Идет загрузка документа (93 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Инструкции о порядке проведения диспансеризации в Службе безопасности Украины

СБУ
Приказ, Инструкция от 12.11.2007 № 803
Утратил силу

Про затвердження Інструкції про порядок проведення диспансеризації в Службі безпеки України

Наказ Служби безпеки України
від 12 листопада 2007 року N 803

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
27 листопада 2007 р. за N 1314/14581

Із змінами і доповненнями, внесеними
 
наказами Служби безпеки України
 від 28 вересня 2009 року N 636
,
 від 29 липня 2011 року N 307

Наказ втратив чинність
(згідно з наказом Центрального управління Служби безпеки України 
від 18 травня 2012 року N 196)

Відповідно до статті 10 Закону України "Про Службу безпеки України", Основ законодавства України про охорону здоров'я, Закону України "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей", з метою впорядкування проведення диспансеризації в Службі безпеки України НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Інструкцію про порядок проведення диспансеризації в Службі безпеки України, що додається.

2. Начальнику Військово-медичного управління Служби безпеки України забезпечити подання в установленому порядку цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Голови Служби безпеки України відповідно до розподілу функціональних обов'язків.

4. З цим наказом ознайомити особовий склад Служби безпеки України.

 

Т. в. о. Голови Служби 

В. Наливайченко 

ПОГОДЖЕНО: 

  

Заступник Міністра охорони
здоров'я України
 

 
В. Бідний
 

Голова Об'єднаного комітету
профспілок підрозділів
Служби безпеки України 

 
 
М. Лисцев
 

 

Інструкція
про порядок проведення диспансеризації в Службі безпеки України

1. Загальні положення

1.1. Основою лікувально-профілактичних заходів у Службі безпеки України (далі - СБУ) є диспансеризація.

Диспансеризація - це комплекс науково обґрунтованих лікувально-профілактичних, санітарно-гігієнічних і соціальних заходів, спрямованих на збереження, відновлення та зміцнення здоров'я осіб, які перебувають на медичному обліку в лікувально-профілактичних закладах СБУ (далі - прикріплені контингенти), попередження розвитку захворювань та зниження захворюваності.

1.2. Диспансеризація включає:

щорічний профілактичний поглиблений медичний огляд прикріплених контингентів лікарями-фахівцями (далі - поглиблений медичний огляд);

розподіл військовослужбовців на групи за станом здоров'я;

розподіл військовослужбовців на групи за віком для складання нормативів з фізичної підготовки;

активне виявлення осіб з факторами ризику захворювань, стратифікація ризику та виявлення хворих на ранніх стадіях захворювання;

динамічний нагляд за станом здоров'я осіб з числа прикріплених контингентів, які його потребують;

проведення комплексу планових лікувально-оздоровчих заходів, амбулаторного або стаціонарного лікування та реабілітації хворих після перенесених захворювань, оперативних втручань, здійснення профілактичних заходів для швидкого відновлення здоров'я і працездатності, запобігання розвитку захворювань та їх ускладнень;

аналіз факторів, що негативно впливають на здоров'я прикріплених контингентів, з подальшим розробленням та здійсненням заходів, спрямованих на їх оздоровлення;

дотримання послідовності на всіх етапах динамічного нагляду і лікування хворого (поліклініка - госпіталь - лікарня відновного лікування - санаторій);

проведення цілеспрямованої пропаганди щодо формування здорового способу життя, санітарно-гігієнічних та медичних знань;

розробку та здійснення заходів щодо підвищення якості і ефективності диспансеризації на підставі систематичного аналізу стану здоров'я прикріплених контингентів та їх медичного забезпечення.

