Идет загрузка документа (244 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об упорядочении условий оплаты труда работников Службы внешней разведки Украины

Служба внешней разведки
Условия, Приказ от 23.10.2007 № 210
редакция действует с 21.07.2017

Про упорядкування умов оплати праці працівників Служби зовнішньої розвідки України

Наказ Служби зовнішньої розвідки України
від 23 жовтня 2007 року N 210

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
21 листопада 2007 р. за N 1302/14569

Із змінами і доповненнями, внесеними
 
наказами Служби зовнішньої розвідки України
 від 14 жовтня 2008 року N 238
,
 від 8 січня 2009 року N 1
,
 від 16 червня 2010 року N 130
,
 від 10 березня 2011 року N 58
,
 від 13 липня 2011 року N 196
,
 від 14 лютого 2012 року N 34
,
 від 1 липня 2013 року N 163
,
від 7 липня 2014 року N 207
,
 від 6 листопада 2015 року N 398
,
 від 27 січня 2016 року N 17
,
 від 22 червня 2016 року N 154
,
від 31 травня 2017 року N 169

На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 30.08.2002 N 1298 "Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери" (зі змінами) та з метою упорядкування умов оплати праці працівників загальних (наскрізних) професій і посад та працівників, професії і посади яких віднесені до окремих галузей соціально-культурної сфери, у Службі зовнішньої розвідки України НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Умови оплати праці працівників загальних (наскрізних) професій і посад та працівників, професії і посади яких віднесені до окремих галузей соціально-культурної сфери, Служби зовнішньої розвідки України (додаються).

2. Установити, що Голова Служби зовнішньої розвідки України, його заступники, ректор Інституту Служби зовнішньої розвідки України та начальники 7, 8 та 9 служб 4 управління 2 департаменту відповідно до розподілу функціональних обов'язків у межах затвердженого фонду заробітної плати та у визначеному законом порядку:

а) установлюють працівникам конкретні розміри посадових окладів з урахуванням кваліфікаційних вимог за займаною посадою, доплат та надбавок до них відповідно до Умов оплати праці працівників загальних (наскрізних) професій і посад та працівників, професії і посади яких віднесені до окремих галузей соціально-культурної сфери, у Службі зовнішньої розвідки України, затверджених цим наказом, на підставі мотивованих рапортів керівників відповідних підрозділів та в разі потреби відповідних підтвердних документів;

б) здійснюють преміювання працівників відповідно до їх особистого внеску в загальні результати роботи в порядку та на умовах, визначених положенням про преміювання, затвердженим Головою Служби зовнішньої розвідки України за погодженням з профспілковим органом;

в) надають працівникам матеріальну допомогу, у тому числі на оздоровлення, у сумі не більше ніж один посадовий оклад на рік, крім матеріальної допомоги на поховання.

3. Доплати, надбавки, підвищення посадових окладів, розмір та порядок виплати яких не передбачено цим наказом (за роботу в гірській місцевості, за роботу з таємними документами тощо), але визначено чинним законодавством України, провадити відповідно до чинного законодавства України.

(пункт 3 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Служби зовнішньої розвідки України від 01.07.2013 р. N 163)

4. Витрати, пов'язані із запровадженням визначених та затверджених цим наказом умов оплати праці працівників Служби зовнішньої розвідки України, які фінансуються з бюджету, здійснювати за рахунок та в межах затвердженого в кошторисах фонду заробітної плати.

5. Начальнику Служби режиму, документального забезпечення та контролю Апарату управління Голови ознайомити з наказом заступників Голови Служби зовнішньої розвідки України, керівників структурних підрозділів та начальників 7, 8 та 9 служб 4 управління 2 департаменту.

6. Керівникам структурних підрозділів та начальникам 7, 8 та 9 служб 4 управління 2 департаменту організувати ознайомлення з наказом співробітників у частині, що їх стосується.

 

Голова Служби 

М. Маломуж 

ПОГОДЖЕНО: 

  

Заступник
Міністра фінансів України
 

 
С. О. Рибак
 

Заступник Міністра праці та
соціальної політики України
 

 
М. О. Солдатенко
 

 

УМОВИ
оплати праці працівників загальних (наскрізних) професій і посад та працівників, професії і посади яких віднесені до окремих галузей соціально-культурної сфери, Служби зовнішньої розвідки України

1. Загальні положення

1.1. Ці Умови застосовуються при обчисленні заробітної плати професіоналів, фахівців, керівників підрозділів, технічних службовців, робітників, загальних для всіх підрозділів Служби зовнішньої розвідки України, працівників соціально-культурної сфери Служби зовнішньої розвідки України (далі - працівники), до якої належать освіта, наука, охорона здоров'я та культура.

1.2. Оплата праці працівників здійснюється за фактично відпрацьований час, виходячи з посадового окладу (ставки заробітної плати, тарифної ставки), з урахуванням граничного розміру доплат, підвищень та надбавок, передбачених законодавством. Заробітна плата працівника граничними розмірами не обмежується.

1.3. Зміни розмірів посадових окладів, підвищень, надбавок, що визначають заробітну плату працівників, проводяться:

у разі зміни розміру окладу (тарифної ставки) працівника I тарифного розряду;

у разі призначення на посаду фахівця відповідної кваліфікації - з дня оголошення про це наказом Голови Служби зовнішньої розвідки України;

у разі присвоєння почесного звання. Днем присвоєння почесного звання є дата Указу Президента України;

у разі присудження наукового ступеня - з дня винесення Вищою атестаційною комісією рішення про видачу диплома;

у разі присвоєння кваліфікаційної категорії - з дня оголошення про це наказом відповідного органу (закладу, установи) про затвердження рішення атестаційної комісії;

у разі збільшення або зменшення обсягу робіт - з дня зміни в установленому порядку штатних (планових) показників (уведення до штату посад тощо);

у разі досягнення протягом календарного місяця стажу безперервної роботи, який дає право на отримання надбавки за тривалість безперервної роботи, - з початку наступного місяця.

1.4. Визначення розміру заробітної плати проводиться у всіх випадках окремо за основною посадою і при роботі за сумісництвом.

2. Порядок визначення посадових окладів працівників

2.1. Розміри посадових окладів (ставок заробітної плати, тарифних ставок) працівників Служби зовнішньої розвідки України визначаються за тарифними розрядами і коефіцієнтами з оплати праці працівників Служби зовнішньої розвідки України (додаток 1) та схемами тарифних розрядів (додатки 2 - 8) з урахуванням показників та порядку віднесення підрозділів Служби зовнішньої розвідки України до груп за оплатою праці керівних працівників (додаток 9).

2.2. Посадові оклади заступників керівників підрозділів Служби зовнішньої розвідки України встановлюються на 5 - 15 відсотків, помічників керівників - на 30 - 40 відсотків нижче, ніж посадовий оклад відповідного керівника, визначений за схемами тарифних розрядів, затвердженими наказом Голови Служби зовнішньої розвідки України.

2.3. Обчислення з урахуванням підвищень посадових окладів (ставок заробітної плати), визначених за схемами тарифних розрядів посад (професій), здійснюється у такому порядку:

працівникам, які мають право на підвищення посадових окладів (ставок заробітної плати) у відсотках, посадові оклади (ставки заробітної плати) збільшуються на відсоток підвищення, тобто встановлюється новий посадовий оклад (ставка заробітної плати);

у разі, коли працівники мають право на підвищення посадових окладів (ставок заробітної плати) у відсотках одночасно за кількома підставами, передбаченими умовами оплати праці, абсолютний розмір кожного підвищення визначається, виходячи з розміру посадового окладу (ставки заробітної плати), без урахування іншого підвищення. Розміри цих підвищень додаються;

у разі, коли посадові оклади (ставки заробітної плати) згідно з умовами оплати праці виплачуються працівникам у підвищених розмірах, надбавки і доплати, що передбачені у відсотках, обчислюються з новостворених, тобто підвищених посадових окладів (ставок заробітної плати).

3. Надбавки та доплати

3.1. Працівникам установлюються:

1) надбавки:

а) у розмірі до 50 відсотків посадового окладу (ставки заробітної плати, тарифної ставки):

за високі досягнення у праці;

за виконання особливо важливої роботи (на строк її виконання);

за складність, напруженість у роботі.

Граничний розмір зазначених надбавок для одного працівника не повинен перевищувати 50 відсотків посадового окладу.

У разі несвоєчасного виконання завдань, погіршення якості роботи і порушення трудової дисципліни ці надбавки скасовуються або зменшуються;

б) за почесні звання України, СРСР, союзних республік СРСР "народний" - у розмірі 40 відсотків, "заслужений" - 20 відсотків посадового окладу (ставки заробітної плати);

в) за спортивні звання "заслужений тренер", "заслужений майстер спорту" - у розмірі 20 відсотків, "майстер спорту міжнародного класу" - 15 відсотків, "майстер спорту" - 10 відсотків посадового окладу (ставки заробітної плати).

Надбавки за почесні та спортивні звання встановлюються працівникам, якщо їх діяльність за профілем збігається з наявним почесним або спортивним званням. За наявності двох або більше звань надбавки встановлюються за одним (вищим) званням. Відповідність почесного або спортивного звання профілю діяльності працівника на займаній посаді визначається уповноваженими Головою Служби зовнішньої розвідки України керівниками підрозділів Служби зовнішньої розвідки України;

г) за знання та використання в роботі іноземної мови: однієї європейської - 10, однієї східної, угро-фінської або африканської - 15, двох і більше мов - 25 відсотків посадового окладу (ставки заробітної плати).

Надбавка не встановлюється працівникам, для яких вимогами для зайняття посади передбачено знання іноземної мови, що підтверджено відповідним документом;

2) доплати:

а) у розмірі до 50 відсотків посадового окладу (тарифної ставки):

за виконання обов'язків тимчасово відсутніх працівників;

за суміщення професій (посад);

за розширення зони обслуговування або збільшення обсягу виконуваних робіт.

Зазначені види доплат не встановлюються керівникам підрозділів Служби зовнішньої розвідки України та їх заступникам;

б) у розмірі до 40 відсотків годинної тарифної ставки (посадового окладу) за роботу в нічний час, якщо вищий розмір не визначено законодавством, за кожну годину роботи з 10 години вечора до 6 години ранку.

Перелік посад та підрозділів, за роботу в яких провадиться зазначена доплата, затверджується Головою Служби зовнішньої розвідки України за погодженням з профспілковим комітетом. Він не підлягає щорічному перезатвердженню, а в разі необхідності до нього можуть вноситися зміни та доповнення у такому самому порядку;

в) за вчене звання:

професора - у граничному розмірі 33 відсотки посадового окладу (ставки заробітної плати);

доцента, старшого наукового співробітника - у граничному розмірі 25 відсотків посадового окладу (ставки заробітної плати).

Зазначена доплата встановлюється працівникам, якщо їх діяльність за профілем збігається з наявним ученим званням. За наявності в зазначених працівників двох або більше вчених звань доплата встановлюється за одним (вищим) званням;

г) за науковий ступінь:

доктора наук - у граничному розмірі 25 відсотків посадового окладу (ставки заробітної плати);

кандидата наук - у граничному розмірі 15 відсотків посадового окладу (ставки заробітної плати).

Зазначені доплати встановлюються працівникам, якщо їх діяльність за профілем збігається з наявним науковим ступенем. За наявності в зазначених працівників двох наукових ступенів доплата встановлюється за одним (вищим) науковим ступенем.

Відповідність ученого звання та наукового ступеня профілю діяльності працівника на займаній посаді визначається уповноваженими Головою Служби зовнішньої розвідки України керівниками підрозділів Служби зовнішньої розвідки України.

Документи, що засвідчують наявність наукового ступеня та вченого звання, повинні відповідати нормам та вимогам, передбаченим законодавством;

ґ) за використання в роботі дезінфікувальних засобів (у тому числі молодшим медичним сестрам), а також працівникам, які зайняті прибиранням туалетів, - у розмірі 10 відсотків посадового (місячного) окладу;

д) за підтримку постійної бойової готовності військ (сил) у розмірі до 50 відсотків посадового окладу (ставки заробітної плати, тарифної ставки).

Зазначена доплата встановлюється за основним місцем роботи (за основною професією (посадою) працівника з урахуванням його внеску в результати роботи підрозділу.

