Идет загрузка документа (33 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Изменений к Лицензионным условиям осуществления профессиональной деятельности на фондовом рынке - депозитарной деятельности

Государственная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку
Решение от 23.04.2008 № 349
Утратил силу

Про затвердження Змін до Ліцензійних умов провадження професійної діяльності на фондовому ринку - депозитарної діяльності

Рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку
від 23 квітня 2008 року N 349

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
19 травня 2008 р. за N 440/15131

Рішення втратило чинність
(у зв'язку з втратою чинності
рішенням Державної комісії з цінних паперів та
фондового ринку від 26 травня 2006 року N 349

згідно з рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку 
від 14 травня 2013 року N 814)

Відповідно до статей 3, 4, 7, 8 Закону України "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні", статей 16, 17, 19 - 27 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок", Законів України "Про господарські товариства", "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг", "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців", "Про банки і банківську діяльність", з урахуванням статей 13, 19 Закону України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності" та інших нормативно-правових актів Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Зміни до Ліцензійних умов провадження професійної діяльності на фондовому ринку - депозитарної діяльності, затверджених рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 26.05.2006 N 349, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 11.08.2006 за N 975/12849 (додаються).

2. Ліцензіатам, що провадять діяльність на підставі відповідних ліцензій, привести свою діяльність у відповідність до вимог пункту 4 глави 1 розділу II, пункту 1 глави 2 розділу II та пункту 15 глави 2 розділу II протягом шести місяців з дати набрання чинності цими Змінами.

3. Ліцензіатам, що провадять діяльність на підставі відповідних ліцензій, привести свою діяльність у відповідність до вимог абзацу шостого пункту 9 глави 1 розділу II та абзацу восьмого пункту 4 глави 2 розділу II протягом трьох місяців з дати набрання чинності цими Змінами.

4. Керівнику апарату Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку Ю. Назаренку забезпечити:

подання на реєстрацію цього рішення до Міністерства юстиції України;

опублікування цього рішення відповідно до законодавства.

5. Це рішення набирає чинності в установленому законодавством порядку.

6. Контроль за виконанням цього рішення покласти на Керівника апарату Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку Ю. Назаренка.

 

Т. в. о. Голови Комісії 

С. Бірюк 

ПОГОДЖЕНО: 

 

Голова Державного
комітету фінансового
моніторингу України
 

 
 
І. Б. Черкаський
 

Голова Антимонопольного
комітету України
 

 
О. Костусєв
 

Голова Державного комітету
України з питань регуляторної
політики та підприємництва
 

 
 
К. Ващенко
 

 

 

Зміни до Ліцензійних умов провадження професійної діяльності на фондовому ринку - депозитарної діяльності

1. Пункт 1 розділу I доповнити словами "Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку (далі - Комісія)".

2. У розділі II:

2.1. У главі 1:

2.1.1. Пункти 3 і 4 викласти в такій редакції:

"3. Депозитарій при провадженні депозитарної діяльності депозитарію цінних паперів повинен мати власний капітал за даними фінансової звітності, яка подається згідно з пунктом 14 розділу III цих Ліцензійних умов, у розмірі не меншому, ніж зареєстрований розмір його статутного фонду (капіталу).

4. Депозитарій для забезпечення провадження депозитарної діяльності депозитарію повинен мати у власності або в користуванні нежитлове приміщення загальною площею не менше ніж 400 кв. м за місцезнаходженням, зазначеним у свідоцтві про державну реєстрацію юридичної особи, яке повністю відокремлене від приміщень інших юридичних осіб. Для забезпечення провадження діяльності відокремленим підрозділом депозитарію на підставі відповідної копії ліцензії або спеціалізованим структурним підрозділом депозитарію, який є невід'ємною частиною його внутрішньої організаційної структури та має інше місцезнаходження, депозитарій повинен мати у власності або в користуванні приміщення за місцезнаходженням такого підрозділу, яке повинно відповідати встановленим для цього приміщення вимогам".

