Идет загрузка документа (21 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Положения о порядке выдачи заключений относительно продления сроков расчетов по внешнеэкономическим операциям

Министерство экономики Украины (3)
Положение, Заключение, Приказ от 18.01.2008 № 15
Утратил силу

Про затвердження Положення про порядок видачі висновків щодо продовження строків розрахунків за зовнішньоекономічними операціями

Наказ Міністерства економіки України
від
18 січня 2008 року N 15

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
9 лютого 2008 р. за N 115/14806

Із змінами і доповненнями, внесеними
наказами Міністерства економічного розвитку і торгівлі України
від 7 листопада 2011 року N 204
,
 від 26 травня 2015 року N 538

Наказ втратив чинність
(згідно з наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі України
 від 27 лютого 2019 року N 329)

Відповідно до Закону України від 31 травня 2007 року N 1108-V "Про внесення змін до Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті", на виконання постанови Кабінету Міністрів України від 29 грудня 2007 року N 1409 "Про затвердження Порядку продовження строків розрахунків за зовнішньоекономічними операціями" НАКАЗУЮ:

1. Затвердити такі, що додаються:

Положення про порядок видачі висновків щодо продовження строків розрахунків за зовнішньоекономічними операціями;

форму висновку щодо продовження строків розрахунків за зовнішньоекономічними операціями.

2. Відділу контролю за зовнішньоекономічною діяльністю разом з юридичним департаментом забезпечити подання на державну реєстрацію цього наказу до Міністерства юстиції України в установлений законодавством строк;

після державної реєстрації довести цей наказ до відома заінтересованих органів.

3. Визнати такими, що втратили чинність:

наказ Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України від 10.05.2002 N 134 "Про затвердження Порядку розгляду Міністерством документів, поданих резидентом для отримання висновку щодо віднесення зовнішньоекономічного договору (контракту) до видів, визначених у статті 6 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 20.05.2002 за N 437/6725;

пункт 4 наказу Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України від 22.09.2003 N 260 "Про внесення змін до наказів Міністерства економіки України від 17.04.2000 N 52, від 07.11.2000 N 240, Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України від 10.05.2002 N 134", зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 25.09.2003 за N 843/8164;

пункт 4 наказу Міністерства економіки України від 13.12.2005 N 497 "Про внесення змін до наказів Міністерства економіки України від 17.04.2000 N 52, від 07.11.2000 N 240, Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України від 10.05.2002 N 134", зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 10.01.2006 за N 3/11877.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра економіки України Бойцун Н. Є.

 

Міністр економіки України 

Б. М. Данилишин 

ПОГОДЖЕНО: 

  

Голова Державного комітету
України з питань регуляторної
політики та підприємництва
 

 
 
К. О. Ващенко
 

 

ПОЛОЖЕННЯ
про порядок видачі висновків щодо продовження строків розрахунків за зовнішньоекономічними операціями

(У тексті Положення слова "Мінекономіки", "Державна податкова адміністрація", "відділ контролю за зовнішньоекономічною діяльністю" в усіх відмінках замінено відповідно словами "Мінекономрозвитку України", "Державна податкова служба", "відділ контролю у сфері зовнішньоекономічної діяльності" у відповідних відмінках згідно з наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 7 листопада 2011 року N 204)

1. Це Положення визначає порядок розгляду Мінекономрозвитку України документів, необхідних для отримання висновку щодо продовження строків розрахунків за зовнішньоекономічними операціями (далі - висновок), а також підстави для відмови у його видачі.

2. Дія цього Положення поширюється на всіх резидентів - суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності незалежно від форми власності.

3. Відповідальність за достовірність відомостей, що містяться у документах, які резидент подає до Мінекономрозвитку України для отримання висновку, несе заявник згідно із законодавством.

4. Розгляд документів, необхідних для отримання висновку, здійснює відділ контролю у сфері зовнішньоекономічної діяльності за участю відділу правового забезпечення зовнішньоекономічної діяльності, а в разі потреби - за участю інших структурних підрозділів Мінекономрозвитку України.

5. Для отримання висновку резиденти подають Мінекономрозвитку України документи, визначені пунктом 4 Порядку продовження строків розрахунків за зовнішньоекономічними операціями, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29.12.2007 N 1409 (далі - Порядок продовження строків розрахунків).

Якщо резидент звертається за висновком щодо чергового платежу (поставки товарів, виконання робіт, надання послуг) за зовнішньоекономічним договором (контрактом), за яким раніше вже надавалися висновки, то він подає до Мінекономрозвитку України лише документи, що стосуються цього платежу.

6. У разі продовження строку розрахунків за зовнішньоекономічною операцією, установленого у раніше виданому висновку, резидент подає відповідне обґрунтування необхідності такого продовження та підтверджуючі документи.

У такому разі у висновку після інформації про суму та строк, на який продовжено строки розрахунків за зовнішньоекономічною операцією, зазначаються дата та порядковий номер раніше виданого висновку, сума та строк на який продовжувалися розрахунки.

7. Датою подання документів, на підставі яких видається висновок, вважається дата їх реєстрації в департаменті розвитку інформаційно-комунікаційних технологій, документообігу та електронних сервісів Мінекономрозвитку України.

