Идет загрузка документа (107 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Инструкция о порядке приема экзаменов, выдачи (обмена) ДОПОГ-свидетельств о подготовке водителей транспортных средств, перевозящих опасные грузы, свидетельств о подготовке уполномоченных по вопросам безопасности перевозок опасных грузов, а также об учете и хранении документов, являющихся основанием для выдачи ДОПОГ-свидетельств и свидетельств о подготовке уполномоченных

МВД
Приказ, Инструкция от 21.03.2008 № 130
редакция действует с 19.09.2017

ІНСТРУКЦІЯ
про порядок приймання іспитів, видачі (обміну) ДОПНВ-свідоцтв про підготовку водіїв транспортних засобів, що перевозять небезпечні вантажі, свідоцтв про підготовку уповноважених з питань безпеки перевезень небезпечних вантажів, а також про облік і зберігання документів, що є підставою для видачі ДОПНВ-свідоцтв і свідоцтв про підготовку уповноважених

Із змінами і доповненнями, внесеними
 
наказами Міністерства внутрішніх справ України
 від 22 серпня 2011 року N 604
,
 від 14 квітня 2016 року N 303
,
від 1 серпня 2017 року N 665

(У тексті Інструкції та додатках 3, 5, 6 до неї абревіатури "У(В)ДАІ ГУМВС, УМВС" замінено абревіатурою "РСЦ МВС" згідно з наказом Міністерства внутрішніх справ України від 14 квітня 2016 року N 303)

1. Порядок приймання іспитів і видачі (обміну) ДОПНВ-свідоцтв про підготовку водіїв транспортних засобів, що перевозять небезпечні вантажі, свідоцтв про підготовку уповноважених з питань безпеки перевезень небезпечних вантажів

1.1. Загальні положення

1.1.1. Іспит у водіїв транспортних засобів, що перевозять небезпечні вантажі (далі - водії), та уповноважених з питань безпеки перевезень небезпечних вантажів автомобільними дорогами (далі - уповноважені) (уповноважені є працівники суб'єктів перевезення небезпечних вантажів, що займаються оформленням транспортних документів, контролем за відправленням, перевезенням або прийманням небезпечних вантажів, проведенням вантажних та інших операцій, пов'язаних з перевезенням таких вантажів) проводиться в регіональних сервісних центрах МВС (далі - РСЦ МВС) за місцем знаходженням центру спеціального навчання (далі - Центр). Дозволяється проводити іспит у Центрі.

(підпункт 1.1.1 пункту 1.1 глави 1 із змінами, внесеними згідно з
 наказом Міністерства внутрішніх справ України від 14.04.2016 р. N 303)

1.1.2. Для проведення іспитів наказом начальника Головного сервісного центру МВС (далі - ГСЦ МВС) або РСЦ МВС створюється екзаменаційна комісія в складі голови та двох членів комісії.

(підпункт 1.1.2 пункту 1.1 глави 1 у редакції наказу
 Міністерства внутрішніх справ України від 14.04.2016 р. N 303
,
із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства
 внутрішніх справ України від 01.08.2017 р. N 665)

1.1.3. До складання іспитів допускаються водії та уповноважені, які пройшли спеціальне навчання (курс перепідготовки) в Центрах спеціального навчання у складі навчальних груп та отримали свідоцтва про закінчення спеціального навчання.

1.1.4. Облік навчальних груп ведеться працівниками РСЦ МВС в журналі (додаток 1).

(підпункт 1.1.4 пункту 1.1 глави 1 із змінами, внесеними згідно з
 наказом Міністерства внутрішніх справ України від 14.04.2016 р. N 303)

1.1.5. Іспити проводяться письмово та/або з використанням комп'ютерної техніки. Питання та практичні завдання, що використовуються під час іспитів, вибираються із загального переліку питань та практичних завдань, що формуються ГСЦ МВС. До проведення іспиту водії та уповноважені не повинні знати змісту питань та практичних завдань, що будуть використовуватись під час проведення іспиту.