1.3. Обов'язковими умовами для проведення диспансеризації є:

тісний взаємний зв'язок та послідовність у роботі лікарів усіх закладів охорони здоров'я СБУ;

систематичне підвищення кваліфікації медичних працівників як з клінічних дисциплін, так і з основ гігієни праці, професійних захворювань, експертизи тимчасової непрацездатності;

вивчення та впровадження передового досвіду лікувально-профілактичних закладів інших міністерств і відомств з питань організації та здійснення диспансеризації різних груп населення, унесення науково обґрунтованих пропозицій щодо подальшого удосконалення диспансеризації в системі СБУ;

залучення до участі в диспансеризації працівників санітарно-епідеміологічного та санаторно-курортного підрозділів Військово-медичного управління СБУ (далі - ВМУ СБУ), керівників органів, підрозділів та закладів СБУ для спільного вирішення питань покращання умов служби, праці, побуту та санаторно-курортного забезпечення прикріплених контингентів;

гігієнічне навчання та виховання прикріплених контингентів з метою формування відповідального ставлення до власного здоров'я та пропаганда здорового способу життя;

оформлення і ведення медичної документації;

аналіз результатів диспансеризації та її ефективності, обговорення їх на службових нарадах і засіданнях колегії ВМУ СБУ, у військово-медичних службах (далі - ВМС) органів, підрозділів та закладів СБУ.

1.4. Контроль за якістю та ефективністю диспансеризації здійснюють начальник ВМУ СБУ та керівники лікувально-профілактичних закладів СБУ.

1.5. Медичний контроль за станом здоров'я прикріплених контингентів здійснюється шляхом:

проведення медичного, психологічного оглядів та заходів з професійного психологічного відбору;

медичного нагляду за станом здоров'я особового складу в процесі оперативно-службової та фізичної підготовки;

динамічного нагляду за особами, які його потребують.

2. Контингенти, які підлягають обов'язковій диспансеризації

2.1. Обов'язковій щорічній диспансеризації підлягають такі категорії осіб з числа прикріплених контингентів:

співробітники-військовослужбовці;

курсанти (слухачі) вищих військових навчальних закладів СБУ та вищих навчальних закладів, які мають військові навчальні підрозділи СБУ з програмами підготовки громадян на посади осіб офіцерського складу;

ветерани війни;

особи, які мають особливі заслуги перед батьківщиною;

особи, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи;

діти у віці від 3 до 18 років.

2.2. Пункт 2.2 виключено

(згідно з наказом Служби
 безпеки України від 29.07.2011 р. N 307)

3. Порядок проведення диспансеризації

3.1. З метою належної організації диспансеризації заклади охорони здоров'я СБУ спільно з підрозділами кадрового забезпечення органів, підрозділів та закладів СБУ наприкінці поточного року уточнюють списки осіб, які підлягають диспансеризації, і складають графіки проведення поглиблених медичних оглядів у наступному році. Про проведення поглибленого медичного огляду особового складу видається наказ СБУ, яким затверджуються ці графіки (далі - графік). У Центральному управлінні СБУ такий наказ підписується першим заступником Голови СБУ.

(пункт 3.1 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Служби безпеки України від 29.07.2011 р. N 307)

3.2. Поглиблений медичний огляд розпочинається з огляду лікаря-терапевта дільничного (цехового лікарської дільниці), який визначає обсяг обстеження з урахуванням статі особи, належності її до груп ризику захворювань та розподілу за віком: до 30 років, від 31 до 40 років, від 41 до 45 років та понад 45 років.

(абзац перший пункту 3.2 у редакції наказу
 Служби безпеки України від 29.07.2011 р. N 307)

Поглиблений медичний огляд осіб віком до 30 років передбачає проведення:

антропометрії (вимірювання зросту, ваги тіла, окружності грудної клітки та живота, динамометрія);

лабораторних досліджень крові та сечі (загальні аналізи);

флюорографії органів грудної клітки - один раз на рік;

електрокардіографії (ЕКГ) - один раз на 2 роки;

огляду лікарями-фахівцями: терапевтом, стоматологом (з плановою санацією ротової порожнини) - один раз на рік; хірургом, офтальмологом, невропатологом, отоларингологом - один раз на 2 роки;

гінекологічний огляд жінок з бактеріологічним та цитологічним дослідженнями цервікального вмісту, оглядом молочних залоз - один раз на рік.