2.1.2. Доповнити пункт 5 абзацом другим такого змісту:

"Депозитарій зобов'язаний забезпечити безперешкодне входження уповноважених осіб Комісії до приміщень, у яких він провадить професійну діяльність на фондовому ринку, у зв'язку з реалізацією ними повноважень відповідно до законів України".

2.1.3. Пункт 9 викласти в такій редакції:

"9. Сертифіковані фахівці депозитарію (у тому числі керівні посадові особи), його відокремлених підрозділів або спеціалізованих структурних підрозділів при провадженні депозитарної діяльності депозитарію цінних паперів повинні відповідати кваліфікаційним вимогам, установленим при отриманні ліцензії.

У разі виникнення у депозитарію (в тому числі у відокремлених або спеціалізованих структурних підрозділах) при провадженні депозитарної діяльності депозитарію цінних паперів факту зменшення необхідної кількості сертифікованих фахівців (у тому числі керівних посадових осіб), установленої при отриманні ліцензії (копії ліцензії або при створенні спеціалізованого структурного підрозділу), але не менше ніж до трьох фахівців, такий депозитарій повинен відновити потрібну кількість протягом трьох місяців та повідомити про це Комісію в установленому порядку.

Керівник депозитарію повинен мати стаж роботи на фондовому ринку не менше трьох років.

Сертифіковані фахівці депозитарію (у тому числі керівні посадові особи) не можуть одночасно працювати в іншому професійному учаснику фондового ринку.

При цьому, якщо звільнено керівника депозитарію, що мав відповідний стаж роботи на ринку цінних паперів, виконувачем його обов'язків може бути призначено особу без відповідного стажу роботи на ринку цінних паперів, яка сертифікована в установленому Комісією порядку, на строк не більше трьох місяців.

При провадженні депозитарної діяльності депозитарію цінних паперів за наявності в депозитарію особи, яка займає посаду головного бухгалтера, вона повинна відповідати Професійним вимогам до головних бухгалтерів професійних учасників ринку цінних паперів, затвердженим рішенням Комісії від 24.04.2007 N 815, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 16.05.2007 за N 510/13777 (із змінами) (далі - Професійні вимоги до головних бухгалтерів)".

2.2. У главі 2:

2.2.1. У пункті 1:

Абзац другий викласти в такій редакції:

"Зберігач (крім банку) для забезпечення провадження професійної діяльності на фондовому ринку повинен мати у власності або в користуванні нежитлове приміщення, яке повністю відокремлене від приміщень інших юридичних осіб, за місцезнаходженням, зазначеним у свідоцтві про державну реєстрацію юридичної особи. Для забезпечення провадження діяльності відокремленим підрозділом зберігача на підставі відповідної копії ліцензії або спеціалізованим структурним підрозділом зберігача, який є невід'ємною частиною його внутрішньої організаційної структури та має інше місцезнаходження, зберігач повинен мати у власності або в користуванні приміщення за місцезнаходженням такого підрозділу, яке повинно відповідати встановленим для цього приміщення вимогам".

Доповнити пункт абзацами третім - п'ятим такого змісту:

"Загальна площа приміщення зберігача (крім банку), яке складається з окремих кімнат для провадження діяльності з торгівлі цінними паперами та депозитарної діяльності зберігача цінних паперів, повинна становити не менше ніж 35 кв. м. При цьому приміщення зберігача повинно відповідати встановленим для цього виду професійної діяльності вимогам та мати операційний зал для провадження цієї діяльності, який повинен знаходитись за місцезнаходженням юридичної особи, зазначеним у ліцензії.

У разі організації зберігачем (крім банку) діяльності в складі спеціалізованих структурних підрозділів, які є невід'ємною частиною його внутрішньої організаційної структури та мають інше місцезнаходження, ніж зберігач, площа приміщення за кожним таким підрозділом повинна становити не менше 10 кв. м.

Зберігач зобов'язаний забезпечити безперешкодне входження уповноважених осіб Комісії до приміщень, у яких він провадить професійну діяльність на фондовому ринку, у зв'язку з реалізацією ними повноважень відповідно до законів України".