(абзац перший підпункту 1.1.5 пункту 1.1 глави 1 із змінами, внесеними
 згідно з наказом Міністерства внутрішніх справ України від 14.04.2016 р. N 303)

У разі проведення іспитів у письмовій формі наявність білетів для проведення іспитів у необхідній кількості забезпечує Центр.

1.2. Вимоги до проведення іспитів у водіїв

1.2.1. Для складання іспитів, одержання ДОПНВ-свідоцтв про підготовку водіїв транспортних засобів, що перевозять небезпечні вантажі (далі - ДОПНВ-свідоцтва), та свідоцтв про спеціальну підготовку в РСЦ МВС подаються такі документи:

заява (додаток 2);

свідоцтво про закінчення спеціального навчання;

екзаменаційна картка (додаток 3);

копія посвідчення водія;

(абзац п'ятий підпункту 1.2.1 пункту 1.2 глави 1 із змінами, внесеними
 згідно з наказом Міністерства внутрішніх справ України від 22.08.2011 р. N 604)

медична довідка щодо придатності до керування транспортним засобом (відповідно до вимог наказу Міністерства охорони здоров'я України та Міністерства внутрішніх справ України від 31 січня 2013 року N 65/80 "Про затвердження Положення про медичний огляд кандидатів у водії та водіїв транспортних засобів", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 22 лютого 2013 року за N 308/22840);

(абзац шостий підпункту 1.2.1 пункту 1.2 глави 1 у редакції наказу
 Міністерства внутрішніх справ України від 14.04.2016 р. N 303)

копія паспорта або документа, що його заміняє;

копія трудової книжки, у разі водіїв, направлених на спеціальне навчання юридичними особами, - подання суб'єкта перевезення небезпечних вантажів про направлення на спеціальне навчання (додаток 4);

копія ДОПНВ-свідоцтва (у разі перепідготовки);

документ, що підтверджує сплату коштів за надання послуг (відповідно до Переліку платних послуг, які надаються підрозділами Міністерства внутрішніх справ, Національної поліції та Державної міграційної служби, і розмір плати за їх надання, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 04 червня 2007 року N 795 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 26 жовтня 2011 року N 1098)).

(абзац десятий підпункту 1.2.1 пункту 1.2 глави 1 із змінами, внесеними
 згідно з наказом Міністерства внутрішніх справ України від 14.04.2016 р. N 303)

1.2.2. До іспитів допускаються водії тільки при наявності паспорта або документа, що засвідчує їх особу.

1.2.3. Перед початком письмового іспиту водіям видаються екзаменаційні білети, у яких вони заповнюють усі необхідні реквізити.

1.2.4. Мінімальна кількість питань складає з базового курсу не менше 25 питань, із спеціалізованих курсів та курсу перепідготовки - не менше 15 питань.

1.2.5. Тривалість іспиту з базового курсу становить 45 хвилин, із спеціалізованих курсів та з курсу перепідготовки - 25 хвилин.

Відлік часу починається після роз'яснення порядку роботи з білетом та/або комп'ютерною технікою та внесення водіями всіх необхідних реквізитів.

1.2.6. Іспит уважається складеним, якщо водій допустив під час складання іспиту з базового курсу не більше 3 помилок, а із спеціалізованих курсів та з курсу перепідготовки - не більше 2 помилок.

1.2.7. Після відповіді на всі запитання результат фіксується членом екзаменаційної комісії або комп'ютером: "склав" - якщо водій допустив не більше 3 помилок за базовим курсом та не більше 2 помилок за спеціалізованим курсом або курсом перепідготовки; "не склав" - якщо водій допустив більше 3 помилок за базовим курсом та/або більше 2 помилок за спеціалізованим курсом або курсом перепідготовки.

Питання, на які водій не дав відповіді у відведений для іспиту час, вважаються невірними.

