Идет загрузка документа (70 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Порядка и требований относительно осуществления посреднической деятельности на территории Украины по заключению договоров страхования со страховщиками-нерезидентами

Государственная комиссия по регулированию рынков финансовых услуг
Распоряжение, Порядок от 25.10.2007 № 8170
редакция действует с 19.10.2018

Про затвердження Порядку та вимог щодо здійснення посередницької діяльності на території України з укладання договорів страхування зі страховиками-нерезидентами

Розпорядження Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України
від 25 жовтня 2007 року N 8170

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
20 листопада 2007 р. за N 1288/14555

Із змінами і доповненнями, внесеними
 
розпорядженнями Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України
 від 21 серпня 2008 року N 1002
,
 від 12 січня 2012 року N 27
,
 розпорядженнями Національної комісії, що здійснює державне
регулювання у сфері ринків фінансових послуг,
від 27 листопада 2012 року N 2421
,
від 21 серпня 2018 року N 1455

Відповідно до підпункту 2 пункту 3 розділу I Закону України від 16.11.2006 N 357-V "Про внесення змін до Закону України "Про страхування" (з урахуванням Закону України від 31.05.2007 N 1110-V "Про внесення змін до Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про страхування") Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг України ПОСТАНОВИЛА:

1. Затвердити Порядок та вимоги щодо здійснення посередницької діяльності на території України з укладання договорів страхування зі страховиками-нерезидентами (додаються).

2. Департаменту державного регулювання та розвитку ринків фінансових послуг разом з Юридичним департаментом забезпечити подання цього розпорядження до Міністерства юстиції України для державної реєстрації.

3. Управлінню організаційно-аналітичного забезпечення роботи керівника забезпечити опублікування цього розпорядження в засобах масової інформації після його державної реєстрації.

4. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на члена Комісії - директора Департаменту страхового нагляду.

5. Пункт 1 цього розпорядження набирає чинності з дня вступу України до Світової організації торгівлі.

 

Голова Комісії 

В. Альошин 

ПОГОДЖЕНО: 

 

Міністр закордонних
справ України
 

 
А. П. Яценюк
 

Перший заступник
Міністра економіки України
 

 
С. Романюк
 

В. о. Голови Державного
комітету України з питань
регуляторної політики
та підприємництва
 

 
 
 
К. Ващенко
 

 

 

ПОРЯДОК
та вимоги щодо здійснення посередницької діяльності на території України з укладання договорів страхування зі страховиками-нерезидентами

(У тексті Порядку та вимог посилання на додатки 2 та 3 замінено відповідно посиланнями на додатки 3 та 4 згідно з розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 21 серпня 2008 року N 1002)

(У тексті Порядку та вимог слово "Держфінпослуг" замінено словом "Нацкомфінпослуг" згідно з розпорядженням Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, від 27 листопада 2012 року N 2421)

1. Загальні положення

1. Ці Порядок та вимоги розроблено відповідно до частини дев'ятої статті 15 Закону України "Про страхування", пунктів 16 і 18 частини першої статті 28 Закону України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг" та Положення про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, затвердженого Указом Президента України від 23 листопада 2011 року N 1070.

(пункт 1 глави 1 у редакції розпорядження Державної комісії з
 регулювання ринків фінансових послуг України від 21.08.2008 р. N 1002
,
 із змінами, внесеними згідно з розпорядженням
Національної комісії, що здійснює державне регулювання
у сфері ринків фінансових послуг, від 27.11.2012 р. N 2421)

2. Посередницька діяльність на території України з укладання договорів страхування/перестрахування зі страховиками-нерезидентами може здійснюватися:

страховими брокерами - від свого імені на підставі брокерської угоди з особою, яка має потребу в страхуванні у страховика-нерезидента як страхувальник;

перестраховими брокерами - від свого імені на підставі брокерської угоди зі страховиком, який має потребу в перестрахуванні у страховика-нерезидента як перестрахувальник;

страховими агентами - від імені та за дорученням страховика-нерезидента.

3. Страхові та/або перестрахові брокери-нерезиденти можуть здійснювати посередницьку діяльність на території України з укладання договорів страхування зі страховиками-нерезидентами самостійно або через свої постійні представництва в Україні.

Страхові та/або перестрахові брокери-нерезиденти зобов'язані письмово повідомити Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, за встановленою нею формою про намір здійснювати діяльність на території України.

