Идет загрузка документа (172 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Инструкции о выплате денежного обеспечения военнослужащим Службы внешней разведки Украины

Служба внешней разведки
Приказ, Инструкция от 28.02.2008 № 45
редакция действует с 12.05.2017

Про затвердження Інструкції про виплату грошового забезпечення військовослужбовцям Служби зовнішньої розвідки України

Наказ Служби зовнішньої розвідки України
від 28 лютого 2008 року N 45

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
25 березня 2008 р. за N 246/14937

Із змінами і доповненнями, внесеними
наказами Служби зовнішньої розвідки України
 від 30 травня 2011 року N 152
,
 від 19 жовтня 2012 року N 284
,
від 16 вересня 2013 року N 238
,
 від 15 липня 2014 року N 204
,
 від 23 грудня 2014 року N 410
,
 від 16 червня 2015 року N 203
,
 від 3 квітня 2017 року N 114

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 07.11.2007 N 1294 "Про упорядкування структури та умов грошового забезпечення військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу та деяких інших осіб" (із змінами) НАКАЗУЮ:

(преамбула у редакції наказу Служби
зовнішньої розвідки України від 30.05.2011 р. N 152)

1. Затвердити Інструкцію про виплату грошового забезпечення військовослужбовцям Служби зовнішньої розвідки України (далі - Інструкція), що додається.

2. До упорядкування додаткових видів грошового забезпечення, передбачених пунктами 4.8 - 4.10, 4.17 - 4.21, 5.3 та 5.5 Інструкції, їх виплату провадити в межах затвердженого фонду грошового забезпечення в обсязі до 50 відсотків установленого розміру.

(пункт 2 із змінами, внесеними згідно з наказом Служби
 зовнішньої розвідки України від 19.10.2012 р. N 284)

3. З наказом ознайомити співробітників Служби зовнішньої розвідки України.

 

Голова Служби 

М. Маломуж 

ПОГОДЖЕНО: 

  

Заступник Міністра праці
та соціальної політики України
 

 
В. Онищук
 

 

ІНСТРУКЦІЯ
про виплату грошового забезпечення військовослужбовцям Служби зовнішньої розвідки України

I. Загальні положення

1.1. Ця Інструкція визначає порядок виплати грошового забезпечення військовослужбовцям Служби зовнішньої розвідки України (далі - СЗР України).

1.2. У цій Інструкції терміни вживаються у такому значенні:

структурні підрозділи - підрозділи СЗР України, що входять в організаційну структуру СЗР України, яка затверджується Указом Президента України;

(абзац другий пункту 1.2 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Служби зовнішньої розвідки України від 19.10.2012 р. N 284)

призначення на посаду - призначення на штатну посаду у СЗР України або зарахування до діючого (особливого) резерву за відповідною посадою;

звільнення з посади - звільнення зі штатної посади у СЗР України або виведення з діючого (особливого) резерву.

Інші терміни вживаються у значеннях, що визначені законодавством.

1.3. Грошове забезпечення військовослужбовців СЗР України визначається залежно від посади, військового звання, тривалості, інтенсивності та умов військової служби, кваліфікації, наукового ступеня і вченого звання.

До складу грошового забезпечення входять:

посадовий оклад, оклад за військовим званням;

щомісячні додаткові види грошового забезпечення (підвищення посадового окладу, надбавки, доплати, винагороди, які мають постійний характер, премії);

одноразові додаткові види грошового забезпечення.

1.4. Розміри посадових окладів за основними (типовими) посадами, окладів за військовими званнями, щомісячних та одноразових додаткових видів грошового забезпечення, умови збереження виплати грошового забезпечення визначено постановами Кабінету Міністрів України від 20.05.92 N 256-04, від 15.06.94 N 414 "Про види, розміри і порядок надання компенсації громадянам у зв'язку з роботою, яка передбачає доступ до державної таємниці", від 11.08.95 N 648 "Про умови оплати праці осіб, які працюють в гірських районах", від 07.02.2001 N 104 "Про порядок і норми грошового та матеріального забезпечення військовослужбовців Збройних Сил, інших військових формувань, осіб начальницького складу органів внутрішніх справ, Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації, Державної кримінально-виконавчої служби, відряджених до державних органів, установ та організацій", від 07.11.2007 N 1294 "Про упорядкування структури та умов грошового забезпечення військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу та деяких інших осіб", від 12.10.2010 N 918-6, від 21.08.2013 N 612-4.

(пункт 1.4 у редакції наказу Служби
зовнішньої розвідки України від 30.05.2011 р. N 152
,
 із змінами, внесеними згідно з наказом Служби
 зовнішньої розвідки України від 15.07.2014 р. N 204)

1.5. Грошове забезпечення згідно з цією Інструкцією виплачується військовослужбовцям, які:

призначені на штатні посади у СЗР України;

зараховані у розпорядження відповідних начальників;

перебувають у діючому (особливому) резерві.

1.6. Грошове забезпечення військовослужбовцям виплачується за місцем служби виключно в межах асигнувань, затверджених кошторисами доходів і видатків на грошове забезпечення військовослужбовців СЗР України.

1.7. За службу понад установлений службовий час, у дні відпочинку та святкові дні грошове забезпечення військовослужбовцям додатково не виплачується.

Відповідно до статті 10 Закону України "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей" військовослужбовцям СЗР України, крім слухачів Інституту СЗР України, які виконували службові обов'язки у вихідні, святкові та неробочі дні, відповідний час для відпочинку надається керівниками, яким Головою СЗР України надано відповідні права, як правило, протягом наступного тижня. Слухачам Інституту СЗР України при виконанні обов'язків військової служби у зазначені дні час відпочинку встановлюється ректором Інституту СЗР України.

1.8. Розмір грошового забезпечення, що належить військовослужбовцю не за повний місяць, тиждень чи день, а за декілька днів чи годин службового часу дня, визначається, виходячи з кількості календарних днів у цьому місяці або тижні чи годин службового часу дня, пропорційно часу виконання службових обов'язків.

Частина грошового забезпечення, яка підлягає виплаті у такому випадку, визначається наказами Голови СЗР України або його першого заступника.

(пункт 1.8 у редакції наказу Служби 
зовнішньої розвідки України від 30.05.2011 р. N 152)

1.9. Пункт 1.9 виключено

(згідно з наказом Служби зовнішньої
 розвідки України від 30.05.2011 р. N 152,
у зв'язку з цим пункти 1.10 - 1.14 вважати пунктами 1.9 - 1.13)

1.9. Грошове забезпечення, що належить військовослужбовцю і своєчасно не виплачене йому або виплачене в меншому, ніж належало, розмірі, виплачується за весь період, протягом якого військовослужбовець мав право на нього.

Виплата одноразових додаткових видів грошового забезпечення здійснюється з дня виникнення права на їх отримання.

У випадках, коли будуть документально підтверджені періоди служби, які не були внесені до особових справ, грошове забезпечення у нових встановлених розмірах виплачується з дня надходження відповідних документів до кадрового підрозділу чи надання військовослужбовцями документів, що підтверджують не враховані раніше періоди служби (роботи).

1.10. Військовослужбовцям, відрядженим до державних органів, установ і організацій для виконання завдань в інтересах оборони держави та її безпеки із залишенням на військовій службі, грошове забезпечення виплачується у державних органах, установах і організаціях у розмірах і порядку, що встановлюються законодавством, за рахунок коштів державних органів, до яких вони відряджені, відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 07.02.2001 N 104 "Про порядок і норми грошового та матеріального забезпечення військовослужбовців Збройних Сил, інших військових формувань, осіб начальницького складу органів внутрішніх справ, Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації, Державної кримінально-виконавчої служби, відряджених до державних органів, установ та організацій" (із змінами).

(абзац перший пункту 1.10 із змінами, внесеними згідно з
 наказом Служби зовнішньої розвідки України від 30.05.2011 р. N 152)

Якщо військовослужбовці до дня відрядження не отримали грошового забезпечення за поточний місяць, в СЗР України їм виплачується грошове забезпечення до дня відрядження до державного органу включно з урахуванням часу, необхідного для проїзду до нового місця служби.

1.11. Індексація грошового забезпечення військовослужбовцям СЗР України здійснюється в порядку та розмірах, встановлених законодавством.

1.12. Виплата грошового забезпечення військовослужбовцям здійснюється щомісячно в терміни, визначені Головою СЗР України.

1.13. Військовослужбовцям, які вибувають у відрядження чи відпустку, якщо вони повертаються до місця служби пізніше строку виплати грошового забезпечення, дозволяється здійснювати виплату грошового забезпечення раніше встановленого строку, в тому числі за наступні місяці. Належне грошове забезпечення при вибутті у відрядження чи відпустку може бути виплачене не раніше як за 7 днів до дня вибуття у відрядження чи відпустку, не враховуючи вихідних та святкових днів, але не пізніше дня вибуття у відрядження (відпустку).

1.14. За військовослужбовцями кадрового складу СЗР України, які направлені у довготермінові закордонні відрядження для виконання покладених на СЗР України завдань, зберігається виплата в національній валюті 50 відсотків грошового забезпечення в частині окладу за військове звання, посадового окладу, надбавки за вислугу років, інших додаткових видів грошового забезпечення постійного характеру за останньою штатною військовою посадою з урахуванням присвоєння наступних військових звань та вислуги років.

У разі направлення у довготермінове закордонне відрядження військовослужбовця, який для виконання своїх функціональних обов'язків займає посаду в органі державної влади без розкриття своєї належності до СЗР України, виплата грошового забезпечення в національній валюті зберігається у розмірі, встановленому законодавством для співробітників цього органу, але не менше ніж 50 відсотків грошового забезпечення.

Збереження виплати грошового забезпечення у розмірах, визначених цим пунктом, здійснюється за наказами Голови СЗР України.

(розділ І доповнено пунктом 1.14 згідно з наказом
Служби зовнішньої розвідки України від 30.05.2011 р. N 152)

II. Оклади за військовими званнями

2.1. Оклади за військовими званнями виплачуються військовослужбовцям на підставі наказів про присвоєння відповідних військових звань.

2.2. Військовослужбовцям, прийнятим на військову службу у СЗР України, оклади за військовими званнями виплачуються з дня зарахування до списків особового складу.

2.3. У разі присвоєння чергового військового звання під час проходження служби оклад за військовим званням військовослужбовцю виплачується з дня видання наказу про присвоєння цього звання.

III. Посадові оклади

3.1. Посадові оклади осіб офіцерського складу

3.1.1. Посадові оклади особам офіцерського складу виплачуються за займаними посадами відповідно до схеми посадових окладів осіб офіцерського складу СЗР України, затвердженої наказом СЗР України від 09.02.2008 N 25/ДСК, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 19.02.2008 за N 132/14823.

За посадами, що мають подвійне найменування, оклади встановлюються за першими посадами.

3.1.2. Особам офіцерського складу, призначеним на військові посади, оклади за цими посадами виплачуються з дня видання наказу про призначення на посаду або дня призначення на посаду, зазначеного в наказі, по день звільнення з посади (з урахуванням пункту 6.2 цієї Інструкції).

3.1.3. Особам офіцерського складу, прийнятим на військову службу у СЗР України, з дня зарахування до списків особового складу до дня призначення на посаду виплачується посадовий оклад, передбачений за первинною типовою офіцерською посадою "офіцер, оперуповноважений" (з урахуванням пункту 6.2 цієї Інструкції).

3.1.4. За особами офіцерського складу з числа осіб, віднесених до першої або другої категорії, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, а з числа учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС - і осіб, віднесених до третьої категорії, призначених у зв'язку зі скороченням штатів або проведенням організаційних заходів на посади з меншими посадовими окладами, на новій посаді зберігаються посадові оклади за попередньою посадою згідно зі статтями 20, 21 та 22 Закону України "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи".

3.1.5. Особам офіцерського складу, призначеним на посади у СЗР України у порядку службового сумісництва, посадовий оклад за відповідною посадою виплачується у розмірі пропорційно до рівня їх службового навантаження за такою посадою. Оклади за військовими званнями, щомісячні та одноразові додаткові види грошового забезпечення військовослужбовцям за посадами, на які вони призначені в порядку службового сумісництва, не виплачуються.

3.1.6. Військовослужбовцям, які перебувають у діючому (особливому) резерві, посадові оклади виплачуються за посадами, за якими вони у ньому перебувають.

3.2. Посадові оклади осіб сержантського і старшинського складу

3.2.1. Особам сержантського і старшинського складу, призначеним на посади, що підлягають комплектуванню відповідною категорією військовослужбовців, посадові оклади виплачуються відповідно до схеми тарифних розрядів посад сержантського і старшинського складу СЗР України, затвердженої наказом СЗР України від 09.02.2008 N 25/ДСК, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 19.02.2008 за N 132/14823.

3.2.2. Конкретні розміри посадових окладів особам сержантського і старшинського складу встановлюються або змінюються наказами Голови СЗР України, його заступників згідно із розподілом функціональних обов'язків та керівників, яким Головою СЗР України надано відповідні права, залежно від складності, обсягу завдань і ставлення до виконання службових обов'язків.

3.2.3. Особам сержантського і старшинського складу, призначеним на відповідні посади, посадові оклади за цими посадами виплачуються з дня видання наказу про призначення або дня призначення на посаду, зазначеного в наказі, по день звільнення з посади (з урахуванням пункту 6.2 цієї Інструкції).

3.2.4. Особам сержантського і старшинського складу, прийнятим на військову службу у СЗР України, з дня зарахування до списків особового складу до дня призначення на посаду виплачується мінімальний посадовий оклад за I тарифним розрядом.

3.2.5. Особам сержантського і старшинського складу, які перебувають на посадах осіб офіцерського складу, з дня видання наказу про призначення або дня призначення на посаду, зазначеного у наказі, виплачуються оклади за посадами, які передбачені для осіб офіцерського складу.

3.2.6. За особами сержантського і старшинського складу з числа осіб, віднесених до першої або другої категорії, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, а з числа учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС - і осіб, віднесених до третьої категорії, призначених у зв'язку зі скороченням штатів або проведенням організаційних заходів на посади з меншими посадовими окладами, на новій посаді зберігаються посадові оклади за попередньою посадою згідно зі статтями 20, 21 та 22 Закону України "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи".

