Идет загрузка документа (167 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в решение Государственной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку от 11.04.2006 N 234

Государственная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку
Решение от 27.12.2007 № 2388
Утратил силу

Про внесення змін до рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 11.04.2006 N 234

Рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку
від 27 грудня 2007 року N 2388

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
11 квітня 2008 р. за N 294/14985

Рішення втратило чинність
(у зв'язку з втратою чинності
рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку
 від 11 квітня 2006 року N 234
згідно з рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
 від 28 серпня 2014 року N 1118)

Відповідно до Законів України "Про іпотечні облігації", "Про цінні папери та фондовий ринок", "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні" Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку ВИРІШИЛА:

1. Унести зміни до назви рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 11.04.2006 N 234 "Про затвердження Положення про порядок реєстрації випуску звичайних іпотечних облігацій, проспекту емісії, звіту про підсумки випуску іпотечних облігацій, погашення та скасування реєстрації випуску іпотечних облігацій", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26 червня 2006 року за N 746/12620, виклавши її у такій редакції: "Про затвердження Положення про порядок реєстрації випуску звичайних іпотечних облігацій, проспекту емісії, звіту про результати розміщення іпотечних облігацій, погашення та скасування реєстрації випуску іпотечних облігацій".

2. Унести зміни до пункту 1 рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 11.04.2006 N 234 "Про затвердження Положення про порядок реєстрації випуску звичайних іпотечних облігацій, проспекту емісії, звіту про підсумки випуску іпотечних облігацій, погашення та скасування реєстрації випуску іпотечних облігацій", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26 червня 2006 року за N 746/12620, виклавши його в такій редакції:

"1. Затвердити Положення про порядок реєстрації випуску звичайних іпотечних облігацій, проспекту емісії, звіту про результати розміщення іпотечних облігацій, погашення та скасування реєстрації випуску іпотечних облігацій".

3. Унести зміни до Положення про порядок реєстрації випуску звичайних іпотечних облігацій, проспекту емісії, звіту про підсумки випуску іпотечних облігацій, погашення та скасування реєстрації випуску іпотечних облігацій, затвердженого цим рішенням, виклавши його в новій редакції (додається).

4. Керівнику апарату Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку Ю. М. Назаренку забезпечити:

державну реєстрацію рішення у Міністерстві юстиції України;

опублікування цього рішення відповідно до законодавства.

5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на Керівника апарату Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку Назаренка Ю. М.

 

Т. в. о. Голови Комісії 

С. Бірюк 

ПОГОДЖЕНО: 

 

Перший заступник Голови
Національного банку України
 

 
А. В. Шаповалов
 

Т. в. о. Голови Державного комітету
України з питань регуляторної
політики та підприємництва
 

 
 
С. Іголкін
 

Голова Державної комісії
з регулювання ринків
фінансових послуг України
 

 
 
В. Альошин
 

 

 

Положення
про порядок реєстрації випуску звичайних іпотечних облігацій, проспекту емісії, звіту про результати розміщення іпотечних облігацій, погашення та скасування реєстрації випуску іпотечних облігацій

Це Положення розроблено відповідно до пункту 1 статті 4 Закону України "Про іпотечні облігації" (далі - Закон), пунктів 1, 3, 5, 8 частини другої статті 7 Закону України "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні", частини третьої статті 28, статті 29, частини другої статті 30, частини третьої статті 36 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок", Законів України "Про Національну депозитарну систему та особливості електронного обігу цінних паперів в Україні", "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" та інших нормативно-правових актів.

Це Положення установлює порядок реєстрації в Державній комісії з цінних паперів та фондового ринку (далі - Комісія) випуску та проспекту емісії звичайних іпотечних облігацій, звіту про результати розміщення іпотечних облігацій, погашення та скасування реєстрації випуску іпотечних облігацій.

Дія цього Положення поширюється на емітентів-резидентів.

Дія цього Положення не поширюється на випадки емісії звичайних іпотечних облігацій емітентів-резидентів за межами України.

Розділ I. Загальні положення

1. Основні терміни та поняття, що вживаються в цьому Положенні:

дострокове погашення облігацій - виплата номінальної вартості іпотечної облігації та доходу за ними до настання строків погашення іпотечних облігацій, передбачених умовами розміщення облігацій;

погашення іпотечних облігацій - виплата номінальної вартості іпотечної облігації та доходу за ними у строки, передбачені умовами розміщення облігацій;

реєстрація випуску іпотечних облігацій - присвоєння випуску облігацій реєстраційного номера в порядку, визначеному Комісією;

серія іпотечних облігацій - сукупність облігацій одного емітента в межах одного випуску облігацій, що мають один реєстраційний номер, однакові умови та строки розміщення, обігу, виплати доходу та погашення і надають їх власникам однакові права;

фінансова звітність - бухгалтерська звітність, що містить інформацію про фінансове становище, результати діяльності та рух грошових коштів емітента за певний звітний період.

2. Емісія іпотечних облігацій здійснюється за такими етапами:

1) прийняття рішення про розміщення іпотечних облігацій органом емітента, уповноваженим приймати таке рішення;

2) формування іпотечного покриття;

3) укладання договору з управителем іпотечного покриття та обслуговуючою установою (якщо емітент самостійно не виконує функції обслуговуючої установи);

4) подання заяви і всіх необхідних документів для реєстрації випуску іпотечних облігацій та проспекту їх емісії;

5) реєстрація Комісією випуску іпотечних облігацій та проспекту їх емісії для відкритого (публічного) розміщення та реєстрація випуску для закритого (приватного) розміщення іпотечних облігацій і видача тимчасового свідоцтва про реєстрацію випуску іпотечних облігацій;

6) прийняття у разі потреби рішення про залучення андеррайтера(ів) до розміщення іпотечних облігацій органом емітента, уповноваженим приймати таке рішення, крім випадків наявності попередньо укладеного договору(ів) з андеррайтером(ами) /у разі здійснення відкритого (публічного) розміщення/;

7) укладення з депозитарієм договору про обслуговування емісії іпотечних облігацій, крім випадків наявності попередньо укладених договорів;

8) унесення протягом п'яти робочих днів з дня реєстрації випуску іпотечних облігацій відомостей про обтяження заставою іпотечного покриття до Державного реєстру обтяжень рухомого майна;

9) присвоєння іпотечним облігаціям міжнародного ідентифікаційного номера;

10) розміщення глобального сертифіката протягом семи робочих днів з дати реєстрації випуску іпотечних облігацій та проспекту емісії;

11) розкриття інформації, що міститься в зареєстрованому проспекті емісії іпотечних облігацій, шляхом опублікування проспекту емісії іпотечних облігацій у повному обсязі в офіційному друкованому виданні Комісії не менш як за 10 днів до початку відкритого (публічного) розміщення цінних паперів;

12) розміщення іпотечних облігацій, що здійснюється в строк, який зазначений в рішенні про розміщення іпотечних облігацій;

13) затвердження результатів розміщення іпотечних облігацій органом емітента, уповноваженим приймати таке рішення;

14) подання звіту про результати розміщення іпотечних облігацій;

15) реєстрація Комісією звіту про результати розміщення іпотечних облігацій (серії іпотечних облігацій);

16) отримання свідоцтва про реєстрацію випуску (серії) іпотечних облігацій;

17) розкриття інформації, що міститься у зареєстрованому звіті про результати відкритого (публічного) розміщення звичайних іпотечних облігацій, шляхом опублікування звіту в одному із офіційних друкованих видань Комісії не пізніше ніж через 15 робочих днів з дати реєстрації звіту про результати розміщення іпотечних облігацій (серії іпотечних облігацій);

18) надання емітентом до депозитарію, з яким укладено договір про обслуговування емісії звичайних іпотечних облігацій і оформлено глобальний сертифікат, копії свідоцтва про реєстрацію випуску звичайних іпотечних облігацій. На підставі свідоцтва про реєстрацію випуску іпотечних облігацій емітент переоформляє глобальний сертифікат на нову кількість облігацій з урахуванням результатів розміщення іпотечних облігацій.

3. Відкрите (публічне) розміщення іпотечних облігацій здійснюється емітентом самостійно або через андеррайтера (ів), що уклав (ли) з емітентом договір про андеррайтинг.

Відкрите (публічне) розміщення іпотечних облігацій передбачає пропозицію облігацій не менше ніж ста юридичним та/або фізичним особам.

Звичайні іпотечні облігації, які пропонуються для відкритого (публічного) розміщення, є такими, що вільно обертаються. Першими та наступними власниками таких іпотечних облігацій можуть бути будь-які юридичні та/або фізичні особи.

Строк відкритого (публічного) розміщення іпотечних облігацій не може перевищувати одного року з дати початку розміщення. Якщо іпотечні облігації випускаються різними серіями, строк відкритого (публічного) розміщення окремої серії іпотечних облігацій не може перевищувати одного року з дати початку розміщення іпотечних облігацій цієї серії.

Забороняється відкрите (публічне) розміщення іпотечних облігацій раніше ніж через 10 днів після опублікування проспекту емісії в повному обсязі в офіційному друкованому виданні Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

4. Закрите (приватне) розміщення іпотечних облігацій здійснюється емітентом самостійно.

Першими власниками іпотечних облігацій, що передбачені до закритого (приватного) розміщення, можуть бути юридичні та фізичні особи - учасники закритого (приватного) розміщення, коло яких заздалегідь визначене в рішенні про розміщення іпотечних облігацій. Кількість учасників закритого (приватного) розміщення іпотечних облігацій не може перевищувати ста осіб.

Строк закритого (приватного) розміщення іпотечних облігацій не може перевищувати двох місяців з дати початку розміщення. Якщо іпотечні облігації, передбачені до розміщення, випускаються різними серіями, строк закритого (приватного) розміщення окремої серії іпотечних облігацій не може перевищувати двох місяців з дати початку розміщення іпотечних облігацій цієї серії.

Іпотечні облігації, які пропонуються для закритого (приватного) розміщення, уважаються такими, що мають обмежене коло обігу серед учасників такого розміщення.

Після реєстрації випуску іпотечних облігацій емітент зобов'язаний надати копію рішення про закрите (приватне) розміщення іпотечних облігацій управителю та депозитарію.

Емітент зобов'язаний забезпечити рішенням про закрите (приватне) розміщення іпотечних облігацій кожну особу, яка буде власником іпотечних облігацій, відповідно до рішення про розміщення іпотечних облігацій.

Після реєстрації випуску іпотечних облігацій, щодо яких емітентом прийнято рішення про закрите (приватне) розміщення, уповноважена особа, визначена наказом керівника Комісії, надає депозитарію, з яким емітент уклав договір про обслуговування емісії іпотечних облігацій, розпорядження, у якому зазначаються відомості щодо переліку осіб, які відповідно до рішення про закрите (приватне) розміщення є учасниками такого розміщення, і про обмеження обігу іпотечних облігацій (крім випадків, передбачених законодавством) до осіб, що не визначені в рішенні про закрите (приватне) розміщення як учасники закритого (приватного) розміщення.

5. Обіг іпотечних облігацій дозволяється після реєстрації Комісією звіту про результати розміщення іпотечних облігацій та видачі свідоцтва про реєстрацію випуску іпотечних облігацій.

6. Номінальна вартість іпотечних облігацій визначається у національній валюті або, якщо це передбачено умовами розміщення, в іноземній валюті.

Мінімальна номінальна вартість іпотечної облігації не може бути меншою, ніж одна копійка.

Продаж іпотечних облігацій здійснюється в національній валюті, а якщо це передбачено законодавством та умовами їх розміщення, - в іноземній валюті з урахуванням законодавства про валютне регулювання.

7. Погашення іпотечних облігацій, номінальна вартість яких визначена в іноземній валюті, здійснюється в іноземній валюті, у якій виражена номінальна вартість цих облігацій, з урахуванням законодавства про валютне регулювання, або в національній валюті за валютним (обмінним) курсом іноземної валюти, у якій виражена номінальна вартість цих облігацій, установленим Національним банком України на дату погашення іпотечних облігацій.

Строк погашення іпотечних облігацій не повинен перевищувати одного року з дати початку їх погашення.

