Идет загрузка документа (6 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Изменений к Типовому положению об архитектурно-градостроительных советах при специально уполномоченных местных органах градостроения и архитектуры, утвержденному приказом Минрегионстроя от 14.05.2007 N 15

Министерство регионального развития и строительства Украины
Приказ от 18.03.2008 № 131
Утратил силу

Про затвердження Змін до Типового положення про архітектурно-містобудівні ради при спеціально уповноважених місцевих органах містобудування та архітектури, затвердженого наказом Мінрегіонбуду від 14.05.2007 N 15

Наказ Міністерства регіонального розвитку та будівництва України
від 18 березня 2008 року N 131

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
11 квітня 2008 р. за N 296/14987

Наказ втратив чинність
(у зв'язку з втратою чинності
наказом Міністерства регіонального
розвитку та будівництва України
 від 14 травня 2007 року N 15
 згідно з наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва 
та житлово-комунального господарства України
від 7 липня 2011 року N 108)

Відповідно до Положення про Міністерство регіонального розвитку та будівництва України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16.05.2007 N 750, НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Зміни до Типового положення про архітектурно-містобудівні ради при спеціально уповноважених місцевих органах містобудування та архітектури, затвердженого наказом Міністерства регіонального розвитку та будівництва України від 14.05.2007 N 15, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 31.05.2007 за N 564/13831, що додаються.

2. Управлінню планування та забудови територій (Піддубна І. Г.):

- забезпечити подання наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України;

- довести до відома інформацію про затвердження зазначених змін і надати необхідну методичну допомогу місцевим органам містобудування та архітектури.

3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Соколова І. А.

 

Міністр 

В. С. Куйбіда 

 

ЗМІНИ
до Типового положення про архітектурно-містобудівні ради при спеціально уповноважених місцевих органах містобудування та архітектури

1. У главі 3:

абзац перший після слів у дужках "(за посадою)" доповнити словами " - головний архітектор відповідної адміністративно-територіальної одиниці";

абзац другий доповнити реченням такого змісту: "Для розширеного розгляду на засіданні ради об'єктів архітектури та містобудування, які мають важливе значення для декількох територіальних одиниць, для роботи в раді можуть бути залучені фахівці з інших територіальних громад.";

в абзаці четвертому слова "Київською та Севастопольською міськими державними адміністраціями та виконавчими комітетами місцевих органів самоврядування" замінити словами "рішенням місцевої державної адміністрації або виконавчого комітету міської ради".

2. У главі 4:

пункт 4.4 після слів "цих питань" доповнити словами "та голосуванні";

у пункті 4.6 після абзацу першого додати абзац другий такого змісту: "Діяльність ради не може суміщатися з роботою інших дорадчих органів, діяльність яких не передбачена цим Положенням. Ради вищого рівня можуть розглядати питання, віднесені до компетенції ради нижчого рівня, за письмовим зверненням до неї відповідного спеціально уповноваженого місцевого органу з питань містобудування та архітектури. У разі необхідності можуть бути проведені сумісні засідання рад.";

3. У главі 5:

абзац третій пункту 5.1 доповнити реченням такого змісту: "Засідання ради відбувається за умови присутності на ньому не менше половини її членів.";

після абзацу четвертого пункту 5.1 додати абзац п'ятий такого змісту: "Розгляд об'єктів на раді не є обов'язковим. Прийняття рішення щодо доцільності винесення конкретного питання на розгляд ради є виключним правом голови ради.";

абзац перший пункту 5.3 після слова "відповідний" доповнити словами "спеціально уповноважений";

абзац другий пункту 5.3 доповнити реченням такого змісту: "Не допускається стягнення коштів із замовників (забудовників) та розробників проектів за підготовку до розгляду та розгляд цих проектів на засіданні ради.";

після абзацу третього пункту 5.6 доповнити абзацом четвертим такого змісту: "Розгляд об'єктів, будівництво яких передбачається в межах історичних ареалів населених місць, зон охорони пам'яток культурної спадщини, здійснюється після їх розгляду на засіданні консультативної ради з питань охорони культурної спадщини.".

 

Заступник начальника управління
планування та забудови територій
 

 
І. Г. Піддубна
 

Опрос