Идет загрузка документа (22 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Изменений к приказу Минстроя Украины от 22.11.2005 N 4

Министерство по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Украины
Приказ от 06.11.2007 № 169
действует с 14.12.2007

Про затвердження Змін до наказу Мінбуду України від 22.11.2005 N 4

Наказ Міністерства з питань житлово-комунального господарства України
від 6 листопада 2007 року N 169

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
28 листопада 2007 р. за N 1320/14587

Додатково див. постанову
 Окружного адміністративного суду міста Києва
 від 3 жовтня 2008 року,
 оголошення
("Офіційний вісник України", N 87, 24 листопада 2008 р.
,
 "Офіційний вісник України", N 29, 27 квітня 2009 р.),
постанови Окружного адміністративного суду міста Києва
 від 9 червня 2008 року
,
від 5 червня 2009 року
,
ухвали Київського апеляційного адміністративного суду
 від 27 жовтня 2009 року
,
від 24 листопада 2009 року
,
постанови Окружного адміністративного суду міста Києва
 від 28 вересня 2010 року,
 від 18 листопада 2010 року,
ухвалу Київського апеляційного адміністративного суду
 від 25 січня 2011 року,
постанову Київського апеляційного адміністративного суду
 від 6 вересня 2011 року,
 оголошення
("Офіційний вісник України", N 48, 2 липня 2012 р.)
,
ухвалу Окружного адміністративного суду міста Києва
 від 9 липня 2012 року,
 оголошення
 ("Офіційний вісник України", N 71, 28 вересня 2012 р.)
,
 постанову Окружного адміністративного суду міста Києва
від 15 жовтня 2012 року
,
оголошення
("Офіційний вісник України", N 23, 25 березня 2014 р.)
,
постанову Окружного адміністративного суду міста Києва
 від 28 квітня 2014 року

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 31 жовтня 2007 року N 1268 "Про внесення змін до Правил надання послуг з централізованого опалення, постачання холодної та гарячої води і водовідведення" та на виконання доручення Кабінету Міністрів України від 10.04.2007 N 45445/7/1-06 з метою впорядкування питань, що виникають під час надання дозволів на влаштування індивідуального опалення, та запобігання виникненню надзвичайних ситуацій у житловому фонді НАКАЗУЮ:

1. У назві та у пункті 1 наказу Мінбуду України від 22.11.2005 N 4 "Про затвердження Порядку відключення окремих приміщень житлових будинків від мереж централізованого опалення та постачання гарячої води при відмові споживачів від централізованого теплопостачання", зареєстрованого у Мін'юсті України 09.12.2005 за N 1478/11758, слово "приміщень" виключити.

2. Затвердити Зміни до цього Порядку, що додаються.

3. Подати цей наказ на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України у визначений законодавством строк.

4. Довести цей наказ до відома Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра згідно з розподілом функціональних обов'язків.

 

Міністр 

О. П. Попов 

ПОГОДЖЕНО: 

  

В. о. Голови Державного комітету
України з питань регуляторної
політики та підприємництва
 

 
 
К. О. Ващенко
 

Заступник Міністра палива
та енергетики України
 

 
О. Шеберстов
 

Заступник Міністра
охорони навколишнього природного
середовища України
 

 
 
В. М. Кузьменко
 

Перший заступник Міністра
 економіки
 України

 
К. В. Любченко
 

Голова Державного комітету України
з питань технічного регулювання
та споживчої політики

 
 
О. С. Шпинко
 

Міністр
регіонального розвитку
та будівництва України
 

 
 
В. Г. Яцуба
 

Перший заступник Міністра,
Головний державний санітарний
лікар України
 

 
 
С. П. Бережнов
 

Заступник Міністра
фінансів України
 

 
А. І. Мярковський
 

Голова Державного комітету
України з промислової безпеки,
охорони праці та
гірничого нагляду
 

 
 
 
С. О. Сторчак
 

Заступник голови правління
НАК "Нафтогаз України"
 

 
В. Ульянов
 

Заступник Міністра з питань
надзвичайних ситуацій та у
справах захисту населення
від наслідків Чорнобильської
катастрофи
 

 
 
 
 
В. Муха
 

  

Зміни
до Порядку відключення окремих приміщень житлових будинків від мереж централізованого опалення та постачання гарячої води при відмові споживачів від централізованого теплопостачання

1. Назву Порядку викласти в такій редакції:

"Порядок відключення окремих житлових будинків від мереж централізованого опалення та постачання гарячої води при відмові споживачів від централізованого теплопостачання".

2. У розділі 1:

2.1 У пункті 1.1 слова "(секції, під'їзду) або його окремих приміщень" виключити.

2.2 В абзаці другому пункту 1.4 після слів "теплопостачання будинку" слова "або його частини (секції, під'їзду)" виключити.

3. У розділі 2:

3.1 У назві розділу слова "окремих приміщень житлового будинку" замінити словами "окремого житлового будинку (будинків)".

3.2 Пункт 2.1 викласти в такій редакції:

"2.1 Для вирішення питання відключення житлового будинку (будинків) від мереж централізованого опалення його власник (власники) повинен (повинні) звернутися до Комісії з письмовою заявою про відключення від мереж ЦО і ГВП.

У заяві про відключення від мереж ЦО і ГВП власник (власники) будинку зазначає причини відключення.