У разі, якщо рішенням про розміщення іпотечних облігацій передбачена можливість дострокового погашення іпотечних облігацій, випуск або окрема серія іпотечних облігацій можуть бути погашені достроково. Можливість дострокового погашення іпотечних облігацій, а також порядок повідомлення власників іпотечних облігацій про здійснення дострокового погашення іпотечних облігацій і строк, у який іпотечні облігації мають бути пред'явлені їх власниками для дострокового погашення, повинні бути передбачені рішенням про розміщення іпотечних облігацій та проспектом емісії іпотечних облігацій.

8. Унесення відомостей про обтяження заставою іпотечного покриття здійснюється на підставі тимчасового свідоцтва про реєстрацію випуску звичайних іпотечних облігацій протягом 5 робочих днів з дня реєстрації випуску звичайних іпотечних облігацій Комісією.

Розділ II. Вимоги до рішення про розміщення звичайних іпотечних облігацій та проспекту емісії звичайних іпотечних облігацій

Глава 1. Рішення про розміщення звичайних іпотечних облігацій

1. Стосовно кожного розміщення звичайних іпотечних облігацій емітент приймає окреме рішення про розміщення.

2. Рішення про розміщення звичайних іпотечних облігацій приймається уповноваженим органом емітента, повноваження якого підтверджуються установчими документами емітента.

3. Рішення про розміщення звичайних іпотечних облігацій оформляється протоколом та має бути пронумеровано, прошнуровано та засвідчено підписами керівника та печаткою емітента.

4. Рішення про розміщення звичайних іпотечних облігацій має містити такі відомості:

4.1. Інформацію про емітента:

1) найменування емітента;

2) місцезнаходження, номери телефонів, факсу, електронної пошти та інших засобів зв'язку емітента;

3) відомості про внесення емітента відповідним державним органом до Державного реєстру фінансових установ або Державного реєстру банків;

4) розмір власного капіталу емітента на дату прийняття рішення про розміщення іпотечних облігацій;

5) розмір статутного капіталу на дату прийняття рішення, відомості щодо його сплати. Якщо емітент планує змінити (збільшити або зменшити) розмір статутного капіталу і на момент подання документів на реєстрацію до органу реєстрації здійснив оголошення про скликання загальних зборів, до порядку денного яких включено питання про зміну розміру статутного капіталу, але зміни до статуту емітента, пов'язані зі зміною розміру статутного капіталу, не зареєстровані, емітент зобов'язаний відобразити таку інформацію в проспекті емісії;

6) дані про розміщення раніше випущених іпотечних облігацій (перелік і результати попередніх випусків іпотечних облігацій із зазначенням реквізитів свідоцтв про реєстрацію випусків, обсягів випусків, строків обігу та результатів погашення кожного випуску).

4.2. Інформацію про фінансово-господарський стан емітента:

1) перелік ліцензій (дозволів) емітента на провадження певних видів діяльності на ринку цінних паперів, виданих відповідно до законів України, із зазначенням дати видачі та строку закінчення їх дії;

2) опис діяльності емітента за станом на кінець звітного періоду, що передував кварталу, у якому подаються документи для реєстрації випуску та проспекту емісії звичайних іпотечних облігацій;

3) обсяги та напрями інвестиційної діяльності емітента;

4) відомості про юридичних осіб, у яких емітент володіє часткою більше ніж 10 % статутного капіталу;

5) відомості про дочірні підприємства, філії, представництва та інші відокремлені підрозділи емітента;

6) відомості про участь емітента в холдингових компаніях, концернах, асоціаціях тощо;

7) політика щодо досліджень та розробок;

8) перспективи діяльності емітента на поточний та наступний роки;

9) можливі фактори ризику в господарській діяльності емітента;

10) відомості про провадження у справі про банкрутство або про застосовування санації у відношенні емітента чи попереднього суб'єкта господарювання, у результаті реорганізації якого утворився емітент, протягом трьох років, що передували року проведення випуску іпотечних облігацій;

11) інформація про грошові зобов'язання емітента (кредитна історія емітента (крім банків)):

а) які існують на дату прийняття рішення про розміщення облігацій:

кредитні правочини (номер і дата укладання правочину, вид правочину, кредитор, сума зобов'язання за укладеним кредитним правочином, вид валюти зобов'язання, строк і порядок виконання кредитного правочину, відомості про остаточну суму зобов'язання за кредитним правочином, судового рішення, що стосуються виникнення, виконання та припинення зобов'язань за укладеним кредитним правочином);

б) які не були виконані:

кредитні правочини (номер і дата укладання правочину, вид правочину, кредитор за укладеним кредитним правочином, сума зобов'язання за укладеним кредитним правочином, вид валюти зобов'язання, строк і порядок виконання кредитного правочину, дата виникнення прострочення зобов'язання за кредитним правочином, його розмір і стадія погашення, судового рішення, що стосуються виникнення, виконання та припинення зобов'язань за укладеним кредитним правочином).

4.3. Інформація про іпотечні облігації:

1) дата і номер рішення (протоколу) про розміщення іпотечних облігацій та найменування органу, який прийняв рішення;

2) мета емісії іпотечних облігацій (напрями використання фінансових ресурсів, залучених від розміщення іпотечних облігацій, джерела погашення та виплата доходу за іпотечними облігаціями, зобов'язання емітента щодо невикористання коштів, залучених від розміщення іпотечних облігацій, для формування і поповнення статутного капіталу емітента, а також для покриття його збитків від господарської діяльності);

3) параметри випуску іпотечних облігацій:

а) загальна сума випуску іпотечних облігацій;

б) кількість іпотечних облігацій;

в) номінальна вартість;

г) серія та порядкові номери;

ґ) права, що надаються власникам іпотечних облігацій;

д) дохід за іпотечними облігаціями (фіксований або плаваючий процент), у разі застосування плаваючого процента - критерії або формула для його розрахунку;

4) умови дострокового виконання грошових зобов'язань за іпотечними облігаціями (за наявності);

5) дії емітента в разі його припинення або в разі порушення зобов'язань за іпотечними облігаціями.

Якщо рішенням передбачено розміщення більш ніж одного випуску іпотечних облігацій, окремо вказується характеристика іпотечних облігацій, кількість, номінальна вартість, загальна номінальна вартість та розмір іпотечного покриття, що забезпечує кожний випуск іпотечних облігацій.

Якщо іпотечні облігації випускаються різними серіями, окрім зазначеного вище, зазначаються серія, кількість іпотечних облігацій, порядкові номери облігацій, загальна номінальна вартість іпотечних облігацій та розмір іпотечного покриття, що забезпечує випуск іпотечних облігацій кожної серії.

4.4. Інформація про іпотечні активи:

1) опис іпотечних активів, що включені до складу іпотечного покриття:

а) значення коефіцієнта іпотечного покриття на дату подання документів для реєстрації випуску іпотечних облігацій;

б) початковий розмір іпотечного покриття та розмір іпотечного покриття на дату подання документів для реєстрації випуску іпотечних облігацій;

в) кількість іпотечних кредитів у пулі;

г) середньозважений строк іпотечних активів в складі іпотечного покриття;

ґ) середньозважений розмір процентів за іпотечними активами у складі іпотечного покриття;

д) сукупний розмір процентних платежів за іпотечними активами протягом процентного періоду за іпотечними облігаціями;

е) сукупний розмір процентних платежів за іпотечними облігаціями протягом процентного періоду за іпотечними облігаціями;

є) розмір іпотечних активів, зобов'язання боржників за якими забезпечені іпотекою житлових будинків або квартир, від сукупного розміру всіх іпотечних активів, уключених до складу іпотечного покриття;

ж) цільове призначення предмета іпотеки (іпотечні активи, зобов'язання боржників за якими забезпечені іпотекою нерухомого майна житлового призначення; іпотечні активи, зобов'язання боржників за якими забезпечені іпотекою нерухомого майна нежитлового призначення);

з) співвідношення суми основного боргу боржників і оцінної вартості предмета іпотеки (іпотека нерухомості житлового призначення; іпотека нерухомості нежитлового призначення);

и) порядок обслуговування іпотечного покриття і розподіл коштів від іпотечного покриття в разі звернення стягнення на іпотечне покриття;

і) умови й строки заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття та включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття;

ї) дії емітента в разі прийняття рішення про звернення стягнення на іпотечне покриття;

й) умови та періодичність проведення аудиторських перевірок іпотечного покриття;

к) порядок ведення реєстру іпотечного покриття;

2) опис умов щодо включення іпотечних активів до складу іпотечного покриття:

а) іпотечні активи належать емітенту на праві власності;

б) емітент є іпотекодержателем за відповідним іпотечним договором, унесений до відповідного державного реєстру в установленому законодавством України порядку;

в) іпотечні активи не перебувають у заставі чи не обтяжені іншим чином для забезпечення виконання емітентом зобов'язань інших, ніж його зобов'язання за іпотечними облігаціями;

г) за відповідним іпотечним чи кредитним договором не прийнято рішення про звернення стягнення і щодо боржника не порушено провадження у справі про банкрутство;

ґ) умови відповідного іпотечного договору не передбачають можливості заміни чи відчуження іпотекодавцем предмета іпотеки без згоди іпотекодержателя;

д) предмет іпотеки перебуває на території України, застрахований на його повну вартість від ризиків випадкового знищення, випадкового пошкодження або псування;

е) іпотечні активи не включені до складу іпотечного покриття (іпотечного пулу) іншого випуску іпотечних цінних паперів;

є) основна сума боргу боржника за забезпеченим іпотекою зобов'язанням не перевищує 75 відсотків оцінної вартості предмета іпотеки, визначеної суб'єктом оцінної діяльності, або 60 відсотків оціночної вартості предмета іпотеки нежитлового призначення, визначеної суб'єктом оцінної діяльності.

4.5. Порядок розміщення іпотечних облігацій:

а) адреси місць, дати початку та закінчення розміщення іпотечних облігацій;

б) запланована ціна розміщення іпотечних облігацій;

в) найменування фінансової установи та номер поточного рахунку, на який вноситиметься оплата за облігації (якщо оплата здійснюється у національній валюті та іноземній валюті, окремо вказуються номери рахунків у національній та іноземній валюті);

г) строк оплати іпотечних облігацій;

ґ) можливість дострокового закінчення розміщення іпотечних облігацій.

4.6. Умови та дата закінчення обігу іпотечних облігацій, можливість викупу емітентом іпотечних облігацій у власників на їх вимогу із зазначенням випадків, у яких емітент здійснює викуп іпотечних облігацій, порядок повідомлення власників облігацій про здійснення викупу облігацій, порядок установлення ціни викупу іпотечних облігацій і строк, у який облігації можуть бути пред'явлені їх власниками для викупу.

4.7. Порядок виплати доходу за іпотечними облігаціями:

1) адреса місць, дата початку і закінчення виплати доходу за іпотечними облігаціями;

2) запланований процент, метод розрахунку та порядок виплати доходу, валюта, у якій здійснюється виплата доходу.

4.8. Порядок погашення іпотечних облігацій:

1) адреси місць, дати початку і закінчення погашення іпотечних облігацій;

2) порядок виплати номінальної вартості та доходу за іпотечними облігаціями із зазначенням валюти, у якій здійснюється погашення (національна або іноземна валюта);

3) можливість дострокового погашення іпотечних облігацій;

4) дії, які провадяться у разі несвоєчасного подання іпотечних облігацій для погашення (дострокового погашення) випуску (серії).

5. Порядок повідомлення про розміщення іпотечних облігацій.

6. Інформація про управителя іпотечним покриттям:

1) найменування управителя;

2) місцезнаходження, номери телефонів, факсу, електронної пошти та інших засобів зв'язку управителя;

3) предмет діяльності;

4) розмір статутного капіталу, відомості щодо його сплати;

5) умови сплати витрат та винагород управителя, а також максимальний розмір цих витрат і винагород;

6) дата видачі ліцензії та строк дії відповідної ліцензії (для небанківської фінансової установи);

7) номер та дата договору про здійснення управління іпотечним покриттям.

