Идет загрузка документа (34 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Положения об особенностях применения мер воздействия в виде отстранения руководства от управления финансовым учреждением и назначения временной администрации и о внесении изменений в некоторые нормативно-правовые акты

Государственная комиссия по регулированию рынков финансовых услуг
Распоряжение, Положение от 27.03.2008 № 416
редакция действует с 26.02.2013

Про затвердження Положення про особливості застосування заходів впливу у вигляді відсторонення керівництва від управління фінансовою установою та призначення тимчасової адміністрації та про внесення змін до деяких нормативно-правових актів

Розпорядження Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України
від 27 березня 2008 року N 416

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
30 травня 2008 р. за N 481/15172

Із змінами і доповненнями, внесеними
розпорядженнями Національної комісії, що здійснює державне
регулювання у сфері ринків фінансових послуг,
від 20 листопада 2012 року N 2319
,
 від 10 січня 2013 року N 65

Відповідно до пункту 1 частини першої статті 28, частини другої статті 40 Закону України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг", підпункту 45 пункту 4 Положення про Державну комісію з регулювання ринків фінансових послуг України, затвердженого Указом Президента України від 04.04.2003 N 292, та з метою врегулювання особливостей застосування Державною комісією з регулювання ринків фінансових послуг України заходів впливу у вигляді відсторонення керівництва від управління фінансовою установою та призначення тимчасової адміністрації Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг України ПОСТАНОВИЛА:

1. Затвердити Положення про особливості застосування заходів впливу у вигляді відсторонення керівництва від управління фінансовою установою та призначення тимчасової адміністрації (додається).

2. Пункт 2 втратив чинність

(згідно з розпорядженням Національної комісії, що здійснює
 державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг,
від 20.11.2012 р. N 2319)

3. Унести до Положення про порядок сертифікації осіб на право здійснення тимчасової адміністрації фінансових установ, затвердженого розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 27.05.2005 N 4081, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 14.06.2005 за N 654/10934, такі зміни:

3.1. Главу 1 доповнити пунктом 1.8 такого змісту:

"1.8. Перелік осіб, яким видано Сертифікати, оприлюднюється на офіційному веб-сайті Держфінпослуг".

3.2. У главі 4:

у пункті 4.1:

підпункт "д" викласти в такій редакції:

"д) інформацію про відсутність непогашеної або не знятої судимості та інформацію про те, чи не пред'явлено йому обвинувачення у кримінальній справі";

доповнити пункт новим підпунктом "е" такого змісту:

"е) інформацію в довільній формі, яка повинна містити відомості, зокрема щодо:

наявності чи відсутності заборгованості перед будь-якою з фінансових установ із зазначенням найменування та ідентифікаційного коду за ЄДРПОУ таких фінансових установ;

наявності чи відсутності трудових чи інших відносин з будь-якою з фінансових установ із зазначенням найменування та ідентифікаційного коду за ЄДРПОУ таких фінансових установ;

володіння майновими правами будь-якої з фінансових установ із зазначенням найменування та ідентифікаційного коду за ЄДРПОУ таких фінансових установ;

відносин за попередні п'ять років з будь-якою з фінансових установ із зазначенням найменування та ідентифікаційного коду за ЄДРПОУ таких фінансових установ;

наявності чи відсутності будь-яких невиконаних зобов'язань щодо будь-якого банку або фінансової установи за останні п'ять років".

У зв'язку з цим підпункти "е" - "и" вважати відповідно підпунктами "є" - "і";

пункт 4.5 викласти в такій редакції:

"4.5. За достовірність інформації, поданої для одержання Сертифіката, та за своєчасність повідомлення про зміни в інформації, що міститься у документах, поданих до Держфінпослуг, кандидат (особа, яка отримала Сертифікат) несе відповідальність відповідно до законодавства";

доповнити главу пунктом 4.15 такого змісту:

"4.15. Особа, якій видано Сертифікат, зобов'язана протягом десяти робочих днів після виникнення змін в інформації, що міститься у документах, поданих нею для отримання Сертифіката, письмово повідомити про це Держфінпослуг та надати відповідні підтвердні документи".

3.3. Пункт 6.1 глави 6 доповнити підпунктом 6.1.4 такого змісту:

"6.1.4. У разі несвоєчасного подання інформації про виникнення змін в інформації, що міститься у документах, поданих для одержання Сертифіката".