3.3. Посадові оклади військовослужбовців, які перебувають на навчанні

3.3.1. Слухачам Інституту СЗР України з числа осіб офіцерського складу, які перед зарахуванням на навчання перебували на військовій службі у СЗР України, виплачуються оклади за останніми посадами, які вони займали у СЗР України до зарахування на навчання.

Слухачам Інституту СЗР України з числа осіб офіцерського складу, прийнятим на військову службу до СЗР України з одночасним направленням на навчання до Інституту СЗР України, виплачується оклад за посадою слухача.

3.3.2. Особам офіцерського складу, які закінчили Інститут СЗР України або були з нього відраховані, з дня, наступного за днем закінчення чи відрахування, до дня призначення на посади виплачуються посадові оклади, які вони одержували на день закінчення чи відрахування з Інституту СЗР України (з урахуванням пункту 6.2 цієї Інструкції).

3.3.3. Особам офіцерського складу, зарахованим до ад'юнктури чи докторантури, виплачуються посадові оклади за останніми посадами, які вони займали у СЗР України до зарахування на навчання.

3.4. Підвищення посадових окладів

3.4.1. Підвищення посадових окладів військовослужбовцям СЗР України у кожному випадку обчислюється з посадового окладу за штатною посадою.

3.4.2. Військовослужбовцям, яким посадові оклади виплачуються у підвищеному розмірі, на період виплати окладів у таких розмірах нарахування всіх додаткових видів грошового забезпечення (щомісячних та одноразових) здійснюється з посадового окладу за штатною посадою без урахування відповідного підвищення.

3.4.3. Військовослужбовцям, які постійно проходять військову службу на території населених пунктів, яким надано статус гірських, посадові оклади підвищуються на 25 відсотків.

3.4.4. Військовослужбовцям кадрового складу, які виконують завдання, визначені абзацом першим пункту 5 постанови Кабінету Міністрів України від 20.05.92 N 256-04, на час їх виконання посадовий оклад виплачується у потрійному розмірі, а тим, які виконують заходи, визначені абзацом другим пункту 5 цієї постанови, на час їх виконання посадовий оклад виплачується у полуторному розмірі.

Перелік посад, за якими посадовий оклад виплачується у потрійному або полуторному розмірі, визначається наказом Голови СЗР України.

Час виконання завдань або заходів, за які виплата посадового окладу має здійснюватися у потрійному або полуторному розмірі, підлягає табелюванню. Табелі підписуються керівником структурного підрозділу та направляються до кадрового підрозділу.

Кожні 8 годин виконання завдань або заходів, за які виплата посадового окладу має здійснюватися у потрійному або полуторному розмірі, вважаються одним робочим днем. У разі коли виконання цих завдань або заходів триває безперервно декілька днів, то виплата підвищеного посадового окладу здійснюється за усі дні їх виконання, починаючи з дня його початку та по день закінчення включно.

3.4.5. Виплата підвищених посадових окладів проводиться на підставі наказів Голови СЗР України або його першого заступника.

(розділ ІІІ доповнено пунктом 3.4 згідно з наказом 
Служби зовнішньої розвідки України від 30.05.2011 р. N 152)

IV. Щомісячні додаткові види грошового забезпечення

4.1. Надбавка за вислугу років

4.1.1. Військовослужбовцям за вислугу років на військовій службі щомісячно виплачується надбавка до їх посадових окладів та окладів за військовими званнями у таких розмірах:

від 1 до 2 років - 5 відсотків;

від 2 до 5 років - 10 відсотків;

від 5 до 10 років - 20 відсотків;

від 10 до 15 років - 25 відсотків;

від 15 до 20 років - 30 відсотків;

від 20 до 25 років - 35 відсотків;

від 25 і більше років - 40 відсотків.

4.1.2. До вислуги років військовослужбовців для виплати їм надбавки за вислугу років зараховуються:

військова служба;

служба в органах внутрішніх справ, державній пожежній охороні, органах і підрозділах цивільного захисту, податковій міліції, Державній кримінально-виконавчій службі України, Державній службі спеціального зв'язку та захисту інформації України на посадах начальницького і рядового складу з дня призначення на відповідну посаду;

(абзац третій підпункту 4.1.2 пункту 4.1 із змінами, внесеними згідно з
 наказом Служби зовнішньої розвідки України від 30.05.2011 р. N 152)

служба як військових будівельників у військово-будівельних загонах (частинах);

час перебування на практичній льотній підготовці призваних на військову службу осіб, які навчалися на офіцерів запасу льотного складу у навчальних організаціях Товариства сприяння обороні України;

час роботи в органах державної влади, органах місцевого самоврядування або сформованих ними органах, на підприємствах, в установах, організаціях і у вищих навчальних закладах із залишенням на військовій службі, службі в органах внутрішніх справ, державній пожежній охороні, органах і підрозділах цивільного захисту, податковій міліції чи Державній кримінально-виконавчій службі України, Державній службі спеціального зв'язку та захисту інформації України;

(абзац шостий підпункту 4.1.2 пункту 4.1 із змінами, внесеними згідно з
 наказом Служби зовнішньої розвідки України від 30.05.2011 р. N 152)

час виконання депутатських повноважень із залишенням на військовій службі, службі в органах внутрішніх справ, державній пожежній охороні, органах і підрозділах цивільного захисту, податковій міліції чи Державній кримінально-виконавчій службі України, Державній службі спеціального зв'язку та захисту інформації України;

(абзац сьомий підпункту 4.1.2 пункту 4.1 із змінами, внесеними згідно з
 наказом Служби зовнішньої розвідки України від 30.05.2011 р. N 152)

час перебування під вартою та час відбуття покарання в місцях позбавлення волі особами, безпідставно притягнутими до кримінальної відповідальності, безпідставно репресованими та згодом реабілітованими;

час перебування в полоні або заручником, якщо полонення чи захоплення заручником не було добровільним і особа, перебуваючи в полоні або заручником, не вчинила злочину проти миру і людства;

час роботи в органах суду та органах прокуратури осіб, які працювали на посадах суддів, прокурорів, слідчих і перебувають на військовій службі у Службі зовнішньої розвідки України;

дійсна військова служба у Радянській Армії та Військово-Морському Флоті, прикордонних, внутрішніх, залізничних військах, в органах державної безпеки та інших військових формуваннях колишнього СРСР, а також служба в органах внутрішніх справ колишнього СРСР та інші види служби і періоди роботи, які відповідно до законодавства колишнього СРСР зараховувалися до вислуги років для призначення пенсій військовослужбовцям, а також особам начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ. Вислуга років (у тому числі на пільгових умовах) у цьому випадку обчислюється у порядку, встановленому законодавством колишнього СРСР, якщо законодавством України не передбачено більш пільгових умов зарахування до вислуги років часу служби військовослужбовцям та особам начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ;

військова служба у збройних силах, органах внутрішніх справ, органах державної безпеки держав - учасниць Співдружності Незалежних Держав та інших військових формуваннях, створених законодавчими органами цих держав, Об'єднаних Збройних Силах Співдружності Незалежних Держав. Вислуга років (у тому числі на пільгових умовах) у цьому випадку обчислюється в порядку, встановленому законодавством держав - учасниць Співдружності Незалежних Держав, на території яких особи проходили військову службу, службу в органах внутрішніх справ, органах державної безпеки, якщо інше не встановлено відповідними міжнародними договорами України, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України;

час роботи в органах державної влади у разі направлення (переведення) для подальшого проходження військової або державної служби до розвідувальних органів на посади, які передбачають використання знань і досвіду, набутих під час роботи в органах державної влади;

час роботи в державних органах у разі переходу на військову службу в органи і військові формування Служби безпеки України, Управління державної охорони України, органи внутрішніх справ, державну пожежну охорону, органи і підрозділи цивільного захисту, податкову міліцію, Державну кримінально-виконавчу службу України або Державну службу спеціального зв'язку та захисту інформації України на посади офіцерського та начальницького складу згідно з переліками посад, затверджуваними відповідно Службою безпеки України, Управлінням державної охорони України, Міністерством внутрішніх справ України, Міністерством надзвичайних ситуацій України, Державною податковою службою України, Державною пенітенціарною службою України та Державною службою спеціального зв'язку та захисту інформації України;

(абзац чотирнадцятий підпункту 4.1.2 пункту 4.1 із змінами, внесеними згідно з
 наказом Служби зовнішньої розвідки України від 30.05.2011 р. N 152)

час перебування на посадах службовців Державної кримінально-виконавчої служби України, у підрозділах професійної (невоєнізованої) пожежної охорони, які в подальшому були переведені в категорію посад, що заміщуються рядовим і начальницьким складом за переліком посад і на умовах, які визначаються Державною пенітенціарною службою України та Міністерством надзвичайних ситуацій України;

(абзац п'ятнадцятий підпункту 4.1.2 пункту 4.1 із змінами, внесеними згідно з
 наказом Служби зовнішньої розвідки України від 30.05.2011 р. N 152)

час проходження військової служби за межами України в порядку військового співробітництва або у складі Миротворчих Сил ООН відповідно до міжнародних договорів, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України;

час перебування на навчанні у військових навчальних підрозділах вищих навчальних закладів України (незалежно від їх відомчої приналежності).

(підпункт 4.1.2 пункту 4.1 доповнено новим абзацом сімнадцятим згідно з
 наказом Служби зовнішньої розвідки України від 30.05.2011 р. N 152,
 у зв'язку з цим абзаци сімнадцятий і вісімнадцятий
 вважати абзацами вісімнадцятим і дев'ятнадцятим)

Періоди служби (роботи), які відповідно до законодавства зараховуються особам до вислуги років для призначення пенсій згідно із Законом України "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб" на пільгових умовах, на таких же умовах зараховуються військовослужбовцям до вислуги років для виплати їм надбавки за вислугу років.

Періоди служби, обчислені на пільгових умовах до введення в дію цієї Інструкції, перерахунку в бік зменшення не підлягають.

4.1.3. Виплата надбавки за вислугу років військовослужбовцям здійснюється на підставі розрахунків вислуги років, що складаються кадровими підрозділами (за матеріалами особових справ військовослужбовців).

4.2. Надбавка за виконання особливо важливих завдань під час проходження служби

4.2.1. Надбавка за виконання особливо важливих завдань під час проходження служби виплачується військовослужбовцям СЗР України у розмірі до 50 відсотків посадового окладу з урахуванням окладу за військовим званням та надбавки за вислугу років, а військовослужбовцям, які безпосередньо розробляють, проводять експертизу проектів нормативно-правових актів, що передбачено положеннями про відповідні структурні підрозділи, безпосередньо виконують функції з добування інформації, забезпечують та беруть участь у спеціальних заходах, спрямованих на підтримку національних інтересів, виконують спеціальні завдання, пов'язані з антитерористичною діяльністю, - у розмірі до 100 відсотків посадового окладу з урахуванням окладу за військовим званням та надбавки за вислугу років.

4.2.2. Персональний розмір надбавки за виконання особливо важливих завдань під час проходження служби встановлюється (змінюється) або виплата її припиняється наказами Голови СЗР України або його першого заступника (у розмірі понад 50 відсотків), заступників Голови СЗР України згідно із розподілом функціональних обов'язків та керівників, яким Головою СЗР України надано відповідні права (у розмірі до 50 відсотків).

Порушення питання перед особами, зазначеними в абзаці першому цього підпункту, щодо встановлення (збільшення розміру) або припинення (зменшення розміру) надбавки за виконання особливо важливих завдань здійснюється на підставі поданих за командою рапортів керівників відповідних підрозділів, в яких обґрунтовується необхідність та доцільність прийняття відповідного рішення. Рапорти готуються з урахуванням установлених щороку наказами Голови СЗР України максимальних розмірів надбавки для відповідних категорій військовослужбовців, її граничних розмірів та інших вимог щодо виплати, виходячи з наявного фонду грошового забезпечення, які попередньо опрацьовуються фінансовими підрозділами.

У разі несвоєчасного виконання завдань, погіршення якості роботи і порушення військової дисципліни, порушення умов несення служби, зниження (відсутність) показників діяльності та зміни умов служби встановлена надбавка за виконання особливо важливих завдань припиняється або її розмір зменшується з обов'язковим зазначенням конкретних обставин, які є причиною для прийняття такого рішення.

(підпункт 4.2.2 пункту 4.2 у редакції наказу Служби
 зовнішньої розвідки України від 30.05.2011 р. N 152)

4.2.3. Надбавка за виконання особливо важливих завдань під час проходження служби виплачується з дня видання наказу або дати, вказаної у наказі.

4.3. Надбавка за службу в умовах режимних обмежень

4.3.1. Військовослужбовцям, які проходять службу в умовах режимних обмежень, виплачується надбавка залежно від ступеня секретності інформації, що становить державну таємницю, з якою за своїми функціональними обов'язками постійно працює військовослужбовець:

відомості та їх носії, що мають ступінь секретності "особливої важливості", - 20 відсотків посадового окладу;

відомості та їх носії, що мають ступінь секретності "цілком таємно", - 15 відсотків посадового окладу;

відомості та їх носії, що мають ступінь секретності "таємно", - 10 відсотків посадового окладу.

4.3.2. Надбавка за службу в умовах режимних обмежень виплачується військовослужбовцям з дня призначення на посаду, яку включено до номенклатури посад, перебування на яких потребує оформлення допуску до державної таємниці, але не раніше дня надання доступу до державної таємниці.

(підпункт 4.3.2 пункту 4.3 із змінами, внесеними згідно з
 наказом Служби зовнішньої розвідки України від 30.05.2011 р. N 152)

4.3.3. Надбавка за службу в умовах режимних обмежень у розмірах, визначених підпунктом 4.3.1 цієї Інструкції, встановлюється військовослужбовцям за займаними посадами наказами Голови СЗР України, його заступників згідно із розподілом функціональних обов'язків або керівників, яким Головою СЗР України надано відповідні права, за рапортами керівників відповідних підрозділів, погодженими з режимно-секретними підрозділами.

У рапорті зазначаються: дата надання допуску, доступу військовослужбовця до державної таємниці, форма допуску, номер номенклатури посад, перебування на яких потребує оформлення допуску до державної таємниці.