У разі неналежного виконання працівником своїх посадових обов'язків, порушення трудової дисципліни, вимог техніки безпеки, охорони праці тощо розмір доплати за місяць, у якому були зазначені порушення, може бути зменшено або вона може не виплачуватися. Рішення про зменшення працівнику розміру доплати або її невиплату в конкретному місяці оформляється наказом Голови Служби зовнішньої розвідки України, його заступників, ректора Інституту Служби зовнішньої розвідки України або начальників 7, 8 та 9 служб 4 управління 2 департаменту відповідно до розподілу функціональних обов'язків на підставі мотивованого рапорту керівника підрозділу, у якому працює працівник;

3) водіям автотранспортних засобів:

надбавки за класність водіям II класу - 10 відсотків; водіям I класу - 25 відсотків установленої тарифної ставки за відпрацьований час;

доплати за ненормований робочий день - у розмірі 25 відсотків тарифної ставки за відпрацьований час.

3.2. Працівникам, нагородженим Почесною грамотою Кабінету Міністрів України, за рішенням Голови Служби зовнішньої розвідки України, виплачується одноразова винагорода в розмірі 50 відсотків посадового окладу в межах фонду оплати праці.

4. Порядок оплати праці працівників медичних закладів (підрозділів) Служби зовнішньої розвідки України

4.1. Цим розділом визначається порядок обчислення заробітної плати працівників медичних закладів (підрозділів) Служби зовнішньої розвідки України, а також працівників, які допущені в установленому порядку до медичної та фармацевтичної діяльності.

4.2. У штатах, до складу яких входять медичні та фармацевтичні працівники, найменування посади "лікар" доповнюється найменуванням лікарської спеціальності, за якою працівник здобув відповідну підготовку і працює за профілем отриманої спеціальності. Наприклад: "лікар-терапевт", "лікар-кардіолог".

(пункт 4.2 у редакції наказу Служби
 зовнішньої розвідки України від 16.06.2010 р. N 130)

4.3. Посадові оклади (тарифні ставки) визначаються за тарифними розрядами Єдиної тарифної сітки, які встановлюються професіоналам, фахівцям залежно від наявної кваліфікаційної категорії на підставі атестації і відображаються у тарифікаційному списку.

4.4. Для проведення роботи з визначення посадових окладів та розмірів надбавок медичних та фармацевтичних працівників наказом Голови Служби зовнішньої розвідки України створюється постійно діюча тарифікаційна комісія.

За результатами роботи тарифікаційної комісії щороку складається тарифікаційний список працівників (додаток 10), який підписують усі члени комісії та затверджує Голова Служби зовнішньої розвідки України.

У разі влаштування на роботу медичних та фармацевтичних працівників після затвердження тарифікаційного списку тарифікація проводиться не пізніше трьох днів після прийняття на роботу з наступним включенням їх до тарифікаційного списку.

Затверджені розміри заробітної плати оголошуються наказом Голови Служби зовнішньої розвідки України.

4.5. Чергова атестація осіб, які обіймають посади медичних та фармацевтичних працівників, здійснюється на підставі законодавства про порядок проведення атестації лікарів, провізорів, середнього медичного та фармацевтичного персоналу.

4.6. Під час визначення посадових окладів керівників закладів (підрозділів) охорони здоров'я та їх заступників - лікарів (провізорів) розміри їх посадових окладів не можуть бути нижчими від тих, що передбачені цим Порядком для лікарів (провізорів) - керівників підрозділів, а за відсутності в закладах підрозділів - не нижчими від посадових окладів, передбачених для лікарів (провізорів) відповідної кваліфікації.

4.7. Розміри доплат працівникам медичних закладів (підрозділів) Служби зовнішньої розвідки України за роботу в нічний час, суміщення посад (професій) та інших виплат визначаються наказами Голови Служби зовнішньої розвідки України, його заступників, ректора Інституту Служби зовнішньої розвідки України або начальників 7, 8 чи 9 служб 4 управління 2 департаменту, виданими на підставі мотивованих рапортів відповідних керівників медичних закладів (підрозділів) Служби зовнішньої розвідки України, за рахунок та в межах фонду оплати праці.

4.8. Порядок визначення освіти

4.8.1. Освіта медичних та фармацевтичних працівників, а також працівників, допущених у встановленому порядку до медичної та фармацевтичної діяльності, установлюється під час укладення з ними трудового договору на підставі дипломів, свідоцтв, посвідчень, атестатів про закінчення навчальних закладів згідно з Переліком вищих і середніх спеціальних навчальних закладів, підготовка і отримання звання в яких дають право займатися медичною і фармацевтичною діяльністю, затвердженим наказом Міністерства охорони здоров'я України від 25.12.92 N 195 (із змінами), або на підставі довідок про освіту, виданих відповідними навчальними закладами (курсами) або архівами.

4.8.2. Відновлення втрачених документів про освіту здійснюється у порядку, передбаченому законодавством.

4.9. Підвищення посадових окладів

4.9.1. Керівникам закладів охорони здоров'я, аптечних закладів та їх заступникам з числа лікарів та провізорів посадовий оклад, що відповідає тарифному розряду за групою з оплати праці, підвищується за наявності кваліфікаційної категорії за спеціальністю "організація та управління охороною здоров'я" або "організація та управління фармацією":

керівникам та їх заступникам (лікарям, провізорам) за спеціальностями "організація та управління охороною здоров'я" та "організація та управління фармацією", які мають: вищу кваліфікаційну категорію - на 44,9 відсотка тарифної ставки працівника I тарифного розряду; першу кваліфікаційну категорію - на 31,9 відсотка тарифної ставки працівника I тарифного розряду; другу кваліфікаційну категорію - на 24,1 відсотка тарифної ставки працівника I тарифного розряду;

керівникам з числа фахівців з базовою та неповною вищою медичною освітою та головним медичним сестрам, які мають: вищу кваліфікаційну категорію - на 28,3 відсотка тарифної ставки працівника I розряду; першу кваліфікаційну категорію - на 18,4 відсотка тарифної ставки працівника I тарифного розряду; другу кваліфікаційну категорію - на 8,7 відсотка тарифної ставки працівника I тарифного розряду.

У разі призначення лікаря (провізора) на посаду керівника закладу охорони здоров'я або його заступника з числа лікарів йому зберігається підвищення посадового окладу за наявність кваліфікаційної категорії за лікарською спеціальністю, яку він мав протягом трьох років з дня призначення на керівну посаду.

Керівникам підрозділів - лікарям посадовий оклад підвищується за наявності кваліфікаційної категорії, якщо спеціальність, за якою їм присвоєна кваліфікаційна категорія, відповідає профілю підрозділу, який вони очолюють.

Посадовий оклад іншим медичним та фармацевтичним працівникам установлюється з урахуванням кваліфікаційної категорії за умови їх роботи за тією спеціальністю, за якою присвоєно кваліфікаційну категорію.

Підвищення посадового окладу за наявності кваліфікаційної категорії проводиться протягом 5 років з дня затвердження наказом Голови Служби зовнішньої розвідки України рішення атестаційної комісії про її присвоєння (підтвердження).

Особам, які бажають пройти атестацію на підтвердження кваліфікаційної категорії і своєчасно подали необхідні документи в атестаційну комісію (не пізніше ніж за 2 місяці до закінчення 5-річного строку з моменту попередньої атестації або строку переатестації), зазначена виплата проводиться до ухвалення рішення атестаційної комісії про її підвищення (підтвердження) чи відміну.

4.9.2. Лікарям усіх спеціальностей (провізорам), які отримали диплом з відзнакою після закінчення медичних інститутів (університетів, академій), посадовий оклад підвищується протягом 5 років на 5 відсотків.

4.9.3. Медичним, фармацевтичним та іншим працівникам закладів охорони здоров'я за роботу в небезпечних для здоров'я та особливо важких умовах праці посадові оклади (ставки) підвищуються на 15 відсотків відповідно до Переліку медичних закладів (підрозділів) Служби зовнішньої розвідки України та посад, робота в (на) яких дає право на підвищення посадових окладів (ставок) у зв'язку зі шкідливими і важкими умовами праці (додаток 11), та Переліку хімічних речовин, віднесених до алергенів, робота з якими дає право на підвищення посадових окладів лікарів та фахівців з базовою та неповною вищою медичною освітою на 15 відсотків, визначеного наказом Міністерства праці та соціальної політики України, Міністерства охорони здоров'я України від 05.10.2005 N 308/519, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 17.10.2005 за N 1209/11489.

Конкретний список працівників, посадові оклади (тарифні ставки) яких підвищуються у зв'язку зі шкідливими та важкими умовами праці, затверджується Головою Служби зовнішньої розвідки України за погодженням з профспілковим комітетом.

Розмір підвищення, передбаченого цим підпунктом, установлюється:

лікарям, провізорам та фахівцям з базовою вищою та неповною вищою медичною та фармацевтичною освітою - від посадового окладу;

завідувачам структурних підрозділів - лікарям та керівникам з числа фахівців з базовою вищою та неповною вищою медичною та фармацевтичною освітою - виходячи з посадового окладу з підвищенням за завідування або з урахуванням старшинства;

керівникам з числа лікарів, провізорів та фахівців з базовою вищою та неповною вищою медичною та фармацевтичною освітою - виходячи з посадового окладу з урахуванням підвищень за кваліфікаційну категорію.

4.10. Доплати

4.10.1. Працівникам закладів охорони здоров'я (у тому числі водіям санітарних автомобілів, які перебувають у штатах Служби зовнішньої розвідки України), які залучаються для роботи в нічний час, здійснюється доплата в розмірі 35 відсотків годинної тарифної ставки (посадового окладу) за кожну годину роботи в нічний час. Нічним уважається час з 10 години вечора до 6 години ранку.

Працівникам закладів охорони здоров'я, зайнятим наданням швидкої та невідкладної медичної допомоги, та персоналу виїзних бригад відділень невідкладної медичної допомоги і допомоги вдома, відділень швидкої медичної допомоги здійснюється доплата за роботу в нічний час у розмірі 50 відсотків годинної тарифної ставки (посадового окладу) за кожну годину роботи в нічний час. Перелік цих підрозділів (посад) затверджується наказом Голови Служби зовнішньої розвідки України за погодженням з профспілковим комітетом і щорічному перезатвердженню не підлягає. У разі потреби до нього можуть уноситись зміни та доповнення у такому самому порядку.

4.10.2. Працівникам закладів охорони здоров'я, яким за їх згодою вводиться робочий день з розподілом зміни на частини (з перервою у роботі понад 2 години), за відпрацьований час у ці дні проводиться доплата до посадового окладу в розмірі до 30 відсотків за рахунок та в межах затвердженого фонду оплати праці. Час внутрішньозмінної перерви в робочий час не включається.

Робочий день може бути поділений на частини з тією умовою, щоб загальна тривалість роботи не перевищувала встановленої тривалості робочого дня (стаття 60 КЗпП України), та в разі, коли в межах робочого часу з урахуванням застосування різних графіків роботи неможливо забезпечити належне надання медичної та лікарської допомоги хворим у стаціонарі, а також військовослужбовцям, працівникам і членам їхніх сімей у зручний для них час.

Перелік посад працівників, яким можуть виплачуватись зазначені в цьому підпункті доплати, затверджується наказом Голови Служби зовнішньої розвідки України за погодженням з профспілковим комітетом.

4.10.3. Професіоналам, фахівцям, технічним службовцям та робітникам, які виконують у тому самому закладі, установі поряд зі своєю основною роботою додаткову роботу за іншою професією (посадою) або обов'язки тимчасово відсутнього працівника без звільнення від своєї основної роботи, провадиться доплата за суміщення професії (посади) або виконання обов'язків тимчасово відсутнього працівника в розмірі до 50 відсотків посадового окладу за основною посадою.

Конкретний розмір цих доплат установлюється керівником установи (начальником закладу) залежно від кваліфікації працівника, складності та обсягу виконуваних робіт.

У тих випадках, коли робота зазначених працівників проводилася за межами робочого часу за основною посадою (наприклад, у зв'язку з неявкою працівника, який замінює, до моменту закінчення зміни та неможливістю замінити його іншим працівником), оплата проводиться як за роботу в надурочний час (стаття 106 КЗпП України).

4.10.4. Доплати за розширення зони обслуговування або збільшення обсягу робіт провадяться у розмірі до 50 відсотків посадового окладу працівника.

Зазначені доплати встановлюються працівникам за умови виконання ними роботи меншою чисельністю працівників, ніж за встановленими нормами (нормативами).

4.10.5. Зазначені в підпунктах 4.10.3 та 4.10.4 Умов доплати не поширюються на керівників закладів охорони здоров'я, їх заступників, керівників структурних підрозділів (крім завідувачів аптечних пунктів) та їх заступників. Доплата штатним заступникам за виконання ними обов'язків тимчасово відсутніх керівників не проводиться.

Перелік професій і посад працівників, яким можуть установлюватися зазначені доплати, затверджується керівником закладу охорони здоров'я та установ соціального захисту відповідно до колективного договору.

