Идет загрузка документа (26 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Положения о порядке проведения конкурса о предоставлении спортивной федерации статуса национальной спортивной федерации и Положения о Реестре национальных спортивных федераций

Министерство по делам семьи; молодежи и спорта
Положение, Приказ от 22.01.2008 № 107
Утратил силу

Про затвердження Положення про порядок проведення конкурсу про надання спортивній федерації статусу національної спортивної федерації та Положення про Реєстр національних спортивних федерацій

Наказ Міністерства України у справах сім'ї, молоді та спорту
від 22 січня 2008 року N 107

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
18 лютого 2008 р. за N 130/14821

Із змінами і доповненнями, внесеними
 
наказами Міністерства України у справах сім'ї, молоді та спорту
 від 18 червня 2008 року N 2482
,
 від 2 вересня 2009 року N 3090

Наказ втратив чинність
(згідно з наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України
від 26 березня 2012 року N 355)

Відповідно до Законів України "Про фізичну культуру і спорт", "Про об'єднання громадян", Положення про Міністерство України у справах сім'ї, молоді та спорту, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 08.11.2006 N 1573, рішення колегії Мінсім'ямолодьспорту від 29.11.2007 N 14/4 та з метою всебічного залучення громадськості до реалізації державної політики у сфері фізичної культури і спорту НАКАЗУЮ:

1. Затвердити:

1.1. Положення про порядок проведення конкурсу про надання спортивній федерації статусу національної спортивної федерації, що додається.

1.2. Положення про Реєстр національних спортивних федерацій, що додається.

2. Скасувати наказ Держкоммолодьспорттуризму України від 20.11.2001 N 3403 "Про затвердження Положення про умови та порядок організації співробітництва місцевих органів виконавчої влади з фізичної культури і спорту з місцевими осередками всеукраїнських федерацій з видів спорту, що визнані в Україні".

3. Визнати такими, що втратили чинність, накази:

- Держкоммолодьспорттуризму України від 08.10.2001 N 2933 "Про питання, пов'язані з наданням спортивним федераціям статусу національної";

- Держкомспорту України від 05.03.2003 N 567 "Про Комісію з розгляду документів, поданих спортивними федераціями для одержання статусу національної" (зі змінами);

- Мінсім'ямолодьспорту від 29.11.2005 N 2951 "Про затвердження Положення про порядок проведення конкурсу в Міністерстві України у справах сім'ї, молоді та спорту щодо надання всеукраїнським громадським організаціям фізкультурно-спортивної спрямованості статусу національних спортивних федерацій", зареєстрований в Міністерстві юстиції України 16 грудня 2005 року за N 1513/11793.

4. Департаменту спорту забезпечити державну реєстрацію цього наказу у Міністерстві юстиції України в установленому порядку.

5. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

 

Міністр 

Ю. О. Павленко 

ПОГОДЖЕНО: 

 

Генеральний секретар
Спортивного комітету України
 

 
А. Білов
 

Президент Національного комітету
спорту інвалідів України,
Народний депутат України
 

 
 
В. М. Сушкевич
 

 

ПОЛОЖЕННЯ
про порядок проведення конкурсу про надання спортивній федерації статусу національної спортивної федерації

1. Загальні положення

1.1. Це Положення розроблено з метою всебічного залучення громадськості до реалізації державної політики у сфері фізичної культури та спорту, відкритості та прозорості дій центрального органу виконавчої влади з фізичної культури та спорту, спрямованих на розвиток видів спорту.

Дія цього Положення поширюється на спортивні федерації з видів спорту, що визнані в Україні в установленому порядку.

1.2. Аналіз документів, наданих всеукраїнською громадською організацією з відповідного виду спорту (далі - спортивна федерація) на отримання статусу національної спортивної федерації (далі - статус національної), здійснює структурний підрозділ Мінсім'ямолодьспорту, до повноважень якого належить координація розвитку відповідного виду спорту (далі - структурний підрозділ Мінсім'ямолодьспорту).

