Идет загрузка документа (53 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Порядка формирования Единого реестра распорядителей и получателей бюджетных средств

Государственное казначейство Украины
Порядок, Приказ от 05.02.2008 № 40
Утратил силу

Про затвердження Порядку формування Єдиного реєстру розпорядників та одержувачів бюджетних коштів

Наказ Державного казначейства України
Міністерства фінансів України
від 5 лютого 2008 року N 40

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
20 лютого 2008 р. за N 137/14828

Із змінами і доповненнями, внесеними
 
наказами Державного казначейства України
 Міністерства фінансів України
 від 25 липня 2008 року N 312
,
 від 25 травня 2010 року N 163

Наказ втратив чинність
(згідно з наказом Міністерства фінансів України
 від 22 грудня 2011 року N 1691)

Відповідно до Бюджетного кодексу України, підпункту 9 пункту 4 Положення про Державне казначейство України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21.12.2005 N 1232, та на виконання розпорядження Кабінету Міністрів України від 17.10.2007 N 888-р "Про схвалення Стратегії модернізації системи управління державними фінансами" НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Порядок формування Єдиного реєстру розпорядників та одержувачів бюджетних коштів (додається).

2. Директору Департаменту інформаційних технологій Ніколаєву О. Б. забезпечити розробку відповідного програмного забезпечення при модернізації інформаційної системи Державного казначейства України до 01.09.2008.

(пункт 2 у редакції наказу Державного казначейства України
 Міністерства фінансів України від 25.07.2008 р. N 312)

3. Департаменту методології з обслуговування бюджетів, бухгалтерського обліку та звітності (Сушко Н. І.) забезпечити державну реєстрацію зазначеного наказу в Міністерстві юстиції України.

4. Норми щодо формування Єдиного реєстру для розпорядників та одержувачів коштів державного бюджету набирають чинності через 10 днів після державної реєстрації в Міністерстві юстиції України.

5. Норми щодо формування Єдиного реєстру для розпорядників та одержувачів бюджетних коштів місцевих бюджетів набирають чинності з 01.09.2008.

(пункт 5 у редакції наказу Державного казначейства України
 Міністерства фінансів України від 25.07.2008 р. N 312)

6. Порядок формування Єдиного реєстру розпорядників та одержувачів бюджетних коштів, затверджений цим наказом, головні розпорядники бюджетних коштів доводять до відома підпорядкованих установ, а органи Державного казначейства України - до установ, що ними обслуговуються.

Розпорядники та одержувачі бюджетних коштів протягом одного місяця після набрання чинності наказу подають до органів Державного казначейства України заповнену реєстраційну картку розпорядника (одержувача) бюджетних коштів встановленого зразка.

7. Головним управлінням Державного казначейства в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі провести організаційну роботу щодо своєчасного подання реєстраційної картки розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів.

8. Управлінню організації діловодства та контролю виконавської дисципліни (Ливун С. В.) довести цей наказ до відома Головних управлінь Державного казначейства України в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі.

9. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступників Голови Державного казначейства України відповідно до розподілу обов'язків.

 

Голова 

Т. Я. Слюз 

ПОГОДЖЕНО: 

  

Заступник Міністра фінансів
України
 

 
А. І. Мярковський
 

Заступник директора Департаменту
реформування бюджетної
системи
 

 
 
І. Ф. Книшенко
 

 

Порядок
формування Єдиного реєстру розпорядників та одержувачів бюджетних коштів

1. Загальні положення

1.1. Цей Порядок розроблено з метою формування переліку всіх розпорядників та одержувачів бюджетних коштів, упорядкування мережі та встановлення загальних процедур з формування Єдиного реєстру розпорядників та одержувачів бюджетних коштів.

1.2. Визначення термінів, які вживаються у цьому порядку:

Єдиний реєстр розпорядників та одержувачів бюджетних коштів - сукупність даних про розпорядників (одержувачів) бюджетних коштів, визначених у Реєстраційній картці розпорядника (одержувача) бюджетних коштів (далі - Реєстраційна картка), з метою отримання повної та всеохоплюючої інформації про учасників бюджетного процесу, які утримуються за рахунок бюджетних коштів (отримують бюджетні кошти).

Реєстраційна картка - документ встановленого зразка, який містить відповідну інформацію про розпорядника (одержувача) бюджетних коштів.

1.3. Дія цього Порядку поширюється на розпорядників та одержувачів коштів державного та місцевих бюджетів.