(абзац другий пункту 3 глави 1 із змінами, внесеними
згідно з розпорядженням Національної комісії, що здійснює
 державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг,
від 27.11.2012 р. N 2421)

(главу 1 доповнено новим пунктом 3 згідно з розпорядженням
 Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України
 від 21.08.2008 р. N 1002,
у зв'язку з цим пункт 3 вважати відповідно пунктом 4)

4. При здійсненні діяльності з укладання договорів страхування/перестрахування зі страховиками-нерезидентами страхові та/або перестрахові брокери, страхові агенти (далі - страхові посередники) повинні дотримуватися вимог Закону України "Про страхування", Положення про порядок провадження діяльності страховими посередниками, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 18.12.96 N 1523, Положення про реєстрацію страхових та перестрахових брокерів і ведення державного реєстру страхових та перестрахових брокерів, затвердженого розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 28.05.2004 N 736, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 30.06.2004 за N 801/9400, Порядку складання та подання звітності страхових та/або перестрахових брокерів, затвердженого розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 04.08.2005 N 4421, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 30.08.2005 за N 955/11235, інших актів законодавства у сфері фінансових послуг та з питань посередницької діяльності у сфері страхування.

2. Здійснення посередницької діяльності на території України з укладання договорів страхування зі страховиками-нерезидентами

1. Страхові посередники можуть здійснювати посередницьку діяльність на території України з укладання договорів страхування/перестрахування лише з тими страховиками-нерезидентами, які мають право здійснювати страхову діяльність в Україні відповідно до Закону України "Про страхування".

2. Страховий посередник до укладення договору страхування/перестрахування зі страховиком-нерезидентом надає особі, яка має намір укласти договір страхування/перестрахування зі страховиком-нерезидентом, інформацію у письмовій формі про те, що:

а) держава, у якій зареєстрований страховик-нерезидент, належить до держав - членів Світової організації торгівлі, не належить до держав, які не беруть участі в міжнародному співробітництві у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, і фінансуванню тероризму, а також співпрацює із Групою з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей (FATF).

У разі здійснення перестрахування вимога щодо членства у Світовій організації торгівлі держави, в якій зареєстрований страховик-нерезидент, не застосовується;

(підпункт "а" пункту 2 глави 2 доповнено абзацом другим згідно з
 розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг
від 12.01.2012 р. N 27)

б) між уповноваженим органом із здійснення нагляду за страховими компаніями країни, у якій зареєстрований страховик-нерезидент, та Нацкомфінпослуг підписано меморандум (укладено угоду) про обмін інформацією;

(підпункт "б" пункту 2 глави 2 із змінами, внесеними згідно з
 розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг
 України від 21.08.2008 р. N 1002)

в) за страховою діяльністю відповідно до законодавства країни реєстрації страховика-нерезидента здійснюється державний нагляд;

г) між Україною та країною, у якій зареєстрований страховик-нерезидент, укладено міжнародний договір про запобігання податковим ухиленням та уникнення подвійного оподаткування;

ґ) держава, в якій зареєстрований страховик-нерезидент, не включена до переліку офшорних зон, визначеного згідно із законодавством України;

(підпункт "ґ" пункту 2 глави 2 у редакції розпорядження Державної
комісії з регулювання ринків фінансових послуг від 12.01.2012 р. N 27)

д) страховик-нерезидент має відповідну ліцензію на здійснення страхової діяльності відповідно до законодавства держави, у якій він зареєстрований, із зазначенням органу, що видав ліцензію, дати її видачі та номера;

е) рейтинг фінансової надійності (стійкості) страховика-нерезидента відповідає вимогам, установленим Нацкомфінпослуг, із зазначенням рівня рейтингу та міжнародного рейтингового агентства, що визначило цей рейтинг.

3. Страховий та/або перестраховий брокер до укладення договору страхування/перестрахування зі страховиком-нерезидентом надає особі, що має намір укласти такий договір, додатково до інформації, зазначеної у пункті 2 цієї глави, такі документи (інформацію):

а) копію свідоцтва про внесення брокера-резидента або постійного представництва брокера-нерезидента до державного реєстру страхових та перестрахових брокерів - для страхових та/або перестрахових брокерів-резидентів чи постійних представництв страхових та/або перестрахових брокерів-нерезидентів, внесених до державного реєстру страхових та перестрахових брокерів;

засвідчені в установленому порядку копії виданих компетентним органом держави постійного місцезнаходження (постійного місця проживання) страхового та/або перестрахового брокера-нерезидента ліцензії (іншого дозвільного документа) на провадження таким брокером діяльності як страхового посередника та/або документа, який підтверджує реєстрацію (облік) такого брокера як страхового посередника і містить, зокрема, інформацію про найменування такого брокера, його місцезнаходження та реєстр (перелік, список тощо), до якого він включений, - для страхових та/або перестрахових брокерів-нерезидентів, які здійснюють діяльність без відкриття постійного представництва в Україні або через постійні представництва в Україні без внесення такого представництва до державного реєстру страхових та перестрахових брокерів.

