Идет загрузка документа (59 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Положения о порядке направления детей для оздоровления и отдыха в Международный детский центр "Артек" за счет бюджетных средств

Министерство по делам семьи; молодежи и спорта
Положение, Приказ от 06.03.2008 № 871
Утратил силу

Про затвердження Положення про порядок направлення дітей для оздоровлення та відпочинку до Міжнародного дитячого центру "Артек" за рахунок бюджетних коштів

Наказ Міністерства України у справах сім'ї, молоді та спорту
від 6 березня 2008 року N 871

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
6 травня 2008 р. за N 382/15073

Наказ втратив чинність
(згідно з наказом Міністерства соціальної політики України
від 20 березня 2012 року N 154)

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 22.02.2008 N 88 "Про затвердження Порядку використання у 2008 році коштів, передбачених у державному бюджеті для організації оздоровлення і відпочинку дітей в дитячих оздоровчих таборах, дитячих центрах "Артек" і "Молода гвардія"" та з метою належної організації оздоровлення та відпочинку дітей у Міжнародному дитячому центрі "Артек" НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Положення про порядок направлення дітей для оздоровлення та відпочинку до Міжнародного дитячого центру "Артек" за рахунок бюджетних коштів (додається).

2. Державному департаменту з усиновлення та захисту прав дитини (Волинець Л. С.) довести даний наказ до відома структурних підрозділів Мінсім'ямолодьспорту, Міністерства у справах молоді, сім'ї та ґендерної політики Автономної Республіки Крим, структурних підрозділів у справах сім'ї та молоді обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій, Міжнародного дитячого центру "Артек".

3. Міністерству у справах молоді, сім'ї та ґендерної політики Автономної Республіки Крим, структурним підрозділам у справах сім'ї та молоді обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій здійснювати направлення дітей до Міжнародного дитячого центру "Артек" згідно з цим Положенням.

4. Забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Мін'юсту. 

5. Контроль за виконанням наказу покласти на заступників Міністра Р. Г. Драпушка та Т. В. Кондратюк.

 

Міністр 

Ю. О. Павленко 

ПОГОДЖЕНО: 

  

Заступник Міністра фінансів
України
 

 
В. М. Матвійчук
 

 

ПОЛОЖЕННЯ
про порядок направлення дітей для оздоровлення та відпочинку до Міжнародного дитячого центру "Артек" за рахунок бюджетних коштів

I. Загальні положення

1.1. Міжнародний дитячий центр "Артек" (далі - МДЦ "Артек") є дитячим оздоровчим закладом, у якому діти, що направляються на оздоровлення та відпочинок, беруть участь у виховних, розважально-ігрових програмах, спортивних змаганнях, набувають досвіду громадської діяльності та спілкування.

1.2. У МДЦ "Артек" організовуються оздоровчі, тематичні, а також оздоровчо-тематичні зміни.

Оздоровча зміна - період перебування в МДЦ "Артек", протягом якого дитина отримує послуги з оздоровлення та відпочинку.

Тематична зміна - зміна, що проводиться з метою творчого розвитку талановитих та обдарованих дітей, а також дітей із соціально не захищених категорій, під час якої дитина, крім послуг з оздоровлення та відпочинку, отримує комплекс додаткових послуг, спрямованих на розвиток її здібностей та інтересів за спеціальною програмою.

Учасники тематичних змін - це діти, які беруть особисту або колективну участь у відповідних конкурсах, змаганнях, фестивалях тощо, які проводяться під час тематичних змін.

1.3. До МДЦ "Артек" направляються діти віком:

у період з жовтня до квітня - від 10 до 16 років, а в період з травня до вересня - від 9 до 16 років, допускається направлення дітей віком від 8 до 17 років, якщо про це додатково зазначено у відповідному наказі Державного департаменту з усиновлення та захисту прав дитини (далі - Департамент).

1.4. Вартість путівок до МДЦ "Артек", які будуть придбані за рахунок бюджетних коштів, визначається, виходячи з тривалості зміни та вартості одного ліжко-дня. Вартість одного ліжко-дня для МДЦ "Артек" затверджується Державним управлінням справами за погодженням з Мінфіном.

1.5. Бюджетні кошти спрямовуються Департаментом на організацію оздоровлення та відпочинку дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей-інвалідів, дітей з багатодітних та малозабезпечених сімей, дітей загиблих шахтарів, дітей військовослужбовців, журналістів і працівників органів внутрішніх справ, які загинули під час виконання службових обов'язків, талановитих та обдарованих дітей (далі - діти пільгових категорій).

