Идет загрузка документа (117 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Положения о высших учебных заведениях МВД

МВД
Положение, Приказ от 14.02.2008 № 62
редакция действует с 30.04.2015

Про затвердження Положення про вищі навчальні заклади МВС

Наказ Міністерства внутрішніх справ України
від 14 лютого 2008 року N 62

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
11 березня 2008 р. за N 193/14884

Із змінами і доповненнями, внесеними
 
наказами Міністерства внутрішніх справ України
 від 15 жовтня 2013 року N 982
,
 від 26 грудня 2014 року N 1403
,
 від 16 березня 2015 року N 277

Відповідно до вимог Законів України "Про освіту", "Про вищу освіту", "Про міліцію", Положення про державний вищий навчальний заклад, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 5 вересня 1996 року N 1074, та з метою вдосконалення порядку підготовки фахівців у вищих навчальних закладах МВС НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Положення про вищі навчальні заклади МВС (далі - Положення), що додається.

2. Департаменту освіти та науки (Горбачевський В. Я.), керівникам вищих навчальних закладів МВС:

2.1. Привести нормативно-правові акти з питань діяльності підпорядкованих вищих навчальних закладів у відповідність до вимог Положення про вищі навчальні заклади МВС, затвердженого цим наказом.

2.2. Забезпечити діяльність підпорядкованих вищих навчальних закладів відповідно до вимог Положення.

3. Скасувати накази МВС від 13.09.94 N 505 "Про затвердження Статусу слухачів і курсантів вищих навчальних закладів МВС України" (зі змінами), від 04.04.98 N 231 "Про затвердження Положення про вищий заклад освіти МВС України" (зі змінами).

4. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника Міністра Вербенського М. Г.

5. Наказ надіслати за належністю.

 

Міністр 

Ю. В. Луценко 

ПОГОДЖЕНО: 

  

Заступник Міністра
освіти і науки України
 

 
В. Д. Шинкарук
 

 

ПОЛОЖЕННЯ
про вищі навчальні заклади МВС

(У тексті Положення слово "спеціальність" в усіх відмінках та числах замінено словами "напрям підготовки, спеціальність" у відповідних відмінках та числах; слова "захист інформації, що становить державну таємницю" в усіх відмінках замінено словами "захист персональних даних та інформації, що становить державну таємницю" у відповідних відмінках згідно з наказом Міністерства внутрішніх справ України від 15 жовтня 2013 року N 982)

(У тексті Положення слова "внутрішні війська МВС", "внутрішні війська" у всіх відмінках замінено словами "Національна гвардія України" у відповідних відмінках згідно з наказом Міністерства внутрішніх справ України від 26 грудня 2014 року N 1403)

1. Загальні положення

1.1. Вищі навчальні заклади Міністерства внутрішніх справ України (далі - МВС) є державними навчальними закладами, які підпорядковані МВС, засновані і діють згідно із законодавством України, реалізовують відповідно до наданої ліцензії (ліцензій) освітньо-професійні програми підготовки фахівців за певними освітньо-кваліфікаційними рівнями, забезпечують навчання, виховання та професійну підготовку осіб з урахуванням нормативних вимог у галузі вищої освіти з метою задоволення освітніх потреб особи, суспільства і держави, а також здійснюють наукову і науково-технічну діяльність.

1.2. Вищі навчальні заклади МВС (далі - ВНЗ) у своїй діяльності керуються Конституцією України, Законами України "Про вищу освіту", "Про освіту", "Про міліцію", "Про Національну гвардію України", "Про наукову та науково-технічну діяльність", іншими законодавчими актами України, постановами Верховної Ради України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, нормативно-правовими актами Міністерства освіти і науки України (далі - МОН), МВС, а також цим Положенням.

(пункт 1.2 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства внутрішніх справ України від 26.12.2014 р. N 1403)

1.3. Основною метою діяльності ВНЗ є забезпечення умов, необхідних для отримання особою вищої освіти, підготовка фахівців для органів і підрозділів МВС, інших органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій України.

(пункт 1.3 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства внутрішніх справ України від 15.10.2013 р. N 982)

1.4. До ВНЗ належать навчальні заклади таких типів: університети, академії, інститути, коледжі, училища.

1.5. ВНЗ є юридичними особами, мають власний статут, прапор, символіку (емблему, нарукавну вишивку), відокремлене майно, рахунки в органах Державної казначейської служби України, печатки із зображенням Державного Герба України і свого найменування, від свого імені набувають майнових і особистих немайнових прав, мають обов'язки, є позивачами та відповідачами у суді.

(пункт 1.5 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства внутрішніх справ України від 15.10.2013 р. N 982)

1.6. Статут ВНЗ розробляється навчальним закладом відповідно до Закону України "Про вищу освіту", приймається на загальних зборах (конференції) трудового колективу ВНЗ, погоджується з МОН, Департаментом кадрового забезпечення МВС (далі - ДКЗ) і затверджується Міністром внутрішніх справ України.

(пункт 1.6 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства внутрішніх справ України від 15.10.2013 р. N 982)

1.7. МВС розробляє і затверджує Порядок відбору кандидатів на навчання до вищих навчальних закладів Міністерства внутрішніх справ України за погодженням з МОН.

(пункт 1.7 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства внутрішніх справ України від 15.10.2013 р. N 982)

1.8. Перелік напрямів та напрямів підготовки, спеціальностей, за якими здійснюється підготовка фахівців у ВНЗ за відповідними освітньо-кваліфікаційними рівнями, визначається постановами Кабінету Міністрів України від 27 серпня 2010 року N 787 "Про затвердження переліку спеціальностей, за якими здійснюється підготовка фахівців у вищих навчальних закладах за освітньо-кваліфікаційними рівнями спеціаліста і магістра", від 13 грудня 2006 року N 1719 "Про перелік напрямів, за якими здійснюється підготовка фахівців у вищих навчальних закладах за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавра".

(пункт 1.8 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства внутрішніх справ України від 15.10.2013 р. N 982)

1.9. Державне замовлення на підготовку фахівців, наукових, науково-педагогічних кадрів, підвищення кваліфікації та перепідготовку у ВНЗ формується відповідно до чинного законодавства.

(пункт 1.9 у редакції наказу Міністерства
 внутрішніх справ України від 15.10.2013 р. N 982)

1.10. Порядок організації навчального процесу, форми навчання та види контролю за набуттям знань курсантами (слухачами, студентами) встановлює МВС за погодженням з МОН.

Тривалість канікулярних відпусток та їх терміни визначаються МВС відповідно до законодавства.

1.11. Стандарти вищої освіти є основою оцінки якості вищої освіти та професійної підготовки, а також якості освітньої діяльності ВНЗ незалежно від їх типів, рівнів акредитації та форм навчання.

1.12. Контроль за дотриманням вимог стандартів вищої освіти, державне інспектування та навчально-методичне керівництво діяльності ВНЗ здійснюють МОН та МВС.

1.12.1. План інспектування (перевірки) ВНЗ комісіями МВС щороку розробляється і затверджується Міністром внутрішніх справ України, його заступниками або начальником ДКЗ.

(підпункт 1.12.1 пункту 1.12 у редакції наказу Міністерства
 внутрішніх справ України від 15.10.2013 р. N 982)

1.12.2. За рішенням Міністра внутрішніх справ України, його заступників, начальника ДКЗ проводяться перевірки ВНЗ.

(підпункт 1.12.2 пункту 1.12 у редакції наказу Міністерства
 внутрішніх справ України від 15.10.2013 р. N 982)

1.13. Взаємні зобов'язання керівництва ВНЗ і профспілкового комітету ВНЗ у частині забезпечення прав, безпечних умов праці, виконання обов'язків регулюються колективним договором, що розробляється та укладається відповідно до законодавства України.

1.14. У ВНЗ створюється комісія з трудових спорів, яка розглядає спірні питання, що виникають між працівниками та керівництвом ВНЗ.

1.15. ВНЗ можуть створювати навчальні та навчально-наукові комплекси, які об'єднують на добровільних засадах споріднені факультети, інститути, філії, коледжі, технікуми, наукові та науково-дослідні інститути (лабораторії), інші підрозділи, які забезпечують підготовку, післядипломну освіту фахівців з певних напрямів підготовки (спеціальностей), наукові дослідження з актуальних проблем правоохоронної діяльності. Усі учасники комплексу, які є юридичними особами, зберігають статус юридичних осіб.

У ВНЗ, що здійснюють підготовку фахівців у галузі знань "Право", створюються юридичні клініки та забезпечується їх функціонування згідно з наказом Міністерства освіти і науки України від 03 серпня 2006 року N 592 "Про затвердження Типового положення про юридичну клініку вищого навчального закладу України", зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 08 серпня 2006 року за N 956/12830.

(пункт 1.15 у редакції наказу Міністерства
 внутрішніх справ України від 15.10.2013 р. N 982)

1.16. ВНЗ третього та четвертого рівнів акредитації, які працюють за спільними навчальними планами й об'єднані в комплекс з навчальними закладами першого та другого рівнів акредитації, надається право зараховувати випускників цих навчальних закладів для продовження навчання за спеціальними програмами із скороченим терміном підготовки фахівців. Умови фінансування такої підготовки визначаються відповідно до чинного законодавства.

