Идет загрузка документа (14 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Требований к порядку заключения договоров со страховщиками-нерезидентами

Государственная комиссия по регулированию рынков финансовых услуг
Распоряжение от 01.11.2007 № 8197
редакция действует с 18.01.2013

Про затвердження Вимог до порядку укладання договорів із страховиками-нерезидентами

Розпорядження Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України
від 1 листопада 2007 року N 8197

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
20 листопада 2007 р. за N 1294/14561

Із змінами і доповненнями, внесеними
 
розпорядженнями Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України
 від 21 серпня 2008 року N 1002
,
 від 12 січня 2012 року N 26
,
 розпорядженням Національної комісії, що здійснює державне
регулювання у сфері ринків фінансових послуг,
від 27 листопада 2012 року N 2421

Відповідно до пункту 4 розділу I Закону України від 16.11.2006 N 357-V "Про внесення змін до Закону України "Про страхування" (з урахуванням Закону України від 31.05.2007 N 1110-V "Про внесення змін до Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про страхування") Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг України ПОСТАНОВИЛА:

1. Затвердити Вимоги до порядку укладання договорів із страховиками-нерезидентами (додаються).

2. Департаменту державного регулювання та розвитку ринків фінансових послуг разом з Юридичним департаментом забезпечити подання цього розпорядження до Міністерства юстиції України для державної реєстрації.

3. Управлінню організаційно-аналітичного забезпечення роботи керівника забезпечити опублікування цього розпорядження в засобах масової інформації після його державної реєстрації.

4. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на члена Комісії - директора Департаменту страхового нагляду.

5. Пункт 1 цього розпорядження набирає чинності з дня вступу України до Світової організації торгівлі.

 

Голова Комісії 

В. Альошин 

ПОГОДЖЕНО: 

  

В. о. Голови Державного комітету
України з питань регуляторної
політики та підприємництва
 

 
 
К. Ващенко
 

Заступник Міністра
економіки України
 

 
В. І. Мунтіян
 

Т. в. о. Міністра
закордонних справ України
 

 
В. Д. Хандогій
 

 

 

ВИМОГИ
до порядку укладання договорів із страховиками-нерезидентами

(У тексті Вимог слово "Держфінпослуг" замінено словом "Нацкомфінпослуг" згідно з розпорядженням Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, від 27 листопада 2012 року N 2421)

1. Загальні положення

1. Ці Вимоги розроблено відповідно до частини сьомої статті 16 Закону України "Про страхування" та Положення про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, затвердженого Указом Президента України від 23 листопада 2011 року N 1070.

(пункт 1 глави 1 у редакції розпорядження Державної комісії з
 регулювання ринків фінансових послуг України від 21.08.2008 р. N 1002
,
 із змінами, внесеними згідно з розпорядженням Національної комісії,
 що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг,
 від 27.11.2012 р. N 2421)

2. У сфері страхування зі страховиками-нерезидентами можуть укладатися:

2.1. Договори страхування ризиків, пов'язаних з морськими перевезеннями, комерційною авіацією, запуском космічних ракет і фрахтом (уключаючи супутники), у разі, якщо об'єктом страхування є майнові інтереси, пов'язані з товарами, які транспортуються, та/або транспортним засобом, яким вони транспортуються, та/або будь-яка відповідальність, що виникає у зв'язку з таким транспортуванням товарів, - особами, які мають потребу в страхуванні як страхувальники.

2.2. Договори перестрахування - страховиками-резидентами, які мають потребу у перестрахуванні як перестрахувальники.

2.3. Договори про надання страхових агентських послуг - страховими агентами.

2.4. Договори про отримання консультаційних послуг, послуг з оцінки актуарного ризику та задоволення претензій - особами, які мають потребу в допоміжних послугах із страхування.

3. Договори зі страховиками-нерезидентами, зазначені в пункті 2 цієї глави, укладаються у порядку, установленому Господарським кодексом України, Законом України "Про страхування", з урахуванням особливостей, визначених главою 2 цих Вимог.

