Идет загрузка документа (40 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении типовых форм контрактов с личным составом органов и подразделений гражданской защиты

Министерство Украины по вопросам чрезвычайных ситуаций и по делам защиты населения от последствий Чернобыльской катастрофы (2)
Форма, Приказ от 14.02.2008 № 118
Утратил силу

Про затвердження типових форм контрактів з особовим складом органів і підрозділів цивільного захисту

Наказ Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи
від 14 лютого 2008 року N 118

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
27 лютого 2008 р. за N 150/14841

Із змінами і доповненнями, внесеними
наказом Міністерства надзвичайних ситуацій України
від 16 грудня 2011 року N 1327

Наказ втратив чинність
(згідно з наказом Міністерства внутрішніх справ України
 від 3 лютого 2015 року N 126)

На виконання частини 1 статті 45 Закону України "Про правові засади цивільного захисту" НАКАЗУЮ:

1. Затвердити:

1.1. Типову форму контракту про проходження служби в органах і підрозділах цивільного захисту згідно з додатком 1.

1.2. Типову форму контракту про проходження служби (навчання) в органах і підрозділах цивільного захисту курсантами (слухачами) вищих навчальних закладів згідно з додатком 2.

2. Департаменту кадрової політики спільно з Управлінням правового забезпечення подати цей наказ на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України у встановленому порядку.

3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Міністра Антонця В. М.

 

Міністр 

В. Шандра 

 

 

МІНІСТЕРСТВО НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ УКРАЇНИ

ТИПОВА ФОРМА КОНТРАКТУ
про проходження служби в органах і підрозділах цивільного захисту

      Міністерство надзвичайних ситуацій України в особі
_____________________________________________________________________________________  
                                                                            (посада, найменування органу чи підрозділу
________________________________________________________________________, з одного боку,
                                        цивільного захисту, спеціальне звання, прізвище, ім'я, по батькові)

та громадянин (ка) України _____________________________________________________________
                                                                                      (прізвище, ім'я, по батькові, число, місяць, рік народження,
_____________________________________________________________________________________
                                                            а також спеціальне звання, посада, яку займає, якщо вони є)
_____________________________________________________________________________________,

що проживає _________________________________________________________________________
                                                                                                        (місце проживання)
_____________________________________________________________________________________,

паспорт ______________________________________________________________________________
                                                                                              (серія, N, коли і ким видано)
_____________________________________________________________________________________,

з іншого боку, відповідно до пунктів 19 - 30 Положення про порядок проходження служби особами рядового і начальницького складу органів і підрозділів цивільного захисту, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21.07.2005 N 629, уклали цей Контракт про таке:

      1. Громадянин (ка) України __________________________________________________________
                                                                                                                      (прізвище, ім'я, по батькові)
ознайомився (ознайомилась) із законами та іншими нормативно-правовими актами України, які регулюють порядок проходження служби в органах і підрозділах цивільного захисту, і добровільно бере на себе зобов'язання дотримуватися Конституції та законів України, сумлінно виконувати вимоги Присяги, статутів, накази начальників, свої службові обов'язки, підвищувати свою професійну майстерність, мати позитивні результати з фізичної підготовки.

    2. Міністерство надзвичайних ситуацій України зобов'язується забезпечувати громадянинові (ці)
_____________________________________________________________________________________
                                                                                              (прізвище, ім'я, по батькові)
      створення необхідних умов для несення служби;

      додержання його (її) особистих прав і свобод та прав членів його (її) сім'ї, включаючи одержання пільг, гарантій та компенсацій, встановлених законами та іншими нормативно-правовими актами України, які визначають порядок проходження служби в органах і підрозділах цивільного захисту;

      призначення його (її) на посаду відповідно до професійної освіти, присвоєння спеціальних звань, просування по службі з урахуванням ділових і моральних якостей;

      фінансове і матеріальне забезпечення відповідно до законодавства України.

      3. Контракт укладено на ______________________________________________________ роки(ів).
                                                                                                                       (числом та прописом)

      4. Не пізніш як за 2 місяці до закінчення строку дії Контракту сторони зобов'язуються повідомити одна одну про намір укласти Контракт на новий строк.