1.2.8. Результати складання іспитів оформлюються протоколом (додаток 5), який підписується всіма членами екзаменаційної комісії, про що робляться відповідні відмітки в екзаменаційних картках (додаток 3), які затверджуються підписом голови екзаменаційної комісії та завіряються печаткою РСЦ МВС.

1.2.9. Повторний іспит призначається не раніше ніж через 5 днів.

1.2.10. У свідоцтві про закінчення спеціального навчання, виданому Центром спеціального навчання, вказується дата видачі та реєстраційний номер виданого РСЦ МВС ДОПНВ-свідоцтва. Записи завіряються печаткою РСЦ МВС.

1.3. Вимоги до проведення іспитів у уповноважених:

1.3.1. Для складання іспитів, одержання свідоцтва про підготовку уповноваженого з питань безпеки перевезень небезпечних вантажів в РСЦ МВС подаються такі документи:

заява (додаток 2);

свідоцтво про закінчення спеціального навчання;

екзаменаційна картка (додаток 3);

копія диплома про вищу освіту;

копія паспорта або документа, що його замінює;

копія свідоцтва про підготовку уповноваженого з питань безпеки перевезень небезпечних вантажів (у разі перепідготовки);

документ, що підтверджує сплату коштів за надання послуг (відповідно до Переліку платних послуг, які надаються підрозділами Міністерства внутрішніх справ, Національної поліції та Державної міграційної служби, і розмір плати за їх надання, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 04 червня 2007 року N 795 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 26 жовтня 2011 року N 1098)).

(абзац восьмий підпункту 1.3.1 пункту 1.3 глави 1 із змінами, внесеними
 згідно з наказом Міністерства внутрішніх справ України від 14.04.2016 р. N 303)

1.3.2. Екзаменаційний білет складається із двох завдань:

1.3.2.1. Уповноваженому видається завдання, що включає не менше ніж 20 питань, які повинні охоплювати щонайменше теми, указані в підпункті 1.8.3.11 додатка А Європейської угоди про міжнародне дорожнє перевезення небезпечних вантажів (далі - ДОПНВ) (п. 8.7 Правил дорожнього перевезення небезпечних вантажів, затверджених наказом МВС України від 26.07.2004 N 822, зареєстрованих в Мін'юсті 20.08.2004 за N 1040/9639) (зі змінами) (далі - Правила).

Завдання може включати питання, що мають декілька варіантів відповіді, із яких необхідно зробити вибір. У цьому разі два таких питання прирівнюються до одного звичайного питання.

1.3.2.2. Уповноваженому видається практичне завдання, пов'язане з функціями уповноваженого, указаними в підпункті 1.8.3.3 додатка А ДОПНВ (п. 8.3 Правил).

Питання та практичні завдання залежно від їх складності можуть оцінюватись різною кількістю балів. Кількість балів за кожним питанням та практичним завданням вказується в екзаменаційному білеті.

1.3.3. Іспит за курсом перепідготовки, окрім питань за темами, указаними в підпункті 1.3.2.1 Інструкції, повинен включати питання, які стосуються змін, що були внесені в нормативні документи з питань дорожнього перевезення небезпечних вантажів з часу видачі або продовження останнього свідоцтва про підготовку уповноваженого з питань безпеки перевезень небезпечних вантажів. При складанні іспиту за курсом перепідготовки уповноважений не повинен виконувати практичного завдання, що передбачено вимогами підпункту 1.3.2.2 Інструкції.

1.3.4. Тривалість іспиту з курсу первинного навчання становить 2,5 години та з курсу перепідготовки - 2 години.

1.3.5. Під час іспиту слухачам дозволяється користуватись нормативно-правовими актами з питань дорожнього перевезення небезпечних вантажів (ДОПНВ, Правилами), а також прикладним програмним забезпеченням, рекомендованими ГСЦ МВС.

