Идет загрузка документа (132 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении образцов заявок, представляемых субъектами хозяйствования на испытания и государственную регистрацию пестицидов и агрохимикатов

Министерство охраны окружающей природной среды Украины (2)
Приказ от 25.03.2008 № 149
редакция действует с 23.04.2013

Про затвердження зразків заявок, що подаються суб'єктами господарювання на випробування та державну реєстрацію пестицидів та агрохімікатів

Наказ Міністерства охорони навколишнього природного середовища України
від 25 березня 2008 року N 149

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
7 травня 2008 р. за N 389/15080

Із змінами і доповненнями, внесеними
наказом Міністерства екології та природних ресурсів України
від 26 лютого 2013 року N 73

На виконання вимог Закону України "Про пестициди і агрохімікати" та постанови Кабінету Міністрів України від 04.03.96 N 295 "Про затвердження Порядку проведення державних випробувань, державної реєстрації та перереєстрації, видання переліків пестицидів і агрохімікатів, дозволених до використання в Україні" НАКАЗУЮ:

1. Затвердити зразки заявок згідно з додатками:

1.1. Заявки на випробування препарату (додаток 1);

1.2. Заявки на державну реєстрацію препарату (додаток 2);

1.3. Заявки на випробування та державну реєстрацію добрива (додаток 3);

1.4. Заявки на випробування та державну реєстрацію регулятора росту рослин (додаток 4);

1.5. Заявки на випробування та державну реєстрацію феромону (додаток 5).

2. Департаменту екологічної безпеки (Зосімов І. О.) в установленому порядку забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Макаренка І. Д.

 

Міністр 

Г. Філіпчук 

ПОГОДЖЕНО: 

  

Голова Державного комітету
України з питань регуляторної
політики та підприємництва
 

 
 
К. О. Ващенко
 

Перший заступник Міністра,
головний державний санітарний
лікар України
 

 
 
М. Г. Проданчук
 

 

Заявка на випробування препарату

(інформація конфіденційна)

1. Загальні відомості

1.1. Заявник (для юридичної особи: повне найменування, місцезнаходження, посада, прізвище, ім'я, по батькові керівника, номер телефону; для фізичної особи - підприємця: прізвище, ім'я, по батькові, місце проживання, номер телефону) 

  

1.2. Виробник (повне найменування, місцезнаходження, номер телефону) 

  

1.3. Торгова назва 

  

1.4. Доручення (лист-дозвіл) виробника представляти його інтереси перед Мінприроди України та використовувати матеріали досьє 

  

2. Інформація про препарат

  

Коротка інформація  

2.1. Виробнича класифікація пестицидів:
Акарицид
Гербіцид
Десикант
Інсектицид
Нематоцид
Родентицид
Фумігант
Фунгіцид 

  

2.2. Дія препарату
(системна, контактна, кишкова тощо) 

  

2.3. Діюча речовина (д. р.)
(назва діючої речовини, її вміст в препараті, назва згідно з ISO, хімічна назва д. р. згідно з IUPAC або CA, номер CAS, хімічний клас). Вміст для рідин подається у г/л та в г/кг у інших випадках 

  

2.4. Складові препарату (хімічні назви для кожної складової частини згідно з IUPAC або CA, номер CAS та функціональне призначення складових частин в складі препарату). Вміст для рідин подається у г/л та в г/кг у інших випадках 

  

2.5. Препаративна форма
(міжнародне скорочення) 

  

3. Застосування препарату

  

Коротка інформація 

3.1. Сфера застосування
(культури, спектр хвороб рослин, шкідників та бур'янів) 

  

3.2. Місце застосування (поле, теплиця, склад, присадибна ділянка тощо) 

  

3.3. Норма витрати
(рекомендована доза та кількість препаративної форми та д. р. на одиницю площі) 

  

3.4. Спосіб застосування
(методи застосування, інтервал між обробками, час обробки, для аерозолей вказати робочий тиск та тип насадки). У разі використання зазначити назву та дози добавки для рекомендованого до застосування продукту 

  

3.5. Регламенти застосування
(кратність і строки застосування, термін очікування, інтервал між обробками) 

  

3.6. Швидкість дії, селективність, тривалість захисної дії 

  

3.7. Сумісність препарату з іншими пестицидами
(можливість створення бакових сумішей) 

  

3.8. Ефективність, резистентність та фітотоксичність 

  

4. Упаковка

  

Коротка інформація 

4.1. Маркування, рекомендації для застосування
(написи до етикетки, в тому числі попередження про небезпеку, термін та умови зберігання, застережні заходи) 

  

4.2. Тип упаковки
(бак, бочка, каністра, пляшка, ампула, мішок, пакет). Розмір у (л) для рідин та в (кг) для інших форм 

  

5. Токсикологічна оцінка препарату

5.1. Гостра пероральна токсичність
(дія, ураження органів) 

ЛД50 (мг/кг):

Вид тварин: 

5.2. Гостра дермальна токсичність
(дія, ураження органів) 

ЛД50 (мг/кг):

Вид тварин: 

5.3. Гостра інгаляційна токсичність
(дія, ураження органів) 

Концентрація:

Тривалість:

Вид тварин:

ЛК50: 

5.4. Подразнююча дія на шкіру 

  

5.5. Подразнююча дія на слизові оболонки очей 

  

5.6. Сенсибілізуюча дія 

  

5.7. Інша інформація з небезпечності, в тому числі клас небезпечності 

  

5.8. Токсикологічні властивості інших токсикологічно значимих складових препарату 

  

6. Гігієнічна оцінка умов застосування препарату

  

Коротка інформація 

6.1. Особливості гігієни праці при застосуванні препарату (обмеження щодо застосування ручної праці, особливості застосування засобів індивідуального захисту тощо) 

  

6.2. Гігієнічні нормативи 

  

6.2.1. Допустима добова доза (ДДД) 

  

6.2.2. Нормативи в ґрунті
(ГДК/ОДК), лімітуючі показники:
- загальносанітарний;
- міграційно-водний;
- міграційно-повітряний транслокаційний 

  