2. Заповнення Реєстраційних карток та реєстрація їх в Єдиному реєстрі розпорядників та одержувачів бюджетних коштів

2.1. Форма Реєстраційної картки наведена у додатку 1.

Розпорядники та одержувачі бюджетних коштів подають до органів Державного казначейства України заповнену Реєстраційну картку встановленого зразка.

Відокремлені структурні підрозділи розпорядників бюджетних коштів подають до органів Державного казначейства України Реєстраційні картки, завірені розпорядниками бюджетних коштів.

Головний розпорядник бюджетних коштів (розпорядник нижчого рівня) забезпечує подання підприємствами (установами, організаціями), які уповноважені органами державної влади на виконання бюджетних програм та надання послуг як одержувачі бюджетних коштів та які не зареєстровані в Єдиному реєстрі розпорядників та одержувачів бюджетних коштів, не пізніше ніж за 3 робочих дні до терміну подання мережі (змін до мережі) до органів Державного казначейства України Реєстраційної картки встановленого зразка.

(пункт 2.1 доповнено абзацом четвертим згідно з наказом
 Державного казначейства України Міністерства фінансів України
 від 25.05.2010 р. N 163)

Разом з Реєстраційною карткою надається лист головного розпорядника бюджетних коштів (розпорядника нижчого рівня) про підтвердження намірів залучення до виконання бюджетної програми та включення цього одержувача бюджетних коштів до мережі установ та організацій, які отримують бюджетні кошти.

(пункт 2.1 доповнено абзацом п'ятим згідно з наказом
 Державного казначейства України Міністерства фінансів України
 від 25.05.2010 р. N 163)

Новоствореними розпорядниками бюджетних коштів Реєстраційна картка подається до органів Державного казначейства України протягом 14 календарних днів з дня державної реєстрації юридичної особи.

(пункт 2.1 доповнено абзацом шостим згідно з наказом
 Державного казначейства України Міністерства фінансів України
 від 25.05.2010 р. N 163)

2.2. Реєстраційна картка заповнюється розпорядником та одержувачем бюджетних коштів та подається до органу Державного казначейства України за місцем обслуговування в електронному вигляді та на паперовому носії (два примірники) за підписом керівника установи (підприємства, організації), завіреним відбитком печатки.

Працівник органу Державного казначейства України протягом одного робочого дня перевіряє наявність чи відсутність реєстрації установи (підприємства, організації) в Єдиному реєстрі розпорядників та одержувачів бюджетних коштів, повноту заповнення Реєстраційної картки, наданої розпорядником (одержувачем) бюджетних коштів, відповідність зазначених даних установчим документам (положенням) та довідці з Єдиного державного реєстру підприємств і організацій України (ЄДРПОУ), копії яких подаються разом з Реєстраційною карткою, та вносить відповідну інформацію до бази даних з відміткою про її введення на паперовому носії картки (заповнюються код розпорядника (одержувача) бюджетних коштів, який було присвоєно, дата реєстрації та засвідчуються підписом керівника (заступника керівника) органу Державного казначейства України). У разі виявлення невідповідності даних, недотримання встановлених вимог оформлення Реєстраційна картка повертається розпоряднику (одержувачу) бюджетних коштів на доопрацювання.

(абзац другий пункту 2.2 у редакції наказу Державного казначейства
 України Міністерства фінансів України від 25.05.2010 р. N 163)

Якщо розпорядник чи одержувач бюджетних коштів був включений до Єдиного реєстру розпорядників та одержувачів бюджетних коштів раніше, інформація не вноситься у базу даних Єдиного реєстру розпорядників та одержувачів бюджетних коштів і документи повертаються назад з відміткою про персональний код, який було присвоєно.

Факт включення до Єдиного реєстру розпорядників та одержувачів бюджетних коштів розпорядника (одержувача) бюджетних коштів засвідчується довідкою про включення розпорядника (одержувача) до Єдиного реєстру розпорядників та одержувачів бюджетних коштів за формою, наведеною в додатку 2, яка надається розпоряднику (одержувачу) бюджетних коштів.

2.3. Відповідальність за достовірність інформації, що наведена у Реєстраційній картці, несе керівник установи (підприємства, організації), що її підписав, в установленому законодавством порядку.

2.4. Один примірник заповненої Реєстраційної картки (оригінал) зберігається у розпорядника (одержувача) бюджетних коштів, а другий примірник (оригінал) - у відповідному органі Державного казначейства України в особовій справі розпорядника (одержувача) бюджетних коштів.