2.2.2. Доповнити пункт 4 абзацами третім - восьмим такого змісту:

"Сертифіковані фахівці зберігача (у тому числі керівні посадові особи), його відокремлених підрозділів або спеціалізованих структурних підрозділів при провадженні депозитарної діяльності зберігача цінних паперів повинні відповідати кваліфікаційним вимогам, установленим при отриманні ліцензії.

У разі виникнення у зберігача (у тому числі у відокремлених або спеціалізованих структурних підрозділах) факту зменшення визначеної кількості сертифікованих фахівців (у тому числі керівних посадових осіб), установленої при отриманні ліцензії (копії ліцензії або при створенні спеціалізованого структурного підрозділу), але не менше ніж до одного фахівця, такий зберігач повинен відновити потрібну кількість протягом трьох місяців та повідомити про це Комісію в установленому порядку.

Керівник зберігача (крім банку) повинен мати стаж роботи на фондовому ринку не менше трьох років.

Сертифіковані керівні посадові особи та фахівці зберігача (його відокремлених підрозділів та спеціалізованих структурних підрозділів) при провадженні депозитарної діяльності зберігача цінних паперів не можуть одночасно працювати в іншому професійному учаснику фондового ринку.

При цьому, якщо звільнено керівника зберігача (крім банку), що мав відповідний стаж роботи на ринку цінних паперів, виконувачем його обов'язків може бути призначено особу без відповідного стажу роботи на ринку цінних паперів, яка сертифікована в установленому Комісією порядку, на строк не більше трьох місяців.

При провадженні депозитарної діяльності зберігача цінних паперів за наявності в зберігача (крім банку) особи, яка займає посаду головного бухгалтера, вона повинна відповідати Професійним вимогам до головних бухгалтерів".

2.2.3. Абзац перший пункту 5 виключити.

2.2.4. Пункт 6 доповнити словами: "яке відокремлено від операційного залу, де встановлено комп'ютерне обладнання зберігача".

2.2.5. Абзац другий пункту 7 виключити.

2.2.6. Пункт 8 викласти в такій редакції:

"8. Відповідальною за зберігання активів на паперовому носії у зберігача є особа, яка має доступ до сховища відповідно до внутрішньої посадової інструкції".

2.2.7. Абзац шостий пункту 11 викласти в такій редакції:

"Носії з архівними даними стану рахунків повинні зберігатися у сховищі".

2.2.8. Абзац перший пункту 14 після слів "які отримали відповідну копію ліцензії" доповнити словами "або в складі спеціалізованих структурних підрозділів, які мають інше місцезнаходження, ніж зберігач".

2.2.9. Абзац дев'ятий пункту 15 після слів "засобами захисту інформації" доповнити словами "які, зокрема, містять перелік інформації, яку віднесено до службової, та перелік заходів і процедур, направлених на запобігання неправомірному використанню такої інформації при здійсненні професійної діяльності на фондовому ринку".

2.2.10. Пункт 22 викласти в такій редакції:

"22. Зберігач, який прийняв рішення про припинення депозитарної діяльності зберігача цінних паперів (у тому числі до закінчення строку дії ліцензії), зобов'язаний повідомити про це всіх своїх депонентів і виконати всі вимоги, що встановлені Порядком дій зберігача цінних паперів у разі припинення ним здійснення професійної діяльності на ринку цінних паперів - депозитарної діяльності зберігача цінних паперів, затвердженим рішенням Комісії від 14.09.2004 N 396, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 12.10.2004 за N 1295/9894. Після цього зберігач, який прийняв рішення про припинення депозитарної діяльності зберігача цінних паперів до закінчення строку дії ліцензії, повинен подати заяву про анулювання ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку та відповідні документи, передбачені для зберігача цінних паперів главою 4 Порядку зупинення дії та анулювання ліцензії на окремі види професійної діяльності на фондовому ринку, затвердженого рішенням Комісії від 23.06.2006 N 432, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 11.08.2006 за N 976/12850 (із змінами).

