Идет загрузка документа (53 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в приказ Министерства Украины по делам семьи, молодежи и спорта от 07.06.2007 N 2006

Министерство по делам семьи; молодежи и спорта
Приказ от 05.05.2008 № 1810
Утратил силу

Про внесення змін до наказу Міністерства України у справах сім'ї, молоді та спорту від 07.06.2007 N 2006

Наказ Міністерства України у справах сім'ї, молоді та спорту
від 5 травня 2008 року N 1810

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
27 травня 2008 р. за N 461/15152

Наказ втратив чинність
(у зв'язку з втратою чинності
наказом Міністерства України у справах сім'ї, молоді та спорту
від 7 червня 2007 року N 2006
 згідно з наказом Міністерства соціальної політики України 
від 26 січня 2012 року N 34)

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 30.01.2008 N 26 "Про продовження строку дії постанови Кабінету Міністрів України від 31 січня 2007 р. N 81" та з метою приведення нормативно-правових актів у відповідність із законодавством НАКАЗУЮ:

1. Унести до наказу Міністерства України у справах сім'ї, молоді та спорту від 07.06.2007 N 2006 "Про затвердження Порядку інформування про призначення державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях за принципом "гроші ходять за дитиною" чи припинення їх виплати у 2007 році", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 21.06.2007 за N 692/13959 (далі - Наказ), такі зміни:

1.1. У назві та пункті 1 Наказу слова та цифри "у 2007 році" замінити на слова та цифри "у 2008 році".

1.2. Доповнити преамбулу Наказу після слів та цифр "постановою Кабінету Міністрів України від 31.01.2007 N 81", словами та цифрами "та постанови Кабінету Міністрів України від 30.01.2008 N 26 "Про продовження строку дії постанови Кабінету Міністрів України від 31 січня 2007 р. N 81".

1.3. Доповнити пункт 2 Наказу перед словами "Міністерству у справах молоді, сім'ї та ґендерної політики Автономної Республіки Крим" словами "Державному департаменту з усиновлення та захисту прав дитини,".

1.4. Викласти Порядок інформування про призначення державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях за принципом "гроші ходять за дитиною" чи припинення їх виплати у 2007 році, затверджений Наказом, у новій редакції (додається).

2. Державному департаменту з усиновлення та захисту прав дитини забезпечити державну реєстрацію цього наказу в Міністерстві юстиції України.

3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Кондратюк Т. В.

 

Міністр 

Ю. О. Павленко 

ПОГОДЖЕНО: 

  

Міністр праці та соціальної
політики України
 

 
Л. Л. Денісова
 

 

ПОРЯДОК
інформування про призначення державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях за принципом "гроші ходять за дитиною" чи припинення їх виплати у 2008 році

1. Управління праці та соціального захисту населення районних, районних у містах Києві та Севастополі державних адміністрацій, структурні підрозділи з питань праці та соціального захисту населення виконавчих органів міських, районних у містах рад інформують служби у справах дітей районних, районних у містах Києві та Севастополі державних адміністрацій, виконавчих органів міських, районних у містах рад про призначення державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам та про причини непризначення, невиплати, чи припинення їх виплати до 5 числа місяця, наступного за звітним, форма якої наведена у додатку 1.

2. Служби у справах дітей районних, районних у містах Києві та Севастополі державних адміністрацій, виконавчих органів міських, районних у містах рад узагальнюють та подають Міністерству у справах молоді, сім'ї та ґендерної політики Автономної Республіки Крим, службам у справах дітей обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій інформацію про призначення державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам та про причини непризначення, невиплати державної соціальної допомоги на дітей-вихованців та прийомних дітей чи припинення її виплати до 10 числа місяця, наступного за звітним, форма якої наведена у додатках 2, 3.

3. Міністерство у справах молоді, сім'ї та ґендерної політики Автономної Республіки Крим, служби у справах дітей обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій узагальнюють та подають Державному департаменту з усиновлення та захисту прав дитини інформацію про призначення державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам та про причини непризначення, невиплати державної соціальної допомоги на дітей-вихованців та прийомних дітей чи припинення її виплати щомісяця та щопівроку до 15 числа місяця, наступного за звітним періодом, форма якої наведена у додатках 4, 5.

4. Державний департамент з усиновлення та захисту прав дитини в порядку інформування подає Міністерству праці та соціальної політики України узагальнену інформацію про призначення державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам та про причини непризначення, невиплати державної соціальної допомоги на дітей-вихованців та прийомних дітей чи припинення її виплати щопівроку до 25 числа місяця, наступного за звітним періодом, в розрізі адміністративно-територіальних одиниць (областей), форма якої наведена у додатках 4, 5.

