Идет загрузка документа (30 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Порядка контроля за соблюдением аттестационных требований субъектами семеневодства и питомниководства в сфере цветочно-декоративных семян и посадочного материала

Министерство по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Украины
Порядок, Приказ от 22.02.2008 № 43
Утратил силу

Про затвердження Порядку контролю за дотриманням атестаційних вимог суб'єктами насінництва та розсадництва у сфері квітково-декоративного насіння та садивного матеріалу

Наказ Міністерства з питань житлово-комунального господарства України
від 22 лютого 2008 року N 43

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
23 квітня 2008 р. за N 352/15043

Наказ втратив чинність
(згідно з наказом Міністерства регіонального розвитку,
 будівництва та житлово-комунального господарства України
 від 12 вересня 2013 року N 442)

Відповідно до Закону України "Про насіння і садивний матеріал", Порядку проведення атестації суб'єктів господарювання на право виробництва та реалізації насіння і садивного матеріалу, затвердженого наказом Міністерства аграрної політики України від 29.05.2003 N 152 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15.07.2003 за N 594/7915, Атестаційних вимог до суб'єктів насінництва та розсадництва у сфері квітково-декоративного насіння і садивного матеріалу, затверджених наказом Державного комітету України з питань житлово-комунального господарства від 26.04.2004 N 89 та зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 14.05.2004 за N 612/9211, а також з метою забезпечення контролю за виробництвом та реалізацією насіння і садивного матеріалу квітково-декоративних рослин НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Порядок контролю за дотриманням атестаційних вимог суб'єктами насінництва та розсадництва у сфері квітково-декоративного насіння та садивного матеріалу, що додається.

2. Управлінню благоустрою та комунального обслуговування (Я. А. Стеценко) спільно з Юридичним відділом (І. І. Крилова) подати цей наказ на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому порядку.

3. Управлінню благоустрою та комунального обслуговування (Я. А. Стеценко) надіслати цей наказ до Ради міністрів АР Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій для впровадження, використання у роботі та подальшого доведення до відома місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Крамаренка Р. М.

 

Міністр 

О. Ю. Кучеренко 

ПОГОДЖЕНО: 

  

Заступник Міністра з питань
житлово-комунального
господарства України
 

 
 
Р. М. Крамаренко
 

Голова Державного комітету України
 з  питань  регуляторної політики
 та підприємництва 

 
 
К. Ващенко
 

 

Порядок
контролю за дотриманням атестаційних вимог суб'єктами насінництва та розсадництва у сфері квітково-декоративного насіння та садивного матеріалу

1. Загальні положення

1.1. Порядок визначає процедуру здійснення державного контролю за дотриманням суб'єктами насінництва та/або розсадництва атестаційних вимог у сфері квітково-декоративного насіння та садивного матеріалу, у тому числі проведення перевірок, а також оформлення і розгляд їх результатів.

1.2. Атестацію суб'єктів насінництва та/або розсадництва на право виробництва та реалізації насіння і садивного матеріалу квітково-декоративних рослин відповідно до Порядку проведення атестації суб'єктів господарювання на право виробництва та реалізації насіння і садивного матеріалу, затвердженого наказом Міністерства аграрної політики України від 29.05.2003 N 152 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15.07.2003 за N 594/7915, проводить атестаційна комісія, яка утворюється наказом центрального органу виконавчої влади з питань житлово-комунального господарства.

1.3. Державний контроль за дотриманням суб'єктами насінництва та/або розсадництва атестаційних вимог у сфері квітково-декоративного насіння та садивного матеріалу (далі - атестаційні вимоги) здійснюють відповідно до статей 30, 31, 32 Закону України "Про насіння і садивний матеріал" Українська державна квітково-декоративна насіннєва інспекція та державні зональні квітково-декоративні насіннєві інспекції (далі - орган державного контролю) у межах своїх повноважень шляхом проведення планових і позапланових перевірок.

