Идет загрузка документа (134 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в постановление Правления Национального банка Украины от 28.08.2001 N 369

Национальный банк
Постановление от 08.01.2008 № 4
Утратил силу

Про внесення змін до постанови Правління Національного банку України від 28.08.2001 N 369

Постанова Правління Національного банку України
від 8 січня 2008 року N 4

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
12 лютого 2008 р. N 121/14812

Постанова втратила чинність
(згідно з постановою Правління Національного банку України
від 17 серпня 2012 року N 346)

Відповідно до вимог статей 73, 87 - 98 Закону України "Про банки і банківську діяльність" та з метою вдосконалення процедури ліквідації банків Правління Національного банку України ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Абзац перший пункту 5 постанови Правління Національного банку України від 28.08.2001 N 369 "Про затвердження Положення про застосування Національним банком України заходів впливу за порушення банківського законодавства", зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 27.09.2001 за N 845/6036 (зі змінами), викласти в такій редакції:

"5. Установити, що заходи впливу до банків та осіб, які можуть бути об'єктом перевірки Національного банку України, застосовуються Правлінням Національного банку України, Комісією Національного банку України з питань нагляду та регулювання діяльності банків, заступником Голови Національного банку України за поданням та висновками структурних підрозділів центрального апарату і територіальних управлінь, а також начальниками територіальних управлінь Національного банку України або їх заступниками, комісіями з питань нагляду та регулювання діяльності банків при територіальних управліннях Національного банку України відповідно до наданих їм повноважень".

2. Службовцям Національного банку України, залученим до участі в ліквідаційній процедурі банків, продовжувати виконувати свої обов'язки щодо ліквідації банку до прийняття окремої постанови Правління Національного банку України про припинення їх повноважень. За цими службовцями зберігається місце роботи, заробітна плата та всі виплати, що передбачені системою оплати праці за основним місцем роботи, на весь час їх участі в процедурі ліквідації банку, уключаючи спеціальні надбавки відповідно до Закону України "Про державну службу" і нормативно-правових актів Національного банку України за здійснення ліквідаційної процедури (якщо вони встановлювалися). Витрати на оплату їх праці, які виникатимуть після набрання чинності цією постановою, відшкодовуватимуться за рахунок коштів банку, який ліквідовується, відповідно до кошторису витрат на здійснення ліквідаційної процедури.

3. Затвердити Зміни до Положення про застосування Національним банком України заходів впливу за порушення банківського законодавства, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 28.08.2001 N 369, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 27.09.2001 за N 845/6036 (зі змінами), що додаються.

4. Департаменту методології банківського регулювання та нагляду (Н. В. Іваненко) після державної реєстрації в Міністерстві юстиції України довести зміст цієї постанови до відома департаментів і територіальних управлінь Національного банку України, а також банків для керівництва і використання в роботі.

5. Постанова набирає чинності через 10 днів після державної реєстрації в Міністерстві юстиції України.

6. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на заступника Голови В. Л. Кротюка, виконавчого директора - директора Дирекції з банківського регулювання та нагляду О. І. Кірєєва, Департамент припинення діяльності банків (К. Є. Раєвський) і начальників територіальних управлінь Національного банку України.

 

В. о. Голови 

А. В. Шаповалов 

 

Зміни до Положення про застосування Національним банком України заходів впливу за порушення банківського законодавства

1. Пункт 1.1 глави 1 розділу I доповнити новими абзацами такого змісту:

"Терміни, які використовуються в цьому Положенні, уживаються в таких значеннях:

"ліквідаційна вартість", "подібне майно (актив)", "ринкова вартість" - відповідно до національних стандартів з оцінки майна;

"оціночна вартість" - вартість (ринкова, ліквідаційна), визначена за результатами незалежної оцінки суб'єктом оціночної діяльності за договором з банком, який ліквідовується".

2. У главі 7 розділу III:

в абзаці четвертому пункту 7.1 та в абзаці першому пункту 7.4 слова "та звітності, що встановлені нормативно-правовими актами Національного банку" замінити словами "або звітності";

абзац п'ятий пункту 7.4 викласти в такій редакції:

"Загальна сума штрафів (нарахована за місяць, у якому допущені порушення) за подання недостовірної інформації або звітності, а також неподання або несвоєчасне їх подання, не може становити більше ніж один відсоток від суми зареєстрованого статутного фонду банку".

3. У розділі VI:

3.1. У главі 1:

пункт 1.1 викласти в такій редакції:

"1.1. Національний банк має право відкликати банківську ліцензію та ініціювати процедуру ліквідації банку у випадках, визначених у статті 20 і частині другій статті 73 Закону про банки.

Національній банк має право відкликати банківську ліцензію відповідно до пункту 4 статті 20 Закону про банки, зокрема, якщо:

банк є критично недокапіталізованим;

немає прийнятних пропозицій акціонерів, інвесторів щодо придбання акцій банку та вжиття інших заходів з відновлення належного фінансового стану банку або його реорганізації;

акціонери, інвестори не виконали своїх зобов'язань щодо оздоровлення банку, унаслідок чого відновлення належного фінансового стану банку стало неможливим.

Національній банк має право відкликати банківську ліцензію відповідно до пункту 5 статті 20 Закону про банки, зокрема, якщо:

Національний банк після розгляду поданих тимчасовим адміністратором прогнозних розрахунків і плану реорганізації не надав згоду на реорганізацію банку та немає інших пропозицій від акціонерів, інвесторів щодо відновлення належного фінансового стану банку;

Національний банк відмовив власникам істотної участі, які звернулися до тимчасового адміністратора з пропозицією про реорганізацію банку, у дозволі на придбання або збільшення істотної участі в банку-правонаступнику;

виконання заявлених кредиторами банку, що реорганізовується, вимог щодо припинення та дострокового виконання зобов'язань загрожує платоспроможності банку або є неможливим";

у пункті 1.3:

в абзаці шостому слова в дужках "(з урахуванням сформованих резервів під ці активи)", друге та третє речення виключити;

в абзаці сьомому літеру та цифру "H3" замінити літерою і цифрою "H4";

абзаци восьмий і дев'ятий виключити;

доповнити главу новим пунктом 1.4 такого змісту:

"1.4. Національний банк зобов'язаний відкликати банківську ліцензію та ініціювати процедуру ліквідації банку у випадку, визначеному частиною шостою статті 88 Закону про банки".

3.2. У пункті 2.2 глави 2 слова "Генеральний департамент банківського нагляду" та "Генеральний департамент банківського нагляду Національного банку" у всіх відмінках замінити словами "підрозділ центрального апарату, що здійснює функції банківського регулювання і нагляду" у відповідних відмінках.

3.3. У главі 3:

у пункті 3.1:

абзац третій викласти в такій редакції:

"призначається ліквідатор";

абзац шостий виключити.

У зв'язку з цим абзаци сьомий - дев'ятий уважати відповідно абзацами шостим - восьмим;

в абзаці сьомому слова "Генеральному департаменту банківського нагляду" замінити словами "підрозділу центрального апарату, що здійснює функції банківського регулювання і нагляду";

пункт 3.2 викласти в такій редакції:

"3.2. Процедура ліквідації банку має бути завершена в строк, визначений частинами тринадцятою і чотирнадцятою статті 88 Закону про банки. Правління Національного банку України має право прийняти рішення про продовження процедури ліквідації банку, зокрема, якщо:

а) наслідком завершення ліквідації банку будуть значні втрати для вкладників та інших кредиторів банку;

б) спроби ліквідатора продати активи виявилися невдалими і немає юридичної особи, що відповідає вимогам глави 15 цього розділу, якій за договором ці активи можуть бути передані в управління".

3.4. Глави 4 та 5 викласти в такій редакції:

"Глава 4. Вимоги Національного банку до ліквідатора та до осіб, залучених до ліквідації банку

4.1. Ліквідатором може бути призначено фізичну особу (незалежного експерта або службовця Національного банку) або юридичну особу, яка відповідає вимогам, визначеним статтями 76 і 90 Закону про банки.

Фізична особа - ліквідатор банку має відповідати таким вимогам:

у минулому не була керівником суб'єкта господарювання, який відповідно до законодавства України визнаний банкрутом або керівником банку, щодо якого Національний банк прийняв рішення про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію;

не була звільнена за вимогою Національного банку;

має досвід роботи не менше трьох років у сфері надання аудиторських, юридичних послуг або в банківській системі;

протягом трьох останніх років до дати відкликання Національним банком банківської ліцензії не працювала в банку, що ліквідовується (далі - банк);

не є ліквідатором в іншому банку;

не є арбітражним керуючим іншого суб'єкта господарювання, у тому числі банку.

Юридична особа - ліквідатор банку призначає керівника ліквідаційної процедури, який має відповідати таким самим вимогам, що й ліквідатор - фізична особа.

4.2. Ліквідатор має право залучати до процедури ліквідації спеціалістів на підставі цивільно-правових договорів, у тому числі осіб, які працювали в банку.

Не можуть виконувати функції головного бухгалтера особи, які працювали в банку протягом трьох останніх років до дня відкликання Національним банком банківської ліцензії.

4.3. Національний банк перед призначенням ліквідатора зобов'язаний переконатися в тому, що немає конфлікту інтересів, і в його здатності діяти неупереджено.

Фізична або юридична особа перед призначенням її ліквідатором, а також особа, яка призначається керівником ліквідаційної процедури, зобов'язані надати Національному банку інформацію про свої особисті та ділові інтереси відповідно до частини одинадцятої статті 76 Закону про банки.

У разі виникнення конфлікту інтересів після призначення ліквідатора останній зобов'язаний ужити заходів щодо усунення цього конфлікту з одночасним повідомленням про це Національного банку, який вирішує питання про можливість продовження роботи ліквідатора.

У разі виникнення конфлікту інтересів з керівником ліквідаційної процедури ліквідатор - юридична особа має ужити заходів щодо усунення цього конфлікту та повідомити про це Національний банк. Якщо Національний банк визнає неможливим виконання обов'язків керівником ліквідаційної процедури, то ліквідатор - юридична особа має призначити керівником ліквідаційної процедури іншу особу, яка відповідає вимогам Закону про банки та цього Положення.

4.4. Підрозділ центрального апарату, що здійснює контроль за діяльністю ліквідаторів, перед призначенням ліквідатора готує обґрунтований висновок про відповідність особи, яку передбачається призначити ліквідатором, вимогам банківського законодавства та нормативно-правових актів Національного банку. У разі призначення ліквідатором юридичної особи цей висновок також має містити інформацію про відповідність керівника ліквідаційної процедури вимогам банківського законодавства та нормативно-правових актів Національного банку.

Глава 5. Укладання договору з ліквідатором, порядок оплати його роботи та затвердження кошторису витрат ліквідатора

5.1. Національний банк до прийняття рішення про відкликання банківської ліцензії укладає з особою, яка призначається ліквідатором (юридичною особою або незалежним експертом), договір про ліквідацію банку (додаток 4).

У договорі з юридичною особою визначається керівник ліквідаційної процедури та на вимогу Національного банку інші фізичні особи, які залучаються ліквідатором до участі в ліквідаційній процедурі.

Рішення про умови оплати роботи ліквідатора приймає Комісія Національного банку.

Оплата роботи ліквідатора може визначатися в договорі про ліквідацію банку за однією з таких форм:

у сталій сумі за місяць;

у відсотках від надходжень на накопичувальний рахунок банку коштів від продажу та/або повернення активів;

основна оплата роботи в сталій сумі та додаткова винагорода у відсотках від надходжень на накопичувальний рахунок банку коштів від продажу та/або повернення активів.