4.10.6. Керівникам закладів охорони здоров'я (головним лікарям) - лікарям та їх заступникам - лікарям дозволяється вести в закладах, у штатах яких вони є, роботу за спеціальністю у межах робочого часу за основною посадою з виплатою їм до 25 відсотків посадового окладу лікаря відповідної спеціальності.

Зазначена робота керівників закладів охорони здоров'я - лікарів та їх заступників - лікарів повинна відображатись у відповідних медичних документах.

4.10.7. Доплати, передбачені підпунктами 4.10.1, 4.10.2, 4.10.4 та 4.10.5 Умов, установлюються у відсотках до посадового окладу з урахуванням підвищення, передбаченого підпунктом 4.9.3 Умов.

4.11. Надбавки

4.11.1. Лікарям, фахівцям з базовою та неповною вищою медичною освітою, водіям та молодшим медичним сестрам виїзних бригад відділень швидкої медичної допомоги поліклінік, поліклінічних відділень та госпіталів виплачуються надбавки за тривалість безперервної роботи в розмірі 20 відсотків посадового окладу за перші три роки безперервної роботи та за кожні наступні два роки безперервної роботи, але не більше 60 відсотків посадового окладу.

Лікарям-терапевтам, лікарям-педіатрам, фахівцям з базовою та неповною вищою медичною освітою та водіям санітарних автомобілів пунктів (відділень) невідкладної медичної допомоги та допомоги вдома надбавки за тривалість безперервної роботи виплачуються у розмірі 10 відсотків посадового окладу за перші три роки безперервної роботи та за кожні наступні два роки безперервної роботи, але не більше 30 відсотків посадового окладу.

Завідувачам відділень - лікарям невідкладної медичної допомоги та допомоги вдома, а також відділень швидкої медичної допомоги надбавки за тривалість безперервної роботи виплачуються у випадках, коли всі лікарі цих відділень мають право на отримання зазначених надбавок.

За лікарями виїзних бригад станцій (відділень) швидкої медичної допомоги, які перейшли на посади головних лікарів станцій швидкої медичної допомоги та їх заступників, керівників відділень та підстанцій швидкої медичної допомоги, а також за працівниками з числа фахівців з базовою та неповною вищою медичною освітою виїзних бригад станцій (відділень) швидкої медичної допомоги зберігається надбавка в розмірах, що відповідають стажу безперервної роботи у виїзних бригадах.

4.11.2. Надбавки за тривалість безперервної роботи, зазначені в підпункті 4.11.1 Умов, нараховуються кожного місяця за основною посадою при роботі за сумісництвом, виконанні обов'язків тимчасово відсутнього працівника за межами робочого часу за основною роботою - виходячи з посадового окладу (тарифної ставки) за посадою, яку займають, без урахування будь-яких надбавок і доплат.

У разі зміни розміру посадового окладу (тарифної ставки) надбавки за тривалість роботи обраховуються у відсотках відповідно до стажу безперервної роботи, виходячи з нового посадового окладу (ставки заробітної плати) з дня його встановлення.

Надбавки за тривалість безперервної роботи нараховуються, виходячи з посадового окладу (тарифної ставки) за посадою, яку займають працівники, з урахуванням підвищення за кваліфікаційну категорію і без урахування інших підвищень, надбавок, доплат.

4.12. Чергування

4.12.1. Чергування вдома

Лікарі та фахівці з базовою та неповною вищою медичною освітою закладів охорони здоров'я (підрозділів), зайняті наданням медичної допомоги співробітникам, у тому числі екстреної, можуть залучатися до чергування вдома.

Чергування вдома може надаватись лікарям - до п'яти посад з основних лікарських спеціальностей та чотирьох посад фахівців з базовою та неповною вищою медичною освітою (лаборант, рентген-лаборант, сестра медична операційна, сестра медична-анестезист) з урахуванням укомплектованості штатів, виробничої потреби, кількості й експертної їх оцінки.

Чергування здійснюються як у межах місячної норми робочого часу відповідних працівників за обліковий період, так і за її межами.

Чергування вдома в денний та нічний час ураховується як півгодини за кожну годину чергування та оплачується - виходячи з посадового окладу, з урахуванням підвищення за кваліфікаційну категорію.

У разі виклику працівника під час чергування (у заклад, на місце події та додому до хворого) час, витрачений на виклик, оплачується за фактично відпрацьовані години з розрахунку посадового окладу працівника із збереженням чинного порядку оплати праці працівників закладів охорони здоров'я у нічний час.

4.12.2. Чергування у стаціонарі

За чергування, яке виконується штатними медичними працівниками згідно з графіком роботи в межах місячної норми робочого часу, додаткова оплата (понад посадовий оклад) не проводиться. У тих випадках, коли чергування, що виконується в межах місячної норми робочого часу, випадає на вихідний день, воно компенсується наданням іншого дня відпочинку за графіком роботи.

Оплата чергувань понад місячну норму робочого часу провадиться в одинарному розмірі, а в святкові та неробочі дні - у подвійному розмірі.

4.13. Оплата праці керівників, фахівців, технічних службовців і робітників медичних закладів (підрозділів) Служби зовнішньої розвідки України, що не передбачені цим розділом (працівників зв'язку, комунального обслуговування та інших), здійснюється відповідно до умов оплати праці аналогічних категорій працівників відповідних галузей бюджетної сфери.

5. Порядок оплати праці працівників усіх галузей економіки за проведення навчальних занять та лікарів-консультантів, які залучаються медичними закладами для проведення консультацій

5.1. Оплата праці працівників усіх галузей економіки за проведення навчальних занять та лікарів-консультантів, які залучаються медичними закладами для проведення консультацій, здійснюється відповідно до ставок погодинної оплати праці працівників усіх галузей економіки за проведення навчальних занять та лікарів-консультантів, які залучаються медичними закладами для проведення консультацій (додаток 12).

 

Начальник
Фінансово-економічного
управління Служби зовнішньої
розвідки України
 

 
 
 
О. А. Григор'єв
 

 

РОЗМІРИ
тарифних розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників Служби зовнішньої розвідки України

Примітки:

1. Посадові оклади (тарифні ставки) з 01 січня 2014 року розраховуються виходячи з розміру посадового окладу (тарифної ставки) працівника 1 тарифного розряду - 852 гривні, з 01 вересня 2015 року - 1012 гривень, з 01 грудня 2015 року - 1113 гривень, з 01 травня 2016 року - 1185 гривень, з 01 грудня 2016 року - 1335 гривень.

Посадові оклади (тарифні ставки, ставки заробітної плати) з 01 січня 2017 року розраховуються виходячи з розміру посадового окладу (тарифної ставки) працівника 1 тарифного розряду, встановленого у розмірі прожиткового мінімуму для працездатних осіб на 01 січня календарного року.

Заробітна плата працівників, визначена з урахуванням зазначених посадових окладів, індексується відповідно до Закону України "Про індексацію грошових доходів населення".

2. Посадові оклади (тарифні ставки) за розрядами Єдиної тарифної сітки визначаються шляхом множення окладу (ставки) працівника 1 тарифного розряду на відповідний тарифний коефіцієнт. У разі, коли посадовий оклад (тарифна ставка) визначений у гривнях з копійками, цифри до 0,5 відкидаються, від 0,5 і вище - заокруглюються до однієї гривні.

 

Начальник Фінансово-економічного
управління Служби зовнішньої
розвідки України
 

 
 
О. А. Григор'єв
 

(додаток 1 у редакції наказу Служби
 зовнішньої розвідки України від 14.10.2008 р. N 238
,
 із змінами, внесеними згідно з
наказами Служби
 зовнішньої розвідки України від 08.01.2009 р. N 1
,
 від 16.06.2010 р. N 130
,
 від 10.03.2011 р. N 58
,
 від 13.07.2011 р. N 196
,
 від 14.02.2012 р. N 34
,
 від 01.07.2013 р. N 163
,
від 07.07.2014 р. N 207
,
 від 06.11.2015 р. N 398
,
 від 27.01.2016 р. N 17
,
 від 22.06.2016 р. N 154
,
від 31.05.2017 р. N 169)

 

Схеми
тарифних розрядів посад (професій) професіоналів, фахівців, керівників інших підрозділів, технічних службовців і робітників, загальних для всіх підрозділів Служби зовнішньої розвідки України

Таблиця 1

1. Схема тарифних розрядів посад (професій) професіоналів, фахівців

Найменування посад 

Тарифні розряди 

Інженери всіх спеціальностей, архівіст, бухгалтер (з дипломом спеціаліста), бухгалтер-експерт, бухгалтер-ревізор, бухгалтер-експерт, економіст, перекладач спецінформації, референт спецінформації, перекладач, перекладач технічної літератури, психолог, референт-перекладач, референт, інспектор з котлонагляду, юрисконсульт та інші професіонали*

  

провідний 

10 

I категорії 

II категорії 

без категорії 

Фахівці**: бухгалтер, технолог, механік, економіст, енергетик та інші: 

  

I категорії 

II категорії 

без категорії 

Старший майстер 

Старший технік 

Майстер 

Старший лаборант, який має вищу освіту 

Старший лаборант 

Лаборант 

Техніки всіх спеціальностей: 

  

I категорії 

II категорії 

без категорії 

Професіонали*, які зайняті на роботах з рентгенівськими, радіологічними, радіаційними, радіометричними, дозиметричними, радіохімічними, лазерними, плазмовими, компресійними, вакуумними, електронними, телеметричними, ультразвуковими апаратами, приладами, обладнанням (у тому числі інженер з метрології): 

  

провідний 

11 

I категорії 

10 

II категорії 

без категорії 

Фахівці** (техніки), які зайняті на роботах з рентгенівськими, радіологічними, радіаційними, радіометричними, дозиметричними, радіохімічними, лазерними, плазмовими, компресійними, вакуумними, електронними, телеметричними, ультразвуковими апаратами, приладами (у тому числі технік з метрології): 

  

I категорії 

II категорії 

без категорії 

Довідково: назва посади встановлюється відповідно до Класифікатора професій ДК 003:2005, затвердженого і введеного в дію наказом Держспоживстандарту України від 26 грудня 2005 року N 375, а кваліфікаційні категорії - відповідно до Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників.

____________
* Відповідно до Класифікатора професій ДК 003:2005 розділ "Професіонали" вміщує професії, що передбачають високий рівень знань у галузі фізичних, математичних, технічних, біологічних, агрономічних, медичних чи гуманітарних наук. До цього розділу належать професії, що вимагають від працівника (з урахуванням кола та складності певних професійних завдань та обов'язків), кваліфікації за:

1) дипломом про вищу освіту, що відповідає рівню спеціаліста, магістра;

2) дипломом про присудження вченого ступеня кандидата наук, доктора наук;

3) атестатом про затвердження вченого звання старшого наукового співробітника, доцента, професора.

** Відповідно до Класифікатора професій ДК 003:2005 розділ "Фахівці" вміщує професії, що вимагають знань в одній чи більше галузях природознавчих, технічних чи гуманітарних наук. До цього розділу належать професії, яким відповідає кваліфікація за дипломом чи іншим відповідним документом:

молодшого спеціаліста, бакалавра;

спеціаліста, що проходить післядипломну підготовку (стажування, інтернатуру, клінічну ординатуру тощо);

спеціаліста (на роботах з керування складними технічними комплексами чи їх обслуговування).

Таблиця 2

2. Схема тарифних розрядів посад (професій) керівників інших підрозділів, технічних службовців*

Найменування посад 

Тарифні розряди 

Завідувачі: друкарського бюро, господарства, сховища 

Завідувачі: канцелярії, діловодства, копіювально-розмножувального бюро, приймальні, архіву, складу 

Завідувачі: складу, фільмотеки, фотолабораторії, креслярського (креслярсько-копіювального) бюро, спортивного залу 

Завідувачі: бюро перепусток, камери зберігання, кухні для тварин, експедиції 

Старші: 

  

архіваріус, рахівник, статистик, обліковець 

диспетчер, інспектор, інструктор, касир 

оператор комп'ютерного набору 

Інші фахівці та технічні службовці: 

  

стенографістка I категорії, друкарка, яка працює з іноземним текстом 

інспектор, інструктор, інструктор службового собаківництва, касир, комендант, друкарка I категорії, стенографістка II категорії, диспетчер, оператор комп'ютерного набору 

друкарка II категорії, експедитор з перевезення вантажів, реєстратор, секретар-стенографістка 

архіваріус, адміністратор, черговий бюро перепусток, діловод, копіювальник, секретар-друкарка, секретар, рахівник, табельник, обліковець, кресляр, фельд'єгер, експедитор 

____________
* Відповідно до Класифікатора професій ДК 003:2005 розділ "Технічні службовці" вміщує професії, що передбачають знання, необхідні для підготовки, збереження чи відновлення інформації та проведення обчислень, професійні завдання, пов'язані з виконанням секретарських обов'язків, роботою на друкарських машинках чи інших конторських машинах, записами, опрацюванням цифрових даних чи обслуговуванням клієнтів (операції грошового обігу, надання довідок, реєстрація чи передавання інформації тощо).

