Идет загрузка документа (50 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Порядка ведения реестра мощностей (объектов) и их операторов

Министерство здравоохранения
Порядок, Приказ от 24.01.2008 № 25
Утратил силу

Про затвердження Порядку ведення реєстру потужностей (об'єктів) та їх операторів

Наказ Міністерства охорони здоров'я України
від 24 січня 2008 року N 25

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
7 лютого 2008 р. за N 87/14778

Наказ втратив чинність
(згідно з наказом Міністерства охорони здоров'я України
 від 3 березня 2016 року N 159)

На виконання статей 6, 22 - 26 Закону України "Про безпечність та якість харчових продуктів" та постанови Кабінету Міністрів України від 12.05.2007 N 712 "Про затвердження Порядку видачі експлуатаційного дозволу для потужностей (об'єктів) з виробництва, переробки або реалізації харчових продуктів" НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Порядок ведення реєстру потужностей (об'єктів) та їх операторів, що додається.

2. Скасувати наказ МОЗ від 12.12.2007 N 818 "Про затвердження Порядку ведення реєстру потужностей (об'єктів) та їх операторів".

3. Директору Департаменту державного санітарно-епідеміологічного нагляду Пономаренку А. М. забезпечити ведення реєстру потужностей (об'єктів) та їх операторів.

4. Головним державним санітарним лікарям Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва і Севастополя, районів, міст, районів у містах, на водному, залізничному, повітряному транспорті забезпечити:

4.1. Підготовку матеріально-технічної бази для ведення реєстру потужностей (об'єктів) та їх операторів.

4.2. Забезпечити ведення реєстру експлуатаційних дозволів.

5. Контроль за виконанням наказу покласти на першого заступника Міністра, головного державного санітарного лікаря України Проданчука М. Г.

 

Міністр 

В. М. Князевич 

ПОГОДЖЕНО: 

 

Голова Державного комітету
України з питань регуляторної
політики та підприємництва
 

 
 
К. О. Ващенко
 

 

ПОРЯДОК
ведення реєстру потужностей (об'єктів) та їх операторів

1. Загальні положення

1. Цей Порядок, розроблений відповідно до статей 6, 22 - 26 Закону України "Про безпечність та якість харчових продуктів" та постанови Кабінету Міністрів України від 12 травня 2007 року N 712 "Про затвердження Порядку видачі експлуатаційного дозволу для потужностей (об'єктів) з виробництва, переробки або реалізації харчових продуктів", визначає процедуру ведення реєстру потужностей (об'єктів) та їх операторів.

2. Порядок поширюється на установи та заклади державної санітарно-епідеміологічної служби, які здійснюють повноваження відповідно до статті 6 Закону України "Про безпечність та якість харчових продуктів".

3. До реєстру потужностей (об'єктів) та їх операторів (далі - Реєстр) вносяться:

потужності (об'єкти) та їх оператори, що здійснюють в Україні діяльність з виробництва, переробки або реалізації харчових продуктів, які отримали експлуатаційний дозвіл у встановленому законодавством порядку;

затверджені експортні потужності (об'єкти) із зазначенням країни призначення та кожного виду харчового продукту, для якого перевірено виконання встановлених вимог;

потужності (об'єкти), що виробляють харчові продукти для імпорту в Україну.

4. Реєстр ведеться з метою впорядкування документообігу та інформування населення про потужності (об'єкти) та їх операторів, що здійснюють в Україні діяльність з виробництва, переробки або реалізації харчових продуктів, а також про потужності (об'єкти), що виробляють харчові продукти для імпорту в Україну.

5. До Реєстру вносяться такі відомості:

5.1. Для потужностей (об'єктів), що отримали експлуатаційний дозвіл:

персональний контрольний (реєстраційний) номер та дата реєстрації експлуатаційного дозволу, що присвоюється потужності (об'єкту) в Реєстрі автоматично;

дата видачі та номер експлуатаційного дозволу на потужність (об'єкт), відповідно до кодифікації, що надається установою державної санітарно-епідеміологічної служби на відповідній території, що подана в додатку 1;

найменування оператора потужності (об'єкта);

поштова адреса оператора потужності (об'єкта);

юридична адреса оператора потужності (об'єкта);

телефон оператора потужності (об'єкта), e-mail;

асортимент продукції (перелік видів продукції);

найменування установи державної санітарно-епідеміологічної служби на відповідній території, що видала експлуатаційний дозвіл;

номер та дата постанови про призупинення та/або скасування експлуатаційного дозволу.