(пункт 1.16 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства внутрішніх справ України від 15.10.2013 р. N 982)

1.17. Особовий склад ВНЗ поділяється на постійний і перемінний.

(пункт 1.17 у редакції наказу Міністерства
 внутрішніх справ України від 15.10.2013 р. N 982)

2. Завдання, права та обов'язки ВНЗ

2.1. Головними завданнями ВНЗ є:

- освітня діяльність з підготовки, перепідготовки, підвищення кваліфікації та спеціалізації фахівців відповідних освітньо-кваліфікаційних рівнів згідно зі стандартами вищої освіти;

- виконання державного замовлення та угод на підготовку фахівців з вищою освітою;

- наукова, науково-педагогічна, науково-практична, науково-технічна і культурно-виховна діяльність;

- підготовка наукових та науково-педагогічних кадрів для МВС та їх атестація;

(абзац п'ятий пункту 2.1 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства внутрішніх справ України від 15.10.2013 р. N 982)

- спеціальна курсова підготовка;

- довузівська профорієнтаційна підготовка учнів шкіл, ліцеїв, гімназій та інших загальноосвітніх навчальних закладів, а також інших осіб, які мають право вступу до ВНЗ.

2.2. ВНЗ здійснюють освітню діяльність на підставі ліцензій та сертифікатів про акредитацію, які видаються в порядку, установленому Кабінетом Міністрів України.

(пункт 2.2 у редакції наказу Міністерства
 внутрішніх справ України від 15.10.2013 р. N 982)

2.3. ВНЗ надають платні послуги в галузі вищої освіти та пов'язаних з нею інших галузях діяльності, перелік яких визначається постановами Кабінету Міністрів України від 27 серпня 2010 року N 796 "Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися навчальними закладами, іншими установами та закладами системи освіти, що належать до державної і комунальної форм власності" та від 04 червня 2007 року N 795 "Про затвердження переліку платних послуг, які надаються підрозділами Міністерства внутрішніх справ та Державної міграційної служби, і розміру плати за їх надання".

(абзац перший пункту 2.3 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства внутрішніх справ України від 15.10.2013 р. N 982)

Платні послуги в галузі вищої освіти та пов'язаних з нею інших галузях діяльності надаються ВНЗ фізичним та юридичним особам відповідно до статуту ВНЗ за умови забезпечення провадження освітньої діяльності.

2.4. ВНЗ, крім прав, передбачених статтею 29 Закону України "Про вищу освіту", мають право відповідно до законодавства:

- залучати на умовах сумісництва (погодинної оплати) провідних діячів науки і техніки України, провідних фахівців органів внутрішніх справ, Національної гвардії України для проведення навчальної та наукової роботи;

- створювати тимчасові творчі колективи для виконання договірних робіт з розроблення науково-технічної продукції, у тому числі за участю працівників практичних підрозділів органів внутрішніх справ, Національної гвардії України;

- підтримувати міжнародні зв'язки в галузі правоохоронної діяльності та науки;

- розробляти пропозиції щодо вдосконалення організаційно-штатної структури ВНЗ;

- здійснювати видання та реалізацію навчальної, наукової і методичної літератури;

- видавати наукові та науково-методичні журнали, інформаційно-аналітичні збірники, інші періодичні та одноразові видання.

2.5. ВНЗ зобов'язані:

- дотримуватись вимог Законів України "Про освіту", "Про вищу освіту" та інших законодавчих, нормативно-правових актів Кабінету Міністрів України, МОН і МВС;

- дотримуватися стандартів вищої освіти;

- забезпечувати безпечні умови проведення освітньої діяльності;

- дотримуватися договірних зобов'язань з іншими суб'єктами освітньої, виробничої, наукової діяльності та громадянами, у тому числі за міжнародними угодами;

- дотримуватися фінансової дисципліни та збереження державного майна;

- забезпечувати соціальний захист учасників навчально-виховного процесу.

3. Структура ВНЗ

3.1. Структура ВНЗ визначається відповідно до цього Положення та його статуту і затверджується МВС.

3.2. Структурними підрозділами ВНЗ третього та четвертого рівнів акредитації є інститути, факультети, кафедри, філії, бібліотеки, курси, підрозділи забезпечення навчального процесу тощо.

У складі ВНЗ четвертого рівня акредитації можуть створюватися наукові, навчально-наукові та науково-дослідні інститути, навчально-науково-виробничі центри (комплекси), що об'єднують споріднені факультети, коледжі, наукові, науково-дослідні інститути, кафедри, наукові лабораторії, інші підрозділи.

До складу ВНЗ четвертого рівня акредитації можуть входити інститути, які є вищими навчальними закладами, мають статус юридичної особи і здійснюють свою діяльність відповідно до законодавства України та власних статутів.

3.3. ВНЗ можуть мати у своєму складі підготовчі відділення (підрозділи), підрозділи післядипломної освіти (перепідготовки, спеціалізації та підвищення кваліфікації персоналу), лабораторії, навчально-методичні кабінети, комп'ютерні, інформаційні, навчальні центри та полігони, навчально-виробничі майстерні, науково-дослідні виробничі структури, видавництва, спортивні комплекси, заклади культурно-побутового призначення та інші підрозділи, діяльність яких не заборонена чинним законодавством.

3.4. Для надання платних послуг у галузі вищої освіти та пов'язаних з нею інших галузях діяльності наказом МВС у ВНЗ створюються окремі структурні підрозділи за умови провадження освітньої діяльності. Такі підрозділи підпорядковуються безпосередньо ректору, який відповідно до статуту ВНЗ призначає керівника, визначає напрями їх основної діяльності, порядок фінансово-господарської діяльності, структуру управління та умови використання матеріально-технічної бази, що належить ВНЗ.

3.5. Інститут, факультет є структурними підрозділами ВНЗ третього або четвертого рівня акредитації, на базі якого здійснюється навчання курсантів (слухачів, студентів) з однієї або з декількох споріднених напрямів підготовки, спеціальностей, підготовка здобувачів, ад'юнктів (аспірантів), докторантів.

3.5.1. Інститут є науковим, навчально-науковим, науково-дослідним структурним підрозділом ВНЗ і може створюватися з метою ефективної реалізації статутних завдань закладу. Навчально-науковий інститут об'єднує споріднені факультети, кафедри, наукові та науково-дослідні лабораторії і створюється МВС відповідно до вимог чинного законодавства. Керівництво навчально-науковим інститутом здійснює начальник (директор) інституту, який призначається на посаду наказом ректора ВНЗ. Посадові обов'язки начальника інституту визначаються ректором ВНЗ відповідно до його статуту.

(абзац перший підпункту 3.5.1 пункту 3.5 із змінами, внесеними
 згідно з наказом Міністерства внутрішніх справ України
 від 15.10.2013 р. N 982)

Науково-дослідний інститут (центр) об'єднує споріднені наукові лабораторії і створюється МВС у встановленому порядку. Начальник інституту (центру) призначається на посаду і звільняється з посади наказом ректора ВНЗ.

3.5.2. Факультет - основний організаційний і навчально-науковий структурний підрозділ ВНЗ, що об'єднує відповідні кафедри та лабораторії. Факультет створюється рішенням Вченої ради ВНЗ за умови, якщо до його складу входить не менше ніж три кафедри і на ньому навчається не менше ніж 200 курсантів (слухачів, студентів) денної (очної) форми навчання. Керівництво факультетом здійснює начальник (декан), який призначається на посаду і звільняється з посади наказом ректора ВНЗ. Посадові обов'язки начальника (декана) визначаються ректором ВНЗ.

(підпункт 3.5.2 пункту 3.5 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства внутрішніх справ України від 15.10.2013 р. N 982)

3.6. До складу ВНЗ можуть входити філії (інститути, факультети) як їх структурні, територіально відокремлені підрозділи, які самостійно здійснюють навчальну, методичну, виховну та науково-дослідну роботу за окремими спеціальностями підготовки або освітньо-кваліфікаційними рівнями. Структурні підрозділи можуть мати окремі права юридичної особи.

(абзац перший пункту 3.6 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства внутрішніх справ України від 15.10.2013 р. N 982)

До складу філії (інституту, факультету) можуть входити навчальні, науково-організаційні, адміністративно-господарські підрозділи, підрозділи забезпечення навчального процесу тощо.

Керівництво філією (інститутом, факультетом) здійснює начальник (директор, декан), який призначається на посаду і звільняється з посади відповідно до вимог чинного законодавства, в тому числі нормативно-правових актів Кабінету Міністрів України, МВС та статуту ВНЗ.

(абзац третій пункту 3.6 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства внутрішніх справ України від 15.10.2013 р. N 982)

3.7. Кафедра є базовим структурним підрозділом ВНЗ третього та четвертого рівнів акредитації (інститутів, факультетів, філій), що проводить навчальну і методичну діяльність з однієї або кількох споріднених напрямів підготовки, спеціальностей, спеціалізацій чи навчальних дисциплін, наукову та виховну роботу з курсантами (студентами, слухачами), науково-дослідну роботу.

Кафедра створюється за умови, якщо до її складу входить не менше ніж п'ять науково-педагогічних працівників, для яких кафедра є основним місцем роботи, і не менше ніж три з яких мають науковий ступінь або вчене звання.