До цього розділу належать професії, що вимагають повної загальної середньої та професійної освіти чи повної загальної середньої освіти та професійної підготовки на виробництві.

Таблиця 3

3. Схема тарифних розрядів посад (професій) робітників наскрізних професій підрозділів Служби зовнішньої розвідки України, яким без віднесення до груп за оплатою праці установлюються місячні посадові оклади

Найменування професій 

Тарифні розряди 

Апаратник хімводоочищення 

Вантажник 

Водій електро- та автовізків 

Водій транспортно-прибиральних машин 

Гардеробник 

Двірник 

Кастелянка 

Комірник (старший) 

Комірник 

Натирач підлоги 

Озеленювач 

Оператор електронно-обчислювальних та обчислювальних машин 

4 - 5 

Оператор електронно-обчислювальних машин (старший) 

Оператор копіювальних і розмножувальних машин 

4 - 5 

Оператор котельні 

Підсобний (транспортний) робітник 

Покоївка 

Прибиральник території 

Прибиральник службових приміщень 

Прибиральник виробничих приміщень 

Робітник з благоустрою 

Робітник з комплексного обслуговування й ремонту будинків 

Робітник зеленого будівництва 

1 - 2 

Роздавальник нафтопродуктів 

3 - 4 

Робітник з догляду за тваринами 

Садівник 

Собаківник 

Сторож 

Примітки: 

1. Конкретні розміри тарифних розрядів робітників установлюються залежно від їх кваліфікації, складності виконуваних робіт і умов праці, а також з урахуванням напруженості нормованих завдань, норм обслуговування і нормативної чисельності.

2. Розміри тарифних розрядів робітників, професії яких не передбачені цим додатком, установлюються у розмірах, визначених для робітників аналогічної кваліфікації, назви професій яких передбачені у тому самому розділі класифікації професій Класифікатора професій ДК 003:2005, затвердженого і введеного в дію наказом Держспоживстандарту України від 26 грудня 2005 року N 375

 

Начальник
Фінансово-економічного
управління Служби зовнішньої
розвідки України
 

 
 
 
О. А. Григор'єв
 

 

Схеми тарифних розрядів
з оплати праці працівників підрозділів Служби зовнішньої розвідки України, оплата праці яких провадиться залежно від кваліфікаційних розрядів та груп за оплатою праці

Таблиця 1

1. Схема тарифних коефіцієнтів з оплати праці робітників, які виконують висококваліфіковані та кваліфіковані роботи

Найменування посад 

Тарифні розряди 

кваліфікаційні розряди 

II 

III 

IV 

VI 

Робітники, які виконують висококваліфіковані (особливо складні та відповідальні) роботи, - ремонт та налагодження електронного та іншого особливо складного обладнання на роботах з нормальними умовами праці 

Робітники, які виконують кваліфіковані складні роботи: верстатні роботи з обробки металу та інших матеріалів шляхом різання на металообробних станках; холодне штампування металу та інших матеріалів; виготовляють і ремонтують інструмент і технологічне оснащення;
ремонт, налагодження та обслуговування основного технологічного, електро- та енергетичного, експериментального і наукового устаткування, машин, механізмів, автомобілів та іншого рухомого складу, електронно-обчислювальної техніки, контрольно-вимірювальних приладів та автоматики на роботах з нормальними умовами праці 

Робітники, які зайняті на інших роботах з нормальними умовами праці 

Примітки: 

1. Тарифікація робіт і присвоєння робітникові кваліфікаційного розряду або його підвищення провадиться відповідно до вимог Єдиного тарифно-кваліфікаційного довідника робіт та професій робітників. Кваліфікаційний рівень робіт, що виконуються, визначається залежно від вимог до освіти, професійного навчання та практичного досвіду робітників, здатних виконувати відповідні завдання та обов'язки. У розділах 4.5, 4.7 та 4.8 Класифікатора професій ДК 003:2005 ця ознака використовується для виділення груп професій, пов'язаних з виконанням робіт високої, середньої та низької кваліфікації. Професії, пов'язані з виконанням робіт високої кваліфікації, вимагають від працівника кваліфікації на рівні молодшого спеціаліста. До професій, пов'язаних з виконанням робіт низької кваліфікації, належать професії з діапазоном тарифних розрядів, верхня межа якого не перевищує третього розряду. Інші професії у розділах 4.5, 4.7 та 4.8 Класифікатора професій стосуються професій, пов'язаних з виконанням робіт середньої кваліфікації.

2. Посадові оклади (ставки заробітної плати), визначені в установленому порядку за тарифними розрядами пункту "б", застосовуються, наприклад, для оплати праці слюсарів аварійно-відновлювальних робіт, слюсарів-ремонтників, слюсарів-електриків з ремонту електроустаткування, слюсарів з контрольно-вимірювальних приладів та автоматики, електромонтерів з ремонту та обслуговування електроустаткування, електрогазозварників, робітників, зайнятих ремонтом автомобілів та іншого рухомого складу (акумуляторник, рихтувальник кузовів, слюсар з ремонту автомобілів, слюсар з паливної апаратури та інші), робітників інших професій, які виконують кваліфіковані (складні) роботи.

3. Конкретні розміри посадових окладів (ставок заробітної плати) робітників визначаються за тарифними розрядами з урахуванням кваліфікації робітника, складності виконуваної роботи, а також з урахуванням напруженості нормованих завдань, норм обслуговування та нормативів чисельності.

4. За результатами атестації робочих місць за умовами праці, здійсненої згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 1 серпня 1992 року N 442 "Про Порядок проведення атестації робочих місць за умовами праці" та Методичними рекомендаціями для проведення атестації робочих місць за умовами праці, затвердженими постановою Міністерства праці України від 1 вересня 1992 року N 41, підвищення місячних посадових окладів робітникам установлюється за роботу у важких та шкідливих умовах праці на 12 відсотків, за роботу в особливо важких та особливо шкідливих умовах праці на 24 відсотки.

5. За високу професійну майстерність установлюються надбавки в розмірах: робітникам 3-го розряду - 12 відсотків, 4-го розряду - 16 відсотків, 5-го розряду - 20 відсотків, 6-го і вищих розрядів - 24 відсотки визначеного посадового окладу (ставки). Зазначені диференційовані надбавки встановлюються робітникам, які стабільно забезпечують високу якість виконуваних робіт. Надбавки не виплачуються за той місяць, у якому виявлено зниження якості виконуваних робіт. При неякісному виконанні робіт, невиконанні установлених норм трудових витрат надбавки за професійну майстерність відміняються повністю. 

Таблиця 2

2. Схема тарифних коефіцієнтів з оплати праці робітників їдалень та буфетів

Найменування професій 

Тарифні розряди 

кваліфікаційні розряди 

II 

III 

IV 

VI 

Кухарі та інші працівники їдалень 

Кухарі, які працюють біля плити 

Виробник харчових напівфабрикатів 

Буфетники та офіціанти 

Примітки: 

1. Оплата праці кухарів провадиться за підвищеними ставками, якщо кухарі не менше ніж 50 відсотків робочого часу за розрахунковий період працюють біля плити.

2. Інші виробничі робітники громадського харчування тарифікуються в межах 2 - 5 тарифного розряду.

3. Касирам торговельного залу встановлюються тарифні розряди:

I категорії - 5 тарифний розряд;

II категорії - 3 тарифний розряд;

III категорії - 2 тарифний розряд. 

Таблиця 3

3. Схема тарифних розрядів посад керівних працівників їдалень

Найменування посад 

Тарифні розряди 

групи за оплатою праці 

II 

III 

IV 

VI 

VII 

Завідувач 

13 

12 - 13 

11 - 12 

10 - 11 

9 - 10 

8 - 9 

Завідувач виробництва (шеф-кухар) 

12 

11 - 12 

10 - 11 

9 - 10 

8 - 9 

7 - 8 

Примітка. 

У їдальнях, показники яких нижчі від передбачених для їдалень VII групи, посади завідувачів не вводяться. Керівництво їдальнею покладається на працівника, не звільненого від основної роботи, з доплатою йому за завідування у розмірі до 20 відсотків до визначеного в установленому порядку посадового окладу. 

Таблиця 4

4. Схема тарифних розрядів посад (професій) працівників зв'язку

Найменування посад 

Тарифні розряди 

Радіотелеграфіст 

Телефоніст міжміського телефонного зв'язку  

Радіотелефоніст, телеграфіст, радіооператор, фотооператор, оператор електрозв'язку 

Примітки: 

1. Посадові оклади, визначені відповідно до передбачених у цьому пункті тарифних розрядів, установлюються також відповідним працівникам у підрозділах Служби зовнішньої розвідки України.

2. Уповноважені Головою Служби зовнішньої розвідки України керівники підрозділів Служби зовнішньої розвідки України мають право встановлювати працівникам, для яких за їх згодою вводиться робочий день (зміна) з поділом на частини (з перервою в роботі більше двох годин), доплату за фактично відпрацьований час у ці дні в розмірі до 30 відсотків місячного окладу. Час внутрізмінної перерви до робочого часу не входить.

3. Присвоєння робітникам зв'язку класу кваліфікації провадиться відповідно до кваліфікаційних характеристик працівників зв'язку. 

Таблиця 5

5. Схема тарифних коефіцієнтів з оплати праці робітників підприємств побутового обслуговування

Найменування посад 

Тарифні розряди 

кваліфікаційні розряди 

II 

III 

IV 

VI 

Робітники, зайняті ремонтом і технічним обслуговуванням побутових машин і приладів, транспортних засобів (крім підприємств автотехобслуговування), ремонтом і виготовленням меблів та інших виробів з дерева, металевих виробів, фотокінороботами 

Робітники, зайняті ремонтом і виготовленням взуття, швейних, шкіряних виробів, виробів текстильної галантереї, ремонтом, пошиттям та плетінням трикотажних виробів, хімічним чищенням і фарбуванням, картонажними та палітурними роботами, іншими видами послуг виробничого характеру 

 

Начальник
Фінансово-економічного
управління Служби зовнішньої
розвідки України
 

 
 
 
О. А. Григор'єв
 

 

Схеми тарифних розрядів оплати праці працівників автотранспорту

Таблиця 1

1. Тарифні розряди з оплати праці водіїв, які працюють на вантажних автомобілях

Вантажопідйомність автомобілів (т) 

Тарифні розряди 

I група 

II група 

III група 

до 3,0 

понад 3 до 7,0 

від 7,0 до 10,0 

понад 10,0  

Примітка. 

До I групи оплати праці водіїв належать бортові автомобілі загального призначення, у тому числі автомобілі підвищеної прохідності та автомобілі-фургони загального призначення.

До II групи належать спеціалізовані і спеціальні автомобілі: самоскиди, цистерни, рефрижератори, контейнеровози, технічної допомоги, пересувні ремонтні майстерні, пожежні, снігоочисні, поливальні, підмітально-поливальні, автокрани, автонавантажувачі, а також інші спеціалізовані автомобілі, на шасі яких змонтовані піскорозкидувальні, компресорні, електрогенераторні, дезінфекційні та душові установки; автомобілі-тягачі (баластові і сідельні) з причепами, газобалонні автомобілі.

До III групи належать автомобілі для перевезення цементу, отрутохімікатів, загниваючого сміття, асенізаційних вантажів. 

Таблиця 2

2. Тарифні розряди з оплати праці водіїв, які працюють на легкових автомобілях

Клас автомобіля 

Робочий об'єм двигуна (л) 

Тарифні коефіцієнти 

загальні 

на санітарних автомобілях (крім швидкої медичної допомоги) 

Особливо малий і малий 

до 1,8 

Середній 

від 1,8 до 3,5 

Великий 

від 3,5 

Таблиця 3

3. Тарифні розряди з оплати праці водіїв, які працюють на автомобілях швидкої допомоги та оперативних автомобілях, обладнаних спеціальним звуковим сигналом (типу "Сирена")

Клас автомобіля 

Робочий об'єм двигуна (л) 

Тарифні
розряди 

Особливо малий і малий 

до 1,8 

Середній (а також автобуси спеціальні та швидкої медичної допомоги) 

від 1,8 до 3,5 

Великий (а також автобуси спеціальні та швидкої медичної допомоги) 

від 3,5 

Таблиця 4

4. Тарифні розряди з оплати праці водіїв, які працюють на автобусах (у т. ч. спеціальних)

Клас автобуса 

Габаритна довжина автобуса (м) 

Тарифні розряди 

загальні 

на автобусах у містах з чисельністю 500 тисяч чоловік і більше, на санітарних автобусах (крім швидкої медичної допомоги) 

Особливо малий 

до 5,0 

Малий 

від 5,0 до 7,5 

Середній 

від 7,5 до 9,5 

Великий 

понад 9,5 

Примітки: 

1. Старшим механікам, які здійснюють керівництво автотранспортним підрозділом з рухомим складом від 15 до 25 наявних одиниць автомобілів, шляхових машин, місячний посадовий оклад установлюється за 9 тарифним розрядом, з рухомим складом до 15 одиниць - за 8 тарифним розрядом, механікам - за 7 тарифним розрядом.