У разі, якщо зберігач не має наміру провадити зазначений у ліцензії вид діяльності після закінчення строку її дії, то він зобов'язаний не менше ніж за сорок п'ять календарних днів до закінчення строку дії ліцензії надати до Комісії перелік своїх депонентів, а також до закінчення строку дії ліцензії виконати всі вимоги, установлені нормативно-правовими актами Комісії, зазначеними в цьому пункті".

2.2.11. Пункт 24 викласти в такій редакції:

"24. Зберігач (крім банку) при провадженні депозитарної діяльності зберігача цінних паперів повинен мати власний капітал за даними фінансової звітності, яка подається до Комісії в установленому порядку, у розмірі не меншому, ніж зареєстрований розмір його статутного фонду (капіталу)".

2.3. В абзаці шостому пункту 6 слова "із застосуванням методів взаємозаліку" виключити.

3. У розділі III:

3.1. У пункті 1:

3.1.1. Абзац другий викласти в такій редакції:

"У разі зміни в процесі діяльності ліцензіата відомостей, зазначених в обліковій картці, а також отримання копії ліцензії для провадження відокремленим підрозділом ліцензіата професійної діяльності на фондовому ринку (її анулювання) ліцензіат зобов'язаний протягом двадцяти робочих днів письмово повідомити про ці зміни територіальний орган Комісії та надати облікову картку з відповідними змінами, заповнити облікову картку щодо кожного відокремленого підрозділу, який отримав в установленому порядку копію ліцензії".

3.1.2. Доповнити пункт абзацом третім такого змісту:

"Якщо відокремлений підрозділ ліцензіата відкривається в іншій адміністративно-територіальній одиниці (не в адміністративно-територіальній одиниці місцезнаходження ліцензіата), то ліцензіат зобов'язаний протягом двадцяти робочих днів письмово повідомити про це територіальний орган Комісії за місцезнаходженням такого підрозділу та надати йому облікову картку або зміни до неї в порядку та строки, установлені цим пунктом".

3.2. Пункт 2 викласти в такій редакції:

"2. У разі припинення ліцензіата шляхом реорганізації в результаті перетворення, якщо ліцензіат має намір провадити зазначені в ліцензії види діяльності, він протягом двадцяти робочих днів з дати реєстрації нових установчих документів повинен подати до Комісії заяву згідно з додатком 14 разом з оригіналом ліцензії та заяву про видачу ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку та документи, що додаються до неї, для отримання нової ліцензії відповідно до вимог Порядку та умов видачі ліцензії на провадження окремих видів професійної діяльності на фондовому ринку, переоформлення ліцензії, видачі дубліката та копії ліцензії, затвердженого рішенням Комісії від 26.05.2006 N 345, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 28.07.2006 за N 890/12764 (із змінами) (далі - Порядок та умови видачі ліцензії).

У разі припинення ліцензіата шляхом реорганізації в результаті перетворення ліцензіата в акціонерне товариство він подає зазначені документи протягом двадцяти робочих днів з дати реєстрації відповідного випуску акцій".

3.3. Пункт 6 викласти в такій редакції:

"6. У разі створення ліцензіатом в процесі провадження депозитарної діяльності спеціалізованих структурних підрозділів, які мають інше місцезнаходження, ніж ліцензіат і яким надаються повноваження провадити цю діяльність, ліцензіат повинен до початку провадження діяльності таким структурним підрозділом подати до Комісії:

довідку про спеціалізовані структурні підрозділи заявника (ліцензіата), що провадять професійну діяльність на фондовому ринку за її окремими видами та мають інше місцезнаходження, ніж заявник (ліцензіат) (додаток 15 до Порядку та умов видачі ліцензії), з доданням копій відповідних сертифікатів фахівців такого підрозділу, засвідчені підписом керівника та печаткою ліцензіата;

засвідчені підписом керівника та печаткою ліцензіата (крім банку) копії документів, що підтверджують його право власності на нежитлове приміщення, у якому буде провадитись (провадиться) депозитарна діяльність, або право користування нежитловим приміщенням (договір оренди, суборенди тощо, який укладений ліцензіатом), та копії документів, що підтверджують право власності орендодавця на це нежитлове приміщення, з доданням акта приймання-передавання цього приміщення (за наявності) та плану приміщення (із зазначенням його розміру);

засвідчену підписом керівника та печаткою ліцензіата (крім банку) копію документа з відповідними додатками до нього (у разі їх наявності), що підтверджує забезпечення цілодобовою охороною цього приміщення, із зазначенням способів здійснення такої охорони (телевідеоконтроль, установлення відповідної системи сигналізації, зокрема кнопки тривожної сигналізації, цілодобова присутність охоронця тощо).