6.2.3. У воді (ГДК/ОДР)
лімітуючі показники:
- загальносанітарний;
- органолептичний;
- санітарно-токсикологічний 

  

6.2.4. У воді рибогосподарчих водойм (ГДК) 

  

6.2.5. У повітрі робочої зони (ГДК/ОБРВ) 

  

6.2.6. В атмосферному повітрі (ГДК/ОБРВ) 

  

6.2.7. В харчових продуктах (МДР) 

  

6.3. Гігієнічні регламенти безпечного застосування (строки виходу працівників на оброблені пестицидами площі для проведення ручних та механізованих робіт
та строки очікування до збирання урожаю) 

  

7. Вплив на нецільові об'єкти

  

Коротка інформація 

7.1. Небезпека для комах-запилювачів 

  

7.1.1. ГДК в рослинах - медоносах 

  

7.1.2. Регламенти застосування на культурах - медоносах 

  

7.2. Інша інформація з токсикології 

  

7.2.1. Гостра токсичність для риб 

  

7.2.2. Хронічна токсичність для риб, ікри, мальків 

  

7.2.3. Репродуктивні дослідження на рибах (ікра, мальки, товарна риба) 

  

7.2.4. Біокумуляція 

  

7.2.5. Гостра токсичність для дафній 

  

7.2.6. Репродуктивні дослідження на дафніях 

  

7.2.7. Інгібіювання росту водоростей 

  

7.2.8. Дія на корисних комах
(за винятком тих, що зазначені у п. 7.1.1) 

  

7.2.9. Гостра токсичність для птахів 

  

7.2.10. Вплив на дичину 

  

7.3. Деградація та трансформація: 

  

7.3.1 у ґрунті; 

  

7.3.2 у воді 

  

7.4. Токсичність для ґрунтових червів 

  

7.5. Вплив на ґрунтові мікроорганізми 

  

8. Фізико-хімічні властивості, технічна характеристика

  

Коротка інформація 

8.1. Зовнішній вигляд
(колір, запах) 

  

8.2. Кислотність, лужність (рівень pH) 

  

8.3. Розмір частинок
(порошок, гранули) 

  

8.4. Текучість, пилоутворення

  

8.5. Летючість, змочуваність, піноутворення, в'язкість, поверхневий натяг, злежуваність 

  

8.6. Стійкість та стабільність і строки зберігання
(вплив температури, вологи, світла тощо) 

  

8.7. Корозійні якості 

  

8.8. Питома вага 

  

8.9. Вогненебезпечність та вибухонебезпечність 

  

8.9.1. Температура займання та інші ознаки спонтанного самозаймання 

  

8.9.2. Заходи пожежної безпеки 

  

8.9.3. Засоби пожежогасіння 

  

8.9.4. Вибухонебезпечність та окислювальні властивості 

  

8.9.5. Продукти згорання, що утворюються при пожежі 

  

8.9.6. Заходи у випадку аварії 

  

9. Оцінка небезпечності препарату

  

Коротка інформація 

9.1. Клас небезпечності 

  

9.2. Вимоги безпеки при транспортуванні, зберіганні та використанні тощо 

  

10. Методи знешкодження

10.1. Методи знешкодження препарату та його пакувальної тари 

  

10.2. Методи очищення обладнання, яке застосовується для внесення препарату 

  

11. Методи визначення

Метод кількісного та якісного аналізу д. р. в препараті 

  

12. Рекомендовані заходи безпеки при:

12.1. Роботі з речовиною 

  

12.2. Зберіганні 

  

12.3. Транспортуванні 

  

12.4. Спалахуванні та займанні 

  

13. Вплив на людину

13.1. Випадки отруєнь, хронічної інтоксикації або захворювань 

  

13.2. Симптоми отруєння 

  

13.3. Перша медична допомога (наявність антидотів) 

  

14. Реєстрація в інших країнах

14.1. Реєстрація препарату в країні-виробнику (номер реєстраційного посвідчення, дата його видачі та сфера застосування) 

  

14.2. Реєстрація в інших країнах, в тому числі ЄС (номер реєстраційного посвідчення, дата його видачі, сфера застосування) 

  

15. Інша інформація

15.1. Найменування науково-дослідних установ та інших, що відповідають за проведення досліджень:
15.1.1 біологічних;
15.1.2 медико-біологічних (токсиколого-гігієнічних) 

  

15.2. Інша інформація про небезпечність препарату, яка раніше не вказувалась 

  

15.3. Пронумерований перелік посилань 

  

 

Підпис заявника
_______________________
_______________________
"___" ____________ 20__ р.

М. П.

 

Заступник директора
Департаменту екологічної
безпеки
 

 
 
В. Мойсеєнко
 

(додаток 1 із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства
 екології та природних ресурсів України від 26.02.2013 р. N 73)

 

Заявка на державну реєстрацію препарату

(інформація конфіденційна)

  

 
державна реєстрація 

  

 
перереєстрація 

1. Загальні відомості

1.1. Заявник (для юридичної особи: повне найменування, місцезнаходження, посада, прізвище, ім'я, по батькові керівника, номер телефону; для фізичної особи - підприємця: прізвище, ім'я, по батькові, місце проживання, номер телефону) 

  

1.2. Виробник (повне найменування, місцезнаходження, номер телефону) 

  

1.3. Торгова назва 

  

1.4. Доручення (лист-дозвіл) виробника представляти його інтереси перед Мінприроди України та використовувати матеріали досьє 

  

1.5. Заявник гарантує, що у зв'язку з державною реєстрацією заявленого препарату не будуть порушені права інтелектуальної власності третіх осіб, захищені відповідним патентом України, яким охороняється авторство і право власності на речовину, та (або) процес (спосіб) одержання речовини, та (або) нове застосування речовини чи процесу (способу) одержання речовини.

