Идет загрузка документа (48 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Изменений к Инструкции о порядке исчисления и уплаты взносов на общеобязательное государственное социальное страхование на случай безработицы и учета их поступления в Фонд общеобязательного государственного социального страхования Украины на случай безработицы

Минтруда
Приказ от 14.02.2008 № 39
действует с 17.03.2008

Про затвердження Змін до Інструкції про порядок обчислення і сплати внесків на загальнообов'язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття та обліку їх надходження до Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття

Наказ Міністерства праці та соціальної політики України
від 14 лютого 2008 року N 39

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
6 березня 2008 р. за N 184/14875

Відповідно до Закону України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття" та з метою удосконалення порядку обчислення та сплати страхових внесків на загальнообов'язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Зміни до Інструкції про порядок обчислення і сплати внесків на загальнообов'язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття та обліку їх надходження до Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття, затвердженої наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 18.12.2000 N 339, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 16.01.2001 за N 30/5221 (зі змінами), що додаються.

2. Державному центру зайнятості забезпечити державну реєстрацію цього наказу в Міністерстві юстиції України.

 

Міністр 

Л. Денісова 

ПОГОДЖЕНО: 

  

Голова правління
Пенсійного фонду України
 

 
О. Зарудний
 

Заступник Голови
Національного банку України
 

 
П. М. Сенищ
 

Заступник Міністра
фінансів України
 

 
В. Матвійчук
 

Генеральний директор
Федерації Роботодавців України
 

 
В. О. Грищенко
 

Керівник Робочої комісії
всеукраїнських профспілок та
профспілкових об'єднань для
ведення переговорів, укладення
Генеральної угоди на новий строк,
здійснення контролю і
забезпечення її виконання,
Заступник Голови ФПУ
 

 
 
 
 
 
 
 
Г. В. Осовий
 

Перший віце-президент
Всеукраїнської асоціації
роботодавців
 

 
 
В. М. Биковець
 

Перший Віце-президент Спілки
підприємців малих, середніх та
приватизованих підприємств
 

 
 
В. М. Биковець
 

Президент Спілки орендарів і
підприємців України
 

 
В. М. Хмільовський
 

Голова Державного комітету
України з питань регуляторної
політики та підприємництва
 

 
 
К. О. Ващенко
 

 

ЗМІНИ
до Інструкції про порядок обчислення і сплати внесків на загальнообов'язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття та обліку їх надходження до Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття

1. Пункт 2.3 доповнити абзацами четвертим - п'ятим такого змісту:

"Страхові внески на випадок безробіття не утримуються із заробітної плати осіб, які досягли пенсійного віку (чоловіки - 60 років, жінки - 55 років), право на пенсію яких не потребує підтвердження. Для всіх інших осіб, зазначених в абзаці другому цього пункту, страхові внески на випадок безробіття не утримуються з дня подачі роботодавцю заяви про звільнення від сплати страхових внесків та копії пенсійного посвідчення.

У разі, якщо особа має право на пенсію, але не звертається за її призначенням, вона подає роботодавцю заяву про звільнення від сплати страхових внесків та довідку органу, що призначає пенсію за місцем проживання такої особи, про наявність права на пенсію за віком або за вислугу років".

2. У другому реченні пункту 3.1 слова "відповідний запис до журналу обліку платників страхових внесків" замінити словами "відповідні записи до журналу обліку страхувальників з моменту набуття статусу платника страхових внесків до Фонду".

3. Пункт 3.6 доповнити абзацом п'ятим такого змісту:

"Повідомлення про взяття на облік як платника страхових внесків також може бути вручено особисто під підпис уповноваженій посадовій особі юридичної особи або фізичній особі".

4. Абзац другий пункту 3.8 викласти в такій редакції:

"У разі встановлення заборгованості платника, державна реєстрація якого скасовується, центр зайнятості складає у трьох примірниках в довільній формі довідку про його заборгованість за платежами до Фонду, один з яких надсилається ліквідаційній комісії, другий - правонаступнику (якщо він визначений), третій - відповідному органу державної реєстрації".

5. У пункті 5.4:

слова "Кабінетом Міністрів України" виключити та доповнити пункт словами "що встановлюються щороку на рівні п'ятнадцяти розмірів прожиткового мінімуму, встановленого Законом України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття" для працездатних осіб";

доповнити абзацом другим такого змісту:

"Нарахування страхових внесків на оплату щорічної відпустки, період якої більше одного місяця, здійснюється за ставкою, що діє на момент її нарахування, окремо за кожний місяць, виходячи з максимальної величини фактичних витрат страхувальника на оплату праці найманих працівників і доходу фізичних осіб, з якої справляються внески до Фонду, встановленої законодавством у цих місяцях".