2. Посадові оклади підвищуються у водіїв:

вантажних автомобілів під час роботи з перевезення вибухових та радіоактивних речовин - до 12 відсотків;

автомобілів з причепами - до 20 відсотків;

санітарних автомобілів - до 20 відсотків.

Перелік спеціальних та спеціалізованих транспортних засобів сфери охорони здоров'я, що належать до складу (категорії) санітарних, затверджений наказом Міністерства охорони здоров'я України.

До спеціальних санітарних транспортних засобів належать швидка медична допомога, невідкладна медична допомога, реанімаційний: оперативний медицини катастроф, оперативно-рятувальний надзвичайних ситуацій, спеціальні перевезення (трупів, анатомічних матеріалів тощо).

До спеціалізованих санітарних транспортних засобів належать медична служба, пересувні пункти забору та переливання крові, рентгенологічні, асенізаційні та дезінфекційні, пересувні медичні лабораторії, аварійно-технічні служби.

3. Надбавка за класність водіям виплачується з дня затвердження класної кваліфікації наказом уповноважених Головою Служби зовнішньої розвідки України осіб за результатами роботи кваліфікаційної комісії.

Підставою для присвоєння кваліфікації 2-го класу має бути наявність у посвідченні водія відміток на право керування транспортними засобами категорії "В", "С", "Е" або лише "Д" ("Д" і "Е"), а 1-го класу - "В", "С", "Д", "Е". Водночас кваліфікація 2-го класу може бути присвоєна за наявності стажу роботи водієм автомобіля не менше трьох років, а кваліфікація 1-го класу - за наявності стажу роботи водієм автомобіля 2-го класу не менше двох років.

За результатами роботи кваліфікаційної комісії та на підставі відповідного наказу водію видається посвідчення про присвоєння класу.

За наявності порушень Правил дорожнього руху клас кваліфікації водію зменшується або скасовується, про що оголошується у відповідному наказі із зазначенням причини.

4. Посадові оклади водіям під час роботи на автокранах установлюються на пункт вище від вантажопідйомності транспортного засобу.

5. При закріпленні за водієм кількох автомобілів різних типів (класів) і призначення з обслуговуванням їх у межах нормального робочого часу йому встановлюється у разі погодинної оплати - вищий посадовий оклад, який передбачається для водіїв автомобілів, що обслуговуються, а в разі відрядної - за розцінками за фактично виконаний обсяг роботи з посадового окладу для водіїв автомобіля, на якому він фактично працював. Якщо в заяві або в наказі передбачені конкретно тип і вантажопідйомність автомобіля, для роботи на якому наймається водій, то переміщення його адміністрацією для роботи на автомобілі іншого типу і вантажопідйомності вважається переведенням на іншу роботу (частина друга статті 32 КЗпП). Якщо в результаті переміщення на інший автомобіль у водія зменшується заробіток, адміністрація зобов'язана провадити доплату до рівня попереднього середнього заробітку протягом двох місяців з дня переміщення (частина друга статті 114 КЗпП).  

 

Начальник
Фінансово-економічного
управління Служби зовнішньої
розвідки України
 

 
 
 
О. А. Григор'єв
 

 

Схеми
тарифних розрядів з оплати праці керівних працівників підрозділів Служби зовнішньої розвідки України

1. Схема тарифних розрядів з оплати праці керівних працівників комунально-побутових підприємств

Таблиця 1

1.1. Теплові, вентиляційні, газові, водопровідно-каналізаційні та електричні господарства; котельні, очисні станції

Найменування посад 

Тарифні розряди 

групи за оплатою праці 

II 

III 

IV 

VI 

VII 

Начальники (завідувачі) господарств: теплового, вентиляційного, водопровідно-каналізаційного; начальник котельні 

14 

14 

13 

12 

11 

10 

9 - 10 

Начальник (завідувач) електрогосподарства 

12 

11 

Таблиця 2

1.2. Ремонтні майстерні, друкарні, електричні, зарядні акумуляторні, насосні, заправні станції; розплідники тварин; електропідстанції, кисневі, газодобувні установки; ветеринарні, контрольно-технічні, технічного обслуговування пункти; телефонні станції

Найменування посад 

Тарифні розряди 

Завідувач майстерні (начальник цеху) з виготовлення навчальних і наочних посібників зі штатною або плановою чисельністю робітників: 

  

понад 50 чол. 

14 

від 21 до 50 чол. 

13 - 14 

від 11 до 20 чол. 

13 

Завідувач друкарні зі штатною або плановою чисельністю робітників: 

  

понад 100 чол. 

14 

від 21 до 100 чол. 

13 - 14 

від 11 до 20 чол. 

12 - 13 

Завідувачі: розплідника тварин, ветеринарного пункту 

Начальник електропідстанції при потужності агрегатів: 

  

понад 2000 кВт 

12 

від 750 до 2000 кВт 

11 

від 350 до 750 кВт 

10 

від 175 до 350 кВт 

Начальник електропідстанції потужністю: 

  

понад 4000 кВт 

13 

від 2000 до 4000 кВт 

12 

від 500 до 2000 кВт 

11 

від 100 до 500 кВт 

10 

від 100 кВт 

Начальник зарядної акумуляторної станції 

Начальники станцій: насосної, заправної; начальники пунктів: контрольно-технічного, технічного обслуговування 

Начальник автоматичної телефонної станції з кількістю номерів: 

  

понад 1000 

11 

від 300 до 1000 включно 

10 

від 100 до 300 включно 

Начальники станцій: телеграфної, радіотелеграфної, телефонної (крім автоматичної телефонної станції), радіотехнічної 

Примітка. 

У майстернях і друкарнях з чисельністю робітників менше 11 чоловік посади завідувачів не вводяться, а керівництво підрозділом покладається на одного з робітників, не звільненого від основної роботи.

Доплата за керівництво вищезазначеними підрозділами установлюється у розмірі до 15 відсотків до посадового окладу, визначеного в установленому порядку. 

Таблиця 3

1.3. Готелі і гуртожитки

Найменування посад 

Тарифні розряди 

групи за оплатою праці 

II 

III 

IV 

VI 

Керуючий готелем 

12 

11 

10 

10 

9 - 8 

Завідувач гуртожитку 

10 

9 - 10 

8 - 9 

Примітка. 

Посадові оклади керуючих готелів з обсягом роботи нижче показників, передбачених для готелів VI групи, установлюються відповідно до 7 тарифного розряду. 

Таблиця 4

1.4. Працівники житлово-комунального господарства

Найменування посад 

Тарифні розряди 

Адміністратор 

Паспортист 

Черговий: поверху готелю, гуртожитку 

Примітка. 

Працівникам, за посадами яких тарифні розряди не зазначені в цій таблиці, місячні посадові оклади встановлюються згідно з тарифними розрядами, визначеними в додатку 2. 

Таблиця 5

2. Схема тарифних розрядів керівних працівників підрозділів Служби зовнішньої розвідки України

Найменування посад 

Тарифні розряди 

групи за оплатою праці 

II 

III 

IV 

Начальники відділів: планово-економічного, матеріально-технічного постачання, договірно-правового 

12 

11 

10 

10 

Начальники відділів і самостійних відділень: кадрів, транспортного, начальник бюро перекладів 

11 

11 

10 

Начальники (завідувачі): самостійних служб, відділень, секторів, груп і частин (що не входять до складу відділів); груп праці та заробітної плати 

10 

10 

10 

Начальники (завідувачі): інших відділень, секторів, груп, частин, бюро та інших структурних підрозділів (що входять до складу відділів) 

Начальник господарського відділу 

Начальники (завідувачі) відділень (частин): режимно-секретного, господарського 

 

Начальник
Фінансово-економічного
управління Служби зовнішньої
розвідки України
 

 
 
 
О. А. Григор'єв
 

 

Схеми тарифних розрядів працівників медичних закладів (підрозділів) Служби зовнішньої розвідки України

Таблиця 1

1. Схема тарифних розрядів посад лікарів

Посади 

Тарифні розряди 

Лікарі-хірурги всіх найменувань* і лікарі-ендоскопісти, лікарі-анестезіологи: 

  

вищої кваліфікаційної категорії 

14 

першої кваліфікаційної категорії 

13 

другої кваліфікаційної категорії 

12 

без категорії 

11 

Лікар-інтерн, лікар-стажист хірургічного профілю 

10 

Лікарі інших спеціальностей: 

  

вищої кваліфікаційної категорії 

13 

першої кваліфікаційної категорії 

12 

другої кваліфікаційної категорії 

11 

без категорії 

10 

Лікар-інтерн, лікар-стажист  

____________
* Лікарі-хірурги всіх найменувань: лікар-хірург, лікар-комбустіолог, лікар-хірург-проктолог, лікар-травматолог-ортопед, лікар-уролог, лікар-нейрохірург, лікар-хірург судинний, лікар-хірург серцево-судинний, лікар-хірург-онколог, лікар-хірург торакальний, лікар-радіолог, лікар-стоматолог-хірург, лікар-акушер-гінеколог; лікар-гінеколог-онколог, лікар-рентгенолог, який здійснює хірургічні втручання із застосуванням рентгенівської апаратури в умовах стаціонару; лікар-офтальмолог, лікар-отоларинголог, лікар-отоларинголог-онколог, лікар-ендокринолог, який здійснює оперативні втручання; лікар-онколог, лікар-трансплантолог, лікар-трансфузіолог, який здійснює заготівлю крові, її компонентів, клітин та їх трансфузіологію.

Примітка. 

Професіоналам з повною вищою немедичною освітою (психологи, біологи та інші), посади яких уведені замість посад лікарів, посадові оклади встановлюються за тарифними розрядами, передбаченими для лікарів інших спеціальностей відповідних кваліфікаційних категорій. 

Таблиця 2

2. Схема тарифних розрядів посад фахівців з базовою та неповною вищою медичною освітою

Посади 

Тарифні розряди 

Сестри медичні:
операційних, перев'язувальних, відділень (груп, палат) анестезіології та інтенсивної терапії, відділень швидкої невідкладної, екстреної медичної допомоги; фельдшери всіх спеціальностей, лаборанти (фельдшери-лаборанти), лікарі зубні: 

  

вищої кваліфікаційної категорії 

10 

першої кваліфікаційної категорії 

другої кваліфікаційної категорії 

без категорії 

Інструктори, рентгенолаборанти, сестри медичні:
поліклінік і стаціонарів, з дієтичного харчування, з лікувальної фізкультури, з масажу, зі стоматології, з фізіотерапії та інші; статистики медичні, техніки зубні: 

  

вищої кваліфікаційної категорії 

першої кваліфікаційної категорії 

другої кваліфікаційної категорії 

без категорії 

Примітки: 

1. Керівникам медичних закладів та їх підрозділів з числа фахівців з базовою та неповною вищою медичною освітою посадові оклади встановлюються, виходячи з тарифних розрядів посад фахівців відповідної кваліфікації, з урахуванням підвищення на 10 - 20 відсотків залежно від обсягу роботи:

на 10 відсотків - при кількості посад фахівців з базовою та неповною вищою медичною освітою (з урахуванням посади керівника) згідно зі штатами або штатним розписом до 3 одиниць (уключно);

на 15 відсотків - понад 3 до 10 одиниць (уключно);

на 20 відсотків - понад 10 одиниць. 

2. Старшим: сестрам медичним, фельдшерам, акушеркам, технікам зубним та іншим фахівцям з базовою та неповною вищою медичною освітою посадові оклади визначаються, виходячи з тарифних розрядів посад фахівців відповідної кваліфікації, з урахуванням підвищення на 10 відсотків. 

