Идет загрузка документа (41 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в некоторые нормативно-правовые акты Национального банка Украины

Национальный банк
Постановление от 27.02.2008 № 45
редакция действует с 01.03.2010

Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Національного банку України

Постанова Правління Національного банку України
від 27 лютого 2008 року N 45

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
17 березня 2008 р. за N 214/14905

Із змінами і доповненнями, внесеними
 постановою Правління Національного банку України
 від 1 лютого 2010 року N 35

Відповідно до вимог статей 5, 11, 13 Декрету Кабінету Міністрів України від 19.02.93 N 15-93 "Про систему валютного регулювання і валютного контролю", статей 7, 44 Закону України "Про Національний банк України" і з метою спрощення процедури отримання небанківськими фінансовими установами, національним оператором поштового зв'язку генеральних ліцензій на здійснення валютних операцій Правління Національного банку України ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Назву постанови Правління Національного банку України "Про затвердження Положення про порядок надання небанківським фінансовим установам генеральних ліцензій на здійснення валютних операцій" від 09.08.2002 N 297, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 29.08.2002 за N 712/7000 (зі змінами), викласти в такій редакції: "Про затвердження Положення про порядок надання небанківським фінансовим установам, національному оператору поштового зв'язку генеральних ліцензій на здійснення валютних операцій".

2. Затвердити Зміни до Положення про порядок надання небанківським фінансовим установам, національному оператору поштового зв'язку генеральних ліцензій на здійснення валютних операцій, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 09.08.2002 N 297, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 29.08.2002 за N 712/7000 (зі змінами), що додаються.

3. Пункт 3 втратив чинність

(згідно з постановою Правління
 Національного банку України від 01.02.2010 р. N 35)

4. Послугу під номером 59 Переліку і тарифів послуг з реєстрації установ банків, надання ліцензій (дозволів) на здійснення банківських операцій, операцій з валютними цінностями та інших послуг, що надаються Національним банком України та його територіальними управліннями, затверджених постановою Правління Національного банку України від 12.08.2003 N 333 (у редакції постанови Правління Національного банку України від 19.03.2004 N 120), зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 10.09.2003 за N 787/8108 (зі змінами), викласти в такій редакції:

"

59 

Унесення змін до раніше наданої генеральної ліцензії на здійснення валютних операцій, індивідуальної ліцензії, спеціального дозволу і погодження на здійснення операцій з валютними цінностями 

У розмірі 50 % від тарифу на видачу відповідної генеральної ліцензії, індивідуальної ліцензії, дозволу, погодження 

".

5. Департаменту валютного контролю та ліцензування (О. Г. Біланенко) після державної реєстрації в Міністерстві юстиції України довести зміст цієї постанови до відома територіальних управлінь Національного банку України для використання в роботі.

6. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на заступника Голови Національного банку України О. В.Савченка і Департамент валютного контролю та ліцензування (О. Г. Біланенко).

7. Постанова набирає чинності через 10 днів після державної реєстрації в Міністерстві юстиції України.

 

В. о. Голови 

А. В. Шаповалов 

 

Зміни до Положення про порядок надання небанківським фінансовим установам, національному оператору поштового зв'язку генеральних ліцензій на здійснення валютних операцій

1. Пункт 1.1 глави 1 після абзацу третього доповнити новими абзацами такого змісту:

"дата відкликання генеральної ліцензії - дата реєстрації розпорядження Національного банку про відкликання генеральної ліцензії;

дата надходження пакета документів - дата реєстрації в Національному банку шляхом проставлення реєстраційного індексу на супровідному листі до пакета документів, зазначеного в пункті 2.2 глави 2 цього Положення".

У зв'язку з цим абзац четвертий уважати абзацом шостим.

2. У главі 2:

2.1. Пункт 2.1 після слів "в разі наявності" доповнити словом "власного".

2.2. У пункті 2.2:

в абзаці першому слова "територіального управління Національного банку (далі - територіальне управління) за своїм місцезнаходженням" замінити словами "Національного банку";

підпункт "г" після слів "таких фінансових послуг" доповнити словами "(надаються, якщо відповідні види фінансових послуг підлягають ліцензуванню згідно із законодавством України)".