У договорі про ліквідацію банку мають передбачатися умови про зменшення розміру оплати роботи (додаткової винагороди) ліквідатору за порушення ним вимог Закону про банки, нормативно-правових актів Національного банку або договору про ліквідацію банку.

Договір набирає чинності з дня призначення ліквідатора відповідною постановою Правління Національного банку України, що зазначається в договорі.

У разі дострокового припинення повноважень ліквідатора банку на підставі рішення Правління Національного банку України у випадках, передбачених цим Положенням та договором про ліквідацію банку, зазначений договір припиняється з дати прийняття такого рішення.

5.2. Кошторис витрат на здійснення ліквідаційної процедури (далі - кошторис) складається ліквідатором. Витрати на ліквідацію банку оплачуються за рахунок коштів банку.

Граничний розмір сум, призначених для оплати роботи ліквідатора та осіб, залучених до ліквідаційної процедури (у тому числі додаткової винагороди в разі її призначення), визначається в кошторисі окремими статтями.

Ліквідатор зобов'язаний:

уключати до кошторису всі витрати, необхідні для забезпечення ліквідаційної процедури банку, визначені в частині другій статті 96 Закону про банки, у тому числі на оплату роботи ліквідатора банку та осіб, залучених до ліквідаційної процедури згідно з договорами;

складати кошторис щокварталу з розподілом за місяцями і подавати до 20 числа місяця, що передує наступному кварталу, до територіального управління Національного банку, у якому відкритий накопичувальний рахунок банку (підрозділу центрального апарату, що здійснює контроль за діяльністю ліквідаторів, якщо накопичувальний рахунок банку відкритий в Операційному управлінні Національного банку). На початку ліквідації банку кошторис уключає період з дня, у який ліквідатор приступив до виконання обов'язків, до кінця поточного кварталу і подається не пізніше 20 днів після призначення ліквідатора. Зекономлена у звітному кварталі сума коштів за кошторисом не переноситься на наступний квартал;

забезпечувати максимальне задоволення вимог кредиторів із мінімальним обсягом витрат на здійснення ліквідаційної процедури та досягнення максимального результату з використанням визначеного кошторисом обсягу витрат. До кошторису додаються обґрунтування, розшифрування, розрахунки за кожною статтею планових витрат (у тому числі щодо розміру оплати роботи осіб, залучених до ліквідаційної процедури), які підтверджують доцільність їх включення до кошторису;

забезпечувати рівний доступ усіх філій банку до фінансових ресурсів, необхідних для ефективної ліквідації банку, відповідно до кошторису. Кошторис складається з розподілом за філіями та головним офісом банку;

використовувати кошти виключно на потреби та в межах, передбачених кошторисом.

Ліквідатор відповідає за правильність складання і виконання кошторису.

Кошторис затверджується Комісією Національного банку при територіальному управлінні, у якому відкритий накопичувальний рахунок банку (Комісією Національного банку, якщо накопичувальний рахунок банку відкритий в Операційному управлінні Національного банку).

Ліквідатор має право укладати договори з юридичними або фізичними особами з метою їх залучення до участі в ліквідаційній процедурі, якщо в кошторисі передбачені кошти на оплату їх роботи. У таких договорах мають чітко зазначатися види робіт, для виконання яких залучаються ці особи, їх обов'язки, а також установлюватися умови оплати роботи (у тому числі щодо додаткової винагороди в разі її встановлення ліквідатором).

Територіальне управління (підрозділ центрального апарату, що здійснює контроль за діяльністю ліквідаторів) для затвердження кошторису має право вимагати від ліквідатора подання проектів договорів з цими особами (або копій договорів).

Для розгляду Комісією Національного банку при територіальному управлінні (Комісією Національного банку, якщо накопичувальний рахунок банку відкритий в Операційному управлінні Національного банку) питання про затвердження кошторису підрозділ банківського нагляду територіального управління (підрозділ центрального апарату, що здійснює контроль за діяльністю ліквідаторів) готує висновок про використання коштів згідно з кошторисом за останній звітний період.

Зміни до кошторису можуть бути внесені Комісією Національного банку при територіальному управлінні (Комісією Національного банку, якщо накопичувальний рахунок банку відкритий в Операційному управлінні Національного банку) на підставі обґрунтованого клопотання ліквідатора за наявності позитивного висновку підрозділу банківського нагляду територіального управління (підрозділу центрального апарату, що здійснює контроль за діяльністю ліквідаторів) не пізніше закінчення кварталу, на який затверджено кошторис.

5.3. Комісія Національного банку при територіальному управлінні (Комісія Національного банку, якщо накопичувальний рахунок банку відкритий в Операційному управлінні Національного банку) приймає рішення про оплату роботи ліквідатора, що визначена у відсотках від надходжень на накопичувальний рахунок банку.

Рішення про оплату роботи ліквідатора приймається на підставі письмового звернення ліквідатора, наданої ним інформації про надходження на накопичувальний рахунок банку коштів від продажу та/або повернення активів банку (залежно від умов договору) і розрахунку суми оплати роботи ліквідатора.

Розрахунок суми оплати роботи ліквідатора повинен містити порядок визначення:

суми оплати роботи у відсотках від надходжень на накопичувальний рахунок банку;

суми коштів, яка згідно з умовами договору підлягає виплаті відразу після прийняття рішення про оплату роботи ліквідатора, але бути не більшою, ніж та, що затверджена в кошторисі;

суми коштів, яка згідно з умовами договору підлягає виплаті ліквідатору перед складанням ліквідаційного балансу.

Територіальне управління (підрозділ центрального апарату, який здійснює контроль за діяльністю ліквідаторів) звіряє отриману від ліквідатора інформацію про надходження коштів на накопичувальний рахунок банку з фактичним їх надходженням, визначеним за даними бухгалтерського обліку територіального управління Національного банку (Операційного управління Національного банку), з умовами договору про ліквідацію та перевіряє правильність розрахунку.

Документи для прийняття рішення про оплату роботи ліквідатора подаються до територіального управління (підрозділу центрального апарату, що здійснює контроль за діяльністю ліквідаторів) після подання щомісячної звітності та інформації про проведену роботу відповідно до нормативно-правових актів Національного банку та договору про ліквідацію банку.

Рішення про оплату роботи ліквідатора Комісія Національного банку при територіальному управлінні приймає не пізніше 10 робочих днів після надходження від ліквідатора відповідних документів, а Комісія Національного банку - не пізніше 12 робочих днів.

Після прийняття рішення про оплату його роботи ліквідатор має право перерахувати кошти на визначений ним рахунок.

Рішення про оплату додаткової винагороди у відсотках від надходжень на накопичувальний рахунок банку приймається в такому самому порядку.

5.4. Службовець Національного банку може бути призначений ліквідатором, якщо можливість виконання ним відповідних функцій передбачена його посадовими обов'язками.

Службовець Національного банку на період його призначення ліквідатором звільняється від виконання всіх інших службових обов'язків із збереженням за ним посади, заробітної плати та всіх виплат згідно із системою оплати праці за основним місцем роботи. За здійснення ліквідаційної процедури йому можуть установлюватися спеціальні надбавки відповідно до Закону України "Про державну службу" та нормативно-правових актів Національного банку.

Банк зобов'язаний відшкодовувати Національному банку витрати на оплату праці службовця, призначеного ліквідатором.

Витрати Національного банку на оплату праці службовця, призначеного ліквідатором, відшкодовуються за рахунок коштів банку. Ліквідатор на підставі наданого Національним банком розрахунку перераховує Національному банку належну суму з накопичувального рахунку банку".

3.5. У главі 6:

у пункті 6.1:

у першому реченні після слова "постанови" доповнити словами "Правління Національного банку України";

у другому реченні слова "окремих операцій" замінити словами "операцій, які надсилаються до підрозділу центрального апарату, що здійснює функції реєстрації та ліцензування банків";

у пункті 6.2:

в абзаці другому слово "Правління" виключити;

доповнити пункт новим абзацом такого змісту:

"Керівник територіального управління Національного банку не пізніше наступного робочого дня після отримання копії постанови Правління Національного банку повідомляє державного реєстратора про прийняте Національним банком рішення щодо відкликання банківської ліцензії та призначення ліквідатора";

пункт 6.4 викласти в такій редакції:

"6.4. Ліквідатор надає територіальному управлінню Національного банку інформацію про закриття прямих кореспондентських рахунків банку в банках-кореспондентах (резидентах і нерезидентах) із зазначенням дати закриття кореспондентського рахунку та наявність залишків на ньому на момент закриття. За наявності незакритих прямих кореспондентських рахунків ліквідатор зазначає причини затримки закриття рахунків і суми залишків коштів на цих рахунках. Разом з інформацією про закриття кореспондентських рахунків ліквідатор подає копії повідомлень кореспондентів про закриття рахунків і повертає оригінали реєстраційних номерів, виданих Національним банком за встановленою формою".

3.6. Главу 7 викласти в такій редакції:

"Глава 7. Повідомлення про відкликання банківської ліцензії та призначення ліквідатора

7.1. Ліквідатор протягом трьох днів з дня його призначення зобов'язаний опублікувати повідомлення про відкриття ліквідаційної процедури банку згідно з вимогами статті 89 Закону про банки.

Зазначене повідомлення також повинно містити інформацію про адресу, за якою працює ліквідатор, та строк, протягом якого кредитори мають право заявити ліквідатору про свої вимоги до банку.

7.2. Повідомлення про відкриття ліквідаційної процедури може бути опубліковане, крім газети "Урядовий кур'єр" або "Голос України", в одній із місцевих газет за місцезнаходженням банку і повинно розміщуватися в кожному відокремленому підрозділі банку".

3.7. У главі 8:

назву глави та пункт 8.1 викласти в такій редакції:

"Глава 8. Порядок відкриття банку накопичувального рахунку для здійснення ліквідаційної процедури

8.1. З метою забезпечення ліквідаційної процедури ліквідатор відкриває накопичувальний рахунок банку в територіальному управлінні Національного банку або відповідно до рішення Національного банку в Операційному управлінні Національного банку.

На накопичувальний рахунок банку зараховуються кошти банку і надходження на його адресу. З цього рахунку проводяться розрахунки з кредиторами й оплата витрат ліквідатора. Накопичувальний рахунок відкривається як у національній, так і в іноземній валюті, якщо банк здійснював операції з іноземною валютою.

Якщо територіальне управління Національного банку, у якому відкривається накопичувальний рахунок, не має технічних можливостей для здійснення операцій з іноземною валютою на міжбанківському валютному ринку за всіма видами валют, які здійснював банк, то накопичувальний рахунок у відповідній іноземній валюті відкривається в Операційному управлінні Національного банку";

у пункті 8.3:

слово "ліквідатору" виключити;

слова та цифри "в пунктах 2.1, 2.4, 4.4 глави I Інструкції про міжбанківські розрахунки в Україні (затверджена постановою Правління Національного банку від 27.12.99 N 621, із змінами і доповненнями)" замінити словами "нормативно-правовим актом Національного банку, що визначає порядок міжбанківського переказу грошей в Україні в національній валюті";

у пункті 8.4:

в абзаці першому слово "ліквідатора" замінити словом "банку";

пункт доповнити підпунктом "в" такого змісту:

"в) для сплати державного мита в іноземній валюті".