Таблиця 3

3. Схема тарифних розрядів посад (професій) окремих категорій працівників закладів охорони здоров'я

Посади (професії) 

Тарифний розряд 

Молодші медичні сестри:
операційних, перев'язувальних, палатні, з догляду за хворими  

Молодші медичні сестри: буфетниці, прибиральниці (палатні) та інші 

Реєстратор медичний 

Сестри-господарки 

Дезінфектор 

Таблиця 4

4. Схема тарифних розрядів посад керівних працівників медичних закладів Служби зовнішньої розвідки України, що встановлюються за групами з оплати праці

Посади (професії) 

Тарифні розряди, що встановлюються за групою з оплати праці 

II 

III 

IV 

Керівник (головний лікар, начальник, завідувач) 

18 

17 

16 

15 

14 

Головна медична сестра 

12 

11 

11 

10 

10 

Завідувач аптеки (структурний підрозділ лікувально-профілактичного закладу): 

  

  

  

  

  

провізор 

12 

11 

11 

10 

фармацевт 

11 

10 

10 

Головні фахівці 

12 

12 

11 

11 

Начальники інших підрозділів (не визначених у цьому розділі) 

11 

11 

10 

10 

10 

Примітки: 

1. Заступникам керівників медичних закладів, заступникам керівників підрозділів цих закладів посадові оклади встановлюються на 5 - 15 відсотків нижче від посадового окладу відповідного керівника (визначеного з урахуванням норм пункту 2.1 Умов без урахування підвищень за кваліфікаційну категорію, шкідливі і важкі умови праці), а головному бухгалтеру - на 10 - 30 відсотків.

2. Керівникам лікарських здоровпунктів, лікарських амбулаторій посадовий оклад визначається за 12 тарифним розрядом.

3. Установлення схемних тарифних розрядів за посадами керівників підрозділів:

а) керівникам підрозділів (відділень, кабінетів, лабораторій, відділів тощо) - лікарям посадові оклади встановлюються, виходячи з тарифних розрядів лікарів відповідних спеціальностей та кваліфікаційних категорій (за умови, що спеціальність, за якою їм присвоєна кваліфікаційна категорія, відповідає профілю підрозділу, який вони очолюють), з урахуванням підвищення на 10 - 25 відсотків залежно від обсягу роботи:

на 10 відсотків - при кількості посад лікарів у підрозділі згідно зі штатом, штатним розписом до 3 одиниць уключно (з урахуванням посад керівників цих структурних підрозділів і без урахування посад лікарів-інтернів);

на 20 відсотків - при кількості посад лікарів у підрозділі згідно зі штатом, штатним розписом понад 3 до 6 одиниць уключно (з урахуванням посад керівників цих структурних підрозділів і без урахування посад лікарів-інтернів);

на 25 відсотків - при кількості посад лікарів у підрозділі згідно зі штатом, штатним розписом понад 6 одиниць (з урахуванням посад керівників цих підрозділів і без урахування посад лікарів-інтернів);

б) керівникам медичних закладів - лікарям та їх заступникам - лікарям дозволяється вести в закладах, у штаті яких вони є, роботу за спеціальністю у межах робочого часу за основною посадою з виплатою їм до 25 відсотків посадового окладу лікаря відповідної спеціальності. 

Таблиця 5

5. Схема тарифних розрядів посад (професій) працівників аптечних закладів

Посади 

Тарифний розряд 

Провізори, провізори-аналітики, провізори клінічні: 

  

вищої кваліфікаційної категорії 

13 

першої кваліфікаційної категорії 

12 

другої кваліфікаційної категорії 

11 

без категорії  

10 

Провізор-інтерн 

Фармацевти: 

  

вищої кваліфікаційної категорії 

10 

першої кваліфікаційної категорії 

другої кваліфікаційної категорії 

без категорії 

Лаборанти (фармація): 

  

вищої кваліфікаційної категорії 

першої кваліфікаційної категорії 

другої кваліфікаційної категорії 

без категорії 

Молодша медична сестра (мийниця) 

Примітки: 

1. Старшим провізорам посадові оклади визначаються, виходячи з тарифних розрядів посад провізорів відповідної кваліфікації, з урахуванням підвищення на 10 відсотків.

2. Посадові оклади завідувачів аптечних пунктів, кіосків визначаються при обсязі річного планового товарообігу на наступний рік до 100 тис. грн.: провізорам за 10 тарифним розрядом, фармацевтам - за 9 тарифним розрядом;

при обсязі річного планового товарообігу на наступний рік понад 100 тис. грн.: провізорам за 11 тарифним розрядом, фармацевтам - за 10 тарифним розрядом. 

 

Начальник
Фінансово-економічного
управління Служби зовнішньої
розвідки України
 

 
 
 
О. А. Григор'єв
 

 

Схеми
тарифних розрядів посад (професій) працівників Інституту Служби зовнішньої розвідки України

Таблиця 1

1. Схема тарифних розрядів посад керівних та науково-педагогічних працівників Інституту Служби зовнішньої розвідки України

Найменування посад 

Тарифні розряди 

Ректор

23 - 24 

Завідувач центру

19 - 20 

Завідувач кафедри (професор) 

20 - 21 

Професор 

20 

Доцент 

19 

Старший викладач 

18 

Викладач, асистент 

16 

Викладач-стажист 

15 

Примітка. 

Науково-педагогічним працівникам, які обрані або призначені на посади професорів чи доцентів, які не мають відповідного вченого звання, один раз строком до двох років від часу першого обрання чи призначення встановлюються відповідно тарифні розряди:

професор - 20;

доцент - 19. 

Таблиця 2

2. Схема тарифних розрядів посад керівних та науково-педагогічних працівників Інституту Служби зовнішньої розвідки України

Найменування посад 

Тарифні розряди 

Керівник відділу: навчального, навчально-методичного, головний інженер 

11 - 12 

Начальник відділу: юридичного, технічних засобів навчання, експлуатаційно-технічного, редакційно-видавничого 

11 - 12 

Учений секретар 

16 

Головний: механік, енергетик 

10 - 11 

Завідувач: докторантури, аспірантури, інтернатури, начальник режимно-секретного відділу 

10 - 12 

Завідувач: навчально-дослідної, навчально-наукової станції (бази, бюро, кабінету, служби тощо) 

10 - 11 

Керівник проектно-конструкторського, дослідного та інших бюро, інших відділів і служб 

8 - 10 

Таблиця 3

3. Схема тарифних розрядів посад окремих категорій керівних та педагогічних працівників Інституту Служби зовнішньої розвідки України

Найменування посад 

Тарифні розряди 

Завідувач навчальної лабораторії  

11 

Завідувач (керівник) практики (виробничої, навчальної) 

10 

Помічник ректора інституту

10 

Завідувач навчально-консультаційного пункту 

Методист навчального (навчально-методичного) відділу: 

  

вищої категорії 

10 

I категорії 

II категорії 

без категорії 

Методист: заочного відділення, зі складання кінопрограм 

Таблиця 4

4. Схема тарифних розрядів керівних працівників науково-дослідних підрозділів Інституту Служби зовнішньої розвідки України

Найменування посад 

Тарифні розряди 

Завідувач (начальник) науково-дослідного підрозділу 

17 - 20 

Завідувач науково-дослідного відділу (лабораторії) науково-дослідного підрозділу 

16 - 18 

Завідувач науково-дослідного сектору (лабораторії, групи), що входить до складу науково-дослідного відділу (лабораторії) науково-дослідного підрозділу 

15 - 17 

Головний інженер у науково-дослідному підрозділі 

16 - 19 

Завідувач (начальник): конструкторського, технологічного, виробничого та інших основних підрозділів; завідувач (начальник) відділу: патентно-ліцензійного, стандартизації, науково-технічної інформації, який виконує наукову, науково-технічну або науково-організаційну роботу 

15 - 17 

Завідувач відділу: режимно-секретного, редакційно-видавничого, стандартизації, науково-технічної інформації 

10 

Таблиця 5

5. Схеми тарифних розрядів керівних працівників науково-дослідних секторів, проблемних науково-дослідних лабораторій, які є підрозділами Інституту Служби зовнішньої розвідки України

Найменування посад 

Тарифні розряди 

Завідувач (начальник): науково-дослідного сектору, проблемної науково-дослідної лабораторії* 

16 - 19 

Завідувач відділу (лабораторії) науково-дослідного сектору, проблемної науково-дослідної лабораторії* 

15 - 18 

Завідувач (начальник): конструкторського, технологічного, технічного, виробничого та інших основних структурних підрозділів; завідувач (начальник) відділу: патентно-ліцензійного, стандартизації, науково-технічної інформації, який виконує наукову, науково-технічну або науково-організаційну роботу* 

15 - 16 

Завідувач відділу науково-дослідного сектору, проблемної науково-дослідної лабораторії, режимно-секретного, редакційно-видавничого, науково-технічної інформації*  

10 

____________
* Тарифні розряди керівних працівників проблемних науково-дослідних лабораторій вищих навчальних закладів III - IV рівнів акредитації поширюються на керівних працівників проблемних науково-дослідних лабораторій, які є структурними підрозділами науково-дослідних секторів Інституту Служби зовнішньої розвідки України.

Таблиця 6

6. Схема тарифних розрядів посад наукових працівників та інших працівників, які проводять наукові та науково-технічні розробки науково-дослідних частин, науково-дослідних секторів, проблемних науково-дослідних лабораторій Інституту Служби зовнішньої розвідки України

Найменування посад 

Тарифні розряди 

Головний науковий співробітник 

17 - 20 

Провідний науковий співробітник 

15 - 19 

Старший науковий співробітник 

14 - 18 

Науковий співробітник 

12 - 17 

Молодший науковий співробітник 

10 - 16 

Працівники, які проводять наукові і науково-технічні розробки 

Провідні фахівці* 

9 - 14 

Фахівці* 

  

I категорії 

12 - 13 

II категорії 

11 - 12 

III категорії 

8 - 11 

Техніки всіх спеціальностей: 

  

I категорії 

9 - 10 

II категорії 

8 - 9 

III категорії 

7 - 8 

____________
* Конкретний тарифний розряд установлюється керівником науково-дослідної (наукової) установи (підрозділу) залежно від кваліфікаційних вимог.

Таблиця 7

7. Схема тарифних розрядів посад керівників інших підрозділів, професіоналів, фахівців і технічних службовців Інституту Служби зовнішньої розвідки України

Найменування посад 

Тарифні розряди 

Провідні фахівці 

10 

Фахівці: 

  

I категорії 

II категорії 

без категорії 

Редактор, редактор технічний: 

  

I категорії 

II категорії 

без категорії 

Техніки всіх спеціальностей: 

  

I категорії 

II категорії 

без категорії 

Старший лаборант, який має повну вищу освіту 

Старший інспектор 

5 - 6 

Інспектор навчального (навчально-методичного) відділу 

Коректор 

Старший лаборант вищого навчального закладу 

Лаборант 

4 - 5 

 

Начальник
Фінансово-економічного
управління Служби зовнішньої
розвідки України
 

 
 
 
О. А. Григор'єв
 

(додаток 7 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Служби зовнішньої розвідки України від 16.06.2010 р. N 130)

 

Схеми
тарифних розрядів посад (професій) працівників культури Служби зовнішньої розвідки України

Таблиця 1

1. Схема тарифних розрядів посад керівних працівників бібліотек

Посади 

Тарифні розряди відповідно до груп бібліотек 

II 

III 

IV 

Завідувач бібліотеки 

11 - 12 

10 - 11 

9 - 10 

Головні: бібліотекар, бібліограф, методист 

8 - 10 

7 - 9 

7 - 8 

-  

Примітки: 

1. Посадові оклади керівників установ з обсягом роботи нижче показників IV групи встановлюються на 10 відсотків нижче від окладів, передбачених для аналогічних працівників IV групи.

2. У бібліотеках з обсягом роботи нижче показників, передбачених для бібліотек IV групи, які є підрозділами установи, закладу або організації, посадові оклади завідувачів установлюються на рівні посадових окладів бібліотекарів відповідної категорії, визначених відповідно до пункту 4 цього додатка. 

Таблиця 2

2. Схема тарифних розрядів посад (професій) керівних працівників музеїв, закладів музейного типу

Посади 

Тарифні розряди відповідно до груп музеїв, закладів музейного типу 

II 

III 

IV 

Генеральний директор (директор) 

11 - 12 

10 - 11 

9 - 10 

Головний зберігач фондів 

10 - 11 

9 - 10 

Головні: художник, архітектор, інженер 

10 - 11 

9 - 10 

Учений секретар 

9 - 10 

-  

-  

Начальник (завідувач) відділу з основного виду діяльності 

8 - 10 

7 - 9 

7 - 8 

Начальник (завідувач) іншого відділу 

7 - 9 

7 - 8 

Завідувач сектору 

7 - 8 

Примітка. 

Посадові оклади керівників установ з обсягом роботи нижче показників IV групи встановлюються на 10 відсотків нижче відповідної категорії працівників цих установ, віднесених до IV групи за оплатою праці. 

