Идет загрузка документа (46 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Положения о требованиях относительно технического состояния и организации охраны помещений банков Украины

Национальный банк
Положение, Постановление от 29.12.2007 № 493
Утратил силу

Про затвердження Положення про вимоги щодо технічного стану та організації охорони приміщень банків України

Постанова Правління Національного банку України
від 29 грудня 2007 року N 493

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
24 січня 2008 р. за N 49/14740

Із змінами і доповненнями, внесеними
 постановою Правління Національного банку України
 від 10 липня 2009 року N 398/ДСК

Постанова втратила чинність
(згідно з постановою Правління Національного банку України
 від 4 червня 2013 року N 195/ДСК)

Додатково див. лист
 Головного управління Національного банку України по м. Києву і Київській області
 від 13 лютого 2008 року N 08-161/3488

Відповідно до статті 33 Закону України "Про Національний банк України" та з метою забезпечення банками України належних умов схоронності цінностей Правління Національного банку України ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Затвердити Положення про вимоги щодо технічного стану та організації охорони приміщень банків України (далі - Положення), що додається. 

2. Визнати такими, що втратили чинність, постанови Правління Національного банку України від 17.09.2003 N 403 "Про затвердження Положення про вимоги щодо технічного стану та організації охорони приміщень банків України", зареєстрована в Міністерстві юстиції України 13.10.2003 за N 925/8246, від 12.08.2005 N 286 "Про затвердження Змін до Положення про вимоги щодо технічного стану та організації охорони приміщень банків України", зареєстрована в Міністерстві юстиції України 31.08.2005 за N 965/11245, та пункт 2 постанови Правління Національного банку України від 04.07.2007 N 243 "Про затвердження Правил з технічного захисту інформації для приміщень банків, у яких обробляються електронні банківські документи", зареєстрована в Міністерстві юстиції України 17.08.2007 за N 955/14222.

3. Банкам, сховища цінностей яких віднесені територіальними управліннями Національного банку України до V - IX класів опору за ДСТУ 4012-1 "Сховища, двері сховищ, сейфи і АТМ-сейфи" (далі - ДСТУ 4012-1) з узгодженими термінами проведення сертифікаційних робіт для одержання сертифікатів відповідності, ужити належних заходів для приведення таких сховищ цінностей у відповідність до вимог Положення, але не пізніше 30.12.2010.

4. Сховища цінностей з класами опору I - IV за ДСТУ 4012-1, що були введені в експлуатацію до набрання чинності цим Положенням, мають бути до 01.01.2012 приведені у відповідність до вимог, визначених у пункті 6.1 глави 6 Положення.

(пункт 4 у редакції постанови Правління
 Національного банку України від 10.07.2009 р. N 398/ДСК)

5. Управлінню організації діловодства (В. В. Врублевський) та Департаменту готівково-грошового обігу (Н. В. Дорофєєва) забезпечити територіальні управління Національного банку України примірниками цього Положення.

6. Господарсько-експлуатаційному управлінню Національного банку України (О. П. Руденко) забезпечити друкування та передавання в установленому порядку банкам України примірників цього Положення.

7. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на виконавчого директора з питань готівково-грошового обігу Національного банку України О. М. Толстого, директорів департаментів готівково-грошового обігу Н. В. Дорофєєву та валютного регулювання О. А. Щербакову.

8. Постанова набирає чинності через 25 календарних днів після державної реєстрації в Міністерстві юстиції України.

 

Голова 

В. С. Стельмах 

 

Положення
про вимоги щодо технічного стану та організації охорони приміщень банків України

Це Положення розроблено відповідно до вимог статті 33 Закону України "Про Національний банк України" і встановлює спеціальні вимоги до технічного стану приміщень банків, розташованих на території України, та вимоги до організації їх охорони.

Глава 1. Загальні положення

1.1. Це Положення є обов'язковими для банків, усіх організаційно-правових форм, визначених Законом України "Про банки і банківську діяльність", а також їх філій, представництв і відділень та пунктів обміну іноземної валюти, у яких здійснюються банківські операції з готівкою та іншими цінностями (далі - банки).