4. Юридичному департаменту забезпечити подання цього розпорядження до Міністерства юстиції України для державної реєстрації.

5. Управлінню організаційно-аналітичного забезпечення роботи керівника забезпечити опублікування цього розпорядження в засобах масової інформації після його державної реєстрації.

6. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на першого заступника Голови.

 

Голова Комісії 

В. Альошин 

ПОГОДЖЕНО: 

  

Голова Державного комітету
України з питань регуляторної
політики та підприємництва
 

 
 
К. Ващенко
 

 

 

Положення
про особливості застосування заходів впливу у вигляді відсторонення керівництва від управління фінансовою установою та призначення тимчасової адміністрації

(У тексті Положення слово "Держфінпослуг" в усіх відмінках замінено словом "Нацкомфінпослуг" у відповідному відмінку згідно з розпорядженням Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, від 10 січня 2013 року N 65)

Це Положення розроблено відповідно до пункту 1 частини першої статті 28, статті 40 Закону України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг" (далі - Закон), підпункту 39 пункту 4 Положення про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, затвердженого Указом Президента України від 23 листопада 2011 року N 1070, з метою визначення особливостей застосування Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг (далі - Нацкомфінпослуг), заходів впливу у вигляді відсторонення керівництва від управління фінансовою установою та призначення тимчасової адміністрації.

(преамбула у редакції розпорядження Національної комісії, що
 здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг,
від 10.01.2013 р. N 65)

1. Загальні положення

1. Заходи впливу у вигляді відсторонення керівництва від управління фінансовою установою та призначення тимчасової адміністрації застосовуються Нацкомфінпослуг у порядку, передбаченому Законом та Положенням про застосування Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, заходів впливу за порушення законодавства про фінансові послуги, затвердженим розпорядженням Нацкомфінпослуг від 20 листопада 2012 року N 2319, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 18 грудня 2012 року за N 2112/22424 (далі - Положення про заходи впливу), з урахуванням особливостей, установлених цим Положенням.

(пункт 1 глави 1 із змінами, внесеними згідно з розпорядженням
 Національної комісії, що здійснює державне регулювання
у сфері ринків фінансових послуг, від 10.01.2013 р. N 65)

2. У цьому Положенні нижченаведені терміни вживаються в такому значенні:

тимчасова адміністрація - спеціальний тимчасовий орган управління фінансової установи, до якої застосовується захід впливу у вигляді відсторонення керівництва від управління фінансовою установою та призначення тимчасової адміністрації, що здійснює функції виконавчого, а також наглядового (у разі наявності) органів управління фінансової установи;

тимчасовий адміністратор - призначена Нацкомфінпослуг особа, яка здійснює функції тимчасової адміністрації;

керівник тимчасової адміністрації - фізична особа, яка очолює тимчасову адміністрацію.

Інші терміни, які вживаються в цьому Положенні, застосовуються в значеннях відповідно до Закону та Положення про заходи впливу.

2. Призначення тимчасової адміністрації

1. Функції тимчасової адміністрації виконують особи, які призначаються Нацкомфінпослуг.

2. Рішення про відсторонення керівництва від управління фінансовою установою та призначення тимчасової адміністрації приймається Нацкомфінпослуг як колегіальним органом за поданням директора департаменту за напрямом здійснення нагляду за окремими ринками фінансових послуг.

(пункт 2 глави 2 із змінами, внесеними згідно з розпорядженням
 Національної комісії, що здійснює державне регулювання
у сфері ринків фінансових послуг, від 10.01.2013 р. N 65)

3. Член Нацкомфінпослуг відповідно до розподілу обов'язків та повноважень, на підставі подання директора департаменту вносить на розгляд Нацкомфінпослуг як колегіального органу проект розпорядження про відсторонення керівництва від управління фінансовою установою та призначення тимчасової адміністрації разом із висновком директора департаменту за напрямом здійснення нагляду за окремими ринками фінансових послуг про необхідність відсторонення керівництва від управління фінансовою установою та призначення тимчасової адміністрації.

