Идет загрузка документа (145 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об обеспечении безопасности перевозки опасных грузов автомобильным транспортом

МВД
Положение, Приказ от 21.03.2008 № 130
редакция действует с 19.09.2017

Про убезпечення перевезення небезпечних вантажів автомобільним транспортом

Наказ Міністерства внутрішніх справ України
від 21 березня 2008 року N 130

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
15 квітня 2008 р. за N 309/15000

Із змінами і доповненнями, внесеними
 
наказами Міністерства внутрішніх справ України
 від 22 серпня 2011 року N 604
,
 від 14 квітня 2016 року N 303
,
від 1 серпня 2017 року N 665

Відповідно до вимог статей 8 і 16 Закону України "Про перевезення небезпечних вантажів", Закону України "Про приєднання України до Європейської угоди про міжнародне дорожнє перевезення небезпечних вантажів (ДОПНВ)", постанови Кабінету Міністрів України від 31 жовтня 2007 року N 1285 "Про затвердження Порядку спеціального навчання працівників суб'єктів перевезення небезпечних вантажів", а також з метою убезпечення перевезення небезпечних вантажів автомобільним транспортом НАКАЗУЮ:

1. Затвердити:

1.1. Положення про порядок спеціального навчання водіїв транспортних засобів, що перевозять небезпечні вантажі, та про уповноважених з питань безпеки перевезень небезпечних вантажів автомобільними дорогами (додається).

1.2. Інструкцію про порядок приймання іспитів, видачі (обміну) ДОПНВ-свідоцтв про підготовку водіїв транспортних засобів, що перевозять небезпечні вантажі, свідоцтв про підготовку уповноважених з питань безпеки перевезень небезпечних вантажів, а також про облік і зберігання документів, що є підставою для видачі ДОПНВ-свідоцтв і свідоцтв про підготовку уповноважених (додається).

2. Пункт 2 виключено

(згідно з наказом Міністерства
 внутрішніх справ України від 14.04.2016 р. N 303)

3. Пункт 3 виключено

(згідно з наказом Міністерства
 внутрішніх справ України від 14.04.2016 р. N 303
,
 у зв'язку з цим пункт 4 вважати пунктом 2
)

2. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника Міністра відповідно до розподілу функціональних обов'язків.

(пункт 2 у редакції наказу Міністерства
 внутрішніх справ України від 14.04.2016 р. N 303)

5. Пункт 5 виключено

(згідно з наказом Міністерства
 внутрішніх справ України від 14.04.2016 р. N 303)

 

Міністр 

Ю. В. Луценко 

ПОГОДЖЕНО: 

 

Заступник Міністра
транспорту та зв'язку України
 

 
В. Бадагов
 

Голова Державного комітету
України з питань регуляторної
політики та підприємництва
 

 
 
К. Ващенко
 

 

ПОЛОЖЕННЯ
про порядок спеціального навчання водіїв транспортних засобів, що перевозять небезпечні вантажі, та про уповноважених з питань безпеки перевезень небезпечних вантажів автомобільними дорогами

(У тексті Положення абревіатуру "ДДАІ" замінено абревіатурою "ГСЦ МВС" згідно з наказом Міністерства внутрішніх справ України від 14 квітня 2016 року N 303)

1. Загальні положення

1.1. Це Положення визначає порядок обстеження, реєстрації центрів спеціального навчання, вимоги до їх навчально-методичної, матеріально-технічної бази та викладачів, проходження водіями транспортних засобів, що перевозять небезпечні вантажі (далі - водії), та уповноваженими з питань безпеки перевезень небезпечних вантажів автомобільними дорогами (далі - уповноважені) (уповноважені є працівники суб'єктів перевезення небезпечних вантажів, що займаються оформленням транспортних документів, контролем за відправленням, перевезенням або прийманням небезпечних вантажів, проведенням вантажних та інших операцій, пов'язаних з перевезенням таких вантажів) спеціального навчання, складання іспитів на знання умов перевезення небезпечних вантажів, вимог чинного законодавства та нормативно-правових актів у сфері перевезення небезпечних вантажів.

1.2. Контроль та координацію діяльності в галузі спеціального навчання водіїв та уповноважених здійснює Головний сервісний центр МВС України (далі - ГСЦ МВС).

(пункт 1.2 глави 1 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства внутрішніх справ України від 14.04.2016 р. N 303)

1.3. ГСЦ МВС визначає базовий навчально-методичний центр, де організовує проведення спеціальної підготовки та підвищення кваліфікації викладачів центрів спеціального навчання з видачею відповідних сертифікатів.

1.4. ГСЦ МВС забезпечує розроблення типових навчальних планів та програм, навчально-методичного та програмного забезпечення спеціального навчання, формує загальний перелік питань та практичних завдань, що використовуються під час проведення іспитів у водіїв та уповноважених.