1.2. Керівник банку або уповноважена ним особа (далі - керівник банку) зобов'язаний забезпечити відповідність приміщень вимогам, що визначені в нормативно-правових актах України та Державних будівельних нормах України, включаючи ДБН В.2.2-9-99, дія яких поширюється на приміщення банків.

Вимоги щодо технічного стану приміщень касових вузлів Національного банку України (далі - Національний банк) визначаються іншим нормативно-правовим актом Національного банку.

Організація охорони Національного банку регулюється Законом України "Про Національний банк України" та нормативно-правовими актами Національного банку.

1.3. У цьому Положенні поняття вживаються в такому значенні:

АТМ - автоматична касова машина, пристрій для зберігання та автоматичного видавання або приймання готівки та/або інших цінностей;

АТМ-сейф - сейф, який входить до складу АТМ, у якому зберігається готівка та/або інші цінності, що прийняті або призначені для видачі, технічний стан якого відповідає вимогам цього Положення;

двері сховища цінностей - двері з рамою спеціальної конструкції, технічний стан яких відповідає вимогам цього Положення;

депозитна система - система з обладнанням для внесення на зберігання готівки та/або інших цінностей;

робоче місце касира - місце працівника, який здійснює обслуговування клієнтів готівкою та/або іншими цінностями під час виконання банківських операцій;

сейф - механічне захисне устаткування технічний стан якого сертифіковано на відповідність ДСТУ 4012-1 "Засоби безпечного зберігання. СХОВИЩА, ДВЕРІ СХОВИЩ, СЕЙФИ І АТМ-сейф. Вимоги, класифікація та методи випробувань на тривкість до злому" (далі - ДСТУ 4012-1);

сховище цінностей - приміщення для зберігання готівки та/або інших цінностей, технічний стан якого сертифіковано на відповідність ДСТУ 4012-1. Як сховище цінностей може використовуватися сейф.

Інші терміни вживаються відповідно до визначень, наведених у державних стандартах України.

1.4. Керівники банків з урахуванням вимог цього Положення зобов'язані забезпечити захист приміщень банку з використанням засобів інженерно-технічного укріплення, охоронної сигналізації, фізичної охорони тощо.

1.5. У разі укладення зі страховою компанією договору на страхування повного обсягу готівки та/або інших цінностей, що зберігаються, керівник банку має право самостійно визначати спеціальні вимоги до технічного стану та організації охорони приміщень банку для створення безпечних умов під час виконання банком операцій з готівкою та/або іншими цінностями з урахуванням вимог страхової компанії. Банк зобов'язаний розраховувати величину повного обсягу готівки та/або інших цінностей відповідно до вимог глави 4 цього Положення.

1.6. Вимоги цього Положення є загальними вимогами до технічного стану приміщень та організації охорони банків. Керівники банку затверджують внутрішніми актами вимоги до технічного стану приміщень банку та обладнання їх технічними засобами охоронної сигналізації, дотримуючись вимог цього Положення та інших нормативно-правових актів Національного банку.

1.7. Вимоги цього Положення до технічного стану приміщень банків та організації їх охорони є обов'язковими. За рішенням керівника банку можуть бути встановлені додаткові вимоги до технічного стану приміщень банків, їх обладнання технічними засобами охоронної сигналізації та організації охорони банків.

1.8. Керівники банків несуть передбачену законодавством України відповідальність за невиконання вимог цього Положення.

Глава 2. Загальні вимоги до технічного стану приміщень банків

2.1. За рішенням керівника банку визначається структура банківських приміщень, склад та їх охорона визначаються залежно від здійснення банківських операцій.

2.2. Ширина дверних прорізів на шляхах транспортування цінностей має бути не менше ніж 0,9 м.