   5. Контракт може бути припинено (розірвано) достроково з ініціативи Міністерства надзвичайних ситуацій України, а особа рядового чи начальницького складу, яка проходять службу за контрактом, звільняється зі служби:

      за    станом    здоров'я   -   на    підставі    висновку    (постанови)    військово-лікарської    комісії
про непридатність або обмежену придатність до служби;

   у зв'язку із скороченням штатів - у разі неможливості використання на службі у зв'язку із скороченням штатів або проведенням організаційних заходів;

    у зв'язку із систематичним невиконанням умов Контракту особою рядового і начальницького складу;

    у зв'язку з набранням законної сили обвинувальним вироком суду або рішенням суду щодо притягнення до відповідальності за адміністративне корупційне правопорушення;

       у зв'язку з безпосереднім підпорядкуванням близькій особі.

   6. Контракт може бути припинено (розірвано) достроково з ініціативи особи рядового або начальницького складу, яка проходить службу за контрактом:

      за віком - у разі досягнення граничного віку перебування на службі;

      за    станом    здоров'я   -   на   підставі   висновку   (постанови)  військово-лікарської   комісії   про
непридатність або обмежену придатність до служби;

   у зв'язку із скороченням штатів - у разі неможливості використання на службі у зв'язку із скороченням штатів або проведенням організаційних заходів;

   через сімейні обставини або інші поважні причини, перелік яких затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 04.03.94 N 150 "Про затвердження Переліку сімейних обставин та інших поважних причин, що можуть бути підставою для звільнення з військової служби військовослужбовців, які проходять службу за контрактом";

      у зв'язку із систематичним невиконанням умов Контракту керівництвом;

      у зв'язку з безпосереднім підпорядкуванням близькій особі.

      7. Контракт також може бути припинено (розірвано) достроково з ініціативи будь-якої сторони у судовому порядку.

      8.  Контракт   укладено    у    двох    примірниках,   один   з   яких   видано   громадянину   (ці),   а
другий залучено до матеріалів його (її) особової справи.

      9. Інші умови Контракту:
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
________________________________                                                _____________________________

    10. Умови Контракту можуть бути змінені або доповнені тільки за згодою сторін у письмовій формі.

      11. Реквізити сторін:

____________________________________
     (особистий підпис, прізвище, ім'я, по батькові,
____________________________________
              місце проживання громадянина(ки))
____________________________________

____________________________________ 

  

  ____________________________________
        (посада, найменування органу чи підрозділу
  ____________________________________
              цивільного захисту, спеціальне звання,
  ____________________________________
         особистий підпис, прізвище, ім'я, по батькові
  ____________________________________
                                        начальника) 

"___" ____________ року 

  

  "___" ____________ року 

  

М. П. 

  


      12. Контракт набирає чинності з "     " ________________________ року.

      13. Чинність Контракту припинено "      " ________________________ року у зв'язку з:
_____________________________________________________________________________________
     (підстави припинення Контракту, дата виключення особи рядового або начальницького складу зі списків особового
_____________________________________________________________________________________
                                                                                            складу, номер наказу)

_________________________________
(посада, найменування органу чи підрозділу
_________________________________
цивільного захисту, спеціальне
_________________________________
звання, особистий підпис, прізвище,
_________________________________
ім'я, по батькові начальника)

М. П. 


Примітка. Пункт 9 Контракту заповнюється у разі виникнення нових обставин або прийняття сторонами додаткових зобов'язань, які не суперечать чинному законодавству. 