(абзац перший підпункту 1.3.5 пункту 1.3 глави 1 із змінами, внесеними
 згідно з наказом Міністерства внутрішніх справ України від 14.04.2016 р. N 303)

Центр забезпечує наявність у кожного кандидата нормативних документів з питань дорожнього перевезення небезпечних вантажів, необхідних для проведення іспиту.

1.3.6. Іспит уважається складеним, якщо кандидат під час складання іспиту набрав не менше 60 % від загальної кількості балів за білетом. При цьому кількість набраних балів за кожним із завдань, передбачених підпунктами 1.3.2.1 та 1.3.2.2 Інструкції, не повинна бути меншою ніж 50 % від максимальної кількості балів за відповідним завданням.

1.3.7. Після відповіді на всі запитання результат фіксується членом екзаменаційної комісії та/або комп'ютером:

"склав" - якщо кандидат набрав за кожним із завдань, передбачених підпунктами 1.3.2.1 та 1.3.2.2 Інструкції, не менше 50 % від максимальної кількості балів за завданням та не менше 60 % від загальної кількості балів за білетом;

"не склав" - якщо кандидат у відведений час набрав за будь-яким із завдань, передбачених підпунктами 1.3.2.1 та 1.3.2.2 Інструкції, менше 50 % від максимальної кількості балів за завданням або менше 60 % від загальної кількості балів за білетом.

Питання та частини практичного завдання, на які уповноважений не дав відповіді у відведений для іспиту час під час підрахунку балів, не враховуються.

1.3.8. Результати складання іспитів заносяться до протоколу (додаток 6).

1.3.9. У разі виявлення порушень законодавства з питань дорожнього перевезення небезпечних вантажів, що можуть призвести до руйнування або пошкодження доріг та вулиць, споруд на них, транспортних засобів або створити небезпеку для життя і здоров'я людей чи настання інших тяжких наслідків, та повторних порушень, що були допущені суб'єктом перевезення небезпечних вантажів, РСЦ МВС може вимагати від уповноваженого, призначеного цим суб'єктом, повторного складання іспиту.

1.3.10. Допуск уповноважених до іспитів, порядок роботи з екзаменаційними білетами та/або комп'ютерною технікою, відлік часу, оформлення результатів іспитів, призначення повторного іспиту та оформлення свідоцтв про спеціальне навчання здійснюються згідно з порядком, установленим у пункті 1.2 Інструкції.

2. Порядок видачі (обміну) ДОПНВ-свідоцтв, свідоцтв про підготовку уповноважених з питань безпеки перевезень небезпечних вантажів

2.1. Водіям, які вдало склали іспити за базовим курсом та, якщо вимагається, за спеціалізованими курсами з перевезення в цистернах, з перевезення речовин та виробів 1-го класу небезпеки або з перевезення радіоактивних матеріалів 7-го класу, видаються ДОПНВ-свідоцтва встановленого зразка.

2.2. Уповноваженим, які вдало склали іспити за курсом первинного навчання, видаються свідоцтва про підготовку уповноважених з питань безпеки перевезень небезпечних вантажів встановленого зразка.

2.3. Водіям та уповноваженим, які вдало склали іспит за курсу перепідготовки, продовжується термін дії їх свідоцтв на наступний п'ятирічний період або їм видаються нові свідоцтва.

2.4. Реєстраційні номери ДОПНВ-свідоцтв та свідоцтв про підготовку уповноважених з питань безпеки перевезень небезпечних вантажів заносяться відповідно до книги видачі ДОПНВ-свідоцтв (додаток 7), до книги видачі свідоцтв про підготовку уповноважених з питань безпеки перевезень небезпечних вантажів (додаток 8) та екзаменаційної картки (додаток 3). У разі продовження терміну дії ДОПНВ-свідоцтва або свідоцтва про підготовку уповноважених з питань безпеки перевезень небезпечних вантажів у відповідній книзі видачі робиться примітка "Продовжено". Книги видачі ДОПНВ-свідоцтв та свідоцтв про підготовку уповноважених з питань безпеки перевезень небезпечних вантажів реєструються в канцелярії, нумеруються та скріплюються печаткою.