(пункт 2.4 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Державного казначейства України Міністерства фінансів України
 від 25.05.2010 р. N 163)

2.5. Інформація про розпорядника (одержувача) бюджетних коштів, зареєстрованого в Єдиному реєстрі розпорядників та одержувачів бюджетних коштів, зберігається постійно.

2.6. У разі виникнення змін у складі інформації, яка міститься у Реєстраційній картці, розпорядник (одержувач) бюджетних коштів повинен протягом трьох робочих днів подати зазначені зміни разом із супровідним листом до відповідного органу Державного казначейства України, в якому він обслуговується, для внесення цих змін до Реєстраційної картки та до Єдиного реєстру розпорядників та одержувачів бюджетних коштів.

Зміни подаються за формою Реєстраційної картки у двох примірниках. При цьому у верхній частині картки вказується найменування розпорядника (одержувача) бюджетних коштів, а у нижній частині картки заповнюються лише поля, які змінюються, та код розпорядника (одержувача) бюджетних коштів, який було присвоєно.

Працівник органу Державного казначейства України після перевірки вносить зміни у базу даних Єдиного реєстру розпорядників та одержувачів бюджетних коштів та робить відмітку про їх введення на паперовому носії картки (заповнюється дата перереєстрації та засвідчується підписом керівника (заступника керівника) органу Державного казначейства України).

Один примірник змін (оригінал) до Реєстраційної картки з відповідною відміткою про введення у базу даних Єдиного реєстру розпорядників та одержувачів бюджетних коштів повертається розпоряднику (одержувачу) бюджетних коштів, а другий примірник (оригінал) зберігається в особовій справі розпорядника (одержувача) бюджетних коштів.

(пункт 2.6 у редакції наказу Державного казначейства
 України Міністерства фінансів України від 25.05.2010 р. N 163)

3. Присвоєння розпорядникам та одержувачам бюджетних коштів кодів за Єдиним реєстром розпорядників та одержувачів бюджетних коштів

(назва розділу 3 у редакції наказу Державного казначейства
 України Міністерства фінансів України від 25.05.2010 р. N 163)

3.1. Присвоєння розпорядникам (одержувачам) бюджетних коштів кодів за Єдиним реєстром розпорядників (одержувачів) бюджетних коштів здійснюється на підставі даних Реєстраційної картки, заповненої розпорядниками (одержувачами) бюджетних коштів.

(абзац перший пункту 3.1 у редакції наказу Державного казначейства
 України Міністерства фінансів України від 25.05.2010 р. N 163)

Код за Єдиним реєстром розпорядників та одержувачів бюджетних коштів присвоюється одноразово з постійним строком дії та є унікальним в межах України.

(пункт 3.1 доповнено новим абзацом другим згідно з наказом
 Державного казначейства України Міністерства фінансів України
 від 25.05.2010 р. N 163,
у зв'язку з цим абзац другий вважати абзацом третім)

При присвоєнні коду розпорядникам (одержувачам) бюджетних коштів місцевих бюджетів з одночасним збільшенням значності коду розпорядника (одержувача) бюджетних коштів в існуючих кодах розпорядників (одержувачів) коштів державного бюджету в старшому знаку проставляється 0.

3.2. Присвоєння розпоряднику (одержувачу) бюджетних коштів коду розпорядника (одержувача) бюджетних коштів та занесення даних в Єдиний реєстр розпорядників та одержувачів бюджетних коштів про цю установу (підприємство, організацію) вважаються включенням його до Єдиного реєстру розпорядників та одержувачів бюджетних коштів.

(пункт 3.2 у редакції наказу Державного казначейства
 України Міністерства фінансів України від 25.05.2010 р. N 163)

3.3. Доступ до бази даних Єдиного реєстру розпорядників та одержувачів бюджетних коштів мають всі органи Державного казначейства України в межах відповідної території в режимі он-лайн.

Державне казначейство України щоденно надає в електронному вигляді Міністерству фінансів України, а органи Державного казначейства України щоденно надають місцевим фінансовим органам інформацію з бази даних Єдиного реєстру розпорядників та одержувачів бюджетних коштів у порядку, визначеному Міністерством фінансів України.