Заявник погоджується, що у разі встановлення судом факту порушення прав інтелектуальної власності третіх осіб, захищених патентом України, яким охороняється авторство і право власності на речовину, та (або) процес (спосіб) одержання речовини, та (або) нове застосування речовини чи процесу (способу) одержання речовини, у державній реєстрації цього препарату буде відмовлено або державна реєстрація цього препарату буде скасована на підставі відповідного рішення суду, яке набрало законної сили

 

2. Інформація про препарат

  

Коротка інформація  

2.1. Виробнича класифікація пестицидів:
Акарицид
Гербіцид
Десикант
Інсектицид
Нематоцид
Родентицид
Фумігант
Фунгіцид 

  

2.2. Дія препарату
(системна, контактна, кишкова тощо) 

  

2.3. Діюча речовина (д. р.)
(назва діючої речовини, її
вміст в препараті, назва за ISO, хімічна назва д. р. за IUPAC або CA, номер CAS, хімічний клас). Вміст для рідин подається у г/л та в г/кг у інших випадках 

  

2.4. Складові препарату (хімічні назви для кожної складової частини згідно з IUPAC або CA, номер CAS та функціональне призначення складових частин в складі препарату). Вміст для рідин подається у г/л та в г/кг у інших випадках 

  

2.5. Препаративна форма
(міжнародне скорочення) 

  

3. Застосування препарату

  

Коротка інформація 

3.1. Сфера застосування
(культури, спектр хвороб рослин, шкідників та бур'янів) 

  

3.2. Місце застосування (поле, теплиця, склад, присадибна ділянка тощо) 

  

3.3. Норма витрати
(рекомендована норма та кількість препаративної форми та д. р. на одиницю площі) 

  

3.4. Спосіб застосування
(методи застосування, інтервал між обробками, час обробки, для аерозолей вказати робочий тиск та тип насадки). У разі використання зазначити назву та норми добавки для рекомендованого до застосування продукту 

  

3.5. Регламенти застосування
(кратність і строки застосування, інтервал між обробками) 

  

3.6. Швидкість дії, селективність, тривалість захисної дії 

  

3.7. Сумісність препарату з іншими пестицидами 

  

3.8. Ефективність, резистентність та фітотоксичність 

  

4. Упаковка

  

Коротка інформація 

4.1. Маркування, рекомендації для застосування 

  

4.2. Тип упаковки
(бак, каністра, пляшка, ампула, мішок, пакет). Розмір у (л) для рідин та в (кг) для інших форм 

  

5. Токсикологічна оцінка препарату

5.1. Гостра пероральна токсичність
(дія, ураження органів) 

ЛД50 (мг/кг):

Вид тварин: 

5.2. Гостра дермальна токсичність
(дія, ураження органів) 

ЛД50 (мг/кг):

Вид тварин: 

5.3. Гостра інгаляційна токсичність
(дія, ураження органів) 

Концентрація:

Тривалість:

Вид тварин:

ЛД50: 

5.4. Подразнююча дія на шкіру 

  

5.5. Подразнююча дія на слизові оболонки очей 

  

5.6. Сенсибілізуюча дія 

  

5.7. Клас небезпечності та інша інформація з небезпечності 

  

5.8. Токсикологічні властивості інших токсикологічно значимих складових препарату 

  

6. Гігієнічна оцінка умов застосування препарату

  

Коротка інформація 

6.1. Особливості гігієни праці при застосуванні препарату (обмеження щодо застосування ручної праці, особливості застосування засобів індивідуального захисту тощо) 

  

6.2. Гігієнічні нормативи 

  

6.2.1. Допустима добова доза (ДДД) 

  

6.2.2. Нормативи в ґрунті
(ГДК/ОДК), лімітуючі показники:
- загальносанітарний;
- міграційно-водний;
- міграційно-повітряний транслокаційний 

  

6.2.3. У воді (ГДК/ОДР)
лімітуючі показники:
- загальносанітарний;
- органолептичний;
- санітарно-токсикологічний 

  

6.2.4. У воді рибогосподарчих водойм (ГДК) 

  

6.2.5. У повітрі робочої зони (ГДК/ОБРВ) 

  

6.2.6. В атмосферному повітрі (ГДК/ОБРВ) 

  

6.2.7. В харчових продуктах (МДР) 

  

6.3. Гігієнічні регламенти безпечного застосування (строки виходу працівників на оброблені пестицидами площі для проведення ручних та механізованих робіт та строки очікування до збирання урожаю) 

  

7. Вплив на нецільові об'єкти

  

Коротка інформація 

7.1. Небезпека для комах-запилювачів 

  

7.1.1 гостра оральна 

  

7.1.2 гостра контактна 

  

7.2. Інша інформація з токсикології 

  

7.2.1. Гостра токсичність для риб 

  

7.2.2. Хронічна токсичність для риб, ікри, мальків 

  

7.2.3. Репродуктивні дослідження на рибах (ікра, мальки, товарна риба) 

  

7.2.4. Біокумуляція 

  

7.2.5. Гостра токсичність для дафній 

  

7.2.6. Репродуктивні дослідження на дафніях 

  

7.2.7. Інгібіювання росту водоростей 

  

7.2.8. Дія на корисних комах
(за винятком тих, що зазначені у підпункті 7.1.1) 

  

7.2.9. Гостра токсичність для птахів 

  

7.2.10. Вплив на дичину 

  

7.3. Токсичність для ґрунтових червів 

  

7.4. Вплив на ґрунтові мікроорганізми 

  

7.5. Деградація та трансформація: 

  

7.5.1 у ґрунті; 

  

7.5.2 у воді 

  

8. Фізико-хімічні властивості, технічна характеристика

8.1. Зовнішній вигляд (колір, запах) 

  

8.2. Кислотність, лужність (рівень PH) 

  

8.3. Розмір частинок (порошок, гранули) 

  

8.4. Текучість, пилоутворення 

  

8.5. Летючість, змочуваність, піноутворення, в'язкість, поверхневий натяг, злежуваність 

  

8.6. Стійкість та стабільність і строки зберігання
(вплив температури, вологи, світла тощо) 

  

8.7. Корозійні якості 

  

8.8. Питома вага 

  

8.9. Вогненебезпечність та вибухонебезпечність 

  

8.9.1. Температура займання та інші ознаки спонтанного самозаймання 

  

8.9.2. Вибухонебезпечність та окислювальні властивості 

  