1.6. Придбані за рахунок бюджетних коштів путівки до МДЦ "Артек" надаються безоплатно або з частковою оплатою у розмірі 20, 30 чи 50 відсотків вартості путівки, яка сплачується за рахунок батьків (осіб, які їх замінюють) або інших джерел, не заборонених законодавством, за квотою, визначеною Департаментом.

1.7. Квоти путівок упродовж року розподіляються таким чином:

у період з січня до травня і з вересня до грудня:

- безоплатні путівки становлять 60 відсотків від загальної кількості путівок, які виділяються на зміну;

- путівки з частковою оплатою у розмірі 30 відсотків вартості путівки становлять 10 відсотків від загальної кількості путівок, які виділяються на зміну;

- путівки з частковою оплатою у розмірі 20 відсотків вартості путівки становлять 30 відсотків від загальної кількості путівок, які виділяються на зміну;

з червня до серпня:

- безоплатні путівки становлять 40 відсотків від загальної кількості путівок, які виділяються на зміну;

- путівки з частковою оплатою у розмірі 50 відсотків вартості путівки становлять 10 відсотків від загальної кількості путівок, які виділяються на зміну;

- путівки з частковою оплатою у розмірі 30 відсотків вартості путівки становлять 20 відсотків від загальної кількості путівок, які виділяються на зміну;

- путівки з частковою оплатою у розмірі 20 відсотків вартості путівки становлять 30 відсотків від загальної кількості путівок, які виділяються на зміну.

II. Порядок розподілу путівок до МДЦ "Артек"

2.1. Департамент затверджує розподіл путівок до МДЦ "Артек" у розрізі адміністративно-територіальних одиниць відповідно до співвідношення чисельності дітей шкільного віку в регіоні до загальної чисельності таких дітей в Україні за даними органів державної статистики за попередній рік з урахуванням кількості дітей пільгових категорій та укладає договори з Міністерством у справах молоді, сім'ї та ґендерної політики Автономної Республіки Крим, структурними підрозділами з питань сім'ї, молоді та спорту обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій (далі - Підрозділи) про направлення дітей на оздоровлення та відпочинок.

2.2. Розподіл путівок до МДЦ "Артек" Підрозділам на відповідну зміну затверджується наказом Департаменту.

2.3. Направлення дітей пільгових категорій до МДЦ "Артек" здійснюють Підрозділи відповідно до цього Положення з урахуванням того, що за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів дитина має право на безоплатне та пільгове забезпечення путівкою до зазначеного дитячого оздоровчого закладу один раз на рік.

2.4. Департамент передає путівки Підрозділам, які здійснюють розподіл путівок у розрізі районів і міст обласного значення відповідно до співвідношення чисельності в них дітей шкільного віку до загальної чисельності таких дітей в Автономній Республіці Крим, відповідній області, містах Києві та Севастополі з урахуванням кількості дітей пільгових категорій.

2.5. Керівники Підрозділів, керівники відповідних підрозділів районних, районних у містах Києві та Севастополі державних адміністрацій і органів місцевого самоврядування своїм розпорядчим документом призначають працівника, на якого покладають обов'язки щодо підбору та направлення дітей до МДЦ "Артек", відповідно до вимог цього Положення.

2.6. Керівники Підрозділів забезпечують формування бази даних відповідних пільгових категорій дітей, які потребують оздоровлення та відпочинку в МДЦ "Артек", і керуються цими даними для розподілу виділених путівок між відповідними структурними підрозділами районних, районних у містах Києві та Севастополі державних адміністрацій і органів місцевого самоврядування.

III. Порядок надання путівок для оздоровлення та відпочинку в МДЦ "Артек"

3.1. Уповноважені працівники Підрозділів згідно із затвердженим планом-графіком змін на календарний рік отримують у Департаменті путівки до МДЦ "Артек" за довіреністю.

3.2. Підрозділи надають путівки:

3.2.1. Безоплатні:

дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування; дітям-інвалідам за відсутності медичних протипоказань та здатним до самообслуговування, або які беруть участь у тематичних змінах; дітям загиблих шахтарів, дітям військовослужбовців, журналістів і працівників органів внутрішніх справ, які загинули під час виконання службових обов'язків; дітям із малозабезпечених сімей, сім'ї яких відповідно до законодавства одержують державну соціальну допомогу як малозабезпечені, у тому числі дітям із багатодітних сімей, талановитим і обдарованим дітям, які досягли особливих успіхів у тій чи іншій сфері діяльності, а саме: переможцям, лауреатам, дипломантам олімпіад, творчих конкурсів, оглядів, спортивних змагань міжнародного, всеукраїнського та обласного рівнів (1 - 3 особисте або командне місце).

