Идет загрузка документа (51 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Порядка покрытия в 2008 году Государственным казначейством Украины временных кассовых разрывов местных бюджетов

Государственное казначейство Украины
Порядок, Приказ от 17.01.2008 № 14
Утратил силу

Про затвердження Порядку покриття у 2008 році Державним казначейством України тимчасових касових розривів місцевих бюджетів

Наказ Державного казначейства України
Міністерства фінансів України
від 17 січня 2008 року N 14

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
1 лютого 2008 р. за N 79/14770

Із змінами і доповненнями, внесеними
 наказом Державного казначейства України
 Міністерства фінансів України
 від 26 травня 2008 року N 172

Наказ втратив чинність
(згідно з наказом Державного казначейства України
Міністерства фінансів України
 від 30 грудня 2008 року N 568)

Відповідно до статті 57 Закону України "Про Державний бюджет України на 2008 рік та про внесення змін до деяких законодавчих актів України", Положення про Державне казначейство України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21.12.2005 N 1232, та з метою забезпечення виконання першочергових видатків місцевих бюджетів НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Порядок покриття у 2008 році Державним казначейством України тимчасових касових розривів місцевих бюджетів, що додається.

2. Управлінню фінансових ресурсів Державного казначейства України подати цей наказ на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Скасувати наказ Державного казначейства України від 14.03.2007 N 63.

4. Наказ набирає чинності через 10 днів після державної реєстрації в Міністерстві юстиції України і діє протягом 2008 року.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на начальників головних управлінь Державного казначейства України в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі.

 

Голова 

Т. Я. Слюз 

ПОГОДЖЕНО: 

  

Міністр фінансів України 

В. М. Пинзеник 

 

Порядок
покриття у 2008 році Державним казначейством України тимчасових касових розривів місцевих бюджетів

Цей Порядок визначає механізм покриття Державним казначейством України обсягів тимчасових касових розривів місцевих бюджетів, пов'язаних із забезпеченням видатків загального фонду в першу чергу на оплату праці працівників бюджетних установ та нарахування на заробітну плату, придбання продуктів харчування та медикаментів, оплату комунальних послуг та енергоносіїв, шляхом надання органами Державного казначейства України короткотермінових позичок місцевим бюджетам за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку (далі - короткотермінові позички) на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими позичками.

1. У цьому Порядку терміни та скорочення вживаються у такому значенні:

тимчасовий касовий розрив - недостатня платоспроможність місцевого бюджету на конкретну дату погасити за рахунок наявних та очікуваних грошових активів (у т. ч. залишків бюджетних коштів) загального фонду місцевого бюджету, за винятком субвенцій з інших бюджетів, додаткових дотацій та трансфертів іншим бюджетам (далі - міжбюджетні трансферти цільового характеру) та коштів резервного фонду, бюджетні фінансові зобов'язання за такими напрямами видатків:

оплата праці працівників бюджетних установ [код економічної класифікації видатків (далі - КЕКВ) 1110 та його складові],

нарахування на заробітну плату [КЕКВ 1120],

придбання медикаментів та перев'язувальних матеріалів [КЕКВ 1132],

придбання продуктів харчування [КЕКВ 1133],

оплата комунальних послуг та енергоносіїв [КЕКВ 1160 та його складові],

підготовка кадрів вищими навчальними закладами I - IV рівнів акредитації, що перебувають у власності Автономної Республіки Крим та спільній власності територіальних громад [КЕКВ 1172 у частині видатків з оплати праці працівників бюджетних установ та нарахувань на заробітну плату],

поточні трансферти органам державного управління інших рівнів [КЕКВ 1320 у частині видатків з оплати праці працівників бюджетних установ та нарахувань на заробітну плату, придбання продуктів харчування та медикаментів, оплату комунальних послуг та енергоносіїв]";

ЄКР - єдиний казначейський рахунок Державного казначейства України;

органи Державного казначейства України - головні управління Державного казначейства України та управління Державного казначейства головних управлінь Державного казначейства України;

головні управління Державного казначейства України - головні управління Державного казначейства України в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві і Севастополі;