8.9.3. Заходи пожежної безпеки 

  

8.9.4. Засоби пожежогасіння 

  

8.9.5. Можливі продукти згорання, що утворюються при пожежі 

  

8.9.6. Заходи у випадку аварії 

  

9. Оцінка небезпечності препарату

  

Коротка інформація 

9.1. Клас небезпечності 

  

9.2. Вимоги безпеки при транспортуванні, зберіганні та використанні тощо 

  

10. Методи знешкодження

10.1. Методи знешкодження препарату та його пакувальної тари 

  

10.2. Методи очищення обладнання, яке застосовується для внесення препарату 

  

11. Методи визначення

Метод кількісного та якісного аналізу д. р. в препараті 

  

12. Рекомендовані заходи безпеки при:

12.1. Роботі з речовиною 

  

12.2. Зберіганні 

  

12.3. Транспортуванні 

  

12.4. Спалахуванні та займанні 

  

13. Вплив на людину

13.1. Випадки отруєнь, хронічної інтоксикації або захворювань 

  

13.2. Симптоми отруєння 

  

13.3. Перша медична допомога (наявність антидотів) 

  

14. Реєстрація в інших країнах

14.1. Реєстрація препарату в країні-виробнику (номер реєстраційного посвідчення, дата його видачі, сфера застосування) 

  

14.2. Реєстрація в інших країнах, в тому числі ЄС (номер реєстраційного посвідчення, дата його видачі, сфера застосування) 

  

15. Інша інформація

15.1. Найменування науково-дослідних установ та інших, що відповідають за проведення досліджень:
15.1.1 біологічних;
15.1.2 медико-біологічних (токсиколого-гігієнічних) 

  

15.2. Інша інформація про небезпечність препарату, яка раніше не вказувалась 

  

16. Інформація про діючу речовину*

  

Коротка інформація 

16.1. Хімічна назва за IUPAC або CA 

  

16.2. Інші назви
(назва ISO, загальна назва, торгова назва) 

  

16.3. Торгова назва інших препаратів, до складу яких входить та сама діюча речовина 

  

16.4. Номер CAS 

  

16.5. Емпірична формула 

  

16.6. Структурна формула
(оптичні ізомери) 

  

16.7. Молекулярна маса 

  

16.8. Опис синтезу діючої речовини 

  

____________
* Заповнюється для кожної діючої речовини окремо.

17. Інформація про технічну речовину

17.1. Чистота (%),
(наявність домішок) 

  

17.2. Хімічна назва та концентрація домішок (оптичні ізомери, супутні продукти, продукти розпаду тощо в % співвідношенні з хімічними речовинами, назва згідно з IUPAC або CA) 

  

17.3. Стабілізатори
(назва, вид, концентрації у % або в ppm) 

  

17.4. Виробник технічної речовини (для юридичної особи: повне найменування, місцезнаходження, посада, прізвище, ім'я, по батькові керівника, номер телефону; для фізичної особи - підприємця: прізвище, ім'я, по батькові, місце проживання, номер телефону)

 

18. Хіміко-аналітичні методи визначення діючої речовини

  

Коротка інформація 

18.1. Вказати аналітичні методи визначення кількості діючої речовини, методи визначення ізомерів, домішок тощо (визначення складу продукту, ізомери, домішки тощо) 

  

18.2. Аналітичні методи кількісного та якісного аналізу, межа визначення методів: 

  

18.2.1 в рослинах та харчових продуктах; 

  

18.2.2 в ґрунті; 

  

18.2.3 у воді; 

  

18.2.4 у повітрі (робочої зони та атмосферному); 

  

18.2.5 в біологічному матеріалі 

  

19. Фізико-хімічні властивості діючої речовини

  

Технічний продукт 

Чиста речовина 

19.1. Опис інгредієнта: 

  

  

19.1.1. Фізичний стан
(твердий, рідина) 

  

  

19.1.2. Колір, запах тощо 

  

  

19.2. Температура плавлення, C 

  

  

19.3. Температура кипіння 

  

  

19.4. Густина
(при 0 C та 760 мм рт. ст.) 

  

  

19.5. Тиск пари
(вказати при двох температурах або криву) 

  

  

19.6. Поверхневий натяг 

  

  

19.7. Розчинність у воді 

  

  

19.8. Розчинність в органічних розчинниках (мг/100 мл) 

  

  

19.9. Коефіцієнт розподілу n - октанол/вода 

  

  

19.10. Гідроліз
(період напіврозкладу залежно від температури та pH) 

  

19.10.1. Вода 

  

19.10.2. Кислота
(вказати концентрацію) 

  

19.10.3. Лужний розчин (вказати концентрацію) 

  

19.11. Термо- та фотостабільність 

  

19.12. Температура займання 

  

19.13. Небезпека займання та спалахування 

  

19.14. Окислення
(підтримування, прискорення, сприяння горінню) 

  

19.15. Розщеплення та інші реакції під час горіння та вибуху
(продукти деградації, мінімальна температура для повного згоряння) 

 

19.16. Інші фізико-хімічні властивості 

 

20. Гостра токсичність діючої речовини

  

Коротка інформація 

20.1. Гостра оральна токсичність
(дія, ураження органів) 

ЛД50 (мг/кг):

Вид тварин: 

20.2. Гостра контактна токсичність
(дія, ураження органів) 

ЛД50 (мг/кг):

Вид тварин: 

20.3. Гостра токсичність при інших шляхах надходження
(внутрішньочеревному, внутрішньовенному введенні тощо) 

Тривалість:

Вид тварин:

ЛД50: 

20.4. Подразнення шкіри 

  

20.5. Подразнення слизових оболонок 

  

20.6. Сенсибілізація 

  

21. Підгостра або субхронічна токсичність

  

Коротка інформація 

21.1. Підгостра оральна токсичність (28 діб) 

  

21.2. Субхронічна токсичність (90 діб) на гризунах 

  

21.3. Субхронічна токсичність (90 діб) на інших видах тварин (крім гризунів) 

  

21.4. Субхронічна токсичність при інших шляхах введення
(інгаляційний, дермальний, інші) 

