Идет загрузка документа (14 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Изменений к некоторым нормативно-правовым актам Национального банка Украины

Национальный банк
Постановление от 27.12.2007 № 482
Утратил силу

Про затвердження Змін до деяких нормативно-правових актів Національного банку України

Постанова Правління Національного банку України
від 27 грудня 2007 року N 482

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
22 січня 2008 р. за N 38/14729

Постанова втратила чинність
(згідно з постановою Правління Національного банку України
 від 11 вересня 2017 року N 89)

Відповідно до статті 41 Закону України "Про Національний банк України" та статті 68 Закону України "Про банки і банківську діяльність" Правління Національного банку України ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Затвердити:

Зміни до Плану рахунків бухгалтерського обліку банків України, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 17.06.2004 N 280, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26.07.2004 за N 918/9517 (зі змінами), що додаються;

Зміни до Інструкції про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку банків України, затвердженої постановою Правління Національного банку України від 17.06.2004 N 280, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 26.07.2004 за N 919/9518 (зі змінами), що додаються.

2. Департаменту бухгалтерського обліку (Ричаківська В. І.) після державної реєстрації в Міністерстві юстиції України довести зміст цієї постанови до відома структурних підрозділів центрального апарату, територіальних управлінь Національного банку України та банків для використання в роботі.

3. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на територіальні управління Національного банку України.

4. Постанова набирає чинності з 1 січня 2009 року.

 

Голова 

В. С. Стельмах 

 

Зміни до Плану рахунків
бухгалтерського обліку банків України

1. У класі 1 "Казначейські та міжбанківські операції":

1.1. Групу рахунків 158 "Сумнівна заборгованість інших банків" розділу 15 "Кошти в інших банках" виключити.

1.2. У групі рахунків 159 "Резерви під заборгованість інших банків" розділу 15 "Кошти в інших банках":

назву рахунку 1590 КА "Резерви під нестандартну заборгованість інших банків за кредитними операціями" викласти в такій редакції:

"1590 КА Резерви під заборгованість інших банків за кредитними операціями";

рахунок 1591 КА "Резерви під стандартну заборгованість інших банків за кредитними операціями" виключити;

назву рахунку 1592 КА "Резерви під нестандартну заборгованість за коштами, розміщеними на кореспондентських рахунках в інших банках" викласти в такій редакції:

"1592 КА Резерви за коштами, розміщеними на кореспондентських рахунках в інших банках";

рахунок 1593 КА "Резерви під стандартну заборгованість за коштами, розміщеними на кореспондентських рахунках в інших банках" виключити.

1.3. Розділ 17 "Сумнівна заборгованість та резерви за нарахованими доходами за міжбанківськими операціями" виключити.

1.4. Групу рахунків 188 "Сумнівна дебіторська заборгованість за операціями з банками" розділу 18 "Дебіторська заборгованість за операціями з банками" виключити.

2. У класі 2 "Операції з клієнтами":

2.1. Групу рахунків 209 "Сумнівна заборгованість за кредитами, що надані суб'єктам господарювання" розділу 20 "Кредити, що надані суб'єктам господарювання" виключити.

2.2. Групу рахунків 219 "Сумнівна заборгованість за кредитами, що надані органам державної влади" розділу 21 "Кредити, що надані органам державної влади" виключити.

2.3. Групу рахунків 221 "Кредити в інвестиційну діяльність, що надані фізичним особам" розділу 22 "Кредити, що надані фізичним особам" викласти в такій редакції:

"221 

Фінансовий лізинг (оренда), що наданий фізичним особам 

2211 

А 

Фінансовий лізинг (оренда), що наданий фізичним особам 

2215 

А 

Неамортизована премія за фінансовим лізингом, що наданий фізичним особам 

2216 

КА 

Неамортизований дисконт за фінансовим лізингом, що наданий фізичним особам 

2217 

А 

Прострочена заборгованість за фінансовим лізингом, що наданий фізичним особам 

2218 

А 

Нараховані доходи за фінансовим лізингом, що наданий фізичним особам 

2219 

А 

Прострочені нараховані доходи за фінансовим лізингом, що наданий фізичним особам". 

2.4. Групу рахунків 229 "Сумнівна заборгованість за кредитами, що надані фізичним особам" розділу 22 "Кредити, що надані фізичним особам" виключити.

