бюджету 

Найменування 

назва бюджету 

  

  

  

  

  

  

назва бюджету 

  

  

  

  

  

  

Керівник 

______________
(підпис) 

_________________________
(прізвище, ініціали) 

Головний бухгалтер 

______________
(підпис) 

_________________________
(прізвище, ініціали) 

"___" ____________ 20__ р.

М. П. 

 

СЛУЖБОВА ЗАПИСКА
щодо відкриття бюджетних рахунків за надходженнями

до ____________________________________________
(назва бюджету)

___________________________________________
(найменування органу Державного казначейства України, 
у якому відкриваються рахунки) 

_______________________________
(ідентифікаційний
 код за ЄДРПОУ)

__________________________________________________________________________________
(орган Державного казначейства України, структурний підрозділ, що звертається із службовою запискою) 

        Просимо відкрити бюджетні рахунки для зарахування надходжень відповідно до переліку*:

N балансового рахунку 

Код класифікації доходів бюджету 

Найменування 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Керівник 

______________
(підпис) 

_________________________
(прізвище, ініціали) 

Головний бухгалтер 

______________
(підпис) 

_________________________
(прізвище, ініціали) 

"___" ____________ 20__ р.

М. П. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ВІДМІТКИ ОРГАНУ ДЕРЖАВНОГО КАЗНАЧЕЙСТВА УКРАЇНИ

 

Документи на відкриття рахунків перевірив:
____________________________
(посада, підпис, прізвище, ініціали) 

Відкрити рахунки дозволяю 

Керівник
(заступник керівника) 

______________
(підпис) 

_________________________________
(прізвище, ініціали) 

Дата відкриття рахунків "___" ____________ 20__ р. 

Код класифікації
доходів бюджету 

N аналітичного рахунку 

  

 
 


Головний
бухгалтер 

___________________________
(підпис, прізвище, ініціали) 

____________
* Перелік може бути наданий окремим додатком до службової записки. 

 

 

Посада 

Прізвище, ім'я та по батькові 

Зразок підпису 

Зразок печатки 

Перший підпис 

  

  

  

  

Другий підпис 

  

  

  

  

Строк повноважень і підписи осіб, які тимчасово користуються правом першого чи другого підпису, засвідчуємо:* 

Керівник 

___________________________
(підпис, прізвище, ініціали)

Головний
бухгалтер 

 
___________________________
(підпис, прізвище, ініціали) 

Повноваження і підписи керівника та головного бухгалтера,
які діють відповідно до установчого документу, засвідчую

______________________________________________________________________________________
(посада, підпис, прізвище та ініціали керівника чи заступника керівника вищого органу
Державного казначейства України) 

"___" ____________ 20__ р.

М. П. вищого органу
Державного казначейства
України 

____________
* Зазначається у разі оформлення тимчасової картки із зразками підписів та відбитка печатки.

 

Зразки підписів
посадових осіб, яким надано право контрольного та/або одноособового підпису на платіжних, розрахункових та інших розпорядчих документах

Прізвище, ім'я, по батькові 

Посада 

Підпис 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

ЗАЯВА
про відкриття рахунків 

Ідентифікаційний код за
ЄДРПОУ 

Найменування органу Державного казначейства України, у якому відкривається рахунок 

  

 

Найменування розпорядника, одержувача бюджетних коштів, відокремленого підрозділу розпорядника бюджетних коштів, підприємства, установи, організації 

  

  

(повне найменування) 

  

Просимо відкрити бюджетний(і) ________________________ рахунок(ки) відповідно до переліку: 

Код програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету/код тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів 

Код розпорядника, одержувача бюджетних коштів, відокремленого структурного підрозділу розпорядника бюджетних коштів за мережею 

  

  

Для зарахування коштів на спеціальний реєстраційний рахунок, відкритий за кодами програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету/тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів ________________, просимо відкрити відповідні бюджетні рахунки за кодами класифікації доходів бюджету _________________________________.*

Просимо відкрити небюджетний рахунок.

Додаткова інформація**_________________________________________________________________ 

Керівник 

________________
(підпис) 

___________________________________________
(прізвище, ініціали) 

Головний
бухгалтер 

________________
(підпис) 

___________________________________________
(прізвище, ініціали) 

"___" ____________ 20__ р.