7. Інформація про обслуговуючу установу (якщо емітент самостійно не виконує функцій обслуговуючої установи):

1) найменування обслуговуючої установи;

2) місцезнаходження, номери телефонів, факсу, електронної пошти та інших засобів зв'язку обслуговуючої установи;

3) предмет діяльності;

4) розмір статутного капіталу, відомості щодо його сплати;

5) розмір винагороди обслуговуючої установи;

6) порядок повідомлення установою боржників за іпотечними активами про місце та інші умови обслуговування їх забезпечених іпотекою зобов'язань;

7) номер та дата договору про здійснення обслуговування іпотечних активів.

8. Інформація про андеррайтера (якщо емітент користується його послугами), депозитарій та аудитора (аудиторську фірму):

1) найменування;

2) місцезнаходження, номери телефонів, факсу, електронної пошти та інших засобів зв'язку;

3) дата видачі ліцензії та строк дії відповідної ліцензії.

9. Рішення про розміщення іпотечних облігацій може передбачати надання власникам іпотечних облігацій гарантії щодо виконання грошових зобов'язань емітента або створення з цією метою спеціального резервного чи страхового фонду.

У разі, якщо власникам іпотечних облігацій надаються додаткові гарантії виконання зобов'язань емітента за іпотечними облігаціями або щодо іпотечного покриття, застосовуються договори про збереження реальної вартості, рішення про розміщення іпотечних облігацій має містити інформацію про зміст таких гарантій або договорів, відомості про особу-гаранта або сторону договору про збереження реальної вартості іпотечного покриття, а також про спосіб відшкодування премії гаранта або сторони договору про збереження реальної вартості.

10. Рішення про розміщення іпотечних облігацій має містити застереження такого змісту: "Реєстрація випуску іпотечних облігацій, що проводиться Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку, не може розглядатися як гарантія вартості цих іпотечних облігацій. Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку відповідає лише за повноту інформації, що міститься у зареєстрованих нею документах, та за її відповідність вимогам законодавства. Відповідальність за достовірність відомостей, наведених у документах, що подаються для реєстрації випуску іпотечних облігацій, несуть особи, що підписали ці документи".

11. Рішення про закрите розміщення іпотечних облігацій має містити, крім відомостей, передбачених пунктом 4 цієї глави, такі відомості:

перелік осіб, серед яких емітент має намір розмістити іпотечні облігації, із зазначенням таких відомостей про цих осіб:

для юридичних осіб - резидентів: найменування, місцезнаходження, ідентифікаційний код за Єдиним державним реєстром юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців, місце та дата проведення державної реєстрації, реквізити свідоцтва про державну реєстрацію;

для юридичних осіб - нерезидентів: найменування, місцезнаходження, реквізити документа, що свідчить про реєстрацію цієї юридичної особи в країні її місцезнаходження (копія легалізованого витягу торговельного, банківського чи судового реєстру або засвідчене нотаріально реєстраційне посвідчення уповноваженого органу іноземної держави про реєстрацію відповідної юридичної особи);

для фізичних осіб - резидентів: прізвище, ім'я, по батькові, місце проживання, номер та серія паспорта або іншого документа, що посвідчує особу, дата його видачі, найменування органу, що видав відповідний документ;

для фізичних осіб - нерезидентів: прізвище, ім'я, по батькові (за наявності), громадянство, номер та серія паспорта або іншого документа, що посвідчує особу, дата його видачі, найменування органу, що видав відповідний документ.

Глава 2. Проспект емісії іпотечних облігацій

1. Проспект емісії іпотечних облігацій подається до Комісії для реєстрації відкритого (публічного) розміщення.

Проспект емісії іпотечних облігацій подається в двох примірниках та має бути пронумерований, прошнурований та засвідчений підписами та печаткою керівника емітента, управителя, обслуговуючої установи, якщо емітент самостійно не виконує її функції, аудитора (аудиторської фірми) та андеррайтера, якщо емітент користується його послугами.

2. Проспект емісії іпотечних облігацій повинен містити:

2.1. Застереження такого змісту: "Реєстрація випуску іпотечних облігацій та проспекту емісії іпотечних облігацій, що проводиться Комісією, не може розглядатися як гарантія вартості цих іпотечних облігацій. Комісія відповідає лише за повноту інформації, що міститься у зареєстрованих нею документах, та за її відповідність вимогам законодавства. Відповідальність за достовірність відомостей, наведених у документах, що подаються для реєстрації випуску іпотечних облігацій, несуть особи, що підписали ці документи".

2.2. Інформація про емітента:

1) найменування емітента;

2) місцезнаходження, номери телефонів, факсу, електронної пошти та інших засобів зв'язку емітента, ідентифікаційний код за Єдиним державним реєстром юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців, місце та дата проведення державної реєстрації;

3) дата заснування, зміни організаційно-правової форми;

4) перелік засновників;

5) предмет діяльності;

6) відомості про внесення емітента відповідним державним органом до Державного реєстру фінансових установ або Державного реєстру банків;

7) розмір власного капіталу емітента на дату прийняття рішення про випуск іпотечних облігацій;

8) розмір статутного капіталу на дату прийняття рішення, відомості щодо його сплати. Якщо емітент планує змінити (збільшити або зменшити) розмір статутного капіталу і на момент подання проспекту емісії іпотечних облігацій на реєстрацію до органу реєстрації здійснив оголошення про скликання загальних зборів, до порядку денного яких включено питання про зміну розміру статутного капіталу, але зміни до статуту емітента, пов'язані зі зміною розміру статутного капіталу, не зареєстровані, емітент зобов'язаний відобразити таку інформацію в проспекті емісії;

9) відомості про посадових осіб емітента, а саме: прізвище, ім'я, по батькові, рік народження, освіта, кваліфікація, загальний виробничий стаж, стаж роботи на даній посаді, посада, яку особа займає на основному місці роботи, посада на попередніх місцях роботи за останні п'ять років;

10) дані про розміщення раніше випущених іпотечних облігацій (перелік і результати попередніх випусків іпотечних облігацій із зазначенням реквізитів свідоцтв про реєстрацію випусків іпотечних облігацій, обсягів випусків, строків обігу та результатів погашення кожного випуску);

11) відомості про провадження у справі про банкрутство або про застосовування санації щодо управителя, обслуговуючої установи та емітента чи попереднього суб'єкта господарювання, у результаті реорганізації якого утворився управитель, обслуговуюча установа чи емітент, протягом трьох років, що передували року проведення випуску іпотечних облігацій.

2.3. Інформація про фінансово-господарський стан емітента:

1) перелік ліцензій (дозволів) емітента на провадження певних видів діяльності на ринку цінних паперів, виданих відповідно до законів України, із зазначенням дати видачі та закінчення дії ліцензій;

2) опис діяльності емітента за станом на кінець звітного періоду, що передував кварталу, у якому подаються документи для реєстрації випуску та проспекту емісії іпотечних облігацій;

3) обсяги та напрями інвестиційної діяльності емітента;

4) відомості про юридичних осіб, у яких емітент володіє часткою понад 10 % статутного капіталу;

5) відомості про дочірні підприємства, філії, представництва та інші відокремлені підрозділи емітента;

6) відомості про участь емітента в холдингових компаніях, концернах, асоціаціях тощо;

7) перспективи діяльності емітента на поточний та наступний роки;

8) можливі фактори ризику в господарській діяльності емітента;

9) інформація про грошові зобов'язання емітента (кредитна історія емітента /крім банків/):

а) які існують на дату прийняття рішення про розміщення облігацій:

кредитні правочини (номер і дата укладання правочину, вид правочину, кредитор, сума зобов'язання за укладеним кредитним правочином, вид валюти зобов'язання, строк і порядок виконання кредитного правочину, відомості про остаточну суму зобов'язання за кредитним правочином, судові рішення, що стосуються виникнення, виконання та припинення зобов'язань за укладеним кредитним правочином);

б) які не були виконані:

кредитні правочини (номер і дата укладання правочину, вид правочину, кредитор за укладеним кредитним правочином, сума зобов'язання за укладеним кредитним правочином, вид валюти зобов'язання, строк і порядок виконання кредитного правочину, дата виникнення прострочення зобов'язання за кредитним правочином, його розмір і стадія погашення, судові рішення, що стосуються виникнення, виконання та припинення зобов'язань за укладеним кредитним правочином);

10) фінансова звітність за звітний період, що передував кварталу, у якому подаються документи для реєстрації випуску іпотечних облігацій, та за останні три завершені фінансові роки.

2.4. Інформація про іпотечні облігації:

1) дата й номер рішення (протоколу) про розміщення іпотечних облігацій та найменування органу, який прийняв рішення;

2) мета емісії іпотечних облігацій (напрями використання фінансових ресурсів, залучених від розміщення іпотечних облігацій, джерела погашення та виплата доходу за іпотечними облігаціями, зобов'язання емітента щодо невикористання коштів, залучених від розміщення іпотечних облігацій, для формування і поповнення статутного капіталу емітента, а також для покриття його збитків від господарської діяльності);

3) параметри випуску іпотечних облігацій:

а) загальна сума випуску іпотечних облігацій;

б) кількість іпотечних облігацій;

в) номінальна вартість, ціна розміщення;

г) серія та порядкові номери;

ґ) права, що надаються власникам іпотечних облігацій;

д) дохід за іпотечними облігаціями (фіксований або плаваючий процент), у разі застосування плаваючого процента - критерії або формула для його розрахунку;

4) умови дострокового виконання грошових зобов'язань за іпотечними облігаціями (за наявності);

5) дії емітента в разі його припинення або в разі порушення зобов'язань за іпотечними облігаціями.

Якщо рішенням передбачено розміщення більш ніж одного випуску іпотечних облігацій, окремо вказуються характеристика іпотечних облігацій, кількість, номінальна вартість, загальна номінальна вартість та розмір іпотечного покриття, що забезпечує кожний випуск іпотечних облігацій.

Якщо іпотечні облігації випускаються різними серіями, то, крім зазначеного вище, зазначаються характеристика, кількість, номінальна вартість, загальна номінальна вартість та розмір іпотечного покриття, що забезпечує випуск іпотечних облігацій, окремо вказуються серія, кількість іпотечних облігацій, порядкові номери облігацій, загальна номінальна вартість облігацій та розмір іпотечного покриття, що забезпечує випуск іпотечних облігацій кожної серії.

2.5. Інформація про іпотечні активи:

1) опис іпотечних активів, що включені до складу іпотечного покриття:

а) значення коефіцієнта іпотечного покриття на дату подання документів для реєстрації випуску іпотечних облігацій;

б) початковий розмір іпотечного покриття та розмір іпотечного покриття на дату подання документів для реєстрації випуску іпотечних облігацій;

в) кількість іпотечних кредитів у пулі;

г) середньозважений строк іпотечних активів у складі іпотечного покриття;

ґ) середньозважений розмір процентів за іпотечними активами у складі іпотечного покриття;

д) сукупний розмір процентних платежів за іпотечними активами протягом процентного періоду за іпотечними облігаціями;

е) сукупний розмір процентних платежів за іпотечними облігаціями протягом процентного періоду за іпотечними облігаціями;

є) розмір іпотечних активів, зобов'язання боржників за якими забезпечені іпотекою житлових будинків або квартир, від сукупного розміру усіх іпотечних активів, уключених до складу іпотечного покриття;

ж) цільове призначення предмета іпотеки (іпотечні активи, зобов'язання боржників за якими забезпечені іпотекою нерухомого майна житлового призначення; іпотечні активи, зобов'язання боржників за якими забезпечені іпотекою нерухомого майна нежитлового призначення);

з) співвідношення суми основного боргу боржників і оцінної вартості предмета іпотеки (іпотека нерухомості житлового призначення; іпотека нерухомості нежитлового призначення);

и) порядок обслуговування іпотечного покриття і розподіл коштів від іпотечного покриття у разі звернення стягнення на іпотечне покриття;

і) умови й строки заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття та включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття;

ї) дії емітента в разі прийняття рішення про звернення стягнення на іпотечне покриття;

й) умови та періодичність проведення аудиторських перевірок іпотечного покриття;

к) порядок ведення реєстру іпотечного покриття;

2) опис умов щодо включення іпотечних активів до складу іпотечного покриття:

а) іпотечні активи належать емітенту на праві власності;

б) емітент є іпотекодержателем за відповідним іпотечним договором, унесений до відповідного державного реєстру в установленому законодавством України порядку;

в) іпотечні активи не перебувають у заставі чи не обтяжені іншим чином для забезпечення виконання емітентом зобов'язань інших, ніж його зобов'язання за іпотечними облігаціями;

г) за відповідним іпотечним чи кредитним договором не прийнято рішення про звернення стягнення і щодо боржника не порушено провадження у справі про банкрутство;

ґ) умови відповідного іпотечного договору не передбачають можливості заміни чи відчуження іпотекодавцем предмета іпотеки без згоди іпотекодержателя;

д) предмет іпотеки перебуває на території України, застрахований на його повну вартість від ризиків випадкового знищення, випадкового пошкодження або псування;

е) іпотечні активи не включені до складу іпотечного покриття (іпотечного пулу) іншого випуску іпотечних цінних паперів;

є) основна сума боргу боржника за забезпеченим іпотекою зобов'язанням не перевищує 75 відсотків оцінної вартості предмета іпотеки, визначеної суб'єктом оцінної діяльності, або 60 відсотків оцінної вартості предмета іпотеки нежитлового призначення, визначеної суб'єктом оцінної діяльності.

