Идет загрузка документа (52 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Порядка аттестации работников центров социально-психологической помощи, центров социально-психологической реабилитации детей и молодежи с функциональными ограничениями, социальных общежитий для детей-сирот и детей, лишенных родительского попечения, социальных центров матери и ребенка, центров для ВИЧ-инфицированных детей и молодежи, центров ресоциализации наркозависимой молодежи

Министерство по делам семьи; молодежи и спорта
Порядок, Приказ от 22.04.2008 № 1695
Утратил силу

Про затвердження Порядку атестації працівників центрів соціально-психологічної допомоги, центрів соціально-психологічної реабілітації дітей та молоді з функціональними обмеженнями, соціальних гуртожитків для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, соціальних центрів матері та дитини, центрів для ВІЛ-інфікованих дітей та молоді, центрів ресоціалізації наркозалежної молоді

(назва із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства
 України у справах сім'ї, молоді та спорту від 08.12.2009 р. N 4315)

Наказ Міністерства України у справах сім'ї, молоді та спорту
від 22 квітня 2008 року N 1695

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
26 травня 2008 р. за N 453/15144

Із змінами і доповненнями, внесеними
 наказом Міністерства України у справах сім'ї, молоді та спорту
 від 8 грудня 2009 року N 4315

Наказ втратив чинність
(згідно з наказом Міністерства соціальної політики України
від 1 жовтня 2012 року N 612)

Відповідно до Законів України "Про соціальні послуги", "Про соціальну роботу з дітьми та молоддю", постанов Кабінету Міністрів України від 27.08.2004 N 1126 "Про заходи щодо вдосконалення соціальної роботи із сім'ями, дітьми та молоддю" (із змінами), від 08.09.2005 N 879 "Про затвердження Типового положення про соціальний центр матері та дитини" (із змінами), від 08.09.2005 N 878 "Про затвердження Типового положення про соціальний гуртожиток для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування" (із змінами), від 15.02.2006 N 148 "Про затвердження Типового положення про центр для ВІЛ-інфікованих дітей та молоді" (із змінами), від 12.05.2004 N 608 "Про затвердження Типового положення про центр соціально-психологічної допомоги" (із змінами), від 08.09.2005 N 877 "Про затвердження Типового положення про центр соціально-психологічної реабілітації дітей та молоді з функціональними обмеженнями" (із змінами), з метою активізації професійної діяльності працівників центрів соціально-психологічної допомоги, центрів соціально-психологічної реабілітації дітей та молоді з функціональними обмеженнями, соціальних гуртожитків для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, соціальних центрів матері та дитини, центрів для ВІЛ-інфікованих дітей та молоді, підвищення їх персональної відповідальності за надання соціальних послуг сім'ям, дітям та молоді НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Порядок атестації працівників центрів соціально-психологічної допомоги, центрів соціально-психологічної реабілітації для дітей та молоді з функціональними обмеженнями, соціальних гуртожитків для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, соціальних центрів матері та дитини, центрів для ВІЛ-інфікованих дітей та молоді, центрів ресоціалізації наркозалежної молоді (далі - Порядок), що додається.

(пункт 1 із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства
 України у справах сім'ї, молоді та спорту від 08.12.2009 р. N 4315)

2. Директорам республіканського (Автономної Республіки Крим), обласних, Київського та Севастопольського міських центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, центрів соціально-психологічної допомоги, центрів соціально-психологічної реабілітації дітей та молоді з функціональними обмеженнями, соціальних гуртожитків для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, соціальних центрів матері та дитини, центрів для ВІЛ-інфікованих дітей та молоді, центрів ресоціалізації наркозалежної молоді забезпечити проведення атестації працівників відповідно до вимог цього Порядку.

(пункт 2 із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства
 України у справах сім'ї, молоді та спорту від 08.12.2009 р. N 4315)

3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Кондратюк Т. В.

