Идет загрузка документа (4 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Изменения к Инструкции о порядке ведения Государственного реестра отягощений движимого имущества и заполнения заявлений

Минюст
Приказ от 20.05.2008 № 829/5
действует с 02.06.2008

Зміни до Інструкції про порядок ведення Державного реєстру обтяжень рухомого майна та заповнення заяв

1. У пункті 1.2:

1.1. Доповнити пункт після абзацу першого новим абзацом другим такого змісту:

"Заяви заповнюються та подаються в паперовій або електронній формі. Формат та засоби подання заяв, видачі витягів в електронній формі встановлюються Адміністратором".

У зв'язку з цим абзаци другий - восьмий уважати відповідно абзацами третім - дев'ятим.

1.2. Абзац п'ятий викласти в такій редакції:

"Кожний аркуш заяви повинен бути підписаний Обтяжувачем та скріплений печаткою (якщо заяву подає юридична особа). У разі, коли заява подається в електронній формі, вона повинна містити електронний підпис заявника".

2. У пункті 2 абзац другий доповнити словами "що подається в паперовій або електронній формі".

3. Назву та пункт 4 викласти в такій редакції:

"4. Надання інформації з Реєстру

Надання витягу з Реєстру здійснюється Реєстратором на підставі "Заяви про надання витягу з Державного реєстру обтяжень рухомого майна" (додаток 5), що подається в паперовій або електронній формі.

Витяг з Реєстру виготовляється у такій самій формі (паперовій або електронній), у якій складено "Заяву про надання витягу з Державного реєстру обтяжень рухомого майна". На "Заяву про надання витягу з Державного реєстру обтяжень рухомого майна", яку складено в електронній формі, на бажання заявника може бути надіслано витяг з Реєстру в паперовій формі.

Фізична або юридична особа має право отримати "Витяг з Державного реєстру обтяжень рухомого майна", а орган державної влади - "Витяг з Державного реєстру обтяжень рухомого майна на запит органу державної влади", які свідчать про наявність або відсутність реєстраційного запису в Реєстрі. За однією заявою можна отримати тільки один витяг".

4. Пункт 4.2 доповнити новим абзацом такого змісту:

"У разі необхідності отримати витяг у паперовому вигляді поле <Надати витяг у паперовій формі> позначається символом ".

5. Додаток 5 до Інструкції викласти в новій редакції, що додається.

 

Директор Департаменту
цивільного законодавства
та підприємництва
 

 
 
І. І. Завальна
 

 

Вихідний N _____________
Дата "___" _____________

Заява про надання інформації з Державного реєстру обтяжень рухомого майна

 

____________

Опрос