Идет загрузка документа (10 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Изменений к Порядку предоставления помощи по безработице, в том числе единовременной ее выплаты для организации безработными предпринимательской деятельности

Минтруда
Приказ от 25.02.2008 № 81
Утратил силу

Про затвердження Змін до Порядку надання допомоги по безробіттю, у тому числі одноразової її виплати для організації безробітними підприємницької діяльності

Наказ Міністерства праці та соціальної політики України
від 25 лютого 2008 року N 81

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
12 березня 2008 р. за N 203/14894

Наказ втратив чинність
(у зв'язку з втратою чинності
наказом Міністерства праці та соціальної політики України
 від 20 листопада 2000 року N 307
згідно з
 наказом Міністерства соціальної політики України
 від 15 червня 2015 року N 613)

Відповідно до Закону України "Про Державний бюджет України на 2008 рік та про внесення змін до деяких законодавчих актів України", Закону України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття" та з метою удосконалення механізму надання допомоги по безробіттю, у тому числі одноразової її виплати для організації безробітними підприємницької діяльності, НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Зміни до Порядку надання допомоги по безробіттю, у тому числі одноразової її виплати для організації безробітними підприємницької діяльності, затвердженого наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 20.11.2000 N 307, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 14.12.2000 за N 915/5136 (зі змінами), що додаються.

2. Державному центру зайнятості забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

 

Міністр 

Л. Денісова 

ПОГОДЖЕНО: 

  

Голова правління Фонду
загальнообов'язкового державного
соціального страхування України
на випадок безробіття
 

 
 
 
Я. Жугаєвич
 

Перший віце-президент,
генеральний директор Спілки
підприємців малих,
середніх і приватизованих
підприємств України
 

 
 
 
 
В. Биковець
 

Перший віце-президент
Всеукраїнської асоціації роботодавців
 

 
В. Биковець
 

Президент Спілки орендарів
і підприємців України
 

 
В. Хмільовський
 

Генеральний директор
Федерації роботодавців України
 

 
В. О. Грищенко
 

Виконавчий Віце-президент
Конфедерації роботодавців України
 

 
О. Мірошниченко
 

Голова Конфедерації
Вільних профспілок України
 

 
М. Я. Волинець
 

Голова Державного комітету
України з питань регуляторної
політики та підприємництва
 

 
 
К. О. Ващенко
 

Керівник Робочої комісії
всеукраїнських профспілок та
 профспілкових об'єднань
 для ведення переговорів,
укладення Генеральної угоди
на новий строк, здійснення контролю
і забезпечення її виконання,
Заступник Голови ФПУ
 

 
 
 
 
 
 
 
Г. В. Осовий
 

 

ЗМІНИ
до Порядку надання допомоги по безробіттю, у тому числі одноразової її виплати для організації безробітними підприємницької діяльності

1. Пункти 5.1 та 5.2 викласти в такій редакції:

"5.1. Виплата допомоги по безробіттю відкладається на строк, що дорівнює періоду, протягом якого особі відповідно до законів надається вихідна допомога або інші виплати при звільненні з підприємств, установ і організацій або закінченні строку повноважень за виборною посадою, що забезпечують часткову або тимчасову компенсацію втраченого заробітку.

5.2. Особам, зазначеним у пункті 5.1 цього Порядку, яким вихідна допомога або інші компенсаційні виплати було виплачено одноразово, виплата допомоги по безробіттю відкладається не більше ніж на один місяць, а у разі здійснення таких виплат щомісячно - до закінчення періоду їх виплати.".

2. Пункт 5.4 доповнити абзацом такого змісту:

"Якщо особа звертається до центру зайнятості після закінчення професійної підготовки, перепідготовки або підвищення кваліфікації, якій було скорочено виплату матеріальної допомоги у період професійної підготовки, перепідготовки або підвищення кваліфікації через пропуск занять більше трьох годин протягом учбового дня без поважних причин, але строк скорочення не закінчився, їй скорочується строк виплати допомоги по безробіттю на кількість днів, що залишилися від скорочення матеріальної допомоги у період професійної підготовки, перепідготовки або підвищення кваліфікації.".

3. У пункті 5.5:

підпункт 12 доповнити словами "або закінчення строку реєстрації місця проживання (з наступного дня після закінчення строку реєстрації)";

доповнити підпунктом 16 такого змісту:

"16) визнання непрацездатною особи з інвалідністю у період перебування її на обліку як безробітної (з дня видачі довідки до акта огляду медико-соціальної експертної комісії).".

4. Абзац перший пункту 6.14 після слів "її виплати" доповнити словами "у тому числі встановлені під час розслідування страхових випадків та обґрунтованості виплати матеріального забезпечення".

5. У пункті 7.1:

у абзаці першому слова "трьох місяців" замінити словами "одного місяця";

доповнити абзацом третім такого змісту:

"Державна служба зайнятості залучає безробітних, які виявили бажання отримати допомогу по безробіттю одноразово для організації підприємницької діяльності, за їх згодою та з урахуванням професійної діагностики до семінарів або організовує навчання основам бізнесу відповідно до чинного законодавства.".

6. У пункті 7.4:

абзац третій доповнити словами та знаками "(за згодою)";

після абзацу третього доповнити абзацом четвертим такого змісту:

"Висновок комісії оформляється протоколом, в якому фіксуються всі висловлювання членів комісії з порушеного питання.".

У зв'язку з цим абзаци четвертий та п'ятий вважати відповідно абзацами п'ятим та шостим.

7. Пункт 7.5 викласти в такій редакції:

"7.5. Одноразова виплата допомоги по безробіттю здійснюється через установи банків у встановленому порядку за умови подання безробітним до центру зайнятості протягом 10 календарних днів після прийняття рішення про одноразову виплату допомоги по безробіттю засвідченої в установленому порядку копії свідоцтва про державну реєстрацію фізичної особи - підприємця, а у разі створення юридичної особи - копії свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи та копії установчих документів протягом 30 календарних днів з дня їх подання.

Розрахунок суми допомоги по безробіттю для виплати її одноразово безробітному здійснюється з дня державної реєстрації його як фізичної особи - підприємця або з дня державної реєстрації юридичної особи, засновником якої є цей безробітний".

 

Заступник директора
Департаменту політики державного
соціального страхування 

 
 
О. Постоюк
 

Опрос