Идет загрузка документа (18 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Порядка выплаты государственной помощи при рождении ребенка в случае его помещения в детское заведение (дом ребенка) на полное государственное содержание

Минфин, Минтруда, Министерство здравоохранения, Министерство образования и науки, Министерство по делам семьи; молодежи и спорта
Порядок, Приказ от 19.05.2008 № 254/704/260/427/2014
редакция действует с 04.09.2015

Про затвердження Порядку виплати державної допомоги при народженні дитини в разі її влаштування до дитячого закладу (будинку дитини) на повне державне утримання

Наказ Міністерства праці та соціальної політики України,
Міністерства фінансів України,
Міністерства охорони здоров'я України,
Міністерства освіти і науки України,
Міністерства України у справах сім'ї, молоді та спорту
від 19 травня 2008 року N 254/704/260/427/2014

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
2 червня 2008 р. за N 495/15186

Із змінами і доповненнями, внесеними
 наказом Міністерства соціальної політики України,
 Міністерства фінансів України,
 Міністерства освіти і науки України,
 Міністерства охорони здоров'я України
 від 20 липня 2015 року N 745/652/776/445

Відповідно до статті 12 Закону України "Про державну допомогу сім'ям з дітьми", пунктів 13 та 52 Порядку призначення і виплати державної допомоги сім'ям з дітьми, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27.12.2001 N 1751, та з метою врегулювання питання виплати допомоги при народженні дитини в разі її влаштування до дитячого закладу (будинку дитини) на повне державне утримання НАКАЗУЄМО:

1. Затвердити Порядок виплати державної допомоги при народженні дитини в разі її влаштування до дитячого закладу (будинку дитини) на повне державне утримання, що додається.

2. Уважати такими, що втратили чинність, накази Міністерства праці та соціальної політики України, Міністерства фінансів України, Міністерства охорони здоров'я України, Міністерства освіти і науки України, Міністерства України у справах сім'ї, молоді та спорту від 14.12.2005 N 415/869/710/719/3239 "Про затвердження Порядку виплати державної допомоги при народженні дитини в разі її влаштування до дитячого закладу (будинку дитини) на повне державне утримання", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 03.02.2006 за N 92/11966, та від 27.06.2006 N 240/599/409/486/2173 "Про внесення змін до Порядку виплати державної допомоги при народженні дитини в разі її влаштування до дитячого закладу (будинку дитини) на повне державне утримання", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 07.07.2006 за N 814/12688.

3. Департаменту державного соціального захисту населення зареєструвати цей наказ у Міністерстві юстиції України.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступників міністрів відповідно до розподілу обов'язків.

 

Міністр праці та соціальної
політики України
 

 
Л. Денісова
 

Міністр фінансів України 

В. Пинзеник 

Міністр охорони здоров'я України 

В. Князевич 

Міністр освіти і науки України 

І. Вакарчук 

Міністр України у справах сім'ї,
молоді та спорту
 

 
Ю. Павленко
 

 

ПОРЯДОК
виплати державної допомоги при народженні дитини в разі її влаштування до дитячого закладу (будинку дитини) на повне державне утримання

I. Загальні положення

1.1. Дія цього Порядку поширюється на випадки влаштування дитини для утримання та виховання до дитячого закладу (будинку дитини) загального та спеціалізованого типу (далі - будинок дитини), що фінансується за рахунок бюджетних коштів, якщо допомога при народженні дитини не була виплачена на цю дитину раніше або була виплачена частково.

1.2. Улаштування дитини до будинку дитини на повне державне утримання може мати місце у разі:

смерті одинокої матері, обох батьків, усиновителів (усиновителя), опікуна;

якщо батьки позбавлені батьківських прав, визнані безвісти відсутніми або недієздатними;

якщо батьки покинули дитину в пологовому будинку, іншому закладі охорони здоров'я;

залишення дитини батьками в пологовому будинку або іншому закладі охорони здоров'я, якщо вона має істотні вади фізичного і (або) психічного розвитку, а також за наявності інших обставин, що мають істотне значення;

якщо дітей у віці до одного року підкинули або знайшли та батьки не встановлені;

відібрання дитини в отримувача допомоги без позбавлення батьківських прав;

тимчасового влаштування дитини на повне державне утримання за заявою батьків.