  

22. Хронічна токсичність

22.1. При тривалому надходженні до організму тварин (вид тварин (не менше 2-х), шлях надходження речовини, досліджувані дози, тривалість надходження, величини NOEL, NOAEL та критерії, за якими вони встановлені) 

  

23. Онкогенність

23.1. Вид тварин, шлях надходження речовин, дози, тривалість введення, гістологічний тип та частота виникнення пухлин, NOEL за канцерогенним ефектом 

  

23.2. Дані епідеміологічних досліджень 

  

24. Мутагенність

24.1. Тести in vitro 

  

24.2. Тести in vivo 

  

24.3. Вплив на ДНК 

  

25. Репродуктивна токсичність

Результати досліджень на 2-х поколіннях, NOEL 

  

26. Тератогенність

  

Коротка інформація 

26.1. Результати досліджень на щурах та кроликах (орально, в разі необхідності - дермально) 

  

26.2. NOEL 

  

27. Нейротоксичність

27.1. Результати досліджень на щурах 

  

27.2. Результати досліджень віддаленої нейротоксичності на курях 

  

28. Токсичність метаболітів

Токсичність метаболітів та домішок тощо 

  

29. Метаболізм у тварин

29.1. Адсорбція, розподіл, виведення із організму
ссавців:
а) разова дія;
б) багаторазова дія 

  

29.2. Біотрансформація у ссавців 

  

29.3. Інші дослідження на ссавцях, наприклад, дія на ферменти, функції печінки, нирок та інших органів 

  

29.4. Адсорбція, розподіл та виведення у інших видів тварин 

  

30. Токсичність для людини*

  

Коротка інформація 

30.1. Зазначити про досвід, набутий у випадках отруєнь на виробництві 

  

30.2. Перша медична допомога
(наявність антидотів) 

  

30.3. Дані епідеміологічних досліджень 

  

____________
* Заповнюється у разі ввезення діючої речовини для виготовлення препаративних форм в Україні.

31. Метаболізм та персистентність в рослинах

Поглинання, переміщення, продукти розпаду, криві розпаду, період напіврозпаду 

  

32. Залишкові кількості

Кількість залишків у продуктах харчування, кормах та сільськогосподарській сировині 

  

33. Поведінка в ґрунті

33.1. Персистентність 

  

33.1.1. Фотодеградація 

  

33.1.2. Мікробна деградація 

  

33.1.3. Хімічна деградація 

  

33.2. Мобільність 

  

33.2.1. В горизонтальному напрямку 

  

33.2.2. У вертикальному напрямку 

  

33.2.3. Вилуження 

  

33.3. Адсорбція 

  

33.4. Накопичення 

  

34. Поведінка у воді

  

Коротка інформація 

34.1. Деградація 

  

34.2. Біологічне вживання кисню (БВК) 

  

34.2.1. БВК/ХВК (хімічне вживання кисню) 

  

34.2.2. Процеси нітріфікації органічних речовин 

  

34.3. Адсорбція: 

  

34.3.1 у гідробіонтах; 

  

34.3.2 в осадженнях 

  

34.4. Вплив на якість питної води 

  

35. Токсична дія на водні організми

35.1. Гостра токсичність для риб
(дія, ураження органів) 

Види:

Час:

ЛД50 (мг/л):  

35.2. Хронічна токсичність для риб (ікра, мальки) 

  

35.3. Репродуктивні дослідження на рибах (ікра, мальки, товарна риба) 

  

35.4. Біокумуляція в рибах 

  

35.5. Гостра токсичність для дафній 

  

35.6. Репродуктивні дослідження на дафніях 

  

35.7. Інгібіювання росту водоростей 

  

36. Токсична дія на організми, що знаходяться в ґрунті

  

Коротка інформація 

36.1. Токсичність для ґрунтових червів: 

  

36.1.1 гостра токсичність; 

  

36.1.2 інші ефекти 

  

36.2. Вплив на мікробну активність ґрунту 

  

36.2.1. Вплив на мікроорганізми 

  

36.2.2. Мінералізація азоту (амоніфікація, нітріфікація, зв'язування азоту) 

  

37. Вплив на дичину

37.1. Гостра токсичність для птахів
(дія, враження органів) 

ЛД50 (мг/кг):

Вид: 

37.2. Інші екологотоксикологічні дослідження 

  

38. Токсична дія на комах-запилювачів

38.1. Гостра оральна токсичність для бджіл 

  

38.2. Токсичність при тривалому застосуванні 

  

38.3. Репродуктивні дослідження 

  

39. Рекомендовані заходи безпеки

  

Коротка інформація 

39.1. При роботі з речовиною 

  

39.2. При зберіганні 

  

39.3. При транспортуванні 

  

39.4. При спалахуванні 

  

40. Методи деструкції

Методи знешкодження 

  

41. Реєстрація в інших країнах

41.1. Реєстрація д. в. в країні-виробнику (номер реєстраційного посвідчення, дата його видачі, сфера застосування) 

  

41.2. Реєстрація в інших країнах, в тому числі ЄС (номер реєстраційного посвідчення, дата його видачі, сфера застосування)  

  

42. Інша інформація

  

Коротка інформація 

42.1. Найменування науково-дослідних установ та інших, що відповідають за проведення досліджень, в тому числі установи, що відповідають за проведення токсиколого-гігієнічних досліджень 

  

42.2. Заходи, що запобігають надходженню діючої речовини в навколишнє середовище в разі аварії або неправильного застосування 

  

42.3. Інша інформація про небезпечність, яка раніше не зазначалась 

  

42.4. Пронумерований перелік документів 

  

 

Підпис заявника
_______________________
_______________________
"___" ____________ 20__ р.

М. П.