1.3. Проведення конкурсу про надання спортивній федерації статусу національної (далі - Конкурс) покладається на комісію, яка утворюється при центральному органі виконавчої влади з фізичної культури та спорту і є дорадчим органом.

1.4. Конкурс проводиться відповідно до статей 361, 362 Закону України "Про фізичну культуру і спорт" при наявності клопотання спортивної федерації шляхом подання заяви встановленого зразка (додаток 1).

2. Порядок розгляду клопотань

2.1. Клопотання про надання статусу національної спортивної федерації (далі - Клопотання), що надійшли від спортивних федерацій, у триденний строк розглядаються структурним підрозділом Мінсім'ямолодьспорту, який:

здійснює експертизу поданих на Конкурс документів щодо їх відповідності встановленим вимогам;

забезпечує внесення на розгляд керівництву Мінсім'ямолодьспорту пропозицій щодо оголошення в засобах масової інформації про Конкурс.

2.2. Структурний підрозділ Мінсім'ямолодьспорту, до повноважень якого належить інформаційне забезпечення діяльності сфери фізичної культури та спорту, у триденний строк оприлюднює у засобах масової інформації та на веб-сайті Мінсім'ямолодьспорту оголошення про Конкурс та умови його проведення. Клопотання приймаються протягом 15 днів від дня оголошення про Конкурс.

2.3. Після закінчення строку подання Клопотань структурний підрозділ Мінсім'ямолодьспорту у триденний строк передає пакет документів, що надійшли від претендентів, до Національного олімпійського комітету України (далі - НОК України), або Національного комітету спорту інвалідів України (далі - НКСІУ), або Спортивного комітету України (далі - СКУ) для розгляду в межах їх компетенції.

2.4. НОК України (НКСІУ, СКУ) в п'ятиденний строк розглядають надані документи та надають структурному підрозділу Мінсім'ямолодьспорту відповідні рекомендації.

2.5. За підсумками розгляду матеріалів структурний підрозділ Мінсім'ямолодьспорту:

2.5.1. Подає до Комісії з проведення Конкурсу (далі - Комісія) свої висновки та надає відповідні рекомендації НОК України (НКСІУ, СКУ), а також оригінали поданих вхідних документів;

2.5.2. Забезпечує організацію та проведення засідання Комісії;

2.5.3. Після отримання рекомендацій Комісії у триденний строк готує це питання для розгляду Колегією Мінсім'ямолодьспорту (далі - Колегія).

3. Організація роботи Комісії

3.1. Комісію очолює голова, який за посадою є заступником Міністра Мінсім'ямолодьспорту з відповідного напряму діяльності.

3.2. До складу Комісії за посадами входять 10 представників від органів виконавчої влади з фізичної культури та спорту і 10 представників від громадських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості (за згодою).

Персональний склад Комісії затверджується наказом Мінсім'ямолодьспорту з урахуванням пропозицій структурних підрозділів Мінсім'ямолодьспорту, до повноважень яких відноситься координація розвитку видів спорту.

3.3. Засідання комісії є правомочним, якщо в ньому бере участь не менше половини представників від органів виконавчої влади з фізичної культури та спорту та не менше половини представників від громадських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості.

(пункт 3.3 у редакції наказу Міністерства України
 у справах сім'ї, молоді та спорту від 02.09.2009 р. N 3090)

3.4. Рішення Комісії приймається більшістю голосів присутніх членів шляхом відкритого голосування та оформлюється протоколом. У разі рівної кількості голосів голос голови є вирішальним.

3.5. До повноважень Комісії належать:

3.5.1. Ознайомлення та аналіз одержаного від структурного підрозділу Мінсім'ямолодьспорту оригіналу пакета документів, що надійшли від претендентів для здобуття статусу національної та висновків до них, а також рекомендацій НОК України (НКСІУ, СКУ);

3.5.2. Підготовка рекомендацій щодо надання статусу національної та терміну його дії для розгляду Колегією.