У разі призначення харчових продуктів для експорту додається така інформація:

країна призначення;

асортимент продукції (перелік видів продукції), для якої перевірено виконання встановлених вимог;

номер та дата рішення про тимчасове або постійне вилучення з Реєстру затверджених експортних потужностей (об'єктів) або певних видів харчових продуктів, вироблених на таких потужностях (об'єктах).

5.2. Для потужностей (об'єктів), що виробляють харчові продукти для імпорту в Україну:

країна-виробник;

найменування потужності (об'єкта);

поштова адреса потужності (об'єкта);

юридична адреса потужності (об'єкта);

телефон потужності (об'єкта), e-mail;

асортимент продукції (перелік видів продукції);

дата акта обстеження потужності (об'єкта), що виробляють харчові продукти для імпорту в Україну.

6. Інформація, що міститься в Реєстрі, періодично оприлюднюється на офіційному веб-сайті МОЗ та/або в засобах масової інформації.

7. Інформація, що подається для оприлюднення, повинна містити:

7.1. Для потужностей (об'єктів), що отримали експлуатаційний дозвіл:

персональний контрольний (реєстраційний) номер, дата реєстрації;

найменування оператора потужності (об'єкта);

поштова адреса оператора потужності (об'єкта);

юридична адреса оператора потужності (об'єкта);

телефон оператора потужності (об'єкта), e-mail;

асортимент продукції (перелік видів продукції);

номер та дата постанови про призупинення та/або скасування експлуатаційного дозволу.

У разі призначення харчових продуктів для експорту додається така інформація:

країна призначення;

асортимент продукції (перелік видів продукції), для якої перевірено виконання встановлених вимог;

номер та дата рішення про тимчасове або постійне вилучення з Реєстру затверджених експортних потужностей (об'єктів) або певних видів харчових продуктів, вироблених на таких потужностях (об'єктах).

7.2. Потужність (об'єкт), що виробляє харчові продукти для імпорту в Україну:

країна-виробник;

найменування потужності (об'єкта);

поштова адреса потужності (об'єкта);

юридична адреса потужності (об'єкта);

телефон потужності (об'єкта), e-mail;

асортимент продукції (перелік видів продукції);

номер та дата постанови про вилучення з реалізації харчового продукту, номер та дата Акта, у якому засвідчено недотримання вимог до потужностей (об'єктів), виробничих процесів, умов зберігання або інших вимог стосовно харчових продуктів.

8. Реєстр ведеться в електронній формі.

2. Умови реєстрації потужностей (об'єктів) та їх операторів, що отримали експлуатаційний дозвіл

1. Реєстрація потужностей (об'єктів) та їх операторів здійснюється МОЗ.

2. Реєстрація потужностей (об'єктів) та їх операторів здійснюється після присвоєння потужності (об'єкта) персонального контрольного (реєстраційного) номера і дати реєстрації.

3. Персональний контрольний (реєстраційний) номер присвоюється потужності (об'єкта) після надходження експлуатаційного дозволу до Реєстру.

4. Датою реєстрації вважається дата присвоєння персонального контрольного (реєстраційного) номера.

5. Персональний контрольний (реєстраційний) номер та дата його присвоєння лишається незмінними протягом усього терміну наявності потужності (об'єкта) в Реєстрі.

6. У разі вилучення потужності (об'єкта) з Реєстру персональний контрольний (реєстраційний) номер також видаляється, про що робиться відповідна відмітка в Реєстрі.

7. Підставами вилучення з Реєстру потужності (об'єкта) є винесення постанови про скасування дії експлуатаційного дозволу відповідним головним державним санітарним лікарем.