2.6. Порядок розміщення іпотечних облігацій:

а) адреси місць, дати початку та закінчення розміщення іпотечних облігацій;

б) запланована ціна продажу іпотечних облігацій;

в) найменування фінансової установи та номер поточного рахунку, на який вноситиметься оплата за іпотечні облігації (якщо оплата здійснюється у національній валюті та іноземній валюті, окремо вказуються номери рахунків у національній та іноземній валюті);

г) строк оплати іпотечних облігацій;

ґ) можливість дострокового закінчення розміщення іпотечних облігацій.

2.7. Умови та дата закінчення обігу іпотечних облігацій, можливість викупу емітентом іпотечних облігацій у власників на їх вимогу із зазначенням випадків, у яких емітент здійснює викуп іпотечних облігацій, порядок повідомлення власників облігацій про здійснення викупу облігацій, порядок установлення ціни викупу іпотечних облігацій і строк, у який облігації можуть бути пред'явлені їх власниками для викупу.

2.8. Порядок виплати доходу за іпотечними облігаціями:

1) адреси місць, дати початку і закінчення виплати доходу за облігаціями;

2) запланований процент, метод розрахунку та порядок виплати доходу; валюта, в якій здійснюється виплата доходу.

2.9. Порядок погашення іпотечних облігацій:

1) адреси місць, дати початку і закінчення погашення іпотечних облігацій;

2) порядок виплати номінальної вартості та доходу за іпотечними облігаціями із зазначенням валюти, у якій здійснюється погашення (національна або іноземна валюта);

3) можливість дострокового погашення іпотечних облігацій;

4) дії, які проводяться у разі несвоєчасного подання іпотечних облігацій для погашення (дострокового погашення) випуску (серії).

3. Порядок повідомлення про розміщення іпотечних облігацій.

4. Інформація про управителя іпотечного покриття:

1) найменування управителя;

2) місцезнаходження, номери телефонів, факсу, електронної пошти та інших засобів зв'язку емітента;

3) предмет діяльності;

4) розмір статутного капіталу, відомості щодо його сплати;

5) умови сплати розміру винагороди управителю;

6) дата видачі ліцензії та строк дії відповідної ліцензії (для небанківської фінансової установи);

7) номер та дата договору про здійснення управління іпотечним покриттям.

5. Інформація про обслуговуючу установу (якщо емітент самостійно не виконує функції обслуговуючої установи):

1) найменування;

2) місцезнаходження, номери телефонів, факсу, електронної пошти та інших засобів зв'язку обслуговуючої установи;

3) предмет діяльності;

4) розмір винагороди обслуговуючої установи;

5) порядок повідомлення установою боржників за іпотечними активами про місце та інші умови обслуговування їх забезпечених іпотекою зобов'язань;

6) номер та дата договору про здійснення обслуговування іпотечних активів.

6. Інформація про андеррайтера (якщо емітент користується його послугами), депозитарій та аудитора (аудиторську фірму):

1) найменування;

2) місцезнаходження, номери телефонів, факсу, електронної пошти та інших засобів зв'язку;

3) дата видачі ліцензії та строк дії відповідної ліцензії.

7. Дані про осіб, відповідальних за інформацію, яка міститься у проспекті емісії: керівника виконавчого органу та головного бухгалтера емітента (прізвище, ім'я та по батькові, посада), про аудитора (аудиторську фірму) (назва, ідентифікаційний код за Єдиним державним реєстром юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців, місце та дата проведення державної реєстрації аудиторської фірми (прізвище, ім'я та по батькові аудитора), місцезнаходження, номери телефонів та факсів, номер та дата видачі свідоцтва про внесення до відповідних реєстрів аудиторів та аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки емітента.

Особи, що підписали проспект емісії, тим самим підтверджують достовірність відомостей, які в ньому містяться, а аудитор - достовірність перевірених ним відомостей. Особи, винні в поданні недостовірних відомостей у проспекті емісії, несуть відповідальність згідно із законами України.

8. Якщо емітент прийняв рішення про відкрите (публічне) розміщення іпотечних облігацій через організатора торгівлі - найменування організатора торгівлі цінними паперами, його місцезнаходження, номери телефонів та факсів, ідентифікаційний код за Єдиним державним реєстром юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців, місце та дата проведення державної реєстрації, номер та дата видачі ліцензії на здійснення професійної діяльності на ринку цінних паперів - діяльності з організації торгівлі на фондовому ринку.

9. Проспект емісії іпотечних облігацій може передбачати надання власникам іпотечних облігацій гарантії щодо виконання грошових зобов'язань емітента або створення з цією метою спеціального резервного чи страхового фонду.

У разі, якщо власникам іпотечних облігацій надаються додаткові гарантії виконання зобов'язань емітента за облігаціями або щодо іпотечного покриття застосовуються договори про збереження реальної вартості, проспект емісії має містити інформацію про зміст таких гарантій або договорів, відомості про особу-гаранта або сторону договору про збереження реальної вартості іпотечного покриття, а також про спосіб відшкодування премії гаранта або сторони договору про збереження реальної вартості.

Розділ III. Порядок реєстрації випуску іпотечних облігацій, проспекту емісії та змін до нього

1. Емітент подає до Комісії для реєстрації випуску (для закритого /приватного/ розміщення) та реєстрації випуску іпотечних облігацій та проспекту емісії (при відкритому /публічному/ розміщенні) такі документи:

а) заяву про реєстрацію випуску іпотечних облігацій та проспекту емісії згідно з додатком 1;

б) рішення про розміщення іпотечних облігацій;

в) копії внутрішніх документів емітента, що підтверджують повноваження уповноваженого органу, щодо прийняття рішення про розміщення іпотечних облігацій;

г) проспект емісії іпотечних облігацій (при відкритому /публічному/ розміщенні);

ґ) проміжну фінансову звітність за звітний період, що передував кварталу, у якому подаються документи для реєстрації випуску іпотечних облігацій, та фінансову звітність за останні три завершені фінансові роки;

д) довідку про фінансовий стан та висновок аудитора (аудиторської фірми) за період, що передував кварталу, у якому подаються документи для реєстрації випуску іпотечних облігацій.

Якщо емітент здійснює діяльність менше трьох років, фінансова звітність подається за завершені фінансові роки.

Склад і зміст фінансової звітності, яка надається для реєстрації випуску іпотечних облігацій та проспекту емісії іпотечних облігацій, а також уключається до проспекту емісії іпотечних облігацій, для емітентів - небанківських установ визначаються Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 1 "Загальні вимоги до фінансової звітності", затвердженим наказом Міністерства фінансів України від 31.03.99 N 87, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 21.06.99 за N 391/3684 (із змінами). Суб'єкти малого підприємництва (визнані такими відповідно до законодавства) подають фінансовий звіт суб'єкта малого підприємництва, який визначається Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 25 "Фінансовий звіт суб'єкта малого підприємництва", затвердженим наказом Міністерства фінансів України від 25.02.2000 N 39, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 15.03.2000 за N 161/4382 (із змінами). Фінансова звітність емітентів - банків складається з балансу, звіту про фінансові результати, звіту про фінансові результати, звіту про рух грошових коштів, склад і зміст яких визначаються нормативно-правовими актами Національного банку України;

е) аудиторський висновок щодо відповідності розміру іпотечного покриття даним бухгалтерського обліку і фінансової звітності емітента та вимогам Закону;

є) довідку депозитарію про укладання договору про обслуговування випуску іпотечних облігацій (у разі його укладання до дати подання документів до Комісії);

ж) реєстр іпотечного покриття у паперовій та електронній формах. У разі внесення змін (заміни іпотечних активів) до Реєстру іпотечного покриття емітент має подати в паперовому та електронному вигляді відповідну інформацію до структурного підрозділу Комісії, що здійснював реєстрацію випуску іпотечних облігацій, у термін, що не перевищує 10 календарних днів з дати внесення змін (заміни іпотечних активів);

з) копію договору з управителем про управління іпотечним покриттям та договір про обслуговування іпотечних активів з обслуговуючою установою, якщо емітент самостійно не виконує функцій з обслуговування іпотечних активів. У разі припинення управителя іпотечного покриття (реорганізація/злиття, приєднання, поділ, перетворення) або його заміни емітент повинен надати до Комісії зміни до договору та/або договір з новим управителем протягом 10 календарних днів з дати виникнення змін до структурного підрозділу Комісії, що здійснював реєстрацію випуску іпотечних облігацій;

и) копію свідоцтва про державну реєстрацію емітента, засвідчену печаткою та підписом керівника емітента;

і) копію документа встановленої форми відповідного державного органу про внесення емітента іпотечних облігацій до Державного реєстру банків або Державного реєстру фінансових установ, засвідчену печаткою та підписом керівника емітента;

ї) звіт одного з уповноважених рейтингових агентств або звіт одного з визнаних органом реєстрації міжнародних рейтингових агентств щодо рівня кредитного рейтингу відповідного випуску іпотечних облігацій.

2. Комісія здійснює реєстрацію випуску іпотечних облігацій та проспекту емісії іпотечних облігацій при відкритому (публічному) розміщенні іпотечних облігацій та реєстрацію випуску при закритому (приватному) розміщенні іпотечних облігацій протягом 30 календарних днів з дати подання заяви та всіх необхідних документів для реєстрації або відмовляє в реєстрації.

Датою подання заяви та всіх необхідних документів є дата їх реєстрації в загальному відділі Комісії.

Реєстрація випуску іпотечних облігацій та проспекту емісії є підставою для внесення іпотечних облігацій до окремого реєстру випуску іпотечних цінних паперів.

Комісія має право здійснювати перевірку відомостей, що містяться в проспекті емісії та в інших документах, а також повноважень органів емітента.

До закінчення встановленого для реєстрації строку Комісія може запросити надання додаткових документів, які підтверджують дані, наведені в документах, поданих емітентом для реєстрації випуску іпотечних облігацій. У цьому разі строк розгляду документів, поданих для реєстрації, відраховується з дати надходження останнього документа.

Відповідальність за достовірність інформації, наведеної у документах, які подаються до Комісії, несуть особи, які засвідчили ці документи своїми підписами та печатками.

Емітент має право внести зміни до документів, поданих до Комісії для реєстрації випуску іпотечних облігацій та проспекту емісії іпотечних облігацій. Зміни до документів мають бути подані до дати закінчення строку розгляду документів. У цьому разі реєстрація випуску та проспекту емісії звичайних іпотечних облігацій здійснюється не пізніше 30 днів з дати реєстрації першого документа в загальному відділі Комісії.

За письмовою заявою емітента, поданою до Комісії до закінчення строку розгляду документів, Комісія може повернути всі документи, подані для реєстрації, на доопрацювання.

Проспект емісії іпотечних облігацій засвідчується штампом "ЗАРЕЄСТРОВАНО" або написом "ЗАРЕЄСТРОВАНО", підписом уповноваженої особи, визначеної наказом керівника, та печаткою Комісії.