До заяви додається копія протоколу загальних зборів мешканців будинку щодо створення ініціативної групи з вирішення питання відключення від мереж ЦО і ГВП та прийняття рішення про влаштування у будинку системи індивідуального або автономного опалення. Рішення про відключення будинку від системи централізованого опалення з улаштуванням індивідуального опалення повинно бути підтримане всіма власниками (уповноваженими особами власників) приміщень у житловому будинку".

3.3 У пункті 2.2:

абзаци перший - третій викласти в такій редакції:

"2.2 Комісія розглядає надані документи лише за наявності затвердженої органом місцевого самоврядування в установленому порядку оптимізованої схеми перспективного розвитку систем теплопостачання населеного пункту та у відповідності до неї.

Комісія, після вивчення наданих власником (власниками) документів, у місячний строк приймає рішення щодо відключення від мереж ЦО і ГВП, улаштування індивідуальної (автономної) системи теплопостачання та збір вихідних даних і технічних умов для виготовлення проектної документації.

При цьому обов'язково враховуються технічні можливості існуючих мереж газопостачання, водопостачання та електропостачання даного населеного пункту або окремого мікрорайону щодо забезпечення живлення запропонованої власником (власниками) системи теплопостачання. Комісією, у разі необхідності, можуть розглядатися питання збільшення потужностей та можуть розроблятися пропозиції щодо їх фінансування, а також заміни систем внутрішньоквартальних, а в деяких випадках і магістральних мереж газо-, водо-, теплопостачання.

Засідання Комісії відбувається за участю заявника або його уповноваженого представника.

Рішення Комісії оформляється протоколом, витяг з якого у десятиденний строк надається заявникові";

абзац перший підпункту 2.2.2 викласти в такій редакції:

"2.2.2 Підставою для відмови у наданні дозволу на відключення від мереж ЦО і ГВП є невиконання умов, визначених у пунктах 2.1 та 2.2 цього Порядку";

підпункт 2.2.3 викласти в такій редакції:

"2.2.3 Якщо заявником є власник, наймач (орендар) окремого приміщення, Комісія має право не розглядати його заяву до прийняття рішення про відключення від мереж централізованого теплопостачання всього будинку.

Про відмову у розгляді заяви Комісія повідомляє заявника у десятиденний строк".

3.4 У пункті 2.4:

абзац другий виключити;

підпункт 2.4.1 викласти в такій редакції:

"2.4.1 Разом з проектом індивідуального (автономного) теплопостачання надаються:

проектні рішення щодо опалення місць загального користування у будинку;

технічні рішення з розрахунками щодо реконструкції існуючої системи теплопостачання: перенесення транзитних стояків, їхня ізоляція, можливе перекладання розподільних трубопроводів, стояків, заміна дросельних діафрагм, елеваторів, теплолічильників тощо;

теплові навантаження місць загального користування;

розраховані теплові навантаження будинку;

технічні рішення з перерахунку та заміни внутрішньобудинкових систем газо- та електропостачання (залежно від типу нагрівачів)".

3.5 Абзац другий пункту 2.5 викласти в такій редакції:

"Роботи з відключення будинку від мереж ЦО і ГВП виконуються у міжопалювальний період".

3.6 У пункті 2.6 слова "квартири (нежитлового приміщення, секції, під'їзду" виключити.

3.7 Додаток 1 до пункту 1.2 Порядку доповнити новим абзацом такого змісту:

" • представник проектної організації з опалення та теплопостачання;

• представник Державної інспекції цивільного захисту та техногенної безпеки Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи".

4. Додаток 2 до пункту 2.1 Порядку викласти в такій редакції:

Заява
про надання дозволу на відключення від мереж ЦО і ГВП будинку і влаштування індивідуальної (автономної) системи теплопостачання

Прошу надати дозвіл на відключення від мереж ЦО і ГВП та влаштування індивідуального (автономного) опалення та гарячого водопостачання будинку за адресою ______________________
_____________________________________________________________________________________ 

Дата 

Підпис". 

5. Додаток 3 до пункту 2.4 Порядку виключити.

6. У зв'язку з цим додаток 4 вважати додатком 3. Додаток 3 до пункту 2.6 Порядку викласти в такій редакції:

АКТ
про відключення будинку від мереж ЦО і ГВП

м. ___________ 

____________ 200_ р. 

1. Акт складено представником власника(ків) будинку або уповноваженою ним особою
_____________________________________________________________________________________,
                                                                                  (П. І. Б., найменування підприємства)
представником монтажної організації ____________________________________________________,
                                                                                                                             (П. І. Б., найменування підприємства)
представником виконавця послуг з ЦО і ГВП _____________________________________________,
                                                                                                                                (П. І. Б., найменування підприємства)
які підтверджують відключення від мереж ЦО і ГВП будинку за адресою
_____________________________________________________________________________________
                                                                (N житлового будинку, вулиця, населений пункт)

2. Відключення виконано шляхом видимого розриву заварюванням уводів ГВП у будинок d = ____ мм, _____ шт.

3. Акт складено в трьох примірниках для кожної із сторін.

Представник власника будинку або
уповноважена ним особа 

 
_______________________
(підпис) 

Представник монтажної організації 

_______________________
(підпис) 

Представник виконавця послуг з ЦО і ГВП 

_______________________
(підпис)". 

 

Начальник Управління
житлової політики та розвитку
житлового господарства
 

 
 
В. М. Кірюшин
 

Опрос