3. Главу 3 виключити.

У зв'язку з цим главу 4 уважати главою 3.

4. Главу 3 викласти в такій редакції:

"3. Порядок розгляду Національним банком документів, що подані небанківською фінансовою установою, національним оператором поштового зв'язку для отримання генеральної ліцензії

3.1. Національний банк протягом 15 робочих днів з дати надходження пакета документів від небанківської фінансової установи, національного оператора поштового зв'язку перевіряє пакет документів щодо його комплектності відповідно до переліку, зазначеного в пункті 2.2 глави 2 цього Положення, та відповідності умовам пункту 2.1 глави 2 цього Положення.

Національний банк повертає пакет документів небанківській фінансовій установі, національному оператору поштового зв'язку із супровідним листом з обґрунтуванням підстав повернення в разі відсутності хоча б одного документа з переліку, зазначеного в пункті 2.2 глави 2 цього Положення, та/або невідповідності умовам пункту 2.1 глави 2 цього Положення.

3.2. Протягом п'яти робочих днів з дати надходження пакета документів Національний банк надсилає копію клопотання небанківської фінансової установи, національного оператора поштового зв'язку про надання їй (йому) генеральної ліцензії Головному управлінню по боротьбі з організованою злочинністю Міністерства внутрішніх справ України і Головному управлінню по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю Служби безпеки України (далі - спеціальні органи по боротьбі з організованою злочинністю).

3.3. Національний банк протягом 20 робочих днів з дати надходження пакета документів приймає рішення про надання або відмову в наданні генеральної ліцензії небанківській фінансовій установі, національному оператору поштового зв'язку.

3.4. Генеральна ліцензія (додаток 2) у разі прийняття Національним банком рішення про її надання небанківській фінансовій установі, національному оператору поштового зв'язку оформляється на номерному бланку Національного банку, засвідчується підписом заступника Голови Національного банку України, який за розподілом функціональних обов'язків здійснює загальне керівництво Департаментом валютного контролю та ліцензування (далі - заступник Голови Національного банку), і відбитком гербової печатки Національного банку.

3.5. Генеральна ліцензія набирає чинності з дати проставлення реєстраційного номера на номерному бланку Національного банку, на якому вона оформлена.

Небанківська фінансова установа, національний оператор поштового зв'язку має право здійснювати операції, зазначені в генеральній ліцензії, за умови перебування в державному реєстрі фінансових установ, які надають фінансові послуги на ринку цінних паперів, чи державному реєстрі фінансових установ Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України або перебування національного оператора поштового зв'язку на обліку в Державній комісії з регулювання ринків фінансових послуг України та наявності чинної на час проведення цих операцій ліцензії, передбаченої підпунктом "г" пункту 2.2 глави 2 цього Положення.

3.6. Національний банк надсилає небанківській фінансовій установі, національному оператору поштового зв'язку належним чином оформлену генеральну ліцензію поштою або передає її під підпис представникові небанківської фінансової установи, національного оператора поштового зв'язку на підставі належним чином оформленої довіреності та копій платіжних доручень, що підтверджують оплату за надання генеральної ліцензії та за бланк ліцензії. Копія генеральної ліцензії надсилається поштою територіальному управлінню Національного банку (далі - територіальне управління) за місцезнаходженням небанківської фінансової установи, національного оператора поштового зв'язку.

Оплата за надання генеральної ліцензії та за бланк ліцензії здійснюється в розмірі, установленому нормативно-правовими актами Національного банку.

3.7. Власник генеральної ліцензії може звернутися до Національного банку з клопотанням про внесення змін до генеральної ліцензії в разі зміни найменування небанківської фінансової установи, національного оператора поштового зв'язку, ідентифікаційного коду за ЄДРПОУ, місцезнаходження.

Для внесення цих змін небанківська фінансова установа, національний оператор поштового зв'язку має подати до Національного банку такі документи:

клопотання про внесення змін до генеральної ліцензії (додаток 3);

копію генеральної ліцензії;

копії документів, що підтверджують необхідність унесення змін до генеральної ліцензії.