(абзац другий підпункту 4.3.3 пункту 4.3 у редакції
 наказу Служби зовнішньої розвідки України від 30.05.2011 р. N 152)

4.3.4. Військовослужбовцям, які проходять службу в умовах режимних обмежень і безпосередньо виконують науково-дослідні та дослідно-конструкторські роботи, що містять державну таємницю і передбачені державним замовленням (контрактом), наказами Голови СЗР України або його заступників згідно із розподілом функціональних обов'язків за мотивованими рапортами відповідних керівників структурних підрозділів, погодженими із Службою режиму, документального забезпечення та контролю Апарату управління Голови та Фінансово-економічним управлінням, встановлюється надбавка залежно від ступеня секретності та обсягу інформації:

відомості та їх носії, що мають ступінь секретності "особливої важливості", - від 70 до 100 відсотків посадового окладу;

відомості та їх носії, що мають ступінь секретності "цілком таємно", - від 30 до 70 відсотків посадового окладу;

відомості та їх носії, що мають ступінь секретності "таємно", - від 10 до 30 відсотків посадового окладу.

4.3.5. Виплата надбавки за службу в умовах режимних обмежень припиняється наказами Голови СЗР України, його заступників згідно із розподілом функціональних обов'язків або керівників, яким Головою СЗР України надано відповідні права, за рапортами керівників відповідних підрозділів:

з дня призначення на посаду, яку не включено до номенклатури посад, перебування на яких потребує оформлення допуску до державної таємниці;

з дня скасування допуску або припинення доступу до державної таємниці;

з дня закінчення терміну дії допуску до державної таємниці;

з дня закінчення проведення секретних науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт.

Поновлення виплати надбавки здійснюється у порядку її встановлення.

(підпункт 4.3.5 пункту 4.3 у редакції наказу Служби
 зовнішньої розвідки України від 30.05.2011 р. N 152)

4.4. Надбавка за виконання функцій державного експерта з питань таємниць

4.4.1. Військовослужбовцям, на яких покладено виконання функцій державного експерта з питань таємниць, виплачується щомісячна надбавка у розмірі 20 відсотків посадового окладу.

4.4.2. Виплата надбавки проводиться військовослужбовцям з дня призначення на посаду, за якою передбачено виконання функцій державного експерта з питань таємниць, по день звільнення з такої посади.

4.5. Надбавка за знання та використання іноземної мови

4.5.1. Військовослужбовцям, які займають посади, пов'язані з необхідністю знання та використання іноземних мов, безпосередньо використовують іноземні мови у службовій діяльності та успішно склали кваліфікаційні екзамени з цих мов в СЗР України, виплачується надбавка за знання та використання іноземної мови: однієї західноєвропейської - у розмірі 10 відсотків, двох і більше - 25 відсотків; однієї східної, угро-фінської або африканської - 15 відсотків, двох і більше, одна з яких східна, - 35 відсотків посадового окладу з урахуванням окладу за військовим званням.

Посади, пов'язані з необхідністю знання та використання іноземної мови, визначаються, виходячи із завдань підрозділів, що передбачені у положеннях про них, та відповідно до затверджених функціональних обов'язків за посадою.

Безпосереднім використанням кожної іноземної мови є заняття перекладом (усним або письмовим), підготовка (обробка) документів, проведення занять з використанням іноземної мови, а також виконання службових обов'язків у середовищі спілкування на іноземній мові.

4.5.2. Надбавка за знання та використання іноземної мови встановлюється або виплата її припиняється наказами Голови СЗР України, його заступників згідно з розподілом функціональних обов'язків або керівників, яким Головою СЗР України надано відповідні права.

4.5.3. Підставами для видання наказу про встановлення військовослужбовцю надбавки за знання та використання іноземної мови є:

мотивований рапорт керівника структурного підрозділу СЗР України на ім'я Голови СЗР України (заступника Голови СЗР України згідно із розподілом функціональних обов'язків) про встановлення надбавки за знання та використання в роботі іноземної мови, погоджений з кадровим та фінансовим підрозділами;

виданий за результатами кваліфікаційного екзамену екзаменаційний лист СЗР України (із загальною оцінкою "відмінно", "добре", "задовільно") або інший документ, виданий іншими державними установами України, вищими навчальними закладами України або сертифікованими в Україні курсами іноземних мов у випадках, передбачених пунктом 10 розділу III Положення про організацію іншомовної підготовки співробітників Служби зовнішньої розвідки України, затвердженого наказом СЗР України від 18 серпня 2014 року N 269, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 05 вересня 2014 року за N 1081/25858, та за відсутності в СЗР України фахівців для прийняття кваліфікаційного екзамену з рідкісної іноземної мови.

(абзац третій підпункту 4.5.3 пункту 4.5 із змінами, внесеними згідно з
 наказом Служби зовнішньої розвідки України від 03.04.2017 р. N 114)

4.5.4. Виплата надбавки проводиться з дня завершення складання кваліфікаційного екзамену або з першого числа місяця складання кваліфікаційного екзамену (якщо військовослужбовець отримував надбавку до цих екзаменів) на строк до першого числа місяця складання повторних кваліфікаційних екзаменів. Порядок складання кваліфікаційних екзаменів визначається Положенням про організацію іншомовної підготовки співробітників Служби зовнішньої розвідки України, затвердженим наказом СЗР України від 18 серпня 2014 року N 269, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 05 вересня 2014 року за N 1081/25858.

Військовослужбовцям СЗР України, які досягають (або досягли) у рік складання кваліфікаційного екзамену 45-річного віку, склали кваліфікаційні екзамени на оцінки "відмінно" або "добре", за умови отримання на попередньому екзамені оцінок "відмінно" або "добре" до закінчення ними служби (роботи) в СЗРУ кваліфікаційні екзамени не перескладають.

4.5.5. Військовослужбовцям СЗР України, які перебувають у довготермінових закордонних відрядженнях і не мають можливості підтвердити свої знання з іноземних мов, надбавка виплачується без складання ними екзаменів протягом усього строку відрядження до першого числа місяця проведення найближчих після повернення із відрядження екзаменів.

Військовослужбовцям СЗР України, які повернулися із довготермінових закордонних відряджень та не підтвердили свої знання з іноземних мов під час найближчого після повернення із відрядження проведення екзаменів, виплата надбавки припиняється з першого числа місяця складання повторних екзаменів до позитивного складання ними такого екзамену.

4.5.6. Викладачам іноземних мов Інституту СЗР України за знання та використання іноземних мов (окрім іноземних мов, які вони викладають) надбавка виплачується за умови складення ними екзаменів із цих іноземних мов.

(пункт 4.5 із змінами, внесеними згідно з наказами
наказами Служби зовнішньої розвідки України від 30.05.2011
,
 від 23.12.2014 р. N 410
,
 у редакції наказу Служби зовнішньої
 розвідки України від 16.06.2015 р. N 203)

4.6. Надбавка за виконання спеціальних завдань із забезпечення державної безпеки

4.6.1. Військовослужбовцям, які безпосередньо займаються виконанням спеціальних завдань із забезпечення державної безпеки, виплачується щомісячна надбавка у розмірі до 70 відсотків посадового окладу.

Спеціальні завдання із забезпечення державної безпеки, підрозділи (посади), на які покладається їх виконання, визначаються Головою СЗР України.

(підпункт 4.6.1 пункту 4.6 доповнено абзацом другим згідно з 
наказом Служби зовнішньої розвідки України від 30.05.2011 р. N 152)

4.6.2. Надбавка за виконання спеціальних завдань із забезпечення державної безпеки встановлюється (змінюється її розмір) або виплата її припиняється наказами Голови СЗР України або його першого заступника.

Порушення питання перед особами, зазначеними в абзаці першому цього підпункту, щодо встановлення (збільшення розміру) або припинення (зменшення розміру) надбавки за виконання спеціальних завдань із забезпечення державної безпеки здійснюється на підставі поданих за командою рапортів керівників структурних підрозділів, в яких обґрунтовуються необхідність та доцільність прийняття відповідного рішення. Рапорти готуються з урахуванням установлених щороку наказами Голови СЗР України максимальних розмірів надбавки для відповідних категорій військовослужбовців, її граничних розмірів та інших вимог щодо виплати, виходячи з наявного фонду грошового забезпечення, які попередньо опрацьовуються Фінансово-економічним управлінням.

У разі несвоєчасного виконання завдань, відсутності особистої участі та конкретних результатів у їх виконанні, а також зменшення обсягу та оперативної складності у виконанні цих завдань встановлена надбавка за виконання спеціальних завдань із забезпечення державної безпеки припиняється або її розмір зменшується з обов'язковим зазначенням конкретних обставин, які є причиною для прийняття такого рішення.

(підпункт 4.6.2 пункту 4.6 у редакції наказу Служби
 зовнішньої розвідки України від 30.05.2011 р. N 152)

4.6.3. Надбавка за виконання спеціальних завдань із забезпечення державної безпеки виплачується з дня видання наказу або дати, вказаної у наказі.

4.7. Надбавка військовослужбовцям, які провадять оперативно-розшукову, розвідувальну діяльність чи здійснюють контррозвідувальні заходи та інформаційно-аналітичне забезпечення органів державної влади і оперативно-службову діяльність

4.7.1. Надбавка військовослужбовцям, які провадять оперативно-розшукову, розвідувальну діяльність чи здійснюють контррозвідувальні заходи та інформаційно-аналітичне забезпечення органів державної влади і оперативно-службову діяльність, у розмірі до 50 відсотків посадового окладу встановлюється:

а) військовослужбовцям, які проходять службу в оперативних підрозділах, підрозділах технічної розвідки або перебувають у діючому (особливому) резерві та провадять оперативно-розшукову, розвідувальну діяльність чи здійснюють контррозвідувальні заходи;

б) військовослужбовцям, які відповідно до функціональних обов'язків здійснюють інформаційно-аналітичне забезпечення діяльності органів державної влади, Голови СЗР України, його заступників, керівників підрозділів, закладів чи установ СЗР України;

в) військовослужбовцям, які мають високі показники оперативно-службової діяльності.

Граничний розмір зазначеної надбавки для одного військовослужбовця не повинен перевищувати 50 відсотків посадового окладу.

4.7.2. Надбавка військовослужбовцям, які провадять оперативно-розшукову, розвідувальну діяльність чи здійснюють контррозвідувальні заходи та інформаційно-аналітичне забезпечення органів державної влади і оперативно-службову діяльність, установлюється (змінюється її розмір) або виплата її припиняється наказами Голови СЗР України, його заступників згідно із розподілом функціональних обов'язків або керівників, яким Головою СЗР України надано відповідні права.

Порушення питання перед особами, зазначеними в абзаці першому цього підпункту, щодо встановлення (збільшення розміру) або припинення (зменшення розміру) надбавки здійснюється на підставі поданих за командою рапортів керівників відповідних підрозділів, в яких обґрунтовуються необхідність та доцільність прийняття відповідного рішення. Рапорти готуються з урахуванням установлених щороку наказами Голови СЗР України максимальних розмірів надбавки для відповідних категорій військовослужбовців, її граничних розмірів та інших вимог щодо виплати, виходячи з наявного фонду грошового забезпечення, які попередньо опрацьовуються фінансовими підрозділами.

У разі несвоєчасного виконання завдань за визначеними напрямами, зниження або відсутності показників, зменшення обсягів та складності цих завдань, погіршення якості їх виконання, порушення військової дисципліни та зміни умов служби встановлена надбавка припиняється або її розмір зменшується з обов'язковим зазначенням конкретних обставин, які є причиною для прийняття такого рішення.

(підпункт 4.7.2 пункту 4.7 у редакції наказу Служби
 зовнішньої розвідки України від 30.05.2011 р. N 152)

4.7.3. Надбавка військовослужбовцям, які провадять оперативно-розшукову, розвідувальну діяльність чи здійснюють контррозвідувальні заходи та інформаційно-аналітичне забезпечення органів державної влади і оперативно-службову діяльність, виплачується з дня видання наказу або дати, вказаної у наказі.

4.7.4. Підпункт 4.7.4 пункту 4.7 виключено

(згідно з наказом Служби зовнішньої
 розвідки України від 30.05.2011 р. N 152)

4.8. Надбавка за безперервний стаж на шифрувальній роботі

4.8.1. Надбавка за безперервний стаж на шифрувальній роботі виплачується військовослужбовцям, безпосередньо зайнятим шифрувальною роботою в органах спеціального зв'язку СЗР України, за наказами Голови СЗР України, його заступників згідно з розподілом функціональних обов'язків або керівників, яким Головою СЗР України надано відповідні права, у таких розмірах:

від 1 до 3 років - 10 відсотків посадового окладу;

від 3 до 5 років - 15 відсотків посадового окладу;

понад 5 років - 20 відсотків посадового окладу.

4.8.2. До безпосередньо зайнятих на шифрувальній роботі належать військовослужбовці, які за своїми функціональними обов'язками займаються розробкою, виготовленням, обліком, зберіганням, використанням, доставкою шифрів, прирівняних до них документів, шифрувальної техніки, апаратури засекречування гарантованої стійкості, здійсненням контролю за забезпеченням безпеки шифрованого і засекреченого зв'язку гарантованої стійкості, веденням діловодства та розмноженням документів з питань шифрувальної роботи.

4.8.3. У безперервний стаж на шифрувальній роботі для виплати надбавки зараховуються періоди:

безперервної шифрувальної роботи на посадах, які передбачають виконання функціональних обов'язків, зазначених у підпункті 4.8.2 цього пункту;

документально підтвердженої безперервної шифрувальної роботи в центральних органах виконавчої влади, інших державних органах або військових формуваннях осіб, які прийняті на військову службу за контрактом або призвані із запасу, а також військовослужбовців, переведених на службу в органи спеціального зв'язку СЗР України з інших військових формувань за умови, що при зарахуванні до СЗР України у них не виникло перерви у стажі на шифрувальній роботі більше ніж на 6 місяців і вони призначені на посади в органи спеціального зв'язку СЗР України і безпосередньо виконують шифрувальну роботу відповідно до підпункту 4.8.2 цього пункту.

4.8.4. Період перебування військовослужбовців на навчанні (крім курсів підвищення кваліфікації за профілем займаної посади) без збереження посад за місцем служби та в розпорядженні відповідних керівників у безперервний стаж на шифрувальній роботі не зараховується, але не перериває його.