 

Заступник директора
Департаменту екологічної
безпеки
 

 
 
В. Мойсеєнко
 

(додаток 2 із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства
 екології та природних ресурсів України від 26.02.2013 р. N 73)

 

Заявка на випробування та державну реєстрацію добрива

(інформація конфіденційна)

  

 
державні випробування 

  

 
державна реєстрація 

  

 
перереєстрація 

1. Загальні відомості

1.1. Заявник (для юридичної особи: повне найменування, місцезнаходження, посада, прізвище, ім'я, по батькові керівника, номер телефону; для фізичної особи - підприємця: прізвище, ім'я, по батькові, місце проживання, номер телефону) 

  

1.2. Виробник (повне найменування, місцезнаходження, номер телефону) 

  

1.3. Торгова назва 

  

1.4. Доручення (лист-дозвіл) виробника представляти його інтереси перед Мінприроди України та використовувати матеріали досьє 

  

2. Інформація про добриво

 

Коротка інформація 

2.1. Тип добрива:
  прості:
  азотні
  фосфорні
  калійні
  сіркові
  магнієві
  органічні
  мікробіологічні
  інші
  комплексні 

  

2.2. Фізичний стан:
  рідина
  тверде
  гранульоване
  крупнокристалічне
  дрібнокристалічне 

  

2.3. Хімічний склад, вміст, %: 

  

 
2.3.1. Макроелементи:
Азот (N) (вказати, який)
Фосфорний ангідрид (P2O5)
Оксид калію (K2O) 

Загальний 

Засвоюваний 

 

 

2.3.2. Мікроелементи:
Сірка (S)
Оксид кальцію (CaO)
Оксид натрію (Na2O)
Бор (B)
Кобальт (Co)
Мідь (Cu)
Цинк (Zn)
Залізо (Fe)
Марганець (Mn)
Молібден (Mo)
інші 

  

2.3.3. Вміст важких металів 

  

2.3.4. Вміст радіонуклідів 

  

2.4. Інші складові добрива
(концентрація кожної складової у г/л для рідин, у г/кг - для інших. Функціональне призначення складових частин добрива) 

  

2.5. Розчинність у воді 

  

2.6. Кислотність, лужність (pH) 

  

2.7. Гігроскопічність 

  

2.8. Летючість, пилоутворення 

  

2.9. Злежуваність, розсіюваність 

  

2.10. Стабільність та терміни зберігання (вплив температури, вологи, світла тощо) 

  

2.11. Дія добрива на ґрунт 

  

2.12. Дія ґрунту на добриво 

  

2.13. Пожежонебезпечність (температура займання) 

  

2.14. Вибухонебезпечність 

  

3. Застосування добрива

  

Коротка інформація 

3.1. Галузі використання:
  сільське господарство;
  лісове господарство;
  інше (в тому числі приватний сектор)  

  

3.2. Спосіб внесення 

  

3.3. Культури та норми внесення 

  

3.4. Строки внесення 

  

3.5. Сумісність з іншими добривами 

  

4. Упаковка

4.1. Тип упаковки
(бак, бочка, каністра, коробка, пляшка, мішок, пакет та інші). Матеріал, з якого виготовлено упаковку (скло, пластмаса, метал та інше). Розмір упаковки у (л) для рідин, у (кг) для інших препаративних форм 

  

4.2. Маркування, рекомендації для застосування
(написи до етикетки, в т. ч. попередження про небезпеку, терміни та умови зберігання, застережні заходи) 

  

5. Токсикологічна оцінка добрива

  

Коротка інформація 

5.1. Гостра пероральна токсичність
(дія, ураження органів) 

ЛД50 (мг/кг) 

Вид тварин 

5.2. Гостра дермальна токсичність
(дія, ураження органів) 

ЛД50 (мг/кг) 

Вид тварин 

5.3. Гостра інгаляційна токсичність
(дія, ураження органів) 

  

5.4. Подразнююча дія на шкіру 

  

5.5. Подразнююча дія на слизові оболонки очей 

  

5.6. Сенсибілізуюча дія 

  

5.7. Інша інформація з небезпечності, в тому числі клас небезпечності 

  

5.8. Токсикологічні властивості інших токсикологічно значимих складових препарату 

  

6. Гігієнічна оцінка добрива

6.1. Особливості гігієни праці при застосуванні добрива (обмеження щодо застосування ручної праці, особливості застосування засобів індивідуального захисту тощо) 

  

6.2. Гігієнічні нормативи: 

  

6.2.1. ГДК/ОДК у ґрунті; 

  

6.2.2. ГДК/ОДР у воді; 

  

6.2.3. ГДК/ОБРВ у повітрі робочої зони; 

  

6.2.4. ГДК/ОБРВ в атмосферному повітрі 

  

7. Вплив на нецільові об'єкти

  

Коротка інформація 

7.1. Токсичність для ґрунтових червів 

  

7.2. Вплив на ґрунтові мікроорганізми 

  

8. Вплив на людину

8.1. Випадки отруєнь, хронічна інтоксикація або захворювання 

  

8.2. Симптоми отруєнь 

  

8.3. Перша медична допомога
(наявність антидотів) 

  

9. Методи визначення

Методи аналізу основних складових частин добрива та домішок 

  

10. Методи знешкодження

10.1. Методи знешкодження добрива та його пакувальної тари 

  

10.2. Методи очищення обладнання, яке застосовується для внесення добрива 

  

11. Рекомендовані заходи безпеки при:

  

Коротка інформація 

11.1. Роботі з добривом 

  

11.2. Зберіганні 

  

11.3. Транспортуванні 

  

11.4. Спалахуванні та займанні 

  

12. Реєстрація в інших країнах

Реєстрація добрива в країні-виробнику (номер реєстраційного посвідчення, дата його видачі, сфера застосування) 

  

13. Інша інформація

13.1. Установи, що відповідають за проведення досліджень, передбачених державними випробуваннями:
13.1.1 біологічних;
13.1.2 медико-біологічних (токсиколого-гігієнічних) 

  

13.2. Інша інформація про небезпечність добрива, яка раніше не вказувалась 

  

13.3. Пронумерований перелік посилань 

  

 

Підпис заявника
_______________________
_______________________
"___" ____________ 20__ р.

М. П.