управління Державного казначейства головних управлінь Державного казначейства України - управління Державного казначейства в районах, містах та районах у містах;

позичковий ліміт головного управління Державного казначейства України - максимальна сума, у межах якої головне управління Державного казначейства України може запозичувати кошти ЄКР для надання короткотермінових позичок;

граничний обсяг короткотермінової позички місцевого бюджету - це обумовлена договором сума коштів, що не перевищує 1/12 від затвердженої на 2008 рік суми доходів загального фонду місцевого бюджету за вирахуванням міжбюджетних трансфертів цільового характеру, у межах якої місцевий бюджет може отримати короткотермінову позичку на покриття тимчасових касових розривів. Граничний обсяг короткотермінової позички місцевого бюджету визначається головним управлінням Державного казначейства України з урахуванням позичкового ліміту головного управління Державного казначейства України, затвердженого Державним казначейством України.

Міністр фінансів України має право встановлювати інший норматив у частині збільшення граничного обсягу короткотермінової позички місцевому бюджету до затвердженої на 2008 рік суми доходів загального фонду місцевого бюджету за вирахуванням міжбюджетних трансфертів цільового характеру;

уповноважена особа - особа, якій надано повноваження Верховною Радою Автономної Республіки Крим чи відповідною радою укладати від їх імені договори про отримання короткотермінових позичок в органах Державного казначейства України;

пролонгація - зміна кінцевого терміну погашення короткотермінової позички місцевого бюджету.

2. Голова Державного казначейства України з урахуванням платоспроможності, оцінки ризиків її втрати та обсягів коштів місцевих бюджетів, які акумулюються на ЄКР, не пізніше 25 числа кожного місяця затверджує на наступний місяць позичковий ліміт головним управлінням Державного казначейства України.

Затверджений ліміт доводиться до головних управлінь Державного казначейства України засобами телекомунікаційного зв'язку в регламентованому режимі.

3. Короткотермінові позички надаються органами Державного казначейства України в обов'язковому порядку за таких умов:

3.1. Наявності тимчасового касового розриву.

Обсяг тимчасового касового розриву відповідного місцевого бюджету визначається за такою формулою:

R = Z + D - V,

де R - обсяг тимчасового касового розриву;

Z - залишок бюджетних коштів на рахунках місцевого бюджету та розпорядників коштів цього бюджету (за винятком міжбюджетних трансфертів цільового характеру та коштів резервного фонду) на дату складання листа-заявки про отримання короткотермінової позички;

D - обсяг усіх очікуваних надходжень (за винятком міжбюджетних трансфертів цільового характеру) до загального фонду місцевого бюджету в період з дати складання листа-заявки про отримання короткотермінової позички до дати надання цієї позички;

V - залишок непогашених бюджетних фінансових зобов'язань розпорядників коштів місцевого бюджету за напрямами видатків відповідно до пункту 1 цього Порядку, які зареєстровані в органах Державного казначейства України на дату складання листа-заявки про отримання короткотермінової позички.

3.2. Відсутності простроченої кредиторської заборгованості місцевого бюджету за позичками, отриманими у фінансових установах.

3.3. Відсутності заборгованості місцевого бюджету за коштами, належними до перерахування до державного бюджету згідно з додатком 6 до Закону України "Про Державний бюджет України на 2008 рік та про внесення змін до деяких законодавчих актів України".

3.4. Відсутності у місцевих бюджетів коштів загального фонду на депозитних (вкладних) рахунках в банках.

3.5. Погашення протягом 60 днів короткотермінової позички з дня ліквідації тимчасового касового розриву за рахунок не менш ніж 80 відсотків від усіх надходжень загального фонду місцевого бюджету, а також за можливості пролонгації короткотермінової позички місцевого бюджету, за винятком міжбюджетних трансфертів цільового характеру та коштів резервного фонду.

(пункт 3 у редакції рішення Державної комісії з
 цінних паперів та фондового ринку від 21.05.2008 р. N 543)

4. Кінцевим терміном погашення короткотермінових позичок є 1 грудня 2008 року.

Міністр фінансів України має право встановлювати інший кінцевий термін погашення короткотермінових позичок в межах бюджетного періоду.