У складі кафедри, за необхідності, можуть створюватися предметно-методичні комісії (групи), до складу яких входять науково-педагогічні працівники, які спільно проводять навчальну та навчально-методичну роботу з груп навчальних дисциплін або певної навчальної дисципліни.

3.8. Наукова та науково-дослідна лабораторії створюються для проведення наукових досліджень актуальних проблем у галузі правоохоронної діяльності та забезпечення правопорядку, розроблення та вдосконалення озброєння і спеціальної та військової техніки, пов'язаних з удосконаленням системи освіти, підвищенням ефективності навчального процесу та якості підготовки фахівців.

(пункт 3.8 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства внутрішніх справ України від 15.10.2013 р. N 982)

3.9. Підрозділами курсантів (слухачів, студентів) є: курс, навчальна група (взвод), навчальне відділення.

У підрозділах організовується і проводиться навчальна та методична робота із стройової та загальновійськової підготовки, виховна робота з курсантами (слухачами).

3.10. Підрозділи післядипломної освіти створюються для спеціалізованого вдосконалення освіти та професійної підготовки працівників органів внутрішніх справ шляхом поглиблення, розширення і оновлення їх професійних знань, умінь і навичок або отримання іншої спеціальності на основі здобутого раніше освітньо-кваліфікаційного рівня та практичного досвіду.

(пункт 3.10 у редакції наказу Міністерства
 внутрішніх справ України від 15.10.2013 р. N 982)

3.11. Підрозділи забезпечення навчального процесу створюються для забезпечення навчально-виховного процесу та життєдіяльності особового складу ВНЗ.

3.12. Чисельність особового складу ВНЗ визначається їх штатними розписами, які затверджуються відповідно до чинного законодавства.

(пункт 3.12 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства внутрішніх справ України від 15.10.2013 р. N 982)

3.13. Штатні розписи коригуються в залежності від обсягів замовлення на підготовку фахівців для МВС.

(пункт 3.13 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства внутрішніх справ України від 15.10.2013 р. N 982)

4. Управління вищими навчальними закладами

4.1. Управління ВНЗ здійснюється на основі принципів: розмежування прав, повноважень та відповідальності МОН, МВС, керівництва ВНЗ та його структурних підрозділів; поєднання колегіальних та єдиноначальних засад; академічної автономії та самоврядування.

4.2. МВС як орган управління ВНЗ забезпечує:

- розроблення нормативно-правової бази для діяльності ВНЗ;

- соціальний захист учасників навчально-виховного процесу;

- отримання (придбання) нерухомого майна та обладнання, необхідного для провадження освітньої діяльності, формування державного замовлення;

- установлення вимог до змісту, рівня і обсягу освіти;

- здійснення інформаційного забезпечення освітньої діяльності;

- створення типової навчально-методичної бази основних нормативних дисциплін.

4.3. Управління ВНЗ здійснюють:

- ректор (начальник);

- проректори (заступники начальника);

- вчені ради;

- наглядові ради;

- робочі та дорадчі органи;

- органи громадського самоврядування;

- органи курсантського (слухацького, студентського) самоврядування.

4.4. Безпосереднє управління діяльністю ВНЗ здійснює ректор, начальник (далі - ректор), який діє на засадах єдиноначальності та на якого покладаються функції практичної реалізації завдань діяльності ВНЗ.

4.4.1. Ректор ВНЗ є прямим начальником для всього особового складу ВНЗ і є відповідальним перед державою та МВС за дотримання законів, наказів і договірних зобов'язань, виконання покладених на ВНЗ завдань, стан навчально-виховної, методичної і наукової діяльності, професійну (функціональну) підготовку, морально-психологічний стан особового складу, службову і трудову дисципліну, належну експлуатацію та збереження озброєння і спеціальної техніки, фінансово-господарську діяльність, стан будівель, споруд та іншого майна, що передано ВНЗ для використання, а також за організацію забезпечення охорони державної таємниці та захисту інформації з обмеженим доступом.

4.4.2. Ректор ВНЗ зобов'язаний:

- організовувати розподіл обов'язків між проректорами (заступниками начальника) ВНЗ та контролювати їх виконання;

(абзац другий підпункту 4.4.2 пункту 4.4 із змінами, внесеними
 згідно з наказом Міністерства внутрішніх справ України
 від 15.10.2013 р. N 982)

- забезпечувати виконання державного замовлення на підготовку фахівців у визначеній чисельності за відповідними напрямами підготовки, спеціальностями (спеціалізаціями);

- організовувати розроблення та затвердження правил прийому до ВНЗ;

- спільно з комплектуючими органами внутрішніх справ організовувати роботу з професійної орієнтації та професійно-психологічного відбору вступників до ВНЗ, безпосередньо керувати комплектуванням курсів слухачів (курсантів), подавати пропозиції щодо розподілу випускників ВНЗ з урахуванням їх рейтингу;

- організовувати проведення вступних випробувань громадян, які виявили бажання навчатися у ВНЗ;

- організовувати навчальну, методичну, наукову та виховну діяльність у ВНЗ;

- керувати розробкою стандартів вищої освіти ВНЗ - варіативних частин освітньо-кваліфікаційних характеристик випускників та освітньо-професійних програм підготовки, засобів діагностики якості вищої освіти, навчальних планів, програм навчальних дисциплін, забезпечувати повне і якісне їх виконання;

- уживати заходів щодо постійного вдосконалення навчально-виховного процесу, втілення передових методів навчання і виховання слухачів (курсантів, студентів), забезпечувати викладання навчальних дисциплін на високому науковому і методичному рівні;

- підтримувати постійну бойову і мобілізаційну готовність ВНЗ;

- проводити навчальні заняття з курсантами (слухачами), а також заняття з особами середнього та старшого начальницького складу (офіцерами Національної гвардії України) ВНЗ з професійної (функціональної) підготовки;

- керувати виховним процесом у ВНЗ, уживати заходів щодо зміцнення службової та трудової дисципліни, створення в підрозділах ВНЗ здорового морально-психологічного клімату;

- забезпечувати умови для підвищення професійного рівня особового складу ВНЗ;

- організовувати роботу щодо відбору, розстановки та ротації науково-педагогічних (педагогічних) і наукових працівників ВНЗ;

- визначати навчальне навантаження науково-педагогічних (педагогічних) працівників ВНЗ;

- організовувати контроль за якістю роботи науково-педагогічних (педагогічних) працівників, організацією навчальної, виховної, методичної та науково-технічної діяльності підрозділів ВНЗ;

- підтримувати зв'язки з практичними органами та підрозділами внутрішніх справ України, іншими навчальними закладами України, підприємствами та установами, забезпечення системи МВС та інших органів виконавчої влади з питань діяльності ВНЗ;

- організовувати розроблення та затвердження посадових інструкцій (функціональних обов'язків) для всіх категорій особового складу ВНЗ і забезпечувати контроль за їх виконанням;

- організовувати експлуатацію та збереження озброєння і спеціальної техніки ВНЗ;

- забезпечувати вдосконалення навчально-матеріальної бази, складання і подання заявок до підрозділів тилового забезпечення МВС;

- забезпечувати охорону праці, дотримання законності та внутрішнього розпорядку у ВНЗ та в місцях виконання завдань особовим складом;

- присвоювати чергові спеціальні звання, застосовувати заохочення та накладати дисциплінарні стягнення особам начальницького складу органів внутрішніх справ відповідно до вимог чинного законодавства;

- організовувати роботу щодо охорони державної таємниці та захисту інформації з обмеженим доступом;

- забезпечувати своєчасне подання звітності з питань діяльності ВНЗ;

- організовувати взаємодію підпорядкованого ВНЗ та органів внутрішніх справ щодо проходження служби випускниками ВНЗ протягом перших трьох років після завершення навчання. 

(підпункт 4.4.2 пункту 4.4 доповнено абзацом двадцять п'ятим
 згідно з наказом Міністерства внутрішніх справ України
 від 15.10.2013 р. N 982)

4.5. Безпосереднє керівництво навчальним, методичним, науковим, виховним, адміністративно-господарським та іншими напрямками діяльності ВНЗ здійснюють проректори (заступники начальника) ВНЗ відповідно до їх посадових інструкцій (функціональних обов'язків).

4.6. Вчена рада ВНЗ є колегіальним органом ВНЗ третього або четвертого рівня акредитації. Компетенція Вченої ради, членство в ній, прийняття рішень і їх реалізація визначаються вимогами чинного законодавства та статутом ВНЗ.

4.6.1. Вчену ради ВНЗ очолює її голова - ректор (начальник) ВНЗ.

4.6.2. Рішення Вченої ради ВНЗ уводяться в дію наказами ректора (начальника) ВНЗ.

4.7. Вчена рада інституту (факультету) ВНЗ є колегіальним органом інституту (факультету) ВНЗ.

(главу 4 доповнено новим пунктом 4.7 згідно з наказом
 Міністерства внутрішніх справ України від 15.10.2013 р. N 982)

4.8. Склад та повноваження Вченої та Наглядової рад ВНЗ визначаються відповідно до чинного законодавства.

(главу 4 доповнено новим пунктом 4.8 згідно з наказом
 Міністерства внутрішніх справ України від 15.10.2013 р. N 982,
у зв'язку з цим пункти 4.7 - 4.11 вважати відповідно пунктами 4.9 - 4.13)

4.9. У ВНЗ третього та четвертого рівнів акредитації може створюватися Наглядова рада. У ВНЗ, що мають статус національних, Наглядова рада створюється в обов'язковому порядку.