3.8. Главу 9 викласти в такій редакції:

"Глава 9. Наслідки призначення ліквідатора та його повноваження

9.1. З дня прийняття рішення про відкликання банківської ліцензії та призначення ліквідатора настають наслідки, зазначені в статті 91 Закону про банки. Відповідно до цієї статті:

відсотки, комісійні, штрафи, інші очікувані доходи за активними операціями банку за рішенням ліквідатора можуть продовжувати нараховуватися згідно з договорами, якщо це сприяє збереженню або збільшенню ліквідаційної маси. Ліквідатору забороняється вчиняти інші дії, які б свідчили про продовження діяльності банку;

припиняється нарахування відсотків та неустойки (штрафів, пені) за всіма видами заборгованості банку, у тому числі за депозитами, за міжбанківськими кредитами, наданими банками-кореспондентами, штрафів за результатами перевірок, здійснених Національним банком, органами державної податкової служби та іншими контролюючими органами, а також застосування до банку інших економічних санкцій згідно із законодавством України;

відомості про фінансове становище банку, його боржників і вимоги банку до них, а також про учасників банку перестають бути конфіденційними чи становити банківську таємницю.

9.2. Вимоги кредиторів можуть бути заявлені протягом строку, зазначеного в частині третій статті 89 Закону про банки, який визначається з дня першої публікації в газеті "Урядовий кур'єр" або "Голос України". До заяви мають бути додані документи, що підтверджують борг банку перед кредитором.

9.3. Ліквідатор банку з дня свого призначення виконує обов'язки та користується правами, передбаченими статтею 92 Закону про банки, цим Положенням та договором про ліквідацію банку.

З дня отримання рішення про своє призначення ліквідатор зобов'язаний уживати заходів щодо ефективної ліквідації банку та максимального задоволення вимог кредиторів відповідно до своїх повноважень, законодавства України, у тому числі цього Положення.

Ліквідатор зобов'язаний:

повідомити компетентний орган, який наклав арешт або інші обмеження щодо майна (активів) банку, а також державні органи, які забезпечують ведення реєстрів про обтяження майна, про прийняте Національним банком рішення про відкликання банківської ліцензії і запровадження процедури ліквідації;

у строк до двох місяців з дня його призначення здійснити інвентаризацію активів (уключаючи ті, що обліковуються на позабалансових рахунках) та архіву банку;

скласти початковий баланс ліквідатора з урахуванням результатів інвентаризації активів;

забезпечувати проведення оцінки активів банку, які підлягають продажу (відступленню права вимоги) відповідно до законодавства України про оцінку майна;

закривати за своїм рішенням поточні та вкладні (депозитні) рахунки клієнтів, на яких немає коштів згідно із законодавством України;

протягом 20 робочих днів з дня свого призначення укласти від імені банку договір зі страховиками про страхування фінансової відповідальності, життя та здоров'я ліквідатора за рахунок коштів банку;

скласти проміжний ліквідаційний баланс і перелік (реєстр) вимог кредиторів після розгляду вимог кредиторів;

скласти ліквідаційний баланс і звіт ліквідатора після вжиття всіх можливих заходів щодо задоволення вимог кредиторів;

вчиняти інші дії відповідно до Закону про банки.

Ліквідатор має право:

здійснювати операції з готівкою з метою забезпечення ліквідаційної процедури (погашення заборгованості боржниками банку, приймання оплати за продане майно, виплата вихідної допомоги звільненим працівникам банку, оплата роботи залучених ліквідоватором осіб, витрати на відрядження тощо);

розривати договори про надання банку послуг, а також договори про оренду (найм) рухомого і нерухомого майна, якщо це сприятиме збереженню або збільшенню ліквідаційної маси;

розривати договори за активними операціями банку, які до часу прийняття Національним банком рішення про відкликання банківської ліцензії були збитковими для банку або були здійснені на безоплатній основі, або є довгостроковими, якщо визнає, що це сприятиме збільшенню ліквідаційної маси, а також договори з пов'язаними особами, що були укладені з порушенням вимог статті 52 Закону про банки, на умовах, сприятливіших за звичайні;

подавати клопотання Національному банку щодо внесення змін до переліку (реєстру) вимог кредиторів у порядку, установленому цим Положенням;

вчиняти інші дії відповідно до Закону про банки.

У разі ухиляння керівників банку від передавання майна (активів) банку ліквідатор приймає майно (активи) банку в односторонньому порядку із залученням створеної ним комісії та оформленням акта про приймання майна (активів) або звертається за допомогою до правоохоронних органів.

Ліквідатор банку - фізична особа або керівник ліквідаційної процедури (якщо ліквідатором призначено юридичну особу) виконує організаційно-розпорядчі функції, приймає рішення одноосібно в межах своїх повноважень.

9.4. Ліквідатору (у тому числі керівникові ліквідаційної процедури) забороняється:

використовувати або дозволяти використовувати майнові активи банку у власних інтересах або в інтересах третіх осіб;

розголошувати конфіденційну інформацію, якщо це не пов'язано з виконанням функцій ліквідатора;

розкривати інформацію, яка містить банківську таємницю, особам, які не є суб'єктами її отримання відповідно до статті 62 Закону про банки, та з порушенням установленого порядку.

9.5. Ліквідатор зобов'язаний у двомісячний строк з дня призначення вжити заходів щодо повернення власникам:

цінностей, які перебували на відповідальному зберіганні банку, згідно з частинами п'ятою і шостою статті 93 Закону про банки;

активів, переданих банку в довірче управління, у тому числі матеріальних цінностей, цінних паперів та інших активів (уключаючи грошові кошти на поточних рахунках управителів, відкритих у цьому банку).

Зазначені активи не включаються до складу ліквідаційної маси.

До складу ліквідаційної маси також не включаються активи, які визначені в частинах сьомій і восьмій статті 93 Закону про банки й частинах четвертій та п'ятій статті 8 Закону України "Про іпотечні облігації", уключаючи кошти, що перебувають на рахунках управителів, відкритих у банку.

9.6. Ліквідатор через три місяці з дня його призначення повідомляє територіальні управління за місцезнаходженням банку та його філій (підрозділ центрального апарату, що здійснює контроль за діяльністю ліквідаторів, у разі ліквідації банку, накопичувальний рахунок якого відкритий в Операційному управлінні Національного банку) про заходи, які були вжиті для повернення власникам цінностей, які перебували на відповідальному зберіганні банку, і наявність цінностей, не вилучених власниками (якщо такі є), із зазначенням їх виду та обсягу.

Цінності, не вилучені власниками, ліквідатор передає за актами про приймання-передавання територіальним управлінням Національного банку за місцезнаходженням банку та його філій (Операційному управлінню Національного банку або Державній скарбниці України залежно від виду та обсягу цінностей). Ліквідатор разом із заявою про передавання в розпорядження Національного банку цінностей подає копії договорів про відповідальне зберігання банком цінностей, актів про відкриття ліквідатором індивідуальних сейфів, у яких зберігалися ці цінності, і документів, які підтверджують виконані ним процедури щодо повідомлення власників цінностей".

3.9. Пункти 11.1 - 11.4 та 11.8 глави 11 викласти в такій редакції:

"11.1. Активи банку, які підлягають продажу (щодо яких передбачається здійснити відступлення права вимоги), мають бути оцінені відповідно до законодавства України про оцінку майна.

Ліквідатор під час інвентаризації визначає перелік активів, які мають бути оцінені з метою їх продажу першочергово (до часу складання проміжного ліквідаційного балансу).

До цього переліку ліквідатор має право не включати:

оборотні активи (зокрема, заборгованість за наданими кредитами, цінні папери тощо), від яких банк отримує дохід і володіння ними сприяє збільшенню ліквідаційної маси;

заборгованість боржників банку, за якою мають уживатися заходи щодо її стягнення згідно із законодавством України;

основні засоби та нематеріальні активи, які використовуються під час ліквідаційної процедури та які ліквідатор не має наміру продавати протягом першого року проведення ліквідації.

Ліквідатор приймає рішення про незалежну оцінку активів, не включених до вищезазначеного переліку, відповідно до потреби в їх продажі протягом ліквідаційної процедури в строки, які сприятимуть збільшенню ліквідаційної маси.

Ліквідатор приймає рішення про незалежну оцінку майна або майнових прав [далі - майно (активи)] з метою їх продажу за ринковою вартістю або за ринковою та ліквідаційною вартістю.

Основні засоби та нематеріальні активи, а також інші матеріальні цінності, що оцінені з метою їх продажу, не підлягають подальшому використанню в ліквідаційній процедурі банку.

11.2. Для здійснення незалежної оцінки майна (активів) банку ліквідатор на підставі договору залучає суб'єктів оціночної діяльності, які згідно із законодавством України мають право на здійснення оціночної діяльності, з оплатою їх послуг за рахунок коштів банку відповідно до кошторису.

Рішення про залучення особи до оцінки майна (активів) приймається з урахуванням обмежень, установлених статтею 8 Закону України "Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні". Ліквідатор зобов'язаний переконатися, що немає конфлікту інтересів з цією особою і в її здатності діяти неупереджено.

Приймання ліквідатором звіту про оцінку майна (активів) від суб'єктів оціночної діяльності здійснюється за актом про виконану роботу.

У разі потреби ліквідатор відповідно до законодавства України може прийняти рішення про рецензування звіту про оцінку майна (активів) або про проведення повторної оцінки майна (активів), або про доопрацювання (актуалізацію) звіту й висновку про вартість оцінюваного майна (активів) на нову дату. Ліквідатор обов'язково має забезпечити рецензування звіту про оцінку нерухомості та транспортних засобів.

11.3. Інвентаризація активів здійснюється на дату прийняття Національним банком рішення про відкликання банківської ліцензії та призначення ліквідатора.

За результатами інвентаризації активів ліквідатор уживає заходів щодо врегулювання виявлених розбіжностей відповідно до нормативно-правових актів Національного банку з питань бухгалтерського обліку в банках. Вартість повністю втрачених (зіпсованих або тих, яких не вистачає) необоротних активів списується до часу складання початкового балансу. Ліквідатор зобов'язаний провести службове розслідування з метою встановлення осіб, які мають відшкодовувати нестачі і втрати матеріальних цінностей, виявлені під час інвентаризації активів.

Ліквідатор за результатами інвентаризації вирішує питання щодо списання основних засобів та запасів матеріальних цінностей, які не можуть бути визнані активами. Списання цих активів ліквідатор здійснює відповідно до законодавства України та з урахуванням вимоги щодо максимального накопичення ліквідаційної маси для задоволення вимог кредиторів.

11.4. Заборгованість за активними операціями банку, що визнана ліквідатором під час складання початкового балансу безнадійною відповідно до законодавства України, списується за рахунок сформованих банком резервів для відшкодування можливих втрат за активними операціями. Безнадійна заборгованість за активними операціями банку, під яку резерв не сформовано, списується з визнанням збитків.

У такому самому порядку ліквідатор списує безнадійну заборгованість, яку визнає такою протягом ліквідаційної процедури.

Активи банку включаються до початкового балансу ліквідатора з урахуванням результатів проведеної інвентаризації".

"11.8. Початковий баланс складається на перше число місяця, що настає після завершення інвентаризації активів.

Ліквідатор зобов'язаний подати початковий баланс на погодження територіальному управлінню (підрозділу центрального апарату, що здійснює контроль за діяльністю ліквідаторів, якщо накопичувальний рахунок банку відкритий в Операційному управлінні Національного банку) у строк не пізніше 15 днів після настання дати, на яку він складений.