1.4. Терміни, які вживаються у Порядку, мають таке значення:

державний контроль за дотриманням атестаційних вимог - діяльність органу державного контролю в межах повноважень, передбачених законом, щодо виявлення та запобігання порушенням вимог законодавства суб'єктами насінництва та/або розсадництва у сфері квітково-декоративного насінництва та розсадництва;

перевірка - плановий або позаплановий захід контролю у сфері квітково-декоративного насінництва та розсадництва, який проводиться посадовою особою - державним інспектором органу державного контролю з квітково-декоративного насінництва та розсадництва (далі - державний інспектор) відповідно до визначених законодавством повноважень.

Інші терміни вживаються у значеннях, визначених у Законі України "Про насіння і садивний матеріал".

2. Організація перевірок

2.1. Планові перевірки за дотриманням атестаційних вимог суб'єктами насінництва та/або розсадництва у сфері квітково-декоративного насіння та садивного матеріалу проводяться відповідно до плану перевірок, який складається органом державного контролю на кожний рік та затверджується центральним органом виконавчої влади з питань житлово-комунального господарства.

2.2. Періодичність проведення планових перевірок встановлюється центральним органом виконавчої влади з питань житлово-комунального господарства, але не частіше одного разу на три роки.

2.3. Позапланова перевірка суб'єктів насінництва та/або розсадництва у сфері квітково-декоративного насінництва та розсадництва здійснюється за рішенням органу державного контролю за наявності таких підстав:

- подання суб'єктом господарювання письмової заяви до органу державного контролю або центрального органу виконавчої влади з питань житлово-комунального господарства про здійснення заходу державного нагляду (контролю) за його бажанням;

- перевірка виконання суб'єктом насінництва та/або розсадництва у сфері квітково-декоративного насінництва та розсадництва приписів щодо усунення порушень вимог законодавства, виданих за результатами проведення планової перевірки;

- звернення фізичних та юридичних осіб про порушення суб'єктом насінництва та/або розсадництва вимог законодавства.

2.4. Для проведення перевірки орган державного контролю видає наказ, який має містити найменування суб'єкта насінництва та/або розсадництва та предмет перевірки.

2.5. На підставі наказу оформляється посвідчення для здійснення перевірки суб'єкта насінництва та/або розсадництва (додаток 1) за підписом керівника органу державного контролю (його заступника), що засвідчується печаткою та є чинним лише протягом зазначеного в ньому строку здійснення заходу.

2.6. При необхідності до перевірки залучають фахівців центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування (за їх згодою).

2.7. Про проведення планової перевірки орган державного контролю письмово повідомляє відповідного суб'єкта насінництва та/або розсадництва не пізніше ніж за 10 календарних днів до початку здійснення цього заходу.

Повідомлення повинно містити:

- дату початку та дату закінчення здійснення перевірки;

- найменування суб'єкта насінництва та/або розсадництва;

- найменування органу державного контролю.

Повідомлення надсилається рекомендованим листом чи телефонограмою або вручається особисто керівнику чи уповноваженій особі суб'єкта насінництва та/або розсадництва під розписку.

2.8. Строк здійснення планової перевірки не може перевищувати десяти робочих днів для юридичних осіб та п'яти робочих днів для фізичних осіб.

2.9. Строк здійснення позапланової перевірки не може перевищувати п'яти робочих днів для юридичних осіб та двох робочих днів для фізичних осіб.

2.10. Продовження строку здійснення планових або позапланових перевірок не допускається.

3. Порядок проведення перевірки

3.1. Для проведення перевірки державний інспектор зобов'язаний пред'явити керівнику або уповноваженій особі посвідчення для здійснення перевірки та службове посвідчення, що засвідчує посадову особу органу державного контролю, і надати суб'єкту господарювання копію посвідчення для здійснення перевірки.

3.2. Суб'єкт насінництва та/або розсадництва зобов'язаний забезпечити умови для проведення перевірки та надавати документи, наявність яких передбачено чинним законодавством у сфері насінництва та розсадництва.

3.3. Державний інспектор перевіряє:

- наявність Паспорта на виробництво і реалізацію квітково-декоративного насіння і садивного матеріалу;

- наявність сертифікатів на насіння, садивний матеріал, що засвідчують їх сортові та посівні якості;

- достовірність даних, наведених в документах, що підтверджують відповідність атестаційним вимогам, які подавались суб'єктом насінництва та/або розсадництва атестаційній комісії центрального органу виконавчої влади з питань житлово-комунального господарства для отримання Паспорта на виробництво і реалізацію квітково-декоративного насіння і садивного матеріалу;

- дотримання вимог законодавства з питань насінництва та розсадництва.