Наглядова рада розглядає шляхи перспективного розвитку ВНЗ, надає допомогу його керівництву в реалізації державної політики в галузі вищої освіти і науки, здійснює громадський контроль за діяльністю керівництва ВНЗ, забезпечує ефективну взаємодію ВНЗ з органами державного управління, науковою громадськістю, іншими організаціями в інтересах розвитку вищої освіти.

4.10. Для вирішення поточних питань діяльності ВНЗ створюються робочі органи:

- ректорат;

- оперативна нарада інституту (факультету, філії);

- приймальна комісія.

4.11. Повноваження, напрямки діяльності, форми взаємодії з керівником, іншими органами управління ВНЗ визначаються в положеннях про робочі органи, які затверджуються наказом ректора ВНЗ відповідно до статуту ВНЗ. 

(пункт 4.11 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства внутрішніх справ України від 15.10.2013 р. N 982)

4.12. Вищим колегіальним органом громадського самоврядування ВНЗ є загальні збори (конференція) трудового колективу. Органом громадського самоврядування факультету є загальні збори (конференція) трудового колективу факультету.

Порядок скликання органів громадського самоврядування, їх робота та повноваження визначаються Законом України "Про вищу освіту" та статутом ВНЗ.

4.13. Курсантське (слухацьке, студентське) самоврядування (далі - органи самоврядування) є правом курсантських (слухацьких, студентських) громад ВНЗ або його структурного підрозділу (філії, інституту, факультету, курсу, навчальної групи (взводу)) самостійно або через свої виборчі виконавчі органи вирішувати питання, віднесені до його компетенції.

(абзац перший пункту 4.13 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства внутрішніх справ України від 15.10.2013 р. N 982)

4.13.1. Органи самоврядування у ВНЗ - це самостійна громадська діяльність курсантів (слухачів, студентів) з реалізації основних завдань щодо забезпечення виконання курсантами (слухачами, студентами) своїх обов'язків, захисту їх прав, сприяння гармонійному розвитку особистості курсанта (слухача, студента), формування в них активної громадської позиції, навичок майбутніх фахівців та керівників.

4.13.2. Перелік питань, що належать до компетенції органів самоврядування кожного ВНЗ або структурного підрозділу, визначається статутом ВНЗ.

4.13.3. Органи самоврядування ВНЗ користуються всебічною підтримкою і допомогою керівництва в розв'язанні питань організації та діяльності органу, зокрема щодо забезпечення його приміщенням, обладнанням, документацією.

4.13.4. Основними завданнями органів самоврядування є:

- забезпечення і захист прав та інтересів курсантів (слухачів, студентів);

- забезпечення виконання курсантами (слухачами, студентами) своїх обов'язків;

- сприяння навчальній, науковій та творчій діяльності курсантів (слухачів, студентів);

- сприяння в створенні необхідних умов для проживання і відпочинку курсантів (слухачів, студентів);

- створення різноманітних гуртків, товариств, об'єднань, клубів за інтересами;

- організація співробітництва з курсантами (слухачами, студентами) інших вищих навчальних закладів і молодіжними організаціями;

- сприяння працевлаштуванню випускників;

- участь у вирішенні питань міжнародного обміну курсантами (слухачами, студентами).

4.13.5. Для органів самоврядування з числа осіб начальницького складу органів внутрішніх справ можуть визначатися або коригуватися додаткові завдання, права та обов'язки відповідно до Закону України "Про міліцію".

4.13.6. Залежно від форми навчання, специфіки організації навчально-виховного процесу та типу ВНЗ самоврядування здійснюється на рівні навчальної групи (взводу), курсу, факультету, іншого структурного підрозділу ВНЗ, напрями підготовки, спеціальності.

(підпункт 4.13.6 пункту 4.13 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства внутрішніх справ України від 15.10.2013 р. N 982)

4.13.7. Органи самоврядування мають різноманітні форми.

4.13.8. Самоврядування здійснюється як безпосередньо (загальні збори, конференції), так і через виборчі виконавчі органи курсантського (слухацького, студентського) самоврядування.

4.13.9. Вищим органом самоврядування є загальні збори (конференції) курсантів (слухачів, студентів) ВНЗ, його структурного підрозділу, на яких:

- затверджується Положення про курсантське (слухацьке, студентське) самоврядування;

- обирається виконавчий орган самоврядування, визначаються його структура і термін повноважень, заслуховується його звіт.

4.13.10. Виконавчий орган самоврядування структурного підрозділу ВНЗ обирається на загальних зборах (конференції) курсантів (слухачів, студентів) цього підрозділу.

4.13.11. Виборчі виконавчі органи самоврядування представляють інтереси відповідних курсантських (слухацьких, студентських) громад та здійснюють від їх імені та в їх інтересах функції і повноваження самоврядування в межах компетенції, визначеної цим Положенням.

4.13.12. Виборчі виконавчі органи самоврядування є підзвітними і підконтрольними вищим органам самоврядування (загальним зборам, конференції).

5. Особи постійного складу ВНЗ

5.1. До постійного складу ВНЗ належать:

- науково-педагогічні (педагогічні) та наукові працівники;

- керівники підрозділів курсантів (слухачів, студентів);

- інженерно-технічний, навчально-допоміжний, адміністративно-господарський та командний склад;

- офіцери, військовослужбовці, які проходять військову службу за контрактом, працівники підрозділів забезпечення навчального процесу Національної гвардії України.

5.1.1. Порядок комплектування посад ректорів (начальників) та проректорів (заступників начальника) ВНЗ, начальників факультетів та їх заступників, науково-педагогічних, педагогічних та наукових працівників здійснюється відповідно до вимог чинного законодавства, в тому числі нормативно-правових актів, що регламентують призначення працівників органів внутрішніх справ.

(підпункт 5.1.1 пункту 5.1 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства внутрішніх справ України від 15.10.2013 р. N 982)

5.1.2. Призначення осіб рядового та начальницького складу органів внутрішніх справ на інші посади постійного складу ВНЗ здійснюється відповідно до вимог чинного законодавства.

Прийняття на роботу до ВНЗ осіб, які не мають спеціальних звань, здійснюється за наказом ректора ВНЗ.

5.1.3. Залучення постійного складу ВНЗ до заходів, які не пов'язані з виконанням ними посадових інструкцій (функціональних обов'язків), проведенням чи забезпеченням навчально-виховного процесу, не допускається, за винятком випадків, визначених законодавством. У таких випадках залучення вищезазначених працівників ВНЗ здійснюється за рішенням Міністра внутрішніх справ України (або особи, яка виконує його обов'язки), заступника Міністра внутрішніх справ, що відповідає за кадрове забезпечення органів внутрішніх справ та підготовку працівників органів внутрішніх справ, або начальника ДКЗ.

(підпункт 5.1.3 пункту 5.1 у редакції наказу Міністерства
 внутрішніх справ України від 15.10.2013 р. N 982)

5.2. До науково-педагогічних (педагогічних) працівників ВНЗ належать особи, які обіймають посади науково-педагогічних (педагогічних) працівників.

До посад науково-педагогічних працівників ВНЗ третього та четвертого рівнів акредитації, крім основних посад, визначених у статті 48 Закону України "Про вищу освіту", належать посади начальника ВНЗ, його заступників з навчальної (навчально-наукової, наукової) роботи, начальника інституту (факультету, кафедри) та його заступників.

5.3. Посади начальників (завідувачів) кафедр та їх заступників у ВНЗ займають особи, які мають вчене звання професора (доцента) або науковий ступінь доктора (кандидата) наук, досвід науково-педагогічної роботи не менше п'яти років, здатні організувати роботу колективу кафедри з підготовки фахівців і науково-дослідну роботу за профілем кафедри.

5.4. Посаду професора у ВНЗ займають особи, які мають:

- вчене звання професора або науковий ступінь доктора наук;

- вчене звання доцента (старшого наукового співробітника) і науковий ступінь кандидата наук зі стажем науково-педагогічної роботи не менше п'яти років.

5.5. Посаду доцента у ВНЗ займають особи:

- які мають вчене звання доцента (старшого наукового співробітника) або науковий ступінь, досвід науково-педагогічної роботи;

- науково-педагогічні працівники без наукових ступенів і вчених звань, які мають не менше десяти років стажу науково-педагогічної роботи, проводять навчальні заняття на високому науково-методичному рівні і мають опубліковані навчально-методичні посібники та наукові праці.

5.6. На посади науково-педагогічних (наукових) працівників у ВНЗ призначаються випускники ад'юнктури (аспірантури), а також особи, які мають повну вищу освіту за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра і здійснюють педагогічну, науково-педагогічну діяльність.

На посади науково-педагогічних (наукових) працівників профільних кафедр (лабораторій) призначаються особи, які мають наукові ступені або вчені звання та досвід роботи у відповідних органах внутрішніх справ.

Статутом ВНЗ може бути встановлено додаткові вимоги до осіб, які приймаються на посади науково-педагогічних працівників.

(пункт 5.6 у редакції наказу Міністерства
 внутрішніх справ України від 15.10.2013 р. N 982)

5.7. Науково-педагогічні, педагогічні працівники ВНЗ з числа атестованого складу під час проведення занять з курсантами (слухачами) є їх прямими начальниками.