Копії ліцензії та документів, зазначених у абзаці другому цього підпункту, повинні бути легалізовані в установленому порядку та перекладені на українську мову. Правильність перекладу має бути засвідчена в установленому порядку;

(підпункт "а" пункту 3 глави 2 у редакції розпорядження Державної комісії з
 регулювання ринків фінансових послуг України від 21.08.2008 р. N 1002)

б) перелік страховиків-нерезидентів, з якими він співпрацює;

в) інформацію про те, чи володіє страховий та/або перестраховий брокер прямо або опосередковано, самостійно або спільно з іншими особами 10-ма і більше відсотками статутного капіталу або права голосу придбаних акцій (паїв) страховика-нерезидента, з яким пропонується укласти договір страхування/перестрахування;

г) інформацію про те, чи володіє страховик-нерезидент, з яким пропонується укласти договір страхування/перестрахування, прямо або опосередковано, самостійно або спільно з іншими особами 10-ма і більше відсотками статутного капіталу або права голосу придбаних акцій (паїв) страхового та/або перестрахового брокера.

На вимогу особи, що має намір укласти договір страхування/перестрахування зі страховиком-нерезидентом, зазначена інформація надається у письмовій формі.

4. Страховий агент до укладення договору страхування/перестрахування зі страховиком-нерезидентом надає особі, що має намір укласти такий договір, додатково до інформації, зазначеної у пункті 2 цієї глави, інформацію про:

а) найменування (прізвище, ім'я, по батькові) та місцезнаходження (місце проживання) страхового агента;

б) наявність укладених договорів страхового агента з одним чи декількома страховиками-нерезидентами та перелік цих страховиків-нерезидентів;

в) те, чи володіє страховий агент прямо або опосередковано, самостійно або спільно з іншими особами 10-ма і більше відсотками статутного капіталу або права голосу придбаних акцій (паїв) страховика-нерезидента, з яким пропонується укласти договір страхування/перестрахування;

г) те, чи володіє страховик-нерезидент, з яким пропонується укласти договір страхування/перестрахування, прямо або опосередковано, самостійно або спільно з іншими особами 10-ма і більше відсотками статутного капіталу або права голосу придбаних акцій (паїв) страхового агента.

На вимогу особи, що має намір укласти договір страхування/перестрахування зі страховиком-нерезидентом, зазначена інформація надається у письмовій формі.

5. У разі виникнення змін в інформації, наданій страховим посередником відповідно до пунктів 2, 3 та 4 цієї глави, страховий посередник у двотижневий строк повідомляє особі, яка уклала договір страхування/перестрахування зі страховиком-нерезидентом, про такі зміни.

6. У разі зміни місцезнаходження (місця проживання) страхового та/або перестрахового брокера він протягом місяця повідомляє про це страхувальників, з якими укладені договори за його участю.

7. Страховий та/або перестраховий брокер, який має намір здійснювати посередницьку діяльність на території України з укладання договорів страхування/перестрахування зі страховиком-нерезидентом, не пізніше ніж за місяць до початку такої діяльності подає до Нацкомфінпослуг декларацію за формою, наведеною у додатку 1 для брокера-резидента, чи за формою, наведеною у додатку 2 для брокера-нерезидента, а в разі припинення здійснення такої діяльності в десятиденний строк повідомляє про це Нацкомфінпослуг.

(абзац перший пункту 7 глави 2 із змінами, внесеними згідно з
 розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг
 України від 21.08.2008 р. N 1002)

Страховий агент, який має намір здійснювати посередницьку діяльність на території України з укладання договорів страхування/перестрахування зі страховиком-нерезидентом, не пізніше ніж за місяць до початку такої діяльності подає до Нацкомфінпослуг декларацію за формою, наведеною у додатку 3, а в разі виникнення змін у поданій інформації чи припинення зазначеної діяльності в десятиденний строк з моменту виникнення змін чи припинення діяльності подає до Нацкомфінпослуг відповідно оновлену інформацію чи повідомлення про припинення діяльності.