Поглиблений медичний огляд осіб віком від 31 до 40 років передбачає проведення:

антропометрії (вимірювання зросту, ваги тіла, окружності грудної клітки та живота, динамометрія);

лабораторних досліджень крові та сечі (загальні аналізи), на цукор крові (після 35 років);

флюорографії органів грудної клітки - один раз на рік;

електрокардіографії (ЕКГ) - один раз на рік;

огляду лікарями-фахівцями: терапевтом, хірургом, офтальмологом, невропатологом, отоларингологом, стоматологом (з плановою санацією рогової порожнини) - один раз на рік;

гінекологічний огляд жінок з бактеріологічним та цитологічним дослідженнями цервікального вмісту, оглядом молочних залоз - один раз на рік;

пальцевого дослідження прямої кишки (після 35 років) - один раз на рік;

вимірювання очного тиску - один раз на 2 роки.

Поглиблений медичний огляд осіб віком від 41 до 45 років передбачає проведення:

антропометрії (вимірювання зросту, ваги тіла, окружності грудної клітки та живота, динамометрія);

лабораторних досліджень крові та сечі (загальні аналізи), на цукор крові, рівень холестерину, триглицеридів і бета-ліпопротеїдів крові;

флюорографії органів грудної клітки - один раз на рік;

електрокардіографії (ЕКГ) - один раз на рік;

огляду лікарями-фахівцями: терапевтом, хірургом, офтальмологом, невропатологом, отоларингологом, стоматологом (з плановою санацією ротової порожнини) - один раз на рік;

гінекологічного огляду жінок з бактеріологічним та цитологічним дослідженнями цервікального вмісту, оглядом молочних залоз - один раз на рік;

пальцевого дослідження прямої кишки - один раз на рік;

мамографії - один раз на 2 роки, а в групах підвищеного ризику - один раз на рік;

вимірювання очного тиску - один раз на 2 роки.

Поглиблений медичний огляд осіб віком понад 45 років передбачає проведення:

антропометрії (вимірювання зросту, ваги тіла, окружності грудної клітки та живота, динамометрія);

лабораторних досліджень крові та сечі (загальні аналізи), на цукор крові, рівень холестерину, триглицеридів і бета-ліпопротеїдів крові;

флюорографії органів грудної клітки - один раз на рік;

електрокардіографії (ЕКГ) - один раз на рік;

огляду лікарями-фахівцями: терапевтом, хірургом, офтальмологом, невропатологом, отоларингологом, стоматологом (з плановою санацією ротової порожнини) - один раз на рік;

гінекологічного огляду жінок з бактеріологічним та цитологічним дослідженнями цервікального вмісту, оглядом молочних залоз - один раз на рік;

пальцевого дослідження прямої кишки - один раз на рік;

вимірювання очного тиску - один раз на 2 роки;

мамографії - один раз на 2 роки, а в групах підвищеного ризику - один раз на рік;

огляду уролога - один раз на рік (для чоловіків віком після 50 років).

Зазначений обсяг медичних обстежень є обов'язковим для відповідних вікових груп. За наявності медичних показань з урахуванням групи нагляду, факторів ризику, хронічних захворювань за призначенням лікаря-терапевта обсяг медичних обстежень може включати огляди інших лікарів-спеціалістів.

(пункт 3.2 у редакції наказу Служби
 безпеки України від 28.09.2009 р. N 636)

3.3. Поглиблений медичний огляд здійснюють спеціалісти лікувально-профілактичних закладів СБУ.

Керівники органів, підрозділів та закладів СБУ є відповідальними за проходження поглибленого медичного огляду підлеглими співробітниками-військовослужбовцями і зобов'язані:

забезпечити виконання графіка на відповідний рік;

взаємодіяти з керівниками лікувально-профілактичних закладів СБУ щодо контролю за проходженням поглибленого медичного огляду співробітниками-військовослужбовцями у строки, визначені графіком;

направляти до лікувально-профілактичного закладу СБУ при першій можливості співробітників-військовослужбовців, які з поважних причин не пройшли поглиблений медичний огляд згідно з графіком.