4.8.5. Виплата надбавки за безперервний стаж на шифрувальній роботі військовослужбовцям здійснюється на підставі розрахунків безперервного стажу на шифрувальній роботі, що складаються кадровими підрозділами (за матеріалами особових справ військовослужбовців).

При призначенні військовослужбовця на іншу посаду, що передбачає заняття шифрувальною роботою, здійснюється перегляд безперервного стажу шифрувальної роботи для виплати зазначеної надбавки, про що складається новий розрахунок.

4.8.6. Надбавка за безперервний стаж на шифрувальній роботі виплачується військовослужбовцям одночасно з виплатою грошового забезпечення за поточний місяць.

4.8.7. Безперервний стаж на шифрувальній роботі припиняється, якщо військовослужбовець не виконував роботи, зазначені в підпункті 4.8.2 цього пункту, протягом більше ніж 6 місяців з дня видання наказу про звільнення або призначення на посаду, не пов'язану з шифрувальною роботою.

4.8.8. Виплата надбавки за безперервний стаж на шифрувальній роботі зберігається:

за період перебування у відпустці, на лікуванні, а також за час перебування у службових відрядженнях (крім довгострокових);

за час перебування на навчанні у військових навчальних закладах із збереженням за ними посад в органах спеціального зв'язку СЗР України.

(пункт 4.8 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Служби зовнішньої розвідки України від 30.05.2011 р. N 152
,
 у редакції наказу Служби зовнішньої
 розвідки України від 15.07.2014 р. N 204)

4.9. Надбавка за кваліфікацію

4.9.1. Військовослужбовцям, які мають клас, присвоєний в установленому порядку, та займають посади, за якими згідно із затвердженою Головою СЗР України номенклатурою може присвоюватись клас, виплачується надбавка за кваліфікацію у розмірі:

другий клас - 5 відсотків посадового окладу;

перший клас - 8 відсотків посадового окладу;

майстер - 11 відсотків посадового окладу.

4.9.2. Надбавка за кваліфікацію військовослужбовцям, які мають відповідний клас, виплачується з дня призначення на посади, за якими може присвоюватись клас.

Військовослужбовцям, які в період перебування на посадах, за якими може присвоюватись клас, отримали клас, надбавка виплачується з дня видання наказу про присвоєння класу.

У разі підвищення або пониження класу надбавка у нових розмірах виплачується з дня видання наказу про присвоєння наступного класу або пониження в класі.

4.9.3. Надбавка за кваліфікацію у разі дотримання умов, зазначених у підпункті 4.9.1 цієї Інструкції, виплачується також військовослужбовцям, які мають клас і займають посади з подвійними найменуваннями, якщо за посадою, яка зазначена першою, може присвоюватись клас.

Військовослужбовцю, який має клас за двома і більше спеціальностями, надбавка виплачується за тією спеціальністю, яка відповідає займаній посаді.

4.9.4. Військовослужбовцям, які не пройшли в установлені строки випробувань на підтвердження класу з незалежних від них причин, надбавка за кваліфікацію виплачується на підставі наказів Голови СЗР України, його заступників згідно із розподілом функціональних обов'язків або керівників, яким Головою СЗР України надано відповідні права, за мотивованими рапортами керівників відповідних підрозділів до проведення наступних випробувань.

4.9.5. Виплата військовослужбовцям надбавки за кваліфікацію припиняється з дня, наступного за днем:

звільнення з посад, за якими може присвоюватись клас (з урахуванням пункту 6.2 цієї Інструкції);

видання наказу про позбавлення класу чи пониження до 3 класу;

закінчення встановленого для підтвердження присвоєного класу строку, крім випадків, передбачених підпунктом 4.9.4 цієї Інструкції.

4.9.6. У разі покладення на військовослужбовця тимчасового виконання посади або обов'язків за іншою посадою з виплатою посадового окладу за такою посадою надбавка за кваліфікацію виплачується з урахуванням вимог підпунктів 4.9.1 - 4.9.3 цієї Інструкції.

4.10. Надбавка за кваліфікаційну категорію військовослужбовцям медичного і фармацевтичного складу

4.10.1. Військовослужбовцям, які мають кваліфікаційну категорію, присвоєну в установленому порядку, займають посади медичного і фармацевтичного складу і працюють за спеціальністю, за якою може бути присвоєна кваліфікаційна категорія, виплачується надбавка у таких розмірах:

особам офіцерського складу, які займають посади лікарів-хірургів і оперують хворих у військово-медичних закладах, частинах чи підрозділах-стаціонарах і яким присвоєна друга, перша або вища кваліфікаційна категорія, - відповідно 10, 15 або 20 відсотків посадового окладу;

особам офіцерського складу, які займають посади лікарів (крім лікарів-хірургів, що оперують хворих у підрозділах-стаціонарах), провізорів, яким присвоєна друга, перша або вища кваліфікаційна категорія, - відповідно 5, 10 або 15 відсотків посадового окладу;

особам офіцерського складу, особам сержантського і старшинського складу, які проходять військову службу за контрактом, яким присвоєна друга, перша або вища кваліфікаційна категорія, - відповідно 5, 10 або 15 відсотків посадового окладу.

4.10.2. Надбавка виплачується військовослужбовцям, які мають відповідну кваліфікаційну категорію, з дня призначення на посади, за якими може бути присвоєна кваліфікаційна категорія, і до дня звільнення з цих посад (з урахуванням пункту 6.2 цієї Інструкції) чи підписання наказу про зняття кваліфікаційної категорії.

Військовослужбовцям, які отримали кваліфікаційну категорію в період перебування на посадах, за якими може бути присвоєна кваліфікаційна категорія, надбавка виплачується із дня підписання наказу про присвоєння кваліфікаційної категорії.

У разі підвищення чи пониження кваліфікаційної категорії надбавка у нових розмірах виплачується із дня підписання відповідного наказу про присвоєння (пониження) кваліфікаційної категорії.

4.10.3. У разі покладення на військовослужбовця тимчасового виконання посади або обов'язків за іншою посадою з виплатою посадового окладу за такою посадою надбавка за кваліфікаційну категорію виплачується з урахуванням вимог підпунктів 4.10.1 та 4.10.2 цієї Інструкції.

4.11. Доплата за науковий ступінь

4.11.1. Доплата за науковий ступінь кандидата або доктора наук з відповідної спеціальності за умови, якщо діяльність за профілем відповідає науковому ступеню, виплачується:

військовослужбовцям, які проходять службу у підрозділах СЗР України, - у розмірі відповідно 5 і 10 відсотків посадового окладу;

військовослужбовцям, які проходять службу в Інституті СЗР України чи науково-дослідних установах СЗР України, - у розмірі відповідно 15 і 25 відсотків посадового окладу.

За наявності у зазначених осіб двох наукових ступенів доплата встановлюється за одним (вищим) науковим ступенем.

4.11.2. Відповідність наукового ступеня профілю діяльності військовослужбовця за займаною посадою визначається Головою СЗР України, його заступниками згідно із розподілом функціональних обов'язків та керівниками, яким Головою СЗР України надано відповідні права, за мотивованими рапортами керівників відповідних підрозділів.

Документи, що засвідчують наявність наукового ступеня та вченого звання, повинні відповідати вимогам, передбаченим законодавством.

4.11.3. Доплата за науковий ступінь військовослужбовцям здійснюється на підставі наказу.

4.11.4. Військовослужбовцям, які до дня призначення на посаду мали науковий ступінь, вказана доплата виплачується з дня призначення на посаду, профіль діяльності за якою збігається з науковим ступенем.

Військовослужбовцям, які у період перебування на посадах, що за профілем діяльності збігаються з науковим ступенем, одержали науковий ступінь, зазначена доплата виплачується:

а) у разі присудження наукового ступеня кандидата наук - з дня рішення спеціалізованої вченої ради після прийняття рішення Вищою атестаційною комісією України про видачу диплома кандидата наук;

б) у разі присудження наукового ступеня доктора наук - з дня рішення спеціалізованої вченої ради після затвердження Вищою атестаційною комісією України.

4.11.5. У разі покладення на військовослужбовця тимчасового виконання посади або тимчасового виконання обов'язків за іншою посадою з виплатою посадового окладу за такою посадою виплата вказаної доплати військовослужбовцю проводиться з дотриманням вимог підпунктів 4.11.1 - 4.11.3 цієї Інструкції.

4.12. Доплата за вчене звання

4.12.1. Доплата за вчене звання виплачується особам офіцерського складу, які займають посади, пов'язані з педагогічною або науковою діяльністю, і мають:

вчене звання доцента (старшого наукового співробітника) - у розмірі 25 відсотків посадового окладу;

вчене звання професора - у розмірі 33 відсотки посадового окладу.

За наявності у зазначених осіб двох або більше вчених звань доплата встановлюється за одним (вищим) званням.

4.12.2. Документи, що засвідчують наявність вченого звання, повинні відповідати вимогам, передбаченим законодавством.

4.12.3. Доплата за вчене звання особам офіцерського складу здійснюється на підставі наказу.

4.12.4. Особам офіцерського складу, які до дня призначення на посаду мали вчене звання, вказана доплата виплачується з дня призначення на посаду, пов'язану з педагогічною або науковою роботою.

Особам офіцерського складу, які у період перебування на посадах, пов'язаних з педагогічною та науковою роботою, одержали вчене звання, зазначена доплата здійснюється:

а) у разі присудження вченого звання доцента (старшого наукового співробітника) - з дня рішення вченої ради після прийняття рішення про видачу атестата Міністерством освіти і науки України або Вищою атестаційною комісією України;

б) у разі присудження вченого звання професора - з дня рішення вченої ради після затвердження Міністерством освіти і науки України.

4.12.5. У разі покладення на особу офіцерського складу тимчасового виконання посади або тимчасового виконання обов'язків за іншою посадою з виплатою посадового окладу за такою посадою виплата вказаної доплати проводиться з дотриманням вимог підпунктів 4.12.1 - 4.12.3 цієї Інструкції.

4.13. Надбавка за спортивні звання

4.13.1. Надбавка за спортивні звання виплачується військовослужбовцям, які є чи були членами національної збірної команди України або членами національних збірних команд СРСР, країн СНД та Балтії не менше як один рік, їх діяльність відповідає за профілем спортивним званням:

"Заслужений тренер", "Заслужений майстер спорту" - у розмірі 20 відсотків посадового окладу;

"Майстер спорту міжнародного класу" - у розмірі 15 відсотків посадового окладу;

"Майстер спорту" - у розмірі 10 відсотків посадового окладу.

4.13.2. Відповідність спортивного звання профілю діяльності військовослужбовця за займаною посадою визначається Головою СЗР України, його заступниками згідно із розподілом функціональних обов'язків та керівниками, яким Головою СЗР України надано відповідні права, за мотивованими рапортами керівників відповідних підрозділів.

4.13.3. У разі наявності двох або більше спортивних звань надбавка виплачується за одним (вищим) званням.

4.13.4. Надбавка за спортивні звання виплачується військовослужбовцям з дня призначення на посади, діяльність за якими відповідає за профілем спортивним званням, і припиняється з дня, наступного за днем звільнення з таких посад (з урахуванням пункту 6.2 цієї Інструкції).

4.13.5. Надбавка за спортивні звання виплачується на підставі наказу.

Підставами для видання наказу є копії відповідних довідок або посвідчення про наявність спортивного звання.

4.14. Надбавка за почесні звання

4.14.1. Військовослужбовцям виплачується надбавка за почесні звання за умови, якщо виконання ними службових обов'язків згідно з посадами збігається за профілем з почесним званням:

військовослужбовцям, які проходять службу у підрозділах СЗР України та мають почесне звання "заслужений", - у розмірі 5 відсотків посадового окладу;

військовослужбовцям, які проходять службу в Інституті СЗР України чи науково-дослідних установах СЗР України та мають почесні звання "заслужений" та "народний", - у розмірі 20 та 40 відсотків посадового окладу відповідно.

4.14.2. Відповідність почесного звання профілю діяльності військовослужбовця за займаною посадою визначається Головою СЗР України, його заступниками згідно із розподілом функціональних обов'язків та керівниками, яким Головою СЗР України надано відповідні права, за мотивованими рапортами керівників відповідних підрозділів.

4.14.3. Надбавка за почесне звання виплачується військовослужбовцям на підставі наказу.

Підставою для видання наказу є копія відповідного посвідчення до почесного звання.

4.14.4. Військовослужбовцям, які до дня призначення на посаду мали почесне звання, вказана надбавка виплачується з дня призначення на посаду, профіль діяльності за якою збігається з почесним званням.

У разі присвоєння почесного звання в період проходження служби на посаді, профіль діяльності за якою збігається з почесним званням, вказана надбавка виплачується з дня присвоєння почесного звання.

4.14.5. У разі покладення на військовослужбовця тимчасового виконання посади або тимчасового виконання обов'язків за іншою посадою з виплатою посадового окладу за такою посадою виплата вказаної надбавки проводиться з дотриманням вимог підпунктів 4.14.1 - 4.14.3 цієї Інструкції.

4.15. Доплата військовослужбовцям, які постійно співробітничають з особами, залученими до участі в розвідувальній та оперативно-розшуковій діяльності на конфіденційній основі

4.15.1. Військовослужбовцям, які постійно співробітничають з особами, залученими до участі в розвідувальній та оперативно-розшуковій діяльності на конфіденційній основі, і мають позитивні результати в цій роботі, виплачується щомісячна доплата у розмірі до 20 відсотків посадового окладу.

4.15.2. Персональний розмір зазначеної доплати встановлюється (змінюється) або виплата її припиняється наказами Голови СЗР України або його першого заступника.

Порушення питання перед особами, зазначеними в абзаці першому цього підпункту, щодо встановлення (збільшення розміру) або припинення (зменшення розміру) доплати здійснюється на підставі поданих за командою рапортів керівників структурних підрозділів, в яких обґрунтовуються необхідність та доцільність прийняття відповідного рішення. Рапорти готуються з урахуванням установлених щороку наказами Голови СЗР України максимальних розмірів доплати для відповідних категорій військовослужбовців, її граничних розмірів та інших вимог щодо виплати, виходячи з наявного фонду грошового забезпечення, які попередньо опрацьовуються з департаментом та Фінансово-економічним управлінням.