1.5. Вимоги Положення не поширюються на суб'єктів перевезень небезпечних вантажів і їх керівників, а також на уповноважених, призначених цими суб'єктами, якщо:

1.5.1. Їхня діяльність не пов'язана з дорожнім перевезенням небезпечних вантажів або обмежується перевезенням небезпечних вантажів, звільнених від виконання вимог пункту 1.7 Правил дорожнього перевезення небезпечних вантажів, затверджених наказом МВС України від 26.07.2004 N 822, зареєстрованих у Міністерстві юстиції 20.08.2004 за N 1040/9639 (зі змінами) (далі - Правила), у разі внутрішніх перевезень та Європейської угоди про міжнародне дорожнє перевезення небезпечних вантажів (далі - ДОПНВ) у разі міжнародних перевезень (підпункти 1.1.3.1 - 1.1.3.5 додатка А ДОПНВ).

1.5.2. Вони тільки одержують небезпечні вантажі.

1.6. Спеціальне навчання водіїв та уповноважених проводиться в центрах спеціального навчання, які визначаються ГСЦ МВС.

1.7. Центр спеціального навчання (далі - Центр) створюється на базі навчальних закладів (комбінатів), наукових організацій та підприємств різних форм власності, навчально-методична, матеріально-технічна бази і кадрове забезпечення яких відповідає вимогам цього Положення.

2. Вимоги до навчально-методичної, матеріально-технічної бази і кадрового забезпечення центрів

2.1. Навчально-методична база

2.1.1. У Центрі повинні бути такі нормативно-правові документи:

Закон України "Про перевезення небезпечних вантажів";

Закон України "Про приєднання України до Європейської угоди про міжнародне дорожнє перевезення небезпечних вантажів (ДОПНВ)";

Європейська угода про міжнародне дорожнє перевезення небезпечних вантажів з діючими додатками А та В до неї (у друкованому вигляді не менше 10 од.);

Міжнародна конвенція з безпечних контейнерів (Женева, 1972 р.) з поправками, опублікована Міжнародною морською організацією (ІМО);

Посібник ІМО/МОТ/ЄЕК ООН щодо завантаження вантажних транспортних одиниць;

Рекомендації ООН з перевезення небезпечних вантажів. Типові правила (діюче видання);

абзац восьмий підпункту 2.1.1 пункту 2.1 глави 2 виключено

(згідно з наказом Міністерства
 внутрішніх справ України від 14.04.2016 р. N 303
,
 у зв'язку з цим абзаци дев'ятий - чотирнадцятий
 вважати відповідно абзацами восьмим - тринадцятим
)

Інструкція про порядок виготовлення, придбання, зберігання, обліку, перевезення та використання вогнепальної, пневматичної і холодної зброї, пристроїв вітчизняного виробництва для відстрілу патронів, споряджених гумовими чи аналогічними за своїми властивостями метальними снарядами несмертельної дії, та зазначених патронів, а також боєприпасів до зброї та вибухових матеріалів, затверджена наказом МВС України від 21.08.98 N 622, зареєстрована в Мін'юсті 07.10.98 за N 637/3077 (зі змінами);

абзац дев'ятий підпункту 2.1.1 пункту 2.1 глави 2 виключено

(згідно з наказом Міністерства
 внутрішніх справ України від 14.04.2016 р. N 303
,
 у зв'язку з цим абзаци десятий - тринадцятий
 вважати відповідно абзацами дев'ятим - дванадцятим)

Правила дорожнього руху, затверджені постановою Кабінету Міністрів України від 10.10.2001 N 1306 (зі змінами);

Порядок і правила проведення обов'язкового страхування відповідальності суб'єктів перевезення небезпечних вантажів на випадок настання негативних наслідків під час перевезення небезпечних вантажів, затверджені постановою Кабінету Міністрів України від 1 червня 2002 року N 733;

Правила дорожнього перевезення небезпечних вантажів, затверджені наказом МВС України від 26.07.2004 N 822, зареєстровані в Мін'юсті 20.08.2004 за N 1040/9639 (зі змінами) (у друкованому вигляді не менше 10 од.);

Порядок проведення спеціального навчання працівників суб'єктів перевезення небезпечних вантажів, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 31.10.2007 N 1285.

2.1.2. У Центрі повинні бути такі навчальні матеріали:

це Положення;

типові програми та тематичні плани, порядок складання іспитів, екзаменаційні білети і тести, розроблені згідно з вимогами пункту 4 Порядку проведення спеціального навчання працівників суб'єктів перевезення небезпечних вантажів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 31.10.2007 N 1285;

робочі навчальні програми, конспекти лекцій, навчальні посібники, матеріали для проведення практичних занять, слайди, плакати з кожного курсу спеціального навчання.