5. Договір про надання короткотермінової позички укладається на підставі письмового звернення відповідної ради до відповідного органу Державного казначейства України.

Договір про надання короткотермінової позички укладається:

між головним управлінням Державного казначейства України та Верховною Радою Автономної Республіки Крим/Київською та Севастопольською міськими радами/обласною/районною/міською/районною у місті радою;

між головним управлінням Державного казначейства України та сільською/селищною радою, які ним обслуговуються;

між управлінням Державного казначейства України головного управління Державного казначейства України та сільською/селищною радою, які ним обслуговуються.

Форма зразкового договору про надання короткотермінової позички викладена у додатку 1 цього Порядку.

6. Для отримання короткотермінової позички необхідно не пізніше ніж за два робочі дні до дати її надання подати до органу Державного казначейства України лист-заяву та розрахунок обсягу тимчасового касового розриву за формами згідно з додатками 2, 3 до цього Порядку відповідно.

(пункт 6 у редакції рішення Державної комісії з
 цінних паперів та фондового ринку від 21.05.2008 р. N 543)

7. Для аналізу платоспроможності заявника органи Державного казначейства України можуть вимагати від заявника додаткову інформацію.

8. Рішення про надання короткотермінової позички або відмову в наданні такої позички приймається органом Державного казначейства України не пізніше двох робочих днів з дати отримання листа-заяви.

Про акцепт листа-заяви орган Державного казначейства України інформує заявника листом-акцептом.

Листи-заяви та листи-акцепти реєструються в канцелярії відповідного органу Державного казначейства України.

Про відмову в наданні короткотермінової позички орган Державного казначейства України інформує заявника листом з обґрунтуванням відмови.

9. Для укладання договору про надання короткотермінової позички до органу Державного казначейства України необхідно подати такі документи (які долучаються до особової справи):

завірену копію рішення Верховної Ради Автономної Республіки Крим чи відповідної ради щодо отримання короткотермінових позичок;

завірену в установленому порядку картку із зразками підписів уповноважених осіб та відбитком печатки за формою згідно з додатком 4 до цього Порядку;

довідку про відсутність простроченої кредиторської заборгованості місцевого бюджету за короткотерміновими позичками, отриманими у фінансово-кредитних установах;

довідку про відсутність у місцевих бюджетів на депозитних (вкладних) рахунках в банках коштів загального фонду.

10. Укладені договори реєструються відповідним органом Державного казначейства у журналі реєстрації договорів про надання короткотермінових позичок за формою згідно з додатком 5.

11. У бухгалтерському обліку виконання Державного бюджету України та місцевих бюджетів усі операції стосовно надання/отримання короткотермінових позичок відображаються у порядку, встановленому Державним казначейством України.

 

Заступник начальника
Управління фінансових ресурсів
 

 
О. М. Сидоренко
 

 

Зразковий договір
від "___" ____________ 2008 року N _______
про надання короткотермінової позички

______________________________________________________________________________________
                                                                       (назва органу Державного казначейства України)
(далі - Казначейство) в особі _____________________________________________________________,
                                                                                           (прізвище, ім'я, по батькові уповноваженої посадової особи)
який(-а) діє на підставі _________________________________________________________________,
                                                                                                   (реквізити нормативно-правових актів)
з однієї сторони, і ______________________________________________________________________
                                                                                                                  (назва відповідної ради)
(далі - Позичальник) в особі _____________________________________________________________,
                                                                                                   (прізвище, ім'я, по батькові уповноваженої особи)
який(-а) діє на підставі _________________________________________________________________,
                                                                                                       (реквізити нормативно-правових актів)
з іншої сторони (далі - Сторони) уклали цей договір про таке: 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. Казначейство надає Позичальнику короткотермінову позичку за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку (далі - позичка).

1.2. Цим договором Сторони встановлюють, що граничний обсяг позички становитиме ________________________________________________ гривень.
                                       (сума цифрами та літерами)

1.3. Цим договором Сторони встановлюють, що позичка надаватиметься траншами в межах граничного обсягу, встановленого цим договором, шляхом обміну листом-заявою Позичальника та листом-акцептом Казначейства. 