8. Страховий або перестраховий брокер, який здійснює посередницьку діяльність на території України з укладання договорів страхування/перестрахування зі страховиками-нерезидентами, подає до Нацкомфінпослуг у складі звітності страхових та/або перестрахових брокерів, відповідно до Порядку складання та подання звітності страхових та/або перестрахових брокерів, затвердженого розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 04.08.2005 N 4421, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 30.08.2005 за N 955/11235, відомості про здійснену діяльність з укладання договорів страхування зі страховиками-нерезидентами за формою, установленою Нацкомфінпослуг.

Страховий агент, який здійснює посередницьку діяльність на території України з укладання договорів страхування/перестрахування зі страховиком-нерезидентом, подає Нацкомфінпослуг до 15 числа місяця, наступного за звітним кварталом, звіт про агентську діяльність з укладання договорів страхування зі страховиком-нерезидентом за формою, наведеною у додатку 4.

3. Контроль за дотриманням вимог цих Порядку та вимог

1. Контроль за дотриманням цих Порядку та вимог здійснюється Нацкомфінпослуг відповідно до законодавства України.

2. Інформація, зазначена в пункті 7 глави 2 цих Порядку та вимог, розміщується Нацкомфінпослуг на власному офіційному веб-сайті в мережі Інтернет за формою та в строки, визначені наказом Голови Нацкомфінпослуг.

 

Перший заступник
Голови Комісії
 

 
А. Литвин
 

 

ДЕКЛАРАЦІЯ
страхового та/або перестрахового брокера-резидента про намір здійснювати посередницьку діяльність на території України з укладання договорів зі страховиками-нерезидентами

                                                                                              "___" ___________ _____
                                                                                                                             (число)         (місяць)          (рік)

1. ____________________________ брокер: ________________________________________________
                 (страховий, перестраховий)                                               (повне найменування та ідентифікаційний код
_____________________________________________________________________________________
                               за ЄДРПОУ юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи-підприємця)

2. Номер брокера за державним реєстром страхових та перестрахових брокерів: _____________________________________________________________________________________

3. Місцезнаходження (місце проживання) брокера: __________________________________________
_____________________________________________________________________________________

4. Телефон і, в разі наявності, електронна пошта та адреса власного веб-сайта брокера в Інтернет: _____________________________________________________________________________________

5. Членство в професійних об'єднаннях брокерів: ___________________________________________

6. Інформація щодо досвіду роботи брокера: _______________________________________________
_____________________________________________________________________________________

"Заявляю про намір здійснювати посередницьку діяльність на території України з укладання договорів зі страховиками-нерезидентами". 

Керівник (підприємець) 

________________
(підпис)

________________
(прізвище, ініціали) 

(додаток 1 у редакції розпорядження Державної комісії з
 регулювання ринків фінансових послуг України від 21.08.2008 р. N 1002
,
із змінами, внесеними згідно з розпорядженням Національної комісії,
 що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг,
 від 21.08.2018 р. N 1455)

 

ДЕКЛАРАЦІЯ
страхового та/або перестрахового брокера-нерезидента про намір здійснювати посередницьку діяльність на території України з укладання договорів зі страховиками-нерезидентами

                                                                                               "___" ___________ _____
                                                                                                                              (число)          (місяць)         (рік)

1. _______________________________________________ брокер:
                                       (страховий, перестраховий)
_____________________________________________________________________________________
                          (повне найменування юридичної особи або прізвище та ім'я фізичної особи мовою оригіналу)
_____________________________________________________________________________________
                        (повне найменування юридичної особи або прізвище та ім'я фізичної особи українською мовою)

2. Повне найменування постійного представництва в Україні, внесеного до державного реєстру страхових та перестрахових брокерів (за наявності):
_____________________________________________________________________________________

3. Номер постійного представництва брокера в Україні за державним реєстром страхових та перестрахових брокерів (за наявності): ____________________________________________________

4. Членство в професійних об'єднаннях брокерів: ___________________________________________

5. Інформація щодо досвіду роботи брокера: _______________________________________________

"Заявляю про намір здійснювати посередницьку діяльність на території України з укладання договорів зі страховиками-нерезидентами".