(пункт 3 глави 2 у редакції розпорядження Національної комісії, що
 здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг,
від 10.01.2013 р. N 65)

4. Висновок директора департаменту за напрямом здійснення нагляду за окремими ринками фінансових послуг про необхідність відсторонення керівництва від управління фінансовою установою та призначення тимчасової адміністрації має містити:

(абзац перший пункту 4 глави 2 із змінами, внесеними згідно з
 розпорядженням Національної комісії, що здійснює державне
регулювання у сфері ринків фінансових послуг, від 10.01.2013 р. N 65)

назву фінансової установи;

ідентифікаційний код за ЄДРПОУ;

відомості про результати проведених перевірок, а в разі необхідності інші відомості, що свідчать про необхідність застосування цього заходу впливу;

відомості про особу (осіб), що пропонується для виконання функцій тимчасового адміністратора;

пропозиції щодо дати призначення і строку повноважень тимчасової адміністрації;

перелік першочергових завдань, які мають бути вирішені в процесі діяльності тимчасової адміністрації;

відомості щодо посадових осіб зі складу керівництва фінансової установи, які відсторонюються;

підстави для відсторонення керівництва фінансової установи від управління та призначення тимчасової адміністрації;

пропозиції щодо необхідності реалізації права Нацкомфінпослуг вимагати звільнення з посад керівника та головного бухгалтера фінансової установи;

(абзац десятий пункту 4 глави 2 із змінами, внесеними згідно з
 розпорядженням Національної комісії, що здійснює державне
регулювання у сфері ринків фінансових послуг, від 10.01.2013 р. N 65)

інші відомості, необхідні для прийняття рішення.

5. Пункт 5 глави 2 виключено

(згідно з розпорядженням Національної комісії, що здійснює державне
 регулювання у сфері ринків фінансових послуг, від 10.01.2013 р. N 65,
у зв'язку з цим пункти 6 - 14 вважати відповідно пунктами 5 - 13)

5. Розпорядження набирає чинності з дня його прийняття Нацкомфінпослуг як колегіальним органом або зазначеної в ньому дати.

Розпорядження видається керівнику тимчасової адміністрації негайно, але не пізніше наступного робочого дня після його прийняття.

6. Пункт 6 глави 2 виключено

(згідно з розпорядженням Національної комісії, що здійснює державне
 регулювання у сфері ринків фінансових послуг, від 10.01.2013 р. N 65,
у зв'язку з цим пункти 7 - 13 вважати відповідно пунктами 6 - 12)

6. У разі відмови або неможливості виконання функцій тимчасового адміністратора особа, якій видано Розпорядження, повинна негайно, але не пізніше наступного робочого дня, повернути одержане Розпорядження до Нацкомфінпослуг.

(абзац перший пункту 6 глави 2 із змінами, внесеними згідно з
 розпорядженням Національної комісії, що здійснює державне
регулювання у сфері ринків фінансових послуг, від 10.01.2013 р. N 65)

Зазначена особа не має права розголошувати інформацію, що стала їй відома у зв'язку з ознайомленням з Розпорядженням, за винятком випадків, передбачених законом.

7. Протягом трьох робочих днів після набрання чинності Розпорядженням Нацкомфінпослуг оприлюднює повідомлення про це на офіційному веб-сайті.

Повідомлення має містити відомості про:

найменування, місцезнаходження, ідентифікаційний код за ЄДРПОУ фінансової установи, найменування та ідентифікаційний код тимчасового адміністратора (якщо він є юридичною особою) або ім'я фізичної особи, яка виконуватиме функції тимчасового адміністратора;

ім'я керівника тимчасової адміністрації (у разі призначення тимчасовим адміністратором юридичної особи);

прізвище, ім'я, по батькові та посади осіб, що входять до складу керівництва фінансової установи, щодо яких прийнято рішення про відсторонення від управління фінансовою установою;

строк, на який призначається тимчасова адміністрація.

8. Тимчасовий адміністратор приступає до виконання своїх функцій з дня набрання чинності Розпорядженням та негайно, але не пізніше наступного робочого дня, інформує про це Нацкомфінпослуг.

9. У разі призначення тимчасовим адміністратором службовця Нацкомфінпослуг за місцем основної роботи на період діяльності тимчасової адміністрації він вважається таким, що перебуває у відрядженні.