Національний банк розглядає документи небанківської фінансової установи, національного оператора поштового зв'язку про внесення змін до генеральної ліцензії протягом 20 робочих днів з дати надходження пакета документів.

У разі прийняття Національним банком рішення про внесення змін до генеральної ліцензії ці зміни (додаток 4) оформляються на гербовому номерному бланку Національного банку, засвідчуються підписом заступника Голови Національного банку і відбитком гербової печатки Національного банку.

Зміни до генеральної ліцензії набирають чинності з дати проставлення реєстраційного номера на гербовому номерному бланку Національного банку, на якому оформлені зміни до генеральної ліцензії.

Національний банк надсилає небанківській фінансовій установі, національному оператору поштового зв'язку належним чином оформлені зміни до генеральної ліцензії поштою або передає їх під підпис представникові небанківської фінансової установи, національного оператора поштового зв'язку на підставі належним чином оформленої довіреності та копій платіжних доручень, що підтверджують оплату за внесення змін до генеральної ліцензії. Копія змін до генеральної ліцензії надсилається поштою територіальному управлінню за місцезнаходженням небанківської фінансової установи, національного оператора поштового зв'язку.

Оплата за внесення змін до генеральної ліцензії здійснюється в розмірі, установленому нормативно-правовими актами Національного банку.

3.8. Національний банк може розширити перелік валютних операцій, зазначений у генеральній ліцензії, за умови подання небанківською фінансовою установою, національним оператором поштового зв'язку:

клопотання в довільній формі про розширення переліку валютних операцій, які планує здійснювати на підставі генеральної ліцензії небанківська фінансова установа, національний оператор поштового зв'язку;

документів, зазначених у пункті 2.2 глави 2 цього Положення.

Національний банк розглядає документи небанківської фінансової установи, національного оператора поштового зв'язку щодо розширення переліку валютних операцій у порядку, установленому пунктами 3.1 - 3.3 і 3.9 цієї глави.

Рішення про розширення переліку валютних операцій, зазначених у генеральній ліцензії, оформляється як нова генеральна ліцензія в порядку, установленому пунктами 3.4 - 3.6 цієї глави.

3.9. Національний банк може відмовити небанківській фінансовій установі, національному оператору поштового зв'язку в наданні генеральної ліцензії:

а) якщо за результатами розгляду пакета документів установлено, що небанківською фінансовою установою, національним оператором поштового зв'язку надано недостовірну або неповну інформацію;

б) якщо небанківською фінансовою установою, національним оператором поштового зв'язку не дотримано вимог глави 2 цього Положення;

в) у разі наявності в Національного банку негативних висновків щодо надання генеральної ліцензії, що отримані від спеціальних органів по боротьбі з організованою злочинністю;

г) якщо протягом року, що передує даті надходження пакета документів, встановлено факти порушення небанківською фінансовою установою, національним оператором поштового зв'язку вимог законодавства України з питань регулювання ринків фінансових послуг та/або до неї/нього застосовано санкції за порушення зазначеного законодавства України.

Рішення про відмову в наданні генеральної ліцензії повідомляється небанківській фінансовій установі, національному оператору поштового зв'язку в письмовій формі із зазначенням причин відмови.

3.10. Національний банк має право відкликати в небанківської фінансової установи, національного оператора поштового зв'язку генеральну ліцензію в разі:

а) порушення небанківською фінансовою установою, національним оператором поштового зв'язку умов наданої генеральної ліцензії;

б) установлення факту подання небанківською фінансовою установою, національним оператором поштового зв'язку для отримання генеральної ліцензії документів, що містять недостовірну інформацію;

в) відкликання в небанківської фінансової установи ліцензії, передбаченої підпунктом "г" пункту 2.2 глави 2 цього Положення, або скасування Державною комісією з регулювання ринків фінансових послуг України рішення про взяття на облік національного оператора поштового зв'язку;

г) наявності документів спеціальних органів по боротьбі з організованою злочинністю, що встановлюють факти здійснення небанківською фінансовою установою, національним оператором поштового зв'язку легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, та/або притягнення до відповідальності за порушення нею/ним законодавства України у сфері запобігання та протидії запровадженню в легальний обіг доходів, одержаних злочинним шляхом;

ґ) невиконання небанківською фінансовою установою, національним оператором поштового зв'язку обов'язків, передбачених пунктом 2 статті 13 Декрету.