3.6. Регламент роботи Комісії:

3.6.1. Комісія у тижневий строк після закінчення дії оголошення про Конкурс розглядає на засіданні подані на Конкурс матеріали разом з висновками структурного підрозділу Мінсім'ямолодьспорту та рекомендаціями НОК України (НКСІУ, СКУ) за участю керівників спортивної федерації (в разі їх відсутності - за участю їх уповноважених представників).

3.6.2. Про результати розгляду документів, поданих претендентами на Конкурс, на засіданні Комісії доповідає керівник відповідного структурного підрозділу Мінсім'ямолодьспорту.

3.6.3. Готує рекомендації щодо надання статусу національної та терміну його дії для розгляду Колегією.

3.7. В Комісії працює два відповідальні секретарі, що представляють відповідний структурний підрозділ Мінсім'ямолодьспорту (далі - секретарі комісії), які:

3.7.1. Забезпечують підготовку матеріалів та організацію проведення засідання Комісії;

3.7.2. Інформують членів Комісії про дату, час і місце проведення Комісії та надають їм відповідні інформаційні матеріали.

3.7.3. У триденний строк після засідання Комісії оформлюють відповідний протокол та рекомендації Комісії, підписують зазначені документи у голови Комісії та разом з оригіналами вхідних документів повертають до відповідного структурного підрозділу Мінсім'ямолодьспорту.

4. Порядок надання статусу національних спортивним федераціям

4.1. Колегія у відкритому режимі розглядає подання структурного підрозділу Мінсім'ямолодьспорту та приймає рішення про надання спортивній федерації статусу національної або відмову у наданні такого статусу.

Рішення приймається на підставі висновку структурного підрозділу Мінсім'ямолодьспорту, рекомендацій Комісії та НОК України (НКСІУ, СКУ) з урахуванням інформації НОК України стосовно визнання спортивної федерації відповідною міжнародною організацією і НОКом України.

При прийнятті Колегією рішення до відома беруться такі показники:

(пункт 4.1 доповнено абзацом згідно з наказом Міністерства
 України у справах сім'ї, молоді та спорту від 18.06.2008 р. N 2482)

кількість наявних у структурі спортивної федерації легалізованих у встановленому порядку місцевих осередків у регіонах України;

(пункт 4.1 доповнено абзацом згідно з наказом Міністерства
 України у справах сім'ї, молоді та спорту від 18.06.2008 р. N 2482)

кількість укладених договорів про співпрацю з відповідними структурними підрозділами з фізичної культури і спорту Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій;

(пункт 4.1 доповнено абзацом згідно з наказом Міністерства
 України у справах сім'ї, молоді та спорту від 18.06.2008 р. N 2482)

кількість фізичних та юридичних осіб - членів спортивної федерації, які зареєстровані відповідно до власного статуту;

(пункт 4.1 доповнено абзацом згідно з наказом Міністерства
 України у справах сім'ї, молоді та спорту від 18.06.2008 р. N 2482)

кількість працюючих тренерів-викладачів - членів відповідної спортивної федерації, що підтверджується структурними підрозділами з фізичної культури і спорту Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій, а також наявність у них спеціальної освіти;

(пункт 4.1 доповнено абзацом згідно з наказом Міністерства
 України у справах сім'ї, молоді та спорту від 18.06.2008 р. N 2482)

кількість спортивних клубів різної організаційно-правової форми, які ліцензовані як суб'єкти господарської діяльності, що здійснюють фізкультурно-оздоровчу або спортивну діяльність, та є членами відповідної спортивної федерації;

(пункт 4.1 доповнено абзацом згідно з наказом Міністерства
 України у справах сім'ї, молоді та спорту від 18.06.2008 р. N 2482)

кількість власних спортивних споруд, зареєстрованих в установленому порядку;

(пункт 4.1 доповнено абзацом згідно з наказом Міністерства
 України у справах сім'ї, молоді та спорту від 18.06.2008 р. N 2482)

кількість проведених спортивних заходів протягом останніх двох років та залучених до них учасників.