(абзац другий пункту 3.3 замінено чотирма абзацами
згідно з наказом Служби безпеки України від 29.07.2011 р. N 307)

3.4. Лікар-терапевт дільничний (цеховий лікарської дільниці) організовує проведення диспансеризації на своїй лікарській дільниці, відповідає за якість заходів, що здійснюються при її проведенні, і зобов'язаний:

здійснювати систематичний контроль за прибуттям співробітників-військовослужбовців до лікувально-профілактичного закладу СБУ у строки, визначені графіком, та згідно зі списками, складеними спільно з підрозділами кадрового забезпечення органів, підрозділів, закладів СБУ;

своєчасно інформувати керівництво лікувально-профілактичного закладу СБУ про повноту проходження співробітниками-військовослужбовцями органів, підрозділів і закладів СБУ поглибленого медичного огляду, у тому числі посадовими особами керівного складу, у встановлені згідно з графіком строки;

здійснювати систематичний контроль за прибуттям до лікувально-профілактичного закладу СБУ для проходження поглибленого медичного огляду співробітників-військовослужбовців органів, підрозділів, закладів СБУ, які з будь-яких причин не пройшли його у строки, визначені згідно з графіком;

до 1 грудня поточного року доповідати письмово в порядку підпорядкування про стан виконання графіка проходження співробітниками-військовослужбовцями органів, підрозділів, закладів СБУ поглиблених медичних оглядів.

(пункт 3.4 у редакції наказу Служби
 безпеки України від 29.07.2011 р. N 307)

3.5. Безпосереднє керівництво роботою з диспансеризації здійснює начальник диспансерного (терапевтичного) відділення поліклініки. Контролює перебіг диспансеризації начальник поліклініки ВМУ СБУ та начальники відокремлених підрозділів ВМУ СБУ - ВМС.

3.6. Особи, які перебувають на стаціонарному лікуванні в госпіталі ВМУ СБУ і в поточному році не проходили диспансеризацію, проходять її в умовах госпіталю в повному обсязі з унесенням відповідних записів до медичних книжок цих осіб.

3.7. Поглиблений медичний огляд керівного складу (від начальника управління і вище) в умовах стаціонару проводиться один раз на 2 роки (за бажанням - при кожному проходженні поглибленого медичного огляду).

(пункт 3.7 у редакції наказу Служби
 безпеки України від 28.09.2009 р. N 636)

3.8. Під час проведення поглибленого медичного огляду виявляються особи, які підлягають динамічному нагляду.

Якщо під час проходження поглибленого медичного огляду у співробітника-військовослужбовця СБУ виявлені захворювання, що можуть суттєво обмежувати належне виконання ним службових обов'язків, лікар-терапевт дільничний (цеховий лікарської дільниці) письмово доповідає про це за підпорядкованістю керівнику закладу охорони здоров'я СБУ з рекомендацією про необхідність його додаткового медичного обстеження в центральному госпіталі ВМУ СБУ.

Необхідність направлення співробітника-військовослужбовця СБУ до центрального госпіталю ВМУ СБУ визначається лікарсько-консультативною комісією закладу охорони здоров'я СБУ (далі - ЛКК), про що голова ЛКК письмово доповідає начальнику ВМУ СБУ.

Начальник ВМУ СБУ письмово доповідає заступнику Голови СБУ відповідно до розподілу функціональних обов'язків або Голові СБУ (особі, яка виконує його обов'язки) про виявлення у співробітника-військовослужбовця СБУ захворювань, що можуть суттєво обмежувати виконання ним службових обов'язків, для прийняття рішення щодо направлення його на додаткове медичне обстеження до центрального госпіталю ВМУ СБУ. Про прийняте керівництвом СБУ рішення начальник ВМУ СБУ інформує керівництво органу, підрозділу, закладу СБУ, у якому проходить службу співробітник-військовослужбовець СБУ.

Про результати додаткового медичного обстеження співробітника-військовослужбовця СБУ у центральному госпіталі ВМУ СБУ начальник відділення в порядку підпорядкування доповідає начальнику центрального госпіталю ВМУ СБУ.

Начальник центрального госпіталю ВМУ СБУ у разі надходження доповіді після проведеного лікування про наявність у співробітника-військовослужбовця СБУ хвороб, що можуть суттєво обмежувати належне виконання ним службових обов'язків, письмово доповідає начальнику ВМУ СБУ про необхідність направлення співробітника-військовослужбовця СБУ на медичний огляд військово-лікарської комісії (далі - ВЛК).