2.2. Матеріально-технічна база

2.2.1. Спеціальне навчання проводиться в кабінетах Правил перевезень небезпечних вантажів, кількість яких залежить від кількості навчальних груп, що навчаються одночасно.

2.2.2. Мінімальна площа навчальних приміщень, що використовуються для проведення спеціального навчання, визначається з розрахунку не менше 2,4 м2 на одного слухача.

2.2.3. Кабінети вивчення правил перевезення небезпечних вантажів повинні мати таке оснащення:

планшети з кожного курсу спеціального навчання;

додаткове обладнання транспортних засобів, що перевозять небезпечні вантажі, у тому числі засоби індивідуального захисту та обладнання, необхідне для прийняття додаткових і спеціальних заходів у разі аварії;

зразки тари, що використовується для перевезення небезпечних вантажів;

графопроектор (мультимедійний проектор) з набором слайдів (презентацій) з кожного курсу спеціального навчання та курсів перепідготовки;

екран;

телевізор;

DVD-програвач (відеомагнітофон);

комп'ютери (не менше 6) на базі "Pentium-III", об'єднані в локальну мережу;

принтер для кольорового друку;

сканер;

множильний апарат;

пакет прикладних програм для програмованого навчання і контролю знань спеціальних вимог, які повинні виконуватися під час перевезення небезпечних вантажів.

2.3. Кадрове забезпечення Центрів

2.3.1. Викладачі повинні мати вищу освіту, пройти спеціальну підготовку та/або підвищення кваліфікації (з метою отримання знань щодо видів небезпеки, пов'язаних з перевезенням небезпечних вантажів, умов перевезення небезпечних вантажів, вимог актів законодавства та нормативних документів у сфері перевезень таких вантажів).

2.3.2. Кількість викладачів повинна відповідати кількості навчальних груп, що навчаються одночасно.

3. Порядок обстеження та реєстрації Центру

3.1. Для укладання договору стосовно організації проведення спеціального навчання водіїв та/або уповноважених Центр подає до ГСЦ МВС документи, що підтверджують відповідність навчально-методичного, матеріально-технічного та кадрового забезпечення Центру вимогам Положення, а саме:

заяву щодо здійснення спеціального навчання водіїв та/або уповноважених;

засвідчені в установленому порядку копії установчих документів (документи, що підтверджують право власності Центру або оренди ним приміщень, де проводитиметься спеціальне навчання водіїв та/або уповноважених);

робочі навчальні програми та конспекти лекцій з курсів спеціального навчання та перепідготовки водіїв та/або уповноважених.

3.2. Протягом десяти робочих днів (з моменту реєстрації в канцелярії) ГСЦ МВС здійснює розгляд документів, які зазначені у п. 3.1, та за умови відповідності їх вимогам Положення організовує проведення комплексного обстеження Центру.

3.3. Комплексне обстеження Центру проводиться працівниками ГСЦ МВС та/або регіонального сервісного центру МВС (далі - РСЦ МВС).

(абзац перший пункту 3.3 глави 3 із змінами, внесеними згідно з
 наказом Міністерства внутрішніх справ України від 14.04.2016 р. N 303)

За результатами проведення комплексного обстеження складається акт довільної форми, у якому зазначаються фактичні дані про навчально-методичне, матеріально-технічне і кадрове забезпечення Центру.

Акт комплексного обстеження Центру підписується начальником ГСЦ МВС або РСЦ МВС та керівником Центру.

(абзац третій пункту 3.3 глави 3 із змінами, внесеними згідно з
 наказами Міністерства внутрішніх справ України від 14.04.2016 р. N 303,
від 01.08.2017 р. N 665)

3.4. На підставі акта комплексного обстеження ГСЦ МВС здійснює реєстрацію Центру та укладає з ним договір про організацію проведення спеціального навчання водіїв та/або уповноважених.

4. Умови допуску слухачів до проходження спеціального навчання (перепідготовки) та організація спеціального навчання водіїв, уповноважених

4.1. Умови допуску слухачів до проходження спеціального навчання та перепідготовки

4.1.1. До проходження спеціального навчання допускаються водії, які мають стаж роботи водієм не менше трьох років (відповідно до вимог п. 13.1 Правил), посвідчення на право керування транспортними засобами відповідної категорії.

4.1.2. Військовослужбовці допускаються до спеціального навчання після стажування водієм протягом 6 місяців (відповідно до вимог постанови Кабінету Міністрів України від 08.05.93 N 340 "Про затвердження Положення про порядок видачі посвідчень водія та допуску громадян до керування транспортними засобами") (зі змінами).