8. Експлуатаційний дозвіл обліковується в установі державної санітарно-епідеміологічної служби відповідної території в реєстраційному журналі відповідно до форми, що наведена в додатку 2.

3. Прийняття рішення про тимчасове або постійне вилучення з Реєстру затверджених експортних потужностей (об'єктів) або певних видів харчових продуктів, вироблених на таких потужностях (об'єктах)

1. Рішення про тимчасове або постійне вилучення з Реєстру (далі - Рішення про вилучення), приймається відповідним головним державним санітарним лікарем на підставі встановлення факту невідповідності затверджених експортних потужностей (об'єктів) вимогам країни призначення, що був зафіксований посадовою особою державної санітарно-епідеміологічної служби (державним санітарним інспектором) в Акті санітарно-епідеміологічного обстеження об'єкта за формою, затвердженою наказом Міністерства охорони здоров'я України від 11.07.2000 N 160 "Про затвердження форм облікової статистичної документації, що використовується в санітарно-епідеміологічних закладах" (далі - Акт). Форма рішення про вилучення наведена в додатку 3.

2. Рішення про вилучення приймається відповідним головним державним санітарним лікарем на підставі висновку компетентного органу країни призначення за результатами інспектування ним затверджених експортних потужностей (об'єктів).

3. Рішення про вилучення приймається протягом трьох робочих днів з моменту отримання інформації, що зазначена в пунктах 1 та 2 глави 3 цього Порядку, з унесенням відповідної інформації до Реєстру.

4. Рішення про вилучення видається в трьох примірниках. Перший примірник видається оператору потужностей (об'єктів), другий - залишається в установі державної санітарно-епідеміологічної служби відповідної території, третій - направляється до МОЗ.

5. Рішення про вилучення обліковуються в реєстраційному журналі відповідно до форми, що наведена в додатку 4.

4. Відміна Рішення про тимчасове вилучення з Реєстру затверджених експортних потужностей (об'єктів) або певних видів харчових продуктів, вироблених на таких потужностях (об'єктах)

1. Відміна Рішення про тимчасове вилучення здійснюється відповідним головним державним санітарним лікарем на підставі обстеження потужності (об'єкта) державним санітарним інспектором, за результатами якого складається Акт або відповідного висновку компетентного органу країни призначення за результатами інспектування ним затверджених експортних потужностей (об'єктів).

2. Відміна Рішення про вилучення може бути здійснена тільки в разі винесення Рішення про тимчасове вилучення експортних потужностей (об'єктів) або певних видів харчових продуктів, вироблених на таких потужностях (об'єктах).

3. Відміна Рішення про тимчасове вилучення оформляється за формою, що наведена в додатку 5.

4. Відміна Рішення про тимчасове вилучення приймається протягом трьох робочих днів з моменту отримання інформації, що зазначена в пункті 1 цієї глави з унесенням відповідної інформації до Реєстру.

5. Відміна Рішення про тимчасове вилучення оформляється в трьох примірниках. Перший примірник видається оператору потужностей (об'єктів), другий - залишається в установі державної санітарно-епідеміологічної служби відповідної території, третій - направляється до МОЗ.

6. Відміна Рішень про тимчасове вилучення обліковуються в реєстраційному журналі відповідно до форми, що наведена в додатку 4.

5. Реєстрація та вилучення з Реєстру потужностей (об'єктів) для імпорту в Україну

1. Реєстрація потужностей (об'єктів) для імпорту в Україну здійснюється на підставі Акта, який складається державним санітарним інспектором та в якому засвідчено дотримання вимог до потужностей (об'єктів), виробничих процесів, умов зберігання або інших вимог стосовно харчових продуктів.

2. Вилучення з Реєстру здійснюється на підставі Акта, у якому засвідчено недотримання вимог до потужностей (об'єктів), виробничих процесів, умов зберігання або інших вимог стосовно харчових продуктів.

3. У разі винесення постанови про вилучення з реалізації імпортованого харчового продукту, що не відповідає санітарним заходам через недотримання їх виробником, у Реєстрі робиться відповідна відмітка. У разі повторно винесеної постанови про вилучення з реалізації того самого харчового продукту від одного й того самого виробника цей продукт вилучається з Реєстру.