 

Директор Державного
департаменту з усиновлення та
захисту прав дитини
 

 
 
Л. С. Волинець
 

 

Інформація
про призначення державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях за принципом "гроші ходять за дитиною", причини непризначення, невиплати чи припинення їх виплати у 2008 році

протягом ____________ 2008 року
(місяць)

_____________________________________________________________________
(орган, який подає інформацію)

1. Дитячий будинок сімейного типу ___________________________________
                                                                                            (прізвище та ініціали батьків-вихователів) 

Контингент дітей 

Кількість дітей, на яких соціальну допомогу 

Кількість батьків-вихователів, які отримують грошове забезпечення 

Кількість непрацюючих батьків-вихователів, яким нараховано внески до органів Пенсійного фонду України 

за віком 

кіль-
кість 

призна-
чено 

випла-
чено 

усього 

з них не працюють 

отримують з обмеженням (п'ять прожиткових мінімумів) 

  

до 6 років 

  

  

  

  

  

  

  

від 6 до 18 років 

  

  

  

  

  

  

  

від 18 до 23 років 

  

  

  

  

  

  

  

Усього 

  

  

  

  

  

  

  

2. Прийомна сім'я __________________________________________________________
                                                                                (прізвище та ініціали прийомних батьків) 

Контингент дітей 

Кількість дітей, на яких соціальну допомогу 

Кількість прийомних батьків, які отримують грошове забезпечення 

Кількість непрацюючих прийомних батьків, яким нараховано внески до органів Пенсійного фонду України 

за віком 

кіль-
кість 

призна-
чено 

випла-
чено 

усього 

з них не працюють 

отримують з обмеженням (півтора прожиткових мінімума) 

  

до 6 років 

  

  

  

  

  

  

  

від 6 до 18 років 

  

  

  

  

  

  

  

від 18 до 23 років 

  

  

  

  

  

  

  

Усього 

  

  

  

  

  

  

  

 

Керівник 

(підпис) 

(прізвище та ініціали) 

М. П. 

  

  

У разі непризначення, невиплати чи припинення виплати державної соціальної допомоги на дітей-вихованців та прийомних дітей (у разі розірвання угоди та договору про влаштування дитини на виховання та спільне проживання у дитячий будинок сімейного типу та прийомну сім'ю, вибуття дитини за віком тощо) додається письмова інформація про причини та момент виникнення обставин.

 

Директор Державного
департаменту з усиновлення та
захисту прав дитини
 

 
 
Л. С. Волинець
 

 

Узагальнена інформація
про призначення державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях за принципом "гроші ходять за дитиною" чи припинення їх виплати у 2008 році

протягом ____________ 2008 року по району
                             (місяць) 

_____________________________________________________________________
(орган, який подає інформацію)

1. Кількість дитячих будинків сімейного типу___________________________

Контингент дітей 

Кількість дітей, на яких соціальну допомогу 

Кількість батьків-вихователів, які отримують грошове забезпечення 

Кількість непрацюючих батьків-вихователів, яким нараховано внески до органів Пенсійного фонду України 

за віком 

кіль-
кість 

призна-
чено 

випла-
чено 

усього 

з них не працюють 

отримують з обмеженням (п'ять прожиткових мінімумів) 

  

до 6 років 

  

  

  

  

  

  

  

від 6 до 18 років 

  

  

  

  

  

  

  

від 18 до 23 років 

  

  

  

  

  

  

  

Усього 

  

  

  

  

  

  

  

2. Кількість прийомних сімей ____________________________________

Контингент дітей 

Кількість дітей, на яких соціальну допомогу 

Кількість прийомних батьків, які отримують
грошове забезпечення 

Кількість непрацюючих прийомних батьків, яким нараховано внески до органів Пенсійного фонду України 

за віком 

кіль-
кість 

призна-
чено 

випла-
чено 

усього 

з них не працюють 

отримують з обмеженням (півтора прожиткових мінімума) 

  

до 6 років 

  

  

  

  

  

  

  

від 6 до 18 років 

  

  

  

  

  

  

  

від 18 до 23 років 

  

  

  

  

  

  

  

Усього 

  

  

  

  

  

  

  

 

Керівник 

(підпис) 

(прізвище та ініціали) 

М. П. 

  

  

У разі непризначення, невиплати чи припинення виплати державної соціальної допомоги на дітей-вихованців та прийомних дітей (у разі розірвання угоди та договору про влаштування дитини на виховання та спільне проживання у дитячий будинок сімейного типу та прийомну сім'ю, вибуття дитини за віком тощо) додається письмова інформація про причини та момент виникнення обставин.