До початкового балансу ліквідатор додає:

акт про приймання майна (активів) і документів банку від керівників (або тимчасового адміністратора, якщо відкликанню банківської ліцензії передувала процедура тимчасової адміністрації);

копії наказу про призначення інвентаризаційної комісії та протоколів засідань інвентаризаційної комісії, затверджених ліквідатором;

перелік активів банку, визначений за результатами інвентаризації, підписаний ліквідатором, на паперових носіях та в електронному вигляді, а також копії інвентаризаційних описів майна.

Початковий баланс ліквідатора погоджується керівником територіального управління (заступником Голови Національного банку - куратором банківського нагляду в разі ліквідації банку, накопичувальний рахунок якого відкритий в Операційному управлінні Національного банку) у разі відповідності поданого пакета документів законодавству України".

3.10. Главу 12 викласти в такій редакції:

"Глава 12. Підготовчі заходи, що вживаються ліквідатором для задоволення вимог кредиторів

12.1. Ліквідатор протягом п'яти днів з дня публікації в газеті "Урядовий кур'єр" або "Голос України" повідомлення про початок ліквідаційної процедури має повернути кредиторам розрахункові документи, що не сплачені в строк з вини банку, які обліковувалися на відповідному позабалансовому рахунку, з повідомленням про початок ліквідаційної процедури та про строк, протягом якого кредитори мають право заявити ліквідатору про свої вимоги до банку, із зазначенням адреси для їх надсилання.

12.2. Ліквідатор складає перелік (реєстр) акцептованих ним вимог, до якого включає вимоги кредиторів (у тому числі органів державної податкової служби) у національній валюті в розмірах, які існували на дату прийняття рішення про ліквідацію. Вимога, заявлена в іноземній валюті, уключається до переліку (реєстру) у національній валюті в сумі, визначеній за офіційним курсом, установленим Національним банком на дату прийняття рішення про ліквідацію.

Перелік (реєстр) акцептованих ліквідатором вимог кредиторів затверджується Комісією Національного банку при територіальному управлінні (Комісією Національного банку, якщо накопичувальний рахунок банку відкритий в Операційному управлінні Національного банку).

12.3. Ліквідатор може здійснювати погашення вимог до банку до затвердження переліку (реєстру) вимог кредиторів за дозволом Комісії Національного банку при територіальному управлінні (Комісії Національного банку, якщо накопичувальний рахунок банку відкритий в Операційному управлінні Національного банку) виключно за договорами, що забезпечують здійснення ліквідаційної процедури".

3.11. У главі 13:

в абзаці четвертому пункту 13.1 слова "реєстр заявлених та акцептованих" замінити словами "перелік (реєстр)";

доповнити главу пунктом 13.3 такого змісту:

"13.3. Комісія Національного банку при територіальному управлінні (Комісія Національного банку, якщо накопичувальний рахунок банку відкритий в Операційному управлінні Національного банку) може за пропозицією ліквідатора прийняти рішення про затвердження змін до переліку (реєстру) вимог кредиторів, унесених на підставі:

рішення суду про визнання особи кредитором та зобов'язання ліквідатора про включення вимог цього кредитора до переліку (реєстру) вимог кредиторів;

документів, які підтверджують успадкування вкладу фізичної особи згідно із законодавством України за вимогами кредиторів, які включені до переліку (реєстру) вимог кредиторів;

документів, які відповідно до законодавства України підтверджують правонаступництво юридичної особи внаслідок реорганізації за вимогами кредиторів, які включені до переліку (реєстру) вимог кредиторів;

клопотання ліквідатора про виправлення помилки, допущеної ним чи попереднім ліквідатором під час акцептування вимог кредиторів".

3.12. Главу 14 викласти в такій редакції:

"Глава 14. Погодження Національним банком порядку продажу майна (активів) банку, його складу, умов та строків придбання

14.1. Після проведення інвентаризації, оцінки майна (активів) банку і складання проміжного ліквідаційного балансу ліквідатор розпочинає продаж майна (активів) банку.

Ліквідатор за погодженням з Комісією Національного банку має право продати окреме майно (активи) банку за оціночною вартістю до завершення інвентаризації активів, складання початкового та проміжного ліквідаційного балансів у разі відсутності коштів для забезпечення витрат, пов'язаних із здійсненням ліквідаційної процедури, або якщо подальше зберігання майна (активів) призведе до втрати його вартості чи до неефективних витрат на утримання. На це майно мають складатися окремі інвентаризаційні документи.

14.2. Порядок продажу майна (активів) банку, склад, умови та строки придбання цього майна (активів) погоджуються ліквідатором з Національним банком.

Погодження порядку продажу майна (активів) здійснюється Комісією Національного банку або за її рішенням відповідною комісією Національного банку при територіальному управлінні.

Для погодження порядку продажу майна (активів) ліквідатор подає підрозділу центрального апарату, що здійснює контроль за діяльністю ліквідаторів (територіальному управлінню), такі документи:

висновок ліквідатора про порядок продажу майна (активів), його склад, умови та строки продажу. У цьому висновку ліквідатор визначає перелік об'єктів, що пропонуються до продажу, спосіб продажу, а також пропонує організатора аукціону, товарну біржу, організатора торгівлі, підприємство роздрібної торгівлі для продажу майна (активів) відповідно до обраного способу продажу;

інформацію про майно (активи), яка має містити його назву, стислу характеристику, балансову, оціночну (ринкову або ринкову та ліквідаційну) вартість;

висновки суб'єктів оціночної діяльності про вартість майна (активів). У разі оцінки майна (активів) за ліквідаційною вартістю ліквідатор подає разом з висновком суб'єктів оціночної діяльності про вартість майна (активів) відповідні обґрунтування доцільності проведення їх оцінки та продажу за ліквідаційною вартістю. Обґрунтування продажу за ліквідаційною вартістю основних засобів подається за формою згідно з додатком 5 до цього Положення.

Підрозділ центрального апарату, що здійснює контроль за діяльністю ліквідаторів (територіальне управління), має право вимагати подання ліквідатором інших документів, що стосуються продажу майна (активів) банку.

Підрозділ центрального апарату, що здійснює контроль за діяльністю ліквідаторів (територіальне управління), розглядає поданий ліквідатором пакет документів протягом 15 робочих днів і подає разом зі своїм висновком на розгляд Комісії Національного банку або Правління Національного банку України (Комісії Національного банку при територіальному управлінні) відповідно до їх повноважень.

14.3. Комісія Національного банку (Комісія Національного банку при територіальному управлінні) має право погодити продаж майна (активів) банку за оціночною ліквідаційною вартістю, якщо:

подальше зберігання майна (активів) призведе до втрати його вартості або до неефективних витрат на утримання;

основні засоби, балансова залишкова вартість яких не перевищує 1000 грн., та інше майно (активи), зазначене в абзаці другому пункту 14.8 цієї глави, продавалися за оціночною ринковою вартістю і не були продані;

майно (активи), що продавалося після повторної оцінки (актуалізації) за ринковою вартістю в порядку, установленому пунктами 14.5 - 14.9 цієї глави, і не було продане;

продаж майна (активу) передбачається здійснити в останні дванадцять місяців, що передують строку закінчення ліквідаційної процедури, установленому законодавством України, за умови, що воно продавалося за оціночною ринковою вартістю в установленому порядку і не було продане.

В інших випадках, які не визначені цим Положенням, погодження продажу майна (активу) за оціночною ліквідаційною вартістю може здійснюватися за рішенням Правління Національного банку України.

14.4. Продаж майна (активів) банку, у тому числі кредитів банку (відступлення права вимоги за наданими банком кредитами та забезпечення за ними), здійснюється такими способами:

проведення конкурсу (аукціону);

проведення біржових торгів через товарну біржу;

продаж через організатора торгівлі;

продаж безпосередньо юридичній або фізичній особі;

продаж (передавання) кредиторам майна (активів) банку в рахунок задоволення їх вимог.

Вибір способів продажу майна (активів) здійснюється ліквідатором з метою забезпечення його відчуження за найвищою ціною.

Ліквідатор виставляє для продажу майно (активи) банку за ціною, не нижчою, ніж оціночна ринкова вартість, якщо Національний банк згідно з вимогами цієї глави не прийняв інше рішення щодо погодження порядку продажу цього майна.

14.5. За конкурсом (на аукціоні) здійснюється продаж майна (активів), яке користується великим попитом на ринку та може бути швидко реалізоване.

За конкурсом (на аукціоні) може продаватися:

сукупність основних засобів і необоротних активів банку (окремих філій) разом з оборотними активами (або без них);

кредитна заборгованість на умовах договору про відступлення права вимоги банку;

нерухомість, незавершене будівництво, транспортні засоби, будівельні матеріали, векселі, інші активи, якщо вони користуються великим попитом на ринку.

За конкурсом продається майно (активи), яке не може бути проданим на аукціоні, або продаж цього майна (активів) на аукціоні є економічно недоцільним (витрати для оплати послуг організатора аукціону є неефективними або оформлення документів для організації аукціону потребує додаткового часу та коштів).

Для майна (активу), яке продається на аукціоні, оціночна вартість є початковою.

14.6. На біржових торгах через товарну біржу може здійснюватися продаж окремих видів майна (активів): основних засобів, інших необоротних матеріальних активів, господарських матеріалів, малоцінних та швидкозношуваних предметів, якщо їх обсяг або вартість є достатніми для продажу на товарній біржі. Якщо ці види активів раніше продавалися шляхом проведення конкурсу (аукціону) і не були продані, то ліквідатор може прийняти рішення про їх продаж на біржових торгах за оціночною вартістю без додаткового погодження з Національним банком.

14.7. Продаж цінних паперів (крім векселів) здійснюється через організатора торгівлі в порядку, визначеному законодавством України.

14.8. Безпосередньо юридичній або фізичній особі може здійснюватися продаж (далі - безпосередній продаж) такого майна (активів):

основних засобів, балансова залишкова вартість яких не перевищує 1000 грн., а також інших необоротних матеріальних активів, господарських матеріалів, малоцінних та швидкозношуваних предметів, обсяги або вартість яких є недостатніми для проведення конкурсу (аукціону) або торгів на товарній біржі. Ці матеріальні активи реалізовуються безпосередньо ліквідатором або на комісійних умовах через організацію роздрібної торгівлі;

не проданих за конкурсом (на аукціоні). У цьому випадку безпосередній продаж може здійснюватися за ціною останніх торгів на конкурсі (аукціоні);

не проданих на біржових торгах через товарну біржу;

не проданих через організатора торгівлі;

стосовно яких після опублікування оголошення про проведення повторного конкурсу (аукціону) є лише одна пропозиція від покупця. Безпосередній продаж може здійснюватися за ціною, що була визначена як ціна продажу на цьому конкурсі (аукціоні), покупцю, який подав пропозицію про участь у конкурсі (аукціоні);

житлових приміщень, що є власністю банку та в яких громадяни поселені на законних підставах (договір про оренду з правом викупу тощо). Переважне право придбання житлових приміщень за оціночною вартістю має надаватися цим громадянам;

акцій закритого акціонерного товариства або часток товариства з обмеженою відповідальністю, які належать банку і викуповуються цим товариством або учасниками (акціонерами) цього товариства.

У разі наявності двох і більше пропозицій від покупців про придбання одного і того самого майна (активу) його продаж здійснюється без додаткового погодження з Національним банком за конкурсом (на аукціоні).