Державне казначейство України надає головним розпорядникам коштів державного бюджету при складанні та внесенні змін до мережі витяги з Єдиного реєстру розпорядників та одержувачів бюджетних коштів шляхом розміщення на Веб-порталі Державного казначейства України (авторизованим користувачам), на зовнішніх носіях в електронному вигляді та електронною поштою з відповідним підтвердженням її отримання. Органи Державного казначейства України надають головним розпорядникам коштів місцевих бюджетів та розпорядникам коштів державного та місцевих бюджетів нижчого рівня витяги з Єдиного реєстру розпорядників та одержувачів бюджетних коштів на зовнішніх носіях в електронному вигляді та електронною поштою з відповідним підтвердженням її отримання.

(пункт 3.3 у редакції наказу Державного казначейства
 України Міністерства фінансів України від 25.05.2010 р. N 163)

3.4. Пункт 3.4 виключено

(згідно з наказом Державного казначейства України
 Міністерства фінансів України від 25.05.2010 р. N 163,
у зв'язку з цим пункти 3.5, 3.6 вважати пунктами 3.4, 3.5)

3.4. У випадку реорганізації розпорядника (одержувача) бюджетних коштів (приєднання, злиття, виділу, поділу, перетворення), що має наслідком зміну ідентифікаційного коду ЄДРПОУ, новостворений розпорядник (одержувач) бюджетних коштів подає Реєстраційну картку для присвоєння нового коду розпорядника (одержувача) бюджетних коштів.

У випадку реорганізації розпорядника (одержувача) бюджетних коштів без зміни ідентифікаційного коду ЄДРПОУ за розпорядником (одержувачем) бюджетних коштів - правонаступником залишається код розпорядника (одержувача) бюджетних коштів, присвоєний до реорганізації.

У разі припинення діяльності розпорядника (одержувача) бюджетних коштів внаслідок ліквідації в Єдиному реєстрі розпорядників та одержувачів бюджетних коштів закривається відповідна Реєстраційна картка після вилучення розпорядника (одержувача) бюджетних коштів з мережі. Інформація про розпорядника (одержувача) бюджетних коштів постійно зберігається в архіві бази даних Єдиного реєстру розпорядників та одержувачів бюджетних коштів, а код розпорядника (одержувача) бюджетних коштів більше не використовується.

Розпорядник (одержувач) бюджетних коштів протягом 5 робочих днів з дати державної реєстрації припинення юридичної особи повідомляє про ліквідацію відповідний орган Державного казначейства України та подає копію свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи із спеціальною відміткою про державну реєстрацію припинення юридичної особи (далі - свідоцтво). Подане свідоцтво є підставою для закриття органом Державного казначейства України Реєстраційної картки в Єдиному реєстрі розпорядників та одержувачів бюджетних коштів.

(пункт 3.4 у редакції наказу Державного казначейства
 України Міністерства фінансів України від 25.05.2010 р. N 163)

3.5. У випадку, якщо відповідно до нормативно-правових актів розпорядник бюджетних коштів для реалізації окремих програм отримує кошти з декількох бюджетів, Реєстраційна картка заповнюється за тим бюджетом, з якого здійснюється утримання установи (підприємства, організації).

У разі отримання коштів одержувачем бюджетних коштів одночасно з різних бюджетів Реєстраційна картка заповнюється за найвищим рівнем бюджету у такій послідовності: державний бюджет, бюджет Автономної Республіки Крим, обласний, районний, бюджет району у місті, міський, селищний, сільський.

(абзац другий пункту 3.5 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Державного казначейства України Міністерства фінансів України
 від 25.05.2010 р. N 163)

У випадку отримання коштів одержувачем бюджетних коштів одночасно від декількох розпорядників бюджетних коштів одержувачем подається одна Реєстраційна картка до органу Державного казначейства України за місцезнаходженням.

4. Перевірка даних Єдиного реєстру розпорядників та одержувачів бюджетних коштів із даними мережі розпорядників та одержувачів бюджетних коштів на поточний рік

4.1. Органи Державного казначейства України щорічно до 1 лютого поточного бюджетного періоду проводять перевірку даних Єдиного реєстру розпорядників та одержувачів бюджетних коштів із даними мережі розпорядників та одержувачів бюджетних коштів на поточний рік.

4.2. У разі якщо розпорядник (одержувач) бюджетних коштів не включений до мережі на поточний бюджетний рік, відповідні органи Державного казначейства України звертаються з запитом до державного реєстратора про підтвердження функціонування даного розпорядника (одержувача) бюджетних коштів.

4.3. У разі надходження інформації про ліквідацію розпорядника (одержувача) бюджетних коштів керівник органу Державного казначейства України повідомляє головного розпорядника бюджетних коштів (розпорядника бюджетних коштів нижчого рівня). Головний розпорядник бюджетних коштів (розпорядник бюджетних коштів нижчого рівня) забезпечує подання свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи із спеціальною відміткою про державну реєстрацію припинення юридичної особи.