1.3. Вік дітей, які були підкинуті або знайдені, установлюється закладами охорони здоров'я.

1.4. Допомога при народженні дитини в разі її влаштування до будинку дитини на повне державне утримання виплачується шляхом перерахування на відкритий в установі уповноваженого банку (далі - банківська установа) вкладний (депозитний) рахунок дитини.

1.5. Допомога при народженні дитини дітям, яких було влаштовано на повне державне утримання, призначається та перераховується на рахунок дитини на підставі звернення адміністрації будинку дитини.

Адміністрація будинку дитини зобов'язана звернутися до органів праці та соціального захисту населення протягом десяти днів з моменту влаштування дитини до закладу, але не пізніше дванадцяти місяців з дня народження дитини.

1.6. Допомога при народженні дитини в разі її влаштування до будинку дитини на повне державне утримання призначається і перераховується на рахунок дитини в розмірі, визначеному пунктом 13 Порядку призначення і виплати державної допомоги сім'ям з дітьми, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2001 року N 1751.

Якщо допомога при народженні дитини вже була призначена до моменту влаштування дитини до дитячого закладу (будинку дитини) на повне державне утримання, виплата допомоги продовжується до закінчення терміну її виплати шляхом зарахування допомоги на відкритий в банківській установі вкладний (депозитний) рахунок дитини.

(пункт 1.6 у редакції наказу Міністерства соціальної
 політики України, Міністерства фінансів України,
 Міністерства освіти і науки України, Міністерства охорони
 здоров'я України від 20.07.2015 р. N 745/652/776/445)

1.7. Уповноважені банки визначаються в порядку, установленому законодавством.

II. Порядок оформлення документів та виплати допомоги при народженні дитини

2.1. Для призначення та виплати допомоги при народженні дитини подаються такі документи:

- заява адміністрації будинку дитини;

- копія свідоцтва про народження дитини.

2.2. Обов'язок щодо оформлення та подання органу праці та соціального захисту населення документів, необхідних для призначення допомоги при народженні дитини та її виплати відповідно до норм цього Порядку, покладається на адміністрацію будинку дитини, яка відповідає за своєчасність надання зазначених документів та їх повноту.

2.3. Адміністрація будинку дитини протягом десяти днів з моменту влаштування дитини до закладу повинна відкрити в банківській установі вкладний (депозитний) рахунок на ім'я дитини.

2.4. Виплата належної допомоги при народженні дитини в разі її влаштування до будинку дитини на повне державне утримання здійснюється органами праці та соціального захисту населення за місцезнаходженням дитячого закладу на підставі рішення про призначення такої допомоги.

III. Інші умови

3.1. Вкладні (депозитні) рахунки на ім'я дітей відкриваються адміністрацією будинку дитини у банківських установах відповідно до Інструкції про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземній валютах, затвердженої постановою Правління Національного банку України від 12.11.2003 N 492, зареєстрованої у Міністерстві юстиції України 17.12.2003 за N 1172/8493.

3.2. Банківські установи протягом трьох робочих днів з дня надходження коштів на рахунки дітей повідомляють адміністрацію будинку дитини, служби у справах дітей та органи праці та соціального захисту населення про зарахування коштів на ці рахунки.

3.3. Відкриття та обслуговування рахунків дітей до досягнення ними повноліття здійснюються банківськими установами на безоплатній основі.

3.4. На кошти, які зберігаються на рахунках дітей, банківські установи здійснюють нарахування відсотків у порядку та розмірах, визначених договором на відкриття та обслуговування рахунка.

3.5. Контроль за станом поповнення коштів на рахунках дітей у банківських установах здійснюють адміністрації будинку дитини шляхом отримання інформації від банківських установ у порядку, визначеному в договорах на відкриття та обслуговування рахунка.