14.9. Майно (активи) банку, яке продавалося в порядку, визначеному пунктами 14.5 - 14.8 цієї глави, і не було продане у зв'язку з відсутністю пропозицій, може продаватися (передаватися) кредиторам у рахунок задоволення їх вимог. Продаж (передавання) майна (активів) банку кредиторам у рахунок задоволення їх вимог має здійснюватися за умови, що ці особи відповідно до законодавства України можуть мати зазначене майно (активи) у власності та з дотриманням черговості задоволення вимог кредиторів, установленої законодавством України. Продаж (передавання) кредиторам майна (активів) у рахунок задоволення їх вимог має здійснюватися за ціною, не нижчою, ніж та, за якою востаннє це майно (активи) було виставлене для безпосереднього продажу, або не нижчою, ніж та, що склалася на конкурсі (аукціоні), на товарній біржі чи на торгах через організатора торгівлі.

14.10. Правління Національного банку може в окремих випадках установлювати інший, ніж передбачений у цій главі, порядок продажу майна (активів) банку.

14.11. Після погодження Національним банком порядку продажу майна (активів) банку ліквідатор забезпечує здійснення рекламних заходів з метою доведення інформації про продаж майна (активів) банку до відома покупців. Окрім друкованих засобів масової інформації (місцевих, регіональних або загальнодержавних), у яких розміщуються публікації про продаж подібного майна (активів), можуть використовуватися інші рекламні засоби, що сприяють залученню більшої кількості покупців.

14.12. Ліквідатор публікує оголошення про проведення конкурсу (аукціону) принаймні в одній загальнодержавній та/або одній регіональній (місцевій, за місцезнаходженням банку) газеті, у якій розміщуються публікації щодо купівлі-продажу подібного майна (активів), не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення конкурсу (аукціону).

Оголошення має містити:

назву, опис та іншу потрібну інформацію про майно (активи);

початкову ціну продажу, умови продажу майна (активів);

місце та час проведення конкурсу (аукціону);

кінцевий термін прийняття заяви про участь у конкурсі або аукціоні;

час та місце особистого ознайомлення з майном (активом);

місцезнаходження, номер телефону, час роботи служби з організації конкурсу (аукціону).

Ліквідатор повинен забезпечити можливість ознайомлення з майном (активами) усім особам, які подали заяву про участь у конкурсі (аукціоні).

У разі першого продажу майна (активу) за конкурсом продаж не може здійснюватися за ціною, зниженою більше ніж на 10 відсотків від його початкової (оціночної) вартості.

Якщо майно (активи) не продано за конкурсом (на аукціоні), то ліквідатор може прийняти рішення про повторний його продаж за конкурсом (на аукціоні) зі зменшенням його початкової ціни, але не більше ніж на 30 відсотків, без повторного погодження з Національним банком.

14.13. Майно (активи) банку, щодо обігу якого встановлено обмеження, продається на закритих торгах шляхом проведення конкурсу (аукціону) за участю осіб, які відповідно до законодавства України можуть мати зазначене майно (активи) у власності чи на підставі іншого речового права відповідно до цивільного законодавства України.

У разі проведення закритого конкурсу (аукціону) порядок поширення повідомлення про проведення торгів визначає Комісія Національного банку (Комісія Національного банку при територіальному управлінні) за пропозицією ліквідатора.

14.14. Продаж майна (активів) банку за конкурсом здійснює конкурсна комісія, що створена ліквідатором згідно із законодавством України, або організатор конкурсу, з яким укладається відповідний договір.

До складу конкурсної комісії ліквідатор має право включати осіб, залучених до ліквідації банку, представників органів місцевого самоврядування, Національного банку, органів державної податкової служби, правоохоронних органів за їх згодою.

14.15. У разі продажу майна (активів) банку на аукціоні ліквідатор може самостійно проводити торги відповідно до законодавства України або залучити на підставі договору організатора аукціону - юридичну особу, яка відповідно до установчих документів має право проводити торги. Організатор аукціону не може бути зацікавленою особою стосовно кредитора чи боржника.

14.16. Для продажу цінних паперів ліквідатор укладає договір з торговцем цінними паперами.

Ліквідатор може самостійно здійснювати продаж цінних паперів, якщо має відповідну ліцензію Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

14.17. Продаж майна (активів) банку на товарній біржі здійснюється згідно з правилами роботи біржі, з якою ліквідатор укладає відповідний договір.

14.18. Розмір оплати послуг осіб, залучених для продажу майна (активів) банку, визначається за погодженням сторін у договорах та оплачується відповідно до кошторису.

14.19. Продаж майна (активів) банку оформляється відповідними договорами згідно з вимогами законодавства України.

Строк оплати придбаного покупцем майна (активу) визначається договором, який не може перевищувати одного місяця з дня його укладення.

Під час продажу майна (активів) кредиторам у рахунок задоволення їх вимог взаємні зобов'язання банку і конкретного кредитора погашаються в рівнозначних сумах і лише на різницю здійснюється платіж однією із сторін:

кредитором - у разі перевищення ціни майна (активу) над боргом банку;

банком під час задоволення вимог кредиторів відповідної черги згідно зі статтею 96 Закону про банки - у разі перевищення боргу банку над ціною майна (активу).

Фактичне передавання майна (активів) покупцям здійснюється після надходження коштів на накопичувальний рахунок банку. Ліквідатор передбачає цю умову у відповідних договорах про купівлю-продаж".

3.13. У главі 15:

назву глави та пункт 15.1 викласти в такій редакції:

"Глава 15. Черговість задоволення вимог кредиторів. Передавання непроданих активів банку в управління визначеній Національним банком юридичній особі

15.1. Кошти, одержані в результаті ліквідаційної процедури, спрямовуються на задоволення вимог кредиторів у черговості та порядку, визначеним у статті 96 Закону про банки, якщо інше не встановлено законом";

пункт 15.2 виключити.

У зв'язку з цим пункти 15.3 - 15.18 уважати відповідно пунктами 15.2 - 15.17;

у пункті 15.9:

абзац другий викласти в такій редакції:

"Після прийняття відповідного рішення між банком, Національним банком і юридичною особою, якій передаються в управління непродані активи, укладається тристоронній договір (додаток 6). Від імені Національного банку договір підписує начальник територіального управління Національного банку (заступник Голови Національного банку - куратор служби банківського нагляду, якщо накопичувальний рахунок банку відкритий в Операційному управлінні Національного банку)";

абзац третій виключити;

доповнити пункт 15.11 після слів "ліквідаційної процедури банку" словами "копію реєстру акціонерів банку, що ліквідовується, засвідчену реєстратором, або копію статуту з усіма змінами, якщо ліквідовується банк, створений у формі товариства з обмеженою відповідальністю, засвідчені ліквідатором";

пункт 15.15 викласти в такій редакції:

"15.15. Юридична особа, якій за договором передані в управління непродані активи банку, після завершення згідно з договором процедури управління цими активами (їх продажу) і задоволення вимог кредиторів має передати до відповідного архіву документи, які були прийняті від ліквідатора, й ті, що утворилися внаслідок здійснення нею цієї процедури, та подати територіальному управлінню акт про приймання-передавання цих документів до архіву";

пункт 15.16 виключити.

У зв'язку з цим пункт 15.17 уважати пунктом 15.16;

у тексті глави слова "контроль за діяльністю ліквідатора" та "контроль за ліквідаційною процедурою" замінити словами "контроль за діяльністю ліквідаторів".

3.14. Пункти 16.1 - 16.3 та 16.5 глави 16 викласти в такій редакції:

"16.1. Територіальні управління і відповідний підрозділ центрального апарату Національного банку здійснюють контроль за діяльністю ліквідаторів банків на підставі аналізу статистичної звітності та інформації про здійснення ліквідації банку, отриманих від ліквідаторів, а також матеріалів перевірок їх діяльності.

16.2. Ліквідатор подає територіальному управлінню статистичну звітність згідно з нормативно-правовими актами Національного банку.

Ліквідатор зобов'язаний до 8 числа місяця, наступного за звітним, надавати відповідним територіальним управлінням за місцезнаходженням банку та його філій інформацію про вжиті заходи щодо проведення процедури ліквідації банку або відповідної філії. Ця інформація складається відповідно до вимог Національного банку та має містити дані про використання коштів згідно з кошторисом, продаж і повернення майна (активів) банку та розрахунки з кредиторами, здійснену претензійно-позовну роботу щодо кожного боржника, а також про незакриті прямі кореспондентські рахунки в банках-кореспондентах (резидентах і нерезидентах) з поясненням причин їх незакриття тощо. Ліквідатор на письмову вимогу начальника територіального управління разом з інформацією подає копії документів, які підтверджують ужиття ним заходів щодо здійснення ліквідації банку.

Територіальне управління за місцезнаходженням банку зобов'язане до 15 числа місяця, наступного за звітним, інформувати підрозділ центрального апарату, що здійснює контроль за діяльністю ліквідаторів, про роботу ліквідатора та надавати свої висновки про кожний напрям його діяльності.

У разі ліквідації банку, накопичувальний рахунок якого відкритий в Операційному управлінні Національного банку, ліквідатор зобов'язаний надавати зазначену інформацію та документи підрозділу центрального апарату, що здійснює контроль за діяльністю ліквідаторів.

Крім того, ліквідатор зобов'язаний надавати інформацію за письмовими запитами керівника підрозділу центрального апарату, що здійснює контроль за діяльністю ліквідаторів, або начальника територіального управління або їх заступників.

16.3. Один раз на рік територіальне управління (підрозділ центрального апарату, що здійснює контроль за діяльністю ліквідаторів) проводить перевірку діяльності ліквідатора щодо дотримання банківського законодавства та нормативно-правових актів Національного банку під час здійснення ліквідаційної процедури, у тому числі порядку продажу майна (активів) банку, ужиття заходів для повернення заборгованості всіма боржниками банку, виконання кошторису, достовірності наданої ліквідатором інформації про надходження на накопичувальний рахунок коштів від продажу та/або повернення майна (активів) банку, списання безнадійної заборгованості, основних засобів та запасів матеріальних цінностей, які не визнані ліквідатором активами.

Позапланова перевірка діяльності ліквідатора може бути здійснена в разі бездіяльності ліквідатора щодо здійснення процедури ліквідації, перевищення витрат, передбачених кошторисом, термінової потреби перевірки достовірності наданої ліквідатором інформації про надходження на накопичувальний рахунок коштів від продажу та/або повернення майна (активів) банку або надходження до Національного банку інформації про порушення ліквідатором законодавства України чи нормативно-правових актів Національного банку, надання недостовірної звітності, інформації чи її ненадання тощо.

Перевірка діяльності ліквідатора оформляється довідкою про перевірку".

"16.5. Правління Національного банку України має право прийняти рішення про припинення повноважень ліквідатора, розірвання укладеного з ним договору і призначення нового ліквідатора в разі:

порушення ліквідатором вимог законодавства України, нормативно-правових актів Національного банку або умов укладеного з ним договору;

визнання неефективним здійснення ним ліквідаційної процедури;

незавершення ліквідації банку у встановлений термін;

конфлікту інтересів, що став відомий Національному банку;

інших випадках, передбачених законодавством України та договором про ліквідацію банку.

Національний банк зобов'язаний прийняти рішення про припинення повноважень ліквідатора, розірвання укладеного з ним договору в разі непідтвердження кандидатури ліквідатора судом.

У разі прийняття рішення про припинення повноважень ліквідатора одночасно розглядається питання про застосування до нього заходів впливу відповідно до нормативно-правового акта Національного банку про сертифікацію осіб на право здійснення ліквідації банків.