У разі здобування низької якості розвідувальної інформації (матеріалів), зниження, відсутності ефективної роботи та конкретних показників у службовій діяльності, зменшення кількості осіб, з якими ведеться співробітництво, встановлена доплата припиняється або її розмір зменшується з обов'язковим зазначенням конкретних обставин, які є причиною для прийняття такого рішення.

(підпункт 4.15.2 пункту 4.15 у редакції наказу Служби
 зовнішньої розвідки України від 30.05.2011 р. N 152)

4.16. Преміювання військовослужбовців

4.16.1. Преміювання військовослужбовців здійснюється щомісячно у межах фонду преміювання, утвореного у розмірі не менш як 10 відсотків посадових окладів та економії фонду грошового забезпечення.

Річні фонди преміювання у СЗР України затверджуються Головою СЗР України в межах асигнувань, затверджених кошторисами доходів і видатків на грошове забезпечення військовослужбовців.

Щомісячний фонд преміювання військовослужбовців визначається для кожного підрозділу окремо, виходячи із річного фонду преміювання та фактичної чисельності військовослужбовців, яким виплачується грошове забезпечення (з урахуванням підпункту 4.16.2 цієї Інструкції).

4.16.2. Виходячи з річного фонду преміювання Головою СЗР України визначаються розміри щомісячного преміювання військовослужбовців по їх категоріях у відповідному році.

4.16.3. Критеріями преміювання (підставами для нарахування премії) військовослужбовців є:

ефективне виконання ними службових завдань;

безпосередня участь у проведенні оперативно-розшукової, розвідувальної діяльності та здійсненні контррозвідувальних заходів;

виконання особливо важливих завдань або значного обсягу робіт.

4.16.4. У разі невиконання планових заходів, порушення виконавської дисципліни, вимог військових статутів і внутрішнього розпорядку за рішенням Голови СЗР України, його заступників згідно із розподілом функціональних обов'язків або керівників, яким Головою СЗР України надано відповідні права, за мотивованим рапортом керівника відповідного підрозділу військовослужбовець може бути позбавлений премії або розмір її може бути зменшено.

Суми, що утворилися в результаті зменшення або позбавлення премії військовослужбовців підрозділу за рішенням Голови СЗР України, його заступників згідно із розподілом функціональних обов'язків або керівників, яким Головою СЗР України надано відповідні права, за мотивованим рапортом керівника відповідного підрозділу, погодженим із фінансовим підрозділом, розподіляються між іншими військовослужбовцями підрозділу.

(абзац другий підпункту 4.16.4 пункту 4.16 із змінами, внесеними згідно з
 наказом Служби зовнішньої розвідки України від 30.05.2011 р. N 152)

Мотивовані рапорти на зменшення розміру чи позбавлення премії, а також на розподіл суми, що утворилася в результаті зменшення або позбавлення премії військовослужбовцям підрозділу, з резолюціями Голови СЗР України, його заступників або керівників, яким Головою СЗР України надано відповідні права, передаються до кадрового підрозділу.

(абзац третій підпункту 4.16.4 пункту 4.16 із змінами, внесеними згідно з
 наказом Служби зовнішньої розвідки України від 30.05.2011 р. N 152)

4.16.5. Виплата премій військовослужбовцям здійснюється щомісячно, за минулий місяць під час виплати грошового забезпечення за поточний місяць, а військовослужбовцям при їх переведенні або звільненні з військової служби - у місяці виключення зі списків особового складу у розмірі, що визначається пропорційно до часу їх служби у поточному місяці по день виключення зі списків особового складу включно.

Премія виплачується військовослужбовцям за усі періоди служби, за які їм виплачується грошове забезпечення, у тому числі під час перебування на лікуванні, у відпустці (крім відпусток, під час перебування у яких грошове забезпечення не виплачується згідно із законодавством), у відрядженні, у розпорядженні чи на навчанні.

4.16.6. Військовослужбовцям, які звільняються із військової служби через службову невідповідність, у зв'язку з позбавленням військового звання в дисциплінарному порядку, у зв'язку з систематичним невиконанням умов контракту військовослужбовцем та у зв'язку з обвинувальним вироком суду, що набрав законної сили, за місяць, у якому вони звільняються, премія не виплачується.

4.16.7. До державних і професійних свят, ювілейних дат та в інших випадках, визначених Головою СЗР України, преміювання військовослужбовців здійснюється з урахуванням вимог, визначених у підпункті 4.16.1 цієї Інструкції.

Розмір такої премії на підставі затверджених Головою СЗР України фондів преміювання до відповідної події чи на відповідний період розраховується фінансовими підрозділами для кожного підрозділу окремо і доводиться у формі списків.

Керівники підрозділів розподіляють суми премії, доведені до них списками, між військовослужбовцями підрозділу, погоджують списки із Головою СЗР України, його заступниками згідно із розподілом функціональних обов'язків чи керівниками, яким Головою СЗР України надано відповідні права, та направляють їх до кадрових підрозділів.

(абзац третій підпункту 4.16.7 пункту 4.16 із змінами, внесеними згідно з
 наказом Служби зовнішньої розвідки України від 30.05.2011 р. N 152)

4.16.8. У випадках, передбачених абзацами першим та другим підпункту 4.16.4 та підпунктом 4.16.7 цієї Інструкції, виплата премії здійснюється за наказами Голови СЗР України, його заступників згідно із розподілом функціональних обов'язків чи керівників, яким Головою СЗР України надано відповідні права.

4.17. Надбавка слухачам Інституту СЗР України

4.17.1. Військовослужбовцям, які перебувають на посадах слухачів в Інституті СЗР України, виплачується надбавка у розмірі 10 відсотків посадового окладу.

Виплата надбавки провадиться на підставі наказу про призначення на посаду слухача.

4.17.2. Виплата надбавки припиняється з дня, наступного за днем закінчення військовослужбовцем Інституту СЗР України або відрахування його з числа слухачів Інституту СЗР України.

4.18. Надбавка за охорону таємниць у пресі

4.18.1. Особам офіцерського складу, які додатково до основної посади виконують функції з охорони таємниць у пресі у підрозділах, де не видаються штатні газети, але функціонують типографії і провадиться видавнича діяльність, виплачується надбавка залежно від річного обсягу видавничої діяльності у розмірі:

до 100 обліково-видавничих аркушів - 3 відсотки посадового окладу;

від 100 до 150 аркушів - 5 відсотків посадового окладу;

від 150 до 200 аркушів - 7 відсотків посадового окладу;

від 200 до 250 аркушів - 10 відсотків посадового окладу;

понад 250 аркушів - 12 відсотків посадового окладу.

4.18.2. Особам офіцерського складу, на яких покладено тимчасове виконання роботи з охорони таємниць у пресі на період перебування спеціально призначених для виконання зазначеної роботи осіб офіцерського складу у відпустках, на лікуванні, у відрядженнях чи на навчанні, виплачується надбавка на загальних підставах.

4.18.3. Виплата надбавки за охорону таємниць у пресі провадиться на підставі наказу про покладення на особу офіцерського складу роботи з охорони таємниць у пресі. Розмір надбавки зазначається у наказі після кожного нового призначення осіб офіцерського складу залежно від річного обсягу видавничої діяльності, а також у разі зміни цього обсягу за підсумками року.

4.19. Надбавка за особливі умови служби, пов'язані з підвищеним ризиком для життя

4.19.1. Військовослужбовцям виплачується надбавка за особливі умови служби, пов'язані з підвищеним ризиком для життя, в розмірі від 5 до 40 відсотків посадового окладу.

4.19.2. Надбавка за особливі умови служби, пов'язані з підвищеним ризиком для життя, виплачується військовослужбовцям за умови виконання в минулому році річних норм стрибків з парашутом, передбачених затвердженими в установленому порядку планами бойової підготовки, але не менше річних норм, визначених Головою СЗР України для обчислення вислуги років для виходу на пенсію на пільгових умовах.

4.19.3. Надбавка за особливі умови служби, пов'язані з підвищеним ризиком для життя, встановлюється (змінюється) або виплата її припиняється наказами Голови СЗР України або його першого заступника.

Порушення питання перед особами, зазначеними в абзаці першому цього підпункту, щодо встановлення (збільшення розміру) або припинення (зменшення розміру) надбавки за особливі умови служби, пов'язані з підвищеним ризиком для життя, здійснюється на підставі поданих за командою рапортів керівників відповідних підрозділів, у яких обґрунтовуються необхідність та доцільність прийняття відповідного рішення. Рапорти готуються з урахуванням установлених щороку наказами Голови СЗР України максимальних розмірів надбавки для відповідних категорій військовослужбовців, її граничних розмірів та інших вимог щодо виплати, виходячи з наявного фонду грошового забезпечення, які попередньо опрацьовуються Фінансово-економічним управлінням.

4.19.4. Військовослужбовцям, які одержують надбавку за особливі умови служби, пов'язані з підвищеним ризиком для життя, допущеним до тимчасового виконання обов'язків за посадами, за якими виплата цієї надбавки не передбачена, за період тимчасового виконання обов'язків за посадами надбавка не виплачується.

4.19.5. Підставою для виплати надбавки за особливі умови служби, пов'язані з підвищеним ризиком для життя, військовослужбовцям у поточному році є наказ Голови СЗР України про виконання річних норм стрибків з парашутом за минулий рік.

(розділ IV доповнено новим пунктом 4.19 згідно з наказом
 Служби зовнішньої розвідки України від 19.10.2012 р. N 284)

4.20. Морське грошове забезпечення

4.20.1. Військовослужбовцям, які направлені для несення бойової служби або виконання службових завдань на кораблі, підводні човни, судна Військово-Морських Сил та Державної прикордонної служби України, що перебувають у кампанії, за час служби виплачується морське грошове забезпечення у таких розмірах:

у разі внутрішнього плавання - 40 відсотків посадового окладу;

у разі закордонного плавання - 60 відсотків посадового окладу.

Сума морського грошового забезпечення за неповний місяць розраховується пропорційно, виходячи з кількості календарних днів у цьому місяці, кількості календарних днів перебування військовослужбовця у плаванні та розміру (у відсотках) морського грошового забезпечення окремо за час внутрішнього і закордонного плавання.

4.20.2. Підставою для виплати морського грошового забезпечення за період несення бойової служби або виконання службових завдань військовослужбовцями СЗР України на кораблях і суднах є наказ Голови СЗР України або його першого заступника.

Документами, що підтверджують період несення бойової служби або виконання службових завдань військовослужбовцями СЗР України на кораблях і суднах, у списках яких вони не перебувають, є витяги з вахтових журналів, засвідчені командиром або старшим помічником командира корабля (судна) і скріплені гербовою печаткою корабля (судна). У витягах зазначаються номер і дата наказу про зарахування корабля (судна) у кампанію, дата прибуття військовослужбовця на корабель (судно) та вибуття з корабля (судна), а також дні плавання на кораблі (судні) за межами зовнішнього рейду.

(розділ IV доповнено новим пунктом 4.20 згідно з наказом
 Служби зовнішньої розвідки України від 19.10.2012 р. N 284)

4.21. Винагорода за бойове чергування

4.21.1. Військовослужбовцям за час бойового чергування виплачується винагорода за бойове чергування у розмірі від 10 до 30 відсотків посадового окладу.

4.21.2. Період бойового чергування визначається наказом Голови СЗР України або його першого заступника. Розмір винагороди за бойове чергування встановлюється (змінюється) або виплата її припиняється наказами Голови СЗР України або його першого заступника.

4.21.3. Військовослужбовці, які допустили порушення порядку несення бойового чергування, можуть бути позбавлені винагороди за той місяць, у якому було допущене це порушення, наказом Голови СЗР України або його першого заступника.

(розділ IV доповнено новим пунктом 4.21 згідно з наказом
 Служби зовнішньої розвідки України від 19.10.2012 р. N 284,
у зв'язку з цим пункт 4.19 вважати пунктом 4.22)

4.22. Надбавка в розмірі до 100 відсотків посадового окладу

4.22.1. Військовослужбовцям підрозділу спеціального призначення СЗР України, основними функціональними обов'язками яких є здійснення спеціальних заходів щодо забезпечення безпеки розвідувальної діяльності СЗР України, захисту її сил, засобів інформації від протиправних дій і загроз, встановлюється надбавка в розмірі до 100 відсотків посадового окладу з урахуванням окладу за військовим званням.

4.22.2. Надбавка військовослужбовцям підрозділу спеціального призначення СЗР України встановлюється (змінюється її розмір) або виплата її припиняється на підставі поданого рапорта керівника підрозділу за наказами Голови СЗР України, його заступників згідно з розподілом функціональних обов'язків або керівників, яким Головою СЗР України надано відповідні права.

4.22.3. Надбавка військовослужбовцям підрозділу спеціального призначення СЗР України виплачується з дня видання наказу або дати, зазначеної в наказі.

4.22.4. Виплата вказаної надбавки припиняється з дня звільнення військовослужбовця зі штатної посади, за якою функціональними обов'язками передбачається здійснення завдань, передбачених підпунктом 4.22.1 цього пункту.

4.22.5. Здійснення відповідних завдань, визначених у підпункті 4.22.1 цього пункту, підтверджується положенням про структурний підрозділ, у якому проходять військову службу військовослужбовці, а також їх функціональними обов'язками.

(розділ IV доповнено новим пунктом 4.22 згідно з наказом
 Служби зовнішньої розвідки України від 15.07.2014 р. N 204
,
 у зв'язку з цим пункт 4.22 вважати пунктом 4.23
)

4.23. Особливі умови виплати щомісячних додаткових видів грошового забезпечення

4.23.1. Розміри щомісячних додаткових видів грошового забезпечення керівникам структурних підрозділів встановлюються Головою СЗР України.

4.23.2. Виплата щомісячних додаткових видів грошового забезпечення, визначених пунктами 4.1 - 4.21 цієї Інструкції, які встановлені військовослужбовцям за основними посадами, зберігається на періоди перебування таких військовослужбовців у відпустці (крім відпусток, під час перебування у яких грошове забезпечення не виплачується згідно із законодавством), на лікуванні, у відрядженні, а також на навчанні без відриву від служби (з урахуванням пунктів 6.2 - 6.5 цієї Інструкції).

