Идет загрузка документа (19 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в Порядок прохождения стажировки гражданами Украины в государственных нотариальных конторах или у нотариусов, занимающихся частной нотариальной практикой, и Порядок проведения квалификационного экзамена лицами, прошедшими стажировку в государственной нотариальной конторе или у нотариуса, занимающегося частной нотариальной практикой

Минюст
Приказ от 20.03.2008 № 445/5
Утратил силу

Про внесення змін до Порядку проходження стажування громадянами України в державних нотаріальних конторах або в нотаріусів, що займаються приватною нотаріальною практикою, та Порядку проведення кваліфікаційного іспиту особами, які пройшли стажування в державній нотаріальній конторі або в нотаріуса, що займається приватною нотаріальною практикою

Наказ Міністерства юстиції України
від 20 березня 2008 року N 445/5

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
21 березня 2008 р. за N 239/14930

Наказ втратив чинність
(у зв'язку з втратою чинності
наказом Міністерства юстиції України
 від 7 грудня 2006 року N 89/5
згідно з наказом Міністерства юстиції України
 від 27 червня 2008 року N 1094/5)

Відповідно до Закону України "Про нотаріат" та з метою удосконалення процесу складання іспиту особами, які мають намір займатися нотаріальною діяльністю, НАКАЗУЮ:

1. Унести такі зміни до Порядку проходження стажування громадянами України в державних нотаріальних конторах або в нотаріусів, що займаються приватною нотаріальною практикою, затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 07.12.2006 N 89/5, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 07.12.2006 за N 1275/13149 (із змінами):

1.1. Доповнити додатком, що додається.

1.2. У пункті 7:

абзац третій доповнити словами "(із зазначенням державних нотаріальних контор та нотаріальних округів, в яких передбачається проходження стажування)".

1.3. У пункті 8:

у першому реченні слова "та кількість посад стажистів" виключити.

Друге речення абзацу першого викласти в такій редакції:

"Кількість керівників стажування не може бути меншою кількості посад стажистів.".

Доповнити пункт абзацом третім такого змісту:

"Керівник стажування не може одночасно стажувати двох і більше стажистів.".

1.4. Пункт 9 викласти в такій редакції:

"9. Для визначення кількості посад стажистів нотаріуса управління юстиції подає один раз на календарний рік до Міністерства юстиції України пропозиції з відповідним обґрунтуванням, виходячи з кількості наявних вакантних посад державних нотаріусів у державних нотаріальних конторах та з реальних потреб щодо забезпечення нотаріальними послугами в нотаріальних округах, де відсутні державні та/або приватні нотаріуси, з зазначенням нотаріусів, які пропонуються (за їх згодою) керівниками стажування. Кількість посад стажистів нотаріуса у відповідних регіонах визначається наказом Міністерства юстиції України.".

1.5. У пункті 10:

у абзаці четвертому після слова "судимості" доповнити словами "(інформація, викладена у довідці, береться до уваги протягом одного місяця)".

Доповнити пункт новим абзацом:

"заповнену особову картку за формою, наведеною у додатку до цього Порядку.".

1.6. У пункті 17 слова "представник Мін'юсту" замінити словами "член кваліфікаційної комісії - представник Мін'юсту".

1.7. У пункті 18:

у абзаці другому слова "представником Мін'юсту" замінити словами "членом кваліфікаційної комісії - представником Мін'юсту", слова "у присутності" доповнити словом "інших".

У абзаці третьому слова "та представником Мін'юсту" виключити.

1.8. Пункт 22 доповнити новим абзацом:

"Особи, які в сумі по всіх питаннях білета набрали менше ніж 50 балів, вважаються такими, що не склали іспит.".

1.9. У пункті 23:

у абзаці другому слова "управління юстиції" замінити словами "Міністерства юстиції України".

У абзаці п'ятому слова "доповідає про це керівництву Департаменту нотаріату та реєстрації адвокатських об'єднань для відповідного реагування" замінити словами "повідомляє про це Міністерство юстиції України.".

1.10. Пункт 25 викласти в такій редакції:

"25. На підставі рішення кваліфікаційної комісії про допуск до стажування управління юстиції або приватний нотаріус-керівник стажування видають наказ про проходження протягом шести місяців стажування.