Після реєстрації випуску іпотечних облігацій та проспекту емісії емітенту видається тимчасове свідоцтво (додаток 2), яке є підставою для оформлення глобального сертифіката.

Якщо випуск іпотечних облігацій здійснюється різними серіями, на кожну серію цього випуску іпотечних облігацій емітенту видається окреме тимчасове свідоцтво про реєстрацію випуску іпотечних облігацій.

3. Емітент до початку розміщення іпотечних облігацій може прийняти рішення про скасування рішення про розміщення іпотечних облігацій.

У разі прийняття емітентом рішення про скасування рішення про розміщення іпотечних облігацій емітент зобов'язаний надіслати оригінал цього рішення до Комісії протягом 5 робочих днів з дати його прийняття. Це рішення оформлюється протоколом та має бути засвідчене підписами та печаткою емітента.

Комісія протягом 5 робочих днів з дати отримання такого рішення видає розпорядження про скасування реєстрації випуску іпотечних облігацій (додаток 3) та анулює тимчасове свідоцтво про реєстрацію випуску іпотечних облігацій.

4. Емітент може прийняти рішення про розміщення іпотечних облігацій наступного випуску до закінчення строку обігу іпотечних облігацій попереднього випуску.

5. Емітент має право до початку розміщення іпотечних облігацій внести зміни до проспекту емісії іпотечних облігацій.

Не допускається внесення змін до проспекту емісії іпотечних облігацій в частині зменшення обсягу прав, які надаються власникам іпотечних облігацій, кількості іпотечних облігацій, щодо яких прийнято рішення про розміщення, зміни умов розміщення, установлених рішенням про розміщення.

6. У разі внесення до проспекту емісії іпотечних облігацій змін емітент повинен зареєструвати їх та опублікувати зміни протягом 30 днів після опублікування проспекту емісії, але не менш як за 10 днів до початку відкритого (публічного) розміщення іпотечних облігацій. До реєстрації та опублікування інформації про внесення змін до проспекту емісії іпотечних облігацій емітент не має права здійснювати відкрите (публічне) розміщення іпотечних облігацій.

Якщо зміни до проспекту емісії іпотечних облігацій неможливо зареєструвати та опублікувати в зазначений строк, то такі зміни мають також містити відомості про перенесення строків розміщення іпотечних облігацій.

Для реєстрації змін до проспекту емісії іпотечних облігацій емітент подає до органу реєстрації:

а) заяву про реєстрацію змін до проспекту емісії іпотечних облігацій згідно з додатком 4 до цього Положення;

б) зміни до проспекту емісії іпотечних облігацій;

в) рішення уповноваженого органу емітента про внесення змін до проспекту емісії іпотечних облігацій, яке оформлюється протоколом.

У разі, якщо зміни стосуються і реєстру іпотечного покриття, емітент надає також зміни до реєстру іпотечного покриття.

Реєстрація змін до проспекту емісії здійснюється Комісією протягом 15 днів з дати подання відповідних документів.

Зареєстровані зміни до проспекту емісії іпотечних облігацій засвідчуються штампом "ЗАРЕЄСТРОВАНО" або написом "ЗАРЕЄСТРОВАНО", підписом уповноваженої особи, визначеної наказом керівника, та печаткою Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

Один примірник зареєстрованих змін проспекту емісії іпотечних облігацій після реєстрації повертається емітенту.

7. Відмова в реєстрації випуску іпотечних облігацій та проспекту емісії або реєстрації випуску іпотечних облігацій та/або змін до нього (за наявності) складається у разі:

а) визнання емісії іпотечних облігацій недобросовісною;

б) невідповідності іпотечного покриття вимогам Закону;

в) відсутності будь-якого документа, передбаченого цим Положенням.

Підставами для визнання емісії іпотечних облігацій недобросовісною можуть бути:

порушення емітентом вимог Законів України "Про іпотечні облігації" та "Про цінні папери та фондовий ринок", невідповідність поданих емітентом документів або відомостей, що в них містяться, вимогам законодавства та/або переліку, визначеному Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку;

порушення порядку прийняття рішення про розміщення іпотечних облігацій;

унесення недостовірних відомостей до проспекту емісії та рішення про розміщення іпотечних облігацій та документів, які подаються для реєстрації випуску іпотечних облігацій та проспекту емісії.

Рішення щодо визнання емісії іпотечних облігацій недобросовісною приймається на засіданні Комісії та оформлюється відповідним рішенням Комісії.

8. Повідомлення про відмову в реєстрації випуску іпотечних облігацій, проспекту емісії та/або змін до проспекту емісії здійснюється шляхом направлення емітенту розпорядження (додаток 5) про відмову в реєстрації випуску іпотечних облігацій та проспекту емісії, змін до проспекту емісії, яке має містити обґрунтовані підстави відмови.

У разі відмови в реєстрації всі подані документи залишаються в Комісії для захисту інтересів Комісії в судах та інших органах при виникненні спірних питань.

У разі, коли в реєстрації випуску іпотечних облігацій, проспекту емісії іпотечних облігацій, змін до проспекту емісії, відмовлено з мотивів, які емітент вважає не обґрунтованими, він може звернутися до суду.

Розділ IV. Звіт про результати розміщення іпотечних облігацій

1. У разі, якщо протягом строку розміщення іпотечних облігацій, який вказаний у рішенні про розміщення іпотечних облігацій та в проспекті емісії (у разі відкритого /публічного/ розміщення) або в рішенні про розміщення іпотечних облігацій (у разі закритого /приватного/ розміщення), була розміщена хоча б одна іпотечна облігація, емітент для реєстрації звіту про результати розміщення іпотечних облігацій подає до Комісії такі документи:

а) заяву про реєстрацію звіту про результати розміщення іпотечних облігацій, складену відповідно до додатка 6;

б) звіт про результати розміщення іпотечних облігацій (серії облігацій), складений відповідно до додатка 7 до цього Положення. Звіт про результати розміщення іпотечних облігацій (серії облігацій) подається в двох примірниках, засвідчений підписом керівника та печаткою емітента, а також підписом та печаткою управителя, обслуговуючої (их) установи (в), якщо емітент самостійно не виконує обов'язки обслуговуючої установи, аудитора (аудиторської фірми), підписом (ами) та печаткою (ами) андеррайтера (ів), якщо емітент користується його (їх) послугами щодо розміщення випуску; підписом та печаткою депозитарію, з яким емітент уклав договір про обслуговування випуску облігацій, оформив та депонував глобальний сертифікат випуску цінних паперів;

в) оригінал тимчасового свідоцтва про реєстрацію випуску (серії) іпотечних облігацій;

г) примірник друкованого органу з публікацією проспекту емісії іпотечних облігацій та змін до проспекту емісії іпотечних облігацій (у разі, якщо такі зміни реєструвалися);

ґ) копію глобального сертифіката;

д) належним чином засвідчене рішення уповноваженого органу емітента щодо затвердження результатів розміщення іпотечних облігацій та звіту про результати розміщення;

е) документ, який підтверджує оплату 100 % вартості розміщених іпотечних облігацій.

2. У разі, якщо протягом строку розміщення іпотечних облігацій, який вказаний у рішенні про розміщення іпотечних облігацій та в проспекті емісії іпотечних облігацій (у разі відкритого (публічного) розміщення) або в рішенні про розміщення іпотечних облігацій (у разі закритого (приватного) розміщення), не було розміщено жодної іпотечної облігації, Комісія одночасно з реєстрацією звіту про результати розміщення іпотечних облігацій (серії іпотечних облігацій) видає розпорядження про скасування реєстрації випуску (серії) іпотечних облігацій (додаток 9) та анулює тимчасове свідоцтво про реєстрацію випуску (серії) іпотечних облігацій.

Емітент для реєстрації звіту про результати розміщення іпотечних облігацій подає до Комісії документи, передбачені підпунктами "б" - "е" пункту 1 цього розділу, а також заяву про реєстрацію звіту про результати розміщення іпотечних облігацій та скасування реєстрації випуску іпотечних облігацій, складену відповідно до додатка 8 до цього Положення.

3. Емітент подає до Комісії звіт про результати розміщення іпотечних облігацій (серії іпотечних облігацій) та інші документи, передбачені пунктами 1, 2 цієї глави, не пізніше 15 днів після завершення розміщення іпотечних облігацій.

Якщо іпотечні облігації випускалися різними серіями, емітент подає до Комісії звіт про результати розміщення кожної серії іпотечних облігацій.

Якщо іпотечні облігації були розміщені до дати закінчення строку розміщення іпотечних облігацій, зазначеного в проспекті емісії та/або рішенні про розміщення, емітент подає до Комісії звіт про результати розміщення не пізніше 15 днів після завершення розміщення останньої іпотечної облігації цього випуску (серії).

4. Комісія протягом 15 календарних днів після отримання від емітента необхідних документів здійснює реєстрацію звіту про результати відкритого (публічного) розміщення іпотечних облігацій та видає свідоцтво про реєстрацію випуску (серії) іпотечних облігацій або відмовляє в реєстрації.

Комісія протягом 14 календарних днів після отримання від емітента необхідних документів здійснює реєстрацію звіту про результати закритого (приватного) розміщення іпотечних облігацій та видає свідоцтво про реєстрацію випуску (серії) іпотечних облігацій або відмовляє в реєстрації.

До закінчення встановленого для реєстрації звіту строку Комісія може запросити надання додаткових документів, які підтверджують дані, наведені в документах, поданих емітентом для реєстрації звіту. У разі надходження будь-яких додаткових документів строк розгляду документів, поданих для реєстрації звіту, відраховується з дати надходження останнього документа.

5. Розпорядження про скасування реєстрації випуску (серії) іпотечних облігацій протягом 3 робочих днів з дати його видання направляється емітенту, управителю та депозитарію, який обслуговує іпотечні облігації емітента.

Комісія забезпечує опублікування інформації про скасування реєстрації випуску іпотечних облігацій в одному із своїх офіційних друкованих видань протягом 15 календарних днів з дати видання розпорядження про скасування реєстрації випуску іпотечних облігацій.

На підставі розпорядження про скасування реєстрації випуску іпотечних облігацій Комісією вносяться відповідні зміни до окремого реєстру випусків іпотечних цінних паперів.

6. Підставами для відмови в реєстрації звіту про результати розміщення іпотечних облігацій є порушення вимог законодавства, пов'язане з розміщенням цінних паперів, а також відсутність будь-якого з документів, визначених у пунктах 1, 2 цієї глави.

Повідомлення про відмову в реєстрації звіту про результати розміщення іпотечних облігацій здійснюється шляхом направлення емітенту розпорядження про відмову в реєстрації звіту про результати розміщення іпотечних облігацій, яке має містити обґрунтовані підстави відмови.

У разі відмови в реєстрації звіту про результати розміщення іпотечних облігацій усі подані документи залишаються в Комісії. Оригінал тимчасового свідоцтва про реєстрацію випуску (серії) іпотечних облігацій повертається заявнику.

7. Комісія у двотижневий строк з дня реєстрації звіту про результати розміщення іпотечних облігацій (серії облігацій) видає емітенту свідоцтво про реєстрацію випуску (серії) іпотечних облігацій (додаток 10) на суму, що відповідає загальній номінальній вартості розміщених іпотечних облігацій, та анулює тимчасове свідоцтво про реєстрацію випуску (серії) іпотечних облігацій.

8. У разі відкритого (публічного) розміщення іпотечних облігацій емітент не пізніше ніж через 15 робочих днів з дати реєстрації звіту про результати розміщення іпотечних облігацій (серії іпотечних облігацій) та видачі свідоцтва про реєстрацію випуску публікує звіт в офіційному друкованому виданні Комісії.

Емітент не пізніше 5 робочих днів з дати опублікування звіту про результати відкритого (публічного) розміщення іпотечних облігацій (серії облігацій) направляє до Комісії примірник офіційного друкованого видання Комісії, в якому був опублікований звіт про результати відкритого (публічного) розміщення іпотечних облігацій (серії облігацій).