3.2.2. Путівки з частковою оплатою у розмірі 20 чи 30 відсотків вартості путівки, яка сплачується за рахунок батьків (осіб, які їх замінюють) або інших джерел, не заборонених законодавством:

дітям з багатодітних сімей на підставі довідки про доходи членів сім'ї за останні півроку;

обдарованим і талановитим дітям, які досягли особливих успіхів у тій чи іншій сфері діяльності, а саме: переможцям, лауреатам, дипломантам олімпіад, творчих конкурсів, оглядів, спортивних змагань не нижче районного, міського, районного в містах Києві та Севастополі рівнів (1 - 3 особисте або командне місце); відмінникам навчання.

3.2.3. Путівки з частковою оплатою у розмірі 50 відсотків вартості путівки, яка сплачується за рахунок батьків (осіб, які їх замінюють) або інших джерел, не заборонених законодавством:

обдарованим і талановитим дітям, які досягли особливих успіхів у тій чи іншій сфері діяльності, а саме: переможцям, лауреатам, дипломантам олімпіад, творчих конкурсів, оглядів, спортивних змагань усіх рівнів (1 - 3 особисте або командне місце); відмінникам навчання.

3.3. У разі відсутності безоплатних путівок на бажання батьків (осіб, які їх замінюють) дитина пільгової категорії, яка має право на отримання безоплатної путівки, може отримати путівку з частковою оплатою вартості.

3.4. Відповідні структурні підрозділи районних, районних у містах Києві та Севастополі державних адміністрацій та органів місцевого самоврядування вносять пропозиції щодо направлення дітей до МДЦ "Артек" за безоплатними путівками і путівками з частковою оплатою вартості та складають списки дітей, які направляються до МДЦ "Артек", за встановленою формою (додаток 1), підписані заступником голови районної, районної у містах Києві та Севастополі державних адміністрацій або заступником голови органу місцевого самоврядування, та направляють їх разом з документами, зазначеними в пунктах 4.2 - 4.4 цього Положення, до Підрозділів, яким вони підзвітні.

3.5. Сума різниці вартості путівок із частковою оплатою за рахунок батьків (осіб, які їх замінюють) уноситься до початку зміни в касу Підрозділів, які направляють дитину. Підрозділи зараховують зазначені кошти на рахунок та протягом п'яти робочих днів перераховують їх на рахунок Департаменту, відкритий в органах Державного казначейства для подальшого здійснення ним розрахунків із центром "Артек".

3.6. Керівники Підрозділів розглядають пропозиції щодо направлення дітей до МДЦ "Артек", формують і відповідним розпорядчим документом затверджують списки дітей, які направляються до МДЦ "Артек" від адміністративно-територіальної одиниці.

Підставою для видання такого розпорядчого документа є документи, зазначені в пунктах 4.2 - 4.4 цього Положення, які мають зберігатися в Підрозділах протягом трьох років.

3.7. На підставі виданих Підрозділами розпорядчих документів заповнюються бланки путівок, які засвідчуються підписом керівника Підрозділу і печаткою.

3.8. Оформлені належним чином путівки передаються особі, яка наказом керівника Підрозділу визначається відповідальною від адміністративно-територіальної одиниці за супровід групи дітей (далі - старший Супроводжувач).

3.9. Дітям, їх батькам (особам, які їх замінюють) путівки на руки не видаються.

3.10. У разі неможливості використання путівок на зазначену в ній зміну з поважних причин (хвороба дитини, обставини непереборної сили тощо) Підрозділи у п'ятиденний термін у письмовій формі інформують про це Департамент із зазначенням причин та номера путівки.

3.11. Здійснювати передання путівок з однієї адміністративно-територіальної одиниці в іншу без видання відповідного розпорядчого документа Департаменту забороняється.

IV. Перелік документів, необхідних для отримання путівки до МДЦ "Артек"

4.1. До відповідних структурних підрозділів районних, районних у містах Києві та Севастополі державних адміністрацій та органів місцевого самоврядування, на які покладено виконання вимог цього Положення, подаються відповідні документи.

4.2. Для надання безоплатних путівок:

4.2.1. Для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування:

- копія свідоцтва про народження дитини;

- копія документа, що підтверджує статус дитини-сироти та дитини, позбавленої батьківської опіки.