У разі організації ліцензіатом своєї діяльності у складі спеціалізованих структурних підрозділів, які мають інше місцезнаходження (у тому числі не в адміністративно-територіальній одиниці місцезнаходження ліцензіата), ліцензіат зобов'язаний протягом двадцяти робочих днів з дати початку провадження діяльності таким підрозділом письмово повідомити про це територіальний орган Комісії за своїм місцезнаходженням та місцезнаходженням такого підрозділу та надати йому облікову картку або зміни до неї щодо кожного спеціалізованого структурного підрозділу ліцензіата в порядку та строки, установлені пунктом 1 цієї глави".

3.4. У пункті 9:

3.4.1. У підпункті 9.3 після слів "зміни розміру вказаної частки" слова "власників заявника" виключити.

3.4.2. Підпункти 9.8 і 9.9 викласти в такій редакції:

"9.8 засвідчені підписом керівника та печаткою ліцензіата (крім банку) копії змін до документів, що підтверджують його право власності на нежитлове приміщення, у якому провадиться професійна діяльність на фондовому ринку, або право користування нежитловим приміщенням (договір оренди, суборенди тощо, який укладений ліцензіатом), та копії документів, що підтверджують право власності орендодавця на це нежитлове приміщення, з доданням акта приймання-передавання цього приміщення (за наявності) та плану приміщення (із зазначенням його розміру);

9.9 засвідчена підписом керівника та печаткою ліцензіата (крім банку) копія змін до документа з відповідними додатками до нього (у разі їх наявності), що підтверджує забезпечення цілодобовою охороною цього приміщення, із зазначенням способів здійснення такої охорони (телевідеоконтроль, встановлення відповідної системи сигналізації, зокрема кнопки тривожної сигналізації, цілодобова присутність охоронця тощо)".

3.4.3. Доповнити пункт підпунктом 9.10 такого змісту:

"9.10 зміни до довідки згідно з додатком 15 до Порядку та умов видачі ліцензії, з доданням копій відповідних сертифікатів фахівців такого підрозділу, засвідчені підписом керівника та печаткою ліцензіата.

У разі зміни місцезнаходження такого спеціалізованого структурного підрозділу ліцензіат (крім банку) повинен додати до цієї довідки копії документів, передбачених підпунктами 9.8 і 9.9 пункту 9 цього розділу".

3.5. У пункті 10:

3.5.1. Абзац п'ятий викласти в такій редакції:

"У разі анулювання СРО Свідоцтва про реєстрацію об'єднання як саморегулівної організації професійних учасників ринку цінних паперів або закінчення терміну його дії зберігач зобов'язаний протягом двох місяців з дати публікації рішення Комісії щодо анулювання цього Свідоцтва або з дати публікації Комісією інформації щодо закінчення терміну його дії стати членом іншої СРО та повідомити про це Комісію протягом двадцяти робочих днів з дати вступу до СРО;".

3.5.2. Доповнити пункт абзацом восьмим такого змісту:

"копію документа відповідного органу ліцензіата, який підтверджує прийняття рішення про припинення депозитарної діяльності у зв'язку із закінченням строку дії ліцензії, засвідченого ліцензіатом".

3.6. Доповнити розділ після пункту 12 пунктами 13 - 15 такого змісту:

"13. Документи, які надаються ліцензіатом відповідно до вимог підпунктів 9.2 - 9.5, 9.10 пункту 9 цього розділу в письмовій формі, надаються також в електронній формі у форматі, визначеному Комісією.