4. Копія постанови про вилучення з реалізації харчового продукту протягом трьох днів направляється до МОЗ.

5. МОЗ протягом п'яти робочих днів повідомляє виробника про факт вилучення харчового продукту з Реєстру або потужності (об'єкта) для імпорту в Україну.

 

Директор Департаменту державного
санітарно-епідеміологічного нагляду
 

 
А. М. Пономаренко
 

 

Кодифікація номера експлуатаційного дозволу на потужність (об'єкт), що надається установами державної санітарно-епідеміологічної служби відповідної території

Номер експлуатаційного дозволу, що присвоюється потужності (об'єкту), в установі державної санітарно-епідеміологічної служби відповідної території складається з поштового індексу адреси оператора потужності (об'єкта), коду, галузі виробництва та порядкового номера виданого експлуатаційного дозволу, що проставляються через крапку.

Код галузі виробництва

01 

Молокопереробна промисловість, у тому числі морозиво 

02 

М'ясопереробна промисловість 

03 

Кондитерська промисловість 

04 

Рибопереробна промисловість 

05 

Харчоконцентратна промисловість 

06 

Олієжирова промисловість 

07 

Пиво - безалкогольна промисловість 

08 

Розлив мінеральних та питних вод 

09 

Крохмалопаточна промисловість 

10 

Хлібопекарська промисловість 

11 

Борошняно-млинарська промисловість 

12 

Цукрова промисловість 

13 

Переробка овочів, фруктів, ягід, плодів, грибів 

14 

Виноробна промисловість 

15 

Алкогольна промисловість та виробництво слабоалкогольних напоїв 

16 

Тютюнова промисловість 

17 

Кулінарне виробництво 

18 

Ресторанне господарство 

19 

Торгівля 

20 

Зберігання харчових продуктів (склади) 

21 

Митні склади 

22 

Холодокомбінати (без морозива) 

23 

Інше 

Приклад:

поштовий індекс - 01001;

код галузі виробництва - 07;

порядковий номер експлуатаційного дозволу - 1;

номер експлуатаційного дозволу - 01001.07.1.

 

Директор Департаменту державного
санітарно-епідеміологічного нагляду
 

 
А. М. Пономаренко
 

 

ЖУРНАЛ
обліку/реєстрації експлуатаційних дозволів для потужностей (об'єктів) з виробництва, переробки або реалізації харчових продуктів

Почато ________________ 20__ р. 

Закінчено ________________ 20__ р. 

Номер експлуатаційного дозволу 

Дата видачі експлуатаційного дозволу 

Персональний контрольний (реєстраційний) номер та дата реєстрації експлуатаційного дозволу, що присвоюється потужності в Реєстрі 

Найменування оператора потужності (об'єкта) 

Поштова адреса оператора потужності (об'єкта) 

Юридична адреса оператора потужності (об'єкта) 

Телефон оператора потужності (об'єкта), e-mail 

Асортимент продукції (перелік видів продукції) 

Примітка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Директор Департаменту державного
санітарно-епідеміологічного нагляду
 

 
А. М. Пономаренко
 

 

РІШЕННЯ*
про тимчасове або постійне вилучення з Реєстру затверджених потужностей (об'єктів) та їх операторів експортних потужностей (об'єктів) або певних видів харчових продуктів, вироблених на таких потужностях (об'єктах)

від "___" _____________ 20__ р. 

N ___________ 

Я, __________________________________________________________________________________,
                                                        (посада, прізвище, ім'я, по батькові особи, яка винесла рішення) 

РОЗГЛЯНУВШИ _____________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________,
                                                                (перелічити документи, що подані до розгляду) 

ВСТАНОВИВ _________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
                                                    (перелічити встановлені порушення санітарного законодавства) 

ПРИЙМАЮ рішення про ТИМЧАСОВЕ або ПОСТІЙНЕ (необхідне підкреслити) вилучення з Реєстру _____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
        (найменування, адреса затвердженої експортної потужності (об'єкта) або найменування певних видів харчових
                продуктів, вироблених на таких потужностях (об'єктах), з Реєстру потужностей (об'єктів) та їх операторів)

Рішення про ТИМЧАСОВЕ вилучення з Реєстру затверджених експортних потужностей (об'єктів) або певних видів харчових продуктів, вироблених на таких потужностях (об'єктах), може бути відмінене на підставі обстеження потужності (об'єкта) державною санітарно-епідеміологічною службою або відповідним компетентним органом країни призначення, за результатами якого було встановлено усунення порушень.