 

Заступник директора
Департаменту екологічної
безпеки
 

 
 
В. Мойсеєнко
 

(додаток 3 із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства
 екології та природних ресурсів України від 26.02.2013 р. N 73)

 

Заявка на випробування та державну реєстрацію регулятора росту рослин

(інформація конфіденційна)

  

 
- державні випробування 

  

 
- державна реєстрація 

  

 
- перереєстрація 

1. Загальні відомості

1.1. Заявник (для юридичної особи: повне найменування, місцезнаходження, посада, прізвище, ім'я, по батькові керівника, номер телефону; для фізичної особи - підприємця: прізвище, ім'я, по батькові, місце проживання, номер телефону)  

  

1.2. Виробник (повне найменування, місцезнаходження, номер телефону) 

  

1.3. Торгова назва 

  

1.4. Повна назва препаративної форми (суспензія, порошок, паста, водний розчин тощо) 

  

1.5. Доручення (лист-дозвіл) виробника представляти його інтереси перед Мінприроди України та використовувати матеріали досьє 

  

2. Інформація про регулятор росту рослин

  

Коротка інформація  

2.1. Дія препарату 

  

2.2. Діюча речовина (д. р.)
(назва діючої речовини, її вміст у препараті, назва згідно з ISO, хімічна назва д. р. згідно з IUPAC або CA, номер CAS, хімічний клас). Вміст для рідин подається у г/л для рідин та в г/кг в інших випадках 

  

2.3. Складові препарату (назви для кожної складової частини згідно з IUPAC або CA, номер CAS та функціональне призначення складових частин в складі препарату). Вміст для рідин подається у г/л та в г/кг у інших випадках 

  

2.4. Препаративна форма
(міжнародне скорочення) 

  

3. Застосування препарату

  

Коротка інформація 

3.1. Галузі використання:
  сільське господарство;
  лісове господарство;
  інше (в тому числі приватний сектор)  

  

3.2. Спосіб внесення 

  

3.3. Культури та норми внесення 

  

3.4. Строки внесення 

  

3.5. Сумісність з іншими препаратами 

  

4. Упаковка

4.1. Тип упаковки
(бак, бочка, каністра, коробка, пляшка, ампула, мішок, пакет тощо), вказати матеріал, з якого виготовлено упаковку, розмір (об'єм в (л) для рідин, вага в (кг) для інших препаративних форм) 

  

4.2. Маркування, рекомендації для застосування
(написи до етикетки, в т. ч. попередження про небезпеку, терміни та умови зберігання, застережні заходи) 

  

5. Токсикологічна оцінка регулятора росту рослин

5.1. Гостра пероральна токсичність
(дія, ураження органів) 

ЛД50 (мг/кг):

Вид тварин: 

5.2. Гостра дермальна токсичність
(дія, ураження органів) 

ЛД50 (мг/кг):

Вид тварин: 

5.3. Гостра інгаляційна токсичність
(дія, ураження органів) 

Концентрація:

Тривалість:

Вид тварин:

ЛК50: 

5.4. Подразнююча дія на шкіру 

  

5.5. Подразнююча дія на слизові оболонки очей 

  

5.6. Сенсибілізуюча дія 

  

5.7. Інша інформація з небезпечності, в тому числі клас небезпечності 

  

5.8. Токсикологічні властивості інших токсикологічно значимих складових препарату 

  

6. Гігієнічна оцінка умов застосування регулятора росту рослин

6.1. Особливості гігієни праці при застосуванні препарату (обмеження щодо застосування ручної праці, особливості застосування засобів індивідуального захисту тощо) 

  

6.2. Гігієнічні нормативи: 

  

6.2.1. ГДК/ОДК у ґрунті; 

  

6.2.2. ГДК/ОДР у воді; 

  

6.2.3. ГДК/ОБРВ у повітрі робочої зони; 

  

6.2.4. ГДК/ОБРВ в атмосферному повітрі 

  

7. Вплив на нецільові об'єкти

  

Коротка інформація 

7.1. Токсичність для ґрунтових червів 

  

7.2. Вплив на ґрунтові мікроорганізми 

  

8. Фізико-хімічні властивості, технічна характеристика

  

Коротка інформація 

8.1. Зовнішній вигляд
(колір, запах) 

  

8.2. Кислотність, лужність (рівень pH) 

  

8.3. Розмір частинок
(порошок, гранули) 

  

8.4. Текучість, пилоутворення 

  

8.5. Летючість, змочуваність, піноутворення, в'язкість, поверхневий натяг, злежуваність 

  

8.6. Стійкість та стабільність і строки зберігання
(вплив температури, вологи, світла тощо) 

  

8.7. Корозійні якості 

  

8.8. Питома вага 

  

8.9. Вогненебезпечність та вибухонебезпечність 

  

8.9.1. Температура займання та інші ознаки спонтанного самозаймання 

  

8.9.2. Заходи пожежної безпеки 

  

8.9.3. Засоби пожежогасіння 

  

8.9.4. Вибухонебезпечність та окислювальні властивості 

  

8.9.5. Продукти згорання, що утворюються при пожежі 

  

8.9.6. Заходи у випадку аварії 

  

9. Методи знешкодження

9.1. Методи знешкодження препарату та його пакувальної тари 

  

9.2. Методи очищення обладнання, яке застосовується для внесення препарату тощо 

  

10. Методи визначення

Метод кількісного та якісного аналізу д. р. у препараті 

  

11. Рекомендовані заходи безпеки при:

  

Коротка інформація 

11.1. Роботі з речовиною 

  

11.2. Зберіганні 

  

11.3. Транспортуванні 

  

12. Вплив на людину

12.1. Випадки отруєнь, хронічної інтоксикації або захворювань 

  

12.2. Симптоми отруєння 

  

12.3. Перша медична допомога (наявність антидотів) 

  

13. Реєстрація в інших країнах

13.1. Реєстрація в країні-виробнику (номер реєстраційного посвідчення, дата його видачі, сфера застосування) 

  

13.2. Реєстрація в інших країнах, в тому числі ЄС (номер реєстраційного посвідчення, дата його видачі, сфера застосування) 

  

14. Інша інформація

14.1. Установи, що відповідають за проведення досліджень, передбачених державними випробуваннями:
14.1.1 біологічних;
14.1.2 медико-біологічних (токсиколого-гігієнічних) 

  

14.2. Інша інформація про небезпечність препарату, яка раніше не вказувалась 

  

14.3. Пронумерований перелік посилань 

  

 

Підпис заявника
_______________________
_______________________
"___" ____________ 20__ р.