14. Ліцензіат (крім банку) зобов'язаний щокварталу до 25-го числа, що настає за звітним кварталом (за підсумками року - до 1 березня наступного за звітним року), подавати до Комісії (із зазначенням структурного підрозділу центрального апарату Комісії, який здійснював розгляд документів на видачу ліцензії) копію фінансової звітності, що зазначена в підпункті 5.6 пункту 5 розділу II Порядку та умов видачі ліцензії.

Копії фінансової звітності, які надаються ліцензіатом згідно з цим пунктом у письмовій формі, надаються також в електронній формі у форматі, визначеному Комісією.

15. Ліцензіат (крім банку) у разі тимчасової зміни місцезнаходження (ремонт приміщення тощо) більше ніж на три місяці повинен укласти відповідний договір, що підтверджує право тимчасового користування приміщенням, яке повинно відповідати вимогам щодо приміщення ліцензіата, установленим для цього виду діяльності. У разі виникнення таких змін ліцензіат зобов'язаний протягом двадцяти робочих днів надати до Комісії (із зазначенням структурного підрозділу центрального апарату Комісії, який здійснював розгляд документів на видачу ліцензії) копію документа, що підтверджує право тимчасового користування приміщенням, та опублікувати вказану інформацію в друкованому засобі масової інформації (із зазначенням нового місцезнаходження).

У разі зміни місцезнаходження менше ніж на три місяці ліцензіат протягом двадцяти робочих днів з дати виникнення таких змін зобов'язаний опублікувати цю інформацію в друкованому засобі масової інформації (із зазначенням нового місцезнаходження) та надати відповідну письмову інформацію до Комісії у довільній формі (із зазначенням структурного підрозділу центрального апарату Комісії, який здійснював розгляд документів на видачу ліцензії)".

У зв'язку з цим пункт 13 вважати відповідно пунктом 16.

3.7. Пункт 16 доповнити абзацом другим такого змісту:

"У разі, якщо документи підписані не керівником ліцензіата, а іншою особою, то ліцензіат повинен надати копію документа, який підтверджує повноваження цієї особи".

4. Додаток до цих Ліцензійних умов викласти в новій редакції, що додається.

 

Т. в. о. начальника управління
ліцензування діяльності професійних
учасників ринку цінних паперів
 

 
 
О. Сальчук
 

 

Облікова картка професійного учасника фондового ринку (його відокремлених та/або спеціалізованих структурних підрозділів)

Дата складання картки _________________________________________________________________

Повне найменування професійного учасника
(його відокремленого та/або
спеціалізованого структурного підрозділу) _________________________________________________

Скорочене найменування професійного учасника
(його відокремленого та/або
спеціалізованого структурного підрозділу) _________________________________________________

Ідентифікаційний код юридичної особи ___________________________________________________

Назва виду(ів) професійної діяльності, яку
здійснює професійний учасник (його відокремлений та/або
спеціалізований структурний підрозділ) ___________________________________________________

Місцезнаходження професійного учасника (його відокремленого та/або
спеціалізованого структурного підрозділу)
_____________________________________________________________________________________

Телефони ____________________________________________________________________________

Банківські реквізити ____________________________________________________________________

Найменування банку ___________________________________________________________________

Місцезнаходження банку _______________________________________________________________

МФО, поточний рахунок _______________________________________________________________

Номер ліцензії ________________________________________________________________________

Дата видачі ліцензії (копії ліцензії) ________________________________________________________

Номер та дата рішення про видачу ліцензії _________________________________________________

Дата видачі переоформленої ліцензії та її номер _____________________________________________

Дата і номер рішення про зупинення дії ліцензії або її
анулювання __________________________________________________________________________

Прізвище, ім'я, по батькові керівника (його відокремленого та/або
спеціалізованого структурного підрозділу)
_____________________________________________________________________________________

Прізвище, ім'я, по батькові головного бухгалтера (головної контори, іншого відокремленого
підрозділу) ___________________________________________________________________________

Сертифіковані фахівці спеціалізованого структурного підрозділу _______________________________ 

Керівник юридичної особи 

М. П. _________________________
(підпис) 

(П. І. Б.) 

____________

Опрос