Идет загрузка документа (8 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в Положение о порядке предоставления Фондом общеобязательного государственного социального страхования Украины на случай безработицы услуг по профессиональной подготовке, переподготовке или повышению квалификации

Минтруда, Министерство образования и науки
Приказ от 05.11.2007 № 596/965
Утратил силу

Про внесення змін до Положення про порядок надання Фондом загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття послуг з професійної підготовки, перепідготовки або підвищення кваліфікації

Наказ Міністерства праці та соціальної політики України,
Міністерства освіти і науки України
від 5 листопада 2007 року N 596/965

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 
20 листопада 2007 р. за N 1292/14559

Наказ втратив чинність
(у зв'язку з втратою чинності
наказом Міністерства праці та соціальної політики України,
Міністерства освіти і науки України від 13 лютого 2001 року N 53/59

згідно з наказом Міністерства соціальної політики України, 
Міністерства освіти і науки України
від 31 травня 2013 року N 318/655)

Відповідно до Закону України "Про зайнятість населення" та Закону України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття", з метою удосконалення практики застосування Положення про порядок надання Фондом загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття послуг з професійної підготовки, перепідготовки або підвищення кваліфікації, а також приведення його у відповідність до Закону України "Про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти" НАКАЗУЄМО:

1. Затвердити Зміни до Положення про порядок надання Фондом загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття послуг з професійної підготовки, перепідготовки або підвищення кваліфікації, затвердженого наказом Міністерства праці та соціальної політики України та Міністерства освіти і науки України від 13.02.2001 N 53/59, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 13.04.2001 за N 345/5536 (із змінами), що додаються.

2. Державному центру зайнятості забезпечити державну реєстрацію цього наказу в Міністерстві юстиції України.

 

Міністр праці та соціальної
політики України
 

 
М. Папієв
 

Міністр освіти і науки
України
 

 
С. Ніколаєнко
 

ПОГОДЖЕНО: 

 

Правління Фонду загальнообов'язкового
державного соціального страхування України
на випадок безробіття

 

 

ЗМІНИ
до Положення про порядок надання Фондом загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття послуг з професійної підготовки, перепідготовки або підвищення кваліфікації

1. У пункті 1.3 після слів "вищих навчальних закладах," доповнити словами "у тому числі в навчальних закладах державної служби зайнятості".

2. Пункт 1.4 викласти в такій редакції:

"1.4. Вибір навчального закладу для професійного навчання здійснюється центром зайнятості Автономної Республіки Крим, обласними, Київським та Севастопольським міськими центрами зайнятості (далі - регіональні центри зайнятості) та районними, міськрайонними, міськими та районними у містах центрами зайнятості (далі - місцеві центри зайнятості) відповідно до вимог Закону України "Про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти".

3. У пункті 1.5:

в абзаці першому слово "регіональним" замінити словом "місцевим";

в абзаці шостому слова "на підприємстві, в організації, установі" замінити словами "у суб'єктів господарювання";

доповнити новим абзацом такого змісту:

"курси цільового призначення - форма підвищення кваліфікації робітників з метою вивчення робітниками нового обладнання, виробів, товарів, матеріалів, послуг, сучасних технологічних процесів, засобів механізації й автоматизації, що використовуються на виробництві, правил і вимог їх безпечної експлуатації, технічної документації, ефективних методів організації праці, питань економіки, нормативно-правових актів тощо".

4. У пункті 2.5:

абзац третій викласти в такій редакції:

"формують банк даних про мережу закладів освіти, організовують професійне навчання безробітних у порядку, визначеному Законом України "Про закупівлю товарів, робіт та послуг за державні кошти";

в абзаці п'ятому слово "центрів" замінити словом "закладів".

5. У пункті 3.10 цифри та знак "30 %" замінити на цифри та знак "50 %".

6. Пункт 3.11 викласти в такій редакції:

"3.11. При організації професійного навчання безробітних за робітничими професіями групи комплектуються в кількості від 7 до 30 чол.".

7. У пункті 3.15 слова "незайнятого населення" замінити словом "безробітних".

8. У пункті 3.19:

в абзаці першому цифри "15 - 25" замінити на цифри "7 - 25";

в абзаці третьому слова "або груповою формою навчання, наповнення груп - від 7 осіб" виключити.

9. Абзац другий розділу 6 викласти в такій редакції:

"Перелік видатків, пов'язаних із професійним навчанням безробітних, у тому числі у навчальних закладах державної служби зайнятості, які фінансуються за рахунок коштів Фонду, визначається правлінням Фонду".

10. Пункт 7.1 викласти в такій редакції:

"7.1. Регіональні та місцеві центри зайнятості разом з навчальними закладами сприяють працевлаштуванню безробітних за набутою професією (спеціальністю)".

 

Начальник відділу організації профнавчання
управління організації надання
соціальних послуг
 

 
 
Н. Денисова
 

Опрос