2.5. ДОПНВ-свідоцтва (свідоцтва про підготовку уповноважених з питань безпеки перевезень небезпечних вантажів) видаються водію (уповноваженому) під особисту розписку в книзі їх обліку після пред'явлення паспорта або іншого документа, що засвідчує його особу.

2.6. Відповідні записи в ДОПНВ-свідоцтвах та свідоцтвах про підготовку уповноважених з питань безпеки перевезень небезпечних вантажів здійснюються машинописом українською мовою та дублюються англійською мовою. Записи в свідоцтвах затверджуються підписом голови екзаменаційної комісії та завіряються печаткою РСЦ МВС.

2.7. Видача ДОПНВ-свідоцтв та свідоцтв про підготовку уповноважених з питань безпеки перевезень небезпечних вантажів у випадках їх втрати або непридатності до використання здійснюється на підставі наданих документів, указаних відповідно в пунктах 1.2.1 або 1.3.1 Інструкції, та складання іспитів.

3. Порядок отримання, обліку і зберігання бланків ДОПНВ-свідоцтв та свідоцтв про підготовку уповноважених з питань безпеки перевезень небезпечних вантажів

3.1. Бланки ДОПНВ-свідоцтв та свідоцтв про підготовку уповноважених з питань безпеки перевезень небезпечних вантажів отримуються в МВС України згідно з встановленим порядком.

3.2. Бланки ДОПНВ-свідоцтв та свідоцтв про підготовку уповноважених з питань безпеки перевезень небезпечних вантажів зберігаються як документи суворої звітності.

3.3. Облік надходження і витрати бланків ДОПНВ-свідоцтв та свідоцтв про підготовку уповноважених з питань безпеки перевезень небезпечних вантажів ведеться в спеціальній книзі обліку надходження і витрати бланків суворої звітності (додаток 9). Книга обліку надходження та витрати бланків суворої звітності реєструється в канцелярії, нумерується та скріплюється печаткою.

3.4. Зіпсовані при заповненні бланки ДОПНВ-свідоцтв та свідоцтв про підготовку уповноважених з питань безпеки перевезень небезпечних вантажів знищуються у встановленому порядку, про що складається акт, у якому вказуються вид та кількість зіпсованих бланків, їх серії і номери.

3.5. Матеріали, які є підставою для складання іспитів, одержання ДОПНВ-свідоцтв та свідоцтв про підготовку уповноважених з питань безпеки перевезень небезпечних вантажів, їх продовження або їх обміну, зшиваються у справи та зберігаються у встановленому порядку 5 років у секретаріаті РСЦ МВС.

3.6. Термін зберігання списків навчальних груп (додаток 10), протоколів екзаменаційних комісій (додатки 5 та 6) - 10 років, книг видачі свідоцтв (додатки 7 та 8) та обліку надходження і витрати бланків суворої звітності (додаток 9) й журналу обліку навчальних груп (додаток 1) - 60 років.

3.7. Інформація про видані ДОПНВ-свідоцтва та свідоцтва про підготовку уповноваженого з питань безпеки перевезень небезпечних вантажів заноситься до Єдиного державного реєстру МВС.

(пункт 3.7 глави 3 у редакції наказу Міністерства
 внутрішніх справ України від 14.04.2016 р. N 303)

 

В. о. начальника Департаменту
Державтоінспекції МВС
України
генерал-майор міліції
 

 
 
 
С. М. Левченко
 

 

ЖУРНАЛ
обліку навчальних груп зі спеціального навчання водіїв транспортних засобів, що перевозять небезпечні вантажі, та уповноважених з питань безпеки перевезень небезпечних вантажів

N з/п 

Найменування центру спеціального навчання 

N групи 

Дата реєстрації 

Кількість слухачів 

Назва курсу 

Початок навчання 

Кінець навчання 

Відповідальний за спеціальне навчання, N телефону 

Прізвища, імена, по батькові викладачів 

Дата проведення іспитів 

10 

11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАЯВА

Прошу видати, продовжити, обміняти, видати дублікат ДОПНВ-свідоцтва про підготовку водіїв транспортних засобів, що перевозять небезпечні вантажі, свідоцтво про підготовку уповноваженого з питань безпеки перевезень небезпечних вантажів (необхідне підкреслити).