(підпункт 4.23.2 пункту 4.23 із змінами, внесеними згідно з
наказом Служби зовнішньої розвідки України від 19.10.2012 р. N 284)

Виплата щомісячних додаткових видів грошового забезпечення, визначених пунктами 4.1 - 4.15, 4.18 - 4.21 цієї Інструкції, які встановлені військовослужбовцям за основними посадами, зберігається при направленні на навчання з відривом від служби таких військовослужбовців в Інститут СЗР України.

(підпункт 4.23.2 пункту 4.23 доповнено абзацом другим згідно з
 наказом Служби зовнішньої розвідки України від 19.10.2012 р. N 284)

Виплата щомісячних додаткових видів грошового забезпечення, визначених пунктами 4.19 - 4.21 цієї Інструкції, здійснюється військовослужбовцям підрозділів спеціального призначення, які направлені для несення бойової служби або виконання службових завдань.

(підпункт 4.23.2 пункту 4.23 доповнено абзацом третім згідно з
 наказом Служби зовнішньої розвідки України від 19.10.2012 р. N 284)

4.23.3. Щомісячні додаткові види грошового забезпечення (крім премії) виплачуються за поточний місяць одночасно з виплатою грошового забезпечення за поточний місяць.

4.23.4. При зарахуванні осіб на військову службу, призначенні військовослужбовців на інші посади, в інших випадках переміщення по службі додаткові види грошового забезпечення, передбачені пунктами 4.2 - 4.21 цієї Інструкції, встановлюються, припиняється їх виплата або переглядаються розміри одночасно з поданням документів про зарахування на військову службу, призначення військовослужбовців на інші посади або інше переміщення по службі.

(підпункт 4.23.4 пункту 4.23 у редакції наказу Служби
 зовнішньої розвідки України від 30.05.2011 р. N 152
,
 із змінами, внесеними згідно з наказом Служби
 зовнішньої розвідки України від 19.10.2012 р. N 284)

4.23.5. Інші щомісячні додаткові види грошового забезпечення, розмір та порядок виплати яких не визначенено цією Інструкцією, але визначено законодавством, виплачуються відповідно до цього законодавства.

V. Одноразові додаткові види грошового забезпечення

5.1. Допомога для оздоровлення

5.1.1. Військовослужбовцям один раз на рік виплачується допомога для оздоровлення в розмірі місячного грошового забезпечення.

5.1.2. Розмір допомоги обчислюється з посадового окладу, окладу за військовим званням та щомісячних додаткових видів грошового забезпечення, на які військовослужбовець має право згідно із законодавством на день подання рапорту про виплату зазначеної допомоги. При цьому премія враховується згідно із підпунктом 4.16.2 пункту 4.16 розділу IV цієї Інструкції.

5.1.3. Допомога для оздоровлення надається військовослужбовцям на підставі їх рапорту, який подається до фінансового підрозділу.

5.1.4. Військовослужбовцям, які прибули для подальшого проходження військової служби до СЗР України з інших утворених відповідно до законів України військових формувань, а також правоохоронних органів спеціального призначення та інших державних органів, грошова допомога для оздоровлення в році їх прибуття виплачується тільки в разі ненадання цієї допомоги за попереднім місцем служби.

5.1.5. Військовослужбовцям, які перебувають у відпустці по догляду за дитиною, що надається згідно із законодавством, допомога для оздоровлення може надаватися тільки в році вибуття у відпустку та у році, в якому вони приступили до виконання обов'язків за посадою.

5.1.6. Військовослужбовцям, які перебувають у довготермінових закордонних відрядженнях, допомога для оздоровлення може надаватись у році прибуття з відрядження за усі роки перебування у відрядженні, за які така допомога не надавалася, у порядку, визначеному підпунктом 5.1.2 цього пункту.

5.1.7. У разі смерті військовослужбовця допомога для оздоровлення не виплачується.

5.1.8. Військовослужбовцям, звільненим з військової служби в кінці календарного року з наданням при звільненні щорічної основної відпустки, яка закінчується в наступному календарному році, допомога для оздоровлення в новому році не надається.

(пункт 5.1 із змінами, внесеними згідно з наказом Служби
 зовнішньої розвідки України від 30.05.2011 р. N 152
,
 у редакції наказу Служби зовнішньої
 розвідки України від 23.12.2014 р. N 410)

5.2. Матеріальна допомога для вирішення соціально-побутових питань

5.2.1. Військовослужбовцям один раз на рік виплачується матеріальна допомога для вирішення соціально-побутових питань в розмірі, що не перевищує їх місячного грошового забезпечення.

Розмір допомоги для вирішення соціально-побутових питань, що виплачується військовослужбовцям у відповідному році, визначається Головою СЗР України.

5.2.2. Матеріальна допомога надається військовослужбовцям на підставі їх рапорту, який подається до фінансового підрозділу.

(підпункт 5.2.2 пункту 5.2 у редакції наказів Служби
 зовнішньої розвідки України від 30.05.2011 р. N 152
,
 від 15.07.2014 р. N 204)

5.2.3. Розмір матеріальної допомоги обчислюється з посадового окладу, окладу за військовим званням та щомісячних додаткових видів грошового забезпечення, на які військовослужбовець має право згідно із законодавством на день подання рапорту. При цьому премія враховується згідно із підпунктом 4.16.2 цієї Інструкції.

5.2.4. Військовослужбовцям, прийнятим на військову службу з запасу, матеріальна допомога перший раз надається в календарному році, в якому їх прийнято на військову службу.

5.2.5. Військовослужбовцям, звільненим з військової служби в кінці календарного року з наданням при звільненні щорічної основної відпустки, яка закінчується в наступному календарному році, матеріальна допомога в новому році не надається.

5.2.6. Військовослужбовцям, які перебувають у відпустці по догляду за дитиною, що надається згідно із законодавством, матеріальна допомога може надаватися тільки в році вибуття у відпустку та у році, в якому вони приступили до виконання обов'язків за посадою.

5.2.7. Військовослужбовцям, які прибули для подальшого проходження військової служби до СЗР України з інших утворених відповідно до законів України військових формувань, а також правоохоронних органів спеціального призначення та інших державних органів, матеріальна допомога для вирішення соціально-побутових питань в році їх прибуття виплачується тільки в разі ненадання цієї допомоги за попереднім місцем служби.

(підпункт 5.2.7 пункту 5.2 у редакції наказу Служби
 зовнішньої розвідки України від 23.12.2014 р. N 410)

5.2.8. У разі смерті військовослужбовця сума матеріальної допомоги (якщо матеріальна допомога не надавалась військовослужбовцеві в рік його смерті) виплачується членам його сім'ї, а у разі їх відсутності - спадкоємцям.

5.2.9. Військовослужбовцям, які перебувають у довготермінових закордонних відрядженнях, матеріальна допомога для вирішення соціально-побутових питань надається у році прибуття з відрядження за усі роки перебування у відрядженні, за які така допомога не надавалася, у порядку, визначеному підпунктом 5.2.2 цієї Інструкції.

(пункт 5.2 доповнено підпунктом 5.2.9 згідно з наказом
Служби зовнішньої розвідки України від 30.05.2011 р. N 152)

5.3. Винагорода за тривалість безперервної військової служби

5.3.1. Військовослужбовцям залежно від тривалості безперервної календарної військової служби за місцем служби виплачується винагорода за тривалість безперервної військової служби у таких розмірах:

за 15 років - 1 посадовий оклад і оклад за військовим званням;

за 20 років - 1,5 посадового окладу і окладу за військовим званням;

за 25 років - 2 посадові оклади і оклади за військовим званням;

за 30 років - 2,5 посадового окладу і окладу за військовим званням;

за 35 років і кожні наступні 5 років - 3 посадові оклади і оклади за військовим званням.

5.3.2. Винагорода за тривалість безперервної військової служби військовослужбовцям нараховується від окладу за основною посадою, яку займає військовослужбовець на день виникнення права на винагороду, та окладу за військовим званням.

При виплаті винагороди військовослужбовцям, які перебувають у розпорядженні, до розрахунку беруться посадові оклади за останніми посадами, що вони займали.

5.3.3. Право на отримання винагороди за тривалість безперервної військової служби настає з дня досягнення військовослужбовцем встановленого підпунктом 5.3.1 цієї Інструкції строку безперервної календарної військової служби.

Військовослужбовцям, які на день набуття права на отримання винагороди за тривалість безперервної військової служби перебувають у відпустці по догляду за дитиною, що надається згідно із законодавством, винагорода виплачується після виходу із зазначеної відпустки.

Військовослужбовцям, які на день виникнення права на винагороду перебувають у довготермінових закордонних відрядженнях, виплата винагороди за тривалу безперервну військову службу здійснюється, виходячи з розміру повного посадового окладу та окладу за військовим званням.

(підпункт 5.3.3 пункту 5.3 доповнено абзацом третім згідно з
наказом Служби зовнішньої розвідки України від 30.05.2011 р. N 152)

5.3.4. Виплата винагороди за тривалу безперервну військову службу військовослужбовцям здійснюється на підставі розрахунків вислуги років, що складаються кадровими підрозділами (за матеріалами особових справ військовослужбовців).

5.3.5. Для виплати винагороди за тривалу безперервну військову службу до безперервної військової служби військовослужбовця зараховується безперервна військова служба у СЗР України та у військових формуваннях, а також робота у державних органах, установах і організаціях, в які вони відряджені для виконання завдань в інтересах оборони держави та її безпеки із залишенням на військовій службі.

Військовослужбовцям у строк безперервної календарної військової служби для виплати винагороди зараховується час перебування у відпустці по догляду за дитиною, що надається згідно із законодавством.

5.4. Одноразова грошова допомога військовослужбовцям у разі звільнення з військової служби

5.4.1. Військовослужбовцям при звільненні з військової служби за віком, за станом здоров'я, після закінчення строку контракту, у зв'язку із скороченням штатів або з проведенням організаційних заходів, у зв'язку із систематичним невиконанням умов контракту командуванням, а також у зв'язку з настанням особливого періоду та небажанням продовжувати військову службу військовослужбовцем-жінкою, яка має дитину (дітей) віком до 18 років, виплачується одноразова грошова допомога у розмірі 50 відсотків місячного грошового забезпечення за кожний повний календарний рік служби відповідно до законодавства.

(підпункт 5.4.1 пункту 5.4 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Служби зовнішньої розвідки України від 23.12.2014 р. N 410)

5.4.2. Військовослужбовцям, звільненим з військової служби за власним бажанням, через сімейні обставини або інші поважні причини, визначені Переліком сімейних обставин та інших поважних причин, що можуть бути підставою для звільнення громадян з військової служби та із служби осіб рядового і начальницького складу, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 12 червня 2013 року N 413, виплачується одноразова грошова допомога в розмірі 25 відсотків місячного грошового забезпечення за кожний повний календарний рік служби відповідно до законодавства.

(підпункт 5.4.2 пункту 5.4 у редакції наказу
 Служби зовнішньої розвідки України від 16.09.2013 р. N 238)

5.4.3. До строку календарної служби для виплати одноразової грошової допомоги враховується:

військова служба;

служба в органах внутрішніх справ, державній пожежній охороні, органах і підрозділах цивільного захисту, податковій міліції, Державній кримінально-виконавчій службі України, Державній службі спеціального зв'язку та захисту інформації України на посадах начальницького і рядового складу з дня призначення на відповідну посаду;

(абзац третій підпункту 5.4.3 пункту 5.4 із змінами, внесеними згідно з
 наказом Служби зовнішньої розвідки України від 30.05.2011 р. N 152)

служба як військових будівельників у військово-будівельних загонах (частинах);

час перебування на практичній льотній підготовці призваних на військову службу осіб, які навчалися на офіцерів запасу льотного складу у навчальних організаціях Товариства сприяння обороні України;

час роботи в органах державної влади, органах місцевого самоврядування або сформованих ними органах, на підприємствах, в установах, організаціях і у вищих навчальних закладах із залишенням на військовій службі, службі в органах внутрішніх справ, державній пожежній охороні, органах і підрозділах цивільного захисту, податковій міліції чи Державній кримінально-виконавчій службі України, Державній службі спеціального зв'язку та захисту інформації України;

(абзац шостий підпункту 5.4.3 пункту 5.4 із змінами, внесеними згідно з
 наказом Служби зовнішньої розвідки України від 30.05.2011 р. N 152)

час виконання депутатських повноважень із залишенням на військовій службі, службі в органах внутрішніх справ, державній пожежній охороні, органах і підрозділах цивільного захисту, податковій міліції чи Державній кримінально-виконавчій службі України, Державній службі спеціального зв'язку та захисту інформації України;

(абзац сьомий підпункту 5.4.3 пункту 5.4 із змінами, внесеними згідно з
 наказом Служби зовнішньої розвідки України від 30.05.2011 р. N 152)

час перебування під вартою та час відбуття покарання в місцях позбавлення волі особами, безпідставно притягнутими до кримінальної відповідальності, безпідставно репресованими та згодом реабілітованими;

час перебування в полоні або заручником, якщо полонення чи захоплення заручником не було добровільним і особа, перебуваючи в полоні або заручником, не вчинила злочину проти миру і людства;

час роботи в судових органах та органах прокуратури осіб, які працювали на посадах суддів, прокурорів, слідчих і перебувають на військовій службі у Службі зовнішньої розвідки України;

дійсна військова служба у Радянській Армії та Військово-Морському Флоті, прикордонних, внутрішніх, залізничних військах, в органах державної безпеки та інших військових формуваннях колишнього СРСР, а також служба в органах внутрішніх справ колишнього СРСР та інші види служби і періоди роботи, які відповідно до законодавства колишнього СРСР зараховувалися до вислуги років для призначення пенсій військовослужбовцям, а також особам начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ. Вислуга років (у тому числі на пільгових умовах) у цьому випадку обчислюється у порядку, встановленому законодавством колишнього СРСР, якщо законодавством України не передбачено більш пільгових умов зарахування до вислуги років часу служби військовослужбовцям та особам начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ;