4.1.3. До проходження спеціального навчання за спеціалізованим курсом для водіїв транспортних засобів, що перевозять небезпечні вантажі без перевищення максимальних кількостей на транспортну одиницю, указаних у підпункті 1.1.3.6 додатка А ДОПНВ, допускаються водії, які мають посвідчення на право керування транспортними засобами відповідної категорії.

4.1.4. До проходження спеціального навчання уповноважених допускаються слухачі, які мають вищу освіту (освітньо-кваліфікаційний рівень "молодший спеціаліст", "бакалавр", "спеціаліст" або "магістр").

4.1.5. До проходження курсу перепідготовки допускаються тільки водії та уповноважені, які мають відповідно дійсне ДОПНВ-свідоцтво (відповідно до вимог додатка 5 або 8 Правил), свідоцтво про підготовку уповноважених з питань безпеки перевезень небезпечних вантажів автомобільними дорогами (відповідно до вимог додатка 7 Правил).

(абзац перший підпункту 4.1.5 пункту 4.1 глави 4 із змінами, внесеними
 згідно з наказом Міністерства внутрішніх справ України від 14.04.2016 р. N 303)

Водії та уповноважені проходять курс перепідготовки протягом попереднього року до завершення терміну дії їх свідоцтва.

4.1.6. ДОПНВ-свідоцтва та Свідоцтва про підготовку уповноваженого з питань безпеки перевезень небезпечних вантажів, видані компетентним органом іншої держави - учасниці ДОПНВ, визнаються дійсними протягом зазначеного в них терміну дії.

4.2. Організація спеціального навчання водіїв

4.2.1. Спеціальне навчання водіїв здійснюється в Центрах згідно з Типовим навчально-тематичним планом і програмами спеціального навчання водіїв, складеними відповідно до вимог пунктів 8.2.2 та 8.2.3 додатка В ДОПНВ, затвердженими ГСЦ МВС та погодженими з Міністерством інфраструктури України.

(підпункт 4.2.1 пункту 4.2 глави 4 із змінами, внесеними згідно з
 наказом Міністерства внутрішніх справ України від 14.04.2016 р. N 303)

4.2.2. Типовий навчально-тематичний план та програми передбачають такі курси спеціального навчання (залежно від класу небезпечних вантажів, способу перевезення та кількості, що перевозиться):

базовий курс;

спеціалізований курс підготовки з перевезення в цистернах;

спеціалізований курс підготовки з перевезення речовин та виробів 1-го класу;

спеціалізований курс підготовки з перевезення радіоактивних матеріалів 7-го класу;

курс спеціалізованої підготовки для водіїв транспортних засобів, що перевозять небезпечні вантажі без перевищення максимальних кількостей на транспортну одиницю, указаних у підпункті 1.1.3.6 додатка А ДОПНВ;

курс перепідготовки.

4.2.3. На підставі Типового навчально-тематичного плану та програм курсів спеціального навчання Центрами розробляються робочі навчальні програми з кожного курсу навчання. Навчальні заняття проводяться відповідно до робочих програм та розкладу занять.

4.2.4. Необхідні знання та навички набуваються за допомогою теоретичних та практичних занять. Теоретичні заняття проводяться у вигляді усних чи письмових курсів або у вигляді їх комбінації. Практичні заняття проводяться на доповнення до теоретичної підготовки. Для перевірки отриманих знань проводиться іспит.

4.2.5. Навчальна година становить 45 хвилин, щодня дозволяється проводити не більше 8 навчальних годин.

4.2.6. Базовий курс спеціального навчання повинні проходити водії, окрім водіїв, указаних у пункті 4.2.10 Положення.

Тривалість курсу становить 24 навчальних години, з них: 18 навчальних годин - теоретичні заняття, 5 навчальних годин - практичні заняття, 1 навчальна година - іспит.

4.2.7. Спеціалізований курс підготовки з перевезення в цистернах повинні проходити водії:

транспортних засобів, що перевозять небезпечні вантажі у вбудованих цистернах або цистернах, що знімаються, місткістю понад 1 м3;

транспортних засобів-батарей загальною місткістю понад 1 м3;

транспортних засобів, що перевозять небезпечні вантажі в контейнерах-цистернах, цистернах, що переносяться, або багатоелементних газових контейнерах індивідуальною місткістю понад 3 м3 на одній транспортній одиниці.

Тривалість курсу становить 16 навчальних годин, з них: 14,5 навчальних годин - теоретичні заняття, 1 навчальна година - практичні заняття, 0,5 навчальної години - іспит.

4.2.8. Спеціалізований курс підготовки з перевезення речовин та виробів 1-го класу повинні проходити водії транспортних засобів, що перевозять речовини та вироби 1-го класу, окрім водіїв, указаних у пункті 4.2.10.