Начальник ВМУ СБУ письмово доповідає заступнику Голови СБУ відповідно до розподілу функціональних обов'язків або Голові СБУ (особі, яка виконує його обов'язки) про необхідність направлення на медичний огляд відповідної ВЛК співробітника-військовослужбовця СБУ за станом здоров'я. Про прийняте керівництвом СБУ рішення начальник ВМУ СБУ в установленому порядку інформує керівництво органу, підрозділу, закладу СБУ, у якому проходить службу співробітник-військовослужбовець, та Управління по роботі з особовим складом СБУ.

(пункт 3.8 у редакції наказу Служби
 безпеки України від 29.07.2011 р. N 307)

3.9. Начальники ВМС та центральної поліклініки ВМУ СБУ до 1 грудня поточного року доповідають начальнику регіонального органу СБУ та начальнику ВМУ СБУ відповідно про:

(абзац перший пункту 3.9 у редакції наказу
 Служби безпеки України від 29.07.2011 р. N 307)

результати проведення поглибленого медичного огляду співробітників-військовослужбовців із зазначенням кількості осіб, які пройшли його у поточному році та, у разі наявності, - про осіб, які його не пройшли;

(пункт 3.9 доповнено новим абзацом другим
згідно з наказом Служби безпеки України від 29.07.2011 р. N 307,
у зв'язку з цим абзаци другий - четвертий
 вважати відповідно абзацами третім - п'ятим)

загальну оцінку стану здоров'я військовослужбовців, дані розподілу військовослужбовців по групах за станом здоров'я, а також дані про особливості служби, які впливають на стан здоров'я обстежених осіб, ефективність лікувально-профілактичних заходів, проведених у році, що минув;

(абзац третій пункту 3.9 із змінами, внесеними згідно з
наказом Служби безпеки України від 29.07.2011 р. N 307)

результати медичного огляду осіб, стан здоров'я яких потребує індивідуальних лікувально-профілактичних заходів;

загальний план профілактичних і лікувально-оздоровчих заходів на наступний період (рік).

Після узагальнення доповідей від начальників ВМС та начальника центральної поліклініки ВМУ СБУ начальник ВМУ СБУ до 10 грудня поточного року доповідає Голові СБУ про стан проходження диспансеризації в СБУ.

(пункт 3.9 доповнено абзацом шостим згідно з
 наказом Служби безпеки України від 29.07.2011 р. N 307)

У разі якщо не всі співробітники-військовослужбовці пройшли поглиблений медичний огляд у поточному році, начальники органів, підрозділів, закладів СБУ до 15 грудня поточного року письмово доповідають керівництву СБУ про кількість таких осіб та причини не проходження поглибленого медичного огляду.

(пункт 3.9 доповнено абзацом сьомим згідно з
 наказом Служби безпеки України від 29.07.2011 р. N 307)

3.10. Підсумкові дані щодо результатів диспансеризації використовуються керівниками закладів охорони здоров'я СБУ відповідно до схеми проведення аналізу результатів диспансеризації та її ефективності, викладеної у додатку 1, для вивчення показників стану здоров'я прикріплених контингентів СБУ, медичного нагляду за особами, що займаються фізичною підготовкою, розробки плану лікувально-оздоровчих заходів.

3.11. Співробітникам-військовослужбовцям, які пройшли поглиблений медичний огляд, лікарем-терапевтом дільничним (цеховим лікарської дільниці) робляться відмітки у паспорті здоров'я співробітника-військовослужбовця, форма якого визначена в додатку 2.

(пункт 3.11 у редакції наказу Служби
 безпеки України від 29.07.2011 р. N 307)

4. Порядок розподілу військовослужбовців на групи
за станом здоров'я та за віком

4.1. Для складання нормативів з фізичної підготовки за результатами проведення диспансеризації військовослужбовці розподіляються на групи військовослужбовців за станом здоров'я відповідно до додатка 3 та групи військовослужбовців за віком відповідно до додатка 4.

4.2. Віднесення військовослужбовців, які не мають відхилень у стані здоров'я, до груп фізичної підготовки здійснюється відповідно до груп військовослужбовців за віком.

4.3. Військовослужбовці, стан здоров'я яких перешкоджає їм займатися фізичною підготовкою у своїй віковій групі, переводяться до старшої вікової групи.