Додатки до Декларації (у разі здійснення діяльності без відкриття постійного представництва в Україні або через постійні представництва в Україні без унесення такого представництва до державного реєстру страхових та перестрахових брокерів):

1) легалізована в установленому порядку копія ліцензії (іншого дозвільного документа) на провадження діяльності як страхового посередника;

2) легалізований в установленому порядку документ, виданий компетентним органом держави постійного місцезнаходження (місця проживання) брокера, який підтверджує його реєстрацію (облік) як страхового посередника і містить, зокрема, інформацію про найменування такого брокера, його місцезнаходження та реєстр, до якого він включений;

3) переклад на українську мову документів, зазначених у пунктах 1 і 2 Додатків до Декларації, правильність якого засвідчено в установленому порядку. 

Керівник (підприємець) 

________________
(підпис)

________________
(прізвище, ініціали) 

(Порядок доповнено новим додатком 2 згідно з розпорядженням
 Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України
 від 21.08.2008 р. N 1002,
у зв'язку з цим додатки 2 та 3 вважати відповідно додатками 3 та 4,
додаток 2 із змінами, внесеними згідно з розпорядженням Національної
 комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг,
 від 21.08.2018 р. N 1455)

 

ДЕКЛАРАЦІЯ
про намір здійснювати агентську діяльність на території України з укладання договорів страхування зі страховиками-нерезидентами

1. Особа, що має намір здійснювати агентську діяльність на території України з укладання договорів страхування зі страховиками-нерезидентами (страховий агент)
__________________________________________________________________________________________________________________________
                                       (повне найменування та ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи - підприємця)

2. Місцезнаходження (місце проживання) страхового агента ______________________________________________________________________

3. Телефон страхового агента, електронна пошта та в разі наявності адреса власного веб-сайта в мережі Інтернет
__________________________________________________________________________________________________________________________

4. Інформація щодо попереднього досвіду роботи страхового агента ________________________________________________________________

5. Інформація про страховика-нерезидента (страховиків-нерезидентів), в інтересах якого (яких) діятиме страховий агент 

Найменування та місцезнаходження страховика-нерезидента 

Держава, у якій зареєстрований страховик-нерезидент 

Номер та дата видачі ліцензії страховика-нерезидента 

Рейтинг фінансової надійності (стійкості) страховика-нерезидента; міжнародне рейтингове агентство, що визначило рейтинг 

Уповноважений орган із здійснення нагляду за страховими компаніями країни, у якій зареєстрований страховик-нерезидент
(назва, адреса) 

Види страхування, за якими укладатимуться договори страхування 

  

  

  

  

  

  

"Заявляю про намір здійснювати агентську діяльність на території України з укладання договорів страхування зі страховиками-нерезидентами відповідно до інформації, зазначеної у цій Декларації. Підтверджую, що інформація, зазначена в цій Декларації та в додатках до цієї Декларації, є повною і достовірною".

Додатки до Декларації:

1) копія ліцензії (ліцензій) на здійснення страхової діяльності страховиком-нерезидентом (страховиками-нерезидентами) відповідно до законодавства держави, у якій він зареєстрований, які повинні бути легалізовані в установленому порядку і супроводжуватись перекладом на українську мову, правильність якого засвідчено в установленому порядку;

2) копія джерела інформації про рейтинг.

Керівник (підприємець) 

____________
(підпис) 

________________
(прізвище, ініціали) 

(додаток 3 із змінами, внесеними згідно з розпорядженням Національної
 комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг,
 від 21.08.2018 р. N 1455)

 

Звіт
про агентську діяльність з укладання договорів страхування зі страховиком-нерезидентом

___________________________________________________________________________________________________________
(повне найменування страхового агента - юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові страхового агента - фізичної особи)

за ____________ місяців ___ року

Розділ I. Відомості про страхового агента

Місцезнаходження (місце проживання) 

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ* 

Ідентифікаційний номер** 

Контактні телефони, факси 

Електронна пошта 

Адреса веб-сайта в Інтернет*** 

____________
* Для страхових агентів - юридичних осіб.

** Для страхових агентів - фізичних осіб (у разі наявності).

*** Заповнюється у разі наявності.

Розділ II. Відомості про надання агентських послуг у страхуванні та/або перестрахуванні