Тривалість курсу становить 8 навчальних години, з них: 7,5 навчальних годин - теоретичні заняття, 0,5 навчальної години - іспит.

4.2.9. Спеціалізований курс підготовки з перевезення радіоактивних матеріалів 7-го класу повинні проходити водії транспортних засобів, що перевозять радіоактивні матеріали 7-го класу, окрім водіїв, указаних у пункті 4.2.10.

Тривалість курсу становить 12 навчальних години, з них: 11,5 навчальних годин - теоретичні заняття, 0,5 навчальної години - іспит.

4.2.10. Спеціалізований курс підготовки для водіїв транспортних засобів, що перевозять небезпечні вантажі без перевищення максимальної кількості на транспортну одиницю, указаної в підпункті 1.1.3.6 додатка А ДОПНВ, повинні проходити водії, що перевозять небезпечні вантажі, на перевезення яких поширюються винятки, указані в підпункті 1.1.3.6 додатка А ДОПНВ.

Тривалість курсу становить 16 навчальних годин, з них: 12,5 навчальних годин - теоретичні заняття, 3 навчальні години - практичні заняття, 0,5 навчальної години - іспит.

4.2.11. Курс перепідготовки призначений для ознайомлення і поширення знань, вивчення нових нормативно-правових актів, змін у сфері дорожнього перевезення небезпечних вантажів.

Тривалість курсу перепідготовки становить 24 навчальних години, з них: 22,5 навчальних годин - теоретичні заняття, 1 навчальна година - практичні заняття, 0,5 навчальної години - іспит.

4.2.12. Приймання водіїв до спеціального навчання здійснюється за наявності таких документів:

заяви;

посвідчення водія;

(абзац третій підпункту 4.2.12 пункту 4.2 глави 4 із змінами, внесеними
 згідно з наказом Міністерства внутрішніх справ України від 22.08.2011 р. N 604)

медична довідка щодо придатності до керування транспортним засобом (відповідно до вимог наказу Міністерства охорони здоров'я України, Міністерства внутрішніх справ України від 31 січня 2013 року N 65/80 "Про затвердження Положення про медичний огляд кандидатів у водії та водіїв транспортних засобів", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 22 лютого 2013 року за N 308/22840);

(абзац четвертий підпункту 4.2.12 пункту 4.2 глави 4 у редакції
 наказу Міністерства внутрішніх справ України від 14.04.2016 р. N 303)

паспорта або іншого документа, що посвідчує особу;

копії трудової книжки, у разі водіїв, направлених на спеціальне навчання юридичними особами, - подання суб'єкта перевезення небезпечних вантажів про направлення на спеціальне навчання (додаток 1);

копії ДОПНВ-свідоцтва (у разі перепідготовки).

4.2.13. Навчальні групи формуються чисельністю не більше 30 водіїв.

4.2.14. Зарахування водіїв на спеціальне навчання, а також їх відрахування оформлюються наказом керівника Центру.

4.2.15. Облік усіх видів занять ведеться в журналах обліку навчання (додаток 2).

4.2.16. Списки навчальних груп за заявою керівника Центру (додаток 3) реєструються у РСЦ МВС не пізніше дати початку занять з одночасним визначенням дати складання іспитів.

(підпункт 4.2.16 пункту 4.2 глави 4 із змінами, внесеними згідно з
 наказом Міністерства внутрішніх справ України від 14.04.2016 р. N 303)

4.3. Вимоги до проведення іспитів у водіїв:

4.3.1. Для проведення іспитів наказом Центру створюється екзаменаційна комісія у складі голови та двох членів з числа адміністрації та/або викладачів Центру.

4.3.2. До іспитів допускаються водії, які закінчили повний курс спеціального навчання (перепідготовки) і одержали позитивні підсумкові результати за всіма курсами, що вивчалися.

4.3.3. Мінімальна кількість письмових питань складає за базовим курсом не менше 25 питань, за спеціалізованим курсом та курсом перепідготовки - не менше 15 питань.

4.3.4. Іспит уважається складеним, якщо водій допустив під час складання іспиту з базового курсу не більше 3 помилок, а зі спеціалізованих курсів та з курсу перепідготовки не більше 2 помилок.

4.3.5. Результати складання іспитів оформляються протоколом екзаменаційної комісії (додаток 4).

4.3.6. Водіям, що склали іспит у Центрі, згідно з протоколом екзаменаційної комісії надаються свідоцтва про закінчення спеціального навчання (додаток 5).

4.3.7. Навчальна документація на навчальну групу та протокол екзаменаційної комісії повинні зберігатися в Центрах протягом 5 років.