2. ПРАВА ТА ЗОБОВ'ЯЗАННЯ СТОРІН

2.1. Права Казначейства

2.1.1. Вимагати від Позичальника інформацію, необхідну для аналізу його платоспроможності.

2.1.2. Здійснювати в регламентованому ним режимі погашення позички, починаючи з дня ліквідації тимчасового касового розриву, за рахунок ______________ відсотків від усіх надходжень загального фонду місцевого бюджету за винятком міжбюджетних трансфертів цільового характеру та коштів резервного фонду на рахунок Позичальника N ______________, відкритий у головному управлінні Державного казначейства України в _________________________ (код банку - ________________).

У разі неможливості погашення позички в термін та за рахунок застосування нормативу відрахувань, установлених підпунктом 2.4.2 цього договору, застосовувати норматив відрахувань, який дає змогу забезпечити погашення позички у повному обсязі, у встановлений термін, про що інформує Позичальника за два робочих дні до застосування нового нормативу.

У разі непогашення позички в термін, установлений підпунктом 2.4.2 цього договору, застосовувати стовідсотковий норматив відрахувань від усіх надходжень загального фонду місцевого бюджету за винятком міжбюджетних трансфертів цільового характеру та коштів резервного фонду до повного погашення позички у 2008 році, про що інформує Позичальника за два робочих дні до застосування цього нормативу.

2.2. Права Позичальника

2.2.1. Відкликати поданий Казначейству лист-заяву про отримання позички.

2.2.2. Отримувати інформацію від Казначейства про стан погашення позички.

2.3. Зобов'язання Казначейства

2.3.1. Додержуватись умов і положень цього договору.

2.3.2. Надавати Позичальнику позичку траншами шляхом обміну листом-заявою Позичальника та листом-акцептом Казначейства без нарахування відсотків за користування цією позичкою.

2.3.3. Перераховувати Позичальнику (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ - _______________) позичку шляхом безготівкового переказу коштів на його рахунок N ______________, відкритий у головному управлінні Державного казначейства в ____________________ (код банку - ____________________).

2.4. Зобов'язання Позичальника

2.4.1. Додержуватись умов і положень цього договору.

2.4.2. Погасити чергову позичку протягом 60 днів з дня ліквідації тимчасового касового розриву за рахунок _________ відсотків від усіх надходжень загального фонду місцевого бюджету за винятком міжбюджетних трансфертів цільового характеру та коштів резервного фонду.

2.4.3. У разі зміни річного показника доходів загального фонду місцевого бюджету внести зміни до підпункту 1.2 шляхом укладання додаткового договору, що підтверджується рішенням відповідної ради.

2.4.4. Погасити позичку до 1 грудня 2008 року (якщо Міністром фінансів України не буде встановлено інший термін погашення). 

3. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

3.1. У разі невиконання умов цього договору Сторони несуть відповідальність відповідно до законодавства. 

4. ІНШІ УМОВИ

4.1. Договір набирає чинності з моменту його укладання і діє в період, протягом якого Сторони можуть здійснити свої права і виконати свої обов'язки відповідно до цього договору.

4.2. За взаємною згодою Сторін умови цього договору можуть бути переглянуті в період його дії, про що складається додатковий договір.

4.3. Спірні питання між Сторонами, що є предметом цього договору, вирішуються шляхом переговорів, а в разі недосягнення згоди - у судовому порядку.

4.4. Цей договір укладено у двох примірниках, по одному для кожної Сторони. Усі оформлені та підписані примірники цього договору мають однакову юридичну силу. 

5. МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ СТОРІН

5.1. Місцезнаходження та банківські реквізити Казначейства:

5.2. Місцезнаходження та банківські реквізити Позичальника: 

Казначейство 

  

Позичальник 

Посада 

_________
(підпис) 

прізвище, ім'я, по батькові

  

Посада 

_________
(підпис) 

прізвище, ім'я, по батькові

 

 

М. П. 

 

 

 

М. П. 