 

Директор Державного
департаменту з усиновлення та
захисту прав дитини
 

 
 
Л. С. Волинець
 

 

Інформація
про причини непризначення, невиплати державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, за принципом "гроші ходять за дитиною" чи припинення її виплати
(окремо по кожній дитині)

протягом ____________ 2008 року по району
                              (місяць) 

1. Дитячі будинки сімейного типу

N з/п 

П. І. Б.
батьків-
вихователів 

П. І. Б. дитини, на яку не призначено, не виплачено чи припинено виплату державної соціальної допомоги 

До якої вікової категорії належить (потрібне відмітити цифрою 1) 

Причина непризначення державної соціальної допомоги 

Причина невиплати державної соціальної допомоги 

Причина припинення виплати державної соціальної допомоги 

до 6 років 

від 6 до 18 років 

від 18 до 23 років 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Усього дітей 

х 

  

  

  

х 

х 

х 

2. Прийомні сім'ї

N з/п 

П. І. Б. прийомних батьків 

П. І. Б. дитини, на яку не призначено, не виплачено чи припинено виплату державної соціальної допомоги 

До якої вікової категорії належить (потрібне відмітити цифрою 1) 

Причина непризначення державної соціальної допомоги 

Причина невиплати державної соціальної допомоги 

Причина припинення виплати державної соціальної допомоги 

до 6 років 

від 6 до 18 років 

від 18 до 23 років 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Усього дітей 

х 

  

  

  

х 

х 

х 

 

Керівник 

(підпис) 

(прізвище та ініціали) 

М. П. 

  

  

 

Директор Державного
департаменту з усиновлення та
захисту прав дитини
 

 
 
Л. С. Волинець
 

 

Узагальнена інформація
про призначення державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях за принципом "гроші ходять за дитиною" чи припинення їх виплати у 2008 році

протягом ____________ 2008 року по області
                    (місяць, I, II півріччя) 

_____________________________________________________________________
(орган, який подає інформацію)

1. Кількість дитячих будинків сімейного типу ___________________________

Контингент дітей 

Кількість дітей, на яких соціальну допомогу 

Кількість батьків-вихователів, які отримують грошове забезпечення 

Кількість непрацюючих батьків-вихователів, яким нараховано внески до органів Пенсійного фонду України 

за віком 

кіль-
кість 

призна-
чено 

випла-
чено 

усього 

з них не працюють 

отримують з обмеженням (п'ять прожиткових мінімумів) 

до 6 років 

  

  

  

  

  

  

  

від 6 до 18 років 

  

  

  

  

  

  

  

від 18 до 23 років 

  

  

  

  

  

  

  

Усього 

  

  

  

  

  

  

  

2. Кількість прийомних сімей ____________________________________

Контингент дітей 

Кількість дітей, на яких соціальну допомогу 

Кількість прийомних батьків, які отримують грошове забезпечення 

Кількість непрацюючих прийомних батьків, яким нараховано внески до органів Пенсійного фонду України 

за віком 

кіль-
кість 

призна-
чено 

випла-
чено 

усього 

з них не працюють 

отримують з обмеженням (півтора прожиткових мінімума) 

до 6 років 

  

  

  

  

  

  

  

від 6 до 18 років 

  

  

  

  

  

  

  

від 18 до 23 років 

  

  

  

  

  

  

  

Усього 

  

  

  

  

  

  

  

 

Керівник 

(підпис) 

(прізвище та ініціали) 

М. П. 

  

  

У разі непризначення, невиплати чи припинення виплати державної соціальної допомоги на дітей-вихованців та прийомних дітей (у разі розірвання угоди та договору про влаштування дитини на виховання та спільне проживання у дитячий будинок сімейного типу та прийомну сім'ю, вибуття дитини за віком тощо) додається письмова інформація про причини та момент виникнення обставин.

 

Директор Державного
департаменту з усиновлення та
захисту прав дитини
 

 
 
Л. С. Волинець
 

 

Узагальнена інформація
про причини непризначення, невиплати державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, за принципом "гроші ходять за дитиною" чи припинення її виплати

      протягом ____________ 2008 року по області
                            (місяць, I, II півріччя) 

1. Дитячі будинки сімейного типу

N з/п 

П. І. Б.
батьків-
вихователів 

П. І. Б. дитини, на яку не призначено, не виплачено чи припинено виплату державної соціальної допомоги 

До якої вікової категорії належить (потрібне відмітити цифрою 1) 

Причина непризначення державної соціальної допомоги 

Причина невиплати державної соціальної допомоги 

Причина припинення виплати державної соціальної допомоги 

до 6 років 

від 6 до 18 років 

від 18 до 23 років 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Усього дітей 

х 

  

  

  

х 

х 

х 

2. Прийомні сім'ї

N з/п 

П. І. Б. прийомних батьків 

П. І. Б. дитини, на яку не призначено, не виплачено чи припинено виплату державної соціальної допомоги 

До якої вікової категорії належить (потрібне відмітити цифрою 1) 

Причина непризначення державної соціальної допомоги 

Причина невиплати державної соціальної допомоги 

Причина припинення виплати державної соціальної допомоги 

до 6 років 

від 6 до 18 років 

від 18 до 23 років 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Усього дітей 

х 

  

  

  

х 

х 

х 

 

Керівник 

(підпис) 

(прізвище та ініціали) 

М. П. 

  

  

 

Директор Державного
департаменту з усиновлення та
захисту прав дитини
 

 
 
Л. С. Волинець
 

Опрос