Таблиця 3

3. Схема тарифних розрядів посадових окладів фахівців, керівників інших структурних підрозділів, технічних службовців культури

(додаток 8 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Служби зовнішньої розвідки України від 16.06.2010 р. N 130)

 

ПОКАЗНИКИ ТА ПОРЯДОК
віднесення підрозділів Служби зовнішньої розвідки України до груп за оплатою праці керівних працівників

Таблиця 1

1. Показники і порядок віднесення їдалень до груп за оплатою праці керівних працівників

Чисельність обслуговуваного контингенту їдалень (цехів) 

Група за оплатою праці 

від 2000  

IV 

від 1000 до 2000  

від 600 до 1000  

VI 

від 50 до 600  

VII 

Примітка. 

При зміні штатних, планових або інших показників, які враховувались при первинному встановленні їдальням групи за оплатою праці керівників, віднесення цих їдалень до груп за оплатою праці відповідно до нових (змінених) показників провадиться в установленому порядку не частіше одного разу на рік. 

2. Показники для віднесення організацій (підрозділів) житлово-комунального господарства до груп за оплатою праці керівних працівників

Таблиця 2

2.1. Гуртожитки

Кількість ліжко-місць у гуртожитку 

Група за оплатою праці 

від 350 до 600 

III 

від 120 до 350 

IV 

від 50 до 120 

від 25 до 50 

VI 

Примітки: 

1. У гуртожитках з меншою від 25 кількістю ліжко-місць керівники не утримуються, а керівництво гуртожитком покладається на відповідний підрозділ Служби зовнішньої розвідки України, при яких вони створені.

2. При систематичному невиконанні встановлених завдань, низькому рівні обслуговування населення, якості послуг і погіршення інших показників діяльності група за оплатою праці керівників підрозділів може бути знижена за рішенням керівника на одну групу порівняно з установленою за затвердженими показниками. 

Таблиця 3

2.2. Водопровідно-каналізаційні господарства та очисні водопровідні і каналізаційні станції

Найменування установ і підрозділів 

Група за оплатою праці 

Водопровідно-каналізаційні господарства:
обсяг подання води споживачам і очищення (пропускання) стічних вод на добу (тис. куб. м): 

  

понад 350 

II 

від 100 до 350 

III 

від 40 до 100 

IV 

від 10 до 40 

від 1 до 10 

VI 

Очисні водопровідні і каналізаційні станції з середньодобовим обсягом:
подання води в мережу або очищення стічних вод (тис. куб. м): 

  

понад 200 

III 

від 40 до 200 

IV 

від 10 до 40 

від 1 до 10 

VI 

Примітки: 

1. У разі, коли на водопровідно-каналізаційні господарства покладені обов'язки з ремонту і технічного обслуговування внутрівідомчих водопровідних і каналізаційних мереж, воно може бути віднесено на одну групу вище порівняно з групою, визначеною за встановленими показниками.

2. Для обчислення об'ємних показників, які використовуються для віднесення водопровідно-каналізаційних господарств та очисних водопровідно-каналізаційних станцій до груп за оплатою праці керівних працівників, застосовуються такі поправні коефіцієнти:

а) щодо водопровідного господарства:

подання води технічного призначення і води, закупленої в інших підприємствах, - 0,5;

подання води, яка не потребує очищення, - 1,0;

подання води для пиття, яка пройшла процес дезінфекції, - 1,1;

подання води для пиття, яка пройшла процес дезінфекції з додатковою обробкою, - 1,2;

подання води для пиття, яка пройшла процеси фільтрування і
дезінфекції, - 1,3;

подання води для пиття, яка пройшла процеси фільтрації,
дезінфекції з додатковою обробкою, що підвищує її якість, - 1,4;

подання води для пиття, яка надходить у мережу з підігрівом, - 1,5;

б) щодо каналізаційного господарства:

пропускання стічних вод через зливову каналізацію і дренажну мережу - 0,2;

пропускання стічних вод через каналізаційні мережі без очищення - 0,85;

очищення стічних вод на спорудах механічного очищення з обробкою осадів - 1,3.

3. Водопровідно-каналізаційні господарства, у яких експлуатуються 30 і більше свердловин, можуть бути віднесені на одну групу вище порівняно до встановлених показників. 

Таблиця 4

2.3. Газове господарство

Обсяг роботи в умовних одиницях 

Група за оплатою праці 

понад 650 

від 300 до 650 

VI 

від 100 до 300 

VII 

Примітки: 

1. Обсяг роботи газового господарства в умовних одиницях визначається за табл. 5: 

Таблиця 5

Найменування устаткування і споруд газового господарства 

Одиниця виміру 

Кількість умовних одиниць 

а) щодо мережевого газу:  

  

  

мережі і дворова розводка 

1 км 

10 

газифіковані квартири  

1000 квартир 

100 

газифіковане комунально-побутове або промислове підприємство 

0,5 

реалізація (транспортування) газу на рік 

1 млн. куб. м 

б) щодо рідкого газу: 

  

  

газифіковані квартири 

1000 квартир 

200 

газифіковане комунально-побутове або промислове підприємство 

реалізація газу 

1 т 

0,1 

об'єм газорозподільчої станції 

1 т 

продуктивність газонаповнювальних станцій у можливих заправках 

1 автомобіль на добу 

 

2. При обчисленні об'єму в умовних одиницях мережевого і рідкого газу газового господарства, розташованого у сільській місцевості (крім дачних і робочих селищ), застосовується поправний коефіцієнт 2,0 до газифікованих квартир і комунально-побутових, промислових підприємств, установ та організацій (ферми, їдальні, школи, дитячі садки та ін.).

3. Газові господарства, які не забезпечують заходів для економного витрачання газу і безперебійного постачання газу споживачам, а також не забезпечують певного рівня обслуговування населення, можуть бути віднесені на одну групу нижче за оплатою праці керівних працівників порівняно з групою, визначеною відповідно до показників. 

Таблиця 6

2.4. Теплові господарства, до складу яких входять котельні

Сумарна теплопотужність, Гкал/год (при кількості котлів) 

Група за оплатою праці 

до 3 

від 3 до 10 

від 10 до 30 

від 30 до 60 

від 60 до 100 

понад 100 

понад 253 

понад 248 

понад 237 

понад 226 

понад 209 

понад 204 

від 154 до 253 

від 149 до 248 

від 143 до 237 

від 138 до 226 

від 132 до 209 

від 127 до 204 

II 

до 154 

до 149 

до 143 

до 138 

до 132 

до 127 

III 

від 20 до 55 

від 20 до 53 

від 19 до 50 

від 19 до 48 

від 18 до 46 

від 16 до 44 

IV 

від 8 до 20 

від 8 до 20 

від 8 до 19 

від 7 до 19 

від 6 до 18 

від 4 до 8 

від 4 до 8 

від 4 до 8 

від 3,3 до 7 

VI 

від 1,8 до 4 

від 1,8 до 4 

від 1,8 до 4 

VII 

Примітки: 

1. У разі, коли в паспортах котлів або технічному паспорті котельні теплопотужність котлів і котельні визначена в гігаджоулях на годину (Гдж/год.), переведення зазначеної теплопотужності в гігакалорії (Гкал/год.) провадиться шляхом множення теплопотужності в гігаджоулях на годину на коефіцієнт 0,24.

2. У разі, коли на начальника теплового господарства покладаються обов'язки з організації ремонту і технічного обслуговування вентиляційного господарства і відповідно до нормативів передбачена посада начальника вентиляційного господарства (інженера, майстра), посадовий оклад цьому начальнику теплового господарства може бути встановлений на одну групу вище порівняно з групою теплового господарства, визначеною за встановленими показниками. У цьому разі посада начальника вентиляційного господарства (інженера, майстра) не комплектується. 

Таблиця 7

2.5. Енергогосподарства

Енергогосподарства з установленою потужністю
струмоприймачів (кВт) 

Група за оплатою праці 

понад 3000 

від 750 до 3000 

II 

Таблиця 8

3. Показники віднесення медичних закладів (підрозділів) до груп за оплатою праці керівних працівників

Найменування закладів 

Показники 

Групи за оплатою праці 

II 

III 

IV 

Військові госпіталі 

кількість ліжок 

понад 700 

400 - 700 

менше 400 

Лазарети, медико-санітарні частини 

чисельність прикріпленого населення (тис. чол.) 

незалежно від показників 

Поліклініки 

кількість лікарських посад 

понад 65 до 150 

до 65 

Аптеки: 

  

  

  

  

  

  

а) госпіталів, лазаретів та інших лікувально-профілактичних установ 

кількість ліжок (одиниць) 

більше 700 

400 - 700 

менше 400 

б) медичних підрозділів 7, 8, 9 служб 4 управління 2 департаменту, установ, військово-навчальних закладів, які не мають госпітальних ліжок 

кількість штатних одиниць фармацевтичних працівників, уключаючи начальника 

6 - 20 

2 - 5 

Таблиця 9

3.1. Показники віднесення аптечних закладів до груп за оплатою праці керівників

Найменування закладів 

Групи за оплатою праці 

Товарообіг на рік у роздрібних цінах на 01.09.2005 (тис. грн.) 

Аптечні склади, бази, секції 

понад 20000 

II 

від 15000 до 20000 

III 

від 10000 до 15000 

IV 

від 5000 до 10000 

до 5000 

Таблиця 10

3.2. Профілакторії

Групи за оплатою праці 

Кількість відпочивальників у людино-днях за рік (тис.) 

більше 600 

II 

більше 450 до 600 

III 

більше 200 до 450 

IV 

більше 80 до 200 

до 80 

4. Порядок та показники для віднесення установ, закладів культури Служби зовнішньої розвідки України до відповідних груп за оплатою праці керівних працівників

4.1. Порядок та показники для віднесення до груп за оплатою праці керівних працівників бібліотек

Віднесення бібліотек до груп за оплатою праці керівників (підтвердження, підвищення або пониження групи) провадиться щороку вищим органом управління, у безпосередньому підпорядкуванні якого вони перебувають.

Рішення про віднесення бібліотек Інституту Служби зовнішньої розвідки України до відповідної групи за оплатою праці приймає його керівник.

Середньорічна кількість користувачів бібліотек і середньорічна кількість видачі документів у бібліотеках визначаються, виходячи з числа користувачів і видачі документів за звітністю в середньому за останні три роки.

Бібліотеки належать до відповідної групи за оплатою праці за умов виконання усіх показників, передбачених для цієї групи.

При віднесенні до груп за оплатою праці керівних працівників середньорічна кількість користувачів бібліотек і середньорічна кількість видачі документів можуть ураховуватись з підвищеним коефіцієнтом 2,0:

у режимних бібліотеках;

у бібліотеках вищих навчальних закладів із заочною формою навчання (за показником видачі документів).

Таблиця 11

4.1.1. Бібліотеки Інституту Служби зовнішньої розвідки України

Групи за оплатою праці 

Середньорічна кількість користувачів бібліотек
(тис. чол.) 

Середньорічна кількість видачі документів
(тис. прим.) 

понад 40 

понад 1000 

II 

від 10 до 40 

від 600 до 1000 

III 

від 5 до 10 

від 300 до 600 

IV 

від 3 до 5 

від 180 до 300 

Таблиця 12

4.1.2. Науково-технічні бібліотеки Служби зовнішньої розвідки України

Групи за оплатою праці 

Середньорічна кількість користувачів бібліотек
(тис. чол.) 

Середньорічна кількість видачі документів
(тис. прим.) 

понад 2000 

понад 700 

II 

від 1500 до 2000 

від 500 до 700 

III 

від 1200 до 1500 

від 300 до 500 

4.2. Показники для віднесення до груп за оплатою праці керівних працівників музеїв та інших установ музейного типу

При віднесенні музею, що має філіали, до груп за оплатою праці враховується загальна кількість відвідувачів та кількість експонатів загалом, уключаючи показники філіалів.

Групи за оплатою праці керівних працівників музею та інших установ музейного типу встановлюються не частіше одного разу на рік, виходячи з середньорічних показників їх роботи, обчислених за останні 3 роки.

Новостворені музеї та інші установи музейного типу належать до груп за оплатою праці залежно від обсягу робіт, визначених за плановими показниками з розрахунку на рік.

Віднесення музеїв та інших установ музейного типу до груп за оплатою праці керівних працівників (підтвердження, підвищення або пониження групи) провадиться вищим органом управління, у безпосередньому підпорядкуванні якого вони перебувають.

Музеї та інші установи музейного типу незалежно від відомчої приналежності належать до груп за оплатою праці керівних працівників за такими показниками:

Таблиця 13

Групи за оплатою праці 

Кількість відвідувачів на рік
(тис. чол.) 

Кількість експонатів основного фонду
(тис. од.) 