2.3. Приміщення розташовуються таким чином, щоб не допускати перетинання шляхів пересування клієнтів і транспортування готівки та/або інших цінностей, а також унеможливлювати спостерігання клієнтами і іншими особами за переміщенням готівки та/або інших цінностей і роботою з ними працівників банку.

2.4. Вікна перших, цокольних та підвальних поверхів банків, приміщень касового вузла, для виготовлення і оброблення ламінованих карток, підрозділів захисту інформації, архівів, підрозділів охорони, а також тих, що розміщені біля пожежних сходів, покрівель прибудов, можуть бути захищені від несанкціонованого проникнення або металевими захисними ґратами, або панцеровим (ударотривким) склом, або металевими ролетами, або іншими інженерно-технічними засобами.

2.5. Аварійне живлення апаратури охоронної, охоронно-пожежної і тривожної сигналізації має забезпечувати їх роботу протягом не менше ніж дванадцяти годин у черговому режимі в разі відключення основних джерел електропостачання.

Глава 3. Загальні вимоги до організації охорони приміщень банків

3.1. Банки зобов'язані затвердити внутрішні акти з організації охорони банку, які мають визначати суб'єкт (суб'єкта) охорони, що залучається до охорони, вид охорони та інші потрібні відомості.

3.2. Банки організовують охорону своїх будівель, споруд та окремих приміщень, у яких розташовуються їх підрозділи, зберігаються готівка та/або інші цінності із залученням таких суб'єктів охорони:

а) власної служби охорони, штат якої затверджується керівником банку;

б) суб'єктів господарювання - юридичних осіб незалежно від їх організаційно-правової форми та форми власності, які відповідно до законодавства України на підставі ліцензії мають право надавати послуги, пов'язані з охороною державної та інших форм власності;

в) підрозділів Міністерства внутрішніх справ України, яким відповідно до законодавства України надано право на здійснення охоронної діяльності в Україні.

Банки мають право використовувати комбіновані варіанти охорони за участю одного або декількох суб'єктів охорони за умови визначення в договорах про охорону банку розмежування зон і обсягів відповідальності та часу охорони.

(пункт 3.2 у редакції постанови Правління
 Національного банку України від 10.07.2009 р. N 398/ДСК)

3.3. За рішенням керівника банку вибирається один з таких видів охорони банку:

а) цілодобова фізична охорона власною службою охорони банку та/або суб'єктом (суб'єктами) охорони з підключенням відповідних технічних засобів охорони (засоби охоронної сигналізації, ручна система тривожної сигналізації) до пультів спостереження власної служби охорони банку та/або суб'єкта (суб'єктів) охорони для забезпечення відповідного реагування на сигнали може застосовуватися для обсягів готівки та/або інших цінностей, що становлять більше ніж 2000 мінімальних розмірів заробітної плати;

б) у робочий час - фізична охорона власною службою охорони банку та/або суб'єктом (суб'єктами) охорони з підключенням відповідних технічних засобів охорони до пультів спостереження власної служби охорони банку та/або суб'єкта (суб'єктів) охорони, а у неробочий час - охорона тільки за допомогою відповідних технічних засобів охорони, що підключені до пультів спостереження власної служби охорони банку та/або суб'єкта (суб'єктів) охорони для забезпечення відповідного реагування на сигнали, може застосовуватися для обсягів готівки та/або інших цінностей, що становлять від 1000 до 2000 мінімальних розмірів заробітної плати;

в) цілодобова охорона тільки за допомогою відповідних технічних засобів охорони, що підключаються до пультів спостереження власної служби охорони банку та/або суб'єкта (суб'єктів) охорони для забезпечення відповідного реагування на сигнали, може застосовуватися для обсягів готівки та/або інших цінностей, що становлять від 100 до 1000 мінімальних розмірів заробітної плати;

г) потреба в залученні власної служби охорони банку та/або суб'єкта (суб'єктів) охорони до охорони банку, у якому обсяги готівки та/або інших цінностей становлять менше ніж 100 мінімальних розмірів заробітної плати, визначається керівником банку.