10. Фінансова установа, у якій призначена тимчасова адміністрація (тимчасовий адміністратор), протягом одного робочого дня доводить Розпорядження до відома всіх відокремлених підрозділів фінансової установи.

11. У разі неможливості приступити до виконання своїх повноважень через перешкоди з боку керівництва фінансової установи або інших осіб тимчасовий адміністратор негайно, але не пізніше наступного робочого дня, звертається до відповідного органу державної виконавчої служби із заявою про примусове виконання Розпорядження.

12. Юридичні та фізичні особи зобов'язані не перешкоджати здійсненню тимчасовим адміністратором своїх повноважень.

3. Повноваження, завдання та функції тимчасової адміністрації

1. У своїй діяльності тимчасова адміністрація керується нормативно-правовими актами у сфері фінансових послуг, у тому числі цим Положенням, а також Розпорядженням та установчими документами фінансової установи.

2. Основним завданням тимчасової адміністрації фінансової установи є організація виконання фінансовою установою зобов'язань перед її учасниками, клієнтами або третіми особами, усунення порушень законодавства про фінансові послуги та запобігання створенню кризових явищ, що можуть призвести до невиконання прийнятих фінансовою установою зобов'язань.

3. Тимчасовий адміністратор виконує організаційно-розпорядчі та інші функції, пов'язані з виконанням обов'язків керівника фінансової установи (підписує накази про призначення, звільнення, переведення працівників фінансової установи, підписує від імені фінансової установи претензії до боржників, а також позови та заяви до суду тощо).

4. Керівник тимчасової адміністрації в межах своїх повноважень приймає рішення одноосібно.

5. З дня призначення тимчасовий адміністратор зобов'язаний ужити заходів для забезпечення збереження активів та документації фінансової установи, зокрема:

5.1. Не допустити винесення документації та матеріальних цінностей з приміщень фінансової установи без дозволу тимчасового адміністратора.

5.2. Забезпечити безперервність роботи фінансової установи.

5.3. Розглянути питання необхідності заміни замків та обмеження доступу до ключів на зовнішніх входах до приміщень фінансової установи та до внутрішніх приміщень, у яких обробляються електронні документи, використовуються та зберігаються засоби захисту інформації, а також документи, інформація та обладнання, які можуть забезпечити доступ до активів фінансової установи.

5.4. Розглянути питання необхідності заміни/встановлення кодів доступу до комп'ютерів та інших засобів зв'язку фінансової установи та надання допуску до них визначеним працівникам фінансової установи.

5.5. Ужити інших заходів, необхідних для забезпечення схоронності активів, майна і документації фінансової установи.

6. Не пізніше одного місяця з дня призначення тимчасовий адміністратор здійснює інвентаризацію активів, що належать фінансовій установі, у разі потреби - із залученням аудитора.

7. За результатами інвентаризації тимчасовий адміністратор уживає заходів щодо врегулювання виявлених розбіжностей з відображенням операцій на рахунках бухгалтерського обліку.

8. З метою оцінки фінансового стану фінансової установи та визначення можливості стабілізації її діяльності, а також приведення її у відповідність до вимог законодавства тимчасовий адміністратор перевіряє договірну, бухгалтерську, звітну, касову і канцелярську документацію, матеріали внутрішнього аудиту щодо діяльності фінансової установи, зокрема:

8.1. Переглядає умови всіх договорів оренди, за якими фінансова установа є орендодавцем (або орендарем), щодо потреби в них та прийнятності умов оренди.

8.2. Забезпечує проведення оцінки вартості активів фінансової установи, зокрема активів її відокремлених підрозділів.

8.3. Організовує в разі потреби перевірку діяльності фінансової установи із залученням зовнішнього аудиту або відповідних структурних підрозділів Нацкомфінпослуг.

8.4. Визначає особу, відповідальну за ведення бухгалтерського обліку.

9. Після детальної оцінки фінансового стану фінансової установи тимчасовий адміністратор складає план роботи тимчасової адміністрації на період здійснення повноважень.

10. План роботи тимчасової адміністрації має містити цільові показники, яких планується досягти за період застосування заходу впливу, та інші положення (показники) залежно від стану справ у фінансовій установі.

11. Протягом періоду повноважень тимчасової адміністрації фінансова установа подає звітність у порядку, передбаченому законодавством.