5.8. Науково-педагогічні (педагогічні) працівники, крім прав, передбачених статтею 50 Закону України "Про вищу освіту", мають право:

- обирати та бути обраними до Вченої (педагогічної) ради ВНЗ (інституту, факультету);

- брати участь в обговоренні та вирішенні через органи управління ВНЗ питань навчальної, методичної, виховної, наукової та науково-технічної діяльності ВНЗ;

- брати участь у наукових дискусіях, конференціях, симпозіумах, "круглих столах", проводити наукові випробування та публікувати їх результати в установленому порядку відповідно до законодавства України, брати безпосередню участь у втіленні результатів досліджень у навчальний процес і практику органів внутрішніх справ та Національної гвардії України разом із замовником;

- користуватися лабораторіями, кабінетами, аудиторіями, читальними залами, бібліотеками, а також послугами комп'ютерних центрів ВНЗ;

- здійснювати, з дозволу ректора ВНЗ, наукову діяльність зі створення науково-технічної продукції в практичних підрозділах, установах і організаціях органів внутрішніх справ та Національної гвардії України на умовах штатного сумісництва або брати участь у тимчасових творчих колективах за умови відсутності негативного впливу на виконання своїх посадових інструкцій за основною посадою;

- брати участь у конкурсах на займання науково-педагогічних (педагогічних) та наукових посад;

- залучати перемінний склад ВНЗ до науково-дослідної роботи з виконання наукових досліджень за замовленнями структурних підрозділів апарату МВС. 

(пункт 5.8 доповнено абзацом восьмим згідно з наказом
 Міністерства внутрішніх справ України від 15.10.2013 р. N 982)

5.8.1. Відволікання науково-педагогічних (педагогічних) працівників від виконання професійних обов'язків не допускається, за винятком випадків, передбачених законодавством України.

5.8.2. За досягнення високих результатів у навчальній, методичній, виховній, науковій та науково-технічній діяльності особи з числа науково-педагогічних (педагогічних) працівників можуть нагороджуватися державними та відомчими нагородами, їм можуть присвоюватись державні премії, почесні звання і відзнаки, вони можуть нагороджуватись іменними медалями, знаками, преміями, грамотами.

5.9. Особи з числа науково-педагогічних (педагогічних) працівників, крім обов'язків, передбачених статтею 51 Закону України "Про вищу освіту", зобов'язані:

- знати вимоги нормативних документів з організації навчально-виховного процесу, освітньо-кваліфікаційної характеристики, зміст освітньо-професійних програм, програм навчальних дисциплін і тематичних планів, роль та місце навчальних дисциплін, з яких вони проводять заняття;

- здійснювати на високому професійному рівні навчальну та методичну діяльність зі своєї навчальної дисципліни, забезпечувати високу ефективність педагогічного процесу, об'єктивно оцінювати знання та вміння курсантів (слухачів), сприяти розвитку в них самостійності, розумної ініціативи, творчих здібностей у процесі засвоєння навчальних дисциплін;

- своєчасно і якісно розробляти навчально-методичні матеріали з навчальних дисциплін, з яких вони проводять заняття;

- здійснювати методичне забезпечення самостійних занять курсантів (слухачів, студентів) з навчальних дисциплін;

- вести наукові дослідження, брати участь у впровадженні їх результатів у практичну діяльність органів внутрішніх справ і Національної гвардії України та в навчальний процес, активно залучати до цієї роботи курсантів (слухачів, студентів);

- керувати науково-дослідною роботою курсантів (слухачів, студентів);

- здійснювати наукове керівництво підготовкою науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації (доктори і кандидати наук);

- вивчати і впроваджувати в процес навчання і виховання курсантів (слухачів) досвід правоохоронної діяльності МВС, передовий педагогічний досвід;

- здійснювати в ході навчально-виховного процесу виховання курсантів (слухачів, студентів), формувати в них готовність до захисту державних інтересів України;

- забезпечувати захист персональних даних та інформації, що становить державну таємницю.

5.10. Науково-педагогічні (педагогічні) працівники можуть мати й інші права та обов'язки, передбачені законодавством та статутом ВНЗ.

5.11. До наукових працівників ВНЗ належать фахівці МВС, які обіймають у науково-дослідних підрозділах ВНЗ третього або четвертого рівня акредитації посади начальників, їх заступників, вчених секретарів, головних, провідних, старших наукових, наукових та молодших наукових співробітників, докторантів.

5.11.1. Посади начальника науково-дослідного підрозділу та його заступників можуть обіймати особи, які мають науковий ступінь доктора (кандидата) наук або вчене звання професора (старшого наукового співробітника, доцента) та досвід організації науково-дослідної роботи.

Посади головного, провідного, старшого наукового співробітника можуть займати особи, які мають науковий ступінь і вчене звання, а наукового і молодшого наукового співробітника - особи, які мають повну вищу освіту переважно з освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра. Зазначені посади можуть займати висококваліфіковані фахівці з органів внутрішніх справ та Національної гвардії України, які мають повну вищу освіту та досвід науково-дослідної роботи.

5.11.2. Наукові працівники ВНЗ, крім прав, передбачених статтею 5 Закону України "Про наукову і науково-технічну діяльність", мають право:

- обирати і бути обраними до Вченої ради ВНЗ (інституту, факультету), а також до науково-технічної ради наукового підрозділу;

- брати участь у розробленні та обговоренні основних напрямів і програм наукових досліджень, що запроваджуються у ВНЗ, а також в обговоренні питань з навчально-виховної роботи;

- брати участь у наукових дискусіях, конференціях, симпозіумах, "круглих столах", виступати на них з доповідями та повідомленнями;

- брати участь у конкурсах на займання наукових та науково-педагогічних посад;

- здійснювати з дозволу ректора ВНЗ наукову та творчу діяльність зі створення науково-технічної продукції в органах внутрішніх справ та Національної гвардії України на умовах штатного сумісництва або участі в тимчасових творчих колективах за умови відсутності негативного впливу на виконання своїх посадових інструкцій за основною посадою;

- користуватися лабораторіями, експериментальними установками, комп'ютерною технікою, бібліотеками ВНЗ під час проведення наукових досліджень, а також маркетинговим, інформаційним, патентно-ліцензійним та метрологічним забезпеченням;

- проводити навчальні заняття з курсантами (слухачами) згідно з установленим у ВНЗ розкладом.

5.11.3. Наукові працівники ВНЗ, крім обов'язків, передбачених статтею 6 Закону України "Про наукову і науково-технічну діяльність", зобов'язані:

- бути обізнаними щодо наукових проблем, вітчизняних та зарубіжних досягнень відповідної галузі знань;

- упроваджувати новітні методи, засоби в практику наукових досліджень і розробок;

- бути обізнаними з порядком укладання та виконання договірних умов у разі спільного виконання робіт з іншими установами;

- володіти методикою проведення експериментів і спостережень, узагальнення та оброблення інформації;

- проводити наукові дослідження, використовуючи сучасні наукові методи і практичний досвід органів внутрішніх справ та Національної гвардії України;

- брати участь у наукових конференціях, семінарах та підготовці статей у наукових виданнях;

- брати участь у рецензуванні наукових робіт, статей, доповідей, дисертацій, кваліфікаційних (дипломних) робіт (проектів, завдань), результатів наукових досліджень, у тому числі й тих, що одержані в інших вищих навчальних закладах та науково-дослідних установах, і давати їм об'єктивну оцінку;

- забезпечувати захист персональних даних та інформації, що становить державну таємницю.

5.11.4. Наукові працівники можуть мати й інші права та обов'язки, передбачені чинним законодавством та статутом ВНЗ.

(підпункт 5.11.4 пункту 5.11 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства внутрішніх справ України від 15.10.2013 р. N 982)

5.12. Керівники підрозділів курсантів (слухачів) ВНЗ (начальники курсів, заступники начальників курсів, командири навчальних взводів) є прямими начальниками курсантів (слухачів).

Вони відповідають за стан навчання, службової дисципліни та виховання курсантів (слухачів), знання й точне виконання ними вимог статутів органів внутрішніх справ та Збройних Сил України, розпорядку дня, підтримання зразкового внутрішнього порядку в підрозділах, збереження та стан озброєння, спеціальної техніки, майна, яке належить підрозділу.

Посади керівників підрозділів курсантів (слухачів) займають особи середнього та старшого начальницького складу органів внутрішніх справ (офіцери Національної гвардії України) з вищою освітою (не нижче базової), які мають стаж роботи в органах внутрішніх справ, служби у Національній гвардії України.

(абзац третій пункту 5.12 у редакції наказу Міністерства
 внутрішніх справ України від 15.10.2013 р. N 982)

5.12.1. Керівники підрозділів курсантів (слухачів), крім прав, передбачених статутами органів внутрішніх справ України, мають право:

- особисто проводити заняття з курсантами (слухачами) зі стройової підготовки, брати участь у проведенні навчань і занять з тактичної, тактико-спеціальної підготовки, в організації та проведенні практичної підготовки курсантів (слухачів) в органах внутрішніх справ; 

(абзац другий підпункту 5.12.1 пункту 5.12 у редакції наказу
 Міністерства внутрішніх справ України від 15.10.2013 р. N 982)

- брати участь у розробленні й обговоренні основних питань навчальної, методичної, виховної та наукової діяльності;

- бути присутніми на всіх видах занять, що проводяться з курсантами (слухачами) підпорядкованих їм підрозділів;

- брати участь у наукових дискусіях, конференціях і семінарах, проводити наукові дослідження і публікувати їх результати.