4.2.2. Для дітей з малозабезпечених сімей:

- копія свідоцтва про народження дитини;

- довідка про призначення державної соціальної допомоги по малозабезпеченості.

4.2.3. Для дітей-інвалідів за відсутності медичних протипоказань та здатних до самообслуговування або які беруть участь у тематичних змінах; дітей загиблих шахтарів, дітей військовослужбовців, журналістів і працівників органів внутрішніх справ, які загинули під час виконання службових обов'язків:

- копія свідоцтва про народження дитини;

- копія документа, який підтверджує належність дитини до зазначеної категорії.

4.2.4. Для талановитих і обдарованих дітей:

- копія свідоцтва про народження дитини;

- довідка про призначення державної соціальної допомоги по малозабезпеченості;

- копії посвідчення, диплома, грамоти тощо, що підтверджують відповідні досягнення, звання лауреата, дипломанта, переможця змагання, олімпіади, творчого конкурсу, огляду, спортивного змагання міжнародного, всеукраїнського чи обласного рівнів (1 - 3 особисте або командне місце).

4.3. Для надання путівок з частковою оплатою у розмірі 20 чи 30 відсотків вартості путівки, яка сплачується за рахунок батьків (осіб, які їх замінюють) або інших джерел, не заборонених законодавством:

4.3.1. Для дітей з багатодітних сімей:

- копія свідоцтва про народження дитини;

- довідка про склад сім'ї;

- довідки про доходи членів сім'ї за останні півроку.

4.3.2. Для талановитих і обдарованих дітей:

- копія свідоцтва про народження дитини;

- копія посвідчення, диплома, грамоти тощо, що підтверджують відповідні досягнення, звання лауреата, дипломанта, переможця змагання, олімпіади, творчого конкурсу, огляду, спортивного змагання не нижче районного, міського, районного в містах Києві та Севастополі рівнів (1 - 3 особисте або командне місце);

- клопотання педагогічної ради навчального закладу та органу управління освітою районної, районної у містах Києві та Севастополі державних адміністрацій або відповідного органу самоврядування про надання дитині путівки та копії табелів успішності або похвальних листів за останні два роки навчання (для відмінників навчання). У табелях ураховуються тільки річні (підсумкові) оцінки;

- довідки про доходи членів сім'ї за останні півроку.

4.4. Для надання путівок з частковою оплатою у розмірі 50 відсотків вартості путівки, яка сплачується за рахунок батьків (осіб, які їх замінюють) або інших джерел, не заборонених законодавством:

4.4.1. Для талановитих і обдарованих дітей:

- копія свідоцтва про народження дитини;

- копія відповідного посвідчення, диплома, грамоти тощо, що підтверджують відповідні досягнення, звання лауреата, дипломанта, переможця змагання, олімпіади, творчого конкурсу, огляду, спортивного змагання всіх рівнів (1 - 3 особисте або командне місце);

- клопотання педагогічної ради навчального закладу та органу управління освітою районної, районної у містах Києві та Севастополі державних адміністрацій або відповідного органу місцевого самоврядування про надання дитині путівки та копії табелів успішності або похвальних листів за останні два роки навчання (для відмінників навчання). У табелях ураховуються тільки річні (підсумкові) оцінки.

4.5. Зазначені в пунктах 4.2 - 4.4 документи не потребують нотаріального засвідчення.

Копії документів засвідчуються керівником відповідного структурного підрозділу (районного, районного в містах Києві та Севастополі) органу виконавчої влади чи місцевого самоврядування, який направляє дитину.

4.6. Перед відправленням діти, яким надається путівка, повинні пройти медичний огляд у встановленому законодавством порядку та отримати медичну довідку.

Батьки дитини (особи, які їх замінюють) дають письмову згоду на проведення в МДЦ "Артек" необхідних діагностичних та лікувальних процедур у разі захворювання дитини.

Для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які перебувають у дитячому будинку сімейного типу або в прийомній сім'ї, таку згоду дають батьки-вихователі чи прийомні батьки. Якщо дитина перебуває на повному державному утриманні, таку згоду дає керівник закладу, у якому виховується дитина, і засвідчує свій підпис печаткою закладу.

V. Проїзд груп дітей до МДЦ "Артек" та їх прийом

5.1. Проїзд дітей до МДЦ "Артек" проводиться організовано, групами.