(Порядок доповнено розділом 4 згідно з наказом
 Державного казначейства України Міністерства фінансів України
 від 25.05.2010 р. N 163)

 

Директор Департаменту методології
з обслуговування бюджетів,
бухгалтерського обліку та звітності
 

 
 
Н. І. Сушко
 

 

Реєстраційна картка
розпорядника (одержувача) бюджетних коштів

Розпорядник (одержувач) бюджетних коштів _______________________________________________
                                                                                                                                                    (найменування) 

Статус організації (розпорядник (одержувач) коштів) _________________________________________

Відокремлений структурний підрозділ розпорядника
бюджетних коштів                                                         _________________________________________

Організаційно-правова форма                                      _________________________________________ 

N з/п 

Назва 

Розрядність 

Значення 

Інформація про розпорядника (одержувача) бюджетних коштів  

1.1 

ЄДРПОУ 

14 

  

1.1.1 

ЄДРПОУ розпорядника бюджетних коштів вищого рівня (за мережею) 

14 

  

1.2 

Найменування розпорядника бюджетних коштів вищого рівня (за мережею) 

150 

  

1.3 

Код за відомчою класифікацією видатків (КВК) 

  

1.4 

Повне найменування розпорядника (одержувача) бюджетних коштів 

150 

  

1.5 

Скорочене найменування розпорядника (одержувача) бюджетних коштів 

38 

  

1.6 

Назва території місцезнаходження 

80 

  

1.7 

Код території місцезнаходження
(за класифікатором КОАТУУ) 

10 

  

1.8 

Поштовий індекс 

  

1.9 

Повна адреса  

250 

  

1.10 

Міжміський тел. код (без цифри виходу на ММТС) 

  

1.11 

Тел. 1 

  

1.12 

Тел. 2 

  

1.13 

Факс 

  

1.14 

Найменування органу Державного казначейства України, в якому обслуговується розпорядник (одержувач) 

80 

  

1.15 

Код органу Державного казначейства України, в якому обслуговується розпорядник (одержувач) 

  

1.16 

Найменування органу державної податкової служби, в якій взятий на облік розпорядник (одержувач) 

80 

  

1.17 

Код органу державної податкової служби, в якій взятий на облік розпорядник (одержувач) 

  

____________
* Державний бюджет - 1; бюджет Автономної Республіки Крим - 2; обласний бюджет - 3; районний бюджет - 4; бюджет району у місті - 8; міський бюджет - 5; селищний бюджет - 6; сільський бюджет - 7.

Підпис керівника установи (підприємства, організації)

____________________
          М. П.

"Засвідчую"

______________________________________
  (посада і підпис керівника чи заступника керівника
                    розпорядника бюджетних коштів) 

М. П.

Код розпорядника (одержувача) бюджетних коштів 

 


Введено до Єдиного реєстру розпорядників та одержувачів бюджетних коштів.

__________________
(прізвище, ініціали, підпис, керівника (заступника керівника)
органу Державного казначейства України)

М. П. 

(додаток 1 у редакції наказів Державного казначейства України
 Міністерства фінансів України від 25.07.2008 р. N 312
,
 від 25.05.2010 р. N 163)

 

ДОВІДКА
про включення розпорядника (одержувача) (філії, іншого відокремленого підрозділу розпорядника бюджетних коштів) до Єдиного реєстру розпорядників та одержувачів бюджетних коштів

_____________________________________________________________________________________
                                                           (найменування органу Державного казначейства України)
повідомляє, що розпорядник (одержувач) бюджетних коштів (філія, інший відокремлений підрозділ розпорядника бюджетних коштів) ____________________________________________, який отримує бюджетні кошти, включений до Єдиного реєстру розпорядників та одержувачів бюджетних коштів з присвоєнням йому коду _______________, згідно з даними, заповненими ним у Реєстраційній картці розпорядників (одержувачів) бюджетних коштів.

Дата занесення до Єдиного реєстру розпорядників та одержувачів бюджетних коштів ___________________

 

Керівник (заступник керівника) органу
Державного казначейства України 

 
_______________
(підпис) 

 
___________________________
(прізвище та ініціали) 

М. П. 

 

 

 __________________
(дата видачі довідки) 

(додаток 2 у редакції наказу Державного казначейства
 України Міністерства фінансів України від 25.05.2010 р. N 163)

____________

  

Опрос