Історичні та краєзнавчі музеї 

  

  

II 

від 75 до 200 

від 75 до 150 

III 

від 50 до 75 

від 30 до 75 

IV 

від 15 до 50 

від 10 до 30 

Музеї інших профілів та інші заклади музейного типу 

  

  

II 

від 40 до 75 

від 10 до 15 

III 

від 15 до 40 

від 5 до 10 

IV 

від 5 до 15 

від 2 до 5 

 

Начальник
Фінансово-економічного
управління Служби зовнішньої
розвідки України
 

 
 
 
О. А. Григор'єв
 

 

ТАРИФІКАЦІЙНИЙ СПИСОК

працівників ____________________________ на ________ рік
(назва закладу) 

N
з/п 

Назва струк-
турного підроз-
ділу, посада, кваліфі-
каційна кате-
горія (розряд) 

Пріз-
вище, ім'я та по бать-
кові 

Тариф-
ний розряд 

Поса-
довий оклад, визна-
чений за тариф-
ним розря-
дом 

Підвищення посадового окладу 

Поса-
довий оклад з підви-
щен-
нями (сума гр. 5 - 11) 

Обсяг роботи за даною посадою (1,0; 0,75; 0,5; 0,25) 

Доплати, що мають обов'язковий характер 

Надбавки, що мають обов'язковий характер 

Місяч-
ний фонд заро-
бітної плати (грн.) 

за квалі-
фікаційну кате-
горію керів-
никам та їх заступ-
никам, завіду-
вання, стар-
шин-
ство (до поса-
дового окладу за графою 5) 

за опера-
тивні втру-
чання (до поса-
дового окладу за графою 5 + графа 6) 

за диплом з відз-
накою (до поса-
дового окладу за графою 5) 

інші під-
вищен-
ня, перед-
бачені пунктом 3 (до поса-
дового окладу за графою 5) 

у зв'язку зі шкідли-
вими і важ-
кими умо-
вами оплати праці (до поса-
дового окладу за графою 5 + гр. 6 + гр. 7 + гр. 8 + гр. 9) 

інші підви-
щення (до поса-
дового окладу за графою 5 + гр. 6 + гр. 7 + гр. 8 + гр. 9) 

за основ-
ною поса-
дою 

за суміс-
ницт-
вом 

за нау-
ковий ступінь, шкід-
ливі умови робіт-
никам (дода-
ток 6), за вико-
ристан-
ня дезін-
фіку-
валь-
них засо-
бів 

розмір доплати 

за по-
чесне зван-
ня, трива-
лість безпе-
рерв-
ної роботи, клас-
ність, майстер-
ність 

розмір надбавки 

у від-
сот-
ках 

абсо-
лют-
ний роз-
мір 

у відсот-
ках 

абсо-
лют-
ний роз-
мір  

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Разом: 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

у тому числі 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

лікарі 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

фахівці з базовою та неповною вищою медичною освітою 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

молодші медичні сестри 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

інші 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Керівник закладу 

__________________________
(П. І. Б.) 

_________
(підпис) 

Начальник ФЕУ СЗР України 

__________________________
(П. І. Б.) 

_________
(підпис) 

Члени комісії: 

__________________________
(П. І. Б.) 

_________
(підпис) 

__________________________
(П. І. Б.) 

_________
(підпис) 

 

Начальник
Фінансово-економічного
управління Служби зовнішньої
розвідки України
 

 
 
 
О. А. Григор'єв
 

 

ПЕРЕЛІК
медичних закладів (підрозділів) Служби зовнішньої розвідки України та посад, робота в (на) яких дає право на підвищення посадових окладів (ставок) у зв'язку зі шкідливими і важкими умовами праці

1. Медичні заклади (підрозділи) та посади, робота в (на) яких дає право на підвищення посадових окладів (ставок) на 15 відсотків у зв'язку зі шкідливими і важкими умовами праці 

1.1. Фізіотерапевтичні відділення, кабінети, бальнео- та грязевідділення, кабінети 

Посади лікарів незалежно від їх найменування, які передбачені для обслуговування хворих у приміщеннях сірководневих, сірчистих та вуглеводневих ванн та грязей 

Посади фахівців з базовою та неповною вищою медичною освітою незалежно від їх найменування, які передбачені для обслуговування хворих у приміщеннях сірководневих, сірчистих та вуглеводневих ванн та грязей, для тих, хто працює у грязелікарнях; для відпускання радонових ванн; для підготовки озокеритових процедур; для тих, хто працює на генераторах УВЧ будь-якої потужності (при відпусканні на місяць у середньому не менше 10 процедур за зміну) 

Посади молодших медичних сестер усіх найменувань та сестер-господарок, які передбачені для обслуговування хворих у приміщеннях сірководневих, сірчистих та вуглеводневих ванн та грязей; для відпускання радонових ванн, озокеритових процедур. Посади працівників, які підігрівають та підвозять грязі, готують штучну сірководневу воду. Професії
робітників, які передбачені для постійного обслуговування приміщень сірководневих, сірчистих, вуглеводневих і радонових ванн; приладів фізіотерапевтичних відділень; обладнання підвалів, нагрівальних приладів ванних приміщень 

1.2. Рентгенівські, радіологічні та рентгенорадіологічні відділи, відділення, лабораторії, групи та кабінети всіх профілів. Відділення рентгеноударнохвильового дистанційного дроблення каміння (ВРУДДКА) 

Посади лікарів незалежно від їх найменування; професіонали та фахівці при постійній роботі у сфері іонізуючого випромінювання або з радіоактивними речовинами 

Посади фахівців з базовою та неповною вищою медичною освітою незалежно від їх найменування 

Посади молодших медичних сестер усіх найменувань, сестри-господарки 

1.3. Відділення (кабінети) ультразвукової діагностики та ендоскопічні 

Посади лікарів незалежно від їх найменування 

Посади фахівців з базовою та неповною вищою медичною освітою незалежно від їх найменування  

Посади молодших медичних сестер усіх найменувань, сестри-господарки 

1.4. Лабораторії (відділи, відділення) 

Посади лікарів незалежно від їх найменування при роботі з живим збудником інфекційних захворювань або хворими тваринами з вірусами, які викликають захворювання; з хімічними речовинами, віднесеними до алергенів; посади лікарів-бактеріологів, лікарів-паразитологів та лікарів-лаборантів, передбачені для постійної роботи з постановки реакції іммобілізації блідих трепонем 

Посади фахівців з базовою та неповною вищою медичною освітою незалежно від їх найменування при роботі з живим збудником інфекційних захворювань або хворими тваринами; з вірусами, які викликають захворювання; з хімічними речовинами, віднесеними до алергенів; посади лаборантів з бактеріології, паразитології та спеціально виділені посади для постійної роботи з постановки реакції іммобілізації блідих трепонем 

Посади молодших медичних сестер усіх найменувань, сестри-господарки при роботі з живим збудником інфекційних захворювань або хворими тваринами; посади, які забезпечують роботу лаборантів з бактеріології, паразитології, та посади, які передбачені для постійної роботи з постановки реакції іммобілізації блідих трепонем 

1.5. Санітарно-профілактичні заклади 

Головний лікар у разі відсутності в закладі лікаря-епідеміолога; посади завідувачів відділів (відділень), пунктів особливо небезпечних інфекцій, епідеміологічних, протиепідеміологічних, паразитологічних, бактеріологічних, вірусологічних, санітарно-карантинних, санітарно-контрольних, дезінфекційних (крім відділів, відділень профілактичної дезінфекції); лікарів-епідеміологів, лікарів-дезінфекціоністів, лікарів-паразитологів, лікарів-бактеріологів, лікарів-вірусологів; лікарів відділів, відділень, пунктів особливо небезпечних інфекцій, санітарно-карантинних і санітарно-контрольних; завідувачів, санітарних лікарів, інженерів лабораторій електромагнітних полів; лікарів-лаборантів та інженерів, посади яких передбачені для роботи на апаратах з відкритою ртуттю (у т. ч. зайнятих обслуговуванням полярографів); лікарів-лаборантів токсикологічних лабораторій 

Посади фахівців з базовою та неповною вищою медичною освітою незалежно від їх найменування відділів (відділень) особливо небезпечних інфекцій, лаборантів з контролю якості дезінфекції, лаборантів з вірусології, паразитології, бактеріології, середнього медичного персоналу санітарно-карантинних та санітарно-контрольних відділень (відділів, пунктів); дезінфекторів, дезінструкторів; помічників лікарів-епідеміологів, фельдшерів санітарних, техніків та лаборантів лабораторій електромагнітних полів, а також професіоналів та фахівців, які здійснюють такий контроль за відсутності лабораторій; лаборантів та техніків, посади яких передбачені для роботи на апаратах з відкритою ртуттю (у т. ч. зайнятих обслуговуванням полярографів); фахівців з базовою та неповною вищою медичною освітою, зайнятих перевезенням інфекційних хворих, лаборантів токсикологічних лабораторій 

Посади молодших медичних сестер відділів (відділень) особливо небезпечних інфекцій; санітарно-карантинних та санітарно-контрольних відділень (відділів, пунктів), які передбачені для роботи на апаратах з відкритою ртуттю (у т. ч. зайнятих обслуговуванням полярографів); токсикологічних
лабораторій; паразитологічних та вірусологічних відділень бактеріологічних лабораторій. Посади (професії) комірників, зайнятих фасуванням дезінфекційних засобів; водіїв автотранспортних засобів при одночасному виконанні обов'язків дезінфекторів; працівників віваріїв при роботі із зараженими тваринами; молодших сестер та водіїв автомобілів, зайнятих перевезенням інфекційних хворих 

 

Начальник
Фінансово-економічного
управління Служби зовнішньої
розвідки України
 

 
 
 
О. А. Григор'єв
 

 

СТАВКИ
погодинної оплати праці працівників усіх галузей економіки за проведення навчальних занять та лікарів-консультантів, які залучаються медичними закладами для проведення консультацій

Таблиця 1

1. Ставки погодинної оплати праці працівників усіх галузей економіки за проведення навчальних занять

Контингент 

Ставки погодинної оплати, у відсотках до окладу (ставки) працівника I тарифного розряду 

професор 

доктор наук 

доцент або кандидат наук 

особи, які не мають наукового ступеня 

2 

Робітники, працівники, слухачі курсів, які займають посади, що відповідають освітньо-кваліфікаційному рівню молодшого спеціаліста, бакалавра. Перепідготовка кадрів з видачею диплома молодшого спеціаліста, бакалавра 

5,04 

3,99 

3,4 

2,85 

Студенти вищих навчальних закладів III та IV рівнів акредитації 

9,35 

7,39 

5,7 

4,55 

Аспіранти, слухачі курсів, які займають посади, що відповідають освітньо-кваліфікаційному рівню спеціаліста, магістра. Перепідготовка кадрів з видачею диплома спеціаліста, магістра 

10,78 

8,53 

6,82 

5,7 

Примітки: 

1. Ставки погодинної оплати включають оплату за дні відпустки.

2. Оплата праці членів журі конкурсів та оглядів, а також рецензентів конкурсних робіт здійснюється за ставками погодинної оплати праці, передбаченими для осіб, які проводять навчальні заняття із студентами вищих навчальних закладів III та IV рівнів акредитації. 

3. Ставки погодинної оплати праці дійсних членів (академіків) і членів-кореспондентів академій наук підвищуються на 25 відсотків. 

Таблиця 2

2. Ставки погодинної оплати праці лікарів-консультантів, які залучаються медичними закладами для проведення консультацій

Науковий ступінь, учене звання 

Ставки погодинної оплати у відсотках до окладу (ставки) працівника I тарифного розряду 

Професор, доктор медичних наук 

10,91 

Доцент або кандидат медичних наук 

9,10 

Особи, які не мають наукового ступеня, зі стажем роботи не менше 5 років 

7,96 

Примітки: 

1. Ставки погодинної оплати праці академіка та члена-кореспондента підвищуються на 25 відсотків від ставок погодинної оплати праці професора та доктора медичних наук.

2. До ставки погодинної оплати праці лікарів-консультантів уключено оплату за дні відпустки.

3. Разова консультація тривалістю менше однієї години оплачується як за годину.

4. Оплата за час, витрачений на перебування в дорозі, провадиться лікарям-консультантам, виходячи з посадового окладу лікаря відповідної спеціальності за фактичний час перебування в дорозі.

5. Лікарям-консультантам, які залучаються для надання консультацій у медичних закладах (підрозділах), у яких вони працюють або які їм підвідомчі з організаційно-методичних та медичних питань, оплата праці за ставками погодинної оплати праці не проводиться. 

 

Начальник
Фінансово-економічного
управління Служби зовнішньої
розвідки України
 

 
 
 
О. А. Григор'єв
 

Опрос