6. Пункт 6.7 доповнити абзацами четвертим - п'ятим такого змісту:

"Якщо платник страхових внесків до Фонду припустився в Розрахунковій відомості помилки за минулі звітні періоди та виявив їх самостійно, то він повинен відкоригувати такі показники у наступному звітному періоді та самостійно сплатити суми донарахованих внесків (недоїмки) та пені, якщо такі є.

У тому випадку, коли роботодавець самостійно до початку перевірки виявив помилки, правильно донарахував страхові внески, нарахував пеню та перерахував до Фонду відповідні суми, то на такого роботодавця штраф не накладається".

7. Абзац перший пункту 7.2 після слова "організаціях" доповнити словами "та у фізичних осіб, які використовують працю найманих працівників".

8. Пункт 7.4 викласти в такій редакції:

"7.4. За результатами перевірки складається акт у двох примірниках і підписується особами, які проводили перевірку, керівником і головним бухгалтером страхувальника. Один примірник акта передається під розписку керівникові або головному бухгалтеру страхувальника, інший залишається в центрі зайнятості, який проводив перевірку.

В акті зазначається: за який період проведено перевірку, які виявлено порушення при нарахуванні і сплаті страхових внесків.

У разі виявлення під час перевірки простроченої заборгованості зі сплати страхових внесків, своєчасно не обчислених та не сплачених страхових внесків (недоїмки) вони донараховуються та стягуються з нарахуванням пені та накладанням штрафу.

До винних у порушеннях посадових осіб застосовується адміністративна відповідальність у порядку, визначеному Інструкцією з оформлення органами Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття матеріалів про адміністративні правопорушення, затвердженою постановою правління Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття від 24.04.2003 N 196, зареєстрованою в Мін'юсті 21.05.2003 за N 382/7703.

Рішення про стягнення простроченої заборгованості зі сплати страхових внесків, у тому числі донарахованих сум страхових внесків (недоїмки), пені та штрафу (додаток 7) (далі - рішення), приймається керівником робочого органу виконавчої дирекції Фонду чи його заступником за місцезнаходженням (місцем проживанням) платника страхових внесків на підставі акта перевірки.

Рішення приймається, якщо загальна сума недоїмки, пені та штрафу складає не менше одного неоподатковуваного мінімуму доходів громадян, та протягом п'яти робочих днів направляється роботодавцю рекомендованим листом з повідомленням про вручення.

Якщо до дня прийняття керівником робочого органу виконавчої дирекції Фонду чи його заступником рішення платник самостійно сплатив всю суму виявлених під час перевірки своєчасно не сплачених чи сплачених не в повному обсязі страхових внесків, пені та штрафу, узгодження розрахунку зазначених сум здійснюється на підставі документів, що підтверджують сплату заборгованості, без винесення рішення.

Роботодавець протягом десяти робочих днів, наступних за днем одержання рішення, зобов'язаний сплатити суми недоїмки, пені та штрафу або оскаржити рішення у встановленому порядку.

Якщо роботодавець відмовився від отримання рішення, воно вважається врученим з дня отримання повідомлення про вручення поштового відправлення з відміткою про відмову в його отриманні.

У разі, якщо відділення поштового зв'язку не може вручити роботодавцю рішення через відсутність уповноважених осіб за місцезнаходженням (місцем проживання) платника страхових внесків або зміну місцезнаходження (місця проживання) без повідомлення центру зайнятості, рішення розміщується на інформаційному стенді для роботодавців у приміщенні центру зайнятості. При цьому день розміщення такого рішення вважається днем його отримання платником."

9. У пункті 7.5:

у першому реченні абзацу першого слова "та фінансових санкцій" замінити словами "пені та штрафу";

в абзаці четвертому слова "донарахованих сум страхових внесків та застосування фінансових санкцій" замінити словами "простроченої заборгованості зі сплати страхових внесків, у тому числі донарахованих сум страхових внесків (недоїмки), пені та штрафу".

10. Абзац другий пункту 9.1 після слів "страхувальники сплачують суму" доповнити словами "простроченої заборгованості зі сплати страхових внесків, суми".

11. Пункт 9.2 після абзацу першого доповнити абзацом другим такого змісту:

"Повторним вважається порушення, що скоєне роботодавцем протягом року з моменту виявлення попереднього порушення".

У зв'язку з цим абзац другий вважати абзацом третім.

12. Пункт 9.4 доповнити абзацами сьомим - десятим такого змісту:

"Пеня не нараховується та не накладається штраф на прострочену заборгованість зі сплати страхових внесків у разі введення мораторію на задоволення вимог кредиторів у зв'язку з порушенням господарським судом справи про банкрутство платника відповідно до Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом". Дія мораторію щодо нарахування пені та накладання штрафу на боржника припиняється з дня припинення господарським судом провадження у справі про банкрутство.