 

Міністр 

Ю. О. Павленко 

ПОГОДЖЕНО: 

  

Заступник Міністра праці
та соціальної політики України
 

 
В. Онищук
 

 

ПОРЯДОК
атестації працівників центрів соціально-психологічної допомоги, центрів соціально-психологічної реабілітації дітей та молоді з функціональними обмеженнями, соціальних гуртожитків для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, соціальних центрів матері та дитини, центрів для ВІЛ-інфікованих дітей та молоді, центрів ресоціалізації наркозалежної молоді

(назва із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства
 України у справах сім'ї, молоді та спорту від 08.12.2009 р. N 4315)

I. Загальні положення

1.1. Цей Порядок визначає процедуру та умови проведення атестації працівників центрів соціально-психологічної допомоги, центрів соціально-психологічної реабілітації дітей та молоді з функціональними обмеженнями, соціальних гуртожитків для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, соціальних центрів матері та дитини, центрів для ВІЛ-інфікованих дітей та молоді, центрів ресоціалізації наркозалежної молоді (далі - заклади соціального обслуговування), які не є державними службовцями.

(пункт 1.1 із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства
 України у справах сім'ї, молоді та спорту від 08.12.2009 р. N 4315)

1.2. Атестація працівників закладів соціального обслуговування проводиться з метою визначення рівня їх професійної підготовки, ділових якостей та відповідності займаній посаді, стимулювання підвищення їх кваліфікації шляхом оцінки знань, досвіду, навичок, результатів діяльності та здібностей щодо виконання конкретних функцій.

II. Вимоги до працівників закладів соціального обслуговування, які підлягають атестації

2.1. Атестації підлягають працівники закладів соціального обслуговування.

2.2. Атестації не підлягають працівники закладів соціального обслуговування:

які займають відповідну посаду менше одного року;

які працюють на умовах строкового трудового договору;

вагітні жінки (атестація цих працівників проводиться не раніше ніж через рік після виходу на роботу);

жінки, які перебувають у відпустках у зв'язку з вагітністю та пологами та для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку.

2.3. Атестація працівників закладів соціального обслуговування поділяється на чергову та позачергову, організовується та проводиться центром соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, який здійснює контроль та організаційно-методичне забезпечення закладу соціального обслуговування на підставі наказу директора Центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді (далі - Центр).

Чергова атестація проводиться один раз на три роки.

Позачергова атестація проводиться не раніше ніж через рік з дня попередньої атестації для працівників закладів соціального обслуговування, які:

виявили бажання підвищити раніше встановлений їм тарифний розряд;

призначаються керівником на повторну атестацію після прийняття рішення попередньою атестаційною комісією про відповідність займаній посаді за умови виконання рекомендацій щодо підвищення кваліфікації певного фахового напряму;

раніше не атестувались і мають бажання підвищити свій тарифний розряд за умови роботи на займаній посаді не менше року.

III. Утворення та склад атестаційної комісії

3.1. Атестацію працівників закладів соціального обслуговування проводить атестаційна комісія, утворена при центрі соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, який здійснює контроль та організаційно-методичне забезпечення діяльності закладу наказом директора Центру.

3.2. Атестаційна комісія складається з голови комісії, його заступника, відповідального секретаря, представника профспілкової організації та членів комісії, чисельність яких визначається директором Центру, при якому вона створюється. Кількість членів атестаційної комісії має бути непарною.

3.3. Головою атестаційної комісії є заступник директора республіканського (Автономної Республіки Крим), обласного, Київського та Севастопольського міських центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді.

У разі тимчасової відсутності голови атестаційної комісії його повноваження виконує заступник голови комісії.

Відповідальним секретарем може бути призначений один з членів атестаційної комісії.

3.4. Персональний склад атестаційної комісії та регламент її роботи затверджуються директором відповідного Центру, при якому вона утворена, до початку календарного року та доводяться до відома кожного працівника закладу соціального обслуговування, що атестується, не пізніше ніж за місяць до початку проведення атестації. У регламенті зазначаються час і місце проведення атестації, дата подання документів, список працівників закладів соціального обслуговування, які повинні проходити атестацію.

IV. Організація та проведення атестації працівників закладів соціального обслуговування

4.1. Працівники закладів соціального обслуговування, які підлягають атестації, подають відповідальному секретарю атестаційної комісії такі документи:

заяву (додаток 1);

характеристику, підписану безпосереднім керівником працівника закладу соціального обслуговування (додаток 2);

звіт працівника закладу соціального обслуговування про роботу за міжатестаційний період (у якому відображається виконана за цей час робота, її обсяг, основні показники, перелік та ступінь володіння практичними навичками зі спеціальності та інформація про підвищення кваліфікації);

копію кваліфікаційного атестата (за наявності).