5.12.2. Керівники підрозділів курсантів (слухачів) зобов'язані:

- знати основні вимоги нормативно-правових актів щодо підготовки фахівців для органів внутрішніх справ та Національної гвардії України і організації навчально-виховного процесу ВНЗ, вимоги освітньо-кваліфікаційних характеристик та основний зміст програм підготовки підлеглих курсантів (слухачів);

- знати особисті якості курсантів (слухачів), їх поточну успішність навчання і з урахуванням цього проводити індивідуальну виховну роботу, розвивати і вдосконалювати в них професійні якості, формувати рішучість і наполегливість, хоробрість і вірність, відданість Вітчизні;

- виховувати в курсантів (слухачів) цілеспрямованість, волю, ретельність, високу відповідальність за результати своєї праці, дисциплінованість, розвивати фізичну витривалість;

- формувати в курсантів (слухачів) прагнення до постійного збагачення та поновлення знань, навичок організації навчальної праці й управлінської діяльності, здатності до ініціативного, творчого і відповідального вирішення практичних завдань;

- здійснювати постійний контроль за навчанням курсантів (слухачів) і надавати їм допомогу в опануванні навчальних дисциплін, організації та забезпеченні їх самостійних занять, підтримувати постійний зв'язок з науково-педагогічними (педагогічними) працівниками кафедр;

- бути для курсантів (слухачів) взірцем бездоганного виконання службового обов'язку, ретельності, творчого ставлення до справи, високої культури та моралі;

- виявляти турботу за своєчасне і повне забезпечення курсантів (слухачів) усіма видами утримання, створення умов для творчого опанування обраного ними фаху;

- підтримувати службову дисципліну і внутрішній порядок, формувати в курсантів (слухачів) прагнення до здорового способу життя, проводити роботу з попередження шкідливих звичок;

- брати участь у профорієнтації вступників до ВНЗ, у відборі їх для вступу до ВНЗ та розподілі випускників; 

(абзац десятий підпункту 5.12.2 пункту 5.12 із змінами, внесеними
 згідно з наказом Міністерства внутрішніх справ України
 від 15.10.2013 р. N 982)

- забезпечувати захист персональних даних та інформації, що становить державну таємницю, і вимагати цього від підлеглих.

6. Особи перемінного складу ВНЗ

6.1. До перемінного складу ВНЗ належать особи, які навчаються у ВНЗ. За своїм статусом вони поділяються на докторантів, ад'юнктів, аспірантів, слухачів, курсантів, студентів.

6.1.1. Статус "докторант" надається особам середнього та старшого начальницького складу органів внутрішніх справ (офіцерського складу Національної гвардії України) та цивільним особам, що працюють в органах внутрішніх справ, на підприємствах, в установах, організаціях, що належать до сфери управління МВС, які мають науковий ступінь кандидата наук і зараховані до докторантури ВНЗ для підготовки дисертації на здобуття наукового ступеня доктора наук.

(підпункт 6.1.1 пункту 6.1 у редакції наказу Міністерства
 внутрішніх справ України від 15.10.2013 р. N 982)

6.1.2. Статус "ад'юнкт" надається особам середнього та старшого начальницького складу органів внутрішніх справ (офіцерського складу Національної гвардії України), цивільним особам, що працюють в органах внутрішніх справ, на підприємствах, в установах, організаціях, що належать до сфери управління МВС, які мають повну вищу освіту за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра або спеціаліста, навчаються за рахунок коштів державного бюджету в ад'юнктурі ВНЗ для підготовки дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата наук.

(підпункт 6.1.2 пункту 6.1 у редакції наказу Міністерства
 внутрішніх справ України від 15.10.2013 р. N 982)

6.1.3. Статус "аспірант" надається особам, які мають повну вищу освіту за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра або спеціаліста, навчаються за рахунок коштів фізичних або юридичних осіб в ад'юнктурі (аспірантурі) ВНЗ для підготовки дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата наук.

(підпункт 6.1.3 пункту 6.1 у редакції наказу Міністерства
 внутрішніх справ України від 15.10.2013 р. N 982)

6.1.4. Статус "слухач" надається особам рядового, молодшого, середнього та старшого начальницького складу органів внутрішніх справ (офіцерського складу Національної гвардії України), які в установленому порядку зараховані до ВНЗ і навчаються за денною (очною), заочною, дистанційною формами навчання з метою здобуття певних освітнього та освітньо-кваліфікаційного рівнів або отримують додаткові чи окремі освітні послуги, у тому числі за програмами післядипломної освіти.

(абзац перший підпункту 6.1.4 пункту 6.1 із змінами,
 внесеними згідно з наказом Міністерства внутрішніх справ України
 від 16.03.2015 р. N 277)

Також статус "слухач" надається особам рядового та молодшого начальницького складу органів внутрішніх справ (військовослужбовцям, що не мають звань офіцерського складу), які в установленому порядку зараховані до ВНЗ і навчаються за заочною, дистанційною формами навчання з метою здобуття певних освітнього та освітньо-кваліфікаційного рівнів, і особам, яких уперше прийнято на службу в органи внутрішніх справ на посади середнього та старшого начальницького складу, які в установленому порядку зараховані до ВНЗ для проходження початкової підготовки (спеціалізації).

(підпункт 6.1.4 пункту 6.1 у редакції наказу Міністерства
 внутрішніх справ України від 15.10.2013 р. N 982)

6.1.5. Статус "курсант" надається особам рядового та молодшого начальницького складу органів внутрішніх справ (військовослужбовцям, що не мають звань офіцерського складу), які в установленому порядку зараховані до ВНЗ і навчаються за денною (очною) формою навчання з метою здобуття певних освітнього та освітньо-кваліфікаційного рівнів за рахунок коштів державного бюджету.

(підпункт 6.1.5 пункту 6.1 у редакції наказу Міністерства
 внутрішніх справ України від 15.10.2013 р. N 982)

6.1.6. Статус "студент" надається особам, які в установленому порядку зараховані до ВНЗ і навчаються за денною (очною), заочною або дистанційною формами навчання з метою здобуття певних освітнього та освітньо-кваліфікаційного рівнів за рахунок коштів фізичних або юридичних осіб.

(підпункт 6.1.6 пункту 6.1 у редакції наказу Міністерства
 внутрішніх справ України від 15.10.2013 р. N 982)

6.2. Порядок проходження служби (навчання) особами перемінного складу ВНЗ з числа осіб рядового та начальницького складу (військовослужбовців Національної гвардії України) визначається чинним законодавством та нормативно-правовими актами МВС.

6.3. Загальні права та обов'язки осіб перемінного складу ВНЗ відповідно до їх спеціального або військового звання та службового положення визначаються згідно із законами України, статутами органів внутрішніх справ, Збройних Сил України, ВНЗ, іншими нормативно-правовими актами, а також цим Положенням.

На осіб перемінного складу поширюються права та обов'язки, передбачені законодавством для працівників МВС, з урахуванням особливостей проходження служби (навчання) у ВНЗ.

6.4. Права та обов'язки докторантів (ад'юнктів) визначаються Положенням про підготовку науково-педагогічних і наукових кадрів, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 1 березня 1999 року N 309 (із змінами).

6.5. Права та обов'язки аспірантів та студентів визначаються Законом України "Про вищу освіту", нормативно-правовими актами МОН та статутами ВНЗ.

6.6. Крім прав, передбачених статтею 54 Закону України "Про вищу освіту", особи, які навчаються у ВНЗ, мають право:

6.6.1. Докторанти (ад'юнкти, аспіранти):

- отримувати щорічну відпустку, що зараховується до загального терміну навчання;

- на зарахування до науково-педагогічного стажу терміну навчання в докторантурі (ад'юнктурі).

6.6.2. Курсанти (слухачі, студенти):

- бути обраними до складу Вченої ради ВНЗ за клопотанням та рекомендаціями органу курсантського (студентського) самоврядування;

- брати участь у роботі наукових товариств, творчих гуртків, спортивних секцій, інших організацій, визначених статутом ВНЗ;

- відвідувати додатково за узгодженням з керівництвом ВНЗ будь-які види занять, що проводяться у ВНЗ і сприяють успішному оволодінню напрямами підготовки, спеціальністю;

- обирати тему магістерської, дипломної роботи (проекту) або пропонувати свою з обґрунтуванням доцільності її розробки;

- самостійно організовувати свою роботу в час, визначений для цього розпорядком дня і розкладом занять;

- у разі успішного оволодіння навчальною програмою (на "відмінно" або "добре") за узгодженням з начальником інституту (факультету) визначати індивідуальний термін складання екзаменів, заліків, курсових проектів (робіт, задач), але не пізніше термінів, які встановлені розкладом екзаменів.

6.7. Крім обов'язків, передбачених статтею 55 Закону України "Про вищу освіту", особи, які навчаються у ВНЗ, зобов'язані:

6.7.1. Докторанти:

- виконувати індивідуальний план роботи над дисертацією;

- щорічно звітувати про хід виконання дисертаційних досліджень на засіданні кафедри (відділу, лабораторії), Вченої ради ВНЗ (інституту);

- здійснювати наукове керівництво ад'юнктами (аспірантами), здобувачами наукових ступенів;

- у встановлений термін завершити роботу над дисертацією і подати її для захисту в спеціалізовану вчену раду;

- забезпечувати захист персональних даних та інформації, що становить державну таємницю.