3.4. Вид охорони обирається залежно від обсягів готівки та/або інших цінностей, місця розташування банку, строку зберігання обсягів готівки та/або інших цінностей, облаштування касового вузла банку та інших чинників, що впивають на організацію охорони банку.

3.5. Обраний керівником банку вид охорони є обов'язковим протягом перебування готівки та/або інших цінностей у банку. Потреба в охороні банку на строк відсутності готівки та/або інших цінностей у банку визначається керівником банку.

3.6. Керівник банку під час залучення власної служби охорони банку або спільно з представниками обраного суб'єкта (суб'єктів) охорони (у разі його (їх) залучення до охорони банку) визначає:

а) організацію пропускного та внутрішньооб'єктового режимів;

б) місця встановлення технічних засобів охорони та їх кількість;

в) технічні засоби охорони (для забезпечення відповідного реагування), що підключаються:

до пультів спостереження підрозділів при Міністерстві внутрішніх справ України, яким надано право на здійснення охоронної діяльності, або до пультів інших суб'єктів охорони, визначених у пункті 3.2 цієї глави;

 на пост фізичної охорони банку;

на пост фізичної охорони банку і до пультів спостереження підрозділів при Міністерстві внутрішніх справ України, яким надано право на здійснення охоронної діяльності, або до інших суб'єктів охорони, визначених у пункті 3.2 цієї глави;

г) мінімально визначені строки оперативного реагування суб'єктів охорони на сигнали технічних засобів охорони;

ґ) дії працівників банку і працівників суб'єктів охорони в разі спрацювання технічних засобів охорони в непередбачених ситуаціях;

д) взаємодію між різними суб'єктами охорони (у разі потреби);

е) спільно з територіальним органом внутрішніх справ порядок взаємодії в разі нападу, злочинного посягання, спрацювання охоронної та тривожної сигналізації, інших ситуацій;

є) методичні рекомендації з питань реагування касових працівників банків у разі вчинення протиправних дій;

(пункт 3.6 доповнено підпунктами "є" згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 10.07.2009 р. N 398/ДСК)

ж) графік проведення навчань та періодичних інструктажів (тренінгів) з касовими працівниками (під особистий підпис) із зазначених питань.

(пункт 3.6 доповнено підпунктами "ж" згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 10.07.2009 р. N 398/ДСК)

3.7. У разі збільшення обсягів готівки та/або інших цінностей керівник банку зобов'язаний вживати відповідних заходів щодо посилення охорони, технічного стану приміщень банку, інших заходів з метою забезпечення збереження готівки та/або інших цінностей.

Глава 4. Розрахунок обсягу готівки та/або інших цінностей

4.1. Розрахунок обсягу готівки та/або інших цінностей для банку визначається як середньоденний показник за останні шість місяців на час його розрахунку, а саме:

для банку і балансової банківської філії - сума залишку готівки на кінець операційного дня в гривнях (рахунок 1001) за всіма валютами та сума залишку банківських металів на кінець операційного дня в гривнях (рахунок 1101);

для безбалансової банківської філії - сума залишку готівки на кінець операційного дня в гривнях (рахунок 1002) за всіма валютами та сума залишку банківських металів на кінець операційного дня в гривнях (рахунок 1102).

Якщо банк здійснює щоденне вивезення готівки та/або інших цінностей у кінці операційного дня і сума залишку на його рахунках 1001 (1002) та 1101 (1102) дорівнює нулю, то визначення обсягу готівки та/або інших цінностей керівником банку здійснюється на підставі середньоденних оборотів.

4.2. Розрахунок обсягу готівки та/або інших цінностей для пункту обміну іноземної валюти, розташованого за межами приміщення банків, визначається як середньоденний показник за останні шість місяців загальної суми авансу в іноземній валюті (обраховується в гривнях за офіційним обмінним курсом, що встановлюється Національним банком на останню дату кожного місяця) та суми авансу в гривнях на час їх розрахунку.