З метою забезпечення формування і відправлення чергової групи до МДЦ "Артек" керівники відповідних Підрозділів видають розпорядчі документи про відправлення дітей до МДЦ "Артек" і призначають осіб, які забезпечують організацію проїзду дітей до МДЦ "Артек" і у зворотному напрямку, у кількості один дорослий на 15 дітей. Особи, які супроводжують дітей, повинні мати досвід роботи з дітьми. До складу осіб, які супроводжують, обов'язково входить медичний працівник.

Особи, які супроводжують дітей, відповідають за збереження їх життя та здоров'я за весь період перебування в дорозі, на базі-готелі до від'їзду в МДЦ "Артек" (у день заїзду) та з моменту передачі їм дітей працівниками МДЦ "Артек" при від'їзді.

5.2. Після затвердження керівниками Підрозділів списків дітей, які направляються на оздоровлення в МДЦ "Артек", старшим Супроводжувачем проводяться збори батьків (осіб, які їх замінюють) та дітей з питань організації проїзду, перебування дітей в МДЦ "Артек", а також інструктаж із супроводжувачами.

5.3. Проїзд дітей здійснюється за рахунок коштів батьків (осіб, які їх замінюють), благодійної допомоги тощо.

5.4. МДЦ "Артек" приймає дітей виключно в терміни, зазначені в путівці. Прийом дітей здійснюється тільки через базу-готель МДЦ "Артек".

5.5. Підрозділи в письмовій формі надають до МДЦ "Артек" інформацію про кількість дітей, час і дату приїзду, номер поїзда, вагона не пізніше ніж за 5 днів до приїзду на базу-готель МДЦ "Артек" та аналогічну інформацію - за 5 днів до від'їзду з МДЦ "Артек".

5.6. Прибувши до МДЦ "Артек", старший Супроводжувач повинен надати особі, яка відповідно до наказу МДЦ "Артек" призначена відповідальною за проведення заїзду на зміну, три примірники затверджених списків дітей та належним чином оформлені путівки і медичні довідки.

5.7. МДЦ "Артек" забезпечує проживання супроводжувачів на базі-готелі МДЦ "Артек".

5.8. МДЦ "Артек" після заїзду дітей в 5-денний термін повідомляє Департамент про відповідність кількості фактично прибулих дітей до кількості виділених путівок.

5.9. Супроводжувачі груп дітей повинні прибути на базу-готель МДЦ "Артек" не пізніше ніж за один день до від'їзду дітей та зареєструватись у відповідальної особи за прийом та відправлення дітей.

5.10. У разі встановлення під час прийому дитини на відпочинок факту видачі путівки не за призначенням (дитина направлена до МДЦ "Артек" без відповідного медичного обстеження або з медичними протипоказаннями, з неналежним чином оформленою медичною довідкою, є молодшою або старшою від зазначеного в цьому Положенні віку) така дитина до МДЦ "Артек" не приймається і відбуває до місця проживання з особою, яка її супроводжує.

Терміни використання путівки в такому разі не переносяться, а путівка вилучається, про що відповідальними особами за проведення заїзду на зміну в МДЦ "Артек" та старшим Супроводжувачем від адміністративно-територіальної одиниці складається відповідний акт у трьох примірниках. Один примірник такого акта направляється до Департаменту.

Рішення про подальше використання такої путівки приймає Департамент.

5.11. У разі хвороби дитини МДЦ "Артек" обов'язково забезпечує її медичним обслуговуванням та харчуванням до одужання незалежно від терміну дії путівки. Умови від'їзду дитини до місця постійного проживання узгоджуються з батьками (особами, які їх замінюють) та з Підрозділами.

VI. Особливості організації тематичних змін

6.1. Проведення тематичних змін у МДЦ "Артек" здійснюється на підставі плану-графіка тематичних змін та положень про їх проведення, що затверджуються Департаментом не пізніше ніж за місяць до їх початку.

6.2. Для проведення тематичних змін Департамент виділяє квоти пільгових путівок до МДЦ "Артек" у межах загальної кількості путівок на відповідну зміну з дотриманням норм розділу II цього Положення, які затверджуються наказом Департаменту.

6.3. Усі заявки на учасників тематичних змін до МДЦ "Артек" на тематичні зміни подаються до Департаменту не пізніше ніж за два місяці до початку зміни.

6.4. Надання путівок на тематичні зміни здійснюється Підрозділами за місцем проживання дитини.

6.5. До Підрозділів учасники тематичних змін подають копії свідоцтв про народження та список дитячого творчого колективу, спортивної команди тощо, засвідчений керівником закладу, до якого належить колектив, команда тощо.