Розділ V. Звіт про погашення іпотечних облігацій та скасування реєстрації випусків іпотечних облігацій та анулювання свідоцтва про випуск іпотечних облігацій

1. Емітент подає до Комісії звіт про наслідки погашення іпотечних облігацій (серії іпотечних облігацій) не пізніше 15 календарних днів після закінчення строку погашення випуску іпотечних облігацій (серії), який вказаний у рішенні про розміщення іпотечних облігацій та в проспекті емісії іпотечних облігацій (у разі відкритого /публічного/ розміщення) або у рішенні про розміщення іпотечних облігацій (у разі закритого /приватного/ розміщення), а в разі дострокового погашення іпотечних облігацій (серії іпотечних облігацій), якщо можливість дострокового погашення випуску (серії) іпотечних облігацій була передбачена рішенням про розміщення іпотечних облігацій та проспектом емісії іпотечних облігацій (у разі відкритого /публічного/ розміщення) або в рішенні про розміщення іпотечних облігацій (у разі закритого /приватного/ розміщення), - не пізніше 15 календарних днів після закінчення дострокового погашення випуску іпотечних облігацій (серії).

2. Звіт про наслідки погашення іпотечних облігацій має містити інформацію, зазначену в додатку 11 до цього Положення.

Звіт про дострокове погашення іпотечних облігацій має містити інформацію, зазначену в додатку 12 до цього Положення.

Звіт про наслідки погашення (про дострокове погашення) іпотечних облігацій подається в одному примірнику. Звіт повинен бути засвідчений підписом керівника та печаткою емітента, а також підписом та печаткою управителя, обслуговуючої установи, якщо емітент самостійно не виконує функцій обслуговуючої установи, аудитора (аудиторської фірми), підписом та печаткою депозитарію, з яким емітент уклав договір про обслуговування випуску іпотечних облігацій, оформив та депонував глобальний сертифікат випуску цінних паперів.

3. При поданні звіту емітент також подає до Комісії заяву про подання звіту про погашення іпотечних облігацій та про скасування реєстрації випуску іпотечних облігацій, складену згідно з додатком 13, або заяву про подання звіту про дострокове погашення іпотечних облігацій, складену згідно з додатком 14, а також копію рішення про розміщення іпотечних облігацій та оригінал свідоцтва про реєстрацію випуску (серії) іпотечних облігацій.

4. Уповноважена особа, визначена наказом керівника Комісії, видає розпорядження про скасування реєстрації випуску (серії) іпотечних облігацій (додаток 9) протягом 15 робочих днів з дати надходження необхідних документів.

5. Розпорядження про скасування реєстрації випуску (серії) іпотечних облігацій протягом 3 робочих днів з дати видачі направляється емітенту, управителю та депозитарію, який обслуговує емісію цінних паперів.

6. Комісія забезпечує опублікування інформації про скасування реєстрації випуску іпотечних облігацій в одному із своїх офіційних друкованих видань протягом 15 календарних днів з дати видачі розпорядження про скасування реєстрації випуску іпотечних облігацій.

7. На підставі розпорядження про скасування реєстрації випуску (серії) іпотечних облігацій Комісією вносяться відповідні зміни до окремого реєстру випусків іпотечних цінних паперів, а також здійснюється анулювання свідоцтв про реєстрацію випуску (серії) іпотечних облігацій.

Розділ VI. Дії емітента іпотечних облігацій у разі його припинення або в разі порушення емітентом зобов'язань за іпотечними облігаціями

1. У разі порушення емітентом звичайних іпотечних облігацій вимог, установлених Законом та проспектом емісії іпотечних облігацій, управитель зобов'язаний письмово повідомити про це Комісію протягом 10 робочих днів з дня виявлення факту такого порушення.

2. Емітент уважається таким, що порушив зобов'язання за іпотечними облігаціями, у разі:

а) невиконання або неналежного виконання грошових зобов'язань за іпотечними облігаціями у строки, визначені в проспекті емісії;

б) порушення щодо емітента провадження у справі про банкрутство або призначення тимчасового адміністратора чи ліквідатора;

в) непроведення заміни іпотечних активів або невключення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття згідно із статтею 14 Закону України "Про іпотечні облігації" (далі - Закон);

г) учинення емітентом щодо іпотечного покриття дій, які суперечать вимогам Закону, якщо такі дії ставлять під загрозу належне виконання емітентом зобов'язань за іпотечними облігаціями;

ґ) в інших випадках, визначених у проспекті емісії.

3. У разі настання однієї з вищезазначених умов власники звичайних іпотечних облігацій набувають такі права:

а) вимагати від емітента дострокового виконання грошових зобов'язань за іпотечними облігаціями;

б) ужити заходів примусового стягнення заборгованості емітента за іпотечними облігаціями відповідно до законодавства;

в) звернути стягнення на іпотечне покриття;

г) задовольнити свої вимоги за рахунок інших активів емітента в разі недостатності коштів після звернення стягнення на іпотечне покриття.

Власники іпотечних облігацій задовольняють вищезазначені права через управителя.

Управитель у разі:

призначення тимчасової адміністрації емітента іпотечних облігацій або порушення справи про банкрутство емітента вимагає передачі іпотечного покриття до визначеної ним обслуговуючої установи на обслуговування, а також здійснює розпорядження коштами від іпотечного покриття;

прийняття рішення про ліквідацію емітента іпотечних облігацій відчужує іпотечне покриття самостійно або спільно з ліквідатором, а також уживає заходів щодо отримання коштів власниками облігацій за рахунок іншого майна емітента.

Після задоволення прав власників іпотечних облігацій управитель протягом 30 днів з дати виконання зобов'язань перед власниками іпотечних облігацій повідомляє Комісію про задоволення прав власників іпотечних облігацій.

4. Припинення емітента іпотечних облігацій (реорганізація /злиття, приєднання, поділ, перетворення/ або ліквідація) здійснюється у порядку, установленому законодавством України.

5. У разі, якщо на дату прийняття рішення про припинення емітента іпотечні облігації цього емітента перебувають в обігу, здійснюється зупинення обігу іпотечних облігацій та задоволення прав власників іпотечних облігацій (погашення іпотечних облігацій).

6. Для зупинення обігу іпотечних облігацій комісія з припинення діяльності емітента (управитель, ліквідаційна комісія, ліквідатор тощо) (далі - комісія з припинення) протягом 15 робочих днів з дня прийняття рішення про припинення діяльності або постановлення судового рішення щодо припинення емітента подає до Комісії такі документи:

а) заяву про зупинення обігу іпотечних облігацій (додаток 15);

б) копію рішення засновників (учасників) або вповноваженого ними органу щодо припинення емітента, або копію судового рішення щодо припинення емітента, що не пов'язане з банкрутством юридичної особи, або копію судового рішення про визнання емітента банкрутом, або копію постанови Правління Національного банку України про відкриття процедури ліквідації (для емітентів - банків).

Рішення засновників (учасників) або вповноваженого ними органу щодо припинення емітента має бути оформлене відповідним протоколом, який повинен бути пронумерований, прошнурований та засвідчений підписами засновників (учасників) або голови та секретаря зборів.

Копія судового рішення щодо припинення емітента, судового рішення про визнання емітента банкрутом, копія постанови Правління Національного банку України про відкриття процедури ліквідації засвідчується головою комісії з припинення та печаткою емітента;

в) копію повідомлення (оголошення) про припинення емітента, опублікованого в друкованих засобах масової інформації відповідно до вимог статті 105 Цивільного кодексу України, статті 59 Господарського кодексу України, статті 22 Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців", статті 23 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом";

г) довідку, яка містить перелік і результати попередніх випусків іпотечних облігацій, із зазначенням: реквізитів свідоцтв про реєстрацію випусків іпотечних облігацій, обсягів випусків, строків обігу та результатів погашення кожного випуску.

7. Уповноважена особа Комісії видає розпорядження про зупинення обігу іпотечних облігацій (додаток 16) протягом 15 робочих днів з дати надходження до Комісії документів, зазначених у пункті 5 цього розділу.

8. Комісія протягом 3 робочих днів з дати видання розпорядження про зупинення обігу іпотечних облігацій направляє його емітенту, управителю та депозитарію, який обслуговує іпотечні облігації цього емітента.

9. Комісія забезпечує опублікування відомостей про зупинення обігу іпотечних облігацій в одному зі своїх офіційних друкованих видань протягом 15 календарних днів з дати видання розпорядження про зупинення обігу іпотечних облігацій.

10. Дата опублікування відомостей про зупинення обігу іпотечних облігацій в одному з офіційних друкованих видань Комісії є датою, на яку складається зведений обліковий реєстр і здійснюється операція обмеження в обігу іпотечних облігацій.

11. Погашення іпотечних облігацій здійснює комісія з припинення емітента у порядку та у строк, що зазначені в повідомленні про припинення емітента, яке публікується в друкованих засобах масової інформації відповідно до вимог законодавства.

12. Для скасування реєстрації випуску іпотечних облігацій та анулювання свідоцтв про реєстрацію випуску іпотечних облігацій комісія з припинення емітента не пізніше 7 робочих днів з дати завершення погашення іпотечних облігацій до Комісії подає такі документи:

а) заяву про скасування реєстрації випуску іпотечних облігацій, складена згідно з додатком 17;

б) рішення засновників (учасників) емітента або органу, який прийняв рішення про припинення емітента, що оформлене протоколом та засвідчене підписом голови комісії з припинення та печаткою емітента;

в) довідку про розрахунки із власниками іпотечних облігацій із зазначенням таких даних:

1) найменування та місцезнаходження емітента, управителя та обслуговуючої установи;

2) загальна номінальна вартість, кількість іпотечних облігацій (з фіксованим або плаваючим процентом);

3) номінальна вартість іпотечних облігацій;

4) серії та порядкові номери іпотечних облігацій;

5) строк обігу іпотечних облігацій;

6) дати початку та закінчення погашення іпотечних облігацій;

7) кількість погашених іпотечних облігацій (із зазначенням номерів та серій);

8) сума, на яку погашено іпотечні облігації;

9) сума доходу, що виплачена за іпотечними облігаціями (окремо для іпотечних облігацій з фіксованим процентом та облігацій з плаваючим процентом).

Довідка засвідчується підписом голови комісії з припинення, а також печаткою емітента, обслуговуючої установи, аудитора (аудиторської фірми), депозитарію, з яким емітент уклав договір про обслуговування випуску іпотечних облігацій;

г) оригінал (оригінали) свідоцтва про реєстрацію випуску іпотечних облігацій.

Уповноважена особа Комісії видає розпорядження про скасування реєстрації випуску іпотечних облігацій (додаток 9) протягом 15 робочих днів з дати надходження до Комісії заяви та всіх необхідних документів.

Розпорядження про скасування реєстрації випуску іпотечних облігацій протягом 3 робочих днів з дати видання направляється емітенту, управителю та депозитарію, який обслуговує емісію іпотечних облігацій.

Комісія забезпечує опублікування інформації про скасування реєстрації випуску іпотечних облігацій в одному зі своїх офіційних друкованих видань протягом 15 календарних днів з дати видання розпорядження про скасування реєстрації випуску іпотечних облігацій.

На підставі розпорядження про скасування реєстрації випуску іпотечних облігацій Комісією уносяться відповідні зміни до окремого реєстру випусків іпотечних цінних паперів, а також здійснюється анулювання свідоцтв про реєстрацію випуску іпотечних облігацій.

Розділ VII. Державний контроль за випуском, розміщенням та обігом іпотечних облігацій

1. У разі недобросовісної емісії Комісія має право тимчасово зупинити відкрите (публічне) розміщення іпотечних облігацій.

2. Зупинене відкрите (публічне) розміщення іпотечних облігацій поновлюється за рішенням Комісії лише до закінчення строку розміщення іпотечних облігацій, установленого проспектом їх емісії, за умови усунення порушень, що стали підставою для зупинення відкритого (публічного) розміщення.

3. У разі, коли порушення, що стали підставою для зупинення відкритого (публічного) розміщення іпотечних облігацій, не усунені протягом 15 днів після прийняття Комісією відповідного рішення або Комісії не надіслані документи, що підтверджують усунення порушень, вона приймає рішення про визнання емісії іпотечних облігацій недійсною.