Новий ліквідатор, призначений в установленому законодавством України порядку в строк, установлений постановою Правління Національного банку України про його призначення, приймає від ліквідатора, повноваження якого припинено, майно (активи) за видами об'єктів інвентаризації та документи за списком справ й описами, уключеними до справ, а також уживає заходів щодо їх збереження. Приймання майна (активів) та документів банку оформляється актами про приймання-передавання.

Копії відповідних актів про приймання-передавання майна (активів), документів та описів про прийняте майно (активи) банку новий ліквідатор передає територіальному управлінню".

3.15. Главу 17 викласти в такій редакції:

"Глава 17. Завершення процедури ліквідації

17.1. Ліквідатор після вжиття відповідно до законодавства України всіх можливих заходів щодо формування ліквідаційної маси та задоволення вимог кредиторів складає ліквідаційний баланс і звіт ліквідатора. Ліквідаційний баланс та звіт ліквідатора разом з актами про приймання-передавання документів банку до відповідних архівів, які передавалися ним протягом ліквідаційної процедури, оригіналами установчих документів банку та свідоцтвом про державну реєстрацію банку передаються територіальному управлінню (підрозділу центрального апарату, що здійснює контроль за діяльністю ліквідаторів, якщо накопичувальний рахунок банку відкритий в Операційному управлінні Національного банку).

У разі передавання активів, які залишилися непроданими на момент закінчення ліквідаційної процедури, в управління визначеній Національним банком юридичній особі ліквідатор також додає:

перелік вимог кредиторів, які були включені до переліку (реєстру) вимог кредиторів і залишилися незадоволеними на час завершення ліквідаційної процедури банку;

акт про передавання активів іншій юридичній особі;

копію реєстру акціонерів банку засвідчену реєстратором або копію статуту з усіма змінами, якщо ліквідовується банк, створений у формі товариства з обмеженою відповідальністю.

17.2. Ліквідатор у своєму звіті відображає проведену роботу щодо продажу та повернення майна (активів) банку з метою задоволення вимог кредиторів, зокрема, зазначає загальний обсяг ліквідаційної маси на початок ліквідаційної процедури за початковим балансом і фактично спрямованої на задоволення вимог кредиторів, загальну суму заборгованості банку перед кредиторами за реєстром вимог кредиторів і суму незадоволених вимог кредиторів на кінець ліквідаційної процедури із зазначенням черги, а також повідомляє про те, що немає непроданого майна (активів), або про те, що майно (активи) передане іншій юридичній особі, і робить висновок про потребу завершення ліквідації банку.

17.3. У ліквідаційному балансі відображаються зобов'язання банку, які залишилися невиконаними, а також активи, передані в управління іншій юридичній особі.

Заборгованість за активними операціями банку, що залишилася непогашеною його боржниками на час складання ліквідаційного балансу і яку ліквідатор визнав відповідно до законодавства України безнадійною, списується в порядку, визначеному в пункті 11.4 глави 11 цього розділу.

Заборгованість боржника банку в разі визнання його банкрутом у встановленому законодавством України порядку ліквідатор під час складання ліквідаційного балансу має право віднести до безнадійної.

У разі передавання ліквідатором активів, які на час закінчення строку ліквідації банку залишилися непроданими, в управління іншій юридичній особі, заборгованість такого боржника може передаватися цій юридичній особі разом з іншими активами та відображатися в ліквідаційному балансі як актив.

Основні засоби або запаси матеріальних цінностей, які відповідно до законодавства України не можуть бути визнані активами, до часу складання ліквідаційного балансу мають бути списані з балансу.

Залишок коштів на накопичувальному рахунку банку, що відображається в ліквідаційному балансі, та залишок готівки в касі мають дорівнювати нулю.

17.4. Комісія Національного банку при територіальному управлінні в строк до 45 днів з дня отримання документів територіальним управлінням (Комісія Національного банку в строк до 60 днів з дня отримання документів підрозділом центрального апарату, що здійснює контроль за діяльністю ліквідаторів, якщо накопичувальний рахунок банку відкритий в Операційному управлінні Національного банку) приймає рішення про затвердження ліквідаційного балансу, ухвалення звіту ліквідатора і завершення ліквідаційної процедури.

Після прийняття вищезазначеного рішення ліквідатор подає територіальному управлінню Національного банку (підрозділу центрального апарату, що здійснює контроль за діяльністю ліквідаторів, у разі ліквідації банку, накопичувальний рахунок якого відкритий в Операційному управлінні Національного банку) квитанцію органів внутрішніх справ про знищення печаток і штампів банку.

Вищезазначене рішення територіальне управління надсилає до підрозділу центрального апарату, що здійснює контроль за діяльністю ліквідаторів. До рішення додаються отримані від ліквідатора документи (крім оригіналів установчих документів банку та свідоцтва про державну реєстрацію банку), баланс на останній робочий день банку перед відкликанням банківської ліцензії, початковий баланс та проміжний ліквідаційний баланс, перелік (реєстр) вимог кредиторів і зміни до нього, довідки про проведені територіальним управлінням перевірки діяльності ліквідатора, договір про передавання в управління непроданих активів банку.

17.5. Після прийняття рішення про затвердження ліквідаційного балансу, ухвалення звіту ліквідатора і завершення ліквідаційної процедури ліквідатор закриває накопичувальний рахунок банку.

17.6. Ліквідатор після прийняття вищезазначеного рішення передає документи банку, які підлягають зберіганню, до відповідних архівів згідно з Переліком документів, що утворюються в діяльності Національного банку України та банків України, із зазначенням строків зберігання, затвердженим постановою Правління Національного банку України від 08.12.2004 N 601, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 24.12.2004 за N 1646/10245. Акти про приймання-передавання документів банку передаються ліквідатором територіальному управлінню (підрозділу центрального апарату, що здійснює контроль за діяльністю ліквідаторів, якщо накопичувальний рахунок банку відкритий в Операційному управлінні Національного банку).

17.7. Ліквідація банку вважається завершеною за умов, визначених статтею 98 Закону про банки.

Рішення про виключення банку з Державного реєстру банків приймає Комісія Національного банку.

Територіальне управління не пізніше наступного робочого дня після отримання рішення про виключення банку з Державного реєстру банків зобов'язане в порядку, передбаченому Законом України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців" звернутися до державного реєстратора для внесення запису до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців про припинення банку як юридичної особи внаслідок його ліквідації".

3.16. У главі 18:

абзац шостий пункту 18.2 викласти в такій редакції:

"звіти суб'єктів оціночної діяльності про оцінку майна (активів)";

у пункті 18.3:

в абзаці першому слова "Генерального департаменту банківського нагляду Національного банку" замінити словами "підрозділу центрального апарату, що здійснює контроль за діяльністю ліквідаторів";

абзац другий викласти в такій редакції:

"Підрозділ центрального апарату, що здійснює контроль за діяльністю ліквідаторів (у разі потреби разом з іншими підрозділами центрального апарату), розглядає документи для надання згоди Національного банку на ліквідацію банку протягом 15 календарних днів";

у пункті 18.4:

абзац перший викласти в такій редакції:

"18.4. Рішення про надання згоди на ліквідацію банку за рішенням загальних зборів учасників банку приймає Правління Національного банку України";

в абзаці другому слова "окремих операцій" замінити словами "операцій, які надсилає до підрозділу центрального апарату, що здійснює функції реєстрації та ліцензування банків".

3.17. У тексті розділу слова "банк, що ліквідовується" у всіх відмінках замінити словом "банк" у відповідних відмінках.

4. У тексті Положення та в додатках до нього слова "Генеральний департамент банківського нагляду" у всіх відмінках замінити словами "Дирекція з банківського регулювання та нагляду" у відповідних відмінках.

5. Додаток 4 викласти в такій редакції:

Договір
про ліквідацію банку
(зразок)

_______________________________
(повне найменування банку) 

_____________________
(місце укладення договору) 

____________________
(дата укладення договору) 

Національний банк України в особі заступника Голови Національного банку України __________________________________________________________________________________
                                                                                          (прізвище, ім'я, по батькові) 

_____________________________, який діє на підставі довіреності __________________________
____________________________________________________________ (далі - Національний банк),
                                                     (дата, номер, ким засвідчена)
з однієї сторони, та __________________________________________________________________,
                                                                      (прізвище, ім'я, по батькові)
який має сертифікат Національного банку України на право здійснення ліквідації банків
___________________________________________________________________________________ 
                        (серія, номер сертифікату, дата та номер рішення Кваліфікаційної комісії Національного банку України)
 (далі - Ліквідатор), з другої сторони (далі - Сторони), уклали цей договір (далі - Договір) про таке.

1. Предмет Договору

1.1. Національний банк доручає Ліквідатору здійснити процедуру ліквідації _______________________________________________________________________ (далі - банк),
                                                                       (повне найменування банку)
а Ліквідатор за плату зобов'язується здійснити процедуру ліквідації відповідно до вимог законодавства України, у тому числі нормативно-правових актів Національного банку.

2. Права та обов'язки Сторін

2.1. Під час виконання Договору Сторони мають права та виконують обов'язки, передбачені Законом України "Про банки і банківську діяльність" і Положенням про застосування Національним банком України заходів впливу за порушення банківського законодавства, затвердженим постановою Правління Національного банку України від 28.08.2001 N 369, зареєстрованим в
Міністерстві юстиції України 27.09.2001 за N 845/6036 (зі змінами), та Договором.

3. Оплата роботи Ліквідатора

3.1. За здійснення процедури ліквідації банку Ліквідатору встановлюється основна оплата роботи в розмірі _____________________________________________________________________________
                                                                                       (цифрами та словами)
гривень за місяць та додаткова винагорода в розмірі ____ відсотків від надходжень коштів на накопичувальний рахунок банку від продажу і повернення активів банку.

3.2. Сума основної оплати роботи Ліквідатора перераховується на визначений ним рахунок щомісяця ______ числа.

3.3. Рішення про оплату додаткової винагороди Ліквідатору приймає Комісія Національного банку при Управлінні Національного банку України в ________________ області (далі - Комісія).

3.4. ______ відсотків суми додаткової винагороди перераховується Ліквідатору на визначений ним рахунок відразу після прийняття рішення про її затвердження. Залишок суми додаткової винагороди перераховується Ліквідатору перед складанням ліквідаційного балансу.

3.5. Порядок подання звернення Ліквідатора про оплату додаткової винагороди, прийняття Комісією рішення та перерахування визначеної суми додаткової винагороди встановлюється відповідно до Положення про застосування Національним банком України заходів впливу за порушення банківського законодавства, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 28.08.2001 N 369, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 27.09.2001 за N 845/6036 (зі змінами).

3.6. За рішенням Комісії сума додаткової винагороди Ліквідатору може бути зменшена (але не більше ніж на 50 відсотків) у разі:

порушення встановленого терміну подання початкового балансу, проміжного ліквідаційного балансу, переліку (реєстру) вимог кредиторів або підготовки цих документів з порушенням вимог нормативно-правових актів Національного банку;

порушення встановленого терміну подання кошторису витрат на здійснення ліквідаційної процедури для затвердження Національним банком або допущення перевитрати коштів за кошторисом;

створення перешкод під час здійснення Національним банком перевірки діяльності Ліквідатора;

порушення вимог нормативно-правових актів Національного банку щодо подання звітності, інформації чи копій документів;

порушення Ліквідатором терміну завершення процедури ліквідації банку.