6.6. У разі неможливості направлення дитини на тематичну зміну з поважних причин (хвороба, обставини непереборної сили тощо) керівники Підрозділів мають право направити за такими путівками дітей, які внесені до бази даних відповідної адміністративно-територіальної одиниці, та повідомити Департамент не пізніше ніж за три дні до початку зміни.

VII. Звітність про використання путівок та контроль за дотриманням вимог цього Положення

7.1. Керівники Підрозділів протягом 5 днів після закінчення кожної зміни подають Департаменту звіт про оздоровлення дітей в МДЦ "Артек" за встановленою формою (додаток 2).

7.2. За результатами бюджетного року Підрозділи в термін до 1 лютого наступного за звітним року подають Департаменту звіт про використання путівок до МДЦ "Артек" за встановленою формою (додаток 3).

7.3. У разі встановлення факту видачі путівки з порушенням чинного законодавства Підрозділи в місячний термін з дня виявлення такого факту вживають заходів щодо стягнення коштів у розмірі повної вартості безкоштовної путівки чи часткової вартості путівки із зменшенням вартості та перераховують зазначені кошти на рахунок Департаменту.

7.4. Контроль за використанням бюджетних коштів, передбачених Департаменту на придбання путівок до МДЦ "Артек", та за використанням путівок здійснюється в установленому законодавством порядку.

 

Заступник Міністра 

Р. Г. Драпушко 

 

Список дітей, які направляються до МДЦ "Артек"

на _________ зміну
з ____________ до ____________ 200_ року
__________________________________________________________
(область, район)

N
з/п
 

N
путівки
 

Вид путівки 

Прізвище, ім'я, по батькові 

Дата народження 

Місце навчання 

Місце проживання 

Батьки:
П. І. Б.
 

Примітка 

  

  

  

  

  

  

  

Мати -
Батько - 

  

  

  

  

  

  

  

  

Мати -
Батько - 

  

Заступник голови районної, районної
у містах Києві та Севастополі державних
адміністрацій або органу місцевого
самоврядування 

 
 
 
Печатка 

 
 
 
_____________
(підпис) 

 

ЗВІТ
про оздоровлення дітей в МДЦ "Артек"

_______________________________________
(область, район)
на ____________ зміну з ____________ до ____________ ____ року

N
з/п
 

Інформація про використання путівок 

Усього путівок 

У тому числі 

безоплатні 

з частковою платою за рахунок батьків 

50 % 

30 % 

20 % 

к-ть 

сума 

к-ть 

сума 

к-ть 

сума 

к-ть 

сума 

к-ть 

сума 

Залишок путівок на початок звітного періоду 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Одержано путівок у звітному періоді 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Видано путівок за звітний період 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Повернуто бланків 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Залишок путівок на кінець звітного періоду 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Сума коштів, яка прийнята до заліку 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Із загальної кількості путівок видано: 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

дітям з малозабезпечених, багатодітних сімей 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

дітям-інвалідам 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

дітям працівників органів внутрішніх справ, військовослужбовців, журналістів, які загинули під час виконання службових обов'язків 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

дітям загиблих шахтарів 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

талановитим та обдарованим (переможцям конкурсів, олімпіад, змагань та ін.), відмінникам навчання, учасникам тематичних змін 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Керівник 

______________________
(печатка, підпис) 

Головний бухгалтер 

______________
(підпис) 

 

ЗВІТ
про використання путівок до МДЦ "Артек"

_____________________________________ за 200  рік
(область, район) 

  

Усього путівок 

Безоплатні 

Путівки, які фінансуються з бюджету 

кількість 

сума за фактично видані путівки
(грн.) 

Кількість 

сума за фактично видані путівки
(грн.) 

на 50 % 

на 70 % 

на 80 % 

кількість 

сума за фактично видані путівки
(грн.) 

кількість 

сума за фактично видані путівки
(грн.) 

кількість 

сума за фактично видані путівки
(грн.) 

одержано  

фактично видано 

одержано  

фактично видано 

одержано  

фактично видано 

одержано  

фактично видано 

одержано  

фактично видано 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

Усього за рік 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

У т.ч. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

1 зміна 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

2 зміна 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  … 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

УСЬОГО: 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Перераховано коштів батьків 

Х 

Х 

  

Х 

Х 

  

Х 

Х 

  

Х 

Х 

  

Х 

Х 

  

Керівник 

_______________________________
(печатка, підпис) 

Головний бухгалтер 

________________________________
(підпис) 

____________

Опрос