4.2. Не пізніше ніж за два тижні до початку проведення атестації безпосередній керівник ознайомлює під підпис працівника закладу соціального обслуговування, який атестується, з його характеристикою.

4.3. Працівник закладу соціального обслуговування, який підлягає атестації, має право подати атестаційній комісії додаткові відомості про свою діяльність за попередній період, а також заяву про свою незгоду з поданою характеристикою.

4.4. Відповідальний секретар атестаційної комісії здійснює збір необхідних матеріалів і документів, сповіщає не пізніше ніж за два тижні до початку атестації членів атестаційної комісії та осіб, запрошених на засідання, про місце, час і дату проведення атестації.

4.5. Атестація проводиться у присутності працівника закладу соціального обслуговування, який атестується, його безпосереднього керівника або особи, що його заміщує.

4.6. У разі відсутності працівника закладу соціального обслуговування, який атестується, на засіданні атестаційної комісії з поважної причини (хвороба, відпустка за сімейними обставинами тощо) атестація може проводитися за його відсутності та наявності його письмової згоди.

4.7. Атестацію починає голова або один з членів атестаційної комісії з ознайомлення з характеристикою працівника закладу соціального обслуговування, який атестується.

4.8. Атестаційна комісія розглядає подані документи, заслуховує звіт працівника закладу соціального обслуговування про виконану роботу, у разі потреби - додаткову інформацію безпосереднього керівника.

4.9. Оцінка професійної діяльності працівника закладу соціального обслуговування ґрунтується на його відповідності кваліфікаційним вимогам згідно із займаною посадою, складністю виконуваної роботи, її результативністю.

4.10. Атестаційна комісія у разі подання працівником закладу соціального обслуговування, який підлягає атестації, заяви про незгоду з поданою характеристикою та додаткових відомостей про свою професійну діяльність за попередній період має право перенести атестацію на наступне засідання комісії.

V. Результати проведення атестації працівників закладів соціального обслуговування

5.1. Рішення атестаційної комісії приймається відкритим голосуванням більшістю голосів присутніх на засіданні членів атестаційної комісії і вважається дійсним, якщо в засіданні брало участь не менше 2/3 її членів.

5.2. За результатами проведення атестації працівників закладу соціального обслуговування атестаційна комісія приймає рішення щодо:

1) відповідності працівника закладу соціального обслуговування займаній посаді, зокрема:

- відповідає займаній посаді;

- відповідає займаній посаді за умови виконання рекомендацій щодо підвищення кваліфікації певного фахового напряму;

- не відповідає займаній посаді;

2) установлення тарифного розряду - установлює відповідний тарифний розряд; підтверджує відповідний тарифний розряд; не підтверджує відповідний тарифний розряд.

5.3. У разі прийняття рішення про відповідність працівника закладу соціального обслуговування займаній посаді та встановлення відповідної кваліфікаційної категорії комісія може рекомендувати керівнику установити йому надбавку, передбачену законодавством, або збільшити її розмір.

5.4. У разі прийняття рішення про відповідність працівника закладу соціального обслуговування займаній посаді за умови виконання рекомендацій щодо підвищення кваліфікації певного фахового напряму комісія рекомендує керівнику призначити працівнику через рік повторну атестацію (за згодою працівника закладу соціального обслуговування).

5.5. У разі прийняття рішення про невідповідність працівника закладу соціального обслуговування займаній посаді комісія рекомендує керівнику перевести його на посаду, що відповідає його професійному рівню, або, в разі його незгоди, звільнити з посади відповідно до законодавства.

5.6. Кожне рішення та рекомендація атестаційної комісії повинні мати відповідне обґрунтування.

5.7. Рішення атестаційної комісії оголошується працівнику закладу соціального обслуговування після підрахунку результатів голосування під підпис в атестаційному листі (додаток 3).

5.8. Відповідальний секретар заповнює атестаційний лист, оформлює протягом двох тижнів кваліфікаційний атестат (додаток 4) і складає список працівників закладів соціального обслуговування, які проходили атестацію.

5.9. Атестаційний лист оформлюється в одному примірнику, підписується головою і членами атестаційної комісії та зберігається в особовій справі працівника закладу соціального обслуговування.