за станом на "___" _____________ 20_ року

у тис. грн. з одним десятковим знаком

Показник 

Код рядка 

Добровільне страхування 

Обов'яз-
кове страху-
вання* 

I квар-
тал** 

II квар-
тал** 

III квар-
тал** 

IV квар-
тал** 

Усього 

життя* 

особи-
сте* 

майно-
ве* 

відпові-
дальності* 

10 

11 

12 

1. Агентські послуги в страхуванні 

Страхові платежі (премії, внески), отримані страховиком за договорами страхування зі страхувальниками - юридичними особами, укладеними за участю страхового агента,  

010 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

у т. ч. сплачені через страхового агента 

011 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Страхові виплати (страхове відшкодування), здійснені страховиком за договорами страхування зі страхувальниками - юридичними особами, укладеними за участю страхового агента,  

020 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

у т. ч. сплачені через страхового агента 

021 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Кількість договорів страхування, укладених за участю страхового агента, страхувальниками в яких є юридичні особи  

030 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Страхові платежі (премії, внески), отримані страховиком за договорами страхування зі страхувальниками - фізичними особами, укладеними за участю страхового агента,  

040 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

у т. ч. сплачені через страхового агента 

041 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Страхові виплати (страхове відшкодування), здійснені страховиком за договорами страхування зі страхувальниками - фізичними особами, укладеними за участю страхового агента,  

050 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

у т. ч. сплачені через страхового агента 

051 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Кількість договорів страхування, укладених за участю страхового агента, страхувальниками в яких є фізичні особи  

060 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

2. Агентські послуги в перестрахуванні 

Договори перестрахування, укладені за участю страхового агента, кошти за якими були сплачені через страхового агента 

110 

Х 

Х 

Х 

Х 

Х 

Х 

Х 

Х 

Х 

Х 

Кількість таких договорів  

120 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Сума перестрахових премій за договорами перестрахування  

130 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Страхові виплати, які здійснені за такими договорами та сплачені через страхового агента  

140 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Договори перестрахування, укладені за участю страхового агента, кошти за якими не були сплачені через страхового агента 

210 

Х 

Х 

Х 

Х 

Х 

Х 

Х 

Х 

Х 

Х 

Кількість таких договорів  

211 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

____________
* Колонки 3, 4, 5, 6, 7 заповнюються наростаючим підсумком.

** Колонки 8, 9, 10 та 11 заповнюються щокварталу.

3. Розподіл між страховиками-нерезидентами страхових платежів за договорами страхування, укладеними при посередництві страхового агента*

у тис. грн. з одним десятковим знаком

N
з/п
 

Найменування страховика-нерезидента 

Місцезнаходження
страховика-нерезидента
 

Вид страхування** 

Сума страхових платежів за договорами страхування, які були сплачені через страхового агента*** 

1 

2 

3 

4 

5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

... 

 

 

 

 

____________
* Перелік страховиків-нерезидентів зазначається в порядку зменшення загальної суми страхових платежів за договорами страхування, укладеними при посередництві страхового агента протягом звітного періоду.

** Перелік видів страхування заповнюється згідно з назвами видів, що зазначені в колонках 3 - 7 розділу II "Відомості про надання агентських послуг у страхуванні та/або перестрахуванні".

*** Колонка 5 заповнюється наростаючим підсумком.

4. Розподіл між перестраховиками-нерезидентами сум страхових платежів за договорами перестрахування, укладеними при посередництві страхового агента*

у тис. грн. з одним десятковим знаком

N
з/п
 

Найменування перестраховика-нерезидента 

Номер договору перестрахування (ковер-ноти) 

Перестрахові премії за договором перестрахування, які були сплачені через страхового агента** 

Найменування перестраховиків-нерезидентів, зазначених у договорі перестрахування** 

1 

2 

3 

4 

5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

… 

 

 

 

 

Усього: 

 

 

 

____________
* Перелік перестраховиків-нерезидентів зазначається в порядку зменшення загальної суми перестрахових платежів за договорами перестрахування, укладеними при посередництві страхового агента протягом звітного періоду.

** Колонка 4 заповнюється наростаючим підсумком.

Керівник (підприємець) 

____________
(підпис) 

____________________
(прізвище, ім'я, по батькові) 

Головний бухгалтер* 

____________
(підпис) 

____________________
(прізвище, ім'я, по батькові) 

____________
* Виноску виключено

(додаток 4 із змінами, внесеними згідно з розпорядженням Національної
 комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг,
 від 21.08.2018 р. N 1455)

____________

Опрос