Контроль за збереженням та використанням коштів з рахунка дитини здійснюють органи опіки та піклування у порядку, установленому чинним законодавством.

3.6. Фінансову та статистичну звітність з перерахованих (повернутих) відповідно до цього Порядку через банківські установи коштів складають та подають органи праці та соціального захисту населення.

3.7. Персональний облік дітей, на ім'я яких відкриті рахунки в банківських установах, до дня досягнення ними повноліття здійснюється службами у справах дітей.

В особовій справі дитини зберігається договір про відкриття вкладного (депозитного) рахунка в банківській установі. Після досягнення дитиною чотирнадцятирічного віку служба у справах дітей зобов'язана в десятиденний термін повідомити дитину про наявні на її рахунку кошти перерахованої допомоги при народженні дитини.

У разі вибуття із будинку дитини дитини, на яку відкрито вкладний (депозитний) рахунок, адміністрація будинку дитини з метою припинення виплати допомоги протягом трьох днів повідомляє про це орган праці та соціального захисту населення та службу у справах дітей.

3.8. Кошти, що зберігаються на рахунку дитини в банківській установі, можуть бути використані самою дитиною після досягнення повноліття.

Якщо один з батьків дитини, усиновитель, опікун, прийомні батьки та батьки-вихователі забрали дитину з дитячого закладу, на яку відкрито рахунок у банківській установі й перераховано допомогу при народженні дитини, вони мають право на отримання цієї допомоги та використання її для створення належних умов для утримання та виховання дитини в порядку, визначеному чинним законодавством.

(абзац другий пункту 3.8 із змінами, внесеними згідно з
 наказом Міністерства соціальної політики України,
 Міністерства фінансів України, Міністерства освіти і
 науки України, Міністерства охорони здоров'я України
 від 20.07.2015 р. N 745/652/776/445)

3.9. У разі, коли на дитину залишилася невиплачена сума допомоги, один з батьків дитини, опікун мають право на отримання решти допомоги, що залишилася до закінчення терміну її виплати.

(абзац перший пункту 3.9 із змінами, внесеними згідно з
 наказом Міністерства соціальної політики України,
 Міністерства фінансів України, Міністерства освіти і
 науки України, Міністерства охорони здоров'я України
 від 20.07.2015 р. N 745/652/776/445)

Особа, яка звертається за отриманням решти допомоги при народженні дитини до органу праці та соціального захисту населення за місцем проживання, подає такі документи:

- заяву;

- копію свідоцтва про народження дитини.

У разі зміни місця проживання дитини подається довідка органу праці та соціального захисту населення, який здійснював виплату допомоги, про припинення виплати допомоги та про суму перерахованих коштів на рахунок дитини.

Опікуни подають, крім зазначених документів, копію відповідного рішення про встановлення опіки згідно з нормами чинного законодавства.

(абзац шостий пункту 3.9 із змінами, внесеними згідно з
 наказом Міністерства соціальної політики України,
 Міністерства фінансів України, Міністерства освіти і
 науки України, Міністерства охорони здоров'я України
 від 20.07.2015 р. N 745/652/776/445)

3.10. Пункт 3.10 виключено

(згідно з наказом Міністерства соціальної
 політики України, Міністерства фінансів України,
 Міністерства освіти і науки України,  Міністерства
 охорони здоров'я України від 20.07.2015 р. N 745/652/776/445
,
 у зв'язку з цим пункти 3.11 - 3.13
 вважати відповідно пунктами 3.10 - 3.12
)

3.10. Кошти, що не використані (не витребувані) з рахунку дитини внаслідок смерті власника рахунку, повертаються до Державного бюджету України в порядку, встановленому чинним законодавством.

3.11. Інформація про рахунки дітей у банківських установах є конфіденційною і не підлягає розголошенню, крім випадків, визначених законодавством.

3.12. Фінансування виплати допомоги при народженні дитини здійснюється за рахунок Державного бюджету України.

 

Директор Департаменту державного
соціального захисту населення
 

 
В. Мущинін
 

Опрос