військова служба у збройних силах, органах внутрішніх справ, органах державної безпеки держав - учасниць Співдружності Незалежних Держав та інших військових формуваннях, створених законодавчими органами цих держав, Об'єднаних Збройних Силах Співдружності Незалежних Держав. Вислуга років (у тому числі на пільгових умовах) у цьому випадку обчислюється в порядку, встановленому законодавством держав - учасниць Співдружності Незалежних Держав, на території яких особи проходили військову службу, службу в органах внутрішніх справ, органах державної безпеки, якщо інше не встановлено відповідними міжнародними договорами України, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України;

час роботи в органах державної влади у разі направлення (переведення) для подальшого проходження військової або державної служби до розвідувальних органів на посади, які передбачають використання знань і досвіду, набутих під час роботи в органах державної влади;

час роботи в державних органах у разі переходу на військову службу в органи і військові формування Служби безпеки України, Управління державної охорони України, органи внутрішніх справ, державну пожежну охорону, органи і підрозділи цивільного захисту, податкову міліцію, Державну кримінально-виконавчу службу України або Державну службу спеціального зв'язку та захисту інформації України на посади офіцерського та начальницького складу згідно з переліками посад, затверджуваними відповідно Службою безпеки України, Управлінням державної охорони України, Міністерством внутрішніх справ України, Міністерством надзвичайних ситуацій України, Державною податковою службою України, Державною пенітенціарною службою України та Державною службою спеціального зв'язку та захисту інформації України;

(абзац чотирнадцятий підпункту 5.4.3 пункту 5.4 із змінами, внесеними згідно з
 наказом Служби зовнішньої розвідки України від 30.05.2011 р. N 152)

час перебування на посадах службовців Державної кримінально-виконавчої служби України, у підрозділах професійної (невоєнізованої) пожежної охорони, які в подальшому були переведені в категорію посад, що заміщуються рядовим і начальницьким складом за переліком посад і на умовах, які визначаються Державною пенітенціарною службою України та Міністерством надзвичайних ситуацій України;

(абзац п'ятнадцятий підпункту 5.4.3 пункту 5.4 із змінами, внесеними згідно з
 наказом Служби зовнішньої розвідки України від 30.05.2011 р. N 152)

час проходження військової служби за межами України в порядку військового співробітництва або у складі Миротворчих Сил ООН відповідно до міжнародних договорів, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України;

час перебування на навчанні у військових навчальних підрозділах вищих навчальних закладів України (незалежно від їх відомчої приналежності);

(підпункт 5.4.3 пункту 5.4 доповнено абзацом сімнадцятим згідно з
 наказом Служби зовнішньої розвідки України від 30.05.2011 р. N 152)

час навчання (у тому числі заочно) у цивільних вищих навчальних закладах, а також у інших навчальних закладах, після закінчення яких присвоюється офіцерське звання, до вступу на військову службу або призначення на відповідну посаду в межах до п'яти років із розрахунку - один рік за шість місяців.

(підпункт 5.4.3 пункту 5.4 доповнено абзацом вісімнадцятим згідно з
 наказом Служби зовнішньої розвідки України від 16.09.2013 р. N 238)

5.4.4. Військовослужбовцям, які звільняються з військової служби, сума одноразової грошової допомоги обчислюється:

з посадового окладу, окладу за військовим званням та щомісячних додаткових видів грошового забезпечення за останньою штатною посадою;

з посадового окладу, окладу за військовим званням та щомісячних додаткових видів грошового забезпечення за останньою штатною посадою перед зарахуванням у розпорядження відповідного начальника у разі перебування військовослужбовця у розпорядженні на момент звільнення.

Премія враховується згідно із підпунктом 4.16.2 пункту 4.16 розділу IV цієї Інструкції.

(підпункт 5.4.4 пункту 5.4 у редакції наказу Служби
 зовнішньої розвідки України від 23.12.2014 р. N 410)

5.4.5. Військовослужбовцям при звільненні з військової служби за службовою невідповідністю, у зв'язку із систематичним невиконанням умов контракту військовослужбовцем чи у зв'язку з обвинувальним вироком суду, що набрав законної сили, у зв'язку з набранням законної сили рішенням суду щодо притягнення до відповідальності за адміністративне корупційне правопорушення, пов'язане з порушенням обмежень, передбачених Законом України "Про засади запобігання і протидії корупції", а також військовослужбовцям, які станом на 16 березня 2014 року проходили службу на території Автономної Республіки Крим та міста Севастополя і в установленому порядку не продовжили її проходження за межами тимчасово окупованої території України, одноразова грошова допомога, передбачена цим пунктом, не виплачується.

(підпункт 5.4.5 пункту 5.4 у редакції наказу
 Служби зовнішньої розвідки України від 16.09.2013 р. N 238
,
 із змінами, внесеними згідно з наказом Служби
 зовнішньої розвідки України від 23.12.2014 р. N 410)

5.4.6. Військовослужбовцям, які звільняються із служби повторно, одноразова грошова допомога виплачується за період їх календарної служби з дня останнього зарахування на службу без урахування періоду попередньої служби, за винятком тих осіб, що при попередньому звільненні не набули право на отримання такої допомоги.

(пункт 5.4 доповнено підпунктом 5.4.6 згідно з
 наказом Служби зовнішньої розвідки України від 30.05.2011 р. N 152)

5.5. Винагорода за стрибки з парашутом

5.5.1. За здійснення стрибків з парашутом з літаків і вертольотів військовослужбовцям підрозділів спеціального призначення виплачується винагорода у таких розмірах:

військовослужбовцям, які не мають звання інструктора парашутно-десантної підготовки, за:

від 1 до 100 стрибків - 5 - 9 відсотків мінімального посадового окладу за первинною офіцерською посадою командира взводу;

101 стрибок і більше - 10 відсотків мінімального посадового окладу за первинною офіцерською посадою командира взводу.

Військовослужбовцям, які мають звання інструктора парашутно-десантної підготовки, за:

від 26 до 100 стрибків - 9 - 10 відсотків мінімального посадового окладу за первинною офіцерською посадою командира взводу;

101 стрибок і більше - 11 відсотків мінімального посадового окладу за первинною офіцерською посадою командира взводу;

військовослужбовцям, які мають звання майстра парашутного спорту, майстра міжнародного класу або заслуженого майстра парашутного спорту, за:

від 201 до 1000 стрибків - 12 відсотків мінімального посадового окладу за первинною офіцерською посадою командира взводу;

1001 стрибок і більше - 13 відсотків мінімального посадового окладу за первинною офіцерською посадою командира взводу.

5.5.2. За здійснення ускладнених стрибків указана винагорода збільшується:

на 2 відсотки мінімального посадового окладу за первинною офіцерською посадою командира взводу - за кожне ускладнення, але не більше ніж за два фактори ускладнення, а випусковому - не більше ніж три фактори ускладнення;

на 4 відсотки мінімального посадового окладу за первинною офіцерською посадою командира взводу - за катапультування і стрибок на воду;

на 20 відсотків мінімального посадового окладу за первинною офіцерською посадою командира взводу - за десантування всередині техніки або разом з нею;

на 3 - 10 відсотків мінімального посадового окладу за первинною офіцерською посадою командира взводу - додатково за експериментальні стрибки.

5.5.3. Винагорода за стрибки з парашутом виплачується на підставі наказу по особовому складу із зазначенням у ньому дати виконання кожного стрибка, факторів ускладнення і який за ліком є стрибок.

Виплата цієї винагороди носить разовий характер, за кожний виконаний стрибок з парашутом.

При визначенні розміру винагороди враховуються всі підтверджені документами стрибки з парашутом, здійснені військовослужбовцем, у тому числі в період до призову на військову службу в СЗРУ.

(розділ V доповнено пунктом 5.5 згідно з наказом
 Служби зовнішньої розвідки України від 19.10.2012 р. N 284)

5.6. Винагорода за водолазні роботи

Військовослужбовцям підрозділів спеціального призначення за тривале перебування на водолазних роботах виплачується винагорода за водолазні роботи у розмірах і порядку, що визначаються Інструкцією про розміри і порядок виплати військовослужбовцям винагороди за водолазні роботи, затвердженою наказом Міністра оборони України від 27 липня 2010 року N 394, зареєстрованою в Міністерстві юстиції України 06 серпня 2010 року за N 618/17913.

(розділ V доповнено пунктом 5.6 згідно з наказом
 Служби зовнішньої розвідки України від 19.10.2012 р. N 284)

VI. Правила виплати грошового забезпечення

6.1. Порядок виплати грошового забезпечення військовослужбовцям за час тимчасового виконання посад або обов'язків за іншими посадами

6.1.1. Військовослужбовцям, на яких наказом Голови СЗР України, його заступників згідно із розподілом функціональних обов'язків чи керівників, яким Головою СЗР України надано відповідні права, покладено тимчасове виконання посад терміном до шести місяців або тимчасове виконання обов'язків за іншими посадами терміном до чотирьох місяців, за час виконання посад або обов'язків за іншими посадами з вищими окладами виплачуються оклади за такими посадами (з урахуванням підпункту 6.1.3 цієї Інструкції).

Військовослужбовцям, на яких покладено тимчасове виконання посад або обов'язків за іншими посадами з меншими окладами, за час фактичного виконання посад або обов'язків за посадами виплачуються оклади за основними посадами.

6.1.2. Строк тимчасового виконання посади або обов'язків за іншою посадою обчислюється з дня видання наказу про покладення тимчасового виконання посади або обов'язків за посадою чи дня покладення тимчасового виконання посади або обов'язків за посадою, зазначеного в наказі, і до дня увільнення від тимчасового виконання посади або обов'язків за іншою посадою.

6.1.3. Посадові оклади військовослужбовцям при тимчасовому виконанні посад або обов'язків за іншими посадами виплачуються з дотриманням таких умов:

військовослужбовцям - заступникам керівників усіх рівнів незалежно від їх функціональних обов'язків у разі тимчасового виконання обов'язків за посадами безпосередніх керівників виплачуються оклади за основними посадами. У разі тимчасового виконання зазначеними військовослужбовцями посад безпосередніх керівників їм виплачуються оклади за посадами, що тимчасово виконуються;

військовослужбовцям, на яких покладено тимчасове виконання обов'язків за іншими посадами, оклади за такими посадами виплачуються, якщо військовослужбовці, які постійно займають ці посади, а також їх заступники з числа військовослужбовців незалежно від їх функціональних обов'язків тимчасово вибули з підрозділу, закладу чи установи СЗР України або в установленому порядку усунуті від посади;

у разі тимчасового виконання посад, за якими встановлені оклади в розмірах від мінімуму до максимуму, оклади за цими посадами виплачуються в розмірах, установлених Головою СЗР України, його заступниками згідно із розподілом функціональних обов'язків або начальниками, яким Головою СЗР України надано відповідні права;

особам сержантського і старшинського складу, на яких покладено тимчасове виконання посад офіцерського складу або обов'язків за посадами офіцерського складу, виплачуються посадові оклади, передбачені для осіб офіцерського складу на цих посадах.

6.1.4. За періоди перебування військовослужбовців, на яких покладено тимчасове виконання посад або обов'язків за іншими посадами, на лікуванні, у відпустці (крім відпусток, під час перебування у яких грошове забезпечення не виплачується згідно із законодавством), у відрядженні, а також на навчанні без відриву від служби їм виплачуються посадові оклади за основними посадами.

6.1.5. Різниця в окладах за основною посадою і посадою, що тимчасово виконується або обов'язки за якою виконуються, виплачується за минулий місяць (місяці) одночасно з виплатою грошового забезпечення за поточний місяць, а військовослужбовцям, відрядженим до нового місця служби (навчання) або звільненим з військової служби, - при вибутті з підрозділу, закладу чи установи СЗР України.

6.1.6. Виплата щомісячних додаткових видів грошового забезпечення, встановлених військовослужбовцям за основними посадами, зберігається у період тимчасового виконання ними посад або обов'язків за іншими посадами, якщо інше не передбачено цією Інструкцією.

6.2. Порядок виплати грошового забезпечення військовослужбовцям у період перебування у розпорядженні

6.2.1. Військовослужбовцям, зарахованим у розпорядження відповідних начальників, грошове забезпечення виплачується у розмірах, які були їм встановлені відповідно до займаної посади на день зарахування у розпорядження:

за службовою потребою - не більше ніж протягом двох місяців з дня зарахування у розпорядження;

у разі скорочення штатів або проведення організаційних заходів - не більше ніж протягом трьох місяців з дня зарахування у розпорядження;

після закінчення строку відрядження військовослужбовця до органів виконавчої влади, підприємств і організацій, а також після повернення із довготривалого закордонного службового відрядження - не більше ніж протягом двох місяців з дня зарахування у розпорядження;

у разі відсутності відомостей про місцеперебування військовослужбовця понад один місяць - до його повернення в підрозділ (орган, заклад, установу) або до дня виключення його зі списків особового складу Служби зовнішньої розвідки України;

у разі скасування допуску до державної таємниці - не більше ніж протягом двох місяців з дня зарахування у розпорядження;

у разі відсторонення військовослужбовця від посади в порядку кримінального провадження - на строк відсторонення від посади, встановлений Кримінальним процесуальним кодексом України.

У разі продовження Головою СЗР України терміну перебування військовослужбовця у розпорядженні - не більше двох місяців понад строки, передбачені абзацами другим - шостим цього підпункту. При цьому час перебування військовослужбовця на лікуванні, у щорічній основній та встановлених законодавством додаткових відпустках із загальної тривалості періоду перебування у розпорядженні відповідних керівників виключається.

Військовослужбовцям, зарахованим у розпорядження відповідних начальників після повернення з державних органів, установ і організацій, до яких вони були відряджені для виконання завдань в інтересах оборони держави та її безпеки із залишенням на військовій службі, грошове забезпечення виплачується за посадами, які вони займали до відрядження.

(підпункт 6.2.1 пункту 6.2 у редакції наказу Служби
 зовнішньої розвідки України від 15.07.2014 р. N 204)

6.2.2. Військовослужбовцям, які зараховані у розпорядження відповідних начальників і на яких відповідним наказом покладено тимчасове виконання посад або обов'язків за іншими посадами, грошове забезпечення виплачується у розмірі та на умовах, визначених цією Інструкцією.