ДОПНВ-свідоцтво про підготовку водіїв транспортних засобів, що перевозять небезпечні вантажі: N _________________________

Свідоцтво про підготовку уповноваженого з питань безпеки перевезень небезпечних вантажів: с N _________________________

одержав у ________________________________________________________________________
                                                              (назва територіального органу з надання сервісних послуг МВС)
_____________________________________________________________________________________
                                                                                                     (число, місяць, рік) 

До заяви додаю такі документи:
1. __________________________________________________________________
2. __________________________________________________________________
3. __________________________________________________________________
4. __________________________________________________________________
5. __________________________________________________________________
6. __________________________________________________________________
7. __________________________________________________________________
                                                                                                              _____________________________
                                                                                                                                                                          (особистий підпис)
                                                                                                              "___" ____________ 200__ р.
Службові відмітки РСЦ МВС:

Видане ДОПНВ-свідоцтво: N ________
на перевезення небезпечних вантажів класів небезпеки ______________________________________ у цистернах (крім цистерн) (необхідне підкреслити).

Видане свідоцтво про підготовку уповноваженого з питань безпеки перевезень небезпечних вантажів
N ________

"___" ____________ 200__ р.                                    Працівник РСЦ МВС _____________________
                                                                                                                                                                                    (підпис) 

(додаток 2 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства внутрішніх справ України від 14.04.2016 р. N 303)

 

ЕКЗАМЕНАЦІЙНА КАРТКА

Прізвище ________________________ ім'я ________________ по батькові _______________________
Дата народження ______________________________________________________________________
Домашня адреса _______________________________________________________________________
Пройшов спеціальне навчання за програмою:
_____________________________________________________________________________________
                                                                                               (назва навчального курсу)
_____________________________________________________________________________________
                                                                                               (назва навчального курсу) 

Одержав ДОПНВ-свідоцтво _______ від "___" ____________ 200_ р.

Свідоцтво про підготовку уповноваженого з питань безпеки перевезень небезпечних вантажів _______ від "___" ____________ 200_ р.
_____________________________________________________________________________________
                                                                              (назва центру спеціального навчання) 

"___" ____________ 200__ р.                                                      Особистий підпис _________________

РЕЗУЛЬТАТИ ІСПИТІВ 

Розділ програми 

Дата проведення іспиту 

N білета 

Загальний результат
(склав, не склав) 

Примітка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВИДАНЕ СВІДОЦТВО ПРО ПІДГОТОВКУ УПОВНОВАЖЕНОГО З ПИТАНЬ БЕЗПЕКИ ПЕРЕВЕЗЕНЬ НЕБЕЗПЕЧНИХ ВАНТАЖІВ

N свідоцтва про підготовку уповноваженого з питань безпеки перевезень небезпечних вантажів 

Дата видачі 

Підпис працівника РСЦ МВС, який видав свідоцтво про підготовку уповноваженого з питань безпеки перевезень небезпечних вантажів, завірений печаткою 

 

 

 

ВИДАНЕ ДОПНВ-СВІДОЦТВО

N ДОПНВ-свідоцтва про підготовку водіїв транспортних засобів, що перевозять небезпечні вантажі 

Класи небезпечних вантажів, дозволених до перевезення
(у цистернах)
(окрім цистерн)
(необхідне підкреслити) 

Дата видачі 

Підпис працівника РСЦ МВС, який видав ДОПНВ-свідоцтво, завірений печаткою 

 

 

 

 

Голова екзаменаційної комісії 

_____________________
(підпис) 

______________________
(прізвище) 

"___" ____________ 200__ р.