(додаток 1 із змінами, внесеними згідно з наказом
Міністерства надзвичайних ситуацій України від 16.12.2011 р. N 1327)

 

 

МІНІСТЕРСТВО НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ УКРАЇНИ

ТИПОВА ФОРМА КОНТРАКТУ
про проходження служби (навчання) в органах і підрозділах цивільного захисту курсантами (слухачами) вищих навчальних закладів

       
Міністерство надзвичайних ситуацій України в особі
_____________________________________________________________________________________
                                                                         (посада, найменування навчального закладу,
________________________________________________________________________, з одного боку,
                                                спеціальне звання, прізвище, ім'я, по батькові)
та громадянин (ка) України _____________________________________________________________
                                                                                       (прізвище, ім'я, по батькові, число, місяць, рік народження,
_____________________________________________________________________________________
                                                        а також спеціальне звання, посада, яку займає, якщо вони є)
_____________________________________________________________________________________,

що проживає _________________________________________________________________________
                                                                                                      (місце проживання)
_____________________________________________________________________________________,
паспорт _____________________________________________________________________________
                                                                                             (серія, N, коли і ким видано)
_____________________________________________________________________________________,

з іншого боку, відповідно до пунктів 19 - 30 Положення про порядок проходження служби особами рядового і начальницького складу органів і підрозділів цивільного захисту, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21.07.2005 N 629, уклали цей Контракт про таке:

      1. Громадянин (ка) України ___________________________________________________________
                                                                                                                         (прізвище, ім'я, по батькові)
ознайомився (ознайомилась) із законами та іншими нормативно-правовими актами України, які регулюють порядок проходження служби в органах і підрозділах цивільного захисту, і добровільно бере на себе зобов'язання:

      дотримуватися Конституції та законів України;

      проходити службу (навчання) у _______________________________________________________
                                                                                                                   (назва навчального закладу)
______________________________________________________________________________________
протягом строку дії Контракту на умовах, установлених законами та іншими нормативно-правовими актами України, що регулюють порядок проходження служби в органах і підрозділах цивільного захисту;

      сумлінно виконувати вимоги Присяги, статутів, накази начальників, свої службові обов'язки;

   мати позитивні результати навчання, виконувати вимоги навчального плану, наполегливо оволодівати знаннями, необхідними для майбутньої служби;

  проходити службу в органах і підрозділах цивільного захисту на посадах середнього начальницького складу не менше трьох років після закінчення навчання.

    2. Міністерство надзвичайних ситуацій України в особі _______________________________________________
_____________________________________________________________________________________
                                                                       (посада, найменування навчального закладу,
________________________________________________________________________ зобов'язується
                                                      спеціальне звання, прізвище, ім'я, по батькові)
забезпечувати громадянинові (ці) України _________________________________________________
                                                                                                                                        (прізвище, ім'я, по батькові)
      додержання його (її) особистих прав і свобод та прав членів його (її) сім'ї, включаючи одержання пільг, гарантій та компенсацій, встановлених законами та іншими нормативно-правовими актами України, які визначають порядок проходження служби (навчання);

 необхідні при навчанні умови для отримання освітньо-кваліфікаційного рівня _______________________ за напрямом підготовки (спеціальністю) відповідно до навчальних планів та програм, затверджених для обраного (ї) напряму підготовки (спеціальності);

      фінансове і матеріальне забезпечення відповідно до законодавства України.

      3. Замовник в особі _________________________________________________________________
                                                                                              (посада, найменування органу чи підрозділу
_____________________________________________________________________________________
                                                     цивільного захисту, спеціальне звання, прізвище, ім'я, по батькові)
зобов'язується:

      за рік до закінчення навчання направити до _____________________________________________
                                                                                                                                         (назва навчального закладу)
_____________________________________________________________________________________

пропозиції щодо працевлаштування ______________________________________________________
                                                                                                           (прізвище, ім'я, по батькові особи, яка навчається)
із зазначенням умов, які будуть надані випускникові (ці);

   не пізніше ніж за шість місяців до закінчення навчання підтвердити навчальному закладу достовірність пропозицій щодо працевлаштування випускника (ці);

      створювати належні умови для успішного проходження __________________________________

_____________________________________________________________________________________
                                                                (прізвище, ім'я, по батькові особи, яка навчається)
практичної підготовки та стажування;

      призначити випускника (цю) _________________________________________________________
                                                                                                        (прізвище, ім'я, по батькові особи, яка навчається)
після його (її) прибуття після закінчення вищого навчального закладу на посаду, яка відповідає отриманим освітньо-кваліфікаційному рівню та спеціальності.