4.4. Військовослужбовці, які за станом здоров'я не можуть бути допущені до занять з фізичної підготовки у вікових групах, зазначених у додатку 4, займаються лікувальною фізкультурою.

4.5. Військовослужбовці, віднесені за станом здоров'я до II групи, для занять з фізичної підготовки зараховуються до своєї вікової групи при хронічних гастритах, колітах (ентероколітах без розладів харчування), а при початкових формах атеросклерозу церебральних або коронарних артерій, міокардіодистрофії, нейроциркуляторній помірно вираженій дистонії, хронічних обструктивних захворюваннях легенів без емфіземи, незначних проявах пневмосклерозу без проявів серцевої та легеневої недостатності, при захворюваннях хребта без больового або зі слабко вираженим больовим синдромом, слабко вираженим варикозним розширенням вен нижніх кінцівок і сім'яного канатика переводяться до старшої вікової групи.

4.6. Військовослужбовці, віднесені за станом здоров'я до III групи, відповідно до медичних показань зараховуються для фізичної підготовки до п'ятої або шостої вікової групи. Особи із захворюваннями хронічного характеру, які мають виражені зміни в стані здоров'я, а також інші розлади, які викликають стійке зниження працездатності, зараховуються до групи лікувальної фізкультури.

 

Начальник Управління 

М. Захараш 

 

СХЕМА
проведення аналізу результатів диспансеризації та її ефективності

1. Аналіз результатів диспансеризації та її ефективності здійснюється з метою проведення оцінки стану здоров'я прикріплених контингентів СБУ, ефективності проведення організаційних заходів, виявлення недоліків та складання плану заходів щодо їх усунення.

Аналіз здійснюється у двох напрямах:

оцінка якості і ефективності організаційних заходів щодо проведення поглиблених медичних оглядів;

оцінка ефективності проведення комплексу лікувально-профілактичних і оздоровчих заходів серед осіб, які знаходяться під динамічним наглядом.

2. Для оцінки якості диспансеризації враховуються такі показники:

повнота (відсоток) охоплення профілактичними оглядами відповідних контингентів;

відсоток виявлення захворювань під час профілактичних оглядів;

своєчасність виявлення захворювань і причини виявлення захворювань на пізніх стадіях;

своєчасність узяття хворих під динамічний нагляд відповідно до встановленого переліку нозологічних форм;

додержання термінів огляду осіб, яких узято під динамічний нагляд;

повнота, своєчасність і якість проведення лікувально-профілактичних і оздоровчих заходів особам, що знаходяться під динамічним наглядом;

показник розподілу співробітників за групами здоров'я (відсоткове відношення числа осіб, віднесених до I, II, III груп, до кількості обстежених при диспансеризації). Показник вираховується по військовослужбовцях та працівниках СБУ.

3. Основними критеріями ефективності диспансеризації є такі показники стану здоров'я прикріплених контингентів:

захворюваність, поширеність захворювань та їх структура, смертність;

рівень захворюваності з тимчасовою втратою працездатності (у випадках та днях на 100 осіб);

частота загострень захворювання;

смертність контингенту від захворювань, з приводу яких хворі перебували під динамічним наглядом;

переведення з одної групи динамічного нагляду до іншої (у зв'язку з одужанням, поліпшенням чи погіршенням стану здоров'я, ускладненням захворювання);

показник первинної інвалідності (через захворювання, яке стало підставою для взяття особи під динамічний нагляд).

 

Начальник Управління 

М. Захараш 

 

СЛУЖБА БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ
ВІЙСЬКОВО-МЕДИЧНЕ УПРАВЛІННЯ

ПАСПОРТ ЗДОРОВ'Я
співробітника-військовослужбовця

I. Загальні відомості

Прізвище, ім'я та по батькові _________________________________________________________

Дата народження __.__._____

Стать _____________

Місце проживання __________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________

Сімейний стан ______________________________________________________________________

Контактні телефони особи ____________________________________________________________

Контактні телефони близьких родичів __________________________________________________
___________________________________________________________________________________

Номер медичної карти _________________________

II. Сигнальні відмітки

Група крові ____________, резус-фактор _____________

Алергічна реакція _____________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________

