Идет загрузка документа (10 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Типового положения о тренинговом центре центра социальных служб для семьи, детей и молодежи

Министерство по делам семьи; молодежи и спорта
Положение, Приказ от 23.01.2008 № 120
Утратил силу

Про затвердження Типового положення про тренінговий центр центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді

Наказ Міністерства України у справах сім'ї, молоді та спорту
від 23 січня 2008 року N 120

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
7 лютого 2008 р. за N 85/14776

Наказ втратив чинність
(згідно з наказом Міністерства України у справах сім'ї, молоді та спорту
 від 9 лютого 2010 року N 284)

Відповідно до Загального положення про центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27.08.2004 N 1126 "Про заходи щодо вдосконалення соціальної роботи із сім'ями, дітьми та молоддю" (із змінами), з метою забезпечення якісної практичної підготовки працівників районних, міських, районних у містах, селищних та сільських центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, спеціалістів центрів соціально-психологічної допомоги, соціальних гуртожитків для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, соціальних центрів матері та дитини, центрів соціально-психологічної реабілітації дітей та молоді з функціональними обмеженнями, центрів для ВІЛ-інфікованих дітей та молоді, потенційних опікунів, піклувальників, батьків-вихователів та кандидатів у прийомні батьки НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Типове положення про тренінговий центр центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді (далі - тренінговий центр), що додається.

2. Республіканському (Автономна Республіка Крим), обласним, Київському та Севастопольському міським центрам соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді створити тренінгові центри та забезпечити їх діяльність.

3. Державній соціальній службі для сім'ї, дітей та молоді забезпечити державну реєстрацію цього наказу відповідно до Указу Президента України від 3 жовтня 1992 року N 493 "Про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади" (із змінами).

4. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника Міністра Толстоухову С. В.

 

Міністр 

Ю. О. Павленко 

 

ТИПОВЕ ПОЛОЖЕННЯ
про тренінговий центр центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді

1. Тренінговий центр центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді (далі - тренінговий центр) створюється як окреме спеціалізоване формування Республіканського (Автономна Республіка Крим), обласних, Київського та Севастопольського міських центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді (далі - центр) для організації та проведення тренінгів і семінарів для працівників районних, міських, районних у містах, селищних та сільських центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, спеціалістів центрів соціально-психологічної допомоги, соціальних гуртожитків для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, соціальних центрів матері та дитини, центрів соціально-психологічної реабілітації дітей та молоді з функціональними обмеженнями, центрів для ВІЛ-інфікованих дітей та молоді (далі - заклади), потенційних опікунів, піклувальників, батьків-вихователів, кандидатів у прийомні батьки.

2. Тренінговий центр у своїй діяльності керується Конституцією України, Законами України "Про соціальну роботу з дітьми та молоддю", "Про соціальні послуги", Загальним положенням про центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 27.08.2004 N 1126 (із змінами), постановами Кабінету Міністрів України від 26.04.2002 N 565 "Про затвердження Положення про прийомну сім'ю", від 26.04.2002 N 564 "Про затвердження Положення про дитячий будинок сімейного типу", іншими нормативно-правовими актами та цим Положенням.

3. Метою діяльності тренінгового центру є організація проведення тренінгів та семінарів з практичної підготовки працівників районних, міських, районних у містах, селищних та сільських центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, спеціалістів закладів, потенційних опікунів, піклувальників, батьків-вихователів, кандидатів у прийомні батьки.

4. Основними завданнями тренінгового центру є:

- проведення семінарів та тренінгів для працівників районних, міських, районних у містах, селищних та сільських центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, спеціалістів закладів з різних аспектів соціальної роботи;

- проведення семінарів та тренінгів для потенційних опікунів, піклувальників, батьків-вихователів та кандидатів у прийомні батьки.

5. Тренінговий центр відповідно до покладених на нього завдань здійснює такі функції:

- забезпечує підбір та підготовку лекторів;

- організовує та проводить семінари та тренінги;

- розробляє та запроваджує програми для тренінгів і семінарів;

- застосовує програми проведення тренінгів та семінарів міжнародних організацій, забезпечує їх подальше впровадження та використання;

- проводить моніторинг та оцінку діяльності лекторів;

- проводить супервізію (вид діяльності, спрямований на забезпечення якості соціальної роботи шляхом вдосконалення й оптимізації праці соціальних працівників через їх професійну підтримку, навчання, попередження професійних ризиків) для працівників районних, міських, районних у містах, селищних та сільських центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, спеціалістів закладів з різних аспектів соціальної роботи;

- видає свідоцтва про навчання опікунам, піклувальникам, батькам-вихователям, кандидатам у прийомні батьки та спеціалістам районних, міських, районних у містах, селищних та сільських центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, спеціалістам закладів;

- надає пропозиції центру щодо організації та проведення семінарів і тренінгів.

6. Тренінговий центр має право надавати пропозиції керівництву центру щодо можливих шляхів поліпшення діяльності тренінгового центру.

7. Центр забезпечує тренінговий центр приміщенням, інвентарем, засобами зв'язку, іншими матеріально-технічними цінностями, які є на балансі центру.

8. Тренінговий центр створюється, ліквідується та реорганізовується наказом директора відповідного центру.

9. Положення про тренінговий центр розробляється на основі даного Типового положення, затверджується директором відповідного центру.

10. Очолює тренінговий центр штатний працівник центру, який призначається наказом директора центру. До роботи в тренінговому центрі залучаються лектори та викладачі на договірних та волонтерських засадах.

Чисельність залучених спеціалістів, видатки на їх утримання визначаються центром відповідно до програм та заходів соціального спрямування, кошторисів витрат на їх реалізацію.

11. Керівник тренінгового центру:

- підпорядковується безпосередньо директору центру;

- організовує роботу тренінгового центру, несе відповідальність за виконання покладених на тренінговий центр завдань відповідно до чинного законодавства;

- готує у межах своєї компетенції накази та розпорядження, подає директору центру на затвердження, організовує і контролює їх виконання;

- подає до центру фінансову та аналітично-статистичну звітність в межах чинного законодавства;

- здійснює свою діяльність від імені тренінгового центру та в межах повноважень представляє його інтереси.

12. Послуги, що надаються тренінговим центром, є державними послугами і здійснюються на безоплатній основі, ґрунтуються на принципах законності, дотримання прав людини (дитини), доступності, конфіденційності, відповідальності за дотримання етичних та правових норм, добровільності у прийнятті допомоги.

13. Видатки на забезпечення діяльності тренінгового центру здійснюються за рахунок коштів, передбачених у відповідних бюджетах на реалізацію програм і заходів центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, а також за рахунок коштів підприємств, установ та організацій, коштів благодійної допомоги (пожертвувань) та інших джерел, передбачених законодавством.

 

Директор Державної соціальної
служби для сім'ї, дітей та молоді
 

 
А. В. Горін
 

Опрос