Примітка. Екзаменаційна картка зберігається власником свідоцтва про підготовку уповноваженого з питань безпеки перевезень небезпечних вантажів (ДОПНВ-свідоцтва) і подається в РСЦ МВС у разі обміну свідоцтва або при одержанні його дубліката.

(додаток 3 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства внутрішніх справ України від 14.04.2016 р. N 303)

 

Штамп організації
(установи)

ПОДАННЯ
для направлення на підготовку водіїв транспортних засобів до транспортування небезпечних вантажів

Водій, _______________________________________________________________________________,
                                                                                            (прізвище, ім'я, по батькові)
направляється
в ____________________________________________________________________________________
                                                                                (назва центру спеціального навчання)
для проходження спеціалізованого навчання (перепідготовки) до перевезення небезпечних вантажів (необхідне підкреслити)
_____________________________________________________________________________________
(класу небезпеки, у цистернах, не в цистернах)
посвідчення водія: серія ______ номер __________________:
____________________________________________________________________________________
                     (дата видачі, ким видане, категорія транспортних засобів, на керування якими видане посвідчення)

Загальний стаж на посаді водія становить ________ років, у т. ч. при перевезенні небезпечних вантажів ___ р.

На посаді водія згідно з наказом N _______ від "___" ____________ ____ року за ним
закріплено автомобіль марки _________________, реєстраційний N ___________________________
останні 3 роки дійсно працює водієм _____________________________________________________
                                                                                                                                   (назва організації, підприємства)

На посаді водія згідно з наказом N ______ від "___" ____________, 20__ р.
за ним закріплено автомобіль спеціалізованого призначення марки _____, реєстраційний номер ____
для перевезень небезпечних вантажів класів небезпеки ______________________________________
у цистернах, не в цистернах (необхідне підкреслити).

ДОПНВ-свідоцтво N __________, видане ____________________________, термін дії ____________,
дійсне для речовин класів _________________ у цистернах, не в цистернах (необхідне підкреслити). 

Керівник організації
(підприємства) 

________________________
(підпис) 

___________________________
(прізвище) 

М. П.  

 

 

"___" ____________ 20__ р.  

 

 

(додаток 4 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства внутрішніх справ України від 22.08.2011 р. N 604)

 

ПРОТОКОЛ N ________

від "___" ____________ 20__ р. екзаменаційної комісії РСЦ МВС України в __________________________________

Склад комісії:
           голова  ___________________________________________________________
           члени   ___________________________________________________________
                        ___________________________________________________________ 

N з/п 

Прізвище, ім'я, по батькові 

Рік народження 

Навчальна установа 

Результати складання іспитів з курсів спеціального навчання водіїв транспортних засобів, що перевозять небезпечні вантажі
(склав, не склав) 

базовий курс 

спеціалізовані курси 

курс перепідготовки 

з перевезення в цистернах 

з перевезення речовин та виробів 1-го класу 

з перевезення радіоактивних матеріалів 7-го класу 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 

 

 

 

 

 

 

 

 

11 

 

 

 

 

 

 

 

 

12 

 

 

 

 

 

 

 

 

13 

 

 

 

 

 

 

 

 

14 

 

 

 

 

 

 

 

 

15 

 

 

 

 

 

 

 

 

16 

 

 

 

 

 

 

 

 

17 

 

 

 

 

 

 

 

 

18 

 

 

 

 

 

 

 

 

19 

 

 

 

 

 

 

 

 

20 

 

 

 

 

 

 

 

 

21 

 

 

 

 

 

 

 

 

22 

 

 

 

 

 

 

 

 

23 

 

 

 

 

 

 

 

 

24 

 

 

 

 

 

 

 

 

25 

 

 

 

 

 

 

 

 

26 

 

 

 

 

 

 

 

 

27 

 

 

 

 

 

 

 

 

28 

 