У наказі обов'язково зазначаються місце проходження стажування, керівник стажування, дата початку та закінчення стажування.".

1.11. Пункт 28 доповнити новим абзацом:

"У разі проходження особою стажування в державній нотаріальній конторі запис у трудовій книжці про проходження стажування вноситься уповноваженою на те особою управління юстиції. У разі проходження особою стажування у приватного нотаріуса такий запис вноситься приватним нотаріусом - керівником стажування.".

1.12. У пункті 33 після слів "допущена до" доповнити словом "наступного".

2. Унести такі зміни до Порядку проведення кваліфікаційного іспиту особами, які пройшли стажування в державній нотаріальній конторі або в нотаріуса, що займається приватною нотаріальною практикою, затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 07.12.2006 N 89/5, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 07.12.2006 за N 1276/13150 (із змінами):

2.1. Доповнити додатком, що додається.

2.2. У пункті 7:

в абзаці четвертому після слова "судимості" доповнити словами "(інформація, викладена у довідці, береться до уваги протягом одного місяця)".

Доповнити пункт новим абзацом:

"заповнену особову картку за формою, наведеною у додатку до цього Порядку.".

2.3. У абзаці третьому пункту 11 після слова "розміщена" доповнити словами та цифрою "не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення кваліфікаційного іспиту".

2.4. У пункті 16 слова "представником Мін'юсту" замінити словами "членом кваліфікаційної комісії - представником Мін'юсту", слова "у присутності" доповнити словом "інших".

2.5. У пункті 27:

слова "представник Мін'юсту" замінити словами "член кваліфікаційної комісії - представник Мін'юсту".

Абзац другий виключити.

2.6. У пункті 28 слова "та представником Мін'юсту" виключити.

2.7. У пункті 29 слова "по кожному" замінити словами "хоча б по одному".

2.8. У абзаці третьому пункту 32 слова "доповідає про це керівництву Департаменту нотаріату та реєстрації адвокатських об'єднань для відповідного реагування" замінити словами "повідомляє про це Міністерство юстиції України".

3. Департаменту нотаріату та реєстрації адвокатських об'єднань (Н. В. Ященко):

3.1. Подати цей наказ на державну реєстрацію відповідно до Указу Президента України від 03.10.92 N 493 "Про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади".

3.2. Довести цей наказ до відома начальника Головного управління юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, начальників головних управлінь юстиції в областях, містах Києві та Севастополі.

4. Департаменту нотаріату та реєстрації адвокатських об'єднань (Н. В. Ященко), начальнику Головного управління юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, начальникам головних управлінь юстиції в областях, містах Києві та Севастополі забезпечити належне виконання цього наказу.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Л. В. Єфіменка.

 

Міністр 

М. В. Оніщук 

 

ОСОБОВА КАРТКА N __________

1. Прізвище ____________________________
ім'я ___________________________________
по батькові ____________________________
2. Громадянство України з _______________
______________________________________
______________________________________
5. Освіта ______________________________ 

3. Місце народження ______________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
4. Дата народження _______________________

Назва навчального закладу та його місцезнаходження 

Рік вступу 

Рік закінчення або вибуття 

Спеціальність 

Кваліфікація 

N диплома, дата видачі диплома 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Сімейний стан ______________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________ 

7. Паспорт: серія _________ N ___________________
 
Ким виданий _________________________________
 
_____________________________________________
 
Дата видачі ___________________________________ 

8. Домашня адреса, телефон _____________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

 
Особистий підпис ________________________________

 

ОСОБОВА КАРТКА N __________

1. Прізвище _____________________________
ім'я ____________________________________
по батькові ______________________________
2. Громадянство України з _________________
________________________________________
________________________________________
5. Освіта ________________________________ 

3. Місце народження ______________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
4. Дата народження ________________________ 

Назва навчального закладу та його місцезнаходження 

Рік вступу 

Рік закінчення або вибуття 

Спеціальність 

Кваліфікація 

N диплома, дата видачі диплома 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Сімейний стан __________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________ 

7. Паспорт: серія ________ N _________________
 
Ким виданий ______________________________
 
__________________________________________
 
Дата видачі ________________________________ 

8. Домашня адреса, телефон ______________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

 
Особистий підпис ___________________________

____________

Опрос