4. Відповідальність Сторін

 4.1. За невиконання або неналежне виконання своїх обов'язків за цим договором Сторони несуть відповідальність згідно із законодавством України у тому числі нормативно-правовими актами Національного банку в частині повноважень, пов'язаних зі здійсненням процедури ліквідації.  

5. Строк дії Договору, умови його зміни та розірвання

5.1. Договір набирає чинності з дня призначення Ліквідатора згідно з постановою Правління Національного банку України і діє до прийняття Національним банком рішення про виключення банку з Державного реєстру банків.

5.2. Договір може бути розірваний за згодою Сторін.

5.3. Національний банк має право прийняти рішення про дострокове припинення повноважень Ліквідатора та розірвання з ним Договору в односторонньому порядку в разі порушення Ліквідатором вимог законодавства України, у тому числі нормативно-правових актів Національного банку та/або умов Договору, уключаючи незабезпечення Ліквідатором ефективного здійснення ліквідаційної процедури банку, незавершення процедури ліквідації банку у встановлений термін чи виявлення конфлікту інтересів та в інших випадках, передбачених законодавством України. У вищезазначених випадках Договір є розірваним з дня прийняття Національним банком відповідного рішення.
Національний банк зобов'язаний прийняти рішення про припинення повноважень Ліквідатора, розірвання укладеного з ним Договору в разі непідтвердження кандидатури Ліквідатора судом.

5.4. Зміни до цього Договору вважаються такими, що мають юридичну силу і є обов'язковими для Сторін, якщо вони викладені в письмовій формі та підписані Сторонами.
Усі зміни до цього Договору є його невід'ємною частиною.

6. Інші умови

6.1. Цей Договір складено у двох примірниках (по одному примірнику для кожної Сторони), які мають однакову юридичну силу.

6.2. Спори, що виникають між Сторонами у зв'язку з виконанням умов цього Договору, вирішуються згідно із законодавством України.

6.3. Питання щодо ліквідації банку, які не врегульовані цим Договором, регулюються законодавством України, у тому числі нормативно-правовими актами Національного банку.

7. Реквізити і підписи Сторін 

Національний банк України
_________________________________________
                                          (адреса)
Код банку N
Код за ЄДРПОУ
Заступник Голови
Національного банку України
_________________________________________
                          (підпис, ініціали, прізвище, дата) 

Ліквідатор
_______________________________________
       (адреса, за якою особа зареєстрована та проживає)
_______________________________________
                                   (паспортні дані)
_______________________________________
                              (ідентифікаційний номер)
_______________________________________
                      (підпис, ініціали, прізвище, дата) 

М. П. 

". 

6. Положення доповнити додатками 5 і 6 такого змісту: 

______________________________________________
(найменування банку (філії), місцезнаходження, телефон)

Обґрунтування доцільності продажу основних засобів за ліквідаційною вартістю

1. Назва, технічна характеристика майна (активу) __________________________________________ 
____________________________________________________________________________________
[У разі продажу автомобілів зазначається марка автомобіля, його державний номер, рік випуску, пробіг, місцезнаходження. Для нерухомого майна - адреса, площа, виробничого чи невиробничого призначення цей основний засіб, кількість поверхів тощо. У разі продажу об'єктів незавершеного будівництва зазначається співвідношення обсягу виконаних робіт до вартості завершеного об'єкта за проектно-кошторисною документацією, причини, унаслідок яких об'єкт не передано в експлуатацію (за їх наявності), тощо]

2. Інформація про суб'єкта оціночної діяльності, який здійснював оцінку:
прізвище, ім'я, по батькові оцінювача ____________________________________________________ ____________________________________________________________________________________;
кваліфікаційне свідоцтво N ___________________, видане "___"____________ р.;
____________________________________________________________________________________
                     (найменування органу державної влади та навчального закладу, які видали кваліфікаційне свідоцтво)
____________________________________________________________________________________;
                                             (напрями оцінки майна, що зазначені в кваліфікаційному свідоцтві)
найменування суб'єкта оціночної діяльності - юридичної особи, якщо оцінювач, який здійснював оцінку, працює в складі цієї юридичної особи, ___________________________________________________________________________________;
місцезнаходження суб'єкта оціночної діяльності ___________________________________________;
ідентифікаційний код _________________________________________________________________;
сертифікат суб'єкта оціночної діяльності N __________________, виданий "___" __________ ____ р.
___________________________________________________________________________________
                                                        (найменування органу державної влади, що видав сертифікат)
строк дії сертифіката _________________________;
напрями оцінки майна, щодо яких дозволена практична діяльність, __________________________
___________________________________________________________________________________ 

3. Дата оцінки ________________________
Строк дії звіту та висновку про вартість майна ____________________________________________ 

4. Залишкова балансова (за балансом на останній робочий день банку) та оціночна ринкова вартість майна (активу) _______________________________________________________________________

5. Ліквідаційна вартість майна (активу) ___________________________________________________ 

6. Інформація про вжиті заходи щодо продажу майна (активу), а саме:
перелік засобів масової інформації, у яких були надруковані оголошення про проведення торгів майном (активом) з метою інформування покупців:
____________________________________________________________________________________;
інші заходи щодо доведення інформації про продаж майна (активу) до відома покупців (якщо вони вживалися) __________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________;
спосіб продажу та кількість проведених торгів майном (активом)___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________;
на скільки відсотків знижувалася ціна майна (активу) на подальших торгах порівняно з попередніми
____________________________________________________________________________________;
кількість пропозицій щодо придбання майна (активу) та їх ціна під час проведення торгів ____________________________________________________________________________________;
інше ________________________________________________________________________________ 

7. Порівняння ціни за результатами останніх торгів із середньою ціною на подібне майно (актив) у цьому регіоні, а в разі продажу нерухомості - із ціною одного квадратного метра площі такого самого майна (активу), яка склалася в цьому районі міста, у районному центрі, селі або селищі,
____________________________________________________________________________________ 

8. Обґрунтування потреби термінового продажу майна (активу)
____________________________________________________________________________________ 

9. Інші обґрунтування
____________________________________________________________________________________ 

10. Висновок ліквідатора із зазначенням доцільності реалізації майна (активу) за визначеною ліквідаційною вартістю
____________________________________________________________________________________
Ліквідатор/відповідальний
за ліквідацію філії                    ___________________________________________________________
                                                                                                             (підпис, ініціали, прізвище) 

 

Договір
про передавання в управління непроданих активів
(зразок)

м.__________  

                          "___"____________ 

_____________________________________________________________________ в особі ліквідатора
                                                                                           (найменування банку)
____________________________________________________________________, який діє на підставі
                                                                                   (прізвище, ім'я, по батькові)
постанови Правління Національного банку України від __.__.____ N __________
(далі - Установник управління), юридична особа __________________________________________
                                                                                                                                       (найменування юридичної особи)
в особі ______________________________________________________________________________
                                                                           (посада, прізвище, ім'я, по батькові)
який діє на підставі _________________________ (далі - Управитель), а також
Національний банк України в особі начальника ____________________________________________
                                                                                                                                        (найменування територіального управління
_____________________________________________________________________________________,
                                      Національного банку, прізвище, ім'я, по батькові начальника територіального управління)  
 який діє на підставі довіреності __________________________________________________________
                                                                                                                      (дата, номер, ким засвідчена)
(далі - територіальне управління), що іменуються Сторони, уклали цей договір (далі - Договір) про таке. 

1. Загальні положення

1.1. Установник управління передає в управління Управителеві активи, наявні на балансі Установника управління на дату укладення цього Договору (далі - Активи), а Управитель приймає в управління Активи і зобов'язується вживати всіх необхідних заходів для задоволення вимог кредиторів Установника управління (далі - Вигодонабувачі) відповідно до Переліку (реєстру) вимог кредиторів за рахунок Активів.
Перелік Активів наведено в додатку ____ до цього Договору.
Вигодонабувачами за Договором є кредитори Установника управління, які на дату підписання Договору внесені до Переліку (реєстру) вимог кредиторів Установника управління (далі - Перелік Вигодонабувачів) та розрахунки з якими не проведені. Перелік Вигодонабувачів з визначеною черговістю задоволення їх вимог наведено в додатку ____ до цього Договору.

1.2. Управитель є довірчим власником отриманих в управління Активів. До Управителя не переходить право власності на Активи. Обмеження права довірчої власності Управителя встановлюється цим Договором і законодавством України.

2. Права та обов'язки Сторін

2.1. Установник управління зобов'язується протягом ______ робочих днів з дати укладення Договору:

а) передати Управителеві:
Активи згідно з переліком, наведеним у додатку ____ до цього Договору;
документи, що підтверджують право власності на Активи;
документи, на підставі яких виникли майнові права та обов'язки Установника управління щодо Активів, у тому числі судові рішення, виконавчі документи, договори тощо;
звіти та висновки про оцінку майна суб'єктів оціночної діяльності, інформацію про балансову вартість кожного Активу, його ціну та порядок продажу, згідно з яким Актив продавався і не був проданий;
Перелік Вигодонабувачів згідно з додатком до цього договору;
документи, що підтверджують вимоги Вигодонабувачів;
копію реєстру акціонерів Установника управління, засвідчену реєстратором (копію статуту з усіма змінами, засвідчену ліквідатором, якщо Установник управління створений у формі товариства з обмеженою відповідальністю);

б) повідомити Вигодонабувачів про передавання Активів Управителеві та покладання на нього обов'язків щодо подальшого задоволення вимог кредиторів Установника управління;

в) повідомити боржників Установника управління про передавання Активів в управління Управителя, з яким належить здійснювати розрахунки за Активами.

2.2. Управитель зобов'язується:

а) прийняти від Установника управління Активи та документи, передбачені Договором, забезпечувати збереження отриманих Активів та документів від втрати, нестачі або пошкодження;

б) здійснювати належне та ефективне управління Активами особисто та виключно в інтересах Вигодонабувачів;

в) здійснювати погашення вимог Вигодонабувачів у черговості відповідно до Переліку Вигодонабувачів;

г) вести окремо облік Активів та операцій, які відображають погашення вимог Вигодонабувачів;

ґ) укласти договір про страхування фінансової відповідальності (фінансових ризиків) Управителя за рахунок коштів Управителя;

д) у своїй діяльності дотримуватися вимог законодавства України, у тому числі нормативно-правових актів Національного банку України;

е) щомісяця до ________ числа місяця, наступного за звітним, надавати територіальному управлінню інформацію про вжиті заходи щодо управління Активами, надходження коштів від управління ними, стан розрахунків з Вигодонабувачами;

є) надавати за окремими запитами територіального управління інформацію про проведення роботи з управління Активами та задоволення вимог Вигодонабувачів;

ж) надати територіальному управлінню аудиторський висновок про діяльність Управителя з управління Активами;

з) протягом _______ днів після складання аудиторського висновку передати до
 ____________________________________________________ документи, прийняті від Установника 
                                              (найменування архіву)
управління згідно з цим Договором, і ті, що утворилися внаслідок проведеної ним роботи щодо управління Активами та задоволення вимог Вигодонабувачів, а до територіального управління - акт про приймання-передавання документів до цього архіву; 

и) подавати територіальному управлінню відповідні розрахунки та копії підтвердних документів для отримання винагороди і відшкодування витрат відповідно до умов цього Договору. 

2.3. Протягом _____ робочих днів з дня підписання цього Договору Управитель відкриває в територіальному управлінні накопичувальний рахунок для зарахування коштів, що надходять у результаті управління Активами, проведення розрахунків з Вигодонабувачами, а також перерахування на поточний рахунок Управителя винагороди і відшкодування сум витрат відповідно до умов Договору.