 

 

 

 

 

 

 

29 

 

 

 

 

 

 

 

 

30 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пропозиції та зауваження комісії _________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Голова комісії 

___________________
(підпис) 

Члени комісії 

___________________
(підпис) 

___________________
(підпис) 

 

ПРОТОКОЛ N ________

від "___" ____________ 20__ р. екзаменаційної комісії РСЦ МВС України в __________________________________

Склад комісії:
           голова   ___________________________________________________________
           члени    ___________________________________________________________
                         ___________________________________________________________
                         ___________________________________________________________ 

N з/п 

Прізвище, ім'я, по батькові 

Рік народження 

Центр спеціального навчання 

Результати складання іспитів з курсів спеціального навчання уповноважених з питань безпеки перевезень небезпечних вантажів
(склав, не склав) 

первинне навчання 

курс перепідготовки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 

 

 

 

 

 

11 

 

 

 

 

 

12 

 

 

 

 

 

13 

 

 

 

 

 

14 

 

 

 

 

 

15 

 

 

 

 

 

16 

 

 

 

 

 

17 

 

 

 

 

 

18 

 

 

 

 

 

19 

 

 

 

 

 

20 

 

 

 

 

 

Пропозиції та зауваження комісії _________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Голова комісії 

___________________
(підпис) 

Члени комісії 

___________________
(підпис) 

___________________
(підпис) 

 

КНИГА
видачі ДОПНВ-свідоцтв про підготовку водіїв транспортних засобів, що перевозять небезпечні вантажі

N з/п 

Прізвище, ім'я, по батькові 

Дата та місце народження 

Місце проживання 

N протоколу 

N свідоцтва 

Дата видачі 

Підпис про одержання 

Примітки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КНИГА
видачі свідоцтв про спеціальне навчання уповноважених з питань безпеки перевезень небезпечних вантажів

N з/п 

Прізвище, ім'я, по батькові 

Дата та місце народження 

Місце проживання 

N протоколу 

N свідоцтва 

Дата видачі 

Підпис про одержання 

Примітки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КНИГА
обліку надходження і витрати бланків суворої звітності
(ДОПНВ-свідоцтв, свідоцтв про підготовку уповноваженого з питань безпеки перевезень небезпечних вантажів)

Надходження 

Витрата 

дата надходження 

N накладної 

назва свідоцтва 

від кого одержане 

нумерація 

кількість 

дата видачі 

кому видане 

нумерація 

кількість 

залишок 

з N 

до N 

з N 

до N 

10 

11 

12 

13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАЯВА

Прошу зареєструвати навчальну групу N ________ із спеціального навчання водіїв транспортних засобів, що перевозять небезпечні вантажі (уповноважених з питань безпеки перевезень небезпечних вантажів), за програмою:
_____________________________________________________________________________________
                                                                                              (назва навчального курсу) 

Адреса місця проведення спеціального навчання __________________________________________
Початок навчання "___" ____________ 20__ р. кінець навчання "___" ____________ 20__ р.
Дні занять __________________________________ години занять ____________________________
Викладачі:
1. __________________________________________________________________________________
                                                                                            (прізвище, ім'я, по батькові)
2. __________________________________________________________________________________
                                                                                           (прізвище, ім'я, по батькові)
3. __________________________________________________________________________________
                                                                                           (прізвище, ім'я, по батькові)

СПИСОК СЛУХАЧІВ 

N з/п 

Прізвище, ім'я, по батькові  

Дата народження 

Освіта 

Місце роботи 

1 

2 

3 

4 

5 

 

 

 

 

 

Керівник центру спеціального навчання 

_________________________
(підпис) 

М. П.

"___" ____________, 20__ р. 

Примітка. Форма друкується на одному аркуші.

(додаток 10 із змінами, внесеними згідно з наказами
 Міністерства внутрішніх справ України від 14.04.2016 р. N 303,
від 01.08.2017 р. N 665)

____________

Опрос