3.4. Під час проведення позапланової перевірки з'ясовуються лише ті питання, необхідність перевірки яких стала підставою для здійснення цього заходу, з обов'язковим зазначенням цих питань у посвідченні для здійснення перевірки суб'єкта насінництва та/або розсадництва.

3.5. Державний інспектор повинен ознайомити суб'єкта насінництва та/або розсадництва, якого перевіряють, з підставою проведення позапланової перевірки з наданням йому копії відповідного документа, який передбачений пунктом 2.5 Порядку.

4. Порядок оформлення результатів перевірки

4.1. За результатами планових або позапланових перевірок державним інспектором складається акт перевірки за дотриманням атестаційних вимог суб'єктами насінництва та/або розсадництва у сфері квітково-декоративного насіння та садивного матеріалу (далі - акт перевірки) (додаток 2) у двох примірниках. Один примірник акта перевірки вручається суб'єкту насінництва та/або розсадництва або його уповноваженій особі, другий - зберігається в органі державного контролю, який здійснив перевірку.

4.2. Керівник суб'єкта насінництва та/або розсадництва або його уповноважена особа особисто засвідчує, що ознайомлений з актом перевірки і отримав один примірник, ставить свій підпис, дату та печатку (за наявності).

4.3. Якщо суб'єкт господарювання не погоджується з актом, він підписує акт із зауваженнями.

Зауваження суб'єкта господарювання щодо здійснення державного нагляду (контролю) є невід'ємною частиною акта органу державного контролю.

4.4. У разі відмови керівника суб'єкта насінництва та/або розсадництва або його уповноваженої особи від підписання акта перевірки державний інспектор вносить до такого акта відповідний запис.

4.5. Порушення, які були виявлені при перевірці дотримання атестаційних вимог, а також вимог законодавства з питань насінництва та розсадництва, мають бути викладені в акті перевірки з посиланням на конкретні пункти, статті, розділи діючих нормативно-правових актів, які були порушені суб'єктом насінництва та/або розсадництва.

4.6. На підставі акта, який складено за результатами здійснення планової перевірки, під час якої виявлені порушення вимог законодавства, протягом п'яти робочих днів з дня завершення перевірки складається припис про усунення порушень (додаток 3).

5. Відповідальність суб'єктів насінництва та/або розсадництва

5.1. Суб'єкти насінництва та/або розсадництва у разі виявлення порушень несуть відповідальність відповідно до статті 104-1 Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо порушення порядку та умов ведення насінництва та розсадництва, а також статті 32 Закону України "Про насіння і садивний матеріал".

 

Начальник Управління
благоустрою та комунального
обслуговування
 

 
 
Я. А. Стеценко
 

 

(на бланку)

______________________________________________________________________________________
від "___" ____________ 200_ р.
N __________________ 

ПОСВІДЧЕННЯ
для здійснення перевірки суб'єкта насінництва та/або розсадництва

______________________________________________________________________________________
                                 (найменування суб'єкта насінництва та/або розсадництва, місцезнаходження) 
______________________________________________________________________________________
видане державному інспектору ___________________________________________________________
                                                                                                                      (прізвище, ініціали) 
Для проведення перевірки суб'єкта насінництва та/або розсадництва
згідно з _______________________________________________________________________________
                                                  (номер і дата наказу, на виконання якого здійснюється перевірка)
за участю _____________________________________________________________________________
                                                (посади, прізвища, ініціали осіб, залучених до здійснення перевірки)
______________________________________________________________________________________
вид заходу ____________________________________________________________________________
                                                               (перевірка, обстеження, огляд, інспектування тощо)
______________________________________________________________________________________
тип заходу ____________________________________________________________________________
                                                                                 (плановий або позаплановий)
підстава для здійснення заходу ___________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
за період з "___" ____________ 200_ року до "___" ____________ 200_ року
у термін з "___" ____________ 200_ року до "___" ____________ 200_ року 

_____________________________________________
(посада керівника органу державного контролю) 

____________
(підпис)

М. П. 