4. У разі порушення емітентом законодавства про цінні папери Комісія має право зупинити розміщення (продаж) та обіг іпотечних облігацій цього емітента до усунення емітентом виявлених порушень, але не більше ніж на строк до одного року.

Таке рішення може бути оскаржено в судовому порядку.

5. Комісія не пізніше 3 робочих днів з дати прийняття рішення про зупинення розміщення (продажу) та/або обігу іпотечних облігацій направляє повідомлення про це емітенту.

Протягом 7 днів з моменту прийняття рішення про зупинення розміщення (продажу) та/або обігу іпотечних облігацій Комісія публікує інформацію про зупинення розміщення (продажу) та/або обігу іпотечних облігацій та направляє відповідне повідомлення андеррайтеру(ам), якщо емітент користується його (їх) послугами, або депозитарію.

Емітент та андеррайтер(и) зупиняють розміщення (продаж) та/або обіг іпотечних облігацій негайно після отримання повідомлення Комісії про зупинення випуску іпотечних облігацій.

 

Директор департаменту
корпоративних відносин
 

 
О. Петрашко
 

 

"___" ____________ 200_ року N __
                 (дата подання заяви) 

ЗАЯВА
про реєстрацію випуску та проспекту емісії звичайних іпотечних облігацій

Найменування та вид емітента 

 

Ідентифікаційний код за Єдиним державним реєстром юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців 

 

Місцезнаходження 

 

Телефон, факс 

 

Розмір власного капіталу на дату прийняття рішення про розміщення іпотечних облігацій 

 

Розмір іпотечного покриття на дату подання документів на реєстрацію випуску іпотечних облігацій та проспекту емісії 

 

Орган, який прийняв рішення про розміщення іпотечних облігацій 

 

Дата і номер рішення про розміщення іпотечних облігацій 

 

Загальна номінальна вартість іпотечних облігацій, що випускаються 

 

Кількість облігацій, що випускаються, у тому числі:
кількість іпотечних облігацій з фіксованим процентом;
кількість іпотечних облігацій з плаваючим процентом. 

 

Номінальна вартість облігації 

 

Найменування та вид управителя іпотечного покриття 

 

Ідентифікаційний код за Єдиним державним реєстром юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців 

 

Місцезнаходження 

 

Телефон, факс 

 

Найменування та вид обслуговуючої установи 

 

Ідентифікаційний код за Єдиним державним реєстром юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців 

 

Місцезнаходження 

 

Телефон, факс 

 

___________
(посада) 

_____________
(підпис)

М. П. 

_______________________
(прізвище, ім'я, по батькові) 

 

ДЕРЖАВНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

ТИМЧАСОВЕ СВІДОЦТВО
про реєстрацію випуску звичайних іпотечних облігацій

                                    Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку
                              засвідчує, що випуск іпотечних облігацій ______, що здійснюється
                                                                                                                                      (серія) 
              _________________________________________________________________________,
                                                                                (найменування емітента та код за ЄДРПОУ) 

на загальну суму 

__________________________________,
(словами) 

номінальною вартістю 

__________________________________,
(словами) 

розмір іпотечного покриття,
що забезпечує випуск (серії)
звичайних іпотечних облігацій         _______________________________________________,
                                                                                                                                        (словами) 

 

іменних з фіксованим процентом ___________________________________
                                                                                                                 (словами) 

штук, 

 

іменних з плаваючим процентом ___________________________________
                                                                                                                (словами) 

штук, 

на суму 

__________________________________________________________,
(словами) 

 

унесено до Окремого реєстру випуску іпотечних цінних паперів.

Реєстраційний N ___/4/____/Т

Дата реєстрації "___" ____________ 20__ року

_____________
(уповноважена особа) 

__________
(підпис)

М. П. 

_______________________________
(прізвище, ім'я, по батькові) 

 

ДЕРЖАВНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ N ___ - СТ - О

м. Київ  

"___" ____________ 200_ року 

Уповноважена особа Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку ______________________________________________________________________________________
                                                                                   (посада, прізвище, ім'я, по батькові)
за дорученням ___________________, на підставі пункту __ до Положення про порядок реєстрації випуску звичайних іпотечних облігацій, проспекту емісії, звіту про результати розміщення іпотечних облігацій, погашення та скасування реєстрації випуску іпотечних облігацій, затвердженого рішенням Комісії від ____________________________, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України __________________________________, та відповідно до документів, наданих ______________________________________________________________________________________
                                                              (найменування емітента, місцезнаходження, код за ЄДРПОУ)
на скасування реєстрації випуску іпотечних облігацій,

ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Скасувати реєстрацію випуску звичайних іпотечних облігацій
______________________________________________________________________________________
                                                                                             (найменування емітента) 

2. Тимчасове свідоцтво про реєстрацію випуску звичайних іпотечних облігацій
______________________________________________________________________________________
                                                                                            (найменування емітента)
від "___" _____ року N ___, видане _______________________________________________________,
                 (номер та дата свідоцтва про реєстрацію випуску звичайних іпотечних облігацій, орган, що його видав)
анулювати. 

(уповноважена особа) 

(підпис)

М. П. 

(прізвище, ім'я, по батькові) 

 

"___" ____________ 200_ р. N
          (дата подання заяви) 

ЗАЯВА
про реєстрацію змін до проспекту емісії іпотечних облігацій

Найменування та вид емітента 

 

Ідентифікаційний код за Єдиним державним реєстром юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців 

 

Місцезнаходження 

 

Телефон, факс 

 

Розмір власного капіталу емітента 

 

Орган, який прийняв рішення про внесення змін до проспекту емісії іпотечних облігацій 

 

Дата і номер рішення про внесення змін до проспекту емісії іпотечних облігацій 

 

Дата реєстрації проспекту емісії іпотечних облігацій 

 

Дата реєстрації та реєстраційний номер випуску згідно з тимчасовим свідоцтвом про реєстрацію випуску іпотечних облігацій 

 

Дата опублікування проспекту емісії іпотечних облігацій, назва та номер офіційного друкованого видання органу реєстрації, у якому був опублікований проспект емісії іпотечних облігацій (заповнюється у разі, якщо на дату подання заяви проспект емісії іпотечних облігацій був опублікований) 

 

___________
(посада) 

____________
(підпис)

М. П. 

______________________
(прізвище, ім'я, по батькові) 

 

ДЕРЖАВНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ N ___ - В - ІО

м. Київ 

 200_ р. 

Уповноважена особа
________________________________________________________________
(прізвище, ім'я, по батькові)

на підставі пункту ___ Положення про порядок реєстрації випуску звичайних іпотечних облігацій, проспекту емісії, звіту про результати розміщення іпотечних облігацій, погашення та скасування реєстрації випуску іпотечних облігацій, затвердженого рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 11.04.2006 N 234, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України ______ за N ____, та відповідно до документів, наданих
_____________________________________________________________________________________,
                                                      (повне найменування емітента, місцезнаходження, код за ЄДРПОУ) 

УСТАНОВИЛА:

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Ураховуючи вищевикладене та на підставі пункту __ зазначеного Положення,

ПОСТАНОВЛЯЄ:

Відмовити в реєстрації 

(уповноважена особа) 

(підпис)

М. П. 

(прізвище, ім'я, по батькові) 

 

"___" ____________ 200_ р. N
            (дата подання заяви) 

ЗАЯВА
про реєстрацію звіту про результати розміщення іпотечних облігацій

Найменування та вид емітента 

 

Ідентифікаційний код за Єдиним державним реєстром юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців 

 

Місцезнаходження 

 

Телефон, факс 

 

Період, за який надається звіт про результати розміщення 

 

Дата реєстрації та реєстраційний номер випуску згідно з тимчасовим свідоцтвом про реєстрацію випуску іпотечних облігацій 

 

Дата реєстрації проспекту емісії іпотечних облігацій 

 

Дата реєстрації змін до проспекту емісії іпотечних облігацій (у разі їх наявності) 

 

Реквізити депозитарію, який обслуговує випуск іпотечних облігацій (назва, місцезнаходження, ідентифікаційний код за Єдиним державним реєстром юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців, номер та дата видачі ліцензії) 

 

___________
(посада) 

____________
(підпис)
М. п. 

______________________
(прізвище, ім'я, по батькові) 

 

ЗВІТ
про результати розміщення іпотечних облігацій

_______________________________________________________________
(найменування емітента, код за ЄДРПОУ)

Реєстраційний номер __/4/__/Т

Дата реєстрації "___" ____________ 20__ року 

1. Дата початку розміщення випуску (серії) іпотечних облігацій: 

     запланована (згідно з рішенням про розміщення
     облігацій та проспектом емісії облігацій) 

 

     фактична 

 

2. Дата закінчення розміщення випуску (серії) іпотечних облігацій: 

     запланована (згідно з рішенням про розміщення
     облігацій та проспектом емісії іпотечних облігацій) 

 

     фактична 

 

3. Кількість іпотечних облігацій у випуску (серії): 

     які пропонувалися для розміщення (згідно з рішенням
     про розміщення облігацій та проспектом емісії
     іпотечних облігацій) 

 

     фактично розміщених 

 

4. Загальна номінальна вартість випуску (серії) іпотечних облігацій: 

 

     які пропонувалися для розміщення (згідно з
     тимчасовим свідоцтвом про реєстрацію випуску
     облігацій) 

 

     фактично розміщених 

 

5. Ціна розміщення 

 

6. Загальна сума, на яку розміщено облігації 

 

Від емітента: 

 

 

___________
(посада) 

____________
(підпис)
М. П. 

______________________
(прізвище, ім'я, по батькові) 

Від управителя
іпотечним покриттям: 

 

 

___________
(посада) 

____________
(підпис)
М. П. 

______________________
(прізвище, ім'я, по батькові) 

Від аудитора: 

 

 

___________
(посада) 

____________
(підпис)
М. П. 

______________________
(прізвище, ім'я, по батькові) 

Від андеррайтера: 

 

 

___________
(посада) 

____________
(підпис)
М. П. 

______________________
(прізвище, ім'я, по батькові) 

Від депозитарію: 

 

 

___________
(посада) 

____________
(підпис)
М. П. 

______________________
(прізвище, ім'я, по батькові) 

Від обслуговуючої
установи 

 

 

____________
(посада) 

_____________
(підпис)
М. П. 

________________________
(прізвище, ім'я, по батькові) 

 

"___" ____________ 200_ р. N
           (дата подання заяви) 

ЗАЯВА
про реєстрацію звіту про результати розміщення іпотечних облігацій та скасування реєстрації випуску іпотечних облігацій

Найменування та вид емітента 

 

Ідентифікаційний код за Єдиним державним реєстром юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців 

 

Місцезнаходження 

 

Телефон, факс 

 

Дата реєстрації та реєстраційний номер випуску згідно з тимчасовим свідоцтвом про реєстрацію випуску іпотечних облігацій 

 

Дата реєстрації проспекту емісії іпотечних облігацій 

 

Дата реєстрації змін до проспекту емісії іпотечних облігацій (у разі їх наявності) 

 

Реквізити управителя іпотечним покриттям (назва, місцезнаходження, ідентифікаційний код за Єдиним державним реєстром юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців, номер та дата видачі ліцензії) 

 

Реквізити депозитарію, який обслуговує випуск іпотечних облігацій (назва, місцезнаходження, ідентифікаційний код за Єдиним державним реєстром юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців, номер та дата видачі ліцензії) 

 

___________
(посада) 

____________
(підпис)
М. П. 

______________________
(прізвище, ім'я, по батькові) 

 

ДЕРЖАВНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ N ___ - С - ІО

м. Київ 

"___" ____________ 200_ р. 

