Идет загрузка документа (18 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Изменений к Инструкции о порядке открытия, использования и закрытия счетов в национальной и иностранных валютах

Национальный банк
Постановление от 08.01.2008 № 3
действует с 02.02.2008

Про затвердження Змін до Інструкції про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах

Постанова Правління Національного банку України
від 8 січня 2008 року N 3

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
22 січня 2008 р. за N 42/14733

Відповідно до статті 7 Закону України "Про Національний банк України" та з метою вдосконалення порядку ведення банками рахунків клієнтів Правління Національного банку України ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Затвердити Зміни до Інструкції про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах, затвердженої постановою Правління Національного банку України від 12.11.2003 N 492, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 17.12.2003 за N 1172/8493 (зі змінами), що додаються.

2. Департаменту платіжних систем (Н. Г. Лапко) після державної реєстрації в Міністерстві юстиції України довести зміст цієї постанови до відома Операційного, територіальних управлінь Національного банку України та банків для використання в роботі.

3. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на начальників територіальних управлінь Національного банку України.

4. Постанова набирає чинності в установленому законодавством порядку.

 

В. о. Голови 

А. В. Шаповалов 

ПОГОДЖЕНО: 

  

Голова Державної податкової
адміністрації України
 

 
С. В. Буряк
 

 

Зміни до Інструкції про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах

1. У главі 1:

1.1. У пункті 1.13:

в абзаці першому виноску "1" виключити;

доповнити пункт після абзацу першого новим абзацом такого змісту:

"Повідомлення має відповідати формі і змісту, визначеним законодавством України".

У зв'язку з цим абзаци другий і третій уважати відповідно абзацами третім та четвертим.

1.2. У пункті 1.21 слова "частини п'ятої" замінити словами "частини шостої".

2. Абзац другий підпункту "а" пункту 2.2 глави 2 викласти в такій редакції:

"постійно проживають в Україні, - паспорт громадянина України або тимчасове посвідчення, що підтверджує особу громадянина України, або тимчасове посвідчення громадянина України, для малолітніх і неповнолітніх осіб, яким не виповнилося 16 років, - свідоцтво про народження".

3. У главі 3:

3.1. Абзац третій пункту 3.2 викласти в такій редакції:

"копію свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи, засвідчену органом, що видав свідоцтво, або нотаріально чи підписом уповноваженого працівника банку".

3.2. Абзац четвертий пункту 3.3 викласти в такій редакції:

"копію свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи, засвідчену органом, що видав свідоцтво, або нотаріально чи підписом уповноваженого працівника банку".

3.3. Абзац третій пункту 3.4 викласти в такій редакції:

"копію свідоцтва про державну реєстрацію фізичної особи - підприємця, засвідчену органом, що видав свідоцтво, або нотаріально чи підписом уповноваженого працівника банку".

4. У главі 4:

4.1. Пункт 4.1 доповнити новим абзацом такого змісту:

"Кошти за цим рахунком використовуються відповідно до порядку, установленого для використання коштів за поточними рахунками суб'єктів господарювання".

4.2. У пункті 4.2:

абзац третій доповнити реченням такого змісту: "У разі відкриття рахунку для формування статутного фонду (статутного капіталу) акціонерного товариства замість установчого документа подається договір про створення акціонерного товариства або його копія, засвідчена нотаріально";

абзац четвертий доповнити реченням такого змісту: "Замість оригіналу довіреності до банку може бути подана її копія, засвідчена нотаріально";

у першому реченні абзацу одинадцятого слова "Кошти на цей рахунок перераховуються засновниками (учасниками)" замінити словами "На цей рахунок зараховуються кошти засновників (учасників)".

4.3. У першому реченні абзацу третього пункту 4.3 слова "установчого документа" замінити словами "договору про створення банку у формі відкритого акціонерного товариства".

4.4. У пункті 4.5:

абзац перший викласти в такій редакції:

"4.5. Для відкриття поточного рахунку приватному нотаріусу або адвокату для здійснення професійної діяльності потрібно подати до банку такі документи";

абзац третій доповнити словами "чи підписом уповноваженого працівника банку".

4.5. Друге речення абзацу четвертого пункту 4.6 викласти в такій редакції: "Ці картки мають бути складені та засвідчені відповідно до вимог глави 18 цієї Інструкції".

5. У главі 5:

5.1. Абзац десятий підпункту "а" пункту 5.3 викласти в такій редакції:

"перераховані з рахунку резидента-посередника, яким за дорученням власника рахунку на підставі договорів комісії, доручення, консигнації або агентських угод здійснюється продаж продукції, робіт, послуг нерезиденту, у сумі валютної виручки від такого продажу, яка надійшла від нерезидента".