6.3. Виплата грошового забезпечення за час відпусток

6.3.1. За час відпусток, які згідно із законодавством надаються військовослужбовцям із збереженням грошового забезпечення, військовослужбовцям виплачується грошове забезпечення у розмірі, встановленому на день вибуття у відпустку, з урахуванням підпункту 6.3.3 цієї Інструкції.

6.3.2. Військовослужбовцям, у яких в період перебування у відпустці виникло право на отримання у збільшених розмірах додаткових видів грошового забезпечення, грошове забезпечення перераховується з урахуванням нових розмірів за кожним з видів грошового забезпечення з дня, з якого у них виникло право на нові розміри.

6.3.3. За час перебування військовослужбовця у відпустці у зв'язку з вагітністю та пологами військовослужбовцю виплачується грошове забезпечення у розмірі, встановленому на день вибуття у відпустку. При цьому премія враховується згідно із підпунктом 4.16.2 цієї Інструкції.

Грошове забезпечення військовослужбовцям за час перебування їх у відпустці по догляду за дитиною, що надається згідно із законодавством, не виплачується.

У разі народження наступної дитини під час перебування військовослужбовця у відпустці по догляду за дитиною, що надається згідно із законодавством, грошове забезпечення виплачується за час відпустки у зв'язку з вігітністю та пологами у розмірі, встановленому на день початку відпустки по догляду за дитиною.

6.4. Порядок виплати грошового забезпечення військовослужбовцям за час хвороби

6.4.1. Військовослужбовцям, у тому числі тим, які перебувають у розпорядженні, за весь період безперервного перебування на лікуванні та у відпустці для лікування у зв'язку з хворобою, але не більше чотирьох місяців з дня вибуття з підрозділу, закладу чи установи СЗР України виплачується грошове забезпечення у розмірі, встановленому на день вибуття з підрозділу, закладу чи установи СЗР України. При цьому премія враховується згідно із підпунктом 4.16.2 цієї Інструкції.

У разі продовження Головою СЗР України або його заступниками в порядку, визначеному законодавством, строку відпустки у зв'язку з хворобою грошове забезпечення військовослужбовцям виплачується також протягом терміну, на який було продовжено таку відпустку.

6.4.2. В порядку, визначеному абзацом першим підпункту 6.4.1 цієї Інструкції, виплачується грошове забезпечення військовослужбовцям за час догляду за хворими членами сім'ї і карантину, протягом якого вони звільняються від служби на підставі листків непрацездатності, виданих закладами охорони здоров'я згідно із законодавством.

6.5. Порядок виплати грошового забезпечення військовослужбовцям, які усунені від виконання службових обов'язків, відсторонені від посади, утримуються під вартою

6.5.1. Військовослужбовцям, усуненим від виконання службових обов'язків відповідно до Дисциплінарного статуту Збройних Сил України чи відстороненим від посади за рішенням слідчих або судових органів, з наступного після усунення від виконання службових обов'язків чи відсторонення від посади дня грошове забезпечення виплачується в порядку, визначеному пунктом 6.2 цієї Інструкції.

6.5.2. Військовослужбовцям, стосовно яких слідчими чи судовими органами було обрано запобіжний захід у вигляді взяття під варту, виплата грошового забезпечення припиняється з дня арешту.

У разі винесення виправдувального вироку суду, закриття кримінальної справи за відсутністю складу злочину або недоведеністю участі обвинуваченого в учиненні злочину грошове забезпечення виплачується військовослужбовцям за весь час відсутності військовослужбовця в СЗР України.

6.5.3. Військовослужбовцям, які за вироком суду, що набрав законної сили, визнані винними у скоєнні злочину, грошове забезпечення за час утримання під вартою не виплачується незалежно від характеру призначеного судом покарання, у тому числі в разі винесення вироку про умовне засудження або відстрочки виконання вироку.

Військовослужбовцям, засудженим до позбавлення волі, які перебувають до моменту набрання вироком законної сили на волі, грошове забезпечення виплачується до дня виключення зі списків особового складу, але не більше ніж до дня отримання СЗР України повідомлення суду про набрання вироком законної сили.

6.6. Порядок виплати військовослужбовцям грошового забезпечення у разі звільнення з військової служби

6.6.1. При звільненні військовослужбовців з військової служби грошове забезпечення виплачується їм по день виключення (включно) зі списків особового складу (з урахуванням пункту 6.2 цієї Інструкції).

(підпункт 6.6.1 пункту 6.6 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Служби зовнішньої розвідки України від 30.05.2011 р. N 152)

6.6.2. У разі звільнення зі служби військовослужбовця, яким не була використана щорічна основна або додаткова оплачувана відпустка, йому виплачується грошова компенсація за всі невикористані дні щорічної основної відпустки, а також дні додаткової оплачуваної відпустки у розмірі його грошового забезпечення за такі дні.

(абзац перший підпункту 6.6.2 пункту 6.6 із змінами, внесеними
згідно з наказом Служби зовнішньої розвідки України від 30.05.2011 р. N 152)

Військовослужбовцям, звільненим з військової служби (крім звільнених за віком, станом здоров'я, у зв'язку зі скороченням штатів або проведенням організаційних заходів), невикористані дні щорічної основної відпустки для виплати грошової компенсації розраховуються пропорційно часу, прослуженому в році звільнення, за кожний повний місяць служби з такого розрахунку:

тим, які мають вислугу до 10 календарних років, - 2,5 дня;

тим, які мають вислугу від 10 до 15 календарних років, - 2,9 дня;

тим, які мають вислугу від 15 до 20 календарних років, - 3,3 дня;

тим, які мають вислугу 20 і більше календарних років, - 3,8 дня.

абзац сьомий підпункту 6.6.2 пункту 6.6 виключено

 (згідно з наказом Служби зовнішньої
 розвідки України від 30.05.2011 р. N 152,
у зв'язку з цим абзаци восьмий - тринадцятий
 вважати відповідно сьомим - дванадцятим)

Одержана в результаті розрахунку тривалість відпустки округлюється в бік збільшення до повного дня.

Військовослужбовцям, звільненим з військової служби за віком, станом здоров'я та у зв'язку зі скороченням штатів або проведенням організаційних заходів, невикористані дні щорічної основної відпустки для виплати грошової компенсації розраховуються, виходячи з тривалості щорічної основної відпустки:

тим, які мають вислугу до 10 календарних років, - за 30 діб;

тим, які мають вислугу від 10 до 15 календарних років, - за 35 діб;

тим, які мають вислугу від 15 до 20 календарних років, - за 40 діб;

тим, які мають вислугу 20 і більше календарних років, - за 45 діб.

абзац чотирнадцятий підпункту 6.6.2 пункту 6.6 виключено

 (згідно з наказом Служби зовнішньої
 розвідки України від 30.05.2011 р. N 152,
у зв'язку з цим абзаци абзаци п'ятнадцятий та шістнадцятий
 вважати абзацами тринадцятим та чотирнадцятим)

Під час визначення тривалості відпустки враховується період служби в році звільнення без включення в нього часу перебування у відпустках.

Виплата грошової компенсації за невикористані дні щорічної основної відпустки, а також дні додаткової оплачуваної відпустки здійснюється на підставі наказу.

(абзац чотирнадцятий підпункту 6.6.2 пункту 6.6 із змінами, внесеними 
згідно з наказом Служби зовнішньої розвідки України від 30.05.2011 р. N 152)

6.6.3. У разі звільнення військовослужбовця до закінчення календарного року, за який він уже використав щорічну основну та щорічну додаткову оплачувану відпустки, за винятком осіб, які звільняються зі служби за віком, станом здоров'я або у зв'язку із скороченням штатів або проведенням організаційних заходів, на підставі наказу Голови СЗР України, його заступників згідно із розподілом функціональних обов'язків або керівників, яким Головою СЗР України надано відповідні права, провадиться відрахування із грошового забезпечення за дні відпустки, що були використані в рахунок тієї частини календарного року, яка залишилася після звільнення військовослужбовця.

(абзац перший підпункту 6.6.3 пункту 6.6 із змінами, внесеними 
згідно з наказом Служби зовнішньої розвідки України від 30.05.2011 р. N 152)

Кількість днів для проведення відрахування визначається як різниця між кількістю використаних військовослужбовцем днів відпустки у поточному році та кількістю днів, розрахованих відповідно до підпункту 6.6.2 цієї Інструкції.

Середньоденна сума грошового забезпечення для відрахування визначається пропорційно шляхом ділення суми грошового забезпечення за місяць, у якому військовослужбовець перебував у відпустці, на кількість календарних днів у цьому місяці. Якщо кількість днів, за які належить відрахування, припадає на декілька місяців, середньоденна сума грошового забезпечення для відрахування визначається пропорційно для кожного місяця окремо.

6.6.4. Особам, звільненим з військової служби у СЗР України за віком, станом здоров'я чи у зв'язку із скороченням штатів або проведенням організаційних заходів без права на пенсію, фінансовим підрозділом за останнім місцем служби протягом року з дня звільнення виплачується щомісячна грошова допомога у розмірі окладу за військовим званням.

6.6.5. Особам, які в період отримання щомісячної грошової допомоги у розмірі окладу за військовим званням:

знову прийняті (призвані) на службу або поновлені на службі (посаді), виплата допомоги припиняється з місяця, що настає за місяцем прийняття (призову) на службу або поновлення на службі (посаді);

були зареєстровані в установленому порядку в державній службі зайнятості, виплата допомоги припиняється з місяця, що настає за місяцем реєстрації;

набули право на пенсію, зокрема від органів соціального захисту населення, виплата допомоги припиняється з місяця, що настає за місяцем призначення пенсії. Якщо виплату пенсії припинено відповідно до законодавства протягом одного року після звільнення, виплата допомоги поновлюється з місяця, що настає за місяцем припинення виплати пенсії.

(пункт 6.6 доповнено підпунктом 6.6.5 згідно з наказом
Служби зовнішньої розвідки України від 30.05.2011 р. N 152)

6.6.6. Про прийняття (призов) на службу або поновлення на службі (посаді), реєстрацію в державній службі зайнятості, призначення пенсії особа, якій виплачувалася щомісячна грошова допомога, зобов'язана у тижневий строк повідомити органу, який здійснює її виплату.

(пункт 6.6 доповнено підпунктом 6.6.6 згідно з наказом 
Служби зовнішньої розвідки України від 30.05.2011 р. N 152)

6.6.7. У разі смерті особи, якій призначено щомісячну грошову допомогу, її виплата припиняється з місяця, що настає за місяцем, в якому особа померла. Суми допомоги, що недоотримані у зв'язку із смертю особи, виплачуються родичам згідно з чинним законодавством.

(пункт 6.6 доповнено підпунктом 6.6.7 згідно з наказом 
Служби зовнішньої розвідки України від 30.05.2011 р. N 152)

6.7. Порядок виплати грошового забезпечення у разі смерті (загибелі) військовослужбовців, якщо вони визнані безвісно відсутніми або оголошені померлими

6.7.1. У разі смерті (загибелі) військовослужбовця грошове забезпечення нараховується повністю за той місяць, у якому військовослужбовець помер (загинув), та виплачується членам його сім'ї, а у разі їх відсутності - спадкоємцям.

6.7.2. Грошове забезпечення військовослужбовця, який визнаний судом безвісно відсутнім або оголошений померлим, виплачується членам його сім'ї після надходження до підрозділу, закладу чи установи СЗР України відповідного рішення суду, у якому буде встановлено день, коли військовослужбовець визнаний безвісно відсутнім або оголошений померлим, - до цього дня включно.

Особам, зазначеним у підпунктах 6.7.1 і 6.7.2 цієї Інструкції, також виплачуються одноразові додаткові види грошового забезпечення, право на отримання яких виникло до дня, з якого військовослужбовця визнано судом безвісно відсутнім або оголошено померлим.

VII. Порядок використання грошових атестатів

7.1. Грошові атестати видаються військовослужбовцям при переведенні для подальшого проходження служби з одних підрозділів, закладів чи установ СЗР України до інших, при відкомандируванні для подальшого проходження служби до інших військових формувань (державних органів), а також при відрядженні до державних органів із залишенням на військовій службі (за винятком військовослужбовців діючого (особливого) резерву СЗР України та окремих категорій відряджених).

У тих випадках, коли грошовий атестат за будь-яких обставин при вибутті не був виданий, фінансовий підрозділ зобов'язаний надіслати цей документ до нового місця служби (місця відкомандирування) військовослужбовця, що вибув, у 10-денний термін.

7.2. Грошовий атестат є бланком суворої звітності, видається під розписку в особистій картці про грошове забезпечення і про його видачу робиться запис у журналі реєстрації, в якому вказується:

порядковий номер;

номер і дата видачі грошового атестата;

прізвище, ім'я, по батькові, займана посада і військове звання;

куди вибув військовослужбовець;

відмітка про отримання підтвердження до грошового атестата.

У грошовому атестаті повинен бути підпис власника атестата, який підтверджує правильність записів щодо здійснених з ним розрахунків.

Військовослужбовцям, звільненим з військової служби з правом на пенсію, грошовий атестат на руки не видається, а після оформлення надсилається разом з іншими документами у відповідні пенсійні органи для призначення пенсії.

Військовослужбовцям, звільненим з військової служби без права на пенсію, грошовий атестат на руки не видається, а після оформлення надсилається до кадрового підрозділу для залучення до особової справи військовослужбовця.

7.3. Грошові атестати заповнюються розбірливо, підписуються начальником фінансового підрозділу та скріплюються печаткою. Не допускаються заповнення грошових атестатів олівцем. Виправлення, зроблені в грошовому атестаті, повинні бути завірені підписом особи, яка підписала атестат.

Грошові атестати без підпису або печатки, з незавіреними виправленнями, а також невірно заповнені вважаються недійсними і як підстава для зарахування на грошове забезпечення не приймаються.

7.4. Після зарахування військовослужбовця на грошове забезпечення фінансовий підрозділ повинен вислати підрозділу, закладу чи установі СЗР України, який видав грошовий атестат, контрольний талон-підтвердження до грошового атестата.

Начальник фінансового підрозділу, який видав грошовий атестат, після отримання контрольного талона робить відмітку про його отримання у журналі реєстрації і в особистій картці на грошове забезпечення.

 

Начальник Фінансово-економічного
управління Служби зовнішньої
розвідки України  

 
 
О. А. Григор'єв
 

Опрос