2. Особливості укладання договорів із страховиками-нерезидентами

1. До підписання договору зі страховиком-нерезидентом особа, що має намір укласти такий договір, повинна переконатися про відповідність страховика-нерезидента встановленим Законом України "Про страхування" умовам, за яких такий страховик-нерезидент має право здійснювати страхову діяльність в Україні:

1.1. У разі укладання договору безпосередньо зі страховиком-нерезидентом отримати від такого страховика-нерезидента інформацію (підтвердження) у письмовій формі про те, що:

1.1.1. Держава, у якій зареєстрований страховик-нерезидент, належить до держав - членів Світової організації торгівлі та не належить до держав, які не беруть участі в міжнародному співробітництві у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, і фінансуванню тероризму, а також співпрацює із Групою з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей (FATF).

У разі здійснення перестрахування вимога щодо членства у Світовій організації торгівлі держави, в якій зареєстрований страховик-нерезидент, не застосовується.

(підпункт 1.1.1 підпункту 1.1 пункту 1 глави 2 доповнено
 абзацом другим згідно з розпорядженням Державної комісії з
регулювання ринків фінансових послуг від 12.01.2012 р. N 26)

1.1.2. За страховою діяльністю відповідно до законодавства країни реєстрації страховика-нерезидента здійснюється державний нагляд.

1.1.3. Держава, в якій зареєстрований страховик-нерезидент, не включена до переліку офшорних зон, визначеного згідно із законодавством України.

(підпункт 1.1.3 підпункту 1.1 пункту 1 глави 2 у редакції
 розпорядження Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг
 від 12.01.2012 р. N 26)

1.1.4. Страховик-нерезидент має відповідну ліцензію на здійснення страхової діяльності відповідно до законодавства держави, у якій він зареєстрований, при цьому зазначаються орган, що видав ліцензію, дата її видачі та номер.

1.1.5. Рейтинг фінансової надійності (стійкості) страховика-нерезидента відповідає вимогам, установленим Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг. При цьому зазначаються рівень рейтингу, міжнародне рейтингове агентство, що визначило цей рейтинг, та джерело опублікування рейтингу.

(підпункт 1.1.5 підпункту 1.1 пункту 1 глави 2
із змінами, внесеними згідно з розпорядженням Національної
 комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків
 фінансових послуг, від 27.11.2012 р. N 2421)

1.2. У разі укладання договору страхування/перестрахування через страхового/перестрахового брокера або страхового агента отримати від такого страхового посередника інформацію, зазначену в підпункті 1.1 цього пункту, у письмовій формі, яку страховий посередник повинен надати згідно з порядком та вимогами щодо здійснення посередницької діяльності на території України з укладання договорів страхування зі страховиками-нерезидентами.

(абзац перший підпункту 1.2 пункту 1 глави 2 у редакції розпорядження
 Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України
 від 21.08.2008 р. N 1002)

У разі отримання інформації від страховика, викладеної іноземною мовою, така інформація повинна супроводжуватись перекладом на українську мову із засвідченням правильності перекладу в установленому порядку.

2. У разі внесення змін або продовження строку дії договору страхування/перестрахування зі страховиком-нерезидентом особа, що має намір здійснити відповідний правочин, повинна виконати вимоги пункту 1 цієї глави.

3. Контроль за дотриманням цих Вимог

1. Контроль за дотриманням цих Вимог здійснюється Нацкомфінпослуг відповідно до законодавства України.

2. Інформацію щодо підписаних меморандумів (укладених угод) про обмін інформацією з уповноваженими органами із здійснення нагляду за страховими компаніями країн - членів Світової організації торгівлі Нацкомфінпослуг розміщує на власному офіційному веб-сайті в мережі Інтернет за формою та в строки, визначені наказом Голови Нацкомфінпослуг.

 

Перший заступник
Голови Комісії
 

 
А. Литвин
 

Опрос