Медикаментозна алергія _______________________________________________________________
____________________________________________________________________________________

Цукровий діабет ______________________________________________________________________

Туберкульоз _________________________________________________________________________

Інфекційні захворювання ______________________________________________________________
____________________________________________________________________________________

Щеплення __________________________________________________________________________

III. Анамнестичні дані

Перенесені захворювання ______________________________________________________________
____________________________________________________________________________________

Хірургічні втручання __________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________

Травми _____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________

Вживання алкоголю __________________________________________________________________

Куріння _____________________________________________________________________________

Заняття спортом ______________________________________________________________________

Шкідливі фактори виробничого середовища ______________________________________________
____________________________________________________________________________________

Фактори ризику розвитку соціально важливих захворювань

IV. Показники стану здоров'я

V. Відомості про спеціальні дослідження

VI. Відомості про госпіталізацію

VII. Відомості про санаторно-курортне та реабілітаційне лікування

VIII. Результати огляду

IX. Підсумкова оцінка стану здоров'я

за 20__ рік:

1. Стан здоров'я:

група здоров'я _______________

група фізичної підготовки _______________

функціональні відхилення ____________________________________________________________
___________________________________________________________________________________

фактори ризику захворювань _________________________________________________________

2. Рекомендації, призначення індивідуальних планів оздоровлення:

3. "Школи здоров'я" _________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

4. План щеплень на 20__ рік __________________________________________________________
___________________________________________________________________________________

Примітки:

1. Паспорт здоров'я співробітника-військовослужбовця заповнюється лікарем-терапевтом дільничним (цеховим лікарської дільниці).

2. Паспорт здоров'я зберігається у співробітника-військовослужбовця та надається ним лікарю-терапевту дільничному (цеховому лікарської дільниці) щороку при проходженні поглибленого медичного огляду.

(додаток 2 у редакції наказу Служби
 безпеки України від 29.07.2011 р. N 307)

 

ГРУПИ
військовослужбовців за станом здоров'я

I група - "здорові". До неї входять особи, які не мають відхилень у стані здоров'я або мають деякі відхилення без тенденції до прогресування, які не впливають на працездатність;

II група - "практично здорові" - особи, які мають захворювання хронічного характеру, без порушень або з незначними порушеннями функцій органів і систем, що не знижують працездатності.

Основними захворюваннями для віднесення військовослужбовців до II групи за станом здоров'я є такі:

захворювання хронічного характеру, без порушень або з незначними порушеннями функцій органів та систем, що не знижують працездатність;

вади розвитку хребта (люмбалізація, сакралізація та інші) помірно виражені, без розладів функції за відсутності больового синдрому;

слабо виражені розширення підшкірних вен нижніх кінцівок;

стійкі залишкові прояви після гострих захворювань периферичної нервової системи (без схильності до загострення) або наслідків травматичних пошкоджень нервових стовбурів без больового синдрому і без суттєвих порушень рухових функцій;

помірно виражена вегетативно-судинна дистонія;

гіпертонічна хвороба I стадії;

початкові форми атеросклерозу аорти;

хронічний бронхіт без проявів легеневої недостатності за відсутності загострень протягом останніх двох років;

наслідки адгезивних плевритів без порушення функції легенів;

хронічний стійко компенсований тонзиліт;

наслідки перенесеного туберкульозу легенів, плеври, лімфатичних вузлів без функціональних порушень за відсутності загострень протягом останніх п'яти років;

функціональні розлади шлунка;

хронічний некалькульозний холецистит за відсутності скарг і загострень протягом останніх п'яти років;

виразкова хвороба шлунка та дванадцятипалої кишки за відсутності загострень протягом п'яти років;

хронічний гастрит, хронічний коліт, помірно виражені, за відсутності загострення протягом останніх двох років;

початкові форми геморою без кровотечі та защемлень;

латентна форма цукрового діабету;

ожиріння I ступеня;

локальні форми лускатого лишаю та екземи без ознак прогресування та загострень протягом останнього року;

слабко виражені форми іхтіозу без ознак прогресування;

III група - особи, які мають хронічні захворювання з поміркованими або вираженими порушеннями функцій органів та систем:

атеросклероз мозкових артерій, який супроводжується неврастенічним синдромом або проявами хронічної недостатності мозкового кровообігу;

залишкові ознаки (прояви) після порушення мозкового кровообігу;

залишкові прояви після черепно-мозкових травм та нейроінфекцій з нетяжким перебігом;

хронічні захворювання периферичної нервової системи (радикуліт, плексит, поліневрит, невралгія трійчастого нерва та інші) за наявності загострень протягом останніх двох років;

епілепсія;

неврози і астенічні стани (при затяжному перебігу);

виражені та стійкі форми вегетативно-судинної дистонії;

гіпертонічна хвороба II - III стадій;

хронічна ішемічна хвороба серця;

захворювання периферичних судин (облітеруючий атеросклероз, тромбангіїт, тромбофлебіт);

ревматизм, ревматичні вади серця, залишкові прояви після ревматичних міокардитів;

поліартрити (інфекційно-неспецифічні та обмінно-дистрофічні);

хронічний бронхіт за наявності загострень протягом останніх двох років;

хронічний астматичний бронхіт;

бронхоектази, пневмосклероз;

бронхіальна астма;

стан після перенесеної активної форми туберкульозу легенів та іншої локалізації (2 - 3 роки);

хронічний гастрит із секреторною недостатністю;

хронічний гастрит з нормальною та підвищеною секрецією за наявності загострень протягом останніх двох років;

хронічний гастродуоденіт, дуоденіт;

виразкова хвороба шлунка та дванадцятипалої кишки за наявності загострень протягом останніх п'яти років;

хронічний коліт (ентероколіт) за наявності загострень протягом останніх двох років;

хронічна дизентерія;

хронічний холецистит, холангіт за наявності загострень протягом року;

жовчнокам'яна хвороба;

хронічний панкреатит;

хронічний гепатит;

поліпи (поліпоз) шлунка та кишковика;

хронічний пієлонефрит;

сечокам'яна хвороба (камінці нирок і сечоводу);

новоутворення сечостатевої системи;

хронічні простатити, везикуліти, епідидиміти;

цукровий діабет;

токсичний зоб;

ожиріння II - III ступеня;

захворювання крові та кровотворних органів;

варикозне розширення вен нижніх кінцівок з ознаками венозної недостатності;

геморой з рецидивним перебігом;

спондилоартрит і спондилоартроз з помірно вираженим больовим синдромом;

хронічний остеомієліт за наявності нориць, які періодично відкриваються;

хронічні захворювання судинної і сіткової оболонок очей;

глаукома;

хронічні захворювання країв вік, рогівки і сльозовивідних шляхів;

макулодистрофія;

катаракта;

хронічний гнійний мезотимпаніт та епітемпаніт;

хронічний риносинусіт (алергічний, гнійно-поліпозний);

кохлеарний неврит, отосклероз та інші захворювання, які призводять до стійкого прогресуючого зниження слуху;

хронічний декомпенсований тонзиліт;

лейкоплакія слизової оболонки губ та ротової порожнини, гіперкератоз, тромбовидний глосит;

хронічний стоматит;

склеродермія;

ретикульоз шкіри, грибковидний мікоз, ангіоретикульоз Капоші, васкуліти шкіри, шкірний ріг, хвороба Бовена, хвороба Педжета, базаліома;

злоякісні пухлини будь-якої локалізації;

новоутворення (уключаючи лімфатичну, кровотворну та сполучнотканинну системи).

 

Начальник Управління 

М. Захараш 

 

ГРУПИ
військовослужбовців за віком

Перша група 

- чоловіки - до 30 років, 

жінки - до 25 років; 

друга група 

- чоловіки - від 30 до 35 років,

жінки - від 25 до 30 років; 

третя група 

- чоловіки - від 35 до 40 років,

жінки - від 30 до 35 років; 

четверта група 

- чоловіки - від 40 до 45 років,

жінки - від 35 до 40 років; 

п'ята група 

- чоловіки - від 45 до 50 років,

жінки - від 40 до 45 років; 

шоста група 

- чоловіки - після 50 років. 

 

Начальник Управління 

М. Захараш 

Опрос