5.10. Засідання атестаційної комісії оформлюється протоколом, який підписується головою і відповідальним секретарем атестаційної комісії, з доданням усіх документів, поданих для атестації.

5.11. У разі, коли голова або член комісії мають іншу думку щодо оцінки професійної діяльності працівника закладу соціального обслуговування, який атестується, її викладають письмово в довільній формі та додають до атестаційного листа.

5.12. Керівник закладу соціального обслуговування на підставі кваліфікаційного атестата або рекомендацій атестаційної комісії протягом двох тижнів приймає відповідне рішення стосовно працівника закладу соціального обслуговування, який пройшов атестацію, що затверджується його наказом.

5.13. Рішення атестаційної комісії може бути оскаржено в суді в порядку, встановленому чинним законодавством України.

 

Директор Державної соціальної
служби для сім'ї, дітей та молоді
 

 
Н. Л. Лук'янова
 

 

ЗАЯВА

   Прошу атестувати мене ________________________________________________________________
                                                                                                                (прізвище, ім'я, по батькові)
у 20__ році для визначення рівня професійної підготовки та відповідності займаній посаді.

   З Порядком атестації працівників центрів соціально-психологічної допомоги, центрів соціально-психологічної реабілітації дітей та молоді з функціональними обмеженнями, соціальних гуртожитків для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, соціальних центрів матері та дитини, центрів для ВІЛ-інфікованих дітей та молоді, центрів ресоціалізації наркозалежної молоді, затвердженим наказом Мінсім'ямолодьспорту від 22.04.2008 N 1695, зареєстрованим в
Міністерстві юстиції України 26.05.2008 за N 453/15144, ознайомлений(а) _______________________
                                                                                                                                                                                                 (підпис)

   Повідомляю про себе такі дані:

1. Наявність тарифного розряду __________________________________________________________

2. Освіта ______________________________________________________________________________
                                              (найменування закладу освіти, рік закінчення, отримана спеціальність та кваліфікація)

3. Досвід роботи у сфері надання соціальних послуг та соціального обслуговування _______________ на займаній посаді ______________________

4. Наявність нагород, наукового ступеня (вченого звання) тощо _______________________________
_____________________________________________________________________________________

5. Дані щодо підвищення кваліфікації _____________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 

 
____________
          (підпис)  

 
___________________
        (прізвище, ініціали) 

"___" ____________ 20__ року 

  

(додаток 1 у редакції наказу Міністерства України
 у справах сім'ї, молоді та спорту від 08.12.2009 р. N 4315)

 

ХАРАКТЕРИСТИКА

_____________________________________________________________________________________
                                              (посада, яку займає працівник закладу соціального обслуговування)

_____________________________________________________________________________________
                                                                                       (прізвище, ім'я та по батькові)

                                                                                                      ___________________ року народження,
                                                                                                      освіта _____________________________,
                                                                                                      у _______ році закінчив(ла) ___________
                                                                                                      за спеціальністю "__________________",
                                                                                                      кваліфікація ________________________,
                                                                                                      досвід роботи за фахом __________ років

_________________________________________ працює на займаній посаді _____________________
                              (прізвище, ім'я та по батькові)
____________________________________________________________________________ з ____ року.
                                          (посада та найменування закладу соціального обслуговування)

Характеристика має містити такі відомості:

1. Професійні знання.

2. Володіння державною мовою.

3. Дотримання етики поведінки.

4. Аналіз виконання посадових обов'язків.

5. Ділові якості:

професійна компетентність - уміння використовувати сучасну інформаційну технологію, засоби комунікації та зв'язку; уміння вибирати методи та засоби досягнення найкращих результатів; уміння планувати та організовувати особисту діяльність, поєднувати в ній основні принципи управління, використовувати залежно від ситуації найдоцільніший та найефективніший методи соціальної роботи;

відповідальність, ініціативність, самостійність у роботі, оперативність у прийнятті рішень і здатність до контролю за їх реалізацією;

уміння акумулювати необхідну інформацію та виділяти найголовніше, працювати з нормативно-правовими актами, іншими документами.

6. Особисті якості (працездатність, комунікабельність, уміння встановлювати взаємовідносини з колегами, творчий підхід до справи, витриманість і тактовність, цілеспрямованість, наполегливість, уміння відстоювати свої погляди, самокритичність при оцінюванні своїх дій та вчинків, уміння вислуховувати поради, сприйняття критики та вміння робити висновки).