У разі, якщо недоїмка стягується в судовому порядку, то при наступній перевірці платника:

пеня не нараховується на суму недоїмки, зафіксовану у рішенні суду про її стягнення на користь центру зайнятості, що набрало законної сили;

пеня нараховується, якщо за період з кінця попередньої перевірки до моменту винесення судом рішення про стягнення виникає нова недоїмка".

13. Додаток 6 до пункту 6.7 та додаток 7 до пункту 7.4 Інструкції викласти в новій редакції, що додається.

 

Начальник фінансового управління
Державного центру зайнятості
 

 
О. Сновидович
 

Начальник юридичного
управління Державного центру
зайнятості
 

 
 
О. Тарасенко
 

 

код ЄДРПОУ _____________________, код основного виду діяльності за КВЕД __________________ 

Персональний N платника страхових внесків ______ N п/рахунку __________ назва банку _________
Система оподаткування: загальна, єдиний податок (підкреслити), адреса, телефон ________________
______________________________________________________________________________________
                                                       (найменування платника страхових внесків - страхувальника) 

Розрахункова відомість про нарахування і перерахування страхових внесків до Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття

за _________________200 ___року
(I квартал, I півріччя, 9 місяців, рік)

1. Загальна сума виплат, на які нараховуються страхові внески (грн) 

Загальна сума фактичних витрат на оплату праці з початку року
(кр. 661), грн

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Разом: 

I квартал
(за місяцями) 

II квартал
(за місяцями) 

III квартал
(за місяцями) 

IV квартал
(за місяцями) 

Усього
з початку року 

для робото-
давців 

для застра-
хованих осіб 

для робото-
давців 

для застра-
хованих осіб 

для робото- давців 

для застра-
хованих осіб 

для робото-
давців 

для застра-
хованих осіб 

для робото-
давців 

для застра-
хованих осіб 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  


в тому числі сума виплат, на які нараховуються страхові
внески (грн) за працюючих інвалідів*

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Разом: 

I квартал
(за місяцями) 

II квартал
(за місяцями) 

III квартал
(за місяцями) 

IV квартал
(за місяцями) 

Усього з початку року 

для застрахованих осіб 

для застрахованих осіб 

для застрахованих осіб 

для застрахованих осіб 

для застрахованих осіб 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  


2. Розрахунок страхових внесків до Фонду (грн)

N
рядка 

Сума всього 

  

N рядка 

Сума всього 

  

Заборгованість на початок року за платниками 

Заборгованість на початок року за Фондом 

13 

  

  

  

нараховано 

перераховано 

  

  

  

  

  

робото-
давці
 

застра-
ховані особи
 

  

робото-
давці
 

застра-
ховані особи
 

  

  

  

  

на початок періоду 

  

  

на початок періоду 

  

  

  

  

 
 
 
 
 
 
 

  

за звітний період (за місяцями) 

  

  

за звітний період (за місяцями) 

  

  

 
 
 
 
 
 
 
14 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

разом: 

  

  

разом: 

  

  

  

Донараховано страхових внесків 

Перераховано за актами за звітний період та пеня, самостійно нарахована платником, усього (сума рядків 16 ё 18) 

 
 
 
 
15 

  

 
 
3.1 

  

у тому числі: самостійно платником 

  

Нараховано за актами за звітний період та пеня, самостійно нарахована платником, усього
(сума рядків 5 ё 8) 

донараховані суми страхових внесків 

16 

  

  

  

у тому числі: 

пені 

17 

  

  

донараховані суми страхових внесків 

штрафу 

18 

  

  

пені 

Повернуто зайво перераховані суми 

19 

  

  

штрафу 

УСЬОГО враховано і сплачено
(рядки 13 + 14 + 15 - 19)
 

20 

  

  

пеня, самостійно нарахована платником 

Залишок заборгованості на кінець звітного періоду за платниками (р. 11 - р. 20 та одночасно сума рядків 22 ё 26) 

21 

  

  

Списано заборгованості 

в тому числі:
недоїмка за платником зі сплати страхових внесків 

22 

  

10 

  

Списано пені 

штраф 

23 

  

пеня 

24 

  

11 

  

УСЬОГО до сплати (1 + 2 + 3 + 4 - 9 - 10) 

сума страхових внесків, строк сплати яких не настав 

25 

  

12 

  

Залишок заборгованості на кінець звітного періоду за Фондом (р. 20 - р. 11) 

реструктуризована та розстрочена заборгованість 

26 

  

3. Середньооблікова чисельність штатних працівників (осіб)

  

за I квартал 

за I півріччя 

за 9 місяців 

за рік 

Усього 

  

  

  

  

У тому числі:
**пенсіонерів 

  

  

  

  

*інвалідів 

  

  

  

  

4. Заборгованість з виплати заробітної плати з урахуванням заборгованості за минулі роки (без урахування суми невиплаченої заробітної плати останнього місяця звітного періоду) (грн)

На початок року 

за I квартал 

за I півріччя 

за 9 місяців 

за рік 

  

  

  

  

  

Керівник 

_________________________
(підпис) 

_________________________
(прізвище, ім'я, по батькові) 

М. П. 