4.3.8. У разі втрати свідоцтва про закінчення спеціального навчання для отримання його дубліката водій подає документи згідно з пунктом 4.2.12 Положення. На підставі протоколу екзаменаційної комісії йому видається нове свідоцтво про закінчення спеціального навчання з позначенням "Дублікат".

4.4. Організація спеціального навчання уповноважених

4.4.1. Спеціальне навчання уповноважених здійснюється Центрами за Типовим навчально-тематичним планом і програмами спеціального навчання уповноважених, складеними відповідно до вимог підпункту 1.8.3.11 додатка А ДОПНВ, затвердженими ГСЦ МВС та погодженими з Міністерством інфраструктури України.

(підпункт 4.4.1 пункту 4.4 глави 4 із змінами, внесеними згідно з
 наказом Міністерства внутрішніх справ України від 14.04.2016 р. N 303)

4.4.2. Під час проведення теоретичних, практичних занять та іспиту уповноваженим повинна бути надана можливість користування друкованими нормативно-правовими актами з питань дорожнього перевезення небезпечних вантажів (ДОПНВ та Правилами), а також прикладним програмним забезпеченням з питань дорожнього перевезення небезпечних вантажів, рекомендованим ГСЦ МВС.

4.4.3. Під час проведення спеціального навчання уповноважених щодня дозволяється проводити не більше 10 навчальних годин.

4.4.4. Типовий навчально-тематичний план та програми спеціального навчання уповноважених передбачають такі курси:

первинне навчання;

курс перепідготовки.

4.4.5. Тривалість курсу первинного навчання уповноважених становить 60 навчальних годин, з них: 39,5 навчальних годин - теоретичні заняття, 18 навчальних годин - практичні заняття, 2,5 навчальні години - іспит.

4.4.6. Тривалість курсу перепідготовки уповноважених - 40 навчальних годин, з них: 30 навчальних годин - теоретичні заняття, 8 навчальних годин - практичні заняття, 2 навчальні години - іспит.

4.4.7. Приймання уповноважених до навчання здійснюється за наявності таких документів:

заяви;

копії паспорта або іншого документа, що посвідчує особу;

копії диплома про вищу освіту;

копії свідоцтва про підготовку уповноваженого з питань безпеки перевезень небезпечних вантажів (у разі перепідготовки).

4.4.8. Кількість уповноважених в одній групі не повинна перевищувати 20 осіб.

4.5. Вимоги до проведення іспитів в уповноважених:

4.5.1. Іспит проводиться в письмовій формі та складається з двох завдань:

4.5.1.1. Уповноваженому видається екзаменаційний білет, який включає не менше ніж 20 питань, які повинні охоплювати щонайменше теми, указані в підпункті 1.8.3.11 додатка А ДОПНВ. Під час іспиту особлива увага повинна приділятися таким темам:

загальні заходи для профілактики і забезпечення безпеки;

класифікація небезпечних вантажів;

загальні положення з упакування, уключаючи положення, що стосуються цистерн, контейнерів-цистерн, автоцистерн тощо;

маркувальні написи і знаки небезпеки;

інформація, що вказується в транспортному документі;

оброблення та укладання вантажів;

екіпаж, професійна підготовка;

перевізні документи і свідоцтва, що стосуються перевезення;

письмові інструкції;

вимоги, що стосуються транспортного обладнання.

Екзаменаційний білет може включати питання, що мають декілька варіантів відповіді, з яких необхідно зробити вибір. У цьому разі два таких питання прирівнюються до одного звичайного питання.

4.5.1.2. Для підтвердження наявності в уповноваженого кваліфікації, необхідної для виконання функцій уповноваженого, указаних в підпункті 1.8.3.3 додатка А ДОПНВ (п. 8.3 Правил), іспит доповнюється практичним завданням, пов'язаним з виконанням цих функцій.

Питання та практичні завдання залежно від їх складності можуть оцінюватись різною кількістю балів. Кількість балів з кожного питання та практичного завдання вказується в екзаменаційному білеті.

4.5.2. Іспит за курсом перепідготовки, окрім питань за темами, указаними в підпункті 4.5.1.1 Положення, повинен включати питання, які стосуються змін, що були внесені до нормативно-правових актів з питань дорожнього перевезення небезпечних вантажів з часу видачі або продовження останнього свідоцтва про підготовку уповноваженого з питань безпеки перевезень небезпечних вантажів. При складанні іспиту за курсом перепідготовки уповноважений не повинен виконувати практичне завдання, що передбачено вимогами підпункту 4.5.1.2 Положення.