М. П. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

ВІДМІТКИ ОРГАНУ ДЕРЖАВНОГО КАЗНАЧЕЙСТВА УКРАЇНИ

 

Документи на відкриття рахунку перевірив:
________________________________________
(посада, підпис, прізвище, ініціали) 

Відкрити ________________ рахунок(ки)
                               (вид рахунку)
Відкрити бюджетні рахунки за надходженнями _____________________________________________,
                                                                                                                                                 (номери рахунків)
з яких кошти перераховуватимуться на спеціальні реєстраційні рахунки
_____________________*** дозволяю.
         (номери рахунків) 

Керівник 

______________
(підпис) 

___________________________________________________
(прізвище, ініціали) 

Дата відкриття рахунку(ків)

"___" ____________ 20__ р. 

N балансового
рахунку 

N аналітичного
рахунку 

 

 


Головний
бухгалтер 

_________________________
(підпис, прізвище, ініціали) 

____________
* Підлягає обов'язковому заповненню, якщо розпорядник бюджетних коштів, відокремлений структурний підрозділ розпорядника бюджетних коштів відкриває спеціальні реєстраційні рахунки з обліку коштів, які належать до власних надходжень бюджетних установ. Розпорядником бюджетних коштів, відокремленим структурним підрозділом розпорядника бюджетних коштів зазначаються відповідні коди класифікації доходів бюджету, за якими орган Державного казначейства України має відкрити рахунки для зарахування до бюджету власних надходжень бюджетних установ.  

** Підлягає обов'язковому заповненню, якщо клієнт, підприємство, установа, організація не є платником страхових внесків, та інша інформація у разі необхідності.

*** Підлягає обов'язковому заповненню органом Державного казначейства України у разі відкриття розпорядником бюджетних коштів, відокремленим структурним підрозділом розпорядника бюджетних коштів спеціальних реєстраційних рахунків з обліку коштів, які належать до власних надходжень бюджетних установ.

 

 

Посада 

Прізвище, ім'я та по батькові 

Зразок підпису 

Зразок печатки 

Перший підпис 

 

 

 

 

Другий підпис 

 

 

 

 

Строк повноваження і підписи осіб, які тимчасово користуються правом першого чи другого підписів, засвідчуємо:* 

Керівник 

____________________________________
(підпис, прізвище, ініціали) 

Головний
бухгалтер 

____________________________________
(підпис, прізвище, ініціали) 

Повноваження і підписи керівника та головного бухгалтера,
які діють відповідно до установчого документу, засвідчую

_____________________________________________________________________________________
(посада, підпис, прізвище та ініціали керівника або заступника керівника
установи/організації вищого рівня) 

"___" ____________ 20__ р.

М. П. установи/організації
вищого рівня, що засвідчила
повноваження 

Посвідчувальний напис нотаріуса 

"___" ____________20__ р. я,
____________________________________,
                            (прізвище, ініціали)
нотаріус ____________________________
                                            (найменування
                                       нотаріальної контори,
                                       нотаріального округу)
Засвідчую справжність
підпису _____________________________
                                            (посада,
____________________________________
                   найменування юридичної особи,
____________________________________,
      прізвище, ім'я та по батькові представника) 

який зроблено за моєї присутності.
Особу представника встановлено,
повноваження його перевірено.
Зареєстровано в реєстрі за N ___________

Стягнуто ____________________________
                                  (державного мита, плати) 

Нотаріус

   печатка                                    (підпис) 

Видані грошові чеки 

дата 

з N 

до N 

дата 

з N 

до N 

 
 

  

  

  

  

  

 
 

  

  

  

  

  

 
 

  

  

  

  

  

 
 

  

  

  

  

  

 
 

  

  

  

  

  

 
 

  

  

  

  

  

 
 

  

  

  

  

  

 
 

  

  

  

  

  

 
 

  

  

  

  

  


____________
* Зазначається у разі оформлення тимчасової картки із зразками підписів та відбитка печатки.

 

Перелік рахунків

_____________________________________________________________________________________
(найменування та ідентифікаційний код за ЄДРПОУ клієнта)

_________________________________________
(найменування органу Державного казначейства України,
у якому відкриті рахунки) 

___________________________________
(ідентифікаційний код за ЄДРПОУ) 

Надаємо перелік рахунків, якими можуть розпоряджатися особи, зазначені у картці (тимчасовій картці) із зразками підписів та відбитка печатки: 

Керівник 

________________
(підпис) 

___________________________________________
(прізвище, ініціали) 

Головний бухгалтер 

________________
(підпис) 

___________________________________________
(прізвище, ініціали) 

"___" ____________ 20__ р.