  

  

Гол. бухгалтер 

_________________________
(підпис) 

_________________________
(прізвище, ім'я, по батькові) 

___________________________________________ 

Прийняв звіт 

____________________________
                   (прізвище та ініціали) 

  

___________________________________________ 

____________
* Працюючі інваліди, які не досягли пенсійного віку.

** Працюючі особи, які отримують або мають право на призначення пенсії за віком, у тому числі на пільгових умовах, пенсії за вислугу років, які досягли встановленого законом пенсійного віку.

Застосовується, починаючи зі звіту за I квартал 2008 року.

 

Начальник фінансового управління
Державного центру зайнятості
 

 
О. Сновидович
 

 

РІШЕННЯ
про стягнення простроченої заборгованості зі сплати страхових внесків, у тому числі донарахованих сум страхових внесків (недоїмки), пені та штрафу

"___" ____________ 200_ р. 

_________________________________
(назва центру зайнятості) 

Я, ___________________________________________________________________________________,
                                                       (посада - директор, заступник директора, прізвище, ініціали) 

розглянувши матеріали документальної перевірки (акта перевірки правильності нарахування, своєчасності і повноти перерахування страхових внесків на загальнообов'язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття)
______________________________________________________________________________________,
                       (ідентифікаційний код (номер), повна назва підприємства, установи, організації - для юридичних осіб
______________________________________________________________________________________,
                                                                         прізвище, ім'я, по батькові - для фізичних осіб
______________________________________________________________________________________,
                                                                                                їх банківські реквізити
______________________________________________________________________________________,
                                                                           місцезнаходження (місце проживання)

проведеної _________________________ центром зайнятості (акт від ____________ N ___________),
                                                 (назва)

якою встановлено порушення п. 2 частини другої ст. 35 Закону України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття" і за наслідками якої виявлено прострочену заборгованість зі сплати страхових внесків (недоїмку)
______________________________________________________________________________________,
                                                                                (сума в гривнях цифрами і словами)
у тому числі донараховано страхових внесків (недоїмки) на загальнообов'язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття
______________________________________________________________________________________,
                                                                                (сума в гривнях цифрами і словами) 

та керуючись частиною 4 статті 38 цього Закону, прийняв рішення стягнути з
______________________________________________________________________________________
                                                          (назва підприємства, установи, організації, П. І. Б. фізичної особи)

прострочену заборгованість зі сплати страхових внесків (недоїмку) в розмірі _____________ гривень,
у тому числі донараховані страхові внески (недоїмку) в розмірі _________________________ гривень,
пеню в розмірі _______________________ гривень, штраф у розмірі _____________________ гривень,
які підлягають сплаті в дохід Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття в _________________________________________________________,
                                                                                                                   (найменування банку)
______________________________________________________________________________________
п/р N __________________________________________ код банку _____________________________

     Це рішення виконується підприємством, організацією, установою чи фізичною особою, що використовує найману працю, самостійно в десятиденний термін з дня отримання рішення. Після закінчення терміну добровільної сплати недоїмки, пені та штрафу питання щодо їх стягнення буде вирішуватись у судовому порядку.

         Це рішення може бути оскаржене підприємством, організацією, установою, фізичною особою - підприємцем чи фізичною особою, що використовує найману працю, у порядку, визначеному пунктом 7.5 Інструкції про порядок обчислення і сплати внесків на загальнообов'язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття та обліку їх надходження до Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття, затвердженої наказом Мінпраці від 18.12.2000 N 339, зареєстрованої в Мін'юсті 16.01.2001 за N 30/5221. 

__________________________________
(посада особи, яка прийняла рішення)

М. П. 

_______________
(підпис) 

___________________________
(прізвище, ініціали) 

      Рішення складається у двох примірниках: перший примірник надсилається підприємству, установі, організації, фізичній особі - підприємцю чи фізичній особі, що використовує найману працю; другий - залишається в справах центру зайнятості, який приймав рішення. 

 

Начальник фінансового управління
Державного центру зайнятості
 

 
О. Сновидович
 

Опрос