12. Тимчасовий адміністратор у день одержання Розпорядження повинен подати до банківських установ, у яких відкриті рахунки фінансової установи, нотаріально засвідчену картку із зразками підписів керівника тимчасової адміністрації та особи, на яку покладено обов'язки з ведення бухгалтерського обліку.

13. З метою ефективного виконання своїх завдань тимчасова адміністрація у разі потреби має право:

13.1. Подавати позови до суду.

13.2. Ініціювати перед учасниками фінансової установи скликання позачергових зборів вищого органу управління фінансової установи в порядку, установленому установчими документами для виконавчого чи наглядового органу фінансової установи.

13.3. Брати участь у роботі загальних зборів учасників фінансової установи.

4. Відповідальність тимчасового адміністратора фінансової установи

1. Особи, що входять до складу тимчасової адміністрації фінансової установи, несуть відповідальність за збереження таємної та конфіденційної інформації щодо діяльності фінансової установи.

2. Невиконання або неналежне виконання тимчасовим адміністратором своїх повноважень відповідно до Закону, цього Положення та Розпорядження, може бути підставою для припинення виконання ним обов'язків, анулювання сертифіката на право здійснення тимчасової адміністрації фінансової установи та притягнення до відповідальності згідно із законом.

3. Фінансова відповідальність, життя та здоров'я тимчасового адміністратора мають бути застраховані відповідно до закону.

5. Припинення діяльності тимчасової адміністрації фінансової установи

1. Строк повноважень тимчасової адміністрації фінансової установи визначається Розпорядженням та не може перевищувати одного року з дня її призначення.

2. Не пізніше ніж за 15 днів до закінчення строку своїх повноважень тимчасова адміністрація фінансової установи має подати до Нацкомфінпослуг звіт про виконання завдань, визначених у Розпорядженні.

3. Тимчасова адміністрація припиняє свою роботу після набрання чинності рішенням Нацкомфінпослуг про дострокове припинення діяльності тимчасової адміністрації фінансової установи або у зв'язку із закінченням строку, визначеного в Розпорядженні.

4. Не пізніше ніж за 10 днів до закінчення строку повноважень тимчасової адміністрації фінансової установи, визначеного в Розпорядженні, тимчасовий адміністратор надсилає письмові повідомлення про дату припинення повноважень тимчасової адміністрації фінансової установи особам, які входять до складу керівництва фінансової установи, яке було відсторонено від виконання своїх обов'язків на період діяльності тимчасової адміністрації фінансової установи, та щодо яких не було прийнято рішення про звільнення (розірвання контракту), та/або особам з числа керівництва фінансової установи, які були призначені після відсторонення керівництва та призначення тимчасової адміністрації.

5. У разі прийняття Нацкомфінпослуг рішення про дострокове припинення повноважень тимчасової адміністрації фінансової установи таке рішення не пізніше наступного робочого дня після його прийняття доводиться до відома осіб, які входять до складу керівництва фінансової установи, яке було відсторонено від виконання своїх обов'язків на період діяльності тимчасової адміністрації фінансової установи, та щодо яких не було прийнято рішення про звільнення (розірвання контракту), та/або осіб з числа керівництва фінансової установи, які були призначені після відсторонення керівництва та призначення тимчасової адміністрації, із зазначенням дати припинення повноважень тимчасової адміністрації фінансової установи.

6. Особи, які входять до складу керівництва фінансової установи, яке було відсторонено від виконання своїх обов'язків на період діяльності тимчасової адміністрації фінансової установи, та щодо яких не було прийнято рішення про звільнення (розірвання контракту), та/або особи з числа керівництва фінансової установи, які були призначені після відсторонення керівництва та призначення тимчасової адміністрації, продовжують виконувати свої обов'язки з дня, наступного за днем припинення повноважень тимчасової адміністрації фінансової установи.

6. Підзвітність та контроль

1. У процесі здійснення тимчасової адміністрації тимчасовий адміністратор підзвітний та підконтрольний Нацкомфінпослуг.

2. Нацкомфінпослуг може вимагати від тимчасового адміністратора подання позачергових звітів про діяльність тимчасової адміністрації.

 

В. о. директора
Юридичного департаменту
 

 
В. Сильчук
 

Опрос