Рішення складено в трьох примірниках.

Рішення одержав _____________________________________________________________________
                                                                          (прізвище, ініціали, посада, підпис, дата) 

Відмітка про відправлення рішення ______________________________________________________

Примітка ____________________________________________________________________________
__________________________________________________________________      _______________
                              (посада особи державної санітарно-епідеміологічної служби)                                                      (підпис) 

М. П. 

 
____________
* Видається на бланку відповідної установи державної санітарно-епідеміологічної служби.

Директор Департаменту державного
санітарно-епідеміологічного нагляду
 

 
А. М. Пономаренко
 

 

ЖУРНАЛ
обліку/реєстрації рішень про тимчасове або постійне вилучення з Реєстру затверджених експортних потужностей (об'єктів) або певних видів харчових продуктів, вироблених на таких потужностях (об'єктах)

Почато ________________ 20__ р. 

Закінчено ________________ 20__ р. 

N з/п 

Дата

Назва та N документів, що подані до розгляду 

Найменування, адреса затвердженої експортної потужності (об'єкта) або найменування певних видів харчових продуктів, вироблених на таких потужностях (об'єктах), вилучених з Реєстру потужностей (об'єктів) та їх операторів 

Рішення про ТИМЧАСОВЕ вилучення 

Рішення про ПОСТІЙНЕ вилучення 

Прізвище, ім'я, по батькові, посада особи, що отримала рішення 

Дата вручення (відправлення Рішення) 

Номер і дата відміни рішення про ТИМЧАСОВЕ вилучення  

Підстави відміни рішення 

Прізвище, ім'я, по батькові, посада особи, що отримала відміну рішення 

Дата вручення (відправлення) відміни рішення 

Примітка 

10 

11 

12 

13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Директор Департаменту державного
санітарно-епідеміологічного нагляду
 

 
А. М. Пономаренко
 

 

ВІДМІНА РІШЕННЯ
про тимчасове вилучення з Реєстру затверджених експортних потужностей (об'єктів) або певних видів харчових продуктів, вироблених на таких потужностях (об'єктах)*

від "___" _____________ 20__ р. 

N ___________ 

Я, __________________________________________________________________________________,
                                                           (посада, прізвище, ім'я, по батькові особи, яка винесла рішення) 

РОЗГЛЯНУВШИ _____________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________,
                                                                       (перелічити документи, що подані до розгляду) 

ВСТАНОВИВ ________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
                                                                          (указати підстави для відміни рішення) 

ВІДМІНЯЮ рішення про ТИМЧАСОВЕ вилучення затверджених експортних потужностей (об'єктів) або певних видів харчових продуктів, вироблених на таких потужностях (об'єктах)
____________________________________________________________________________________,
                                                              (указати номер і дату рішення, що відміняється)
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
           (найменування, адреса затвердженої експортної потужності (об'єкту) або найменування певних видів харчових
                     продуктів, вироблених на таких потужностях (об'єктах), з Реєстру потужностей (об'єктів) та їх операторів)

Відміну рішення складено в трьох примірниках.

Відміну рішення отримав _______________________________________________________________
                                                                             (прізвище, ім'я, по батькові, посада особи, підпис, дата)
_____________________________________________________________________________________

Відмітка про відправлення відміни рішення ________________________________________________

Примітка _____________________________________________________________________________
___________________________________________________________________   _________________
                                    (посада особи державної санітарно-епідеміологічної служби)                                              (підпис) 

М. П. 

____________
* Видається на бланку відповідної установи державної санітарно-епідеміологічної служби.

 

Директор Департаменту державного
санітарно-епідеміологічного нагляду
 

 
А. М. Пономаренко
 

Опрос