4.3. Обсяг готівки та/або інших цінностей для новоствореного банку визначається керівником банку на підставі обсягу готівки та/або інших цінностей, з якими банк працюватиме.

Глава 5. Вимоги до касового вузла

5.1. Касовий вузол - комплекс поєднаних між собою приміщень банку, що ізольовані від інших приміщень банку і в яких проводяться операції з готівкою та/або іншими цінностями. До таких приміщень можуть належати:

приміщення сховища цінностей з передсховищами;

приміщення завідуючого каси;

приміщення, в якому розташовані робочі місця касирів;

приміщення для перерахування банкнот і монет;

приміщення для приймання-передавання цінностей інкасаторам;

приміщення для зберігання пакувальних і допоміжних матеріалів;

приміщення для зберігання особистих речей і одягу працівників каси;

приміщення для відпочинку працівників каси і приймання їжі;

приміщення боксу інкасації;

санітарно-гігієнічні приміщення для працівників каси.

За рішенням керівника банку допускається розміщення окремих із зазначених приміщень за межами касового вузла за умови створення належних і безпечних умов під час роботи з готівкою та/або іншими цінностями.

5.2. Перелік потрібних приміщень касового вузла банку, їх обладнання визначається керівником банку залежно від банківських операцій, що виконуються банком, та специфіки його роботи за умови забезпечення безпечної роботи працівників та забезпечення схоронності цінностей.

5.3. Для банків, у яких обсяги готівки та/або інших цінностей перевищують 20 мінімальних заробітних плат, робочі місця касирів банку та/або касових працівників, які здійснюють операції з готівкою та/або іншими цінностями під час обслуговування клієнтів, приймання-передавання готівки та/або інших цінностей інкасаторами, обладнуються елементами відгороджувальних конструкцій, що мають сертифікат відповідності, який за формою та змістом відповідає Законам України "Про підтвердження відповідності", "Про акредитацію органів з оцінки відповідності". Клас опору елементів відгороджувальних конструкцій обирається за рішенням керівника банку або уповноваженої ним особи, якщо створено безпечні умови під час роботи з цінностями, але не нижче ніж СК2 за ДСТУ 4546 та ОЗК-2 за ДСТУ 4547.

У разі застосування на робочих місцях касирів автоматичних (автоматизованих) касових машин з отримання та видачі готівки, що містять обмежені обсяги готівки і зменшують ризики під час роботи з готівкою та/або іншими цінностями, а також для банків, у яких обсяги готівки та/або інших цінностей не перевищують 20 мінімальних заробітних плат, необхідність улаштування сертифікованих елементів відгороджувальних конструкцій визначається за рішенням керівника банку або вповноваженої ним особи.

(пункт 5.3 у редакції постанови Правління
 Національного банку України від 10.07.2009 р. N 398/ДСК)

5.4. Внутрішні приміщення касового вузла мають бути ізольованими від інших приміщень банку. Несанкціонований доступ до внутрішніх приміщень касового вузла має бути виключений.

Глава 6. Вимоги до сховища цінностей

6.1. Сховище цінностей призначене для зберігання готівки та/або інших цінностей.

Сховище цінностей та його двері або сейф, що використовується банком як сховище цінностей (далі - сховище цінностей), повинні мати сертифікат відповідності обов'язковим вимогам ДСТУ 4012-1, який за формою та змістом відповідає Законам України "Про підтвердження відповідності", "Про акредитацію органів з оцінки відповідності" та іншим нормативно-правовим актам України.

Клас опору для сховища цінностей та його дверей обирається за рішенням керівника банку в залежності від обсягу готівки та/або інших цінностей, що зберігаються в сховищі, відповідно до вимог, визначених у додатку до цього Положення.

Необхідність застосування сховищ цінностей, сертифікованих у встановленому порядку, для зберігання обсягів готівки та/або інших цінностей, що не перевищують 20 мінімальних заробітних плат, визначається керівником банку.