6.7.2. Ад'юнкти (аспіранти):

- скласти кандидатські іспити під час навчання в ад'юнктурі;

- оволодіти методами використання сучасних інформаційних технологій і математичного моделювання з урахуванням профілю підготовки;

- скласти додаткові кандидатські іспити з дисциплін, що визначаються рішенням Вченої ради ВНЗ;

- виконати самостійну науково-дослідну роботу із заданої теми і подати кандидатську дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата наук до спеціалізованої вченої ради;

- пройти педагогічну або науково-дослідну практику;

- забезпечувати захист персональних даних та інформації, що становить державну таємницю.

6.7.3. Курсанти (слухачі):

- знати мету і завдання навчання у ВНЗ, що визначені освітньо-кваліфікаційними характеристиками;

- виконувати вимоги законів України, Дисциплінарного статуту органів внутрішніх справ України, статуту ВНЗ, правомірні накази командирів і начальників;

(абзац третій підпункту 6.7.3 пункту 6.7 із змінами, внесеними
 згідно з наказом Міністерства внутрішніх справ України
 від 15.10.2013 р. N 982)

- дбайливо ставитися до майна ВНЗ, озброєння та спеціальної техніки;

- суворо дотримуватися норм моралі, професійної та службової етики, заходів безпеки під час навчальних занять і проведення робіт з озброєнням та спеціальною технікою;

(абзац п'ятий підпункту 6.7.3 пункту 6.7 із змінами, внесеними
 згідно з наказом Міністерства внутрішніх справ України
 від 15.10.2013 р. N 982)

- дотримуватися вимог щодо захисту персональних даних та інформації, що становить державну таємницю.

6.8. Початком проходження служби в органах внутрішніх справ, військової служби у Національній гвардії України уважається дата, зазначена в наказі про зарахування на навчання до ВНЗ.

6.9. Після зарахування до ВНЗ курсанти проходять табірний збір терміном до 1 місяця.

6.10. Після проходження табірного збору курсанти, які не проходили службу в органах внутрішніх справ, складають Присягу працівника органів внутрішніх справ України.

На період навчання курсантам видаються службові посвідчення особи.

6.11. Особи перемінного складу носять формений одяг встановленого зразка з відзнаками відповідно до їх спеціального чи військового звання.

Дозволяється носити цивільний одяг поза розташуванням ВНЗ під час перебування у відпустці або у вільний від служби (навчання) час.

6.12. На навчання до ВНЗ за державним замовленням приймаються особи чоловічої та жіночої статі, які мають відповідний рівень освіти і відповідають вимогам статті 17 Закону України "Про міліцію".

6.13. ВНЗ, в особі ректора (начальника), з одного боку, головним управлінням, управлінням МВС в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі, на залізничному транспорті, в особі начальника, з другого боку, та громадянином України, який зарахований на навчання до ВНЗ за державним замовленням, з третього боку, протягом місяця з дня зарахування на навчання укладається договір про підготовку фахівця у вищому навчальному закладі Міністерства внутрішніх справ України (для Національної гвардії України - контракт про проходження громадянами України військової служби (навчання)). Типовий договір затверджений наказом МВС від 14.05.2007 N 150 "Про затвердження Типовового договору про підготовку фахівця у вищому навчальному закладі Міністерства внутрішніх справ України" та зареєстрований у Міністерстві юстиції України 29.05.2007 за N 547/13814. Установлення правових відносин між курсантами ВНЗ, яким не виповнилося 18 років, і державою здійснюється відповідно до вимог Цивільного кодексу України".

(абзац перший пункту 6.13 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства внутрішніх справ України від 15.10.2013 р. N 982)

У разі відмови від укладання договору (контракту) особа перемінного складу відраховується з ВНЗ.

6.14. Особам, зарахованим на навчання до ВНЗ та яким надано відповідний статус, присвоюються спеціальні або військові звання.

6.15. Призначення на посаду курсантів здійснюється наказом ректора (начальника) ВНЗ.

6.16. Курсанти (слухачі) направляються в службові відрядження: 

- для проходження практичної підготовки;

(абзац другий пункту 6.16 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства внутрішніх справ України від 15.10.2013 р. N 982)

- для забезпечення охорони громадського порядку;

- для супроводження хворих;

- для участі в наукових заходах;

(абзац п'ятий пункту 6.16 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства внутрішніх справ України від 15.10.2013 р. N 982)

- до органів досудового розслідування або для участі в судовому засіданні;

(абзац шостий пункту 6.16 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства внутрішніх справ України від 15.10.2013 р. N 982)

- для виконання заходів, пов'язаних із забезпеченням життєдіяльності ВНЗ, підрозділу та організацією і проведенням навчально-виховного процесу;

- для участі в спортивних і культурно-масових заходах.

6.17. Курсантам (слухачам) денної форми навчання щороку надається чергова (канікулярна) відпустка у строки, визначені навчальними планами.

6.18. Крім чергової (канікулярної) відпустки, курсантам (слухачам) можуть надаватися відпустки у зв'язку з хворобою та за сімейними обставинами.

6.18.1. Відпустка у зв'язку з хворобою надається на строк до чотирьох місяців на підставі висновку (постанови) військово-лікарської комісії.

6.18.2. Відпустка за сімейними обставинами надається:

- у разі тяжкої хвороби або смерті близьких родичів курсанта (слухача) (батько, мати, діти, рідні брати, сестри, дружина та її батьки) або інших осіб, на вихованні яких він перебував;

- у разі пожежі або іншого стихійного лиха, від якої постраждала сім'я курсанта (слухача);

- в інших випадках за рішенням ректора (начальника) ВНЗ.

6.18.3. Необхідність надання відпустки за сімейними обставинами повинна бути підтверджена начальником органу, підрозділу внутрішніх справ за місцем проживання його близьких родичів чи лікувальним закладом.

Відповідні документи подаються курсантом (слухачем) під час порушення клопотання про надання відпустки або, у крайньому випадку, після повернення з відпустки.

6.18.4. Відпустка за сімейними обставинами надається тривалістю до 10 календарних днів.

6.19. Відпустка у зв'язку із закінченням ВНЗ надається структурним підрозділом внутрішніх справ, до якого направили випускника для проходження служби, після призначення на штатну посаду відповідно до чинного законодавства. Ця відпустка включається в тривалість чергової відпустки за поточний рік.

(пункт 6.19 у редакції наказу Міністерства
 внутрішніх справ України від 15.10.2013 р. N 982)

6.20. Курсантам (слухачам), які відбувають у відпустки, передбачені цим Положенням, надається додатковий час для проїзду до місця проведення відпустки і повернення до ВНЗ.

6.21. Невід'ємною складовою частиною практичної підготовки осіб перемінного складу ВНЗ денної форми навчання є практика в комплектуючих підрозділах МВС, що здійснюється з метою закріплення теоретичних знань, отриманих на певному етапі навчання відповідно до напряму, напряму підготовки, спеціальності (спеціалізації), набуття та вдосконалення професійних навичок і вмінь.

Перелік видів практики для кожного напряму, напряму підготовки, спеціальності (спеціалізації), їх форми, тривалість і терміни проведення визначаються в навчальних планах.

6.22. Пункт 6.22 виключено

(згідно з наказом Міністерства внутрішніх
справ України від 15.10.2013 р. N 982,
у зв'язку з цим пункти 6.23 - 6.36
 вважати відповідно пунктами 6.22 - 6.35)

6.22. Порядок організації, проведення та захисту практики курсантів (слухачів) ВНЗ в органах та підрозділах внутрішніх справ визначається окремими нормативно-правовими актами МВС та МОН.

6.23. Курсанти першого курсу (крім військовослужбовців Національної гвардії України) розміщуються в казармах (гуртожитках).

Курсанти наступних курсів проживають у гуртожитках, що знаходяться в розташуванні навчального закладу, або поза розташуванням ВНЗ.

6.24. Курсанти (військовослужбовці Національної гвардії України) розміщуються у гуртожитках (казармах) у порядку, установленому нормативно-правовими актами МВС та статутом ВНЗ.

6.25. Курсантам після закінчення ВНЗ присвоюється кваліфікація відповідного освітньо-кваліфікаційного рівня, видається диплом державного зразка та нагрудний знак, а також присвоюється спеціальне звання відповідно до вимог чинного законодавства.

6.26. Курсанти (слухачі, студенти) несуть дисциплінарну, адміністративну, матеріальну та кримінальну відповідальність згідно із законодавством.

(пункт 6.26 у редакції наказу Міністерства
 внутрішніх справ України від 15.10.2013 р. N 982)

6.27. Порядок та підстави для відшкодування фактичних витрат, пов'язаних з утриманням у ВНЗ осіб, які навчалися за державним замовленням, визначаються відповідно до чинного законодавства.

(пункт 6.27 у редакції наказу Міністерства
 внутрішніх справ України від 15.10.2013 р. N 982)

6.28. У разі відмови осіб, які навчалися за державним замовленням, від добровільного відшкодування витрат таке відшкодування здійснюється в судовому порядку.