М. П. 

 

СЛУЖБОВА ЗАПИСКА
щодо закриття бюджетних рахунків за надходженнями

______________________________________________
(найменування Головного управління Державного казначейства України, у якому відкриті рахунки) 

___________________________________
(ідентифікаційний код за
ЄДРПОУ) 

___________________________________________________________________________________
(орган Державного казначейства України, що звертається із службовою запискою) 

Просимо закрити бюджетні рахунки за надходженнями відповідно до переліку*: 

N балансового рахунку 

Код класифікації доходів бюджету 

Найменування 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Керівник 

________________
(підпис) 

_____________________________________
(прізвище, ініціали) 

Головний бухгалтер 

________________
(підпис) 

______________________________________
(прізвище, ініціали) 

"___" ____________ 20__ р.

М. П. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ВІДМІТКИ ОРГАНУ ДЕРЖАВНОГО КАЗНАЧЕЙСТВА УКРАЇНИ

 

Документи на закриття рахунків перевірив:
__________________________________________
(посада, підпис, прізвище, ініціали) 

Закрити рахунки дозволяю 

Керівник 

________________
(підпис) 

______________________________________
(прізвище, ініціали) 

Дата закриття рахунків "___" ____________ 20__ р. 

Код класифікації доходів бюджету 

N аналітичного рахунку 

 

 


Головний
бухгалтер 

___________________________
(підпис, прізвище, ініціали) 

____________
* Перелік може бути наданий окремим додатком до службової записки.

 

ЗАЯВА
про закриття бюджетного/небюджетного рахунку

Найменування органу
Державного казначейства
України 

 
 
__________________________________________________________ 

Найменування клієнта,
установи, підприємства,
організації 

 
 
__________________________________________________________
                                                         (повна й точна назва) 

Просимо закрити рахунок(ки) 

_________________________________________________________.
                                                               (номер рахунку) 

Залишок коштів перерахувати
на рахунок(ки) ________________________________________________________________________,
                                                                                                                       (номер рахунку) 

відкритий(і) у _________________________________________________________________________.
                                                                           (найменування органу Державного казначейства
                                                                                        України або назва установи банку) 

Наявні зобов'язання (кредиторську заборгованість минулих років) відобразити на рахунку(ах)
______________________________________________________________________________________,
                                                                                                     (номер рахунку)
відкритий(і) у _________________________________________________________________________.
                                                                       (найменування органу Державного казначейства
України або назва установи банку)

Просимо закрити бюджетні рахунки за надходженнями
______________________________________________________________________________________,
                                                            (код класифікації доходів бюджету, номери рахунків)
відкриті для зарахування коштів на спеціальні реєстраційні рахунки
_____________________________________________________________________________________.*
                                                                                          (номер рахунку) 

Керівник 

________________
(підпис) 

_____________________________________
(прізвище, ініціали) 

Головний бухгалтер 

________________
(підпис) 

______________________________________
(прізвище, ініціали) 

Дата заповнення заяви

"___" ____________ 20__ р.

М. П. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ВІДМІТКИ ОРГАНУ ДЕРЖАВНОГО КАЗНАЧЕЙСТВА УКРАЇНИ

1. Дата, час отримання органом Державного
казначейства України заяви 

 
"___" ____________ 20__ р. о ___ год. 

2. Залишок коштів на рахунку за станом на дату
отримання органом Державного казначейства
України заяви 

 
 
____________ грн __________ коп. 

3. За станом на дату отримання органом
Державного казначейства України заяви в обліку
наявні зобов'язання (кредиторська
заборгованість минулих років) у сумі 

 
 
 
____________ грн __________ коп. 

4. Дата перерахування залишку 

"___" ____________ 20__ р. 

5. Дата закриття рахунку(ів) 

"___" ____________ 20__ р. 

Керівник 

________________
(підпис) 

_____________________________________
(прізвище, ініціали) 

Головний бухгалтер 

________________
(підпис) 

______________________________________
(прізвище, ініціали) 

____________
* Підлягає обов'язковому заповненню, якщо розпорядник бюджетних коштів, відокремлений структурний підрозділ розпорядника бюджетних коштів закриває спеціальні реєстраційні рахунки з обліку коштів, які належать до власних надходжень бюджетних установ, або у разі зміни видів власних надходжень.

____________

Опрос