2.4. Управитель має право:

а) володіти, користуватися і розпоряджатися Активами відповідно до законодавства України та цього Договору;

б) бути процесуальним правонаступником Установника управління в справах, однією із сторін (учасників) яких є Установник управління, а також правонаступником у виконавчих провадженнях, однією із сторін (учасників) яких є Установник управління;

в) на отримання винагороди та відшкодування витрат, які виникли в процесі управління Активами, за рахунок одержаних від управління цими Активами коштів у порядку та розмірах, визначених цим Договором.

2.5. Територіальне управління зобов'язується:

а) відкрити Управителеві накопичувальний рахунок для зарахування коштів, що надходять у результаті управління Активами, проведення розрахунків з Вигодонабувачами, а також перерахування на поточний рахунок Управителя винагороди і відшкодування суми витрат відповідно до цього Договору;

б) приймати рішення щодо погодження продажу Управителем Активів у двотижневий термін з дня надходження до територіального управління відповідного звернення Управителя.

2.6. Територіальне управління має право:

а) вимагати від Управителя будь-яку інформацію, потрібну для здійснення контролю за виконанням умов цього Договору;

б) здійснювати контроль за діяльністю Управителя щодо проведення процедури управління Активами і задоволення вимог Вигодонабувачів та з цією метою проводити перевірки його діяльності відповідно до нормативно-правових актів Національного банку України.

3. Порядок передавання Активів за цим Договором

3.1. Передавання Активів від Установника управління Управителю здійснюється за актом про приймання-передавання, у якому зазначаються назва боржника, вид Активу, його балансова вартість, вартість відповідно до виконавчих документів та за результатами незалежної оцінки, якщо така визначалася, перелік документів, які підтверджують право власності на активи, є підставою для стягнення коштів (договори, векселі тощо), свідчать про проведену Установником управління претензійно-позовну роботу.

3.2. Управитель може вимагати від Установника управління пояснення щодо кожного з Активів.

4. Обмеження щодо управління Активами

4.1. Продаж, відступлення права вимоги, переведення боргу щодо Активів, переданих в управління за цим Договором, здійснюються лише за попереднім погодженням із територіальним управлінням.

4.2. Застава Активів, переданих в управління за цим Договором, забороняється.

4.3. У разі ліквідації боржника Установника управління Управитель за погодженням з територіальним управлінням на підставі підтвердних документів виключає Активи цього боржника з переліку Активів.

5. Порядок розрахунків з Вигодонабувачами

5.1. Кошти, одержані в результаті управління Активами, спрямовуються на розрахунки з Вигодонабувачами відповідно до черговості, визначеної в Переліку Вигодонабувачів, після відшкодування витрат та винагороди Управителя відповідно до умов цього Договору.

5.2. Вимоги кожної наступної черги задовольняються залежно від надходження на рахунок Управителя коштів від управління Активами після повного задоволення вимог попередньої черги.

5.3. У разі недостатності коштів, одержаних від повернення та продажу Активів, для повного задоволення всіх вимог однієї черги вимоги задовольняються пропорційно сумі вимог, що належить кожному Вигодонабувачеві однієї черги.

5.4. За неможливості виплати коштів Вигодонабувачам - фізичним особам (унаслідок їх відсутності за адресою проживання або вибуття з місця проживання тощо) вони підлягають унесенню шляхом перерахування в депозит державної нотаріальної контори або приватного натаріуса протягом 30 днів з дня отримання Управителем відповідної інформації.

5.5. У разі отримання від Вигодонабувачів повідомлень про зміну їх реквізитів (найменування, адреси, прізвища тощо) Управитель зобов'язаний унести відповідні зміни до Переліку Вигодонабувачів за умови отримання передбачених законодавством України документів, які підтверджують зміну таких реквізитів. В інших випадках Управитель має право вносити зміни до Переліку Вигодонабувачів лише на підставі рішення суду.

5.6. У разі недостатності коштів, одержаних після повного завершення роботи з управління Активами, вимоги Вигодонабувачів уважаються погашеними, про що Управитель зобов'язаний повідомити всіх Вигодонабувачів та територіальне управління протягом _______ робочих днів з часу завершення роботи з управління Активами.

5.7. Розрахунки з Вигодонабувачами проводяться в безготівковій формі шляхом перерахування коштів на рахунки Вигодонабувачів згідно з реквізитами рахунків, визначеними в Переліку Вигодонабувачів. У разі відсутності в Переліку Вигодонабувачів реквізитів рахунків Вигодонабувачів розрахунки здійснюються шляхом поштових переказів за рахунок витрат на управління.

5.8. У разі накопичення Управителем суми, що перевищує вимоги всіх наведених у Переліку Вигодонабувачів, або відмови Вигодонабувача від отримання коштів Управитель звертається до територіального управління, яке приймає рішення про порядок та строки передавання активів власникам ліквідованого банку.

6. Винагорода та витрати Управителя

6.1. Управитель одержує винагороду за здійснення управління Активами в розмірі ___ відсотків від суми надходжень на накопичувальний рахунок Управителя, відкритий у територіальному управлінні, з яких ___ відсотків щомісяця перераховуються на поточний рахунок, визначений Управителем, а решта - __ відсотків після повного виконання Управителем усіх зобов'язань за цим Договором.

6.2. Управитель має право на відшкодування витрат, пов'язаних з управлінням Активами. До витрат Управителя з управління Активами за Договором належать витрати, пов'язані з ужиттям Управителем заходів щодо управління Активами та розрахунків з Вигодонабувачами.

6.3. Інформація про витрати Управителя разом з копіями всіх підтвердних документів подається Управителем до територіального управління в письмовій формі в строки, зазначені в підпункті "е" пункту 2.2 цього Договору.

6.4. Виплата винагороди та відшкодування витрат Управителя проводиться за рішенням Комісії Національного банку України з питань нагляду та регулювання діяльності банків при територіальному управлінні, що здійснює перевірку обґрунтованості їх розрахунку Управителем. Рішення приймається не пізніше _____ робочих днів з дня звернення Управителя і подання ним усіх необхідних підтвердних документів.

6.5. Винагорода та відшкодування витрат, пов'язаних з управлінням Активами, здійснюються за рахунок грошових коштів, що надійшли на накопичувальний рахунок Управителя, відкритий у територіальному управлінні. У разі відсутності грошових коштів на накопичувальному рахунку Управителя витрати Управителя не відшкодовуються.

7. Відповідальність Сторін

7.1. Сторони несуть відповідальність за невиконання зобов'язань за цим Договором відповідно до вимог законодавства України і цього Договору.

7.2. Управитель несе відповідальність за збитки, завдані Вигодонабувачам унаслідок неефективного управління Активами, а також вчинення правочинів з перевищенням наданих йому повноважень або встановлених обмежень. У цьому разі територіальне управління вимагає від Управителя відшкодування завданих ним Вигодонабувачам збитків.

7.3. Управитель сплачує Національному банку України штраф у розмірі ____ неоподатковуваних мінімумів доходів громадян за кожний випадок несвоєчасного надання територіальному управлінню щомісячної інформації про вжиті заходи щодо управління Активами, надходження коштів від їх управління, стан розрахунків з Вигодонабувачами.

7.4. Управитель сплачує Національному банку України штраф у розмірі ____ неоподатковуваних мінімумів доходів громадян за кожний випадок порушення порядку, черговості та строків розрахунків з Вигодонабувачами, визначених законодавством України та цим Договором.

7.5. Управитель сплачує Національному банку штраф у розмірі ____ неоподатковуваних мінімумів доходів громадян за незабезпечення своєчасного (у строки, установлені цим Договором) передавання Активів і Переліку Вигодонабувачів новому Управителю, визначеному Національним банком України.

8. Вирішення спорів

8.1. Спори, що виникають з приводу виконання цього Договору, вирішуються у встановленому законодавством України порядку.

9. Строк дії Договору, припинення його дії та внесення змін до нього

9.1. Цей Договір уважається укладеним з моменту підписання і діє протягом ________ років.

9.2. Цей Договір достроково припиняє свою дію у випадках, визначених статтею 1044 Цивільного кодексу України, а також у разі:

а) укладення територіальним управлінням та Управителем письмового договору про дострокове припинення дії цього Договору;

б) прийняття територіальним управлінням рішення про дострокове розірвання Договору в разі порушення Управителем вимог законодавства України, у тому числі нормативно-правових актів Національного банку України чи цього Договору.

Розірвання Договору відбувається за рішенням Комісії Національного банку з питань нагляду та регулювання діяльності банків при територіальному управлінні.

9.3. У разі дострокового розірвання Договору Управитель зобов'язується протягом _____ робочих днів передати залишки Активів і документи, що підтверджують право власності на Активи, документи, що є підставою для стягнення коштів з боржників Установника управління, уключаючи ті, що утворилися в діяльності Управителя щодо управління Активами згідно з цим Договором, а також Перелік Вигодонабувачів та документи, що підтверджують розрахунки з ними, визначеному Національним банком України іншому Управителю на підставі укладеного за участю територіального управління тристороннього договору.

9.4. Зміни до цього Договору мають юридичну силу та є обов'язковими для Сторін, якщо вони викладені в письмовій формі, підписані уповноваженими представниками Сторін (після скасування державної реєстрації Установника управління - лише Управителем та територіальним управлінням) і засвідчені відбитками їх печаток.

9.5. Після завершення процедури ліквідації Установника управління та виключення з Державного реєстру банків і Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців цей Договір продовжує свою дію, а за Сторонами зберігаються їх права та обов'язки.

10. Інші умови

10.1. Цей Договір складений у трьох примірниках (по одному примірнику для кожної Сторони), які мають однакову юридичну силу.

10.2. Питання, що не врегульовані цим Договором, вирішуються в порядку, визначеному законодавством України.

10.3. Управитель у разі зміни його місцезнаходження і реквізитів має повідомити про це територіальне управління, боржників та Вигодонабувачів Установника управління протягом трьох робочих днів.

10.4. У разі зміни організаційно-правової форми Управителя, зміни його керівників, прийняття рішення повноважними органами про реорганізацію чи ліквідацію Управитель негайно повідомляє про це територіальне управління.

10.5. Додатки до Договору є його невід'ємною частиною.

11. Місцезнаходження і реквізити Сторін

Установник управління 

Управитель 

Національний банк України 

____________________________
                       (найменування банку)
___________________________
                           (дата реєстрації) 
___________________________
                    (код за ЄДРПОУ)
___________________________
                   (місцезнаходження)
Ліквідатор
___________________________
              (підпис, ініціали, прізвище)
___________________________
                               (дата) 
М. П. 

_________________________
         (найменування юридичної
_________________________
      особи) 
_________________________
                      (код за ЄДРПОУ)
_________________________
              (місцезнаходження)
_________________________
               (посада керівника
_________________________
юридичної особи)
_________________________
         (підпис, ініціали, прізвище)
_________________________
                           (дата) 
М. П. 

___________________________
                              (адреса)
код банку N ________________ 
код за ЄДРПОУ
Начальник Управління Національного банку України в області ____________________
___________________________
               (підпис, ініціали, прізвище)
__________________________
                        (дата) 
                 М. П. 

". 

 

Директор Департаменту методології
банківського регулювання та нагляду
 

 
Н. В. Іваненко
 

Головний економіст 

І. М. Маловичко 

Опрос