(пункт 6.28 у редакції наказу Міністерства
 внутрішніх справ України від 15.10.2013 р. N 982)

6.29. Питання відрахування та поновлення у ВНЗ курсантів (слухачів, студентів), переведення їх з однієї спеціальності (напряму) на іншу (інший), з однієї форми навчання на іншу, з одного ВНЗ до іншого ВНЗ, а також переривання навчання здійснюється відповідно до Положення про порядок відрахування, переривання навчання, поновлення і переведення курсантів (слухачів) вищих навчальних закладів МВС, затвердженого наказом МВС від 07 вересня 2009 року N 381, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 29 вересня 2009 року за N 911/16927.

(пункт 6.29 у редакції наказу Міністерства
 внутрішніх справ України від 15.10.2013 р. N 982)

6.30. Пункт 6.30 виключено 

(згідно з наказом Міністерства внутрішніх
справ України від 15.10.2013 р. N 982)

6.31. Пункт 6.31 виключено 

(згідно з наказом Міністерства внутрішніх
справ України від 15.10.2013 р. N 982)

6.32. Пункт 6.32 виключено 

(згідно з наказом Міністерства внутрішніх
справ України від 15.10.2013 р. N 982)

6.33. Пункт 6.33 виключено 

(згідно з наказом Міністерства внутрішніх
справ України від 15.10.2013 р. N 982)

6.34. Пункт 6.34 виключено 

(згідно з наказом Міністерства внутрішніх
справ України від 15.10.2013 р. N 982)

6.35. Пункт 6.35 виключено 

(згідно з наказом Міністерства внутрішніх
справ України від 15.10.2013 р. N 982)

7. Наукова діяльність

7.1. Наукова і науково-технічна діяльність є невід'ємною складовою освітньої діяльності ВНЗ і здійснюється на принципах органічного поєднання освіти, науки і практики, збалансованого співвідношення фундаментальних і прикладних наукових досліджень, комплексного підходу до розв'язання наукових проблем правоохоронної діяльності, плановості проведення наукових досліджень, економічної доцільності та ефективності наукових досліджень.

Визначення мети, завдань та перспективних напрямів розвитку наукової та науково-технічної діяльності покладається на Вчену раду ВНЗ.

7.2. Основними завданнями наукової і науково-технічної діяльності у ВНЗ є:

- спрямування фундаментальних і прикладних досліджень та розробок на розв'язання актуальних проблем правоохоронної діяльності підрозділів МВС відповідно до їх функцій та компетенції, а також забезпечення навчально-виховного процесу у ВНЗ;

- вивчення ефективності правового регулювання діяльності органів внутрішніх справ, Національної гвардії України, проведення наукових експертиз проектів законодавчих та інших нормативно-правових актів, організаційних рішень і програм правоохоронного спрямування;

- розроблення за результатами наукових досліджень стандартів вищої освіти, навчальної та наукової літератури, навчально-методичних та інформаційних матеріалів, пропозицій і рекомендацій з їх подальшим упровадженням у практику та навчальний процес;

(абзац четвертий пункту 7.2 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства внутрішніх справ України від 15.10.2013 р. N 982)

- раціональне використання і розвиток потенціалу учасників науково-дослідної діяльності, підготовка та підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників;

- створення, розвиток та впровадження сучасних інформаційних технологій та комплексів, спрямованих на підвищення якості навчання, рівня підготовки фахівців для органів внутрішніх справ. Розповсюдження передових інформаційних технологій та результатів наукових досліджень ВНЗ на практичні підрозділи МВС;

- вивчення та впровадження вітчизняного та зарубіжного позитивного передового досвіду в практичну діяльність органів внутрішніх справ України.

(пункт 7.2 доповнено абзацом сьомим згідно з наказом
Міністерства внутрішніх справ України від 15.10.2013 р. N 982)

7.3. Наукова і науково-технічна діяльність у ВНЗ здійснюється на основі постійної взаємодії і творчого співробітництва з іншими вищими навчальними закладами, науковими установами та практичними підрозділами МВС, органами виконавчої влади, місцевого самоврядування, навчальними та науковими закладами України, науковою громадськістю, суспільно-політичними та неурядовими організаціями шляхом координації тематики науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт, спільного їх здійснення, упровадження результатів наукових досліджень, обміну науковою інформацією та досвідом організації наукової роботи, а також шляхом здійснення в установленому порядку творчих контактів та співробітництва з відповідними установами інших держав.

7.4. Загальну організацію та координацію наукової, науково-технічної та науково-педагогічної діяльності у ВНЗ здійснює відповідний підрозділ.

7.5. Результати оцінки наукової роботи і науково-технічної діяльності у ВНЗ є частиною загальної оцінки діяльності вищого навчального закладу.

7.6. До проведення наукових досліджень у ВНЗ, крім постійного складу, залучається перемінний склад.

(главу 7 доповнено пунктом 7.6 згідно з наказом
Міністерства внутрішніх справ України від 15.10.2013 р. N 982)

8. Міжнародне співробітництво та зовнішньоекономічні зв'язки

8.1. ВНЗ мають право на здійснення міжнародного співробітництва згідно з чинним законодавством. Основними напрямами міжнародного співробітництва ВНЗ є:

- обмін досвідом роботи, навчально-методичними матеріалами і літературою;

- організація та проведення спільних наукових досліджень у галузі права, правоохоронної діяльності та боротьби зі злочинністю;

- обмін курсантами (слухачами, студентами) та викладачами;

- проведення спільних семінарів, конференцій, симпозіумів, "круглих столів";

- участь у міжнародних освітніх та наукових програмах;

- здійснення зовнішньоекономічної діяльності.

8.2. Зовнішньоекономічна діяльність ВНЗ провадиться відповідно до чинного законодавства шляхом укладання договорів з іноземними юридичними та фізичними особами.

8.3. Основними видами зовнішньоекономічної діяльності ВНЗ є:

- навчання іноземних слухачів (студентів), післядипломна підготовка та підвищення кваліфікації фахівців, підготовка науковців;

- організація спільної підготовки курсантів (слухачів, студентів);

- проведення спільних наукових розроблень;

- виконання наукових робіт за грантами, започаткованими фондами іноземних держав;

- здійснення інших видів зовнішньоекономічної діяльності, передбачених чинним законодавством.

8.4. Підготовка фахівців для зарубіжних країн у ВНЗ здійснюється відповідно до вимог чинного законодавства.

8.5. Валютні, матеріальні надходження від зовнішньоекономічної діяльності використовуються ВНЗ для забезпечення його власної статутної діяльності згідно з кошторисом та чинним законодавством.

9. Фінансове, ресурсне та майнове забезпечення ВНЗ

9.1. Фінансування ВНЗ здійснюється за рахунок коштів державного бюджету, призначених для фінансування МВС, та інших джерел фінансування, не заборонених чинним законодавством.

9.2. Розміри бюджетних призначень на підготовку фахівців з вищою освітою, а також підготовку наукових і науково-педагогічних працівників на кожний календарний рік визначаються відповідним Законом "Про Державний бюджет України".

9.3. З метою забезпечення діяльності ВНЗ Міністерство внутрішніх справ передає в користування та оперативне управління закладу об'єкти права власності (споруди, будівлі, майнові комплекси, обладнання, а також інше необхідне майно споживчого, соціально-культурного та іншого призначення), що належить йому на правах власності.

9.4. ВНЗ на правах, визначених чинним законодавством, належать:

- кошти, майно, інші об'єкти власності, передані йому фізичними та (або) юридичними особами в порядку, установленому чинним законодавством;

- доходи від власної діяльності та придбані на ці доходи об'єкти власності.

9.5. Земельні ділянки ВНЗ передаються їм у постійне користування відповідно до вимог чинного законодавства.

9.6. ВНЗ мають право самостійно використовувати майно, передане йому в оперативне управління.

9.7. ВНЗ забезпечують дотримання екологічних вимог відповідно до законодавства України.

9.8. Додатковими джерелами фінансування ВНЗ є:

- кошти, отримані за навчання, підготовку, підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів відповідно до укладених договорів;

- плата за надання додаткових освітніх послуг;

- кошти, отримані за виконання науково-дослідних робіт (послуг) та інших робіт (послуг) на замовлення підприємств, установ, організацій та громадян;

- фінансова допомога місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування;

- кредити і позики банків, дивіденди від цінних паперів;

- валютні надходження;

- добровільні грошові внески, матеріальні цінності, отримані від підприємств, установ, організацій, окремих громадян, та інші кошти;

- інші джерела, не заборонені законодавством. 

(пункт 9.8 доповнено абзацом дев'ятим згідно з наказом
Міністерства внутрішніх справ України від 15.10.2013 р. N 982)

9.9. Бюджетні асигнування та надходження спеціального фонду не підлягають вилученню та використовуються виключно за призначенням відповідно до вимог чинного законодавства.

9.10. ВНЗ самостійно використовують кошти загального та спеціального фондів державного бюджету відповідно до кошторису, що затверджується МВС.

9.11. ВНЗ користуються банківським кредитом і несуть відповідальність за виконання кредитних договорів та дотримання фінансової дисципліни згідно з чинним законодавством.

 

Начальник Департаменту освіти
та науки МВС
полковник міліції
 

 
 
В. Я. Горбачевський
 

Опрос