(абзац перший пункту 7 із змінами, внесеними згідно з
 наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі України
 від 26.05.2015 р. N 538)

Прийняті до розгляду документи відділ контролю у сфері зовнішньоекономічної діяльності реєструє у спеціальній книзі та додає до них лист-погодження. Після цього документи надаються на розгляд до структурних підрозділів, зазначених в пункті 4 цього Положення.

8. Структурні підрозділи, зазначені в пункті 4 цього Положення, у межах своєї компетенції здійснюють розгляд наданих документів з таких питань:

відділ контролю у сфері зовнішньоекономічної діяльності - на відповідність платіжних умов зовнішньоекономічного договору (контракту) чинному законодавству України та умов зовнішньоекономічного договору (контракту) критеріям, визначеним у пункті 2 Порядку продовження строків розрахунків;

відділ правового забезпечення зовнішньоекономічної діяльності - на відповідність зовнішньоекономічного договору (контракту) чинному законодавству України.

9. Строк розгляду документів структурними підрозділами Міністерства, які беруть участь у розгляді документів, необхідних для отримання висновків, не повинен перевищувати одного робочого дня.

10. Відділ контролю у сфері зовнішньоекономічної діяльності з урахуванням висновків інших підрозділів здійснює остаточний розгляд документів і готує висновок або письмову відмову (у формі листа) в його видачі з обґрунтуванням підстав такої відмови.

Копія висновку протягом п'яти робочих днів з дати його видачі Мінекономрозвитку України надсилається до Національного банку та Державної фіскальної служби України.

(абзац другий пункту 10 із змінами, внесеними згідно з
 наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі України
 від 26.05.2015 р. N 538)

11. У видачі висновку може бути відмовлено у разі:

1) подання резидентом документів:

з порушенням вимог, зазначених у пункті 4 Порядку продовження строків розрахунків;

що містять недостовірну інформацію;

абзац четвертий підпункту 1 пункту 11 виключено

(згідно з наказом Міністерства економічного
 розвитку і торгівлі України від 07.11.2011 р. N 204)

2) невідповідності поданих резидентом документів законодавству.

У разі усунення недоліків, що стали підставою для відмови у видачі висновку, резидент може повторно подати документи для його отримання. При цьому строк розрахунків може бути продовжено починаючи з дати реєстрації в Мінекономрозвитку України повторно поданих документів.

12. Висновок або письмову відмову в його видачі мають право підписувати перший заступник Міністра, заступник Міністра - керівник апарату, заступник Міністра згідно з розподілом обов'язків, директор департаменту регулювання зовнішньоекономічної діяльності або особа, яка його заміщує.

(пункт 12 у редакції наказу Міністерства економічного
 розвитку і торгівлі України від 07.11.2011 р. N 204
,
 із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства
 економічного розвитку і торгівлі України від 26.05.2015 р. N 538)

13. Висновок друкується на бланку Мінекономрозвитку України встановленого зразка. Відділ контролю у сфері зовнішньоекономічної діяльності веде облік підписаних та виданих висновків.

14. Висновок засвідчується спеціальною печаткою Мінекономрозвитку України встановленого зразка.

15. Висновок видається представникові резидента в спеціально визначеному приміщенні за умови надання оригіналу належним чином оформленої довіреності на його отримання та документа, що посвідчує особу.

16. У разі виявлення недостовірної інформації в документах, на підставі яких видано висновок, Мінекономрозвитку України приймає рішення про його скасування з дати видачі, про що письмово повідомляє резидентові, Національному банку та Державній фіскальній службі України із зазначенням підстави.

(пункт 16 із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства
 економічного розвитку і торгівлі України від 26.05.2015 р. N 538)

17. У разі відмови у видачі висновку таке рішення може бути оскаржене у судовому порядку.

 

Начальник відділу контролю
за зовнішньоекономічною
діяльністю
 

 
 
О. Жижко
 

 

  

_____________________________________________
(найменування резидента - заявника) 

Копія: 

_____________________________________________
(найменування органів влади, яким надсилається копія висновку, згідно з пунктом 11 Порядку продовження строків розрахунків за зовнішньоекономічними операціями, затвердженого
постановою Кабінету Міністрів України від 29.12.2007 N 1409)

Висновок N _____________
щодо продовження строків розрахунків за зовнішньоекономічними операціями

_____________________________________________________________________________________
(найменування резидента)

_____________________________________________________________________________________
(код за ЄДРПОУ)

_____________________________________________________________________________________
(місцезнаходження резидента)

_____________________________________________________________________________________
(банківські реквізити резидента: N рахунка, найменування та місцезнаходження банку)

_____________________________________________________________________________________
(найменування нерезидента)

_____________________________________________________________________________________
(місцезнаходження нерезидента)

_____________________________________________________________________________________
(банківські реквізити нерезидента: N рахунка, найменування та місцезнаходження банку)

_____________________________________________________________________________________
(номер, дата, загальна сума договору (контракту), номери специфікацій та номери додаткових угод, укладених на момент отримання висновку)

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
(сума та строк, на який продовжено строки розрахунків за зовнішньоекономічною операцією)

_____________________________________________________________________________________
(попередній висновок) 

Посада
П. І. Б. відповідальної особи Мінекономрозвитку України 

підпис 

дата 

 

М. П. 

 

 

Начальник відділу контролю
за зовнішньоекономічною
діяльністю
 

 
 
О. Жижко
 

(форма висновку із змінами, внесеними згідно з наказом
Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 07.11.2011 р. N 204)

Опрос