 

ЛИСТ-ЗАЯВА
про отримання короткотермінової позички

Відповідно до договору від "___" ____________ 2008 року N ___ прошу надати короткотермінову позичку на покриття тимчасових касових розривів, що виникають під час виконання загального фонду ________________________________________________________________________________,
                                                                                              (повна назва бюджету)
в обсязі ________________ (___________________________) грн. з датою надання короткотермінової
                                           (сума цифрами і літерами)
позички "___" ___________ 2008 року. 

"___" ______________ 2008 року
           (дата складання заяви) 

____________________
М. П.      (підпис) 

Виконавець 

_________________________________________________________________________
                                        (прізвище, ініціали, телефон/факс, адреса електронної пошти) 

Відмітка органу
Державного казначейства України про акцепт 

 
__________________________________________
                         (реквізити документа про акцепт) 

 

Розрахунок обсягу тимчасового касового розриву

по ___________________________________________
(повна назва бюджету)

станом на "___" ____________ 2008 року

(грн.)

1 

Залишок бюджетних коштів на рахунках місцевого бюджету і розпорядників бюджетних коштів*, у тому числі: 

  

1.1 

на рахунках загального фонду місцевого бюджету 

 

1.2 

на особових рахунках розпорядників за коштами, отриманими із загального фонду місцевого бюджету 

 

1.3 

на реєстраційних рахунках розпорядників за коштами загального фонду місцевого бюджету  

  

2 

Обсяг очікуваних надходжень до загального фонду місцевого бюджету (у розрізі днів)** 

  

3 

Залишок зареєстрованих та непогашених бюджетних фінансових зобов'язань***, у тому числі за КЕКВ

 

3.1 

     1110 

  

3.2 

     1120 

  

3.3 

     1132 

  

3.4 

     1133 

  

3.5 

     1160 

  

3.6 

     1172 (у частині видатків з оплати праці працівників бюджетних установ та нарахувань на заробітну плату) 

  

3.7 

     1320 (у частині видатків з оплати праці працівників бюджетних установ та нарахувань на заробітну плату, придбання продуктів харчування та медикаментів, оплату комунальних послуг та енергоносіїв) 

  

4 

Обсяг тимчасового касового розриву (1 + 2 - 3) 

  

____________
* За винятком міжбюджетних трансфертів цільового характеру та коштів резервного фонду.

** За винятком коштів міжбюджетних трансфертів цільового характеру.

*** За винятком зобов'язань, джерелом погашення яких є кошти міжбюджетних трансфертів цільового характеру та кошти резервного фонду.

 

Уповноважена особа 

________________
(підпис) 

____________________________
(ініціали, прізвище) 

М. П.  

  

  

Погоджено: 

  

  

Відповідальна особа органу
Державного казначейства України  

_______________
(підпис) 

____________________________
(ініціали, прізвище) 

(Порядок доповнено новим додатком 3 згідно з наказом
 Державного казначейства України Міністерства фінансів України
 від 26.05.2008 р. N 172,
у зв'язку з цим додатки 3, 4 уважати відповідно додатками 4, 5;
 у тексті Порядку посилання на додатки 3, 4
 замінено посиланнями відповідно на додатки 4, 5)

 

 

Посада уповноваженої особи 

Прізвище, ім'я та по батькові 

Зразок підпису 

Відбиток печатки 

  

  

  

  

  

  

  

Посвідчувальний напис нотаріуса (форма N 58)
"___" ____________ ____ року я, _________________________________________________________,
                                                                                                                                 (прізвище та ініціали)
нотаріус _____________________________________________________________________________,
                                                                    (найменування нотаріальної контори, нотаріального округу)
засвідчую справжність підпису __________________________________________________________
                                                                                                           (посада, найменування юридичної особи,
_______________________________________________________, який зроблено у моїй присутності.
                                  прізвище, ім'я та по батькові представника)

Особу представника встановлено, повноваження його перевірено. 

  

Зареєстровано в реєстрі за N ________

Стягнуто ________________________
                              (державного мита, плати) 
 

Нотаріус 

  

Печатка 

Підпис 

 

Журнал реєстрації договорів про надання короткотермінових позичок

N договору 

Дата укладання 

Назва ради 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

____________

Опрос