3.11. Генеральна ліцензія відкликається згідно з розпорядженням Національного банку (додаток 5).

Національний банк повідомляє про відкликання генеральної ліцензії:

у письмовій формі (додаток 6) із зазначенням підстав власника генеральної ліцензії за зазначеним у клопотанні про надання генеральної ліцензії місцезнаходженням і територіальне управління за місцезнаходженням небанківської фінансової установи, національного оператора поштового зв'язку;

банки України електронною поштою та громадськість через засоби масової інформації.

Оригінал генеральної ліцензії в десятиденний строк з дати її відкликання підлягає поверненню Національному банку.

3.12. Порушення небанківською фінансовою установою, національним оператором поштового зв'язку умов генеральної ліцензії та/або порушення вимог цього Положення (у тому числі здійснення валютних операцій після відкликання Національним банком генеральної ліцензії) тягне за собою відповідальність згідно із законодавством України".

5. У додатку 1:

відмітку до додатка викласти в такій редакції:

         речення "Просимо _________________________________________________________________
                                                                                                          (назва територіального управління
_________________________________________________ надати висновок про відповідність пакета
                                            Національного банку України)
документів вимогам Національного банку України" замінити реченням "Просимо надати генеральну ліцензію на здійснення валютних операцій";

після слова та цифр "пункту 2.2" доповнити словом та цифрою "глави 2". 

6. Додаток 2 викласти в такій редакції:

Генеральна ліцензія на здійснення валютних операцій
від ____________ N ____

         Надана ____________________________________________________________________________
                                                                     (повне найменування небанківської фінансової установи, національного
_______________________________________________________________________________________
                                        оператора поштового зв'язку; ідентифікаційний код за ЄДРПОУ; місцезнаходження)

на право здійснення операцій, зазначених у пунктах
(______________________________________________________________________________________)
                                                                                                          (номери пунктів)
(______________________________________________________________________________________)
                                                                                                     (перелік видів операцій)

частини першої статті 4 Закону України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг", якщо вони є валютними операціями.

Власник цієї генеральної ліцензії зобов'язаний подавати звітність про зазначені в ній валютні операції в порядку та терміни, що визначаються Національним банком України за погодженням з Державним комітетом статистики України.

Заступник Голови
Національного банку України 

   
____________________________
(підпис, ініціали, прізвище)
М. П." 


7. Положення доповнити додатками 3 - 6 такого змісту:

Клопотання про внесення змін до генеральної ліцензії від __________ N ___ на здійснення валютних операцій 

         _________________________________________________________________________________
                                                                      (повне найменування небанківської фінансової установи,
______________________________________________________________________________________
                                                                національного оператора поштового зв'язку; місцезнаходження)

звертається до Національного банку України з проханням унести до генеральної ліцензії від ________________ N _____ на здійснення валютних операцій такі зміни:
______________________________________________________________________________________
                                                        (зміни, що потрібно внести, з обґрунтуванням потреби їх унесення та
______________________________________________________________________________________.
                                                                                     посиланням на підтвердні документи)

         Я, _______________________________________________________________________________,
                                                                                              (прізвище, ім'я, по батькові)
несу персональну відповідальність за достовірність усіх поданих документів. Мені відомо, що надання недостовірної інформації та приховування будь-яких відомостей у зв'язку з цим клопотанням і додатками до нього можуть спричинити відмову у внесенні змін до генеральної ліцензії на здійснення валютних операцій.

          У разі виникнення будь-яких питань стосовно цього клопотання або документів, що додаються до нього, прошу звертатися до
_____________________________________________________________________________________.
                                                                             (прізвище, ініціали, адреса, номер телефону)

     Додатки: подаються документи, що зазначені в пункті 3.9 глави 3 Положення про порядок надання небанківським фінансовим установам, національному оператору поштового зв'язку генеральних ліцензій на здійснення валютних операцій.