4.5.3. Іспит уважається складеним, якщо уповноважений під час складання іспиту набрав не менше 60 % від загальної кількості балів за білетом. При цьому кількість набраних балів за кожним із завдань, передбачених підпунктами 4.5.1.1 та 4.5.1.2 Положення, не повинна бути менше ніж 50 % від максимальної кількості балів за відповідним завданням.

4.5.4. Результати складання іспитів заносяться до протоколу (додаток 4).

4.5.5. Зарахування уповноважених на спеціальне навчання, реєстрація навчальних груп, облік навчання, формування екзаменаційної комісії, допуск до участі в іспитах, оформлення результатів іспитів, зберігання навчальної документації, видача свідоцтв про спеціальне навчання та їх дублікатів здійснюються згідно з порядком, установленим у підрозділі 4.2 Положення.

5. Контроль за проведенням центрами спеціального навчання

Контроль за організацією і проведенням навчального процесу в Центрах спеціального навчання здійснюють працівники ГСЦ МВС або РСЦ МВС. З цією метою працівники територіальних органів з надання сервісних послуг МВС відвідують заняття, перевіряють виконання навчальних програм, відповідність навчальної документації та навчальної бази встановленим вимогам, про що складають доповідну записку.

(глава 5 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства внутрішніх справ України від 14.04.2016 р. N 303)

 

В. о. начальника Департаменту
Державтоінспекції МВС
України
генерал-майор міліції
 

 
 
 
С. М. Левченко
 

 

Штамп організації
(установи)

ПОДАННЯ
для направлення на підготовку водіїв транспортних засобів до транспортування небезпечних вантажів

Водій, _______________________________________________________________________________,
                                                                                          (прізвище, ім'я, по батькові)
направляється
в ____________________________________________________________________________________
                                                                                 (назва центру спеціального навчання)
для проходження спеціалізованого навчання (перепідготовки) до перевезення небезпечних вантажів (необхідне підкреслити)
_____________________________________________________________________________________
                                                                        (класу небезпеки, у цистернах, не в цистернах)
посвідчення водія: серія ______ номер ___________________: 
_____________________________________________________________________________________
                         (дата видачі, ким видане, категорія транспортних засобів, на керування якими видане посвідчення) 

Загальний стаж на посаді водія становить _______ років, у т. ч. при перевезенні небезпечних вантажів _____ р.

На посаді водія згідно з наказом N _______ від "___" _____________ ____ року за ним
закріплено автомобіль марки _________________, реєстраційний N ___________________________
останні 3 роки дійсно працює водієм _____________________________________________________
____________________________________________________________________________________
                                                                                (назва організації, підприємства) 

На посаді водія: згідно з наказом N ______ від "___" _____________ 20__ р.

за ним закріплено автомобіль спеціалізованого призначення марки ___________, реєстраційний номер ________

для перевезень небезпечних вантажів класів небезпеки _____________________________________

у цистернах, не в цистернах (необхідне підкреслити).

ДОПНВ-свідоцтво N _________, видане _____________________________, термін дії ____________

дійсне для речовин класів _________________ у цистернах, не в цистернах (необхідне підкреслити). 

Керівник організації
(підприємства) 

________________________
(підпис) 

___________________________
(прізвище) 

М. П.

"___" _____________ 20__ р. 

(додаток 1 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства внутрішніх справ України від 22.08.2011 р. N 604)

 

ЖУРНАЛ ОБЛІКУ НАВЧАННЯ

Група N ___________

Термін навчання з "___" _____________ 20__ р. по "___" _____________ 20__ р.

Курс спеціального навчання _______________________________________________________

________________________________________________________________________________

N з/п 

Прізвище та ініціали слухача 

Місяць і число 

 

 

 

 

 

 

1 

2 

3 

4 

5 

1 

2 

3 

4 

5 

1 

2 

3 

4 

5 

1 

2 

3 

4 

5 

1 

2 

3 

4 

5 

1 

2 

3 

4 

5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

29 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Прізвище та ініціали викладача ____________________________________________________

Дата проведення заняття 

Кількість навчальних годин 

Тема 

Примітки 

Підпис викладача 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАЯВА

Прошу зареєструвати навчальну групу N ________ із спеціального навчання водіїв транспортних засобів, що перевозять небезпечні вантажі (уповноважених з питань безпеки перевезень небезпечних вантажів), за програмою:
_____________________________________________________________________________________
                                                                                     (назва навчального курсу) 

Адреса місця проведення спеціального навчання: ___________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Початок навчання "___" _____________ 20__ р.        кінець навчання "___" _____________ 20__ р.