5.2. В абзаці сьомому пункту 5.4 слово "товари" замінити словом "продукцію".

5.3. У пункті 5.5:

в абзаці першому слова "за реалізовані товари" замінити словами "за реалізовану продукцію, виконані роботи";

абзац шостий викласти в такій редакції:

"на придбання продукції (меблів, обладнання тощо), призначеної для власного споживання, за контрактами (договорами) з нерезидентами".

6. Друге речення абзацу другого пункту 6.2 глави 6 викласти в такій редакції: "Опікун також має пред'явити документ, що підтверджує статус законного представника малолітньої особи (відповідне посвідчення, рішення суду тощо)".

7. У главі 7:

7.1. Абзац восьмий пункту 7.11 викласти в такій редакції:

"перерахування на поточний або вкладний (депозитний) рахунок іншої фізичної особи".

7.2. У пункті 7.12:

абзац восьмий доповнити словами "відшкодування заподіяної шкоди, страхове відшкодування, аліменти";

абзац двадцять третій викласти в такій редакції:

"валюта від здійснення уповноваженим банком за дорученням власника рахунку операцій з обміну валюти відповідно до нормативно-правових актів Національного банку з питань торгівлі іноземною валютою та умов договору банківського рахунку";

доповнити пункт після абзацу двадцять четвертого новим абзацом такого змісту:

"валюта, перерахована з рахунку торговця цінними паперами у випадках, визначених нормативно-правовими актами Національного банку, що регулюють здійснення іноземних інвестицій в Україну".

У зв'язку з цим абзац двадцять п'ятий уважати абзацом двадцять шостим.

7.3. У підпункті "а" пункту 7.13:

доповнити підпункт після абзацу дванадцятого новим абзацом такого змісту:

"перерахування власником рахунку кредитору для виконання зобов'язань за боржника за договором поруки".

У зв'язку з цим абзаци тринадцятий - п'ятнадцятий уважати відповідно абзацами чотирнадцятим - шістнадцятим;

абзац п'ятнадцятий викласти в такій редакції:

"перерахування за межі України нерезиденту як відшкодування за виконане ним зобов'язання за гарантією, договором поруки".

7.4. Третє речення абзацу третього пункту 7.14 викласти в такій редакції: "Таке зарахування може бути здійснено в період з дати цього в'їзду і до закінчення дії відкритої візи, а в разі безвізового в'їзду в Україну - до закінчення терміну законного перебування в Україні".

7.5. Абзац чотирнадцятий підпункту "а" пункту 7.15 викласти в такій редакції:

"перерахування за межі України нерезиденту як відшкодування за виконане ним зобов'язання за гарантією, договором поруки".

8. У главі 9:

8.1. Абзац другий пункту 9.2 викласти в такій редакції:

"копії свідоцтва про державну реєстрацію, засвідченої органом, що видав свідоцтво, або нотаріально чи підписом уповноваженого працівника банку".

8.2. Абзац четвертий пункту 9.3 викласти в такій редакції:

"копії свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи, засвідченої органом, що видав свідоцтво, або нотаріально чи підписом уповноваженого працівника банку".

8.3. Абзац другий пункту 9.4 викласти в такій редакції:

"копії свідоцтва про державну реєстрацію фізичної особи - підприємця, засвідченої органом, що видав свідоцтво, або нотаріально чи підписом уповноваженого працівника банку".

9. У главі 10:

9.1. В абзаці четвертому пункту 10.17 слова "кошти, внесені іншою фізичною особою - нерезидентом" замінити словами "кошти, перераховані з поточного рахунку іншої фізичної особи - нерезидента".

9.2. В абзаці п'ятому пункту 10.19 слово "внесені" замінити словом "перераховані".

9.3. У пункті 10.21:

третє речення абзацу другого викласти в такій редакції: "Таке зарахування може бути здійснено в період з дати цього в'їзду і до закінчення дії відкритої візи, а в разі безвізового в'їзду в Україну - до закінчення строку законного перебування в Україні";

абзац шостий викласти в такій редакції:

"кошти, перераховані з поточного рахунку іншої фізичної особи - нерезидента, якщо це передбачено договором банківського вкладу";

доповнити пункт новим абзацом такого змісту:

"Готівкові кошти зараховуються на рахунок за наявності підтвердження джерел їх походження (копії підтвердних документів залишаються в документах дня банку)".