      4.  Контракт   укладено  "___" _____________ 20__  року    на    період    підготовки   за    освітньо-
кваліфікаційним рівнем ___________________ з терміном навчання ___________________ роки(ів).
                                                                                                                                                                (числом та прописом)

   5. Контракт може бути припинено (розірвано) достроково з ініціативи Міністерства надзвичайних ситуацій України, а особа, яка проходить службу (навчається) за контрактом, відраховується з числа курсантів та звільняється зі служби:

      за    станом    здоров'я   -   на   підставі   висновку   (постанови)   військово-лікарської   комісії   про
непридатність або обмежену придатність до служби;

   у зв'язку із систематичним невиконанням умов Контракту особою рядового і начальницького складу;

   у зв'язку з набранням законної сили обвинувальним вироком суду або рішенням суду щодо притягнення до відповідальності за адміністративне корупційне правопорушення;

      у зв'язку з безпосереднім підпорядкуванням близькій особі.

   6. Контракт може бути припинено (розірвано) достроково з ініціативи особи, яка проходить службу (навчається) за контрактом:

      за   станом   здоров'я   -   на   підставі   висновку   (постанови)   військово-лікарської   комісії   про
непридатність або обмежену придатність до служби;

     через  сімейні  обставини  або інші   поважні   причини,  перелік   яких   затверджено  постановою
Кабінету Міністрів України від 04.03.94 N 150 "Про затвердження Переліку сімейних обставин та інших поважних причин, що можуть бути підставою для звільнення з військової служби військовослужбовців, які проходять службу за контрактом"
;

      у зв'язку із систематичним невиконанням умов Контракту керівництвом;

      у зв'язку з безпосереднім підпорядкуванням близькій особі.

      7. Контракт також може бути припинено (розірвано) достроково з ініціативи будь-якої сторони у судовому порядку.

  8. Контракт укладено у трьох примірниках, один з яких видано громадянину (ці) ______________________________________, другий залучено
       (прізвище, ім'я, по батькові особи, яка навчається)
до матеріалів його (її) особової справи, а третій знаходиться в органі чи підрозділі цивільного захисту, який направив громадянина (ку) на навчання.

      9. Інші умови Контракту:
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_________________________________                                        ________________________________

    10. Умови Контракту можуть бути змінені або доповнені тільки за згодою сторін у письмовій формі.

      11. Реквізити сторін:

______________________________________
(особистий підпис, прізвище, ім'я, по батькові,
______________________________________
місце проживання громадянина(ки))
______________________________________

______________________________________ 

  

_____________________________________
(посада, найменування навчального
_____________________________________
закладу, спеціальне звання, особистий підпис,
_____________________________________
прізвище, ім'я, по батькові керівника)
_____________________________________  

"___" ____________ року 

  

"___" ____________ року 

  

  

Замовник

_____________________________________
(посада, найменування органу чи підрозділу
_____________________________________
цивільного захисту, спеціальне звання,
_____________________________________
особистий підпис, прізвище, ім'я, по батькові
_____________________________________
начальника)

"___" ____________ року 

  

М. П. 

  


12. Контракт набирає чинності з "     " ________________________ року.

13. Чинність Контракту припинено "      " ________________________ року у зв'язку з:
_____________________________________________________________________________________
     (підстави припинення Контракту, дата виключення особи рядового або начальницького складу зі списків особового
_____________________________________________________________________________________
                                                                                               складу, номер наказу)

_________________________________
(посада, найменування органу чи підрозділу
_________________________________
цивільного захисту, спеціальне
_________________________________
звання, особистий підпис, прізвище,
_________________________________
ім'я, по батькові начальника)

М. П. 


Примітка. Пункт 9 Контракту заповнюється у разі виникнення нових обставин або прийняття сторонами додаткових зобов'язань, які не суперечать чинному законодавству. 

(додаток 2 із змінами, внесеними згідно з наказом
Міністерства надзвичайних ситуацій України від 16.12.2011 р. N 1327)

 ____________

Опрос