2.5. Назву розділу 24 "Сумнівна заборгованість за нарахованими доходами та резерви під заборгованість за наданими кредитами і нарахованими доходами" замінити на "Резерви під заборгованість за кредитами, що надані клієнтам".

2.6. У групі рахунків 240 "Резерви під заборгованість за кредитами, що надані клієнтам" розділу 24 "Резерви під заборгованість за кредитами, що надані клієнтам":

назву рахунку 2400 КА "Резерви під нестандартну заборгованість за кредитами, що надані клієнтам" викласти в такій редакції:

"2400 КА Резерви під кредити, що надані клієнтам та оцінюються на індивідуальній основі";

назву рахунку 2401 КА "Резерви під стандартну заборгованість за кредитами, що надані клієнтам" викласти в такій редакції:

"2401 КА Резерви під кредити, що надані клієнтам та оцінюються на портфельній основі".

2.7. Групи рахунків 248 "Сумнівна заборгованість за нарахованими доходами за операціями з клієнтами" та 249 "Резерви під заборгованість за нарахованими доходами за операціями з клієнтами" розділу 24 "Резерви під заборгованість за кредитами, що надані клієнтам" виключити.

2.8. Групу рахунків 288 "Сумнівна дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку" розділу 28 "Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку" виключити.

3. Групу рахунків 358 "Сумнівна дебіторська заборгованість за операціями банку" розділу 35 "Інші активи банку" класу 3 "Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання" виключити.

4. У групу рахунків 639 "Інші операційні доходи" розділу 63 "Інші операційні доходи" класу 6 "Доходи" ввести такі рахунки:

"6390 П Дохід від наданих кредитів, розміщених вкладів (депозитів) за ставкою, яка вища, ніж ринкова;

6398 П Дохід від отриманих кредитів, залучених вкладів (депозитів) за ставкою, яка нижча, ніж ринкова".

5. У групу рахунків 739 "Інші операційні витрати" розділу 73 "Інші операційні витрати" класу 7 "Витрати" ввести такі рахунки:

"7390 А Витрати від наданих кредитів, розміщених вкладів (депозитів) за ставкою, яка нижча, ніж ринкова;

7398 А Витрати від отриманих кредитів, залучених вкладів (депозитів) за ставкою, яка вища, ніж ринкова".

6. У класі 9 "Позабалансові рахунки":

6.1. Групу рахунків 909 "Сумнівні гарантії та поручительства" розділу 90 "Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантій" виключити.

6.2. Групу рахунків 929 "Сумнівні вимоги за операціями з валютою та банківськими металами" розділу 92 "Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами" виключити.

6.3. Групу рахунків 939 "Сумнівні вимоги за операціями з фінансовими інструментами, крім інструментів валютного обміну" розділу 93 "Вимоги та зобов'язання щодо андеррайтингу цінних паперів, спотових і строкових фінансових інструментів, крім інструментів валютного обміну" виключити.

6.4. У групу рахунків 950 "Отримана застава" розділу 95 "Інші зобов'язання і вимоги" ввести рахунок такого змісту:

"9501 

А 

Заставна за іпотечними кредитами". 

6.5. У групі рахунків 960 "Не сплачені в строк доходи" розділу 96 "Списана заборгованість та кошти до повернення" рахунки 9602 А "Нараховані та не отримані доходи за операціями з банками", 9603 А "Нараховані та не отримані доходи за операціями з клієнтами", 9604 А "Списана методом прямого списання заборгованість за нарахованими доходами за операціями з банками", 9605 А "Списана методом прямого списання заборгованість за нарахованими доходами за операціями з клієнтами" виключити.

6.6. У розділі 98 "Облік інших засобів, цінностей та документів":

назву розділу 98 "Облік інших засобів, цінностей та документів" замінити на "Облік інших цінностей та документів";

увести групу рахунків 986 "Операції з обслуговування кредитів" такого змісту:

"9860 А Кредити, що перебувають на обслуговуванні в банку;

9861 А Процентні доходи за кредитами, що перебувають на обслуговуванні в банку".

 

Головний бухгалтер -
директор Департаменту
бухгалтерського обліку
 

 
 
В. І. Ричаківська
 

Опрос