Керівник небанківської фінансової
установи, національного оператора
поштового зв'язку 

   
   
_________________________
(підпис, ініціали, прізвище) 


 

Зміни до генеральної ліцензії від _________________ N ____
на здійснення валютних операцій

      Національний банк України відповідно до пунктів 1 і 6 статті 5 Декрету Кабінету Міністрів України від 19.02.93 N 15-93 "Про систему валютного регулювання і валютного контролю" уносить зміни до генеральної ліцензії від ____________ N ____ на здійснення валютних операцій, наданої
______________________________________________________________________________________
                                                          (повне найменування небанківської фінансової установи,
______________________________________________________________________________________
                                        національного оператора поштового зв'язку; ідентифікаційний код за ЄДРПОУ;
______________________________________________________________________________________.
                                                                                                місцезнаходження)

         До генеральної ліцензії вносяться такі зміни:
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________.
                                                                                            (зміни, що вносяться)

    Ці зміни, починаючи з дати їх унесення, є невід'ємною частиною генеральної ліцензії від ___________ N __ на здійснення валютних операцій
(вих. N _______________________________________________________________________________
(реєстраційний номер на номерному бланку Національного банку України, на якому оформлена генеральна ліцензія)
від __________________________________________________________________________________).
(дата проставлення реєстраційного номера на номерному бланку Національного банку України, на якому оформлена генеральна ліцензія)

Заступник Голови
Національного банку України

   
_________________________
(підпис, ініціали, прізвище) 
М. П.


 

НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

__________
      (дата) 

N _______ 


м. Київ

Про відкликання генеральної
ліцензії Національного банку
України

         1. На підставі _____________________________________________________________________
                                                                                            (посилання на абзаци пункту 3.10 глави 3,
_____________________________________________________________________________________
                                                           у яких зазначені підстави для відкликання генеральної ліцензії)
Положення про порядок надання небанківським фінансовим установам, національному оператору поштового зв'язку генеральних ліцензій на здійснення валютних операцій, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 09.08.2002 N 297, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 29.08.2002 за N 712/7000, Національний банк України відкликає генеральну ліцензію від ____________ N ____ на здійснення валютних операцій.

      2. Департаменту валютного контролю та ліцензування у п'ятиденний строк з дати підписання цього розпорядження повідомити про відкликання генеральної ліцензії _________________________
                                                                                                                                                                 (повне найменування небанківської
_____________________________________________________________________________________.
                          фінансової установи, національного оператора поштового зв'язку, зазначене в генеральній ліцензії)

        3.  Контроль  за   виконанням   цього   розпорядження   покласти   на   директора  Департаменту
валютного контролю та ліцензування _________________.
                                                                                           (ініціали, прізвище)

Заступник Голови
Національного банку України 

 
____________________________
(підпис, ініціали, прізвище)
М. П. 


 

  

____________________________________
(власник генеральної ліцензії)
____________________________________
(місцезнаходження) 

Копія: 

____________________________________
(територіальне управління) 


         Національний банк України повідомляє таке.
         У зв'язку з ________________________________________________________________________
                                                                          (зазначаються підстави для відкликання генеральної ліцензії)
та на підставі __________________________________________________________________________
                                                                                        (посилання на абзаци пункту 3.10 глави 3,
_____________________________________________________________________________________
                                                                 у яких зазначені підстави для відкликання генеральної ліцензії)

Положення про порядок надання небанківським фінансовим установам, національному оператору поштового зв'язку генеральних ліцензій на здійснення валютних операцій, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 09.08.2002 N 297, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 29.08.2002 за N 712/7000, згідно з розпорядженням Національного банку України від _______________ N ____ генеральна ліцензія від ________________ N ____ на здійснення валютних операцій (далі - генеральна ліцензія) відкликається.

       Оригінал генеральної ліцензії в десятиденний строк з дати її відкликання підлягає поверненню Національному банку України.

Заступник Голови
Національного банку України 

 
_________________________
(підпис, ініціали, прізвище)
М. П." 


 

 

Директор Департаменту  
валютного контролю та ліцензування 

 
О. Г. Біланенко   

Опрос