______________________
(ініціали, прізвище) 

 

АКТ ПЕРЕВІРКИ
за дотриманням атестаційних вимог суб'єктами насінництва та/або розсадництва у сфері квітково-декоративного насіння та садивного матеріалу

від "___" ____________ 200_ року N _______

Складений державним(и) інспектором(ами) ________________________________________________
_________________________________________________ квітково-декоративної насіннєвої інспекції
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
                                            (прізвище та ініціали державного інспектора, номер та дата посвідчення)
з "___" ____________ 200_ року до "___" ____________ 200_ року.
Відомості про суб'єкта насінництва та/або розсадництва:
______________________________________________________________________________________
                               (найменування суб'єкта насінництва та/або розсадництва, місцезнаходження, тел.,
______________________________________________________________________________________
                                місце здійснення діяльності, назва населеного пункту, де проводиться перевірка)
______________________________________________________________________________________
                                                                               (номер, дата видачі Паспорта)
провів перевірку (планову, позапланову) дотримання атестаційних вимог. ______________________
                                            (необхідне підкреслити) 

Перевіркою встановлено:
______________________________________________________________________________________
                                              (порушення, які виявлені під час перевірки і зафіксовані в акті перевірки,
______________________________________________________________________________________
                                                                  повинні мати посилання на конкретні пункти, статті,
______________________________________________________________________________________
                                                                        розділи діючих нормативно-правових актів)
______________________________________________________________________________________
суб'єкту насінництва та/або розсадництва запропоновано ____________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
та попереджено, що у випадку недотримання атестаційних вимог, порушення вимог Закону України "Про насіння і садивний матеріал" та інших нормативних актів можуть бути накладені адміністративні стягнення, призупинена або заборонена реалізація насіння і садивного матеріалу, порушене клопотання про позбавлення права на виробництво та реалізацію насіння і садивного матеріалу.

Акт складено у двох примірниках, що мають однакову юридичну силу. 

Державний інспектор 

______________
(підпис) 

_____________________
(прізвище та ініціали) 

З актом ознайомлений, один примірник отримав:
керівник або уповноважена особа суб'єкта
насінництва та/або розсадництва, у присутності
якого проведено перевірку 

_____________________________________
(посада) 

______________
(підпис)

М. П. 

_____________________
(прізвище та ініціали) 

 

(на бланку)

ПРИПИС
про усунення порушень атестаційних вимог суб'єктами насінництва та/або розсадництва у сфері квітково-декоративного насіння та садивного матеріалу

Суб'єкту насінництва та/або розсадництва
______________________________________________________________________________________
                                      (найменування суб'єкта насінництва та/або розсадництва, місцезнаходження) 
______________________________________________________________________________________
на підставі акта перевірки за дотриманням атестаційних вимог суб'єктами насінництва та/або розсадництва у сфері квітково-декоративного насіння та садивного матеріалу від ____________ N ________,
згідно з яким встановлено:
______________________________________________________________________________________
                                           (порушення, які виявлені під час перевірки і зафіксовані в акті перевірки,
______________________________________________________________________________________
                                                              повинні мати посилання на конкретні пункти, статті,
______________________________________________________________________________________
                                                                      розділи діючих нормативно-правових актів)
______________________________________________________________________________________
і суб'єкту насінництва та/або розсадництва запропоновано ____________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________ до ____.____.______
та попереджено, що у випадку недотримання атестаційних вимог, порушення вимог Закону України "Про насіння і садивний матеріал" та інших нормативних актів можуть бути накладені адміністративні стягнення, призупинена або заборонена реалізація насіння і садивного матеріалу, порушене клопотання про позбавлення права на виробництво та реалізацію насіння і садивного матеріалу. 

Державний
інспектор 

__________
(дата) 

________________
(підпис) 

_____________________
(прізвище та ініціали) 

 

Начальник Управління
благоустрою та комунального
обслуговування
 

 
 
Я. А. Стеценко
 

Опрос