10. У главі 11:

10.1. У пункті 11.9:

абзац перший викласти в такій редакції:

"11.9. На поточний рахунок типу "Н" для здійснення розрахунків, пов'язаних з утриманням офіційного представництва, представництва юридичної особи - нерезидента, представництва іноземного банку, для виконання організацією або установою (групою управління програмою чи проектом) статутної діяльності юридичної особи - нерезидента, не пов'язаної з підприємницькою діяльністю в Україні, для провадження програм та проектів міжнародної технічної і міжнародної допомоги, а також для проведення доброчинних акцій в Україні можуть бути зараховані такі кошти";

абзац четвертий доповнити словами "а також витрат, пов'язаних із страхуванням працівників представництва";

доповнити підпункт новим абзацом такого змісту:

"отримані як благодійна допомога на проведення доброчинних акцій в Україні".

10.2. У пункті 11.10:

абзац другий доповнити словами "а також виконання представницьких функцій";

доповнити пункт після абзацу дев'ятого новим абзацом такого змісту:

"Кошти з поточного рахунку типу "Н" можуть бути використані офіційним представництвом, представництвом юридичної особи - нерезидента, представництвом іноземного банку, організацією або установою (групою управління програмою чи проектом) для проведення доброчинних акцій в Україні".

У зв'язку з цим абзаци десятий - дванадцятий уважати відповідно абзацами одинадцятим - тринадцятим.

11. У пункті 12.3 глави 12:

у підпункті "а" абзац другий викласти в такій редакції:

"отриманих під час здійснення в Україні операцій з купівлі-продажу продукції, робіт, послуг, у тому числі отриманих постійним представництвом страхового (перестрахового) брокера нерезидента в разі здійснення в Україні операцій з купівлі-продажу послуг, передбачених статтею 15 Закону України "Про страхування";

доповнити підпункт "б" новим абзацом такого змісту:

"оплату участі в міжнародних симпозіумах, семінарах, конференціях, виставках і спортивних заходах за умови наявності відповідних документів (запрошення, рахунку-фактури тощо), що підтверджують потребу здійснення зазначеної оплати".

12. Абзац п'ятий пункту 13.8 глави 13 викласти в такій редакції:

"перерахування на рахунок відповідних органів Російської Федерації, з якого було здійснено фінансування військових частин Чорноморського флоту Російської Федерації, що дислокується на території України, тієї самої іноземної валюти, у якій було здійснено зазначене фінансування (перерахування здійснюється також у разі припинення діяльності військової частини Чорноморського флоту Російської Федерації на території України, що підтверджується відповідними документами)".

13. Пункт 14.4 глави 14 викласти в такій редакції:

"14.4. Міжнародні фінансові установи, які здійснюють свою діяльність на підставі міжнародних програм і домовленостей, підтриманих (гарантованих) Кабінетом Міністрів України, що спрямовані на підтримку економіки України, та міжнародні організації, що здійснюють свою діяльність відповідно до Конвенції "Про правовий статус, привілеї та імунітети міждержавних економічних організацій, які діють в певних галузях співробітництва" (від 05.12.80), відкривають поточні рахунки на підставі рішення Правління Національного банку".

14. Пункт 19.1 глави 19 викласти в такій редакції:

"19.1. Зміною рахунків клієнтів уважається процедура відкриття нових рахунків і закриття раніше відкритих рахунків клієнтів не за їх ініціативою, у результаті проведення якої змінюються всі або окремі (один або кілька) банківські реквізити клієнтів - назва банку, код банку, номер рахунку, валюта рахунку".

15. У главі 20:

15.1. У першому реченні пункту 20.2 слова "зміни імені фізичної особи" замінити словами "зміни імені фізичної особи - підприємця".

15.2. Пункт 20.8 викласти в такій редакції:

"20.8. У разі закриття поточного або вкладного (депозитного) рахунку суб'єкта господарювання, постійного представництва, приватного нотаріуса або адвоката банк протягом трьох днів з дня закриття рахунку (уключаючи день закриття рахунку) повідомляє про це відповідний орган державної податкової служби. Повідомлення про закриття рахунку надсилається електронною поштою Національного банку з використанням засобів захисту інформації Національного банку. Отримання органом державної податкової служби такого повідомлення підтверджується файлом-квитанцією, що надсилається цим органом до банку. Копія файла-квитанції на паперовому носії зберігається в справі з юридичного оформлення рахунку".

16. У другому реченні абзацу другого додатка 1 до Інструкції слова "частини п'ятої" замінити словами "частини шостої".

17. У тексті Інструкції слова "товарів (робіт, послуг)" і "Правил торгівлі іноземною валютою" у всіх відмінках замінити відповідно словами "продукції, робіт, послуг" і "нормативно-правових актів Національного банку з питань торгівлі іноземною валютою" у відповідних відмінках.

 

Директор Департаменту
платіжних систем
 

 
Н. Г. Лапко
 

Опрос