Якщо сховище цінностей та його двері мають різні класи опору за ДСТУ 4012-1, то в цілому клас опору сховища цінностей визначається за найменшим класом опору.

6.2. Для сховищ цінностей, які побудовані і на підставі актів про приховані роботи, проектної документації, сертифікатів, висновків тощо до 17.09.2003 року були віднесені територіальними управліннями Національного банку до V та IX класів опору за ДСТУ 4012-1 без встановлення строків на проведення сертифікаційних робіт для одержання сертифікатів відповідності, потребу в проведенні таких сертифікаційних робіт і їх строки банки визначають самостійно за рішенням керівника банку.

(пункт 6.2 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 10.07.2009 р. N 398/ДСК)

6.3. Розрахункові параметри повітря сховища цінностей такі:

температура повітря - 18 - 23° C,

відносна вологість - 40 - 65 %,

кратність повітрообміну за одну годину: - 3.

Допускається відхилення параметрів повітря у сховищі цінностей не більше ніж на чотири години.

6.4. Живлення мереж освітлення і систем механізації сховища цінностей можливо здійснювати із передсховища за умови відключення живлення під час зачинення дверей.

6.5. Вхід (доступ) до сховища цінностей передбачається з боку передсховища.

6.6. У разі використання як сховища цінностей сейфа або групи сейфів, що встановлені в одному приміщенні, функції передсховища виконує приміщення, у якому встановлено зазначені сейфи або група сейфів.

Глава 7. Улаштування депозитних систем

7.1. Депозитні системи, що застосовуються банками для обслуговування клієнтів та інкасаторів, повинні мати сертифікат відповідності обов'язковим вимогам ДСТУ 4012-2, який за формою та змістом відповідає Законам України "Про підтвердження відповідності", "Про акредитацію органів з оцінки відповідності" та іншим нормативно-правовим актам України.

Клас опору депозитної системи за ДСТУ 4012-2 обирається за рішенням керівника банку.

7.2. Місце встановлення депозитної системи і її влаштування визначаються керівником банку з урахуванням вимог та рекомендацій виробника відповідної депозитної системи.

Глава 8. Улаштування сховища для індивідуальних сейфів

8.1. Сховище для індивідуальних сейфів призначене для тимчасового зберігання цінностей клієнтів.

Сховище для індивідуальних сейфів повинно мати сертифікат відповідності ДСТУ 4012-1. Як сховище для індивідуальних сейфів можуть використовуватися сейфи, що мають сертифікат відповідності обов'язковим вимогам ДСТУ 4012-1, який за формою та змістом відповідає Законам України "Про підтвердження відповідності", "Про акредитацію органів з оцінки відповідності" та іншим нормативно-правовим актам України.

Клас опору сховища для індивідуальних сейфів за ДСТУ 4012-1 обирається за рішенням керівника банку.

8.2. Для унеможливлення спостереження за роботою клієнтів доцільно влаштовувати спеціальні робочі місця (кабіни), розташування та обладнання яких визначаються керівником банку.

8.3. Вхід до сховища для індивідуальних сейфів, як правило, робиться поряд з касовим вузлом.

8.4. Зберігання цінностей у сховищі для індивідуальних сейфів здійснюється в індивідуальних депозитних чарунках або індивідуальних сейфах.

Глава 9. Вимоги до АТМ-сейфа та пункту обміну іноземних валют

9.1. АТМ-сейф повинен мати сертифікат відповідності обов'язковим вимогам ДСТУ 4012-1, який за формою та змістом відповідає Законам України "Про підтвердження відповідності", "Про акредитацію органів з оцінки відповідності" та іншим нормативно-правовим актам України.

Клас опору АТМ-сейфа обирається за рішенням керівника банку.

Організація охорони банкомата визначається за рішенням керівника банку залежно від місця його встановлення та обсягів готівки та інших цінностей, що можуть у ньому зберігатися.