М. П.

 

Заступник директора
Департаменту екологічної
безпеки
 

 
 
В. Мойсеєнко
 

(додаток 4 із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства
 екології та природних ресурсів України від 26.02.2013 р. N 73)

 

Заявка на випробування та державну реєстрацію феромону

(інформація конфіденційна)

  

 
- державні випробування 

  

 
- державна реєстрація 

  

 
- перереєстрація 

1. Загальні відомості

1.1. Заявник (для юридичної особи: повне найменування, місцезнаходження, посада, прізвище, ім'я, по батькові керівника, номер телефону; для фізичної особи - підприємця: прізвище, ім'я, по батькові, місце проживання, номер телефону) 

  

1.2. Виробник (повне найменування, місцезнаходження, номер телефону) 

  

1.3. Торгова назва 

  

1.4. Повна назва препаративної форми (суспензія, порошок, паста, водний розчин тощо) 

  

1.5. Доручення (лист-дозвіл) виробника представляти його інтереси перед Мінприроди України та використовувати матеріали досьє 

  

2. Інформація про феромон

  

Коротка інформація 

2.1. Призначення препарату:
  феромон тривоги;
  феромон слідовий;
  феромон відлякування (репелент);
  феромон - принада (агрегаційний);
  феромон знаходження господаря
(розпізнавання основної кормової рослини);
  феромон статевий (спарювання);
  інші 

  

2.2. Діюча речовина (д. р.).
Назва діючої речовини, її концентрація в препрараті 

  

2.3. Ізомерний склад 

  

2.4. Ступінь чистоти
(повинна бути не менше 99,5 %) 

  

2.5. Супутні речовини
(допустимий кількісний та якісний склад, що не зменшує біологічної активності) 

  

2.6. Наявність мінорних компонентів, що посилюють дію основного компонента 

  

2.7. Фізичні характеристики препаративної форми (спосіб виготовлення та тип диспенсора) 

  

3. Застосування препарату

  

Коротка інформація 

3.1. Сфера застосування
(культури, спектр шкідників та шкідливих організмів) 

  

3.2. Місце застосування (поле, теплиця, склад, присадибна ділянка тощо) 

  

3.3. Видоспецифічність 

  

3.4. Мета застосування:
  - дезорієнтація;
  - визначення строків;
  - масовий відлов;
  - квартирування;
  - виявлення комах;
  - визначення доцільності захисних заходів;
  - визначення меж розповсюдження шкідників;
  - інше 

  

3.5. Норми витрат 

  

3.6. Стійкість в умовах застосування 

  

4. Упаковка

4.1. Тип упаковки 

  

4.2. Маркування, рекомендації для застосування
(написи до етикетки, в т. ч. попередження про небезпеку, терміни та умови зберігання, застережні заходи) 

  

5. Токсикологічна оцінка препарату

5.1. Гостра пероральна токсичність
(дія, ураження органів) 

ЛД50 (мг/кг) 

Вид тварин 

5.2. Гостра дермальна токсичність
(дія, ураження органів) 

ЛД50 (мг/кг) 

Вид тварин 

5.3. Гостра інгаляційна токсичність
(дія, ураження органів) 

Концентрація:

Тривалість:

Вид тварин:

ЛД50: 

5.4. Шкірно-резорбтивна та місцево-подразнююча дія 

  

5.5. Сенсибілізуюча дія 

  

5.6. Підгостра оральна токсичність (28 діб) на гризунах 

  

5.7. Токсикологічні властивості інших токсикологічно значимих складових препарату 

  

6. Гігієнічна оцінка умов застосування

6.1. Особливості гігієни праці при застосуванні феромону (обмеження щодо застосування ручної праці, особливості застосування засобів індивідуального захисту тощо) 

  

6.2. Гігієнічні нормативи 

  

7. Вплив на нецільові об'єкти

7.1. Небезпека для комах-запилювачів 

  

7.2. Дія на корисних комах, крім зазначених в пункті 7.1 

  

8. Фізико-хімічні властивості, технічна характеристика

  

Коротка інформація 

8.1.Фізичний стан 

  

8.2. Емпірична формула
(формули для багатокомпонентних препаратів) 

  

8.3. Структурна формула
(формули для багатокомпонентних препаратів) 

  

8.4. Молекулярна маса
(для кожного компонента) 

  

8.5. Розчинність у воді та органічних розчинниках 

  

8.6. Стабільність при температурі 20, 40, 50° C 

  

8.7. Строки та умови зберігання 

  

8.8. Летючість, здатність до випаровування, тиск пари (при 20° C, 760 мм Hg) 

  

8.9. Температура кипіння, плавлення, показник заломлення світла 

  

9. Методи визначення

Метод аналізу:
ГРХ, ІЧС, УФ-С, МСС (із доданням хроматограм на двох нерухомих рідких фазах - полярній і неполярній) 

  

10. Рекомендовані заходи безпеки під час:

10.1. Роботи з речовиною 

  

10.2. Зберігання 

  

10.3. Транспортування 

  

10.4. Спалахування та займання 

  

11. Реєстрація в інших країнах

Реєстрація в країні-виробнику (номер реєстраційного посвідчення, дата його видачі, сфера застосування) 

  

12. Інша інформація

12.1. Установи, що відповідають за проведення досліджень, передбачених державними випробуваннями:
12.1.1 біологічних;
12.1.2 медико-біологічних (токсиколого-гігієнічних) 

  

12.2. Інша інформація про небезпечність феромону, яка раніше не вказувалась 

  

12.3. Пронумерований перелік посилань 

  

 

Підпис заявника
_______________________
_______________________
"___" ____________ 20__ р.

М. П.

 

Заступник директора
Департаменту екологічної
безпеки
 

 
 
В. Мойсеєнко
 

(додаток 5 із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства
 екології та природних ресурсів України від 26.02.2013 р. N 73)

Опрос