Уповноважена особа Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку ______________________________________________________________________________________
                                                                              (посада, прізвище, ім'я, по батькові)
за дорученням __________________, на підставі пункту __ до Положення про порядок реєстрації випуску звичайних іпотечних облігацій, проспекту емісії, звіту про результати розміщення іпотечних облігацій, погашення та скасування реєстрації випуску іпотечних облігацій, затвердженого рішенням Комісії від _________, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України ____________, та відповідно до документів, наданих __________________________________________________________________
                                                                   (найменування емітента, місцезнаходження, код за ЄДРПОУ)
на скасування реєстрації випуску іпотечних облігацій,

ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Скасувати реєстрацію випуску звичайних іпотечних облігацій
_____________________________________________________________________________________
                                                                                             (найменування емітента) 

2. Свідоцтво про реєстрацію випуску звичайних іпотечних облігацій
_____________________________________________________________________________________
                                                                                         (найменування емітента)
від "___" ____________ року N _____,
(номер та дата свідоцтва про реєстрацію випуску звичайних іпотечних облігацій)
______________________________________
(орган, що його видав)
дата видачі свідоцтва "___" ____________ року, анулювати. 

(уповноважена особа) 

(підпис)

М. П. 

(прізвище, ім'я, по батькові) 

 

ДЕРЖАВНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

СВІДОЦТВО
про реєстрацію випуску звичайних іпотечних облігацій

                                       Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку
                                 засвідчує, що випуск іпотечних облігацій ______, що здійснюється
                                                                                                                                            (серія)
               _______________________________________________________________________,
                                                                                (найменування емітента та код за ЄДРПОУ) 

на загальну суму 

___________________________________,
(словами) 

номінальною вартістю 

___________________________________,
(словами) 

розмір іпотечного покриття,
що забезпечує випуск (серії)
звичайних іпотечних облігацій         _______________________________________________,
                                                                                                                                        (словами) 

 

іменних з фіксованим процентом ___________________________________
                                                                                                                 (словами) 

штук, 

 

іменних з плаваючим процентом ___________________________________
                                                                                                                (словами) 

штук, 

на суму 

__________________________________________________________,
(словами) 

 

унесено до окремого реєстру випуску іпотечних цінних паперів.

Реєстраційний N ___/4/____/

Дата реєстрації "___" ____________ 20__ року

Дата видачі "___" ____________ 20__ року

(уповноважена особа) 

(підпис)

М. П. 

(прізвище, ім'я, по батькові) 

 

ЗВІТ
про наслідки погашення іпотечних облігацій

_______________________________________________________________
(найменування емітента, код за ЄДРПОУ)

Реєстраційний номер __/4/__

Дата реєстрації "___" ____________ 200_ року

1. У разі виконання емітентом зобов'язань з погашення іпотечних облігацій

Дата початку погашення випуску (серії) іпотечних облігацій: 

     запланована (згідно з рішенням про розміщення іпотечних облігацій та
     проспектом емісії іпотечних облігацій) 

 

     фактична 

 

Дата закінчення погашення випуску (серії) іпотечних облігацій: 

     запланована (згідно з рішенням про розміщення іпотечних облігацій та
     проспектом емісії іпотечних облігацій) 

 

     фактична 

 

Кількість іпотечних облігацій у випуску (серії), які перебували в обігу (згідно із свідоцтвом про реєстрацію випуску облігацій) 

 

Кількість погашених іпотечних облігацій у випуску (серії) 

 

Загальна номінальна вартість випуску (серії) іпотечних облігацій, які перебували в обігу (згідно із свідоцтвом про реєстрацію випуску іпотечних облігацій) 

 

З фіксованим процентом: 

     загальна сума, на яку погашено іпотечні облігації, у тому числі: 

 

     розмір відсоткового доходу за облігацією, % 

 

     сума доходу, що виплачена за облігаціями з фіксованим процентом 

 

З плаваючим процентом: 

     загальна сума, на яку погашено іпотечні облігації, у тому числі: 

 

     розмір відсоткового доходу за облігацією, % 

 

     сума доходу, що виплачена за облігаціями з плаваючим процентом 

 

2. У разі неспроможності емітента виконати зобов'язання з погашення іпотечних облігацій

Запланована дата початку погашення випуску (серії) іпотечних облігацій (згідно з рішенням про розміщення облігацій та проспектом емісії облігацій) 

 

Запланована дата закінчення погашення випуску (серії) іпотечних облігацій (згідно з рішенням про розміщення облігацій та проспектом емісії облігацій) 

 

Кількість іпотечних облігацій у випуску (серії), які перебували в обігу (згідно із свідоцтвом про реєстрацію випуску іпотечних облігацій) 

 

Загальна номінальна вартість випуску (серії) іпотечних облігацій, які перебували в обігу (згідно із свідоцтвом про реєстрацію випуску іпотечних облігацій) 

 

Кількість непогашених іпотечних облігацій 

 

Сума, на яку не погашено іпотечних облігації 

 

Проценти та сума доходу, що не виплачені за іпотечними облігаціями, грн (окремо за облігаціями з фіксованим процентом та облігаціям з плаваючим процентом) 

 

Причини невиконання емітентом зобов'язання з погашення іпотечних облігацій: 

 

Від емітента: 

 

 

___________
(посада) 

____________
(підпис)
М. П. 

______________________
(прізвище, ім'я, по батькові) 

Від управителя
іпотечним покриттям: 

 

 

___________
(посада) 

____________
(підпис)
М. П. 

______________________
(прізвище, ім'я, по батькові) 

Від аудитора: 

 

 

___________
(посада) 

____________
(підпис)
М. П. 

______________________
(прізвище, ім'я, по батькові) 

Від депозитарію: 

 

 

___________
(посада) 

____________
(підпис)
М. П. 

______________________
(прізвище, ім'я, по батькові) 

Від обслуговуючої установи: 

 

___________
(посада) 

____________
(підпис)
М. П. 

______________________
(прізвище, ім'я, по батькові) 

 

ЗВІТ
про дострокове погашення іпотечних облігацій

_______________________________________________________________
(найменування емітента, код за ЄДРПОУ)

Реєстраційний номер __/4/__

Дата реєстрації "___" ____________ 200_ року

Дата початку погашення випуску (серії) іпотечних облігацій: 

     запланована (згідно з рішенням про розміщення облігацій та
     проспектом емісії облігацій) 

 

     фактична 

 

Дата закінчення погашення випуску (серії) іпотечних облігацій: 

     запланована (згідно з рішенням про розміщення облігацій та
     проспектом емісії облігацій) 

 

     фактична 

 

Кількість іпотечних облігацій у випуску (серії), які перебували в обігу (згідно із свідоцтвом про реєстрацію випуску іпотечних облігацій) 

 

Кількість погашених іпотечних облігацій у випуску (серії) 

 

Загальна номінальна вартість випуску (серії) іпотечних облігацій, які перебували в обігу (згідно із свідоцтвом про реєстрацію випуску облігацій) 

 

Облігації з фіксованим процентом: 

     загальна сума, на яку погашено іпотечні облігації, у тому числі: 

 

     розмір відсоткового доходу за облігацією, % 

 

     сума відсоткового доходу, що виплачена за відсотковими облігаціями 

 

Облігації з плаваючим процентом 

     загальна сума, на яку погашено іпотечні облігації, у тому числі: 

 

     сума доходу, що виплачена за облігаціями з плаваючим процентом 

 

Від емітента: 

 

 

___________
(посада) 

____________
(підпис)
М. п. 

______________________
(прізвище, ім'я, по батькові) 

Від управителя
іпотечним покриттям: 

 

 

___________
(посада) 

____________
(підпис)
М. п. 

______________________
(прізвище, ім'я, по батькові) 

Від аудитора: 

 

 

___________
(посада) 

____________
(підпис)
М. п. 

______________________
(прізвище, ім'я, по батькові) 

Від депозитарію: 

 

 

___________
(посада) 

____________
(підпис)
М. п. 

______________________
(прізвище, ім'я, по батькові) 

Від обслуговуючої установи: 

 

___________
(посада) 

____________
(підпис)
М. П. 

______________________
(прізвище, ім'я, по батькові) 

 

"___" ____________ 200_ р. N
            (дата подання заяви) 

ЗАЯВА
про подання звіту про погашення іпотечних облігацій та про скасування реєстрації випуску іпотечних облігацій

Найменування та вид емітента 

 

Ідентифікаційний код за Єдиним державним реєстром юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців 

 

Місцезнаходження 

 

Телефон, факс 

 

Дата реєстрації та реєстраційний номер випуску згідно із свідоцтвом про реєстрацію випуску іпотечних облігацій 

 

Дата реєстрації звіту про результати розміщення іпотечних облігацій 

 

Реквізити депозитарію, який обслуговує випуск іпотечних облігацій (назва, місцезнаходження, ідентифікаційний код за Єдиним державним реєстром юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців, номер та дата видачі ліцензії) 

 

___________
(посада) 

____________
(підпис)
М. П. 

______________________
(прізвище, ім'я, по батькові) 

 

"___" ____________ 200_ р. N
         (дата подання заяви) 

ЗАЯВА
про подання звіту про дострокове погашення іпотечних облігацій

Найменування та вид емітента 

 

Ідентифікаційний код за Єдиним державним реєстром юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців 

 

Місцезнаходження 

 

Телефон, факс 

 

Дата реєстрації та реєстраційний номер випуску згідно із свідоцтвом про реєстрацію випуску облігацій 

 

Дата реєстрації звіту про результати розміщення іпотечних облігацій 

 

Реквізити депозитарію, який обслуговує випуск іпотечних облігацій (назва, місцезнаходження, ідентифікаційний код за Єдиним державним реєстром юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців, номер та дата видачі ліцензії) 

 

___________
(посада) 

____________
(підпис)
М. П. 

______________________
(прізвище, ім'я, по батькові) 

 

"___" ____________ 200_ р. N
           (дата подання заяви) 

ЗАЯВА
про зупинення обігу іпотечних облігацій

Найменування та вид емітента 

 

Ідентифікаційний код за Єдиним державним реєстром юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців 

 

Місцезнаходження 

 

Телефон, факс 

 

Дата реєстрації та реєстраційний номер випуску згідно із свідоцтвом про реєстрацію випуску іпотечних облігацій 

 

Реквізити управителя іпотечним покриттям (назва, місцезнаходження, ідентифікаційний код за Єдиним державним реєстром юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців) 

 

Реквізити депозитарію, який обслуговує випуск іпотечних облігацій (назва, місцезнаходження, ідентифікаційний код за Єдиним державним реєстром юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців, номер та дата видачі ліцензії) 

 

___________
(посада) 

____________
(підпис)
М. П. 

______________________
(прізвище, ім'я, по батькові) 

 

ДЕРЖАВНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ N - ЗО - ІО

м. Київ 

"___" ____________ 200_ р. 

Уповноважена особа Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку ______________________________________________________________________________________
                                                                                      (посада, прізвище, ім'я, по батькові)
за дорученням __________________, на підставі пункту __ до Положення про порядок реєстрації випуску звичайних іпотечних облігацій, проспекту емісії, звіту про результати розміщення іпотечних облігацій, погашення та скасування реєстрації випуску іпотечних облігацій, затвердженого рішенням Комісії від ___________, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України ___________, та документів, наданих ______________________________________________________________________________
                                                                                                       (найменування емітента)
_____________________________________________________________________________________
                                                         (місцезнаходження, ідентифікаційний код юридичної особи)
на зупинення обігу іпотечних облігацій у зв'язку з ліквідацією/реорганізацією,

ПОСТАНОВЛЯЄ:

Зупинити обіг звичайних іпотечних облігацій
________________________________________
                             (найменування емітента)
(свідоцтво про реєстрацію випуску звичайних іпотечних облігацій від "___" _____ року N ___, видане _____________________, дата видачі свідоцтва "___" _____ року).
  (орган, що видав свідоцтво) 

(уповноважена особа) 

(підпис)

М. П. 

(прізвище, ім'я, по батькові) 

 

"___" ____________ 200_ р. N
         (дата подання заяви) 

ЗАЯВА
про скасування реєстрації випуску іпотечних облігацій

Найменування та вид емітента 

 

Ідентифікаційний код за Єдиним державним реєстром юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців 

 

Місцезнаходження 

 

Телефон, факс 

 

Дата реєстрації та реєстраційний номер випуску згідно із свідоцтвом про реєстрацію випуску іпотечних облігацій 

 

Дата реєстрації звіту про результати розміщення іпотечних облігацій 

 

___________
(посада) 

____________
(підпис)
М. П. 

______________________
(прізвище, ім'я, по батькові) 

____________

Опрос