9.2. Пункт обміну іноземних валют, призначений для проведення валютно-обмінних операцій, розташовується в межах касового вузла поряд з робочими місцями касирів або в інших приміщеннях банку, або за його межами в приміщеннях будівель.

9.3. Пункт обміну іноземних валют має відповідати вимогам пункту 5.3 глави 5 цього Положення.

Глава 10. Вимоги щодо обладнання приміщень банків технічними засобами охоронної сигналізації

10.1. Сховища цінностей та сховища індивідуальних сейфів мають обладнуватися не менше ніж двома рубежами охоронної сигналізації.

Першим рубежем охоронної сигналізації блокуються безпосередньо вхідні двері сховища цінностей та сховища індивідуальних сейфів на відчинення.

Другим рубежем охоронної сигналізації блокуються об'єми сховища цінностей та сховища індивідуальних сейфів. З цією метою використовуються електронні сповіщувачі дуального типу з різним фізичним принципом дії.

Рубежі охоронної сигналізації сховища цінностей та сховища індивідуальних сейфів мають ставитися під охорону (зніматися з-під охорони) за допомогою кодових пристроїв керування приймально-контрольними приладами (далі - ПКП).

Якщо немає оглядового коридору або простору із зовнішнього боку відповідної поверхні сховища цінностей та сховища індивідуальних сейфів, то зазначена поверхня блокується додатковим рубежем за допомогою сповіщувачів, що реагують на руйнування поверхні ззовні.

Якщо як сховище цінностей використовується сейф, то:

а) першим рубежем охоронної сигналізації блокуються безпосередньо двері сейфа на відчинення;

б) другим рубежем охоронної сигналізації блокується сейф за допомогою сповіщувачів, що реагують на його руйнування ззовні.

Для першого та другого рубежів охоронної сигналізації сховищ цінностей та сховищ індивідуальних сейфів мають використовуватися сповіщувачі з різними фізичними принципами дії.

Системи передавання сповіщень, ПКП мають бути розміщені в приміщеннях охорони або в інших приміщеннях банку. Перелік осіб, які допущені до роботи з ПКП, визначається за рішенням керівника банку.

ПКП, розподільні та з'єднувальні коробки шлейфів сигналізації мають бути опломбованими (опечатаними) працівниками, які їх обслуговують, або обладнаними антисаботажними пристроями (заблоковані на відчинення) з цілодобовим підключенням до ПКП.

10.2. Засобами охоронної сигналізації блокуються об'єми передсховища і приміщення для розміщення сейфів та їх двері на відчинення.

Оглядовий коридор і простір між залізобетонною оболонкою сховища цінностей та сховища індивідуальних сейфів і перекриттям поверху блокуються об'ємними сповіщувачами, які підключаються до рубежу охоронної сигналізації передсховища.

10.3. Засобами охоронної сигналізації обладнуються всі виходи на горища, зовнішні, внутрішні двері та віконні отвори:

приміщень банку, що розташовуються на першому поверсі;

підвалів банку незалежно від їх призначення та наявності в них цінностей;

поверхів банку, на яких розташовано касовий вузол або приміщення касового вузла.

Приміщення банку, які суміжні з небанківськими приміщеннями, обладнуються об'ємними сповіщувачами.

(пункт 10.3 у редакції постанови Правління
 Національного банку України від 10.07.2009 р. N 398/ДСК)

10.4. Вентиляційні канали, водостічні труби, люки, шлюзи та інші комунікаційні прорізи розміром понад 150 х 150 мм, які прокладені в приміщеннях, що охороняються, мають блокуватися сповіщувачами охоронної сигналізації.

10.5. Ручні сповіщувачі системи тривожної сигналізації мають установлюватися в сховищах, передсховищах, приміщеннях для розміщення сейфів, на робочих місцях касирів та суб'єкта охорони або власної служби охорони банку, у скупках дорогоцінних металів і коштовностей, боксах інкасації, на шляху транспортування цінностей.