Дні занять _____________________________            години занять _________________________

Викладачі:
1. ___________________________________________________________________________________
                                                                                   (прізвище, ім'я, по батькові)
2. ___________________________________________________________________________________
                                                                                   (прізвище, ім'я, по батькові)
3. ___________________________________________________________________________________
                                                                                   (прізвище, ім'я, по батькові)

СПИСОК СЛУХАЧІВ 

N з/п 

Прізвище, ім'я, по батькові  

Дата народження 

Освіта 

Місце роботи 

1 

2 

3 

4 

5 

 

 

 

 

 

Керівник центру спеціального навчання 

_________________________
(підпис) 

М. П.

"___" _____________ 20__ р. 

Примітка. Форма друкується на одному аркуші.

(додаток 3 із змінами, внесеними згідно з наказами
 Міністерства внутрішніх справ України від 14.04.2016 р. N 303,
від 01.08.2017 р. N 665)

 

ПРОТОКОЛ
екзаменаційної комісії N ___________

Екзаменаційна комісія у складі голови _____________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
                                                                                          (посада, прізвище, ініціали) 
і членів ______________________________________________________________________________
                                                                                         (посади, прізвища, ініціали) 
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
провела "___" _____________ 20__ р. екзамен навчальної групи N ______________, що закінчила спеціальне навчання, за курсом:
_____________________________________________________________________________________
                                                                              (назва курсу спеціального навчання) 
в ___________________________________________________________________________________
                                                                     (найменування центру спеціального навчання) 

Керівник навчальної групи _____________________________________________________________
                                                                                            (прізвище, ім'я, по батькові) 

N з/п 

Прізвище, ім'я, по батькові 

N свідоцтва 

Результати складання іспитів з курсів спеціального навчання
(склав, не склав) 

Розписка в отриманні свідоцтва 

Базовий курс/
Первинне навчання 

Спеціалізовані курси 

Курс перепідготовки 

з перевезення в цистернах 

з перевезення речовин та виробів 1-го класу 

з перевезення радіоактивних матеріалів 7-го класу 

з перевезення "обмежених кількостей" небезпечних вантажів 

10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

29 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пропозиції та зауваження комісії ___________________________________________________

Голова комісії 

___________________
(підпис) 

Члени комісії 

___________________
(підпис)
___________________
(підпис) 

Керівник
центру спеціального навчання 

 

__________________
(підпис) 

М. П.

Примітки:

1. Протокол складається у двох примірниках, один з яких зберігається в учбовій частині, другий - у бухгалтерії центру спеціального навчання.

2. Протокол підписується всіма членами екзаменаційної комісії, завіряється підписом керівника центру спеціального навчання і закріплюється печаткою.

3. Виправлення в протоколі не допускаються.

4. Зберігається на правах документа суворої звітності.

 

Зразок свідоцтва про закінчення спеціального навчання

(лицьовий бік)

(зворотний бік)

_______________________________________
(назва центру спеціального навчання)

СВІДОЦТВО

Серія ___________ N _______________________
Видане гр-ну(ці) ___________________________
                                                               (прізвище,
_________________________________________
                                   ім'я, по батькові)
про те, що він(вона) навчався(лася)
з "___" _____________ 200_ р.
по "___" _____________ 200_ р. за програмою курсів спеціального навчання працівників суб'єктів перевезення небезпечних вантажів і склав(ла) іспити (протокол N ____ від "___" _____________ 200_ р.) з такими результатами:
Базовий курс - 24 год.                             ________
Спеціалізовані курси з перевезення:
в цистернах - 16 год.                               ________
речовин та виробів 1-го класу - 8 год.  ________
радіоактивних матеріалів 7-го класу - 12 год.
                                                                 ________
небезпечних вантажів без перевищення максимальних кількостей на транспортну одиницю, вказаних в підпункті розділі 1.1.3.6 додатка А ДОПНВ, - 16 год.                 ________
Курс перепідготовки водіїв - 24 год.    ________ 

Первинне навчання уповноважених - 60 год.
                                                                  ________
Курс перепідготовки уповноважених - 40 год.
                                                                  ________
Голова екзаменаційної комісії:
_____________        ________________________
           (підпис)                        (прізвище, ім'я, по батькові)
Керівник центру спеціального навчання:
_____________       _________________________
             (підпис)                        (прізвище, ім'я, по батькові)
М. П.
Видане (продовжено) ДОПНВ-свідоцтво
N _____________________________
Видане (продовжено) свідоцтво про підготовку уповноваженого
N ___________________________________
__________________________________________
(найменування територіального органу з надання сервісних послуг МВС)
Дата _____________________________________
Підпис ___________________________________
М. П.
Примітка. Свідоцтво не є документом на право керування транспортним засобом, що перевозить небезпечні вантажі, та виконання функцій уповноваженого з питань безпеки перевезень небезпечних вантажів. 

(додаток 5 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства внутрішніх справ України від 14.04.2016 р. N 303)

____________

Опрос