7. Підвищення кваліфікації (види професійного навчання, яке проходив працівник закладу соціального обслуговування, або причини, з яких навчання не проводилося, використання одержаних знань у роботі, здатність до самоосвіти, ставлення до професійного навчання підлеглих тощо).

8. Пропозиції щодо службового просування (за яких умов, на яку посаду, коли).

9. Зауваження й побажання працівнику, пов'язані з безпосереднім виконанням ним посадових обов'язків.

10. Висновок, чи відповідає (не відповідає) працівник за своїми професійними якостями займаній посаді. 

  

Директор закладу соціального обслуговування  

____________ ___________________
         (підпис)                (прізвище, ініціали) 

З характеристикою ознайомлений(а)  

____________ ___________________
          (підпис)                (прізвище, ініціали) 

"___" ____________ 20__ року 

  

(додаток 2 у редакції наказу Міністерства України
 у справах сім'ї, молоді та спорту від 08.12.2009 р. N 4315)

 

АТЕСТАЦІЙНИЙ ЛИСТ

   I. Загальні дані

Прізвище, ім'я, по батькові ______________________________________________________________

Дата народження ______________________________________________________________________
                                                                                                                       (число, місяць, рік)

Займана посада і стаж роботи на ній (на момент атестації) ___________________________________
_____________________________________________________________________________________

Освіта (освітньо-кваліфікаційний рівень, найменування навчального закладу, рік його закінчення,
спеціальність, кваліфікація) ______________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Підвищення кваліфікації (коли і що закінчив(ла)) ____________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Загальний трудовий стаж, у тому числі у сфері надання соціальних послуг та соціального
обслуговування населення ______________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Тарифний розряд ______________________________________________

Рішення попередньої атестаційної комісії __________________________________________________

   II. Рішення атестаційної комісії

За підсумками голосування атестаційної комісії:

відповідає займаній посаді (за ________, проти ________);

відповідає займаній посаді за умови виконання рекомендацій щодо підвищення кваліфікації певного фахового напряму за умови виконання рекомендацій щодо підвищення кваліфікації певного фахового 
напряму ______________________________________________________________________________
(за ______, проти _________);

не відповідає займаній посаді (за _______, проти _________);

установити тарифний розряд
______________________________________________________________________________________
(за ______, проти _____);

підтвердити тарифний розряд ___________________________________________________________
(за ______, проти ______);

не підтвердити тарифний розряд _________________________________________________________
(за ______, проти ______).

Рекомендації атестаційної комісії ________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 

  

Голова атестаційної комісії  

____________ __________________
         (підпис)               (прізвище, ініціали)  

Члени комісії  

____________ __________________
          (підпис)               (прізвище, ініціали)  

  

____________ __________________
          (підпис)               (прізвище, ініціали)  

  

____________ __________________
           (підпис)              (прізвище, ініціали)  

  

Дата атестації "___" ____________ 20__ року 

  

З рішенням атестаційної
комісії ознайомлений(а)

 
_________________________________________________
                            (підпис працівника, який атестувався)  

(додаток 3 у редакції наказу Міністерства України
 у справах сім'ї, молоді та спорту від 08.12.2009 р. N 4315)

 

КВАЛІФІКАЦІЙНИЙ АТЕСТАТ

N ____________

Виданий _____________________________________________________________________________
                                                                                                                 (прізвище)
_____________________________________________________________________________________
                                                                                                                      (ім'я)
_____________________________________________________________________________________,
                                                                                                               (по батькові)
який (яка), пройшов(ла) атестацію та відповідає кваліфікаційним вимогам займаної посади _______
_____________________________________________________________________________________
                                                                                      (посада та найменування закладу)

Рішенням атестаційної комісії (протокол від ____________ N ___) присвоєно (підтверджено)
йому (їй) тарифний розряд ______________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Кваліфікаційний атестат дійсний до дати проведення наступної атестації (протягом трьох років).

Видано

"___" ____________ 20__ року 

  

Голова атестаційної комісії  

____________ ______________________
          (підпис)                     (прізвище, ініціали) 

М. П.  

  

(додаток 4 у редакції наказу Міністерства України
 у справах сім'ї, молоді та спорту від 08.12.2009 р. N 4315)

Опрос