Ручні сповіщувачі системи тривожної сигналізації мають установлювати в місцях, непомітних для клієнтів і зручних для подавання сигналів тривоги в будь-яких ситуаціях.

Для дистанційної подачі сигналу "Тривога" працівники суб'єкта охорони або власної служби охорони банку обов'язково забезпечуються радіоканальними сповіщувачами тривожної сигналізації.

10.6. Рубежі охоронної сигналізації, засоби охоронної сигналізації та ручні сповіщувачі системи тривожної сигналізації, що встановлюються згідно з пунктами 10.1 - 10.5 цієї глави, для забезпечення реагування на їх сигнали підключаються на пост фізичної охорони банку та/або суб'єкта (суб'єктів) охорони, з яким (якими) укладено договір про охорону банку.

10.7. Для приміщень банку, не зазначених у пунктах 10.1 - 10.5 цієї глави, кількість рубежів охоронної сигналізації, необхідність обладнання засобами охоронної сигналізації, ручними сповіщувачами системи тривожної сигналізації та їх підключення на пост фізичної охорони банку та/або суб'єкта (суб'єктів) охорони визначаються за рішенням керівника банку, ураховуючи наявність цінностей і можливість проникнення до цих приміщень інших осіб ззовні.

10.8. Вимоги, зазначені в пунктах 10.1 - 10.6 цієї глави, є обов'язковими для виконання банками, у яких обсяги готівки та/або інших цінностей дорівнюють або становлять більше ніж 100 мінімальних розмірів заробітної плати.

10.9. Для банків, у яких обсяги готівки та/або інших цінностей перевищують 20 мінімальних заробітних плат, приміщення касових вузлів, робочі місця касирів, входи до банку обладнуються системами відеоспостереження з обов'язковою реєстрацією та архівацією сигналу строком не менше трьох діб. Для банків, у яких обсяги готівки та/або інших цінностей не перевищують 20 мінімальних заробітних плат, необхідність обладнання системами відеоспостереження визначається за рішенням керівника банку або уповноваженої ним особи.

(пункт 10.9 у редакції постанови Правління
 Національного банку України від 10.07.2009 р. N 398/ДСК)

10.10. Для депозитної системи потреба обладнання відповідними рубежами та засобами охоронної сигналізації визначається за рішенням керівника банку залежно від технології роботи депозитної системи і за умови забезпечення належних умов щодо схоронності цінностей під час роботи з депозитною системою.

10.11. За рішенням керівника банку сховища цінностей та інші приміщення банку можуть посилюватися додатковими технічними засобами охорони.

10.12. Для захисту приміщень та будівельних конструкцій у банках мають використовуватися засоби охоронної і пожежної сигналізації та ручної системи тривожної сигналізації, що мають сертифікат відповідності, який за формою та змістом відповідає Законам України "Про підтвердження відповідності", "Про акредитацію органів з оцінки відповідності".

(пункт 10.12 у редакції постанови Правління
 Національного банку України від 10.07.2009 р. N 398/ДСК)

10.13. Пункт 10.13 виключено

(згідно з постановою Правління Національного
 банку України від 10.07.2009 р. N 398/ДСК)

 

Директор Департаменту
готівково-грошового обігу

Н. В. Дорофєєва

ПОГОДЖЕНО:

 

Виконавчий директор з питань
готівково-грошового обігу

О. М. Толстой

 

Максимальні обсяги готівки та/або інших цінностей, що можуть зберігатися у сховищах цінностей та сейфах, що використовуються як сховища цінностей, залежно від класу опору за ДСТУ 4012-1

Клас опору за ДСТУ 4012-1

Максимальні обсяги готівки та/або інших цінностей (мінімальних зарплат)

II

1000

III

2000

IV

3000

V

5000

VI

10000

VII

25000

VIII

50000

IX

75000

X

100000

XI

200000

XII

300000

XIII

понад 300000

 

Директор Департаменту
готівково-грошового обігу

Н. В. Дорофєєва

Опрос