(пункт 4.1 доповнено абзацом згідно з наказом Міністерства
 України у справах сім'ї, молоді та спорту від 18.06.2008 р. N 2482)

Визначальними при прийнятті рішення є перші два показники.

(пункт 4.1 доповнено абзацом згідно з наказом Міністерства
 України у справах сім'ї, молоді та спорту від 18.06.2008 р. N 2482)

4.2. У разі прийняття Колегією позитивного рішення структурний підрозділ Мінсім'ямолодьспорту у тижневий строк забезпечує підготовку проекту наказу Мінсім'ямолодьспорту про затвердження рішення Колегії, а також проекту договору про співробітництво між Мінсім'ямолодьспортом та національною спортивною федерацією (проект договору подається разом із заявою).

4.3. У разі прийняття Колегією рішення про відмову у наданні спортивній федерації статусу національної структурний підрозділ Мінсім'ямолодьспорту у п'ятиденний строк готує проект відповідного наказу Мінсім'ямолодьспорту та у тижневий строк письмово повідомляє претендента про таке рішення.

4.4. Спортивній федерації, якій надано статус національної, керівництвом Мінісім'ямолодьспорту вручається Свідоцтво встановленого зразка (додаток 2).

4.5. Про рішення Колегії щодо надання спортивній федерації статусу національної або відмову в наданні такого статусу структурний підрозділ Мінсім'ямолодьспорту, до повноважень якого належить інформаційне забезпечення діяльності сфери фізичної культури та спорту, в тижневий строк повідомляє у друкованих засобах масової інформації та на веб-сайті Мінсім'ямолодьспорту.

5. Позбавлення статусу національної спортивної федерації

5.1. У разі порушень вимог статті 365 Закону України "Про фізичну культуру і спорт" структурний підрозділ Мінсім'ямолодьспорту спільно з НОК України (НКСІУ, СКУ) в межах їх компетенції може подавати ґрунтовні пропозиції керівництву Мінсім'ямолодьспорту щодо позбавлення спортивної федерації статусу національної, які розглядаються в установленому порядку.

5.2. Рішення про позбавлення спортивної федерації статусу національної вступає в силу з дня підписання відповідного наказу Мінсім'ямолодьспорту, про що в установленому порядку повідомляється у друкованих засобах масової інформації та на веб-сайті Мінсім'ямолодьспорту.

 

Заступник Міністра 

М. В. Дутчак 

 

ЗАЯВА
про надання статусу національної спортивної федерації

_____________________________________________________________________________________
                                                        (прізвище, ім'я, по батькові керівника спортивної федерації)
_____________________________________________________________________________________
______________
     (N телефону)

подає документи для надання статусу національної спортивної федерації
_____________________________________________________________________________________
                                                                                   (назва спортивної федерації) 

Федерація зареєстрована в Міністерстві юстиції України
_____________________________________________________________________________________
__________________
                                                                                                                                           (число, місяць, рік) 

Основна мета діяльності федерації
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
______________________________________________

Найменування та місцезнаходження федерації
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________ 

Керівник спортивної
федерації

М. П. 

_________________
(підпис) 

____________________
(ініціали, прізвище) 

 

МІНІСТЕРСТВО УКРАЇНИ У СПРАВАХ СІМ'Ї, МОЛОДІ ТА СПОРТУ

СВІДОЦТВО N _________

Видане ______________________________________________________________________________
                                                                                               (назва спортивної федерації)
в тому, що наказом Мінсім'ямолодьспорту від "___" ____________ 200_ року N ___ їй надано статус національної спортивної федерації.

Термін дії статусу національної спортивної федерації
до "___" ___________ 20__ року

              Міністр

М. П. 

____________

Опрос